Funkce míchy a Reflexy - is.muni.cz .• fylogeneticky nejstarší • funkce • „koridor“

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Funkce míchy a Reflexy - is.muni.cz .• fylogeneticky nejstarší • funkce • „koridor“

 • Funkce mchy a

  Reflexy

 • fylogeneticky nejstar funkce

  koridor pro penos informac mezi mozkem a orgny Nervov centrum pro zpracovn sti reflex

  Reflexy zprostedkovan pten mchou jsou regulovan modifikovan nadazenmi (fylogeneticky mladmi) nervovmi centry, aby lpe slouil funkci organismu jako celku (pten mcha je podzena mozku)

  Pten mcha Tlo obratle

  Funkce pten mchy

  http://www.teachpe.com/anatomy/the_spine.php http://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.html

  http://www.teachpe.com/anatomy/the_spine.phphttp://www.teachpe.com/anatomy/the_spine.phphttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.htmlhttp://anatomy4fitness.blogspot.cz/2013/04/stay-centered-your-guide-to-healthy.html
 • C7 C6 C5 C4 C3 C2

  C1

  C8 T1 T2

  T3 T4

  T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

  L1

  L2

  L3

  L4

  L5

  S1 S2

  S3 S4

  S5

  C2

  C3 C4

  C5 C6 C7

  C8 T1

  T2 T3 T4

  T5 T6

  T7 T8 T9

  T10 T11

  T12 L1

  S3 L2

  L3

  L4

  L5

  S2 S1

  Z kadho segmentu ptee vychzej mn nervy, kter inervuj pslunou oblast tla C krn (cervikln) segmenty Th hrudn (thorakln) segmenty L bedern (lumbln) segmenty S kostrn (sakrln) segmenty Pten mcha zasahuje jen do L1, ne pokrauj pouze mn nervy Peruen mchy ztrta penosu informace z mozku do pslun sti tla Paraplegie - peruen hrudn sti

  mchy Kvadruplegie peruen krn sti

  mchy

  Segmenty pte mchy

  http://boneandspine.com/spinal-cord-injury-levels/

 • Zadn rohy tla interneuron

  Pedn rohy Bunn tla eferentnch drah (hlavn motoneuron)

  ed hmota Bl

  hmota

  Dostediv (aferentn) drha orgn/receptorCNS

  Odstediv (eferentn) drha CNS orgn/efektor

  Spinln ganglion bunn tla aferentnch vlken

  Stavba segmentu pten mchy

 • Zkladn funkn jednotka innosti CNS Mimovoln, rychl, stereotypn odpov organismu na perifern podnt Reflexn oblouk soubor struktur zapojench do realizace reflexu

  Receptor Aferentn (dostediv) nervov drha Reflexn centrum Eferentn (odstediv) nervov drha Efektor (vkonn orgn)

  Reflexn centrum integran centrum interneurony a eferentn neuron pijm

  informace nejen z receptoru, ale i z nadazench center CNS m vce interneuron, tm m CNS vt monosti modifikovat reflexn odpov Reflexn oblouk je pesn anatomicky uren diagnostika neurologickch porann el reflex Ochrana - snen intenzity podntu, kter pedstavuje hrozc pokozen tkn

  (Nap. reflexn odtaen ruky od rozplench kamen vede ke snen intenzity tepelnho podntu)

  Korekce na zmnu (nechtn protaen svalu vede k jeho zkrcen na danou dlku) Zptn vazba reflexnho oblouku

  Reflex

 • Podle receptor Proprioreceptorov receptor je soust efektorovho orgnu

  (proprioreceptor lachov tlsko, svalov vetnko, receptory v kloubech) Exteroreceptorov efektorov orgn je jinde ne receptor, me bt vce

  efektorovch orgn Interoreceptorov (viscerln)

  Podle efektor Somatick Autonomn (vegetativn)

  Podle zskn reflexu Vrozen nepodmnn Zskan podmnn

  Podle toho, kde je centrum reflexu Centrln centrum v CNS (mozek, mcha) Extracentrln centrum mino CNS (gangliov, axonov reflex)

  Podle potu neuron (potu synaps mezi aferentnm a eferentnm neuronem) Monosynaptick Polysynaptick do reflexnho oblouku je zaazen jeden a vce interneuron

  Klasifikace reflex

 • Proprioreceptory - Svalov vetnko a Golgiho tlsko

  vlkno -motoneuronu - inervuje kontraktiln st vetnka

  vlkno Ia

  Svalov vetnko regulace dlky svalu

  lachov (Golgiho) tlsko regulace svalovho napt

  intrafuzln vlkna

  vlkno Ib, II

  Extrafuzln vlkna (svalov vlkna)

  vlkno -motoneuronu

 • Napnac reflex

  Vyetovac kladvko

  Natahova (extenzor)

  Ohba (flexor)

  Svalov vetnko

  synapse

  vlkno -motoneuronu

  vlkno Ia

  tlo neuronu Ia

  Regulace nechtnch zmn dlky svalu

  Vyvoln reflexu: Poklepem kladvka na lachu dojde k pasivnmu (nechtnmu) nataen svalu. Podrd se zakonen nervovho vlkna Ia. Reakc je reflexn zkrcen vlastnho svalu.

