of 113 /113
Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY (stan na 3.09.2018 r.) L.p. Numer i znak decyzji Nazwa placówki/ośrodka Adres placówki/ośrodka Data przyznania akredytacji Zakres kształcenia, na który została przyznana akredytacja 1. KO.ZA.AD.42018/1/04 Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego Katowice, ul. Krasińskiego 2 30.09.2004r. akademicka sieć CISCO kursy podstawowe (okresowe) w zakresie BHP dla wszystkich grup pracowniczych i pracodawców kurs podstawowy (okresowy) w zakresie BHP - dla służb (inspektorów BHP) brukarstwo kurs dla kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) florysta fryzjerstwo grafika komputerowa z pakietem Corel język angielski kelner kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowych kurs dla kandydatów na kierowców kat A. kurs dla kandydatów na kierowców kat B. kurs dla kandydatów na kierowców kat B.+ E kurs dla kandydatów na kierowców kat C + E kurs dla kandydatów na kierowców kat D kurs dla kandydatów na kierowców kat C. kierownik małej gastronomii zarządzanie nieruchomości kosmetyczka kosztorysowanie robót budowlanych księgowość wspomagana komputerem kucharz

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK...

Page 1: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 1 z 113

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH

WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH,

KTÓRE UZYSKAŁY AKREDYTACJĘ ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY (stan na 3.09.2018 r.)

L.p. Numer i znak decyzji Nazwa placówki/ośrodka Adres

placówki/ośrodka

Data przyznania

akredytacji

Zakres kształcenia, na który została przyznana

akredytacja

1. KO.ZA.AD.42018/1/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Centrum

Kształcenia Zawodowego

Katowice,

ul. Krasińskiego 2

30.09.2004r. akademicka sieć CISCO

kursy podstawowe (okresowe) w zakresie BHP –

dla wszystkich grup pracowniczych i pracodawców

kurs podstawowy (okresowy) w zakresie BHP - dla

służb (inspektorów BHP)

brukarstwo

kurs dla kandydatów na doradców ds.

bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego

towarów niebezpiecznych

eksploatacji instalacji elektroenergetycznych o

napięciu do 1 kV

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych (ECDL)

florysta

fryzjerstwo

grafika komputerowa z pakietem Corel

język angielski

kelner

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowych

kurs dla kandydatów na kierowców kat A.

kurs dla kandydatów na kierowców kat B.

kurs dla kandydatów na kierowców kat B.+ E

kurs dla kandydatów na kierowców kat C + E

kurs dla kandydatów na kierowców kat D

kurs dla kandydatów na kierowców kat C.

kierownik małej gastronomii

zarządzanie nieruchomości

kosmetyczka

kosztorysowanie robót budowlanych

księgowość wspomagana komputerem

kucharz

Page 2: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 2 z 113

manicure – pedicure

masaż

obsługa suwnic

zasady montażu7 i eksploatacji instalacji urządzeń

gazowych

monter instalacji wodnych i kanalizacyjnych

murarz

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

obsługa dźwigów towarowych

magazynier

obsługa podestów ruchomych

szkolenie dla osób zatrudnionych przy napełnianiu

zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych

gazem skroplonym (LPG)

obsługa stacji paliw płynnych

obsługa ciągników

obsługa wybranych programów np.: Word, Excel,

Access

obsługa żurawi samojezdnych

opiekunka

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem olejem, gazem

pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów

nauki zawodu

szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki

jazdy

technolog robót wykończeniowych

posadzkarz

pracownik administracyjno – biurowy

przewoźnik wykonujący drogowy, zarobkowy

przewóz osób (krajowy lub/i międzynarodowy)

przewoźnik wykonujący drogowy, zarobkowy

przewóz rzeczy (krajowy lub/i międzynarodowy)

sekretarka, asystentka szefa

podstawowy kurs spawania gazowego stali

podstawowy kurs spawania gazowego stali

elektrodami otulonymi

podstawowy kurs spawania gazowego stali

Page 3: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 3 z 113

nietypowych elektrodą topliwą w osłonie gazów

aktywnych (MAG)

pracownik ds. kadrowych i płacowych

kształcenie specjalistów menadżersko –

administracyjnych firm

program służby przygotowawczej w służbie

cywilnej

szkolenie w zakresie transportu drogowego

taksówką

tynkarz

wychowawca kolonii i obozów, kierownik placówek

wypoczynku dzieci i młodzieży

2. KO.ZA.AD.42018/2/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Centrum

Kształcenia Zawodowego

Częstochowa,

ul. Jagiellońska 88

Zmiana adresu na

ul. Jagiellońska 141

30.09.2004r. BHP - wszystkie rodzaje

eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1

kV

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych (ECDL)

fryzjerstwo

kosmetyczka

magazynier

mała przedsiębiorczość

masaż

obsługa butli z tlenem medycznym

obsługa ciągników

obsługa dźwigów towarowych

obsługa i konserwacja urządzeń ciśnieniowych

(autoklawów)

obsługa komputera i kas fiskalnych

obsługa podestów ruchomych

obsługa stacji paliw płynnych

obsługa suwnic

obsługa układnic magazynowych

obsługa żurawi samojezdnych

ochrona osób i mienia

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem, gazem

podstawy księgowości z zastosowaniem komputera

pracownik ds. kadrowych i płacowych

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

Page 4: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 4 z 113

drogowym

ręczne przecinanie gazowe

spawanie gazowe metali

spawanie stali elektrodami otulonymi

spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie

gazów obojętnych TIG

spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w

osłonie gazów aktywnych MAG

sprzedawca

wizaż

3. KO.ZA.AD.42018/3/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Centrum

Kształcenia Zawodowego

Sosnowiec,

ul. Sienkiewicza 25

30.09.2004r. kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

kurs podstawowy dla przewoźników wykonujących

zarobkowy przewóz osób

zasady montażu i eksploatacji urządzeń gazowych

eksploatacja instalacji elektromagnetycznej

kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe

rzeźnik wędliniarz

kierownik wycieczek szkolnych i obozów

wędrownych

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem olejem

obsługa stacji paliw płynnych

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

spawanie aluminium i jego stopów elektrodą

nietopliwą – TIG

spawanie stali wysokostopowych elektrodą topliwą

– MAG

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

magazynier

magazynowanie materiałów niebezpiecznych

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne

bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających

azbest

ochrona osób i mienia I st. licencji

bukieciarz – florysta

kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

wychowawca kolonii i obozów

Page 5: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 5 z 113

sekretarka asystentka szefa

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

księgowość

kurs przyuczający w zawodach: murarz, tynkarz,

posadzkarz, płytkarz

profesjonalna obsługa klienta

catering

techniki sprzedaży

opiekun w Domu pomocy Społecznej

pracownik ds. kadrowych i płacowych

opiekun osób starszych, samotnych, z zaburzeniami

psychicznymi

malarz – tapeciarz

technolog robót wykończeniowych

kucharz – kelner

księgowość wspomagana komputerem

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

specjalista kadrowo – płacowy firmy

specjalista menadżersko – administracyjny firmy

księgowość dla MSP

przedsiębiorczość – prowadzenie własnej firmy

obsługa suwnic

konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia

hakowy dźwignic

konserwator żurawi stałych, przenośnych i

przewoźnych

konserwator podestów ruchomych

obsługa dźwigów towarowych

obsługa żurawi samojezdnych

obsługa dźwigów budowlanych

konserwacja dźwigów budowlanych

krajowy i międzynarodowy zarobkowy transport

rzeczy

4. KO.ZA.AD.42018/4/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Centrum

Kształcenia Zawodowego

Chorzów,

ul. Hajducka 21

30.09.2004r. kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym;

zasady eksploatacji urządzeń gazowych;

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych;

Page 6: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 6 z 113

Księgowość wspomagana komputerem;

Kosztorysowanie budowlane wspomagane

komputerem;

spawanie gazowe;

spawanie elektryczne;

spawanie w osłonie CO2 (MAG);

Spawanie w osłonie argonu (TIG);

ręczny przecinacz gazowy;

murarz tynkarz płytkarz posadzkarz;

kandydat na kierowcę kat B;

kandydat na kierowcę kat C;

kandydat na kierowcę kat D;

kandydat na kierowcę kat C+E;

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem i gazem CO;

Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych do 1

kV;

kelner;

bufetowy;

dekarz;

konserwacja i naprawa agregatów prądotwórczych;

monter instalacji z rur miedzianych;

monter instalacji wodno kanalizacyjnej CO oraz z

rur miedzianych;

murarz tynkarz gipsiarz;

wychowawca placówki wypoczynku dzieci i

młodzieży;

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla służb

BHP;

prowadzenie własnej działalności gospodarczej;

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla

pracodawców;

specjalista ds. kadr i płac;

pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej Nauki

Zawodu;

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla osób

kierujących pracownikami;

kierownik wycieczek szkolnych i obozów

wędrownych;

Page 7: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 7 z 113

obsługa suwnic;

transport drogowy taksówką;

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o

napięciu do 1 kV. Prace kontrolno – pomiarowe;

brukarz.

przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz osób (krajowy lub/i międzynarodowy)

5. KO.ZA.AD.42018/5/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Centrum

Kształcenia Zawodowego

Bielsko-Biała

ul. Sempołowskiej 1

11.10.2007r. kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

kursy spawalnicze: elektryczne, gazowe w osłonie

gazów, weryfikujące uprawnienia spawalnicze

BHP dla kadry kierowniczej

inspektor BHP

księgowość wspomagana komputerem

artystyczne układanie roślin

masaż

kosmetyczny

manicure – pedicure

fryzjer

przewóz drogowy towarów niebezpiecznych +

cysterny

kandydatów na doradców ds. bezpieczeństwa w

zakresie transportu drogowego towarów

niebezpiecznych

certyfikat kompetencji zawodowych

mała przedsiębiorczość

pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki

zawodu

kucharz

kelner

bufetowy

technolog robót wykończeniowych

murarz, płytkarz, tynkarz

stolarz

kandydatów na kierowców kat. A

kandydatów na kierowców kat. B

kandydatów na kierowców kat. C

kandydatów na kierowców kat. D

Page 8: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 8 z 113

6. KO.ZA.AD.42018/6/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Centrum

Kształcenia Zawodowego

Tychy,

ul. Budowlanych 156

8.10.2004r. samodzielny księgowy

spawanie stali elektrodami otulonymi

spawanie gazowe metali

spawanie elektryczne i gazowe

spawanie stali elektrodą nietopliwą w osłonie gazów

obojętnych - TIG

spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w

osłonie gazów aktywnych MAG

kursy dla kandydatów na prawo jazdy kat. B

artystyczne układanie roślin

kierowca wózków jezdniowych

eksploatacja instalacji elektroenergetycznej

kurs dla kandydatów n instruktorów nauki jazdy

pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki

zawodu

krój i szycie

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem, gazem

zarobkowy przewóz rzeczy

zarobkowy przewóz osób

kosztorysowanie robót budowlanych

obsługa komputera

specjalista ds. kadr i płac

komputerowa obsługa hurtowni

monter instalacji rur miedzianych

obsługa suwnic

prowadzenie własnej firmy

komputerowa obsługa biura

wychowawca kolonii i obozów

gospodarka magazynowa

komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych

BHP podstawowe dla pracodawców

BHP podstawowe dla osób kierujących

pracownikami

BHP podstawowy dla technologów, organizatorów

produkcji, pracowników inżynieryjno –

technicznych

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

Page 9: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 9 z 113

7. KO.ZA.AD.42018/7/04 Ośrodek Szkolenia Białecki

Sp. z o.o. (dawniej Ośrodek

Szkolenia, Dokształcania i

Doskonalenia Zawodowego

Piotr Białecki)

Jastrzębie Zdrój,

ul. Armii Krajowej 1

zmiana nazwy ulicy

na ul. Energetyków 8

11.10. 2004r. Kursy operatorów maszyn i innych urządzeń

technicznych do robót ziemnych, budowlanych

i drogowych oraz wózków jezdniowych – w

wymiarze od 40 do 214 godzin;

Kursy górnicze – w wymiarze od 30 do 160 godzin;

Kursy operatorów i konserwatorów urządzeń

technicznych (UDT) – w wymiarze 40 godzin;

Kursy spawania – w wymiarze 190 godzin;

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy – w wymiarze od 32 do 154 godzin;

Kursy komputerowe – w wymiarze 40 godzin;

Kursy kosztorysowania – w wymiarze 40 godzin.

8. KO.ZA.AD.42018/9/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego - Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

placówka wykreślona

z ewidencji decyzją

Prezydenta Miasta

Jaworzna nr EK-01

532/6/1/2010 z dnia

1 marca 2010 roku

na wniosek organu

prowadzącego z powodu

zaprzestania działalności

przez placówkę

Jaworzno,

ul. Gliniana 12

11.10.2004r. podstawowy w zakresie BHP dla pracodawców

podstawowy w zakresie BHP dla kierujących

pracownikami

podstawowy w zakresie BHP dla technologów,

organizatorów produkcji, pracowników inżynieryjno

– technicznych

brukarz

Certyfikat Umiejętności Komputerowych

kierownik placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

kupiec – handlowiec

kosztorysowanie robót budowlanych

przewoźnik drogowy krajowy lub międzynarodowy

transport osób, rzeczy

pracownik administracyjno – biurowy

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

sekretarka – asystentka szefa

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o

napięciu do 1 kV

ochrona osób i mienia – licencja I stopnia

ochrona osób i mienia - licencja II stopnia

obsługa dźwigów towarowych

podstawy księgowości z zastosowaniem komputera

księgowość II stopnia

masaż (leczniczy, sportowy i rehabilitacyjny)

Page 10: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 10 z 113

maszynistka

obsługa suwnic I S, II S, III S

palacz kotłów centralnego ogrzewania

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

obsługa stacji paliw płynnych

kierownik małej gastronomii

artystyczne układanie roślin

rzeźnik - wędliniarz

kasjer walutowy

obsługa pił spalinowych

podstawowy kurs spawania stali elektrodami

otulonymi

kelner - barman

specjalista ds. kadr i płac

9. KO.ZA.AD.42018/10/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego - Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

Ustroń,

ul. Stawowa 3

18.10.2004r. kandydat na kierowcę kat. A

kandydat na kierowcę kat. B

obsługa ruchu turystycznego - recepcji

kierownik małej gastronomii

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o

napięciu do 1kV

palacz kotłów wodnych i parowych

BHP dla osób kierujących pracownikami

obsługa konsumenta

masaż

wizażysta – stylista

ochrona osób i mienia

dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

kierownik wycieczek szkolnych i obozów

wędrownych

wychowawca kolonii i obozów

artystyczne układanie roślin

przewoźnik wykonujący zarobkowy przewóz rzeczy

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

księgowość budżetowa

pracownik ds. kadrowych i płacowych

specjalista ds. opracowywania projektów i

pozyskiwania funduszy europejskich

Page 11: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 11 z 113

księgowość wspomagana komputerem

specjalista ds. administracyjno – kadrowych

mała gastronomi z elementami sztuki kelnerskiej,

wystroju wnętrz i stołów

obsługa komputera i kas fiskalnych

wolontariusz niemedyczny

kucharz dietetyk

barman

sekretarka – asystentka szefa

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym, podstawowy + cysterny

10. KO.ZA.AD.42018/11/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego - Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

Żywiec,

ul. Sienkiewicza 65

18.10.2004r kierowca wózków jedzeniowych

kursy spawalnicze: elektryczne, gazowe, w osłonie

gazów

BHP dla kierujących pracownikami

palacz kotłów centralnego ogrzewania

księgowość z zastosowaniem komputera

obsługa komputera

pracownik ds. kadr i płąc

techniki sprzedaży

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

przewoźnik

kury dozorowe: obsługa dźwigów, obsługa

ciągników, obsługa suwnic

pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki

zawodu

technolog robót wykończeniowych

murarz – tynkarz, posadzkarz – płytkarz

drwal – operator pilarki

11. KO.ZA.AD.42018/12/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

Racibórz,

ul. Podwale 12

25.10.2004r. przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz rzeczy ( krajowy lub/i międzynarodowy)

kierowca wózków jezdniowych

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

eksploatacja urządzeń elektromagnetycznych

palacz kotłów c.o.

masaż

księgowość wspomagana komputerem

dla kandydatów na kierowcę kat. B

Page 12: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 12 z 113

zasady montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń

gazowych

pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki

zawodu

spawanie elektryczne

spawanie gazowe

spawanie w osłonie CO2

spawanie w osłonie z argonu

obsługa butli oraz instalacji wewnętrznych na gaz

płynny propan - butan

artystyczne układanie roślin

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla

pracodawców

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla osób

kierujących pracownikami

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

obsługa komputerów dla kadry pedagogicznej

wychowawca placówki wypoczynku dzieci

młodzieży

obsługa dźwigów towarowo – osobowych

transport drogowy taksówką

obsługa suwnic

12. KO.ZA.AD.42018/13/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

Zmiana nazwy na:

Zakład Doskonalenia

Zawodowego w

Katowicach Ośrodek

Kształcenia Zawodowego

w Lublińcu

Lubliniec,

ul. Częstochowska 19

25.10.2004r. kierowca wózka jezdniowego z napędem

silnikowym, obsługa wymiany butli

gazowych w wózkach

przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz rzeczy i osób

BHP – wszystkie rodzaje

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych do 1

kV

przewóz towarów niebezpiecznych – kurs

podstawowy ADR, cysterny, materiały wybuchowe

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem i gazem

pedagogiczny dla instruktorów praktyczne nauki

zawodu

kwalifikacyjny w zawodzie: murarz, malarz,

tapeciarz

Page 13: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 13 z 113

kwalifikacyjny w zawodzie: stolarz

masaż ogólny

kandydat na kierowcę kat. B

obsługa stacji paliw płynnych

kucharz

kurs kroju i szycia

kierownik wycieczek szkolnych i obozów

wędrownych

drwal – operator pilarki

księgowość wspomagana komputerem

obsługa żurawi stałych, przenośnych, przewoźnych

ochrona osób i mienia

obsługa dźwigów towarowych

spawanie elektryczne

pracownik administracyjno – biurowy

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

13. KO.ZA.AD.42018/14/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

od 1.02.2012 połączony

z OKZ Zabrze w Centrum

Kształcenia Zawodowego

w Gliwicach z siedzibą

w Zabrzu Zakładu

Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach

Gliwice,

ul. Prymasa S.

