Click here to load reader

Template Fail Meja

  • View
    159

  • Download
    18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Template Fail Meja

Text of Template Fail Meja

Template Fail Meja

1

MAKLUMAT PEGAWAI

NAMA

:

JAWATAN

HAKIKI

:

GRED

JAWATAN

:

BAHAGIAN/

:

UNIT

TARIKH

MEMEGANG

JAWATAN

: (Tarikh perlantikan Jawatan Hakiki)TARIKH PENEMPATAN: (Tarikh penempatan diBahagian/Unit berkenaan )

*Maklumat pegawai ini perlu dikemaskinikan setiap kali pertukaran pegawai berlaku.

ARAHAN

1. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiap-tiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan.

2.Fail Meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir

3.Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah mempastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskini:-

3.1 Setiap dua (2) tahun sekali; dan

3.2 Apabila pertukaran pegawai berlaku.

Disediakan Oleh:

Nama:

Jawatan:

Diuluskan Oleh: ..

Nama:

Jawatan:

Tarikh Kuatkuasa:

KANDUNGAN

BILBUTIRANMUKA SURAT

1.Carta Organisasi Jabatan/Pejabat6 - 7

2.Visi, Misi dan Objektif Jabatan/Pejabat

8 - 9

3.Carta Organisasi Bahagian/Unit 10 - 11

4.Objektif Bahagian/Unit & Piagam Pelanggan12 - 14

5.Senarai Tugas/Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai-Pegawai Lain(i) Prose s Kerja(ii) Carta Aliran Kerja(iii) Senarai Semak / Checklist(iv) Peraturan-peraturan Pentadbiran(v) Senarai Undang- undang dan Peraturan(vi) Senarai Borang Yang Digunakan

15 - 52

6.Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai53 - 54

BILBUTIRANMUKA SURAT

7.Norma Kerja55 - 56

8.Format Senarai Tugas Harian57 - 58

9.Senarai Tugas Sasaran Kerja Tahunan (SKT)59 - 60

CARTA ORGANISASI

JABATAN___________________CARTA ORGANISASI _______________

VISI, MISI DAN OBJEKTIF

JABATAN

VISI, MISI DAN OBJEKTIF _______________

Kenyataan mengenai apa yang hendak dicapai oleh sesebuah Jabatan/Pejabat selaras dengan matlamat penubuhannya.

Menjelaskan dengan tepat tujuarah Jabatan/Pejabat adalah asas bagi pengurusan strategik

CARTA ORGANISASI

______________

CARTA ORGANISASI ______________

(Sediakan Carta organisasi Bahagian yang menunjukkan jawatan-jawatan dan lorekan jawatan pegawai/staf berkenaan)OBJEKTIF BAHAGIAN/ UNIT DANPIAGAM PELANGGAN

______________

OBJEKTIF BAHAGIAN/ UNIT

PIAGAM PELANGGAN

TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

___________

TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

Jawatan: Bahagian: TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGANTUGAS DAN TANGGUNGJAWABKUASA YANG DIBERITUGAS PEGAWAI-PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN

1.2.3. 4.5.

TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

DENGAN PEGAWAI-PEGAWAI LAIN

Jawatan: Bahagian: TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGANTUGAS DAN TANGGUNGJAWABKUASA YANG DIBERITUGAS PEGAWAI BAWAHAN LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN

6.7.8. 9.9.10.

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGANTUGAS DAN TANGGUNGJAWABKUASA YANG DIBERITUGAS PEGAWAI-PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN

(Nyatakan jawatan pegawai atasan dan jenis hubungan, misalnya: mendapatkan kelulusan, menerima arahan, berbincang dan mendapat pandangan dll.

(Berdasarkan Senarai Tugas

(kuasa seperti memberi kelulusan, menangkap, mengeluarkan saman, dll)(Nyatakan jawatan pegawai bawahan dan agensi luar dan jenis hubungan, misalnya: urusan surat menyurat, pengangkutan, urusan kewangan dan pentadbiran dll.