  Hlavn funkce: korekce svalovho tonu, udren vzpmenho postoje, odolvn gravitaci (nap. udren polohy brady)

  (monosynaptick, proprioreceptivn)

 • Vyetovac kladvko

  vlkno Ia

  tlo neuronu Ia

  Natahova (extenzor)

  Ohba (flexor)

  Svalov vetnko

  Aktivace inhibinho interneuronu vede k snen aktivity -motoneuronu inervujcho antagonistick sval Relaxace antagonistickho svalu

  vlkna -motoneuronu

  Inhibin interneuron

  Napnac reflex

  Regulace nechtnch zmn dlky svalu

  Vyvoln reflexu: Poklepem kladvka na lachu dojde k pasivnmu (nechtnmu) nataen svalu. Podrd se zakonen nervovho vlkna Ia. Reakc je reflexn zkrcen vlastnho svalu.

 • vlkno -motoneuronu

  Natahova (extenzor)

  Ohba (flexor)

  Svalov vetnko

  vlkno -motoneuronu

  -motoneurony mn dlku svalovch vetnek korekce citlivosti vetnka na protaen (zkrcen kontraktilnho konce vetnka zvyuje jeho citlivost)

  mysln kontrakce Informace o kontrakci svalu z vych nervovch center se dostv shodn k -motoneuronm i -motoneuronm (--koaktivace) kontrakce svalu i vetnka, citlivost svalovho vetnka zstv konstantn

  Extrapyramidov drhy

  Axony ze supraspinlnch center Pyramidov drhy

  Napnac reflex gama symka

 • Inverzn napnac reflex - Golgiho (lachov) tlsko

  Funkce: regulace svalovho napt (ochrana ped odtrenm lachy) Vrazn zven svalov napt vede k inhibici -motoneuronu pslunch svalovch vlken (zde extenzoru) a excitaci -motoneuronu antagonistickho svalu (zde flexoru) (bisynaptick, somatick)

  Natahova (extenzor)

  Ohba (flexor)

  lachov tlsko

  vlkno Ib, II

  - Inhibin interneuron

  Excitan interneuron

  +

  vlkna -motoneuronu

 • Funkce: ochrana ped vnjm pokozenm

  flexor

  ascendentn drha interneuronu excitan

  interneurony

  vlkno -motoneuronu descendentn drha interneuronu

  Flexorov (nikov) reflex (exteroreceptorov, polysynaptick)

  A a C-vlkna od nociceptoru

  extero-receptor (nociceptor)

  Informace z exteroreceptoru je v me pepojena pes nkolik interneuron k -motoneuronu pslunho flexoru omezen dalho pokozen tkn

  Informace je ascendentnmi a descendentnmi drahami vedena k sousednm segmentm mchy

  Dky vtmu potu interneuron lze reflex vce modulovat vymi nervovmi centry

 • Prav noha Lev noha

  Prav strana

  Lev strana

  flexory

  extenzory

  Zken extenzorov reflex

  Siln podnt vede nejen k flexorovmu reflexu, ale zpsob tak extenzi druh konetiny, kter tak me bt oporou proti pdu Zken, protoe dochz k flexi postien konetiny a extenzi druh konetiny

  A a C-vlkna

  Exteroreceptor (nociceptor)

 • Prav strana Lev strana

  Inhibice extenzoru

  Inhibice extenzoru

  Inhibice flexoru

  Aktivace extenzoru

  Inhibice flexoru

  Exteroreceptor (nociceptor)

  ascendentn drhy interneuronu

  descendentn drhy interneuronu

  A a C-vlkna

  excitan interneurony

  inhibin interneurony

  Zken extenzorov reflex: komplexnj, zahrnuje vce sousednch mnch segment Vce interneuron umouje vt regulaci sly odpovdi

  Aktivace flexoru

  Aktivace extenzoru

  Aktivace flexoru

 • Shrnut zmnnch mnch reflex Napnac reflex korekce nechtnch zmn dlky svalu (slab rychl nataen svalu)

  Proprioreflex proprioreceptor (svalov vetnko) je soust efektoru (kontrakce vlastnho svalu)

  Monosynaptick Unilaterln (jednostrann), dostediv drha Ia

  Inverzn napnac reflex ochrana ped natrenm lachy (siln nataen svalu) Proprioreflex proprioreceptor (lachov Golgiho tlsko) je soust efektoru

  (relaxace vlastnho svalu) Bisynaptick, unilaterln Dostediv drha Ib a II

  Flexorov reflex ochrann reflex proti pokozen povrchovch tkn (nikov reflex) Exteroreflex exteroreceptor (nociceptor) Polysynaptick, unilaterln Flexe pokozen konetiny Aktivace sousednch mnch segment

  Zken extenzorov reflex nikov reflex vznikajc pi silnjm podntu Exteroreflex exteroreceptor (nociceptor) Polysynaptick, bilaterln Flexe pokozen konetiny, extenze druh konetiny Aktivace sousednch mnch segment

 • Pklady reflex Proprioceptivn reflexy (mn reflexy)

  Patelrn, Achilovy lachy, bicipitrn, tricipitrn,. Exteroceptivn reflexy

  korneln (podrdn rohovky vyvol mrknut) Epi-, meso- a hypogastrick (stah binho svalstva po podrdn hrotem

  vyetovacho kladvka) Plantrn podrdn plosky nohy vyvol plantrn flexi a abdukci prst

  (pozstatek po chpav noze) Bybinskho fenomn vyvolvn plantrnho reflexu vede k opan odpovdi dorzln flexe a roztaen prst nohy pi pokozen pyramidovch drah

  http://www.123rf.com/ph