Click here to load reader

Fail Meja 3k

  • View
    572

  • Download
    132

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HEM

Text of Fail Meja 3k

6

6.0 PENGURUSAN 3K

A. TAKRIFAN

a.KEBERSIHAN - Personaliti diri warga sekolah yang cemerlang dan persekitaran sekolah yang bersih, indah dan kondusif dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.

b.KESIHATAN - Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek supaya murid dapat mengawal dan mengurus diri dalam membantu meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah diri.

c.KESELAMATAN - Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di

luar sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalaman diri (jati diri murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.B. OBJEKTIF

a. Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan

pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan,

kesihatan dan keselamatan.b. Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah yang bersih, sihat dan

selamat.c. Meningkatkan jalinan permuafakatan strategik antara Kementerian Pelajaran

Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk

jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan Pelaksanaan Program 3K.

C. CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA 3K

(KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERINGKAT SEKOLAH)

D. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH

a. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah tiga kali setahun (Januari, Jun dan September)b. Merancang dan mengemas kini Program 3K Peringkat Sekolahc. Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K.d. Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3Ke. Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah.f. LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut 1 : 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan (1 hari laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes dianggap selesai)

g. Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K.

i. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah ii. Senarai Semak Keselamatan Sekolah

iii. Gotong-Royong Perdana KPM

iv. Penyelenggaraan Tandas Sekolah

6.1PENGURUSAN KEBERSIHAN

6.1.1 Objektif

1. Mewujudkan iklim serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah dan ceria

2. Melaksanakan aktiviti amalan kebersihan bagi mencapai kebersihan maksimum

3. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan, keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang disediakan

4. Membina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya yang berterusan dalam menjalani kehidupan seharian

5. Kesediaan bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai matlamat amalan kebersihan sekolah

6. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah

6.1.2 Carta Organisasi

6.1.3 Senarai Tugas

1.Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan. 2.Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di

sekolah.

3. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan

agensi-agensi yang berkaitan

4.Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan murid- murid di sekolah.

5.Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan

Kebersihan.

6.Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah.

7.Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah.

8.Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan dengan

pengurusan kebersihan murid.

9.Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah.

10.Mewujudkan serta melaksanakan manual penjagaan kebersihan murid

dan program kebersihan sekolah.11.Mengkaji dan menilai kebersihan program secara berterusan.

12.Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain.

13.Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan.

14.Menyedia dan membuat laporan berkala.6.1.4 Proses KerjaJAWATANPROSES KERJA

Pengetua/PK(HEM)

1.Melantik Jawatankuasa

1.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan

1.2 Kebersihan dan Keceriaan Bilik Darjah

2.Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerja-kerja mengutip sampah pada awal pagi.

JK Kebersihan dan Keceriaan3.Menyediakan penyepit dan plastik sampah dan menentukan kawasan yang ditugaskan.

4.Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas.

JK 3K5.Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan.

Guru Tingkatan6.Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih.

PK(HEM)JK 3K7.Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan

Pengetua8.Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.

JK 3K9.Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir.

Pengetua10Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.

6.1.5 Carta Aliran

Melantik Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K)

Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan

Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih

Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan

Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya.

Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir

Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K

Tamat

6.1.6 Senarai Semak Pengurusan KebersihanBIL ASPEK ITEMCATATAN

1.Pengurusan1.1 Pengurusan

1.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah

1.1.2 Kebersihan persekitaran dalaman sekolah

1.1.3 Kebersihan warga sekolah

1.2 Pentadbiran dan Pengurusan

1.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah

1.2.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek

1.2.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang

1.2.4 Fail dan dokumen sokongan

1.2.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO & Individu)

2.