Wyszyńskiego 11

Aktualny adres:

41-800 Zabrze,

Park Hutniczy 13

25.10.2004r. kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

księgowość wspomagana komputerem

kosztorysowanie robót budowlanych

spawanie gazowe

spawanie elektryczne

spawanie w osłonie CO2 (MAG)

pracownik ds. kadrowych i płącowych

pracownik administracji biurowej

służba przygotowawcza w służbie cywilnej

pracownik hurtowni

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, kosem, olejem i gazem

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o

napięciu do 1 kV

kucharz - garmażer

masaż

artystyczne układanie roślin

Page 14: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 14 z 113

obsługa dźwigów towarowo – osobowych

wychowawca kolonii i obozów

kurs podstawowy (okresowy) w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy dla służb BHP (

inspektorów BHP)

kurs podstawowy (okresowy) w zakresie BHP dla

pracowników administracji biurowych i

robotniczych

przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz osób (krajowy lub/i międzynarodowy)

przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz rzeczy (krajowy lub/i międzynarodowy)

kurs pedagogiczny dla Instruktorów Praktycznej

Nauki Zawodu w zakładach pracy

kurs podstawowy (okresowy) w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy dla technologów,

organizatorów produkcji, pracowników inżynieryjno

– technicznych

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla osób

kierujących pracownikami

kurs podstawowy (okresowy) w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców

obsługa suwnic

transport drogowy taksówką

zasady montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń

gazowych

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

14. KO.ZA.AD.42018/15/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

Bytom,

ul. Dworcowa 18

25.10.2004r. artystyczne układanie roślin

bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe,

okresowe (różne stanowiska)

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o

napięciu do 1kV

europejskie komputerowe prawo jazdy

gospodarka magazynowa

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

księgowość wspomagana komputerowo

monter instalacji wod. – kan., c.o. z uprawnieniami

gazowymi i spawacza gazowego

Page 15: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 15 z 113

murarz, tynkarz, posadzkarz, płytkarz

obsługa stacji paliw płynnych

ochrona osób i mienia dla pracowników ochrony

fizycznej ubiegających się o licencję I stopnia

opiekunka

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem i gazem

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu w zakładach pracy

pracownik administracyjno – biurowy

pracownik ds. kadrowo – płacowych

prawo jazdy kat. A, B ,C, D, E – C, E – D

przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym (szkolenie podstawowe, w cysternach 1

kl. i 7 kl.)

spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w

osłonie gazów aktywnych (MAG)

spawanie elektryczne elektrodą otuloną

spawanie gazowe stali

technolog robót budowlano - wykończeniowych

transport drogowy taksówką

wagi pomostowe

15. KO.ZA.AD.42018/16/04 Regionalny Ośrodek

Szkolenia Ekonomicznego

PTE

Gliwice,

ul. Zwycięstwa 47

Aktualny adres:

Gliwice,

ul. Zwycięstwa 13

25.10.2004r. rachunkowość (I – IV stopień)

rachunkowość dla głównych księgowych

rachunkowość budżetowa

szkolenie pracowników kadrowo – płacowych

ubezpieczenia społeczne

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

rachunkowość - księgowość + komputer

16. KO.ZA.AD.42018/17/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Ośrodek

Kształcenia Zawodowego

od 1.02.2012 zmiana nazwy

na Centrum Kształcenia

Zawodowego w Gliwicach

z siedzibą w Zabrzu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego

w Katowicach

Zabrze,

ul. Park Hutniczy 13

28.10.2004r. eksploatacja instalacji elektroenergetycznych do

1kV

przewóz materiałów niebezpiecznych

transport drogowy taksówką

bezpieczeństwo i higiena pracy – podstawowe,

okresowe (różne stanowiska)

księgowość wspomagana komputerem

kucharz – garmażer

murarz, tynkarz, posadzkarz, płytkarz

malarz – tapeciarz

Page 16: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 16 z 113

płyty gipsowo – kartonowe

dekarstwo

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem i gazem

artystyczne układanie roślin

krój i szycie

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

opiekunka osób starszych, samotnych oraz z

zaburzeniami psychicznymi

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

sekretarka – asystentka szefa

pracownik administracyjno – biurowy

pracownik ds. kadrowo – płacowych

fryzjerstwo

kosmetyczka

pielęgnacja kończyn górnych

pielęgnacja kończyn dolnych

masaż

zasad montażu i eksploatacji instalacji urządzeń

gazowych

obsługa żurawi wieżowych

obsługa dźwigów towarowych

obsługa podestów ruchomych

wychowawca placówek wypoczynku dzieci i

młodzieży

kierownik wycieczek szkolnych i obozów

wędrownych

wykonawca instalacji miedzianych

hurtownik

kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej

nauki zawodu

17. KO.ZA.AD.42018/18/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Rejonowy

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego,

placówka wykreślona z

ewidencji

Jastrzębie Zdrój,

ul. Makowiecka 2

28.10.2004r. księgowość wspomagana komputerem

wychowawca placówek wypoczynku dzieci i

młodzieży

sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

masaż

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

Page 17: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 17 z 113

węgłem, koksem, olejem i gazem,

grafika komputerowa

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

prowadzenie własnej działalności

transport drogowy taksówką

akwizytor

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

obsługa suwnic

BHP – wszystkie rodzaje

konserwacja suwnic ogólnego przeznaczenia

kosztorysowanie robót budowlanych

obsługa dźwigów towarowych

gospodarka magazynowa z obsługą komputera i kas

fiskalnych

urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o

napięciu do 1kV; obsługa konserwacja, naprawy,

montaż oraz kierowanie i nadzór

kierownik wycieczek szkolnych i obozów

wędrownych

administrator sieci komputerowych LAN

księgowość spółek prawa handlowego i cywilnego

oraz osób prowadzących działalność gospodarczą

specjalista ds. kadr i płac

opiekun w domu pomocy społecznej

spawanie elektryczne

spawanie gazowe

spawanie w osłonie CO2 (MAG)

18. KO.ZA.AD.42018/19/04 Zakład Doskonalenia

Zawodowego – Ośrodek

Kształcenia Zawodowego

Pyskowice,

ul. Powstańców

Śląskich 7

28.10.2004r. kandydat na kierowcę kat. B

kandydat na kierowcę kat. A

kandydat na kierowcę kat. C

kandydat na kierowcę kat. E

drwal – operator pilarki z zakresu pracy i obsługi

pilarki

kurs podstawowy spawania stali elektrodami

otulonymi

kurs podstawowy spawania gazowego stali

kierowca wózków jezdniowych z napędem

Page 18: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 18 z 113

silnikowym

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem i gazem

kandydat na kierowcę kat. D

podstawy księgowości z zastosowaniem komputera

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu w zakładach pracy

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych do 1

kV

zasady montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń

gazowych

kurs podstawowy spawania gazowego stali

niestopowych elektroda topliwą w osłonie gazów

aktywnych (MAG)

przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz rzecz (krajowy lub/i międzynarodowy)

kurs podstawowy dla przewoźników wykonujących

krajowy zarobkowy przewóz osób

19. KO.ZA.AD.42018/20/04 Zakład Kształcenia

Zawodowego – Ośrodek

Kształcenia Zawodowego

Rybnik,

ul. 3 Maja 30

29.10.2004r. przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy

przewóz rzeczy (krajowy lub/i międzynarodowy)

eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o

napięciu do 1kV

palacz kotłów wodnych i parowych opalanych

węglem, koksem, olejem i gazem

szkolenie dla kandydatów na instruktorów

szkolenie podstawowe (okresowe) w zakresie BHP

dla osób kierujących pracownikami

szkolenie podstawowe (okresowe) w zakresie BHP

dla pracodawców

szkolenie podstawowe (okresowe) w zakresie BHP

dla służb BHP

przewóz towarów niebezpiecznych transporcie

drogowym – szkolenie podstawowe i

specjalistyczne w cysternach klasa nr 1

kierowca wózków widłowych z napędem

silnikowym

prowadzenie własnej działalności gospodarczej

umiejętności i kwalifikacje wymagane od

hurtownika

Page 19: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 19 z 113

pracownik ochrony fizycznej

księgowość dla MSP

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych

wychowawca placówki wypoczynku dzieci i

młodzieży

transport drogowy taksówką

obsługa dźwigów towarowo - osobowych

20. KO.ZA.AD.42018/21/04 ZIAD Bielsko Biała S.A.

Ośrodek Doskonalenia

Zawodowego

Bielsko-Biała,

al. Armii Krajowej 220

22.11.2004r. automatyka kotłów średniej mocy

podstawy pomiarów cieplnych

eksploatacja zabezpieczeń odległościowych typu

RTX – 35

eksploatacja zabezpieczeń odległościowych typu

L3, LH, LZ3, firmy BBC

eksploatacja zabezpieczeń szyn zbiorczych typu

TSL

budowa i obsługa regulatora napięć transformatora

RNT – 4, RNT – 5

podstawy techniki zabezpieczeń przekaźnikowych

sieci rozdzielczych

wybrane zagadnienia z elektroniki dla elektryków

służb automatyki zabezpieczeniowej (I sesja)

wybrane zagadnienia z elektroniki dla elektryków

służb automatyki zabezpieczeniowej (II sesja)

dobór nastaw zabezpieczeń

zabezpieczenia różnicowe

badania eksploatacyjne zabezpieczeń

zabezpieczenia odległościowe linii WN (ZCS 4E,

ZCS 4E/ EKO, ZCR 4)

zabezpieczenia odcinkowe linii WN (ZCR 4, ZZN

4/RP)

szkolenie podstawowe w zakresie BHP dla

pracodawców

szkolenie podstawowe w zakresie bhp dla osób

kierujących pracownikami

szkolenie podstawowe w zakresie bhp dla

pracowników inżynieryjno – technicznych

szkolenie podstawowe w zakresie bhp dla

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Page 20: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 20 z 113

(I sesja)

szkolenie podstawowe w zakresie bhp dla

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

(II sesja)

szkolenie okresowe w zakresie bhp dla

pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy

kalkulacja i kosztorysowanie robót

ogólnobudowlanych; szkolenie podstawowe

obsługa podnośników montażowych

obsługa dźwigów towarowo – osobowych

obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego

obsługa suwnic sterowanych z kabiny

obsługa żurawi samochodowych i samojezdnych

konserwacja dźwigów towarowo – osobowych

konserwacja suwnic

konserwacja żurawi samochodowych i

samojezdnych

kurs dla osób sprawujących nadzór nad eksploatacją

dźwignic

konserwacja podestów ruchomych samojezdnych

kurs dla konserwatorów kolei linowych i wyciągów

narciarskich

zasady gospodarki energetycznej skojarzonej

dozór nad eksploatacją urządzeń cieplno –

energetycznych

nadzór nad eksploatacją urządzeń odpylających w

elektrowniach

podstawy eksploatacji elektrowni wodnych

kotły fluidalne, wiadomości podstawowe

obsługa uzdatniania wody w elektrowniach

obsługa pyłowych kotłów energetycznych

obsługa rusztowych kotów energetycznych

eksploatacja urządzeń elektrycznych zasilających

elektrofiltry

obsługa turbin parowych średniej mocy

eksploatacja pomp wirowych

eksploatacja tłokowych sprężarek powietrza

remont armatury cieplno – energetycznej

remont kotłów energetycznych średniej mocy

Page 21: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 21 z 113

remont turbin parowych średniej mocy

remont pomp wody zasilającej i chłodzącej

obsługa kotłów i wymienników c.o.

eksploatacja generatorów o mocy do 50 MW

procesy termodynamiczne w elektrowni cieplnej

optymalizacja eksploatacji kotłów parowych

obsługa rusztowych kotów energetycznych i

urządzeń do uzdatniania wody zasilającej

obsługa turbin parowych i wymienników ciepła

prowadzenie ruchu sieci; kurs doskonalący dla

dyspozytorów ZDR i RDR

prowadzenie ruchu sieci; kurs przygotowawczy dla

dyspozytorów ZDR i RDR

prowadzenie ruchu stacji najwyższych napięć -

trening z wykorzystaniem komputerowego systemu

OPERATOR +; kurs dla dyżurnych stacji i

dyspozytorów

eksploatacja stacji najwyższych napięć, kurs dla

dyżurnych

kurs dla pracowników prowadzących odczyty

wskazań liczników energii elektrycznej u odbiorów

wykrywanie i likwidacja nielegalnego poboru

energii elektrycznej oraz nadużyć taryfowych

budowa i eksploatacja układów pomiarowych

energii elektrycznej – bezpośrednich

budowa i eksploatacja układów pomiarowych

energii elektrycznej – półpośrednich

budowa i eksploatacja układów pomiarowych

energii elektrycznej – pośrednich

lokalizacja uszkodzeń i pomiary eksploatacyjne

kabli elektroenergetycznych

technika utrzymania sieci – kurs dla

elektromonterów

eksploatacja stacji wysokich napięć; kurs dla

elektromonterów

eksploatacja energetycznych linii napowietrznych;

kurs dla elektromonterów

montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia;

kurs podstawowy

Page 22: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 22 z 113

montaż osprzętu linii kablowych średniego napięcia;

kurs doskonalący

budowa i eksploatacja łączników średniego napięcia

prace pod napięciem w sieciach niskiego napięcia,

kurs dla elektromonterów

prace pod napięciem w liniach napowietrznych do

1kV

dla instruktorów praktycznego nauczania prac pod

napięciem sieciach niskiego napięcia

prace pod napięciem w sieciach niskiego napięcia;

kurs dla dozoru

czyszczenie stacji pod napięciem; kurs dla

elektromonterów

czyszczenie stacji pod napięciem; kurs dla dozoru

zabiegi konserwacyjne pod napięciem urządzeń i

instalacji elektroenergetycznych

do 30 kV

prace pod napięciem w urządzeniach rozdzielczych i

liniach kablowych o napięciu do 1 kV; kurs dla

elektromonterów

montaż osprzętu linii kablowych nn oraz urządzeń

automatyki

obsługa pił mechanicznych do ścinki drzew

kurs przygotowawczy do egzaminu na tytuł

robotnika wykwalifikowanego w zawodzie elektryk

kurs przygotowawczy do egzaminu na tytuł

robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter

sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

kurs przygotowawczy do egzaminu na tytuł mistrza

w zawodzie elektryk

kurs przygotowawczy do egzaminu na tytuł mistrza

w zawodzie monter sieci i urządzeń

telekomunikacyjnych

kurs przygotowawczy dla wykładowców i

instruktorów pozaszkolnych form kształcenia

zawodowego

organizacja szkoleń pracowniczych

obsługa betoniarek

obsługa wózków widłowych akumulatorowych

Page 23: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 23 z 113

obsługa wózków widłowych spalinowych

obsługa przecinarek do nawierzchni dróg

obsługa agregatów prądotwórczych (elektrowni

polowych)

obsługa narzędzi udarowych ręcznych

obsługa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

wpływ jakości wody na urządzenia energetyczne

badania eksploatacyjne oleju transformatorowego

21. KO.ZA.AD.42018/22/04 Zakład Doskonalenia Kadr

KOMAG Sp. z o.o.

Gliwice,

ul. Pszczyńska 37

13.12.2004r. operator kombajnów ścianowych,

operator kombajnów chodnikowych,

kopalnianych zaplataczy lin stalowych,

naprawa i konserwacja kombajnów ścianowych,

diagnostyka i naprawa układów hydrauliki i

kombajnów ścianowych,

ślusarz - hydraulik,

obsługa i naprawa górniczych pomp wirowych,

obsługa i naprawa górniczych pomp tłokowych,

podwyższający kwalifikacje dołowych

elektromonterów górniczych,

naprawa i konserwacja aparatury elektrycznej

kombajnów ścianowych z ciągnikami

hydraulicznymi,

naprawa i konserwacja wyłączników stycznikowych

i zespołów transformatorowych,

naprawa i konserwacja przewoźnych stacji

transformatorowych,

naprawa i konserwacja układów automatyki

podstawy przenośnikowej,

naprawa i konserwacja urządzeń łączności

telefonicznej i głośnomówiącej

rewident urządzeń systemów łączności,

bezpieczeństwa i alarmowania

sygnalista szybowy

maszynista maszyn wyciągowych,

rewident urządzeń wyciągowych

rewident urządzeń elektrycznych maszyn

wyciągowych i sygnalizacji szybowej

konserwator mechanik maszyn wyciągowych

konserwator elektryk maszyn wyciągowych z

Page 24: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 24 z 113

napędem tradycyjnym

dla osób kierownictwa i dozoru ruchu wyciągów

szybowych specjalności mechanicznej

dla osób kierownictwa i dozoru ruchu wyciągów

szybowych specjalności elektrycznej

maszynista lokomotyw powietrznych, spalinowych i

elektrycznych szynowych pod ziemią

konserwacja suwnic

podstawowy spawania gazowego

podstawowy spawania elektrycznego

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowych

konserwacja wózków

szkolenie podstawowe BHP dla osób kierujących

pracownikami

22. KO.ZA.AD.42018/23/04 Górnośląskie Centrum

Edukacyjne

Gliwice,

ul. Okrzei 20

13.12.2004r. zastosowanie programów pakietu Microsoft Office

w pracy biurowej,

projektowanie modułowych dokumentacji

programowych,

technologie kształcenia modułowego,

programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych

numerycznie

bezpieczeństwo i higiena pracy

23. KO.ZA.AD.42018/24/04 „P.Z. Partner” –

Pałamarz sp.j.

Wodzisław Śląski

ul. 26 Marca 23

zmiana siedziby:

44-304 Wodzisław

Śląski, ul. Połomska

26

17.12.2004r. szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami

kursy spawania: elektryczne, gazowe, mag, tig

kurs wózki jezdniowe

24. KO.ZA.AD.42018/25/04 Placówka Kształcenia

Ustawicznego EDMAR

w Zabrzu

Placówka wykreślona

z ewidencji niepublicznych

placówek kształcenia

ustawicznego

Zabrze,

ul. Wolności 362a/4

21.12.2004r obsługa komputera

zaawansowana obsługa komputera

księgowość komputerowa dla małej i średniej firmy

asystent menadżera

pracownik administracyjno – finansowy

25. KO.ZA.AD.42018/26/04 Centrum Edukacji

Zawodowej S.C.

Tychy,

ul. Arctowskiego 1

21.12.2004r. szkolenie podstawowe strażników miejskich

(gminnych)

stosowanie oraz praktyczne posługiwanie się pałką

Page 25: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 25 z 113

w Tychach wielofunkcyjna typu „Tonfa”

zasady posługiwania się bronią palną krótką

szkolenia specjalistyczne dla strażników gminnych

z zakresu organizacji i zasad wykonywania

konwojów ii ochrony obiektów

oskarżyciel publiczny

pracownik ochrony osób i mienia

podstawowy obsługi komputera

obsługa programu komputerowego WORD

komputerowa obsługa biura

komputerowa obsługa hurtowni

komputer w pracy nauczyciela

specjalista kadrowo - płacowy

samodzielny księgowy

służba przygotowawcza do służby cywilnej

wychowawca placówki wypoczynku dzieci i

młodzieży

instruktor praktycznej nauki zawodu

nauczyciel wobec problemu kształcenia z zakresu

integracji europejskiej

kierowca wózków jezdniowych

obsługa wag pomostowych

obsługa urządzeń elektroenergetycznych

prawo jazdy kat. B

pilot wycieczek

żeglarz jachtowy

murarz, tynkarz, płytkarz

opiekunka domowa

sprzedawca

kucharz – garmażer

tynkarz maszynowy

26. KO.ZA.AD.42018/27/04 Spółka Szkoleniowa

Sp. z o.o. w Katowicach

od 7 grudnia 2015 roku

zmieniona została nazwa

Spółki Szkoleniowej Sp. z

o.o. na Śląskie Centrum

Usług Wspólnych Sp. z o.o.,

Katowice,

ul. Szopienicka 58

zmianie uległ adres

siedziby placówki na

40-467 Katowice, ul.

Karolinki 1

22.12.2004r. operator samojezdnych maszyn przodkowych;

kombajny ścianowe

operator samojezdnych maszyn przodkowych;

kombajny chodnikowe

operator samojezdnych maszyn przodkowych;

ładowarki samojezdne

maszynista lokomotyw pod ziemią; lokomotyw

powietrznych spalinowych i elektrycznych

Page 26: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 26 z 113

a także zmianie uległ adres

siedziby placówki na 40-

467 Katowice, ul. Karolinki

1

szynowych

maszynista lokomotyw pod ziemią; kolejki

podwieszane szynowe

maszynista lokomotyw pod ziemią; kolejki

podwieszane linowe

maszynista lokomotyw pod ziemią; kolejki spągowe

rewident urządzeń wyciągowych

operator pojazdów pozaprzodkowych i

samojezdnych maszyn pomocniczych

kurs w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy sprzęcie elektrycznym

zarządcy nieruchomości

pośrednicy w obrocie nieruchomościami

Rady Nadzorcze

27. KO.ZA.AD.42018/1/05 Centrum Szkolenia

Kursowego i Doradztwa

„Oświata” w Katowicach

Zmianie uległa nazwa

osoby prowadzącej na

„Oświata i Biznes Spółka

z ograniczoną

odpowiedzialnością” oraz

nazwa placówki na

„Centrum Szkolenia

Kursowego i Doradztwa”

Katowice,

al. Korfantego 141

14.01.2005r. komputerowy podstawowy

kosmetyka zachowawczo upiększająca

wizaż i stylizacja

fryzjer

odnowa biologiczna i masaż

masaż II stopnia

manicure – pedicure

kucharz

kafejkarz – posadzkarz

przygotowujące do egzaminów na uzyskanie

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych dla

przewoźników drogowych

28. KO.ZA.AD.42018/2/05 Przedsiębiorstwo Naukowo –

Badawczo – Usługowe „BT”

Włodzimierz Buziński w

Bielsku – Białej

placówka wykreślona z

ewidencji 2016-08-05

Bielsko – Biała,

ul. Inwalidów 2 c

25.01.2005r. obsługa hurtowni;

interaktywne warsztaty psychologii zarządzania i

rozwoju osobistego;

księgowość;

kadry, płace, ZUS;

mała przedsiębiorczość;

obsługa komputera;

sekretariat, pracownik administracyjno – biurowy;

BHP;

pedagogiczny (dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu);

spawanie;

obsługa i konserwacja wózków;

Page 27: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 27 z 113

obsługa i konserwacja urządzeń podległych UDT;

energetyczny;

kosztorysowanie;

budowlany;

technolog prac wykończeniowych;

krawiectwo;

obsługa pilarek;

ocena okresowa pracowników,

finanse dla niefinansistów,

ochrona środowiska;

zamówienia publiczne;

kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród

młodzieży;

językowe;

archiwista;

pracownik kancelaryjny;

artystyczne układanie roślin;

agent celny;

członek rad nadzorczych.