-------------------------------------------------TUGAS NO. 1______________PROSES KERJA

TUGAS NO.1: ________________________________

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan/ di rujukSeksyenUndang-undang/ Peraturan

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS NO.1: ________________________________

SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

TUGAS NO. 1: ________________________________

BILTINDAKANTANDA ()CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS NO. 1: ________________________________

1.

2.

3.

4.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

TUGAS NO. 1: ________________________________

BIL.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

TUGAS NO. 1: ________________________________

TUGAS NO. 2______________PROSES KERJA

TUGAS NO. 2: ________________________________

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan/ di rujukSeksyen

Undang-undang/ Peraturan

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS NO. 2: ________________________________

SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

TUGAS NO. 2: ________________________________

BILTINDAKANTANDA ()CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS NO. 2: ________________________________

1.

2.

3.

4.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

TUGAS NO. 2: ________________________________

BIL.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

TUGAS NO.2: ________________________________

TUGAS NO. 3______________PROSES KERJA

TUGAS NO. 3: ________________________________

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan/ di rujukSeksyen

Undang-undang/ Peraturan

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS NO.3: ________________________________

SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

TUGAS NO. 3: ________________________________

BILTINDAKANTANDA ()CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS NO. 3: ________________________________

1.

2.

3.

4.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

TUGAS NO. 3: ________________________________

BIL.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

TUGAS NO. 3: ________________________________

TUGAS NO. 4______________PROSES KERJA

TUGAS NO. 4: ________________________________

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan/ di rujukSeksyen

Undang-undang/ Peraturan

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS NO.4: ________________________________

SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

TUGAS NO. 4: ________________________________

BILTINDAKANTANDA ()CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS NO.4: ________________________________

1.

2.

3.

4.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

TUGAS NO.4: ________________________________

BIL.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

TUGAS NO. 4: ________________________________

TUGAS NO. 5______________PROSES KERJA

TUGAS NO. 5: ________________________________

Proses Kerja

Pegawai yang meluluskan/ di rujukSeksyen

Undang-undang/ Peraturan

CARTA ALIRAN KERJA

TUGAS NO. 5: ________________________________

SENARAI SEMAK (CHECKLIST)

TUGAS NO. 5: ________________________________

BILTINDAKANTANDA ()CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

TUGAS NO. 5: ________________________________

1.

2.

3.

4.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

TUGAS NO. 5: ________________________________

BIL.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1.

2.

3.

4.

5.

SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

TUGAS NO. 5: ________________________________

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL.NAMA JAWATANKUASAKEANGGOTAANKEKERAPAN MESYUARAT

NORMA KERJA

NORMA KERJA

BIL.JENIS KERJANORMA KERJA

(Masa/Kuantiti)

SENARAI TUGAS HARIAN

SENARAI TUGAS HARIAN

Nama:

Jawatan:

Tarikh:

Bil.Butir-butir tugasCatatan

Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda

SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)SASARAN KERJA TAHUNAN ..

Nama:

No.Kad Pengenalan:

Jawatan:

Kem./Jab.

Bertanggungjawab kepada:

Senarai Tugas : ( sama seperti mengikut format fail meja)

FAIL MEJA

Nama :

Jawatan :

Nama Organisasi:

Alamat:

No.Telefon:

No. Fax

Laman Web:

No. Fax:

Laman Web:

(Bahagian/Unit)

(Bahagian/Unit)

JABATAN

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

JABATAN

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

Tamat

Mula

Keputusan/Status

Mula

JABATAN/BAHAGIAN/UNIT

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas & Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

Mula

Tamat

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

Mula

Keputusan/Status

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

Mula

Tamat

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

(Berdasarkan tugas-tugas yang disenaraikan dalam ruangan Tugas Dan Tanggungjawab)

Jabatan/Bahagian / Unit

Tamat

Keputusan/Status

Keputusan/Status

Tamat

Keputusan/Status

[email protected]