Kantin

2.1 Kebersihan Fizikal

2.1.1 Lantai dan dinding

2.1.2 Longkang

2.1.3 Tandas

2.1.4 Tempat memasak

2.1.5 Tempat mencuci peralatan memasak

2.1.6 Tempat mencuci tangan

2.1.7 Stor

2.1.8 Pencegahan LILATI (lipas, lalat, tikus)

2.2 Peralatan dan Perabot

2.2.1 Kerusi dan meja

2.2.2 Peti sejuk

2.2.3 Pinggan mangkuk

2.2.4 Tong sampah

2.3 Pekerja

2.3.1 Kebersihan diri

2.3.2 Pakaian (penutup kepala, apron dan kasut)

2.4 Makanan dan minuman

2.4.1 Bertutup

3.Tandas3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas

3.1.1 Berfungsi

3.1.2 Jadual Pembersihan

3.1.3 Tatacara penggunaan

3.1.4 Tong sampah

3.1.5 Sanitari

3.1.6 Utiliti

4.Bilik Darjah dan Bilik Khas4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas

4.1.1 Jadual tugas berkala

4.1.2 Pencahayaan dan pengudaraan

4.1.3 Lantai

4.1.4 Tingkap

4.1.5 Perabot

4.1.6 Utiliti

5.Sistem Saliran dan Sistem Perparitan5.1 Pengurusan Kebersihan

5.1.1 Kesempurnaan longkang

5.1.2 Pengaliran air

6.Sistem Pelupusan Sisa Pepejal6.1 Proses Pelupusan

6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah

6.1.2 Pengurusan karung plastik

6.1.3 Jadual kutipan

6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna

6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering, sampah basah dan sisa makanan

6.1.6 Kitar semula

7.Stor bahan dan alat pembersihan (kontraktor pembersihan)

7.1 Pengurusan Stor

7.1.1 Senarai bahan dan alatan

7.1.2 Susun atur bahan dan alatan

6.1.7 Norma Kerja Pengurusan KebersihanBil. Tugas Kerja Masa DiambilJumlah Unit Boleh Dijalankan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.Menubuhkan Jawatankuasa Kebersihan Sekolah

Mengadakan mesyuarat

Menyediakan senarai aktiviti dan projek

Menyediakan senarai kelengkapan

Menyediakan senarai tugas pekerja

Menyediakan buku rekod bertugas

Menyediakan jadual gotong-royong

Menyediakan jadual tugas kelab atau persatuan

Menyediakan jadual penyeliaan

Memberi penerangan kepada warga sekolah

Membuat laporan penyeliaan tugas dan projek

Membuat penilaian

Memberi penghargaan

1 jam

2 jam

1 jam

1 jam

1 jam

1 jam

30 minit

1 jam

30 minit

1 jam

2 jam

1 jam

1 jam

6.1.8 Peraturan dan pekeliling yang berkaitanSurat Pekeliling Ikhtisas No 4/1981:16 September 1981

Kebersihan Di Sekolah-sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1982:21 Ogos 1982

Kempen Anti Denggi di Sekolah-Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/1989:28 Disember 1989

Kebersihan Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1997:9 Julai 1997

Amalan Kebersihan Di SekolahGarispanduan Amalan Kebersihan Sekolah 1997

Kementerian Pendidikan Malaysia

Konsep dan Manual Sekolah Selamat,2003

Kementerian Pelajaran Malaysia

6.1.9 Borang Yang Berkaitan Kebersihan

1. Buku Laporan Harian

2. Laporan Mingguan & Bulanan Program Bebas Denggi di Sekolah

3. Borang Laporan Pemantauan Kantin

4. Format Borang Penilaian dan Pemantauan Kantin Sekolah & Asrama

5. Borang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

6.2 PENGURUSAN KESIHATAN

6.2.1 Objektif1. Melahirkan murid yang berperibadi unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kesihatan.

2. Mewujudkan gaya hidup sihat, cergas dan cerdas dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Kesihatan Sekolah.

6.2.2 Carta Organisasi

6.2.3 Senarai Tugas1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan Kesihatan Murid

2. Menentukan hala tuju program pembangunan murid selaras dengan perkembangan fizikal, psikososial dan kerohanian murid.

3. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah.

4. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain.

5. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Program Kesihatan Sekolah.

6. Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam Program Jesihatan Sekolah.

7. Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh, sistematik dan efisien.

8. Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian dengan keperluan murid dan situasi setempat.

9. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah.

10. Membuat pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan Program Kesihatan Sekolah.

11. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala.

12. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan.

13. Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.

6.2.4 Tatacara Rawatan Kecemasan6.2.4.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua

1.Menubuh Jawatankuasa Rawatan dan Kesihatan.

PK(P)2.Menjadualkan waktu bertugas di Bilik Rawatan.

Guru Mata Pelajaran/ Guru Bertugas3.Merujuk pelajar yang kurang sihat kepada guru yang bertugas di Bilik Rawatan.

4.Pelajar mengisi borang serta mencatatkan masalah kesihatan.

5.Membuat pemeriksaan mudah.

6.6.1 Memberi rawatan/pil bagi penyakit yang kurang serius seperti pening kepala, sakit perut.

6.2 Membenarkan pelajar berehat di Bilik Rawatan.

6.3 Bawa ke klinik/hospital, jika pelajar mengalami penyakit yang serius.

PK(HEM)7.Menghubungi ibu bapa/penjaga, jika perlu

8.Setelah mendapat rawatan/berehat, pelajar balik semula ke kelas dan menandatangani Buku Log Rawatan.

9.Sediakan Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar kepada Pengetua.

6.2.4.2 Carta Aliran Tatacara Rawatan Kecemasan

6.2.5 Tatacara Rawatan Kecemasan

6.2.5.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua

1.Mengadakan mesyuarat dan membentuk AJK Kesihatan

PK HEM2.Memastikan semua makanan yang dijual di kantin selamat untuk dimakan

3.Melaporkan sebarang kes keracunan makanan ke Pejabat Kesihatan dan PPD/JPN

Penyelaras Kesihatan4.Memantau kebersihan dan keselamatan kantin

Guru Bertugas5.Menghantar pelajar-pelajar yang terlibat dalam kes keracunan makanan ke hospital/klinik berdekatan dengan kadar segera

6.Menghubungi waris untuk memaklumkan kejadian

6.2.5.2 Carta Aliran Tindakan Yang Perlu Diambil Untuk Kes Keracunan

6.2.6 Senarai SemakBILASPEKITEMCATATAN

1. Pengurusan 1.1. Jawatankuasa Kesihatan Sekolah

1.2. Pengurusan PBSS

1.3. Pelan Tindakan Jangka Pendek (Tahun Semasa)

1.4. Pelan Tindakan Jangka Panjang

1.5. Fail dan Dokumen Sokongan

1.6. Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO dan individu)

2. Perkhidmatan2.1. Carta Organisasi

2.2. Jadual Bertugas (Guru dan Murid)

2.3. Peti Pertolongan Cemas

2.4. Poster Panduan Pertolongan Cemas

2.5. Rekod Rawatan

2.6. Rekod Kesihatan Murid (RKM)

2.7. Prosedur/Peraturan Penggunaan

2.8. Mutiara Vision Kit

2.9. Alat Ukur Tinggi

2.10. Alat Ukur Berat

2.11. Jawatankuasa Program Bebas Denggi

2.12. Jadual Bertugas Program Bebas Denggi

2.13. Laporan Bulanan Program Bebas Denggi

2.14. Poster Bebas Denggi

2.15. Pemakanan Seimbang Ceramah dan Aktiviti

2.16. Rekod Imunisasi

2.17. Rekod Pemeriksaan Gigi

3. Kantin3.1. Jawatankuasa Kantin

3.2. Sijil Pengesahan Kesihatan Pekerja

3.3. Penjualan Makanan Segera

3.4. Penjualan Minuman Bergas

3.5. PIlihan Makanan Yang Berkhasiat

6.2.7 Norma Kerja Pengurusan KesihatanBil. Tugas KerjaMasa Yang DiambilJumlah Unit Yang Boleh Dijalankan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.Menubuhkan jawatankuasa