29. KO.ZA.AD.42018/3/05 Częstochowska Izba

Rzemiosła i

Przedsiębiorczości Ośrodek

Szkolenia Rzemiosła w

Częstochowie

Częstochowa,

al. Kościuszki 6

31.01.2005r. pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

bhp - podstawowy dla pracodawców

dokształcający - kwalifikacyjny w różnych

zawodach

30. KO.ZA.AD.42019/4/05 Ośrodek Szkolenia Agencji

Rozwoju Lokalnego S.A.

w Jaworznie

Zgodnie z wpisem do

ewidencji zmiana nazwy

placówki na:

Ośrodek Szkolenia GAPR

Jaworzno,

ul. Paderewskiego 43

Obecny adres:

ul. Grunwaldzka 275

43-600 Jaworzno

22.02.2005r. szkolenie w zakresie BHP

sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera

referent administracyjno - biurowy

sekretarka asystenta szefa

magazynier

techniczna obsługa biur sprzedaży i magazynów

nowoczesne techniki sprzedaży z wykorzystaniem

Internetu

przedstawiciel handlowy - negocjacje handlowe

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

uprawnienia elektryczne (SEP)

palacz kotłów centralnego ogrzewania

Page 28: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 28 z 113

pomoc kuchenna

pracownik małej gastronomii

kelner – barman

przetwarzacz i wykrywacz masy mięsnej

bukieciarstwo

ogrodnik terenów zielonych

opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

podstawy języka angielskiego - metoda Callana

masaż sportowy, leczniczy i rekreacyjny

manicure – pedicure

kosmetyczka

fryzjerstwo

wagowy przysięgły – obsługa wag pomostowych –

samochodowych i kolejowych

kierowca wózków jezdniowych

kierowca wózka jezdniowego wraz z wymianą butli

gazowych

nowoczesne techniki wykończenia wnętrz

obsługa stacji paliw płynnych i gazowych

przygotowujący do egzaminu na uprawnienia

budowlane

zawody budowlane

monter budowlanych instalacji ociepleniowych

komputerowa obsługa firmy

kosztorysowanie wspomagane komputerowo

maszynopisanie biurowe

obsługa pakietu Microsoft Office 2000 dla

zaawansowanych

obsługa pakietu Microsoft Office 2000 dla

początkujących

obsługa programów Word i Excel

edytor tekstów Word

specjalista kadrowo – płacowy

księgowoścć I i II stopnia

podstawy księgowości

podstawy księgowości wspomagane komputerowo

księga przychodów i rozchodów, rozliczenia ZUS,

VAT

doradca podatkowy

Page 29: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 29 z 113

obsługa księgowa małych i średnich firm

kandydaci na wychowawców placówek

wypoczynku dzieci i młodzieży

kroju i szycia dla początkujących

krawcowa – stopień zaawansowany

zarządzanie kadrami

biznes plan z małą księgowością

pracownik socjalny

31. KO.ZA.AD.42019/5/05 Ośrodek Szkolenia przy

Zarządzie Oddziału

Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Górnictwa

w Rybniku

Rybnik, ul. Piasta 28 08.03.2005r. maszynista lokomotyw kopalnianych kolei

podziemnych (przewodowych i akumulatorowych)

maszynista lokomotyw kopalnianych kolei

podziemnych - kolejek spągowych

maszynista lokomotyw kopalnianych kolei

podziemnych – kolejek podwieszanych

rewident urządzeń wyciągowych

rewident elektrycznych maszyn wyciągowych i

sygnalizacji szybowych

rewident systemów łączności bezpieczeństwa i

alarmowania

elektromonter sprzętu elektrycznego w zakresie bhp

przy sprzęcie elektrycznym do 1 kV

elektromonter sprzętu elektrycznego w zakresie bhp

przy sprzęcie elektrycznym powyżej 1 kV

cieśla szybowy

dysponent kopalnianych kolei podziemnych

metaniarz pomiarowiec wentylacji

sanitariusz dołowy

podstawowy bhp dla osób kierujących

pracownikami ( nowo zatrudnionych osób dozoru

ruchu)

32. KO.ZA.AD.42019/6/05 Optimal Wojciech Tatka

w Skoczowie

Skoczów,

ul. Wałowa 3

17.03.2005r. podstawy obsługi komputera w środowisku

Windows XP z elementami MS Word i MS Excel

zaawansowane techniki obsługi komputera w

środowisku Windows XP z elementami MS Word,

MS Excel, Power Point i Internet

system sprzedaży SUBIEKT z obsługa kas

fiskalnych

program do obsługi gastronomii GASTRO

język programowania HTML

Page 30: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 30 z 113

33. KO.ZA.AD.42019/7/05 Centrum Kształcenia

Praktycznego w Rudzie

Śląskiej

zmiana nazwy na Centrum

Kształcenia Praktycznego i

Doskonalenia Zawodowego

Ruda Śląska,

ul. Hallera 6

17.03.2005r. kucharz,

kelner – barman,

operator obrabiarek sterowanych numerycznie,

murarz, tynkarz, gipsiarz,

tynkarz, posadzkarz

34. KO.ZA.AD.42019/8/05 Stowarzyszenie Księgowych

w Polsce Oddział Okręgowy

w Bielsku – Białej

Bielsko-Biała,

ul. Wrzosowa 33

22.03.2005r. ogólne zasady księgowości

samodzielny księgowy bilansista

główny księgowy

biegły rewident

35. KO.ZA.AD.42019/9/05 Ośrodek Szkoleniowy przy

Wasko S.A. w Gliwicach

Gliwice,

ul. Berbeckiego 6

25.03.2005r. obsługa systemu ELEKTRA 2 w zakresie Obsługi

Handlowej

obsługa systemu ELEKTRA 2 w zakresie modułów:

Umowy, Inkasent, Obsługa Finansowa

Podstawy obsługi systemu operacyjnego Microsoft

Windows. Obsługa systemu Elektra 1 w zakresie

modułów : Umowy / WTP , TOSE

obsługa systemu Elektra 2 w zakresie modułów:

Warunki Przyłączenia i Umowy Przyłączeniowe,

Obsługa techniczna i Gospodarka Licznikowa

Administracja: System Solaria, SZRDB Oracle,

System Kobat - Kolektor

Administracja i użytkowanie Systemu Analiz

Długoterminowych SAD. Obsługa systemu Kobat –

Sair

Obsługa systemu Elektra 1 w zakresie modułów

SE1, SE 2, Wpłaty/ Kasa

36. KO.ZA.AD.42019/10/05 Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe „WUR-ex”

Sp. z o.o.

w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała,

ul. Słowackiego 24

10.05.2005r. podstawowy dla służb bezpieczeństwa i higieny

pracy

podstawowy bhp dla pracodawców

podstawowy dla osób kierujących pracownikami

podstawowy bhp dla projektantów

podstawowy bhp dla konstruktorów maszyn i

innych urządzeń technicznych

podstawowy bhp dla technologów organizatorów

produkcji i pracowników inżynieryjno –

technicznych

okresowy dla służb bhp

metodyka dla wykładowców szkoleń bhp

Page 31: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 31 z 113

opiekunka społeczna - sprawowanie opieki nad

chorym w domu

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

podstawowy spawania łukowego elektrodą otuloną

spawanie gazowe stali

spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów

aktywnych

prawo jazdy kat. A i B

37. KO.ZA.AD.42019/11/05 Ośrodek Szkoleniowy

„ELPAX”

Bytom,

Rynek 19

zmiana siedziby:

41-902 Bytom,

ul. Łużycka 11

27.05.2005r. podstawowy dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy

okresowy dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy

podstawowy bhp dla pracodawców

podstawowy bhp dla osób kierujących pracownikami

kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym

księgowości komputerowej

komputerowy

komputerowy Excel

masaż z elementami rehabilitacji ruchowej

opiekunka - sanitariuszka

palacz kotłów centralnego ogrzewania

kosmetyczny

obsługa suwnic

operator dźwignic

służba przygotowawcza w służbie cywilnej

38. KO.ZA.AD.42019/12/05 Rybnickie Centrum Edukacji

Zawodowej –Centrum

Kształcenia Ustawicznego

oraz Praktycznego

Rybnik,

ul. Św. Józefa 30

Obecny adres:

ul. Rudzka 13

44-217 Rybnik

18.10.2005r. programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych

numerycznie CNC

spawanie

39. KO.ZA.AD.42019/13/05 ROI Doradztwo i Szkolenia-

Urszula Kukuła

w Częstochowie

Częstochowa,

ul. Kawia 4/16

zmiana siedziby:

ul. Popiełuszki 2

29.11.2005r. techniki prowadzenia rozmów z klientami

40. KO.ZA.AD.42019/1/06 Biuro Bezpieczeństwa Pracy

z Ośrodkiem Szkolenia

Zawodowego - Zdzisław

Szpargała

Gliwice,

ul. Zwycięstwa 13

Aktualny adres:

Gliwice, ul. Portowa

16z

20.04.2006r. przygotowanie pedagogiczne dla instruktorów

praktycznej nauki zawodu

przygotowanie pedagogiczne dla wykładowców

pozaszkolnych form kształcenia

specjalistyczne szkolenie dla operatorów

nowoczesnych dźwigów towarowych

Page 32: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 32 z 113

specjalistyczne szkolenie dla konserwatorów

wózków jezdniowych podnośnikowych

mechanicznym napędem układu podnoszenia

specjalistyczne szkolenie dla konserwatorów

nowoczesnych suwnic w zakresie wyposażenia

elektrycznego

specjalistyczne szkolenie kursowe dla

konserwatorów nowoczesnych suwnic w zakresie

wyposażenia mechanicznego

specjalistyczne szkolenie kursowe dla operatorów

suwnic sterowanych z poziomu roboczego, kabin o

specjalnym przeznaczeniu oraz wciągników i

wyciągarek stałych i przejezdnych z napędem

niezręcznym sterowanym z poziomu roboczego

specjalistyczne szkolenie dla kierowców i

operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych

z mechanicznym napędem układu podnoszenia

szkolenie okresowe w zakresie BHP

41. KO.ZA.AD.42019/2/06 Ośrodek Szkolenia przy

Zarządzie Oddziału

Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Górnictwa

Rybnik,

ul. Piasta 28

9.05.2006r. instruktor szkolenia wewnątrzzakładowego

kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

elektryk

operator samojezdnych maszyn przodkowych

ładowarek samojezdnych

przeglądy, konserwacja, naprawa trakcyjnych

ognioszczelnych lokomotyw akumulatorowych oraz

baterii SBS dla pracowników podziemnych

zakładów górniczych

górnik

wiertacz dołowy

cieśla górniczy

zaplatacz lin stalowych

pedagogiczny dla wykładowców

obsługa stacji odmetanowania

42. KO.ZA.AD.42019/3/06 Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Wojciecha

Korfantego

Bytom,

ul. Powstańców

Śląskich 10

09.05.2006r. monter instalacji CO, wodno – kanalizacyjnych i

gazowych

murarz

murarz – tynkarz – posadzkarz – płytkarz

malarz – tapeciarz – gipsiarz

Page 33: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 33 z 113

murarz – tynkarz – kafejkarz

nowoczesne techniki budowlane

monter ścian i sufitów podwieszanych z płyt

kartonowo – gipsowych i paneli

podstawy obsługi komputera

obsługa aplikacji multimedialnych

kurs komputerowy „Office for Windows”

księgowość komputerowa

obsługa finansowo – księgowa przedsiębiorstwa

księgowy – doradca podatkowy z elementami

windykacji

księgowość z elementami windykacji

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz

rozliczeń publiczno – prawnych

profesjonalna sekretarka – asystentka szefa

pracownik administracyjno – biurowy

specjalista ds. kadr i płac

obsługa nowoczesnej firmy

techniczne środki biurowe

asystent menadżera

z modułem pozyskiwania środków z Unii

Europejskiej

kurs dla pracowników biurowych – staż w firmie

symulacyjnej

specjalista ds. administracyjno – kadrowo –

finansowych firm z modułem Audytor systemu

zarządzania jakością ISO 9001: 200

moja firma - prowadzenie własnej działalności

gospodarczej

prowadzenie własnej działalności gospodarczej w

ramach MSP

sprzedawca - handlowiec z minimum sanitarnym

obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym i

szkoleniem BHP

sprzedawca - fakturzysta

gospodarka magazynowa z obsługą wózków

jezdniowych

pracownik ochrony fizycznej osób i mienia I stopnia

Page 34: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 34 z 113

menadżer projektów finansowych ze środków

pomocowych Unii Europejskiej

logistyk

43. KO.ZA.AD.42019/4/06 Placówka Kształcenia

Ustawicznego EDMAR

Zabrze,

ul. Wolności 362a/4

22.05.2006r. sprzedawca

handlowiec – sprzedawca

specjalista kadrowo – płacowy

ABC przedsiębiorczości

pracownik administracji

44. KO.ZA.AD.42019/5/06 Ośrodek Szkolenia „Kursor” Rybnik,

ul. Świerklańska 42

01.06.2006r. spawanie stali niestopowych elektrodami otulonymi

spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w

osłonie gazów aktywnych (MAG)

spawanie gazowe stali niestopowych

Śląski Kurator Oświaty decyzją WE-KZ.546.3.14.2017 z 5 lutego 2018 roku cofnął Ośrodkowi Szkolenia „Kursor” ul. Świerklańska 42, 44-200 Rybnik,

akredytację przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty decyzją nr KO.ZA.AD.42019/5/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. o przyznaniu akredytacji z uwagi na to,

że nie spełnia warunków wymienionych w § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i

ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 ze zmianami).

45. KO.ZA.AD.42019/6/06 Izba Rzemieślnicza Małej

i Średniej Przedsiębiorczości

w Katowicach

Katowice,

Plac Wolności 12

30.06.2006r. pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

sprzedawca

masaż I stopnia

masaż II stopnia i II stopnia

fryzjerstwo I, II, III rok

dekarz – blacharz

malarz – tapeciarz I, II rok

murarz - tynkarz I, II, III rok

płytkarz - posadzkarz

instalatorstwo sanitarne I, II, III rok

instalatorstwo sanitarne

cukiernictwo I, II, III rok

Piekarstwo I, II, III rok

kucharz małej gastronomii I, II rok

Kucharz

rzeźnictwo – wędliniarstwo I, II, III rok

mechanika pojazdowa I, II, III rok

blacharstwo pojazdowe I, II, III rok

stolarstwo I, II, III rok

moja własna firma

46. KO.ZA.AD.42019/7/06 Główny Instytut Górnictwa

Centrum Szkoleniowo –

Informacyjne

Katowice,

Plac Gwarków 1

06.07.2006r. dla osób dozoru ruchu elektrycznego w zakresie

konstrukcji, montażu, obsługi i konserwacji

urządzeń przeznaczonych do użytku w zakładach

górniczych, w których występuje zagrożenie

Page 35: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 35 z 113

metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu

węglowego

dla osób kierownictwa i dozoru ruchu górniczego,

których zakres czynności obejmuje sprawy

przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyłowego,

pożarowego, metanowego, wyrzutami gazów i skał

ochrona przed naturalnym promieniowaniem

jonizującym

konserwator i wydawca metanomierzy

47. KO.ZA.AD.42019/8/06 Ośrodek Szkolenia Związku

Zawodowego „Kadra”

Jastrzębska Spółka Węglowa

S.A. KWK „Krupiński”

w Suszcu

decyzją Starosty

Pszczyńskiego z dniem 19

maja 2017 roku placówka

wykreślona z ewidencji

niepublicznych szkół i

placówek oświatowych

(pismo Starosty

Pszczyńskiego OS-

II.4330.1.2017 z 9 czerwca

2017r.

Suszec,

ul. Piaskowa 37

11.07.2006r. sanitariusz oddziałowy

zaplatacz lin stalowych

hakowy

obsługa urządzeń zakład przeróbczego

naprawa podstawowych elementów hydrauliki

siłowej obudów zmechanizowanych

górnik technicznej eksploatacji złóż

górnik rabunkarz

maszynista lokomotyw pod ziemią – obsługa

kolejek podwieszonych

maszynista lokomotyw spągowych

48. KO.ZA.AD.42019/9/06 Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe AD ACTA

Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia

i Doradztwa Zawodowego

Żory,

ul. Węglowa 11

25. 08.2006r. górnik eksploatacji podziemnej

maszynista lokomotyw: kolejek podwieszanych

linowych

maszynista lokomotyw: kolejek spągowych

linowych

górnik rabunkarz

instruktor szkolenia praktycznego pracowników

nowoprzyjętych

obsługa załadowni oddziałowych i manewrowego

sanitariusz udzielania pierwszej pomocy

49. KO.ZU.KU.42019/10/06 Ośrodek Szkolenia

Zawodowego przy

Jastrzębskim Towarzystwie

Gospodarczym „Antracyt”

Sp. z o.o.

Jastrzębie Zdrój,

ul. Rybnicka 6E

01.09.2006r. górnik eksploatacji podziemnej

górnik rabunkarz

ślusarz

cieśla górniczy

operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych

Page 36: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 36 z 113

50. KO.ZU.KU.42019/11/06 Polskie Centrum

Ustawicznego Kształcenia

Dorosłych

„RADIUS”

Placówka wykreślona z

ewidencji niepublicznych

placówek kształcenia

ustawicznego 1.01.2018 r.

Maków,

ul. Raciborska 16

12.09.2006r. bioenergoterapia

przygotowanie medyczne

kręglarstwo

podstawy psychologii

ziołolecznictwo

radiestezja

51. KO.ZU.KU.42019/12/06 Niepubliczna Placówka

Kształcenia Kursowego

„Kursant”

Nakło Śląskie,

ul. Powstańców 50

13.09.2006r. roboty brukarskie

obsługa dźwigów towarowych, żurawików i

wciągników

palacz CO

elektryczny SEP

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

52. KO.ZU.KU.42019/13/06 Studium Szkoleń

Zawodowych „Nauka” S.C.

decyzją Prezydenta Miasta

Zabrze Nr

WO.I.4423.14.15.2012.MT

z dnia 30.03.2012 roku

placówka wykreślona

z ewidencji

Zabrze,

ul. Wolności 10

18.12.2006r. bezpieczeństwo i higiena pracy

pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

bezpieczeństwo i higiena pracy dla osób kierujących

pracownikami

udzielanie pomocy przedmedycznej w zakładach

górniczych

obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych

obsługa kołowrotów i ciągarek linowych

obsługa wag samochodowych i kolejowych

naprawa i konserwacja lamp górniczych

rozpoznawanie fałszywych znaków pieniężnych

53. KO.ZU.KU.42019/14/06 Centrum Elektryfikacji

i Automatyzacji Górnictwa

EMAG Ośrodek Szkolenia

zmiana nazwy placówki na

podstawie Rozporządzenia

Ministra Gospodarki

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie reorganizacji

Centrum Elektryfikacji i

Automatyzacji Górnictwa

EMAG w Katowicach

Katowice,

ul. Leopolda 31

21.12.2006r. obsługa i eksploatacja zabezpieczeń upływowych w

sieciach do 1 kV

obsługa i eksploatacja zabezpieczeń

ziemnozwarciowych w sieciach 6 kV

technologie naprawy i łączenia kabli oraz

przewodów oponowych na znamionowe napięcie do

6 kV

system SMP – NT monitorowania parametrów

środowiska w kopalni - obsługa części

powierzchniowej

obsługa i konserwacja urządzeń dołowych systemu

Page 37: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 37 z 113

(Dz. U. Nr 135, poz. 1110)

Obecna nazwa:

Instytut Technik

Innowacyjnych EMAG

kontroli parametróo atmosfery w kopalni SMP - NT

54. KO.ZU.KU.42019/15/06 International House Integra

Bielsko Sp. z o.o.

Bielsko-Biała,

ul. Zielona 32

28.12.2006r. język angielski

55. OI.OS.KR.42019/1/07 Ośrodek Szkolenia przy

Zarządzie Oddziału

Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Górnictwa

Rybnik,

ul. Piasta 28

19.06.2007r. Ślusarz

górnik rabunkarz

operatorzy betoniarek, torkretnic, pneumatycznych

podajników betonu

wykonywanie obudowy kotwiowej

tokarz

operatorzy samojezdnych maszyn przodkowych –

wozów wiertniczych

kurs dla ratowników chińskich

56. OI.OS.KR.42019/2/07 International House Integra

Sp. z o.o.

placówka wykreślona z

ewidencji 2017-09-30

Katowice,

ul. Sokolska 78 – 80

zmiana siedziby:

40-010 Katowice,

ul. Warszawska 65

19.06.2007r. język angielski na poziomie początkującym

(Beginners)

język angielski na poziomie podstawowym

(Elementary)

język angielski na poziomie

średniozaawansowanym (Intermediate)

język angielski na poziomie zaawansowanym

(Advanced)

język angielski na poziomie przygotowującym do

egzaminu Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC)

57. OI.OS.KR.42019/3/07 Centralny Ośrodek

Informatyki Górnictwa S.A.

Z dniem 1 lipca 2010 roku

placówka zaprzestała

prowadzenia działalności

szkoleniowej

Katowice,

ul. Mikołowska 100

19.06.2007r. język SQL w IBM Informix

administracja serwerem LINUX

administrowanie systemem operacyjnym

ADVANCE IBM UNIX (AIX)

58. OI.OS.KR.42019/4/07 Centrum Kształcenia i

Promocji Kadr „LIDER” Sp.

z o.o.

Jaworzno,

ul. Inwalidów

Wojennych 10

Obecny adres:

ul. Grunwaldzka 285

43-600 Jaworzno

29.06.2007r. kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

kurs dla maszynisty lokomotyw pod ziemią –

lokomotyw spalinowych szynowych

kurs dla konserwatorów wózków jezdniowych

podnośnikowych

kurs dla maszynisty lokomotyw pod ziemią -

Page 38: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 38 z 113

kolejek podwieszanych szynowych

kurs obsługi dźwigów towarowych z obsługą i

szpitalnych

obsługa suwnic: dla kategorii IIS, IS (wariant A),

IS (wariant B)

kurs dla maszynisty maszyn wyciągowych

kurs dla pracowników z zakresu obsługi, napraw i

remontów maszyn i urządzeń przeróbczych

górnik rabunkarz

59. OI.OS.AB.42019/5/07 Zakład Szkoleniowo –

Usługowy Astra Sp. z o.o.

Szczyrk,

ul. Willowa 12

zmiana siedziby:

43-512 Bestwina

ul. Bestwińska 17

miejsce prowadzenia

działalności

oświatowej:

43-370 Szczyrk

ul. Sosnowa 7

aktualne miejsce

prowadzenia

kształcenia:

43-370 Szczyrk

ul. Salmopolska 30

23.07.2007r. Przygotowanie i realizacja inwestycji. Uprawnienia,

kwalifikacje i obowiązki inspektora nadzoru.

Praktyczne aspekty umów przyłączeniowych do

sieci elektrycznej, gazowej i wodociągowej.

Metodologia opłacalności inwestycji.

Zmiany w przepisach prawa budowlanego,

gospodarki przestrzennej i kosztorysowania.

Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych i

elektroenergetycznych w nawiązaniu do standardów

unijnych.

Kształtowanie i doskonalenie strategii

marketingowej firmy.

Sztuka prowadzenia negocjacji. Polubowne

rozstrzyganie sporów pracowniczych w praktyce.

Prawne aspekty zawierania umów między

kontrahentami, windykacja należności z tytułu

niewywiązywania się z zawartych umów,

gospodarka nieruchomościami.

Wybrane zagadnienia z prawa pracy, kodeks pracy

w praktyce.

Okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy dla pracodawców i innych osób

kierujących pracownikami.

Okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy dla pracowników inżynieryjno -

technicznych.

Okresowe szkolenie dla pracowników służb

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kształtowanie inżynierii środowiska naturalnego.

Prawne aspekty ochrony środowiska

Page 39: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 39 z 113

w dostosowaniu do obowiązujących dyrektyw Unii

Europejskiej.

Konstrukcja i obsługa regulatorów napięć i

rejestratorów zakłóceń. Ustawianie i instalacja

zabezpieczeń cyfrowych firmy Copmuters Control

w Katowicach.

Podstawy automatyki zabezpieczeniowej w sieciach

średnich napięć.

Montaż linii kablowych o napięciu do 30 kV /kurs

podstawowy/.

Eksploatacja pilarek do ścinki drzew.

Eksploatacja urządzeń wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych.

Eksploatacja turbin parowych.

Obsługa stacji uzdatniania wody. Gospodarka

wodnościekowa w energetyce. Zasady prawidłowej

eksploatacji urządzeń cieplno – energetycznych.

Remont, modernizacja i diagnostyka maszyn

energetycznych (kotłów, turbin i pomp).

Diagnostyka materiałowa elementów turbin.

Diagnostyka łożysk tocznych.

Obsługa urządzeń transportu bliskiego - podestów

ruchomych samojezdnych i żurawi samojezdnych i

przenośnych.

Obsługa wózków jezdniowych z napędem

silnikowym.

Konserwacja dźwigów towarowo – osobowych.

Konserwacja dźwigników.

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania

zbiorników transportowych materiałami

niebezpiecznymi.

60. OI.OS.AB.42019/6/07 Ośrodek Kształcenia

Kursowego – Anna Straub

Szczyrk,

ul. Willowa 12

zmiana siedziby:

43-370 Szczyrk

ul. Sosnowa 7

aktualne miejsce

23.07.2007r. Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń

elektroenergetycznych, prawo energetyczne,

ochrona przeciwporażeniowa

i przeciwprzepięciowa, eksploatacja i pomiary

urządzeń elektroenergetycznych.

Kurs dla dyżurnych dyspozytorów Rejonowej

Dyspozycji Ruchu.

Page 40: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 40 z 113

prowadzenia

kształcenia:

43-370 Szczyrk

ul. Salmopolska 30

Kurs dla dyżurnych stacji i elektromonterów

pogotowia energetycznego.

Eksploatacja wyłączników próżniowych i

wyłączników wypełnionych sześciofluorkiem siarki.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne z

przewodami izolowanymi – nowoczesne

rozwiązania

w zakresie osprzętu i montażu.

Lokalizacja uszkodzeń kabli elektroenergetycznych

/kurs podstawowy/.

Diagnostyka eksploatacyjna transformatorów.

Cyfrowe zespoły automatyki zabezpieczeniowej.

Wykrywanie i likwidacja nielegalnego poboru

energii elektrycznej, ochrona interesów zakładów

energetycznych przed kradzieżą energii

elektrycznej.

Kurs dla elektromonterów półpośrednich i

pośrednich układów pomiarowych energii

elektrycznej.

Kurs dla elektromonterów bezpośrednich układów

pomiarowych i inkasentów w zakładach

energetycznych.

Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych i

elektroenergetycznych.

Budowa, eksploatacja, wycena, odbiór i montaż

rusztowań.

Przygotowanie i realizacja inwestycji, prawo

zamówień publicznych.

Okresowe szkolenie pracowników służby

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób

wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania

służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy dla pracodawców i innych osób

kierujących pracownikami.

Okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy dla pracowników inżynieryjno

- technicznych.

Page 41: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 41 z 113

Kształtowanie inżynierii środowiska naturalnego.

Kierowanie i zarządzanie pracą zespołową,

społeczne funkcje komunikacji międzyludzkiej.

Kształtowanie strategii marketingowej firmy, sztuka

prowadzenia negocjacji.

Obsługa żurawi i podestów ruchomych.

Obsługa suwnic i dźwigników.

Obsługa wózków jezdniowych.

Obsługa dźwigów towarowo – osobowych.

Konserwacja żurawi i podestów ruchomych.

Konserwacja suwnic i dźwigników.

Konserwacja wózków jezdniowych.

Nadzór nad eksploatacją Urządzeń Transportu

Bliskiego i urządzeń ciśnieniowych.

Prawidłowe zawieranie umów między

kontrahentami, windykacja należności od

dłużników.

Praktyczne aspekty umowy przyłączenia odbiorcy

do sieci elektrycznej, wodociągowej, gazowej,

telekomunikacyjnej.

Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami.

Roszczenia właścicieli nieruchomości z tytułu

posadowienia na ich gruntach urządzeń.

Obsługa urządzeń do przygotowania wody w

elektrowniach i elektrociepłowniach.

Remont kotłów, turbin i urządzeń pomocniczych.

Remont armatury energetycznej i jej napędów.

Diagnostyka urządzeń cieplno - mechanicznych.

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi urządzeń do

napełniania i opróżniania zbiorników

transportowych materiałami niebezpiecznymi,

przygotowujący do egzaminu na uprawnienia

Transportowego Dozoru Kolejowego.

Kurs dla pracowników dozoru przygotowujący do

egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu

Regulacji Energetyki w zakresie urządzeń

elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Page 42: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 42 z 113

Kurs dla pracowników eksploatacji przygotowujący

do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją

Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie urządzeń

elektrycznych, cieplnych i gazowych.

61. OI.OS.AB.42019/7/07 Ośrodek Nauki Języków

Obcych „SAS” Knapińska

Krystyna

Częstochowa,

ul. Dekabrystów 41

22.08.2007r. język angielski poziom zerowy

język angielski poziom podstawowy

język angielski poziom średniozaawansowany

niższy

język angielski poziom średniozaawansowany

język angielski poziom średniozaawansowany

wyższy

język angielski przygotowanie do egzaminu

maturalnego matura rozszerzona

język angielski przygotowanie do egzaminu FCE

część I

język angielski przygotowanie do egzaminu FCE

część II

język niemiecki poziom podstawowy

język niemiecki poziom średniozaawansowany

język włoski poziom podstawowy

język włoski poziom średniozaawansowany

język włoski poziom zaawansowany

język francuski poziom podstawowy

język francuski poziom średniozaawansowany

język hiszpański poziom podstawowy

62. OI.OS.KR.42019/8/07 Jastrzębska Spółka Kolejowa

Sp. z o.o.

Jastrzębie Zdrój,

ul. Leśna 4

21.09.2007r. kurs na stanowisko manewrowego

63. OI.OS.AB.42019/1/08 "Szkoła Języków Obcych

„Profi – Lingua” Jaglarz -

Spółka Jawna

obecnie Wydawnictwa

Szkolne i Pedagogiczne

S.A. na mocy połączenia

spółek (odpis aktualny z

KRS z 10.03.2017r.)

Katowice,

ul. Warszawska 10

obecnie ul. Młyńska

23

25. 06. 2008r. Oddział w Katowicach, ul. Mickiewicza 25

obecnie ul. Młyńska 23

język angielski: początkujący

język angielski: elementarny

język angielski: średniozaawansowany niższy

język angielski: średniozaawansowany

język angielski: średniozaawansowany wyższy

język angielski: przygotowujący do egzaminu First

Certificate in English

język angielski: konwersacyjny na poziomie First

Page 43: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 43 z 113

Certificate in English

język angielski: zaawansowany przejściowy

język angielski: przygotowujący do egzaminu

Certificate in Advanced English

język angielski: konwersacyjny na poziomie

Certificate in advanced English

język angielski: biegły przejściowy

język angielski: przygotowujący do egzaminu

Certificate of Proficiency in English

język niemiecki: elementarny

język niemiecki: średniozaawansowany niższy

język niemiecki: średniozaawansowany

język niemiecki: przygotowujący do egzaminu

Zertifikat Deutsch

język niemiecki: średniozaawansowany wyższy

język niemiecki: zaawansowany

język włoski: elementarny

język włoski: średniozaawansowany niższy

język włoski: średniozaawansowany

język włoski: średniozaawansowany wyższy

język włoski: zaawansowany

język francuski: elementarny

język francuski: średniozaawansowany niższy

język francuski: średniozaawansowany

język francuski: średniozaawansowany wyższy

język francuski: zaawansowany

język francuski: biegły

język hiszpański: elementarny

język hiszpański: średniozaawansowany niższy

język hiszpański: średniozaawansowany

język hiszpański: średniozaawansowany wyższy

język hiszpański: zaawansowany

język rosyjski: elementarny

język rosyjski: bazowy

język rosyjski: średni

język rosyjski: zaawansowany

język czeski: elementarny

Oddział w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 12

Page 44: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 44 z 113

język angielski: początkujący

język angielski: elementarny

język angielski: średniozaawansowany niższy

język angielski: średniozaawansowany

język angielski: średniozaawansowany wyższy

język angielski: przygotowujący do egzaminu First

Certificate in English

język angielski: konwersacyjny na poziomie First

Certificate in English

język angielski: zaawansowany przejściowy

język angielski: przygotowujący do egzaminu

Certificate in Advanced English

język angielski: konwersacyjny na poziomie

Certificate in advanced English

język angielski: przygotowujący do egzaminu

Certificate of Proficiency in English

język niemiecki: elementarny

język niemiecki: średniozaawansowany niższy

język niemiecki: średniozaawansowany

język niemiecki: średniozaawansowany wyższy

język niemiecki: zaawansowany

język włoski: elementarny

język włoski: średniozaawansowany niższy

język włoski: średniozaawansowany

język włoski: średniozaawansowany wyższy

język włoski: zaawansowany

język francuski: elementarny

język francuski: średniozaawansowany niższy

język francuski: średniozaawansowany

język francuski: średniozaawansowany wyższy

język francuski: zaawansowany

język hiszpański: elementarny

język hiszpański: średniozaawansowany niższy

język hiszpański: średniozaawansowany

język hiszpański: średniozaawansowany wyższy

język hiszpański: zaawansowany

Oddział w Sosnowcu, ul. Targowa 4

język angielski: początkujący

Page 45: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 45 z 113

język angielski: elementarny

język angielski: średniozaawansowany niższy

język angielski: średniozaawansowany

język angielski: średniozaawansowany wyższy

język angielski: przygotowujący do egzaminu First

Certificate in English

język angielski: konwersacyjny na poziomie First

Certificate in English

język angielski: zaawansowany przejściowy

język angielski: przygotowujący do egzaminu

Certificate in Advanced English

język angielski: konwersacyjny na poziomie

Certificate in advanced English

język angielski: przygotowujący do egzaminu

Certificate of Proficiency in English

język niemiecki: elementarny

język niemiecki: średniozaawansowany niższy

język niemiecki: średniozaawansowany

język niemiecki: średniozaawansowany wyższy

język niemiecki: zaawansowany

język włoski: elementarny

język włoski: średniozaawansowany niższy

język włoski: średniozaawansowany

język włoski: średniozaawansowany wyższy

język włoski: zaawansowany

język francuski: średniozaawansowany niższy

język francuski: średniozaawansowany

język francuski: średniozaawansowany wyższy

język francuski: zaawansowany

język hiszpański: elementarny

język hiszpański: średniozaawansowany niższy

język hiszpański: średniozaawansowany

język hiszpański: średniozaawansowany wyższy

64. OI.OS.AB.42019/2/08 Stowarzyszenie Inicjatyw

Oświatowych

Bielsko-Biała,

ul. Tańskiego 5

25.06.2008r. mikroekonomia

matematyka

podstawy nauki o finansach i finanse lokalne

obsługa komputera PC

umiejętności obsługi komputera na poziomie

europejskim z uznaniem certyfikatu ECDL

Page 46: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 46 z 113

65. OI.OS.AB.42019/3/08 MAR’S SCHOOL

Centrum Języka

Angielskiego

Strumień,

ul. Pocztowa 3/5

Aktualny adres:

43-246 Strumień,

ul. Cieszyńska 16

27.08.2008 r. kurs standardowy General English na poziomie:

podstawowym – Beginner A1,

kurs standardowy General English na poziomie:

podstawowym – Elementary A2,

kurs standardowy General English na poziomie:

wczesno średnio zaawansowanym – Preintermediate

B1,

kurs standardowy General English na poziomie:

średnio zaawansowanym – intermediate B2,

kurs standardowy General English for Professional

na poziomie: zaawansowanym Advanced C1,

kurs dla firm Business English – skierowany do firm

chcących podnieść kwalifikacje swoich

pracowników pracowników zakresie języka biznesu,

kurs egzaminacyjny – dla osób przystępujących do

egzaminu Cambridge (FCE, CAE, CPE, IELTS).

66. OI.OS.AB.42019/4/08 Stowarzyszenie Komputer

i Sprawy Szkoły „KISS”

w Katowicach

Dąbrowa Górnicza,

ul. Sienkiewicza 2B

Aktualny adres:

41-300 Dąbrowa

Górnicza, ul. Chopina

32/2

27.08.2008 r. obsługa kas fiskalnych fiskalnych obsługą

komputera oraz GMP GHP,

język angielski średniozaawansowany,

nowoczesny sprzedawca,

sprzedawca-handlowiec,

język angielski podstawowy,

profesjonalna obsługa firmy,

obsługa kas fiskalnych fiskalnych obsługą

komputera oraz programu Subiekt.

Śląski Kurator Oświaty decyzją WE-KZ.546.3.1.2018 z 5 lutego 2018 roku cofnął Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły „KISS” w Katowicach Oddział w

Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 2b, 41-300 Dąbrowa Górnicza, akredytację przyznaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty decyzją nr SE.PH.41019/2/2010 z

dnia 26 marca 2010 r. z uwagi na to, że nie spełnia warunków wymienionych w § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003

r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247 ze zmianami).

67. OI.OS.AB.42019/5/08 Spółka Szkoleniowa sp. z

o.o.

od 7 grudnia 2015 roku

zmieniona została nazwa

Spółki Szkoleniowej Sp.

z o.o. na Śląskie Centrum

Usług Wspólnych Sp. z o.o.,

a także zmianie uległ adres

siedziby placówki na 40-

467 Katowice, ul. Karolinki

Katowice,

ul. Szopienicka 58

zmianie uległ adres

siedziby placówki na

40-467 Katowice, ul.

Karolinki 1

27.08.2008 r. szkolenie okresowe służb BHP,

operator samojezdnych maszyn przodkowych –

kombajny chodnikowe,

maszynista lokomotyw pod ziemią – podwieszanych

szynowych,

rewident urządzeń systemów łączności,

bezpieczeństwa i alarmowania,

elektromonter o napięciu do 1 kV,

sygnalista szybowy,

obsługa kołowrotów,

Page 47: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 47 z 113

1 obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych,

obsługa stacji załadowczych,

cieśla górniczy,

kurs doskonalący w zawodzie górnik,

górnik rabunkarz,

metaniarz,

młodszy górnik,

manewrowy kopalnianych kolei podziemnych,

cieśla szybowy,

obsługa urządzeń przyszybowych,

kołowroty szybowe,

obsługa kruszarek,

kurs płuczkarka,

obsługa wag pomostowych,

próbobiorcy węgla,

płuczkarz-sortowniczy,

kurs specjalistyczny dla osób dozoru elektrycznego

elektrycznego zakresie budowy, eksploatacji,

konserwacji urządzeń przeciwwybuchowych (dex),

sanitariusz w zakładzie pracy,

pedagogiczny dla wykładowców,

suwnice II S,

ciągniki I W i suwnice I S.