Mengadakan mesyuarat

Menyediakan senarai aktiviti dan projek

Menyediakan senarai nama pelajar

Menyediakan rekod kesihatan pelajar

Menyusun kad 001

Mengumpulkan dan menyusun buku rekod kesihatan

Pemantauan

a) Bilik rawatan

b) Program PBSS

c) Rawatan pelajar

Melaksanakan aktiviti

Membuat laporan dan dokumentasi semua aktiviti

1 jam

2 jam

1 jam

1 jam

1 jam

2 minggu

2 minggu

Jan - Nov

Jan Nov

Jan - Nov

6.2.8 Peraturan dan pekeliling yang berkaitan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1976:7 Mei 1976

Panduan untuk menjaga kesihatan murid dan kebersihan di kantin

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1988:21 Januari 1988

Penyakit-Penyakit Demam Kepialu(Tiroid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning (Hepatitis A) dan Keracunan Makanan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1989:7 Jun 1989

Rancangan Kesihatan Sekolah

Surat Siaran KP(BS/HEP)8614/045/B(5):3 November 1997

Program Bersepadu Sekolah Sihat

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1995:2 Ogos 1995

Keracunan Makanan di sekolah-sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998: 31 Mac 1998

Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah

Panduan Melaksanakan Program Bersepadu Sekolah

Sihat, 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia

6.2.9 Borang Yang Berkaitan Kesihatan1. Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar atau Format Rekod

2. Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar

3. Surat Kebenaran Pelajar Untuk Mendapat Rawatan

4. Surat Akuan Rawatan Hospital

5. Kad 001

6.3 PENGURUSAN KESELAMATAN

6.3.1 Objektif1. Melahirkan murid berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek keselamatan

2. Mewujudkan persekitaran sekolah selamat

3. Meningkatkan kerjasama dan penglibatan semua pihak dalam Program Keselamatan Sekolah

6.3.2 Carta Organisasi

6.3.3 Senarai Tugas

1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah.2. Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah.

3. Menyediakan pelan tindakan kontigensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam.

4. Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid dan sekolah.

5. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Keselamatan.

6. Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan.

7. Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan.

8. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah.

9. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi krisis.

10. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.

6.3.4 Tatacara Jika Berlaku Kebakaran6.3.4.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua/Penolong Kanan/Guru

1.Bunyikan loceng jika kebakaran berlaku/dikesan

2.Hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat terdekat.

3.Semua warga sekolah mengosongkan bangunan dan berkumpul di stesen yang ditetapkan.

Guru Tingkatan4.Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada dalam bangunan.

Pengetua5.Mendapat arahan daripada pihak Jabatan Bomba dan mengarahkan warga sekolah untuk mengikut arahan pihak yang berkenaan.

6.Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Pulau Pinang secepat mungkin.

6.3.4.2 Carta Aliran Tatacara Guru Menghadapi Kebakaran

6.3.5 Tatacara Jika Berlaku Banjir

6.3.5.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua/Penolong Kanan/Guru

1.Tutup semua suis elektrik

2.Hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat terdekat.

Guru Tingkatan/Guru Mata Pelajaran3.Pastikan semua warga berpindah ke tempat tinggi yang lebih selamat mengikut arahan guru.

4.Membuat pemeriksaan untuk menentukan tidak ada pelajar yang masih berada di tempat rendah.

Murid tidak perlu pergi ke sekolah sekiranya banjir membahayakan pada hari yang berikutnya

PK HEM5.Jika keadaan banjir sangat membahayakan, semua murid hendaklah berada di tempat yang selamat di sekolah sehingga mendapat bantuan daripada pihak tertentu seperti polis/tentera/pasukan penyelamat

6.Membuat laporan kepada Pengarah Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah secepat mungkin.

6.3.5.2 Carta Aliran Tatacara Apabila Berlaku Banjir

6.3.6 Tatacara Keselamatan Fizikal Sekolah

6.3.6.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua

1.Mengadakan mesyuarat dan membentuk AJK Keselamatan

PK HEM2.Memastikan siistem perparitan, alat pemadam api, alatan elektrik dan sistem pendawaian elektrik berfungsi dengan baik dan bangunan sekolah selamat untuk diduduki oleh semua warga sekolah

Penyelaras Keselamatan3.Mengambil tindakan segera jika berlaku kemalangan atau kerosakan