68. OI.OS.AB.42019/6/08 BEST Centrum Języków

Obcych

Tychy,

ul. Kopernika 1B

27.08.2008 r. język angielski – poziom podstawowy (A1),

język angielski – poziom podstawowy (A1),

język angielski – poziom podstawowy (A1),

język angielski – poziom

przedśredniozaawansowany (A2),

język angielski – poziom

przedśredniozaawansowany (A2),

język angielski – poziom

przedśredniozaawansowany (A2),

język angielski – poziom średniozaawansowany

(B1),

język angielski – poziom średniozaawansowany

(B1),

język angielski – poziom

ponadśredniozaawansowany (B2),

język angielski – poziom

Page 48: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 48 z 113

ponadśredniozaawansowany (B2) - PreFCE,

język angielski – poziom

ponadśredniozaawansowany (B2) - FCE,

język angielski – poziom zaawansowany (C1),

język angielski – poziom zaawansowany (C1) -

CAE,

język niemiecki – poziom podstawowy (A1),

język niemiecki – poziom podstawowy (A1),

język niemiecki – poziom

przedśredniozaawansowany (A2)

język niemiecki – poziom

przedśredniozaawansowany (A2)

język niemiecki – poziom średniozaawansowany

(B1)

język niemiecki – poziom średniozaawansowany

(B1)

język niemiecki – poziom

ponadśredniozaawansowany (B2) – ZD

język niemiecki – poziom zaawansowany (C1) –

ZMP

język francuski – poziom podstawowy (A1)

język francuski – poziom podstawowy (A1)

język francuski – poziom

przedśredniozaawansowany (A2)

język francuski – poziom

przedśredniozaawansowany (A2)

język francuski – poziom średniozaawansowany

(B1)

język francuski – poziom średniozaawansowany

(B1)

język francuski – poziom

ponadśredniozaawansowany (B2) – DELF

język hiszpański – poziom podstawowy (A1)

język hiszpański – poziom podstawowy (A1)

język hiszpański – poziom

przedśredniozaawansowany (A2)

język hiszpański – poziom

przedśredniozaawansowany (A2)

język hiszpański – poziom średniozaawansowany

Page 49: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 49 z 113

(B1)

język hiszpański – poziom średniozaawansowany

(B1)

język hiszpański – poziom

ponadśredniozaawansowany (B2) – DELE

język włoski – poziom podstawowy (A1)

język włoski – poziom podstawowy (A1)

język włoski – poziom przedśredniozaawansowany

(A2)

język włoski – poziom przedśredniozaawansowany

(A2)

język włoski – poziom średniozaawansowany (B1)

język włoski – poziom średniozaawansowany (B1)

język włoski – poziom ponadśredniozaawansowany

(B2) – CILS

język rosyjski – poziom podstawowy (A1)

język rosyjski – poziom przedśredniozaawansowany

(A2)

język chorwacki – poziom podstawowy (A1)

język czeski – poziom podstawowy (A1)

język szwedzki – poziom podstawowy (A1)

język polski – poziom podstawowy (A1)

język norweski – poziom podstawowy (A1)

język ukraiński – poziom podstawowy (A1)

język japoński – poziom podstawowy (A1)

69. SE.KZ.PH.42019/1/09 WS FINANCE

Aleksander Stiller

Placówka wykreślona z

ewidencji niepublicznych

placówek kształcenia

ustawicznego

Zabrze,

ul. Mickiewicza 64

Decyzją Śląskiego

Kuratora Oświaty ST-

KZ.546.3.2.2013 z

dnia 7 lutego 2013

roku zmieniono

decyzję

SE.KZ.PH.42019/1/09

z dnia 31 marca 2009

roku - zmiana adresu

placówki na 41-800

Zabrze, ul. św.

Urbana 5 lok D1

31.03.2009 r. kurs murarz – tynkarz

kurs malarz

kurs płytkarz – kafelkarz

kurs kucharz – garmażer

kurs brukarz

Page 50: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 50 z 113

70. SE.KZ.PH.42019/2/09 Centrum Edukacyjne

PROGRESS

Jaworzno,

ul. Mickiewicza 3

zmiana siedziby:

Jaworzno,

ul. Paderewskiego 43

01.04.2009 r. język angielski poziom A1

język angielski poziom A2

język angielski poziom B1

język niemiecki poziom A1

język niemiecki poziom A2

język włoski poziom A1

język włoski poziom A2

język włoski poziom A1

język hiszpański poziom A1

podstawy przedsiębiorczości

profesjonalna opiekunka

71. SE.KZ.PH.42019/3/09 Ośrodek Szkoleń

Zawodowych „Diagno-Test”

Sp. z o.o. (dawniej Ośrodek

Szkolenia Kierowców

mgr inż. Stanisław

Wszołek)

Mysłowice,

ul. Świerczyny 72

01.04.2009 r. kurs prawa jazdy kategorii A

kurs prawa jazdy kategorii B

kurs prawa jazdy kategorii B+E

kurs prawa jazdy kategorii C

kurs prawa jazdy kategorii C+E

kurs prawa jazdy kategorii D po kategorii B

kurs prawa jazdy kategorii D po kategorii C

kurs prawa jazdy kategorii D+E

kurs prawa jazdy kategorii T

kurs operatora wózka jezdniowego wraz

z bezpieczną wymianą butli gazowych

kurs instruktora nauki jazdy kategorii B

kurs instruktora nauki jazdy kategorii A

kurs instruktora nauki jazdy kategorii B+E, C, T

kurs instruktora nauki jazdy kategorii C+E, D+E

kurs instruktora nauki jazdy kategorii D

kurs dokształcający kierowców wykonujących transport

drogowy rzeczy podstawowy

kurs dokształcający kierowców wykonujących transport

drogowy osób podstawowy

kurs przewozu materiałów niebezpiecznych ADR –

podstawowy + cysterny

72. SE.KZ.PH.42019/4/09 Stowarzyszenie Księgowych

w Polsce

Oddział Okręgowy

w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała,

ul. Wrzosowa 33

21.05.2009 r. kursy kadrowo-płacowe od podstaw

73. SE.KZ.PH.42019/5/09 PARTNER Biuro Szkoleń,

Pośrednictwa i Marketingu

Gliwice,

ul. Wieczorka 22

01.06.2009 r. Profesjonalny sprzedawca

Page 51: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 51 z 113

74. SE.KZ.PH.42019/6/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Zabrzu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

od 1.02.2012 zmiana nazwy

na Centrum Kształcenia

Zawodowego w Gliwicach

z siedzibą w Zabrzu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego

w Katowicach

Zabrze,

ul. Park Hutniczy 13

03.06.2009 r. Bukieciarz – florysta

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa-wymiana butli

gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

75. SE.KZ.PH.42019/7/09 Centrum Kształcenia

Zawodowego w Gliwicach

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

od 1.02.2012 połączone z

OKZ Zabrze w Centrum

Kształcenia Zawodowego

w Gliwicach z siedzibą

w Zabrzu Zakładu

Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach

Gliwice,

ul. Prymasa Stefana

Wyszyńskiego 11

Obecny adres:

Zabrze,

ul. Park Hutniczy 13

03.06.2009 r. Bukieciarz

Kurs dla kandydatów na kierowców kategorii A

Kurs dla kandydatów na kierowców kategorii B

76. SE.KZ.PH.42019/8/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

w Rudzie Śląskiej

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

(placówka wykreślona z

ewidencji 30.06.2013 r.)

Ruda Śląska,

ul. Generała Hallera 8

03.06.2009 r. Kandydat na kierowcę kategorii B

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa-wymiana butli

gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej

nauki zawodu

Szkolenie ręcznych przecinaczy gazowych

Szkolenie w zakresie transportu drogowego

taksówką

77. SE.KZ.PH.42019/9/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w

Pyskowicach

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Pyskowice,

ul. Powstańców

Śląskich 7

03.06.2009 r. Kandydat na kierowcę kategorii C

Obsługa stacji paliw płynnych

Szkolenie kandydatów na instruktorów

Drwal – operator pilarki

Obsługa suwnic

Kucharz – kuchnia regionalna

Page 52: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 52 z 113

78. SE.KZ.PH.42019/10/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Raciborzu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Racibórz,

ul. Podwale 12

04.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych

Księgowość wspomagana komputerem

Kucharz – kuchnia regionalna

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

Płytkarz

Pracownik ds. kadrowych i płacowych

Przewóz towarów niebezpiecznych podstawowy +

cysterny

79. SE.KZ.PH.42019/11/09 Centrum Kształcenia

Zawodowego w Rybniku

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Rybnik,

ul. Klasztorna 14

04.06.2009 r. Szkolenie kandydatów na instruktorów

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym

kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych wszystkich klas,

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych w cysternach,

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych klasy 1,

kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego

towarów niebezpiecznych klasy 7

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

oraz bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w

wózkach wyposażonych w te urządzenia

Handlowiec

Bukieciarz - Florysta

80. SE.KZ.PH.42019/12/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w

Wodzisławiu Śląskim

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

placówka wykreślona z

ewidencji 2016-07-14

Wodzisław Śląski,

ul. 26 Marca 9

04.06.2009 r. Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek

wypoczynku dzieci i młodzieży

Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem,

koksem, olejem, gazem

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Obsługa butli z tlenem medycznym

Moja Mała Firma

Krój i szycie

Kucharz – Kuchnia regionalna

81. SE.KZ.PH.42019/13/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Jastrzębiu

Zdroju

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

(placówka wykreślona z

ewidencji)

Jastrzębie Zdrój,

ul. Mazowiecka 2

04.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

oraz bezpieczna obsługa – wymiana butli na wózkach

wyposażonych w te urządzenia

Bukieciarz – Florysta

Page 53: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 53 z 113

82. SE.KZ.PH.42019/14/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Pszczynie

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Pszczyna,

ul. Kopernika 14

05.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej

nauki zawodu

Kosztorysowanie robót budowlanych

83. SE.KZ.PH.42019/15/09 Centrum Kształcenia

Zawodowego w Bielsku-

Białej

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Bielsko-Biała,

ul. Sempołowskiej 1

05.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu

Florysta

Obsługa komputera

Podstawy księgowości z zastosowaniem komputera

Kurs dla kandydatów na kierowców kat. A

Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B

Kurs dla kandydatów na kierowców kat. C

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym (kurs podstawowy w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

84. SE.KZ.PH.42019/16/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego

w Czechowicach-

Dziedzicach

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

(placówka wykreślona z

ewidencji 1.07.2013 r.)

Czechowice-Dziedzice,

ul. Traugutta 11

05.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

oraz bezpieczna obsługa – wymiana butli gazowych w

wózkach wyposażonych w te urządzenia

Przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy przewóz

rzeczy

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek

wypoczynku dzieci i młodzieży

85. SE.KZ.PH.42019/17/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Skoczowie

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Skoczów,

ul. Cieszyńska 25

05.06.2009 r. Spawanie acetylenowo-tlenowe – 311 wykonywanie

spoin czołowych blach

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111 wykonywanie

spoin pachwinowych

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135

wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie metodą TIG – 141 wykonywanie spoin

pachwinowych

86. SE.KZ.PH.42019/18/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Ustroniu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Ustroń,

ul. Stawowa 3

05.06.2009 r. Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B

Florysta

Europejski Certyfikat Umiejętności

Komputerowych ECDL II i III Moduł

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym (kurs podstawowy w zakresie przewozu

Page 54: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 54 z 113

drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich

klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach)

Manicure Pedicure Przedłużanie i Stylizacja

Paznokci

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o

napięciu do 1 kV (obsługa, konserwacja, naprawy,

montaż oraz kierowanie i nadzór)

87. SE.KZ.PH.42019/19/09 Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia

Zawodowego w Tychach

Tychy,

ul. Budowlanych 156

05.06.2009 r. Szkolenie w zakresie transportu drogowego

taksówką

Krój i szycie

stopień I

topień II

stopień III

Kosztorysowanie robót budowlanych

Spawanie acetylenowo-tlenowe – 311 wykonywanie

spoin czołowych blach

Spawanie acetylenowo-tlenowe – 311 wykonywanie

spoin czołowych rur (pozycje spawania PF i PC)

Spawanie acetylenowo-tlenowe – 311 wykonywanie

spoin czołowych rur (pozycja H – L045)

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111

wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111

wykonywanie spoin czołowych blach

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111

wykonywanie spoin czołowych rur

Spawanie metodą TIG – 141 wykonywanie spoin

pachwinowych

Spawanie metodą TIG – 141 wykonywanie spoin

czołowych blach

Spawanie metodą TIG – 141 wykonywanie spoin

czołowych rur

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135

wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135

wykonywanie spoin czołowych blach

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135

wykonywanie spoin czołowych rur

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

Page 55: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 55 z 113

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o

napięciu do 1 kV (obsługa, konserwacja, naprawy,

montaż oraz kierowanie i nadzór

Szkolenie kandydatów na instruktorów

88. SE.KZ.PH.42019/20/09 Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Katowicach

Z dniem 24 stycznia 2011

roku placówka włączona

do Centrum Kształcenia

Zawodowego ZDZ w

Katowicach

Katowice,

ul. Bolesława

Krzywoustego 11

Obecny adres:

Katowice,

ul. Krasińskiego 2

05.06.2009 r. Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B

89. SE.KZ.PH.42019/21/09 Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia

Zawodowego w Katowicach

Katowice,

ul. Krasińskiego 2

05.06.2009 r. Fryzjer

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Księgowość wspomagana komputerem

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Szkolenie dla

pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej

nauki zawodu

Szkolenie kandydatów na instruktorów

90. SE.KZ.PH.42019/22/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Będzinie

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

(placówka wykreślona

z ewidencji 1.06.2014 r.)

Będzin,

ul. 11 Listopada 7

09.06.2009 r. Kosztorysowanie robót budowlanych

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia.

91. SE.KZ.PH.42019/23/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Dąbrowie

Górniczej

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Dąbrowa Górnicza,

ul. Królowej Jadwigi

12

09.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiany

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Obsługa suwnic

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych

Page 56: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 56 z 113

numerycznie CNC

Księgowość w małej i średniej firmie

Profesjonalna sekretarka

Kadry i płace w firmie

Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych

(wszystkie grupy żurawi)

Obsługa dźwigów towarowych

92. SE.KZ.PH.42019/24/09 Ośrodek Doskonalenia

Zawodowego

AB.. Z. Centrum

Dąbrowa Górnicza,

ul. Królowej Jadwigi

12

15.06.2009 r. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych

numerycznie CNC

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym wraz z modułem bezpiecznej wymiany

butli gazowych

Kurs przyuczenia do obsługi suwnic hakowych

sterowanych z kabiny – praca na wysokości

Kurs przyuczenia do obsługi suwnic hakowych

sterowanych z poziomu roboczego

AutoCad

93. SE.KZ.PH.42019/25/09 Centrum Kształcenia

Zawodowego

w Częstochowie

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Częstochowa,

ul. Jagiellońska 88

17.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym (kurs podstawowy w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich

klas, kurs specjalistyczny w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach)

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135

wykonywanie spoin pachwinowych

94. SE.KZ.PH.42019/26/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Żarkach

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Żarki,

ul. Sosnowa 2

17.06.2009 r. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie

drogowym (kurs podstawowy w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich

klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach)

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Page 57: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 57 z 113

95. SE.KZ.PH.42019/27/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Lublińcu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Zmiana nazwy na:

Zakład Doskonalenia

Zawodowego

w Katowicach Ośrodek

Kształcenia Zawodowego

w Lublińcu

Lubliniec,

ul. Częstochowska 19

17.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

96. SE.KZ.PH.42019/28/09 Centrum Kształcenia

Zawodowego w Żywcu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Żywiec,

ul. Sienkiewicza 65

17.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz bezpieczna obsługa – wymiana

butli gazowych w wózkach wyposażonych w te

urządzenia

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135.

Wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111.

Wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie acetylenowo-tlenowe – 311.

Wykonywanie spoin czołowych blach

Spawanie metodą TIG – 141. Wykonywanie spoin

pachwinowych

Bukieciarz

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych

numerycznie CNC

Kucharz – kuchnia regionalna

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o

napięciu do 1kV

97. SE.KZ.PH.42019/29/09 Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia

Zawodowego w Sosnowcu

Sosnowiec,

ul. Sienkiewicza 25

22.06.2009 r. Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych

numerycznie CNC

98. SE.KZ.PH.42019/30/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w

Mysłowicach

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Mysłowice,

ul. Boliny 5

22.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

Page 58: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 58 z 113

99. SE.KZ.PH.42019/31/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Jaworznie

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

placówka wykreślona

z ewidencji decyzją

Prezydenta Miasta

Jaworzna nr EK-

01532/6/1/2010 z dnia

1 marca 2010 roku

na wniosek organu

prowadzącego z powodu

zaprzestania działalności

przez placówkę

Jaworzno,

ul. Gliniana 12

22.06.2009 r. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej

nauki zawodu

100. SE.KZ.PH.42019/32/09 Centrum Kształcenia

Zawodowego w Bytomiu

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Bytom,

ul. Powstańców

Śląskich 6

23.06.2009 r. Kurs dla kandydatów na kierowców kat. B

Kurs dla kandydatów na kierowców kat. C

Kurs dla kandydatów na kierowców kat. C+E

101. SE.KZ.PH.42019/33/09 Ośrodek Kształcenia

Zawodowego w Chorzowie

Zakładu Doskonalenia

Zawodowego w Katowicach

Chorzów,

ul. Hajducka 21

23.06.2009 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym

Spawanie acetylenowo – tlenowe – 311.

Wykonywanie spoin czołowych blach

Spawanie acetylenowo – tlenowe – 311.

Wykonywanie spoin czołowych rur PF I PC

Spawanie acetylenowo – tlenowe – 311.

Wykonywanie spoin czołowych rur H-L045

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111.

Wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111.

Wykonywanie spoin czołowych blach

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111.

Wykonywanie spoin czołowych rur

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135.

Wykonywanie spoin pachwinowych

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135.

Wykonywanie spoin czołowych blach

Spawanie metodą MIG lub MAG – 131/135.

Wykonywanie spoin czołowych rur

Spawanie metodą TIG – 141. Wykonywanie spoin

Page 59: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 59 z 113

pachwinowych

Spawanie metodą TIG – 141. Wykonywanie spoin

czołowych blach

Spawanie metodą TIG – 141. Wykonywanie spoin

czołowych rur

Kandydat na kierowcę kat. B

102. SE.KZ.PH.42019/34/09 Dział Ratownictwa ds.

Szkolenia Centralnej Stacji

Ratownictwa Górniczego

S.A. w Bytomiu

placówka wykreślona z

ewidencji 2014-06-16

Bytom,

ul. Chorzowska 25

23.06.2009 r. W Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

w Bytomiu:

Kierownik akcji na dole

Kierownik bazy ratowniczej

Kierownik kopalnianych stacji ratownictwa

górniczego – podstawowy

Obsługa chromatografu gazowego

Kierownik laboratorium chemicznego w zakresie

analizy gazów

Laborant w zakresie analizy gazów – podstawowy

Osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego

zakładu górniczego nie wchodzące w skład

kopalnianych drużyn ratowniczych

W Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego

w Bytomiu:

Mechanik sprzętu ratowniczego – podstawowy

Mechanik sprzętu ratowniczego – okresowy

Ratownik górniczy – podstawowy

Ratownik górniczy – okresowy

W Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego

w Jaworznie:

Osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego

zakładu górniczego nie wchodzące w skład

kopalnianych drużyn ratowniczych

Mechanik sprzętu ratowniczego – podstawowy

Mechanik sprzętu ratowniczego – okresowy

Ratownik górniczy – podstawowy

Ratownik górniczy – okresowy

W Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego

w Wodzisławiu Śląskim:

Osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego

zakładu górniczego nie wchodzące w skład

Page 60: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 60 z 113

kopalnianych drużyn ratowniczych

Mechanik sprzętu ratowniczego – podstawowy

Mechanik sprzętu ratowniczego – okresowy

Ratownik górniczy – podstawowy

Ratownik górniczy – okresowy

W Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego

w Zabrzu:

Osoby kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego

zakładu górniczego nie wchodzące w skład

kopalnianych drużyn ratowniczych

Mechanik sprzętu ratowniczego – podstawowy

Mechanik sprzętu ratowniczego – okresowy

Ratownik górniczy – podstawowy

Ratownik górniczy – okresowy

103. SE.KZ.PH.42019/35/09 STYL – OŚRODEK

SZKOLENIOWY

w Sosnowcu

Sosnowiec,

ul. Modrzejowska 39

zmiana adresu na:

ul. Dobrzańskiego 18a

13.07.2009 r. Kurs kosmetyczny + wizaż + stylizacja i modelowanie

paznokci

Nakładanie tipsów metodą żelową w połączeniu z

biologicznym manicure

Fryzjer – przyuczenie do zawodu

104. SE.KZ.PH.42019/36/09 Ośrodek Szkolenia

Kierowców Kat. A, B, C, D,

C+E Andrzej Michulec

Żywiec,

ul. Jagiellońska 8

18.08.2009 r. Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. A,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. B,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. C,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. D dla B,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. D dla C,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. C+E.