Guru Bertugas4.Melaporkan segala kerosakan alatan dengan segera

6.3.6.2 Carta Aliran Tatacara Keselamatan Fizikal Sekolah

6.3.7 Tatacara Keselamatan Persekitaran/Lokasi Sekolah6.3.7.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua

1.Mengadakan mesyuarat dan membentuk AJK Keselamatan

PK HEM2.Memohon bantuan pihak luar dan PIBG

3.Membuat penilaian dan tindakan penambahbaikan

Penyelaras Keselamatan4.Mengadakan taklimat

Guru Bertugas5.Melabel kawasan/ tempat bahaya

6.3.7.2 Carta Aliran Tatacara Keselamatan Persekitaran/Lokasi Sekolah

6.3.8 Tatacara Apabila Menerima Pelawat6.3.8.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir

1.Pelawat melapor diri di Pondok Keselamatan/Pejabat Am dan menulis :

1.1 Butir peribadi dalam Buku Rekod Pelawat

1.2 Waktu Masuk dan menandatangani buku tersebut

dan menyerahkan/tunjukkan Kad Pengenalan

2.Pengawal/Pembantu Tadbir menyerahkan Pas Kebenaran Masuk kepada pelawat.

Pengetua3.Berurusan dengan pengetua atau meminta kebenaran pengetua untuk berjumpa guru/staf sokongan/pelajar.

4.Mengarahkan supaya guru/staf sokongan/pelajar dipanggil ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat.

Pegawal Keselamatan/ Pembantu Tadbir5.Pelawat berurusan dengan orang yang berkenaan.

6.Pelawat mengembalikan Pas Kebenaran Masuk kepada Pengawal Keselamatan/Pembantu Tadbir dan mengambil kad pengenalan mereka.

7.Pelawat mencatat waktu keluar dan menandatangani buku pelawat.

6.3.8.2 Carta Aliran Tatacara Apabila Menerima Pelawat

6.3.9 Tatacara Apabila Berlaku Kemalangan6.3.9.1 Proses Kerja

JAWATANPROSES KERJA

Pengetua

1.Menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan untuk memastikan keselamatan pelajar terjamin sepanjang masa.

PK(HEM)2.Menghubungi ibu bapa/penjaga, jika perlu

3.Memastikan pelajar mendapatkan rawatan dengan kadar segera

4.Sediakan Laporan Kemalangan yang berlaku

Guru Bertugas5. Menghantar pelajar ke hospital terdekat atau menelefon ambulans memberitahu tentang sesuatu kemalangan atau kecemasan dan menyediakan surat rawatan perubatan