105. SE.KZ.PH.42019/37/09 Centrum Edukacji Bartmaj

Ewa Bartelmus

w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Cechowa 20

18.11.2009 r. Specjalistyczny kurs odnowy biologicznej Welllness

& SPA,

Kurs wspomagania rozwoju dziecka z

uwzględnieniem nowych form masażu i zajęć

kinezyterapeutycznych,

Kurs żywienia człowieka z elementami dietetyki.

Page 61: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 61 z 113

106. SE.KZ.PH.41019/1/2010 Ośrodek Szkolenia

Motorowego

Lańczyk Mirosław

34-300 Żywiec,

ul. Handlowa 12

04.03.2010 r. Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. A,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. B,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. T,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. B + E,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. C,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. C + E,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. D dla B,

Kurs dla kandydatów na kierowców w zakresie prawa

jazdy kat. D dla C,

Kurs dokształcający dla kierowców przewożących

rzeczy i osoby – kurs podstawowy.

107. SE.KZ.PH.41019/2/2010 Stowarzyszenie Komputer

i Sprawy Szkoły „KISS”

w Katowicach

Oddział Dąbrowa Górnicza

41-300

Dąbrowa Górnicza

ul. Sienkiewicza 2B

Zmiana adresu:

41-300 Dąbrowa

Górnicza, ul. Chopina

32/2

26.03.2010 r. Specjalista ds. funduszy unijnych,

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych,

Bukieciarstwo – Florystyka.

Decyzją WE-KZ.546.3.1.2018 z 5.02.2018r. Śląski Kurator Oświaty cofnął decyzję SE.KZ.PH.41019/2/2010 z 26.03.2010 r. przyznaną Stowarzyszeniu Komputer

i Sprawy Szkoły „KISS” w Katowicach Oddział Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 2B

108. SE.KZ.PH.41019/3/2010 Centrum Edukacyjne

„PROGRESS”

43-600 Jaworzno

ul. Mickiewicza 3

zmiana siedziby:

Jaworzno,

ul. Paderewskiego 43

14.04.2010 r. Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem,

Grafika komputerowa,

Profesjonalny sprzedawca,

Magazynier,

Pracownik administracyjno-biurowy,

Specjalista ds. kadr i płac,

Obsługa komputera,

Profesjonalna obsługa klienta,

Sekretarka-asystentka szefa,

Techniki sprzedaży,

Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja,

Język angielski na poziomie FCE.

Page 62: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 62 z 113

109. SE.KZ.PH.41019/4/2010 Centrum Edukacyjne

„PROTEUSS”

placówka wykreślona z

ewidencji decyzją

Prezydenta Miasta

Jaworzna nr EK-

ED.4430.10.2015 z dnia 10

listopada 2015 roku na

wniosek organu

prowadzącego z powodu

zaprzestania działalności

przez placówkę

43-600 Jaworzno,

ul. Zagłoby 6

04.05.2010 r. Kurs języka angielskiego poziom PROTI MINI,

Kurs języka angielskiego poziom PROTI 1,

Kurs języka angielskiego poziom PROTI 2.

110. SE.KZ.PH.41019/5/2010 Ośrodek Szkolenia

Spawaczy „WELDER” S.C.

41-814 Zabrze,

ul. Badestinusa 8

27.05.2010 r. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą

MAG (135),

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG

(135),

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG (135),

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą

TIG (141),

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG

(141),

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141),

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

elektrodą otuloną MMA (111) (spawanie elektryczne),

Kurs spawania blach spoinami czołowymi elektrodą otuloną

MMA (111) (spawanie elektryczne),

Kurs spawania rur spoinami czołowymi elektrodą otuloną

MMA (111) (spawanie elektryczne),

Kurs spawania gazowego blach spoinami czołowymi,

Kurs spawania gazowego rur spoinami czołowymi,

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą

MIG (131),

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą MIG

(131),

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą

TIG (141) gr. mat. 21/22 (aluminium),

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą TIG

(141) gr. mat. 21/22 (aluminium).

Page 63: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 63 z 113

111. SE.KZ.PH.41019/6/2010 WORLD Wiesław Dziubek 43-382 Bielsko-Biała,

ul. Cieszyńska 367

07.06.2010 r. Kurs języka angielskiego na poziomie A1,

Kurs języka angielskiego na poziomie A2,

Kurs języka angielskiego na poziomie B1,

Kurs języka angielskiego na poziomie B2,

Kurs języka angielskiego na poziomie C1,

Kurs języka niemieckiego na poziomie A1,

Kurs języka niemieckiego na poziomie A2,

Kurs języka niemieckiego na poziomie B1,

Kurs języka francuskiego na poziomie A1,

Kurs języka francuskiego na poziomie A2,

Kurs języka francuskiego na poziomie B1,

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie A1,

Kurs języka hiszpańskiego na poziomie A2,

Kurs języka rosyjskiego na poziomie A1,

Kurs języka rosyjskiego na poziomie A2,

Kurs języka rosyjskiego na poziomie B1,

Kurs języka włoskiego na poziomie A1,

Kurs języka włoskiego na poziomie A2.

112. SE.KZ.PH.41019/7/2010 Regionalne Centrum

Kształcenia Ustawicznego

w Sosnowcu

41-214 Sosnowiec,

ul. Stalowa 9

14.07.2010 r. Kurs: Podstawy terapii zajęciowej

113. SE.KZ.PH.41019/8/2010 Learning Systems Poland

Sp. z o.o.

Empik School Szkoła

Języków Obcych

40-097 Katowice,

ul. 3 Maja 11

19.08.2010 r. Język angielski poziom A1,

Język angielski poziom A2,

Język angielski poziom B1,

Język angielski poziom B2,

Język angielski poziom C1,

Język angielski poziom C2,

Język angielski – przygotowanie do egzaminu FCE,

Język angielski – przygotowanie do egzaminu CAE,

Język angielski – przygotowanie do egzaminu CPE,

Język francuski poziomy A1, A2, B1,

Język niemiecki poziomy A1 do C2,

Język hiszpański poziomy A1 do C1,

Język włoski poziomy A1 do B2.

114. SE.KZ.PH.41019/9/2010 Centrum Językowe

LANDER’S Wojciech

Kostecki

43-100 Tychy,

ul. Sienkiewicza 7

04.11.2010 r. Język angielski średniozaawansowany B1,

Język angielski średniozaawansowany wyższy B2,

Język angielski – kurs przygotowujący do egzaminu

First Certificate in English,

Page 64: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 64 z 113

Język angielski – kurs na poziomie A0,

Język angielski – kurs przygotowujący do matury

z języka angielskiego na poziomie podstawowym,

Język angielski – kurs specjalistyczny na poziomie A1

dla służb ratowniczych.

115. SE.KZ.PH.41019/10/2010 Open up Szkoła Językowa

Anna Plewa

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Dmowskiego 12/4

26.11.2010 r. Kurs języka angielskiego na poziomie A1 – Standard

Adults Elementary (120-godzinny kurs dla dorosłych

na poziomie podstawowym),

Kurs języka angielskiego na poziomie A1 – Comfort

Adults Elementary 1 (60-godzinny kurs dla dorosłych

na poziomie podstawowym),

Kurs języka angielskiego na poziomie A1 – Comfort

Adults Elementary 2 (60-godzinny kurs dla dorosłych

na poziomie podstawowym),

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 – Comfort

Adults Pre-Intermediate (60-godzinny kurs dla

dorosłych na poziomie niższym

średniozaawansowanym),

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 – Comfort

Adults Intermediate (60-godzinny kurs dla dorosłych

na poziomie średniozaawansowanym),

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 – Mini

Adults Upper-Intermediate (30-godzinny kurs dla

dorosłych na poziomie wyższym

średniozaawansowanym),

Kurs języka angielskiego na poziomie C1 – Mini

Adults Advanced (30-godzinny kurs dla dorosłych na

poziomie zaawansowanym),

Kurs języka angielskiego na poziomie A1 – Comfort

Business Elementary (60-godzinny kurs dla dorosłych

z zakresu języka biznesowego na poziomie

podstawowym),

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 – Comfort

Business Pre-Intermediate (60-godzinny kurs dla

dorosłych z zakresu języka biznesowego na poziomie

niższym średniozaawansowanym),

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 – Comfort

Business Intermediate (60-godzinny kurs dla

dorosłych z zakresu języka biznesowego na poziomie

średniozaawansowanym),

Page 65: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 65 z 113

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 – Comfort

Matura Rozszerzona (60-godzinny kurs

przygotowujący do egzaminu maturalnego na

poziomie rozszerzonym),

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 – Comfort

Matura Podstawowa (60-godzinny kurs

przygotowujący do egzaminu maturalnego na

poziomie podstawowym),

Kurs języka angielskiego na poziomie B2 – Mini

Matura Rozszerzona (30-godzinny kurs

przygotowujący do egzaminu maturalnego na

poziomie rozszerzonym),

Kurs języka angielskiego na poziomie B1 – Mini

Matura Podstawowa (30-godzinny kurs

przygotowujący do egzaminu maturalnego na

poziomie podstawowym).

116. SE.KZ.PH.41019/1/11 Centrum Edukacji

Zawodowej CARGO

Andrzej Palka

Zgodnie z wpisem do

ewidencji zmiana nazwy

placówki na:

Grupa CARGO Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

43-600 Jaworzno,

ul. Krakowska 5

Obecny adres:

ul. K. Darwina 17

43-600 Jaworzno

11.01.2011 r. Nauka jazdy kat. B,

Nauka jazdy kat. B1,

Nauka jazdy kat. C,

Nauka jazdy kat. D po C,

Nauka jazdy kat. D po B,

Nauka jazdy kat. A,

Nauka jazdy kat. B+E,

Nauka jazdy kat. C+E,

Nauka jazdy kat. D+E,

Szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej w zakresie

kat. C,D,

Szkolenie okresowe kat. C,D,

Kurs ADR podstawowy – przewóz materiałów

niebezpiecznych wraz z kursem na przewóz

materiałów niebezpiecznych w cysternach,

Kurs instruktora nauki jazdy kat. A,

Kurs instruktora nauki jazdy kat. B,

Kurs instruktora nauki jazdy kat. C,

Kurs instruktora nauki jazdy kat. D,

Operator wózka widłowego,

Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego i

kabiny (stopień S1),

Obsługa żurawi samojezdnych HDS,

Page 66: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 66 z 113

Florysta,

Florysta – bukieciarz,

Bukieciarstwo i florystyka z elementami decoupage,

Bukieciarz,

Kurs kosmetyczny,

Kosmetyczka – wizażystka,

Manicure, pedicure i stylizacja paznokci,

Kelner – barman,

Kucharz,

Kucharz małej gastronomii,

Pomoc kucharza,

Organizator usług cateringowych,

Pracownik małej gastronomii,

Pracownik ochrony fizycznej I stopnia,

Pracownik ochrony fizycznej II stopnia,

Technolog robót wykończeniowych,

Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz,

Kurs ogólnobudowlany,

Murarz – tynkarz,

Brukarz,

Płytkarz – posadzkarz,

Malarz – tapeciarz,

Opiekunka dzieci – sztuka animacji najmłodszych,

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych,

Profesjonalna opiekunka,

Palacz CO,

Uprawnienia SEP,

Specjalista ds. kadr i płac,

Kurs księgowości,

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B,

Magazynier,

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego,

Magazynier – hurtownik,

Kasjer – sprzedawca,

Sprzedawca,

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą

MAG 135,

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą

Page 67: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 67 z 113

TIG 141,

Spawanie gazowe w metodzie 311,

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą MAG

135,

Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG

141,

Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny

pachwinowe,

Szkolenie komputerowe ECDL,

Podstawy obsługi komputera,

Obsługa pakietu MS Office.

117. SE.KZ.PH.41019/2/11 Firma Usług

Motoryzacyjnych

i Transportowych

(Ośrodek Szkolenia

Kierowców Krzysztof

Caputa w Pszczynie

i Ośrodek Szkolenia

Kierowców na kat. B

Krzysztof Caputa

w Czechowicach-

Dziedzicach)

43-329 Rudołtowice,

ul. Wolności 107

43-200 Pszczyna,

ul. Kopernika 26

43-503 Czechowice-

Dziedzice,

ul. Traugutta 11

13.01.2011 r. Kurs prawa jazdy kat. A,

Kurs prawa jazdy kat. A1,

Kurs prawa jazdy kat. B,

Kurs prawa jazdy kat. B+E,

Kurs prawa jazdy kat. C,

Kurs prawa jazdy kat. C+E.

118. SE.KZ.PH.41019/3/11 Ośrodek Szkolenia

Kierowców „Andrzej i Syn”

S.C. Łapeta Grzegorz Łapeta

Mariusz

44-200 Rybnik,

ul. Chwałowicka

27d/10

21.01.2011 r. Kurs prawa jazdy kat. A – przygotowanie do zdania

egzaminu teoretycznego i praktycznego,

Kurs prawa jazdy kat. A1 – przygotowanie do zdania

egzaminu teoretycznego i praktycznego,

Kurs prawa jazdy kat. B – przygotowanie do zdania

egzaminu teoretycznego i praktycznego,

Kurs prawa jazdy kat. B+E – przygotowanie do zdania

egzaminu teoretycznego i praktycznego,

Kurs prawa jazdy kat. C – przygotowanie do zdania

egzaminu teoretycznego i praktycznego,

Kurs prawa jazdy kat. C+E – przygotowanie do zdania

egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Śląski Kurator Oświaty decyzją ST-KZ.110.7.25.2012.PH z dnia 05.10.2012 r. stwierdził wygaśnięcie decyzji nr SE.KZ.PH.41019/3/11 wydanej przez Śląskiego

Kuratora Oświaty dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania akredytacji Ośrodkowi Szkolenia Kierowców „Andrzej i Syn” s.c. Łapeta Grzegorz Łapeta

Mariusz z siedzibą w Rybniku, ul. Chwałowicka 27d/10 z uwagi na to, że decyzja ta stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie jej wygaśnięcia leży w interesie

społecznym.

Page 68: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 68 z 113

119. SE.KZ.PH.41019/4/11 Szkoła Komputerowa

„IMPULS”

44-100 Gliwice,

ul. Piramowicza 2/1

25.01.2011 r. Podstawy obsługi komputera,

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy ECDL,

Profesjonalna obsługa biura 45+,

Nowoczesna obsługa biura,

Wielomodułowy kurs komputerowy – podstawowy,

Komputerowa Akademia Trzeciego Wieku,

Pakiet biurowy – średniozaawansowany,

Pakiet biurowy – zaawansowany,

Asystent menedżera,

Operator wprowadzania danych,

Administrator sieci informatycznej,

Prowadzenie księgowości oraz obsługa kadr i płac,

Grafika komputerowa i projektowanie stron www,

Pisanie bezwzrokowe,

Obsługa platformy edukacyjnej Moodle,

Telemarketer – pracownik call center.

120. SE.KZ.PH.41019/5/11 Ośrodek Przygotowania

i Doskonalenia Kadr

42-200 Częstochowa,

al. Kościuszki 13

25.01.2011 r. Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym (z wymianą butli gazowych),

Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci

elektroenergetycznych (m.in. elektryk),

Eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji i sieci

cieplnych i gazowych (m.in. palacz co).

121. SE.KZ.PH.41019/6/11 Centrum Kształcenia

Kierowców „CZECH” S.C.

Urszula Czech Katarzyna

Czech

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Portowa 19

25.01.2011 r. Kurs prawa jazdy kategorii A1,

Kurs prawa jazdy kategorii A,

Kurs prawa jazdy kategorii B,

Kurs prawa jazdy kategorii B+E,

Kurs prawa jazdy kategorii C,

Kurs prawa jazdy kategorii C+E,

Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób posiadających

kategorię B prawa jazdy),

Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób posiadających

kategorię C prawa jazdy),

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy –

podstawowy,

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy –

dodatkowy.

122. SE.KZ.PH.41019/7/11 Centrum Szkoleniowo-

Doradcze LENAX

Andrzej Lenczewski

44-100 Gliwice,

ul. Zygmunta Starego 6

07.02.2011 r. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu w zakładach pracy,

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych

Page 69: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 69 z 113

form kształcenia,

Szkolenie okresowe pracowników służby

bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących

zadania tej służby,

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w

zakresie III. klasy uprawnień,

Operator sprężarek przewoźnych w zakresie III. klasy

uprawnień,

Operator elektrowni polowych w zakresie III. klasy

uprawnień,

Operator wielozadaniowych zasilaczy hydraulicznych

w zakresie III. klasy uprawnień,

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych

metalowych,

Operator pił mechanicznych do ścinki drzew w

zakresie III. klasy uprawnień,

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie

III. klasy uprawnień,

Operator narzędzi udarowych ręcznych,

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym

wraz z wymianą butli gazowych,

Konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych,

Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia obsługi

suwnic kategorii I S i II S,

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych (IP),

Konserwacja wciągników,

Obsługa żurawia bramowego (portowego),

Obsługa żurawi stacjonarnych – II Ż.

123. SE.KZ.PH.41019/8/11 Ośrodek Szkolenia

Kierowców „STOP”

inż. Józef Wieczorkowski

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Zofii Kossak-

Szczuckiej 19

zmiana siedziby:

43-300 Bielsko-Biała

ul. 3 Maja 29

14.02.2011 r. Nauka jazdy kat. „A”,

Nauka jazdy kat. „B”,

Nauka jazdy kat. „C”.

124. SE.KZ.PH.41019/9/11 Niepubliczna Placówka

Kształcenia Kursowego

„KURSANT”

42-620 Nakło Śląskie,

ul. Powstańców 50

16.02.2011 r. Energetyczny-elektryczny,

Operator suwnic sterowanych z kabiny,

Operator wózków widłowych,

Spawanie metodą 111, 135 i 311,

Operator wózków widłowych z bezpieczną wymianą

Page 70: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 70 z 113

butli gazowej,

Sieci i instalacje gazowe,

Operator podestu ruchomego przejezdnego,

Obsługa żurawia HDS,

Operator suwnic, wciągników i wciągarek

sterowanych z poziomu „0”,

Obsługa żurawi przenośnych oraz podestu ruchomego

P183,

Lutowanie instalacji miedzianych,

Ręczny przecinacz gazowy,

Konserwator mechanik podestów stacjonarnych,

przewoźnych, wolnobieżnych i przejezdnych,

Konserwator elektryk podestów stacjonarnych,

przewoźnych, wolnobieżnych i przejezdnych,

Operator dźwigu towarowo-osobowego,

Podstawy obsługi komputera,

Grafika komputerowa,

MS Office z obsługą Internetu i grafiką komputerową,

ABC Przedsiębiorczości,

Magazynier z obsługą wózka widłowego,

Bukieciarstwo-florystyka z obsługą kasy fiskalnej,

Obsługa kasy fiskalnej,

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą

komputera,

Kucharz małej gastronomii,

Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera,

Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,

Samodzielny księgowy z obsługą programu

„SYMFONIA”,

Pracownik administracyjno-biurowy,

Program terapeutyczny – terapia rodzinna,

Fryzjer,

Przedsiębiorczość, prowadzenie firmy,

Barman – kelner,

Techniki DECOUPAGE,

Pracownik utrzymania zieleni oraz prac

porządkowych,

Pracownik utrzymania zieleni,

Wizaż i stylizacja paznokci.

Page 71: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 71 z 113

125. SE.KZ.PH.41019/10/11 Ośrodek Szkolenia

Zawodowego przy Zakładzie

Usług BHP i P-poż. Ryszard

Tkocz

44-310 Radlin,

ul. Kwiatowa 31a

03.03.2011 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy – okresowe

pracodawców,

Bezpieczeństwo i higiena pracy – okresowe służb

BHP,

Bezpieczeństwo i higiena pracy – okresowe

pracodawców wykonujących zadania służby BHP,

Bezpieczeństwo i higiena pracy – wstępne dla

podejmujących pracę na dole kopalni,

Obsługi dźwigów towarowych i szpitalnych,

Obsługi wózków jezdniowych z wymianą butli

gazowych,

Obsługi suwnic kategorii II S,

Szkolenie specjalistyczne dozoru górniczego,

Szkolenie specjalistyczne górników.

126. SE.KZ.PH.41019/11/11 Ośrodek Szkolenia

Kierowców Kat.

A,B,C,D,C+E Andrzej

Michulec

34-300 Żywiec,

ul. Jagiellońska 8

08.03.2011 r. Szkolenie okresowe kat. C i D,

Kwalifikacja wstępna kat. C, C1, C+E, C1+E i kat. D,

D1, D+E, D1+E,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C1, C+E,

C1+E i kat. D, D1, D+E, D1+E,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C, C1, C+E,

C1+E i kat. D, D1, D+E, D1+E,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

kat. C, C1, C+E, C1+E i kat. D, D1, D+E, D1+E.

127. SE.KZ.PH.41019/12/11 Stowarzyszenie Księgowych

w Polsce Oddział Okręgowy

w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Wrzosowa 33

11.03.2011 r. Kurs „Podatkowa księga przychodów i rozchodów”

128. SE-KZ.546.2.11.2011.PH Ośrodek Szkoleń

Zawodowych „Diagno-Test”

Sp. z o.o.

(dawniej Ośrodek

Szkolenia Kierowców

mgr inż. Stanisław

Wszołek)

41-400 Mysłowice,

ul. Świerczyny 72

25.03.2011 r. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

drogowy przewóz rzeczy,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

drogowy przewóz osób,

Kwalifikacja wstępna kierowców wykonujących

drogowy przewóz rzeczy,

Kwalifikacja wstępna kierowców wykonujących

drogowy przewóz osób,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców

wykonujących drogowy przewóz rzeczy,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców

wykonujących drogowy przewóz osób,

Kurs operatora wózka jezdniowego wraz z wymianą

Page 72: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 72 z 113

butli gazowych,

Kurs operatora koparko-ładowarki wszystkie typy

klasa III,

Kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3

klasa III,

Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej do 2,5

m3 klasa III,

Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

wszystkie typy klasa III,

Kurs operatora przecinarek do nawierzchni dróg

wszystkie typy klasa III,

Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych

wszystkie rodzaje zasilania.

129. SE-KZ.546.2.12.2011.PH Ośrodek Szkolenia

PRO COIG Spółka z o.o.

40-065 Katowice,

ul. Mikołowska 100a

31.03.2011 r. Komputerowe programy użytkowe (Pakiet MS

OFFICE),

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych –

ECDL,

Grafika komputerowa,

Pracownik administracyjno-biurowy z modułem kadr i

płac oraz język angielski,

Specjalista ds. księgowości oraz kadr i płac,

Kadry, płace, księgowość,

Kasjer-sprzedawca,

Obsługa kasy fiskalnej z terminalem kart płatniczych i

komputerową obsługą sprzedaży,

Magazynier wraz z obsługą wózka widłowego, kas

fiskalnych oraz minimum sanitarnego wraz z

badaniami sanitarnymi, lekarskimi i książeczką

zdrowia,

Pilot wycieczek.

130. SE-KZ.546.2.13.2011.PH Szkoła Controllingu

Spółka z o.o.placówka

wykreślona z ewidencji

2018-02-01

40-850 Katowice,

ul. Narutowicza 16

31.03.2011 r. Zarządzanie przez controlling.

131. SE-KZ.546.2.14.2011.PH Centrum Kształcenia

Ustawicznego

41-704 Ruda Śląska,

ul. Orzegowska 25

04.04.2011 r. Praktyka zawodowa w Firmie Symulacyjnej „Most”

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Część A i B,

Praktyka zawodowa w Firmie Symulacyjnej „Most”

Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Część A.

Page 73: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 73 z 113

132. SE-KZ.546.2.15.2011.PH Katowicka Szkoła

Menedżerów – Centrum

Kształcenia Kadr

INTERDONT

40-084 Katowice,

ul. Opolska 15

31.05.2011 r. Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością wg

normy ISO 9001,

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

wg norm ISO 9001, ISO 14001,

PN-N 18001,

Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu

Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N

18001,

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

wg normy ISO 9001.

133. SE-KZ.546.2.16.2011.PH P.P.H.U. „AVANT” Dariusz

Szulik Ośrodek Szkolenia

Kierowców

44-264 Jankowice,

ul. Równoległa 7

Ośrodek Szkolenia

Kierowców w Rybniku,

ul. Kościelna 1

06.06.2011 r. Prawo jazdy kat. A,

Prawo jazdy kat. B,

Prawo jazdy kat. C.

134. SE-KZ.546.2.17.2011.PH Nilton Bicca Moraes

PORTO ALEGRE Szkoła

Języków Iberyjskich

40-095 Katowice,

ul. Stawowa 8

14.06.2011 r. Język hiszpański poziom podstawowy A1 (kurs dla

osób dorosłych),

Język hiszpański poziom podstawowy A2 (kurs dla

osób dorosłych),

Język hiszpański średniozaawansowany niższy B1

(kurs dla osób dorosłych),

Język hiszpański średniozaawansowany wyższy B2

(kurs dla osób dorosłych),

Język hiszpański zaawansowany C1 (kurs dla osób

dorosłych),

Język hiszpański biegły C2 (kurs dla osób dorosłych),

Język portugalski poziom podstawowy A1 (kurs dla

osób dorosłych),

Język portugalski poziom podstawowy A2 (kurs dla

osób dorosłych).

135. SE-KZ.546.2.18.2011.ZM Ośrodek Wspierania

Przedsiębiorczości Śląskiej

Fundacji Wspierania

Przedsiębiorczości

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 36

14.07.2011 r. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

Opiekunka osób starszych,

Florystyka i bukieciarstwo,

Kurs kosmetyczny,

Pozyskiwanie środków z UE,

Sprzedawca - florysta,

Tworzenie biznesplanu,

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

Page 74: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 74 z 113

silnikowym,

Szkolenie przygotowujące do zdobycia certyfikatu

ECDL,

Język angielski.

136. SE-KZ.546.2.19.2011.ZM Ośrodek Szkoleń, Promocji

Zatrudnienia i Doradztwa

Zawodowego przy Agencji

Rozwoju Lokalnego S.A.

41-200 Sosnowiec,

ul. Teatralna 9

19.07.2011 r. ABC Przedsiębiorczości – procedury tworzenia biznes

planu,

Podstawy przedsiębiorczości,

Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac,

Księgowość w małej i średniej firmie,

Specjalista ds. zamówień publiczno prawnych,

Pakiet biurowy MS Office z Internetem i pocztą

elektroniczną,

ECDL – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy,

Język angielski – poziom podstawowy A1,

Profesjonalna sekretarka z językiem angielskim.

137. SE-KZ.546.2.20.2011.ZM Przedsiębiorstwo Usługowo

Szkoleniowe

Józef Krzempek

przekształcenie na

podstawie art. 551 § 5

ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek

handlowych (Dz. U. z 2000

r. nr 94, poz. 1037 ze zm.)

„Przedsiębiorstwa

Usługowo Szkoleniowego

Józef Krzempek” w spółkę

z ograniczoną

odpowiedzialnością

„Przedsiębiorstwo

Usługowo Szkoleniowe Sp.

z o.o.”

27.04.2016 r. zmiana nazwy

na „Międzynarodowy

Ośrodek Szkoleniowy

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością” –

odpis KRS z 17.06.2016r.

ul. Kasztanowa 8

43-252 Jarząbkowice

miejsce prowadzenia

kształcenia:

44-337 Jastrzębie

Zdrój,

ul. Przemysłowa 1

08.08.2011 r. Kurs prawa jazdy kategorii „A1”,

Kurs prawa jazdy kategorii „A”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B+E”,

Kurs prawa jazdy kategorii „C”,

Kurs prawa jazdy kategorii „C+E”,

Kurs prawa jazdy kategorii „D”,

Kurs prawa jazdy kategorii „T”.

Page 75: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 75 z 113

138. ST-KZ.546.2.21.2011.PH Konrad Kobiela PERFECT

ENGLISH

43-300 Bielsko-Biała,

ul. 11 Listopada 60-62

obecnie:

ul. Paderewskiego 19

13.09.2011 r. Język angielski – kurs dla początkujących,

Język angielski – kurs dla średniozaawansowanych,

Język angielski – kurs dla zaawansowanych.

139. ST-KZ.546.2.22.2011.PH Autko Ośrodek Szkolenia

Kierowców Krzysztof Dybał

Ośrodek wyrejestrowany

z ewidencji

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Partyzantów 72

28.09.2011 r. Kurs prawa jazdy kat. A1,

Kurs prawa jazdy kat. A,

Kurs prawa jazdy kat. B,

Kurs prawa jazdy kat. B+E,

Kurs prawa jazdy kat. C,

Kurs prawa jazdy kat. C+E.

140. ST-KZ.546.2.23.2011.PH Ośrodek Szkoleń

Gastronomicznych

„APERITIF”

43-400 Cieszyn,

ul. Motelowa 21

05.10.2011 r. Szkolenia Barmańskie

141. ST-KZ.546.2.24.2011.PH Ośrodek Szkolenia

Kierowców „EDWARDO”

Decyzją Ministra

Gospodarki nr DHU-V-

43491-5-9 MJ/13 z

4.02.2013r. podmiot został

wykreślony z Centralnej

Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej

41-300 Dąbrowa

Górnicza,

ul. 3 Maja 16

28.10.2011 r. Kurs na prawo jazdy kat. A, A1,

Kurs na prawo jazdy kat B1,

Kurs na prawo jazdy kat. B,

Kurs na prawo jazdy kat. C,

Kurs na prawo jazdy kat. BE,

Kurs na prawo jazdy kat. CE,

Kurs na prawo jazdy kat. D,

Kurs na kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz

instruktorów nauki jazdy kat. B,

Kurs na kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz

instruktorów nauki jazdy kat. C,

Kurs na kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz

instruktorów nauki jazdy kat. CE,

Kurs wózki widłowe,

Kursy świadectwa kwalifikacji wstępnej, osób i

rzeczy,

Kursy świadectwa kwalifikacji przyspieszonej, osób i

rzeczy,

Kursy świadectwa kwalifikacji okresowej osób i

rzeczy,

Kursy świadectwa kwalifikacji uzupełniającej osób i

rzeczy.

142. ST-KZ.546.2.25.2011.PH Ośrodek Szkoleniowy

Studium Przedsiębiorczości

„MAGO”

43-300 Bielsko-Biała

ul. Legionów 30

05.12.2011 r. Komunikacja w języku angielskim,

Księgowość i kadry w małej firmie,

Obsługa komputera i urządzeń biurowych od podstaw,

Page 76: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 76 z 113

Profesjonalna stylizacja paznokci,

Sekretarka – asystentka w nowoczesnej firmie,

ABC przedsiębiorczości.

143. ST-KZ.546.2.26.2011.PH „KLAKSON” Małgorzata

Rechul

43-600 Jaworzno,

ul. Farna 2a

21.12.2011 r. Kurs kat. A,

Kurs kat. B,

Kurs kat. C,

Kurs kat. C+E,

Kurs kat. D po C,

Kurs kat. D po B,

Kwalifikacja okresowa kierowców zawodowych.

144. ST-KZ.546.2.27.2011.PH Ośrodek Doskonalenia

Zawodowego AB.. Z.

Centrum

41-300 Dąbrowa

Górnicza,

ul. Królowej Jadwigi

12

27.12.2011 r. Murarz-tynkarz,

Pracownik robót wykończeniowych,

Solid edge i edge cam,

Podesty ruchome,

Kurs kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania się

dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do

1kV.

145. ST-KZ.546.2.1.2012.PH Spółka Szkoleniowa

Sp. z o.o.

od 7 grudnia 2015 roku

zmieniona została nazwa

Spółki Szkoleniowej Sp. z

o.o. na Śląskie Centrum

Usług Wspólnych Sp. z o.o.,

a także zmianie uległ adres

siedziby placówki na 40-

467 Katowice, ul. Karolinki

1

40-432 Katowice,

ul. Szopienicka 58

zmianie uległ adres

siedziby placówki na

40-467 Katowice, ul.

Karolinki 1

03.01.2012 r. Cieśla taśmowy,

Konserwator podręcznego sprzętu p.poż. oraz

agregatów gaśniczych,

Obsługa dźwigów towarowo-osobowych z obsługą,

Szkolenie specjalistyczne przed dopuszczeniem do

pracy na stanowisku górnik,

Kierowca wózków jezdniowych z napędem

silnikowym oraz w zakresie bezpiecznej obsługi-

wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych

w te urządzenia,

Obsługa obudów zmechanizowanych,

Operator samojezdnych maszyn przodkowych:

ładowarek samojezdnych, do robót strzałowych,

obrywki, stawiania obudowy podporowej, z

ruchomymi platformami (koszami) w ruchu

podziemnych zakładów górniczych (kurs 160 godzin),

Sanitariusz w zakładzie pracy,

Zaplatacz lin stalowych,

Obsługa, naprawa i konserwacja pomp

odwadniających w ruchu podziemnych zakładów

górniczych,

Maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

Page 77: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 77 z 113

spągowych (kurs 48 godzin),

Maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

podwieszanych linowych (kurs 38 godzin),

Maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

podwieszanych szynowych (kurs 70 godzin),

Operator samojezdnych maszyn przodkowych –

kombajnów chodnikowych (kurs 90 godzin),

Operator samojezdnych maszyn przodkowych –

kombajnów ścianowych (kurs 134 godziny),

Elektromonter w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy sprzęcie elektrycznym o napięciu do 1 kV,

Maszynista lokomotyw pod ziemią – lokomotyw

powietrznych, spalinowych i elektrycznych

szynowych (kurs 91 godzin),

Dysponent kopalnianych kolei podziemnych,

Młodszy górnik (kurs 116 godzin),

Wiertacz dołowy,

Monter w zakresie eksploatacji elektrycznych

urządzeń przeciwwybuchowych,

Górnik rabunkarz (kurs 164 godziny),

Obsługa przenośników taśmowych i zgrzebłowych

(kurs 56 godzin),

Ślusarze napraw i konserwacji kombajnów

ścianowych,

Ślusarze napraw i konserwacji kombajnów

chodnikowych,

Metaniarz (kurs 64 godziny),

Konserwacja i remonty maszyn i urządzeń przeróbki

mechanicznej węgla,

Obsługa kołowrotów (kurs 56 godzin),

Manewrowy kopalnianych kolei podziemnych (kurs

52 godziny),

Hakowy.

146. ST-KZ.546.2.2.2012.PH Liga Obrony Kraju Ośrodek

Szkolenia Kierowców

w Dąbrowie Górniczej

41-300 Dąbrowa

Górnicza,

ul. Jana III Sobieskiego

59

20.01.2012 r. Prawo jazdy kat. A,

Prawo jazdy kat. B,

Prawo jazdy kat. B+E,

Prawo jazdy kat. C,

Prawo jazdy kat. C+E,

Prawo jazdy kat. D,

Page 78: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 78 z 113

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego D1, D, D1+E, D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej dla bloku programowego C1, C, C1+E,

C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej dla bloku programowego D1, D,

D1+E, D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej dla bloku programowego C1, C, C1+E,

C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej dla bloku programowego D1, D, D1+E,

D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej przyspieszonej dla bloku

programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej przyspieszonej dla bloku

programowego D1, D, D1+E, D+E,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

transport drogowy dla bloku programowego C1, C,

C1+E, C+E,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

transport drogowy dla bloku programowego D1, D,

D1+E, D+E,

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych:

wszystkich klas,

w cysternach,

w cysternach klasy I (wybuchy),

Operator żurawi przeładunkowych kat. II Ż,

Kurs kierowca-operator wózków jezdniowych z

napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą

butli gazowych,

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy.

Page 79: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 79 z 113

147. ST-KZ.546.2.3.2012.PH Liga Obrony Kraju Ośrodek

Szkolenia Kierowców w

Gliwicach

Decyzją Prezydenta Miasta

Gliwice nr

KM.5440.3.2.2014 z

18.08.2014 r. wykreślony z

rejestru przedsiębiorców

prowadzących ośrodki

szkolenia kierowców

44-100 Gliwice,

al. Korfantego 6

23.01.2012 r. Prawo jazdy kat. A,

Prawo jazdy kat. B,

Prawo jazdy kat. B+E,

Prawo jazdy kat. C,

Prawo jazdy kat. C+E,

Prawo jazdy kat. D,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego D1, D, D1+E, D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej dla bloku programowego C1, C, C1+E,

C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej dla bloku programowego D1, D,

D1+E, D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej dla bloku programowego C1, C, C1+E,

C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej dla bloku programowego D1, D, D1+E,

D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej przyspieszonej dla bloku

programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

uzupełniającej przyspieszonej dla bloku

programowego D1, D, D1+E, D+E,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

transport drogowy dla bloku programowego C1, C,

C1+E, C+E,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

transport drogowy dla bloku programowego D1, D,

D1+E, D+E,

Kurs w zakresie przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych:

wszystkich klas,

w cysternach,

w cysternach klasy I (wybuchy).

Page 80: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 80 z 113

148. ST-KZ.546.2.4.2012.PH Biuro Bezpieczeństwa Pracy

z Ośrodkiem Szkolenia

Zawodowego Zdzisław

Szpargała

44-100 Gliwice,

ul. Zwycięstwa 7/5

Aktualny adres:

Gliwice, ul. Portowa

16z

27.01.2012 r. Spawacz – elektroda otulona 111,

Spawacz – MIG 131,

Spawacz – MAG 135,

Spawacz – TIG 141,

Spawacz gazowy,

Lutowacz gazowy,

Ręczny przecinacz termiczny,

Operator koparkoładowarek,

Operator koparek jednonaczyniowych,

Operator ładowarek jednonaczyniowych,

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych

metalowych,

Szkolenie z zakresu obsługi podestów ruchomych,

Szkolenie z zakresu obsługi żurawi i żurawików.

149. ST-KZ.546.2.5.2012.PH Kompanijny Ośrodek

Szkolenia Sp. z o.o.

44-196 Knurów,

ul. Szpitalna 8

27.01.2012 r. Szkolenie okresowe dla służb bhp,

Kurs przygotowujący do nadania tytułu zawodowego

– górnik eksploatacji podziemnej,

Kurs przed dopuszczeniem do pracy na stanowisku

górnika,

Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu

górniczego, których zakres czynności obejmuje

sprawy przewietrzania i zwalczania zagrożeń:

pyłowego, pożarowego, wyrzutami gazów i skał,

Kurs dla dozoru ruchu w zakresie budowy,

eksploatacji, konserwacji i naprawy budowy

przeciwwybuchowej,

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

przedlekarskiej,

Kurs dla obsługujących wciągniki i wciągarki

sterowane z poziomu roboczego

i z kabiny w zakresie uprawnień I W,

Kurs kwalifikacyjny dla osób eksploatujących

urządzenia energetyczne grupy II i III,

Kurs dla obsługujących suwnice sterowane z poziomu

roboczego i z kabiny kat. I s,

Kurs pedagogiczno-dydaktyczny dla instruktorów i

wykładowców pozaszkolnych form kształcenia,

Kurs dla dyspozytorów metanometrii w kopalniach

metanowych,

Page 81: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 81 z 113

Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których

zakres czynności obejmuje sprawy ruchu wyciągów

szybowych,

Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze i

konserwacji pomp głównego odwadniania kopalń,

Kurs kwalifikacyjny robotnika górniczego pod ziemią

Młodszy Górnik,

Górnik rabunkarz,

Górnik strzałowy,

Wydawca materiałów wybuchowych,

Instruktor strzałowy,

Maszynista maszyn wyciągowych,

Sygnalista szybowy,

Operator samojezdnych maszyn przodkowych –

kombajnów chodnikowych,

Operator samojezdnych maszyn przodkowych –

kombajnów ścianowych,

Maszynista lokomotyw pod ziemią – lokomotyw

powietrznych, spalinowych i elektrycznych

szynowych,

Maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

podwieszanych szynowych,

Maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

podwieszanych linowych,

Maszynista kolejek spągowych,

Rewident urządzeń wyciągowych,

Rewident urządzeń elektrycznych maszyn

wyciągowych i sygnalizacji szybowych,

Rewident systemów łączności, bezpieczeństwa i

alarmowania,

Elektromonter o napięciu do 1 kV,

Kurs operatora koparko-ładowarek, wszystkich typów,

kl. III,

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych, do 0,8

m3, kl III,

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych, do 2,5

m3, kl. III,

Kurs operatora spycharek do 110 kW, kl. III,

Kurs operatora walców drogowych do 18 ton, kl. III.