6.Mencatat laporan dalam buku laporan harian

Guru Keselamatan7.Meminta pelajar mengisi borang kemalangan

Guru Kebajikan8.Membantu pelajar membuat tuntutan Insurans Takaful

6.3.9.2 Carta Aliran Tatacara Apabila Berlaku Kemalangan

6.3.10 Senarai SemakBILASPEKITEMCATATAN

1. Pengurusan Organisasi1.1. Jawatankuasa

1.2. Perancangan Tahunan

1.3. Sistem Fail

1.3.1. Panggilan Mesyuarat

1.3.2. Minit Mesyuarat

1.3.3. Pelantikan Jawatankuasa

1.3.4. Maklumat Jawatankuasa

1.4. Sistem Pemantauan

1.4.1. Fizikal Sekolah

1.4.2. Kawalan Keselamatan

2. Fizikal Sekolah2.1. Bangunan

2.1.1. Pendawaian/Lampu/Kipas

2.1.2. Tangga

2.1.3. Tembok/Koridor

2.1.4. Tingkap/Pintu

2.1.5. Perabot/Kelas

2.2. Bilik-bilik Khas

2.2.1. Pra Sekolah

2.2.2. Pendidikan Khas

2.2.3. Makmal Sains

2.2.4. Makmal Komputer

2.2.5. Kemahiran Hidup

2.2.6. Bengkel Kemahiran

2.2.7. Bilik BOSS

2.2.8. Stor Sukan

2.2.9. Dewan

2.2.10. Surau

2.2.11. Pusat Sumber/Perpustakaan

2.2.12. Pejabat

2.2.13. Bilik Cetak

2.2.14. Bilik Guru/Rehat

2.2.15. Bilik Bimbingan dan Kaunseling

2.2.16. Bilik Koperasi/Kedai Sekolah

2.2.17. Kantin Sekolah

2.2.18. Stor Pekerja

2.2.19. Bilik Sakit/Rawatan

2.2.20. Bilik Pengawas

2.2.21. Tandas

2.3. Padang dan Gelanggang Permainan

2.3.1. Permukaan Padang

2.3.2. Peralatan Padang

2.4. Sistem Perparitan /Kumbahan

2.4.1. Longkang

2.4.2. Tangki Septik

2.5. Pagar dan Pintu Pagar

2.5.1. Pagar Sekeliling Sekolah

2.5.2. Pintu Pagar Utama/Kedua

2.6. Papan Tanda Keselamatan

2.6.1. Bilik Kelas

2.6.2. Bilik Khas

2.6.3. Padang dan Gelanggang Permainan

2.6.4. Kawasan Larangan

3. Aktiviti Murid3.1. Pengajaran dan Pembelajaran

3.1.1. Tatacara Bilik Kelas

3.1.2. Tatacara Bilik Khas

3.1.3. Tatacara PJK

3.1.4. Tatacara Kokurikulum

3.2. Pergi dan Balik Sekolah

3.2.1. Tatacara Penggunaan Kenderaan

3.2.2. Tatacara Pejalan Kaki

3.2.3. Sistem Lalu Lintas di Dalam Sekolah

3.2.4. Sistem Lalu Lintas di Luar Sekolah

3.2.5. Jaket Keselamatan

3.3. Kelab Pencegahan Jenayah

3.3.1. Organisasi

3.3.2. Aktiviti

3.3.3. Data Keahlian

3.3.4. Laman Web

4. Penggunaan Krisis4.1. Kawad Kebakaran

4.1.1. Pelan Mengosongkan Bangunan

4.1.2. Tatacara Pergerakan

4.2. Bencana Alam

4.2.1. Tatacara Menghadapi Banjir

4.2.2. Tatacara Menghadapi Ribut

4.2.3. Tatacara Menghadapi Tanah Runtuh

4.2.4. Tatacara Menghadapi Gempa Bumi

4.3. Nombor Telefon Penting Pihak Terlibat

4.3.1. Pentadbir dan Kakitangan Sekolah

4.3.2. Polis, Bomba, Hospital, JPA3

4.3.3. Majlis Tempatan, JKR, Elektrik dan

Air

4.4. Tatacara Ketika Kemalangan

4.4.1. Dalam Sekolah

4.4.2. Luar Sekolah

4.4.3. Rekod

4.5. Alat Bantuan Kecemasan

4.5.1. Alat Pemadam Api

4.5.2. Pili Bomba

4.5.3. Kotak Ubat

4.5.4. Gegelung Air

4.5.5. Pengusung

4.5.6. Selimut Kebakaran

4.5.7. Eye Wash/Pencuci Muka

5. Pengurusan Disiplin5.1. Buku Peraturan Sekolah

5.2. Pekeliling/Surat Siaran Disiplin

5.3. Sistem Salah Laku Disiplin (SSDM)

5.4. Buku Rekod Disiplin

5.5. Program & Aktiviti Berasaskan Sekolah

5.5.1. Anti Buli

5.5.2. Ponteng Sekolah

5.5.3. Pergaduhan

5.5.4. Vandalisme

5.5.5. Merokok dan Anti Dadah

5.6. Buku-buku Panduan

5.7. Pemantauan Disiplin

5.8. Hukuman/Denda

5.9. Adu Disiplin

5.9.1. Peti Aduan

5.9.2. Jawatankuasa Aduan Disiplin

5.10. Kerjasama Badan Luar

5.10.1. Pegawai Perhubungan Sekolah

5.10.2. Yayasan Pencegahan Jenayah

5.10.3. Majlis Keselamatan Jalan Raya

5.10.4. Jabatan Kebajikan Masyarakat

5.10.5. PEMADAM

5.10.6. PIBG

5.10.7. Jabatan Agama Islam

5.10.8. NGO Berkaitan

5.11. Penurunan Kuasa Merotan

5.11.1. Pelantikan

5.11.2. Rekod

6. Pengurusan Disiplin Asrama6.1. Buku Rekod Disiplin

6.2. Sistem Maklumat Asrama (SMA)

6.3. Tatacara Pengurusan Disiplin

6.3.1. Buku Peraturan Asrama

6.3.2. Buku Keluar Masuk Asrama

6.3.11 Norma Kerja Pengurusan KeselamatanBil. Tugas Kerja Masa DiambilJumlah Unit Boleh Dijalankan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.Menubuhkan jawatankuasa

Mengadakan mesyuarat

Menyediakan senarai aktiviti dan projek

Pemeriksaan dan pemantauan

Mendapat maklumbalas

Penambahbaikan /pemulihan

Merekod atau memfail

1 jam

2 jam

1 jam

Jan Nov.

Jan - Nov.

Jan Nov.

Jan Nov.

6.3.12 Peraturan dan pekeliling yang berkaitanSurat Pekeling Ikhtisas Bil 6/1983:

Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988: 1 Mac 1988

Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/1989:Garispanduan dari segi pencegahan kebakaran bagi bangunan dormitori dan asrama

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1991:

Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1993:

Lapor kepada polis salahlaku yang berbentuk jenayah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1995:

Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1999:

Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2000:

Menangani Masalah Keselamatan Dadah dan Gengster

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2000:

Mencegah Kebakaran di Sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2000:

Membanteras jenayah di kalangan murid sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2001:

Peringatan mengenai pengaruh negatif cybercaf dan pusat permainan video terhadap murid-murid sekolah

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2001:

Penglibatan Pelajar dengan kegiatan negatifSurat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2002:

Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

Konsep dan Manual Sekolah Selamat, 2003

Kementerian Pelajaran Malaysia

6.3.13 Borang Yang Berkaitan Keselamatan

a. Borang kemalangan

b. Borang Akuan Tanggungan

c. Buku Laporan Harian

d. Borang Keluar Masuk Pelawat

e. Borang Meninggalkan Kawasan Sekolah/Pulang Awal

f. Borang Aduan Pelanggan

Kes Keracunan SMK/SK

1. TAJUK BERITA

: 2. NO. ADUAN

: 3. AKHBAR

:

4. TARIKH

:

5. LAMPIRAN

:

6. LAPORAN SIASATAN

6.1. ISU/PERKARA

6.2 NAMA SEKOLAH

6.3 PIHAK YANG TERLIBAT

6.4 TARIKH / MASA / TEMPAT

6.5PUNCA DAN LATARBELAKANG KEJADIAN

6.6TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN/

DILAKSANA

6.6.1 Sekolah

6.6.2. Pejabat Pelajaran Daerah laporan bertulis.

6.6.3. Jabatan Pelajaran Negeri

6.6.4 Pusat Kesihatan Daerah

6.7NAMA PEGAWAI MENYIASAT

6.8TARIKH SIASATAN

7.STATUS KES8. CADANGAN JPN9.HAL-HAL LAIN (jika ada)

10.LAMPIRAN

Disediakan Oleh:

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

AJK KESELAMATAN

GURU PENYELARAS

Setiausaha Keselamatan

PK HEM

Timbalan Pengerusi

PENGETUA

Pengerusi

PENGETUA

Pengerusi

PK HEM

Timbalan Pengerusi

GURU PENYELARAS

Setiausaha Kebersihan

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KEBERSIHAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

AJK KESIHATAN

GURU PENYELARAS

Setiausaha Kesihatan

PK HEM

Timbalan Pengerusi

PENGETUA

Pengerusi

Pastikan semua murid meninggalkan bangunan

Murid beratur untuk keluar

Lapor kepada polis, bomba, pasukan penyelamat

Guru Kelas

PK HEM/ Kaunselor

Bunyikan loceng kecemasan

Warden Blok

Menyediakan Jadual Bertugas

T

Menyediakan penyepit, plastik sampah

T

Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pengawas

T

Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan

T

Penolong Kanan Pentadbiran

Penolong Kanan Kokurikulum

Penolong Kanan Petang

Guru Penyelaras Kebersihan

Guru Penyelaras Kesihatan

Guru Penyelaras Keselamatan

Klinik Kesihatan

Persatuan Ibu Bapa Guru (PIBG)

Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan Kampung

Pemimpin Masyarakat

Pegawai Perhubungan Polis

Dan

Ahli-ahli lain yang difikirkan sesuai

ik Kesihatan

Ahli Jawatankuasa

Setiausaha

Guru Penyelaras 3K

Timbalan Pengerusi

Penolong Kanan HEM

Pengerusi

Pengetua/Guru Besar

Edar buku kedatangan

Ambil kedatangan

Lapor kepada GPK/PK HEM

Terima laporan kedatangan

Kehilangan

Kes kehilangan lapor kepada polis, pasukan penyelamat

Cari

Lapor kepada PK HEM kecemasan

Murid

Tutup semua suis elektrik

Berpindah ke tempat tinggi yang lebih selamat mengikut arahan guru

Lapor jika ada sebarang insiden kepada guru, kaunselor, pengetua/guru besar

Tamat

Guru

Bunyikan loceng kecemasan

Memaklumkan kepada PPD, JPN dan Polis

Memberi arahan kepada murid ke tempat selamat

Menyemak jadual kedatangan murid

Kawal

Banjir

Lapor kepada PPD/JPN/Polis

Tamat

Lapor dan cari

Padamkan suis

Mesyuarat dan bentuk AJK keselamatan

Melabel fizikal/ tempat bahaya

Mengadakan taklimat

Taklimat

Pemantauan (kenal pasti fizikal/tanda bahaya)

Rujuk Pentadbir

Mesyuarat Staf/PIBG

Bantuan Pihak Luar

Bahaya

Penilaian

Tindakan susulan/ Penambahbaikan

Tiada bahaya (memuaskan)

Mesyuarat dan bentuk AJK keselamatan

Melabel kawasan/ tempat bahaya

Mengadakan taklimat

Taklimat

Pemantauan (kenal pasti kawasan/ tanda bahaya)

Rujuk Pentadbir

Mesyuarat Staf/PIBG

Bantuan Pihak Luar

Bahaya

Penilaian

Tindakan susulan/ Penambahbaikan

Tiada bahaya (memuaskan)

Pelawat lapor diri

Pengawal - Serah pas kebenaran

Meminta kebenaran pengetua

Berurusan dengan pengetua

Lulus

Mengarahkan guru/staf/pelajar ke pejabat untuk berurusan dengan pelawat

Pelawat mengembalikan Pas Kebenaran Masuk

Tamat

Catat waktu keluar dan menandatangani buku rekod keselamatan

Tidak

Urusan dibatalkan

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Pergi ke sekolah seperti biasa

Kes Polis/Lapor untuk tindakan

Sediakan laporan Hospital dan laporan polis untuk tuntutan

Laporkan kepada Polis

Beritahu penjaga

Bawa ke hospital

Serius

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut jenis kemalangan

Rekod

Lapor kepada guru/guru bertugas

Kemalangan

Kemalangan

Lapor kepada guru/guru bertugas

Rekod

Dapatkan rawatan kecemasan mengikut jenis kemalangan

Serius

Bawa ke hospital

Beritahu penjaga

Laporkan kepada Polis

Sediakan laporan Hospital dan laporan polis untuk tuntutan

Kes Polis/Lapor untuk tindakan

Pergi ke sekolah seperti biasa

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Maklumkan kepada JPN/PPD

Tamat

Sediakan laporan keracunan ke JPN/PPD ikut format 1,3,7

JABATAN PELAJARAN NEGERI ................

Hubungi waris murid

Laporan ke Jabatan Kesihatan

Kes Keracunan

Bawa murid ke hospital / klinik berdekatan

Hentikan jualan kantin/ ambil sample makanan

Kenal pasti murid terlibat

PAGE 40