Page 82: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 82 z 113

150. ST-KZ.546.2.6.2012.PH Firma Chrzanowscy

Sp. z o.o.

Zgodnie z odpisem pełnym

KRS 0000335304 Dział 1

Rubryka 1 Firma

Chrzanowscy

Sp. z o.o. znajduje się w

stanie upadłości

Dział 6 Rubryka 5:

Postanowienie Sądu

Rejonowego Katowice-

Wschód w Katowicach X

Wydziału Gospodarczego

o ogłoszeniu upadłosci

obejmujacej likwidację

majatku dłuznika,

16.11.2015, X GU 133/15/9

43-100 Tychy,

ul. Piłsudskiego 23

06.02.2012 r. Kurs prawa jazdy kat. A1,

Kurs prawa jazdy kat. A,

Kurs prawa jazdy kat. B,

Kurs prawa jazdy kat. C,

Kurs prawa jazdy kat. D z B,

Kurs prawa jazdy kat. D z C,

Kurs prawa jazdy kat. B+E,

Kurs prawa jazdy kat. C+E.

151. ST-KZ.546.2.7.2012.PH Ośrodek Szkolenia

Kierowców Mariusz

Krzempek

Miejsce wykonywania

działalności:

ul. Przemysłowa 1

44-335 Jastrzębie Zdrój

przekształcenie na

podstawie art. 551 § 5

ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek

handlowych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2017 r.

poz. 1577) „Ośrodka

Szkolenia Kierowców

Mariusz Krzempek” w

spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością

„Unijny Ośrodek Szkolenia

Kierowców Sp. z o.o.”

(odpis z KRS z

29.08.2017r.)

43-252 Jarząbkowice,

ul. Kasztanowa 8

24.02.2012 r. Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy osób,

Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy rzeczy,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy rzeczy,

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy osób,

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy rzeczy.

Page 83: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 83 z 113

152. ST-KZ.546.2.8.2012.PH Ośrodek Szkolenia i

Doradztwa Zawodowego

przy Przedsiębiorstwie

Wielobranżowym Ad Acta

Sp. z o.o.

44-240 Żory,

ul. Węglowa 11

16.03.2012 r. Kurs górnik strzałowy,

Kurs maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

podwieszanych szynowych,

Kurs operatora samojezdnych maszyn przodkowych –

ładowarek samojezdnych w podziemnych zakładach

górniczych,

Rewident urządzeń wyciągowych,

Kurs obsługi wciągników i wciągarek,

Kurs rewidentów kolejek podwieszanych szynowych i

spągowych z napędem własnym,

Obsługa – sterowanie maszynami i urządzeniami

zakładu przeróbczego,

Konserwacja i naprawa zestawów zmechanizowanych

obudów ścianowych wraz z hydrauliką siłową,

Kurs ślusarza,

Kurs dla ślusarzy zatrudnionych przy konserwacji i

naprawach kombajnów chodnikowych,

Kurs – konserwator maszyn wyciągowych,

Obsługa dołowych i powierzchniowych stacji

odmetanowania,

Kotwienie wyrobisk górniczych przy pomocy

stacjonarnych maszyn wiercących i wiercąco-

kotwiących,

Kurs obsługi stacjonarnych maszyn i urządzeń

wiertniczych,

Obsługa kotwiarek i hydraulicznych agregatów

ciśnieniowych,

Cieśla szybowy,

Kurs dla osób nadzorujących podsadzanie wyrobisk

górniczych podsadzką samozestalającą,

Kurs operatora samojezdnych maszyn przodkowych –

kombajnów chodnikowych,

Kurs dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładu

górniczego w zakresie przewietrzania i zwalczania

zagrożeń naturalnych,

Sygnalista szybowy,

Kurs obsługa suwnic sterowanych z pomostu

roboczego i bezprzewodowo,

Szkolenie specjalistyczne dla górników przed

Page 84: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 84 z 113

dopuszczeniem do pracy,

Szkolenie specjalistyczne górnika rabunkarza przed

dopuszczeniem go do prac na tym stanowisku,

Metaniarz i pomiarowiec,

Operator zmechanizowanych obudów ścianowych,

Obsługa i naprawa górniczych pomp wirowych,

Kurs maszynista lokomotyw po ziemią – kolejek

podwieszanych,

Kurs obsługi stacji załadowczych i manewrowego,

Szkolenia okresowe służb BHP,

Obsługa wózków jezdniowych,

Operator maszyn do rozkładania mieszanek

bitumicznych w zakresie III klasy uprawnień,

Operator koparko-ładowarek w zakresie III klasy

uprawnień,

Operator walców drogowych w zakresie III klasy

uprawnień,

e-Archiwista – kursy komputerowe.

153. ST-KZ.546.2.9.2012.PH Polskie Towarzystwo

Limfologiczne 41-500 Chorzów,

ul. Św. Piotra 9

24.04.2012 r. Kurs z zakresu kompleksowej terapii

przeciwobrzękowej

154. ST-KZ.546.2.10.2012.PH ROMA Dariusz Garstkowiak

(Ośrodek Szkolenia

Kierowców)

decyzją Prezydenta

Bytomia

nr SKP.5440.1.2017

z 22 listopada 2017 r.

z dniem 20.11.2017 r.

wykreślony z rejestru

działalności regulowanej

przedsiębiorców

prowadzących ośrodki

szkolenia kierowców

41-902 Bytom,

ul. Witczaka 51/2

24.04.2012 r. Kurs prawa jazdy kategorii „A1” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający,

Kurs prawa jazdy kategorii „A” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający,

Kurs prawa jazdy kategorii „B” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający,

Kurs prawa jazdy kategorii „B+E” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający,

Kurs prawa jazdy kategorii „C” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający,

Kurs prawa jazdy kategorii „C+E” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający,

Kurs prawa jazdy kategorii „D” – kurs podstawowy,

dodatkowy i uzupełniający.

155. ST-KZ.546.2.11.2012.PH Stowarzyszenie

Absolwentów Akademii

Muzycznej im. Karola

Szymanowskiego

w Katowicach - Studio

Wokalistyki Estradowej

40-025 Katowice,

ul. Wojewódzka 33

29.05.2012 r. Studio Wokalistyki Estradowej

Page 85: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 85 z 113

156. ST-KZ.546.2.12.2012.KS Centrum Kształcenia

Zawodowego Cypcer

Stanisław

przekształcenie na

podstawie art. 551 § 5

ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek

handlowych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2017 r.

poz. 1577) „Centrum

Kształcenia Zawodowego

Cypcer Stanisław” w

spółkę z ograniczoną

odpowiedzialnością

„Centrum Kształcenia

Zawodowego Cypcer

Stanisław Sp. z o.o.” (odpis

z KRS:0000610964 z

28.12.2017 r.)

43-392 Międzyrzecze,

Międzyrzecze Górne

165

02.08.2012 r. Kurs prawa jazdy kategorii A,

Kurs prawa jazdy kategorii B,

Kurs prawa jazdy kategorii B+E,

Kurs prawa jazdy kategorii C,

Kurs prawa jazdy kategorii C+E,

Kurs prawa jazdy kategorii D,

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy rzeczy,

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy osób,

Kurs szkolenie okresowe przyspieszone dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy,

Kurs szkolenie okresowe przyspieszone dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy osób,

Ładowarki jednonaczyniowe,

Koparki jednonaczyniowe,

Koparko ładowarki,

Zagęszczarki i ubijarki wibracyjne,

Przecinarki do nawierzchni dróg,

Piły mechaniczne do ścinki drzew oraz w specjalności

narzędzia udarowe ręczne – wszystkie rodzaje

zasilania.

157. ST-KZ.546.2.13.2012.PH Ośrodek Szkolenia i

Doradztwa Zawodowego

przy Przedsiębiorstwie

Wielobranżowym Ad Acta

Sp. z o.o.

44-240 Żory,

ul. Węglowa 11

11.09.2012 r. Kurs obsługi rozładunku wagonów specjalnych –

cystern – przy użyciu sprężonego powietrza,

Cieśla górniczy,

Kurs obsługi przenośników taśmowych i

zgrzebłowych stosowanych w podziemnych zakładach

górniczych,

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych

form kształcenia,

Konserwacja, naprawa i remont maszyn i urządzeń

zakładu przeróbczego,

Kurs maszynista lokomotyw pod ziemią – kolejek

spągowych,

Kurs na zaplatacza lin stalowych,

Page 86: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 86 z 113

Elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do

1kV.

158. ST-KZ.546.2.14.2012.PH Przedsiębiorstwo Usługowo

Szkoleniowe

Józef Krzempek

przekształcenie na

podstawie art. 551 § 5

ustawy z dnia 15 września

2000 r. Kodeks spółek

handlowych (Dz. U. z 2000

r. nr 94, poz. 1037 ze zm.)

„Przedsiębiorstwa

Usługowo Szkoleniowego

Józef Krzempek” w spółkę

z ograniczoną

odpowiedzialnością

„Przedsiębiorstwo

Usługowo Szkoleniowe Sp.

z o.o.”

27.04.2016 r. zmiana nazwy

na „Międzynarodowy

Ośrodek Szkoleniowy

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością” –

odpis KRS z 17.06.2016r.

43-252 Jarząbkowice,

ul. Kasztanowa 8

miejsce wykonywania

działalności: 44-337

Jastrzębie Zdrój,

ul. Przemysłowa 1

24.09.2012 r. Kierowca wózków jezdniowych oraz bezpieczna

obsługa – wymiana butli gazowych w wózkach

wyposażonych w te urządzenia,

Kurs operatora żurawia kategoria II Ż.

159. ST-KZ.546.2.15.2012.PH Ośrodek Szkolenia

Kandydatów na Kierowców

Kat. ABCDET Piotr Satława

34-321 Łękawica,

ul. Firmowa 1

02.10.2012 r. Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

A,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

B,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

C,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

C+E,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

D dla C,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

D dla B,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

T,

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

A1,

Page 87: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 87 z 113

Kurs kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat.

B+E.

160. ST-KZ.546.2.16.2012.PH Liga Obrony Kraju Ośrodek

Szkolenia Kierowców

w Zabrzu

41-800 Zabrze,

ul. 3 Maja

11.12.2012 r. Prawo jazdy kat. A,

Prawo jazdy kat. B,

Prawo jazdy kat. B+E,

Prawo jazdy kat. C,

Prawo jazdy kat. C+E,

Prawo jazdy kat. D,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego D1, D, D1+E, D+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

dla bloku programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

dla bloku programowego D1, D, D1+E, D+E,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport

drogowy dla bloku programowego C1, C, C1+E, C+E,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport

drogowy dla bloku programowego D1, D, D1+E, D+E,

Kurs kierowca-operator wózków jezdniowych z napędem

silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych.

161. ST-KZ.546.2.17.2012.PH Ośrodek Szkolenia

Kierowców

DRIVER Sp. z o.o.

44-373 Wodzisław

Śląski,

ul. Hoża 43 c

20.12.2012 r. Kurs kat. A,

Kurs kat. B,

Kurs kat. C,

Kurs kat. C+E,

Kurs kat. D,

Kurs kat. B+E.

162 ST-KZ.546.2.18.2012.PH Dział Ratownictwa ds.

Szkolenia Centralnej Stacji

Ratownictwa Górniczego

S.A. w Bytomiu

placówka wykreślona z

ewidencji 2014-06-16

41-902 Bytom,

ul. Chorzowska 25

31.12.2012 r. Seminarium dla dyspozytorów ruchu w podziemnych

zakładach górniczych,

Kurs dla kierowników kopalnianej stacji ratownictwa

górniczego – okresowy,

Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

163. ST-KZ.546.2.19.2012.PH Ośrodek Szkolenia

Kierowców „Centrum”

Tomaszek Zbigniew

34-300 Żywiec,

ul. Kościuszki 64

21.01.2013 r. Kurs prawa jazdy kat. „A”,

Kurs prawa jazdy kat. „B”,

Kurs prawa jazdy kat. „C”,

Kurs prawa jazdy kat. „C+E”,

Kurs prawa jazdy kat. „D” z kat. „C”,

Kurs prawa jazdy kat. „D” z kat. „B”.

Page 88: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 88 z 113

164. ST-KZ.546.2.1.2013 Ośrodek Szkolenia

Motorowego i Szkolenia

Zawodowego "OMNIBUS"

Jan Garlacz

43-309 Bielsko-Biała,

ul. Długa 50

21.02.2013 r. Kurs prawa jazdy kategorii „A”,

Kurs prawa jazdy kategorii „A1”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B1”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B+E”,

Kurs prawa jazdy kategorii „C”,

Kurs prawa jazdy kategorii „C+E”,

Kurs prawa jazdy kategorii „D”,

Kwalifikacja wstępna – blok programowy „D, D1,

D+E, D1+E”,

Kwalifikacja wstępna – blok programowy „C, C1,

C+E, C1+E”,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – blok

programowy „D, D1, D+E, D1+E”,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – blok

programowy „C, C1, C+E, C1+E”,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – blok

programowy „D, D1, D+E, D1+E”,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – blok

programowy „C, C1, C+E, C1+E”,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona –

blok programowy „D, D1, D+E, D1+E”,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona –

blok programowy „C, C1, C+E, C1+E”,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „B” – kurs

podstawowy,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „A” –

kurs podstawowy,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „B” – kurs

dodatkowy,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „A” –

kurs dodatkowy,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „C” – kurs

dodatkowy,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „D” –

kurs dodatkowy,

Kurs kandydatów na instruktorów kategorii „C+E” –

kurs dodatkowy.

Page 89: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 89 z 113

165. ST-KZ.546.2.2.2013 Ośrodek Szkolenia

Kierowców "Jazda" Sabina

Orlik (miejsca prowadzenia

działalności oświatowej:

1) Wodzisław Śląski,

ul. Targowa 12a;

2) Jastrzębie-Zdrój,

ul. Piłsudskiego 2a)

44-300 Wodzisław

Śląski,

ul. Targowa 12a

25.02.2013 r. Kurs prawa jazdy kategorii „B”

166. ST-KZ.546.2.3.2013 Bożena Kmita P.P.H.U

"ALBERTINA" w

Sosnowcu, ul. Jaworznicka

28 - dla Ośrodka Szkolenia

Kierowców "JOKER"

Bożena Kmita w Zawierciu

42-400 Zawiercie,

ul. Obrońców Poczty

Gdańskiej 35

29.04.2013 r. Kurs prawa jazdy kategorii „A”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B”,

Kurs prawa jazdy kategorii „B+E”,

Kurs prawa jazdy kategorii „C”,

Kurs prawa jazdy kategorii „C+E”,

Kurs prawa jazdy kategorii „D”,

Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy osób,

Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy rzeczy,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy rzeczy,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy osób,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy,

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy osób,

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy rzeczy.

Page 90: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 90 z 113

167. ST-KZ.546.2.4.2013 Ośrodek Szkoleniowy

Zakładu Usługowego

„ELPAX”

41-902 Bytom,

ul. Łużycka 11

14.05.2013 r. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki

zawodu – kurs 80 godzinny,

Język migowy – kurs 40 godzinny,

Palacz kotłów centralnego ogrzewania w zakresie

eksploatacji urządzeń wytwarzających,

przetwarzających, przesyłających i zużywających

ciepło oraz inne urządzenia energetyczne gr. II – kurs

51 godzinny.

168. ST-KZ.546.2.5.2013 Liga Obrony Kraju Ośrodek

Szkolenia Kierowców

w Zawierciu

42-400 Zawiercie,

ul. Bankowa 4

01.07.2013 r. Prawo jazdy kat. A. Kurs podstawowy – 50 godzinny,

Prawo jazdy kat. B. Kurs podstawowy – 60 godzinny,

Prawo jazdy kat. B+E. Kurs podstawowy – 35

godzinny,

Prawo jazdy kat. C. Kurs podstawowy – 50 godzinny,

Prawo jazdy kat. C+E. Kurs podstawowy – 45

godzinny,

Prawo jazdy kat. D. Kurs podstawowy – 80 godzinny,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego C1, C, C1+E, C+E. Kurs podstawowy

– 280 godzinny,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej dla bloku

programowego D1, D, D1+E, D+E. Kurs podstawowy

– 280 godzinny,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej dla bloku programowego C1, C, C1+E,

C+E. Kurs podstawowy – 140 godzinny,

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej

przyspieszonej dla bloku programowego D1, D,

D1+E, D+E. Kurs podstawowy – 140 godzinny,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

transport drogowy dla bloku programowego C1, C,

C1+E, C+E. Kurs uzupełniający – 35 godzinny,

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących

transport drogowy dla bloku programowego D1, D,

D1+E, D+E. Kurs uzupełniający – 35 godzinny.

169. ST-KZ.546.2.6.2013 Śląskie Stowarzyszenie

Psychoterapeutów z siedzibą

w Gliwicach

44-100 Gliwice,

ul. Asnyka 10

09.07.2013 r. Atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego całościowy

czteroletni kurs psychoterapii „Śląska Szkoła

Psychoterapii” – kurs 1256 godzinny.

Page 91: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 91 z 113

170. ST-KZ.546.2.7.2013 RINO Grzegorz Ryndak 44-100 Gliwice,

ul. Kozielska 13/1

10.07.2013 Kurs prawa jazdy kategorii „A1”. Kurs podstawowy

i uzupełniający 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kategorii „A”. Kurs podstawowy

i uzupełniający 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kategorii „B”. Kurs podstawowy

i uzupełniający 60 godzinny,

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

Kurs kwalifikacyjny 280 godzinny,

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób.

Kurs kwalifikacyjny 280 godzinny,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

Kurs kwalifikacyjny140 godzinny,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy osób.

Kurs kwalifikacyjny 140 godzinny,

Kurs szkolenie okresowe przyspieszone dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy.

Kurs kwalifikacyjny 35 godzinny,

Kurs szkolenie okresowe przyspieszone dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy osób.

Kurs kwalifikacyjny 35 godzinny.

171. RE-KS.546.2.1.2014 Ośrodek Szkolenia

Kierowców Mariusz

Krzempek przekształcenie na podstawie

art. 551 § 5 ustawy z dnia 15

września 2000 r. Kodeks

spółek handlowych (tekst

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.

1577) „Ośrodka Szkolenia

Kierowców Mariusz

Krzempek” w spółkę z

ograniczoną

odpowiedzialnością „Unijny

Ośrodek Szkolenia

Kierowców Sp. z o.o.” (odpis z

KRS z 29.08.2017r.)

43-252 Jarząbkowice,

ul. Kasztanowa 8

miejsce prowadzenia

działalności:

44-335 Jastrzębie

Zdrój, ul. Przemysłowa

1

11.02.2014 r. Ładowarki jednonaczyniowe – kurs kwalifikacyjny

176 godzinny,

Koparki jednonaczyniowe – kurs kwalifikacyjny 176

godzinny,

Koparko-ładowarki – kurs kwalifikacyjny 176

godzinny,

Spycharki – kurs kwalifikacyjny 176 godzinny,

Walce drogowe – kurs kwalifikacyjny 132 godziny,

Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne – kurs

kwalifikacyjny 44 godzinny,

Przecinarki do nawierzchni dróg – kurs

kwalifikacyjny 44 godzinny,

Narzędzia udarowe ręczne – kurs kwalifikacyjny 44

godziny.

Page 92: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 92 z 113

172. RE-KS.546.2.2.2014 Andrzej Michulec, Mirosław

Michulec wspólnicy spółki

cywilnej prowadzący

działalność gospodarczą pod

nazwą Ośrodek Szkolenia

Kierowców Andrzej

Michulec, Mirosław

Michulec Spółka cywilna

34-300 Żywiec,

ul. Jagiellońska 8

03.03.2014 r. Szkolenie okresowe kat. C, CI, C+E, Cl+E i kat. D,

Dl, D+E, Dl+E – kurs okresowy lub cykl zajęć – 35

godzin zajęć teoretycznych;

Kwalifikacja wstępna kat. C, CI, C+E, Cl+E i kat. D,

D l ,D+E, Dl+E – kurs kwalifikacyjny – 260 godzin

zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych;

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C1, C+E,

C1+E i kat. D, D1, D+E, D1+E – kurs kwalifikacyjny

– 130 godzin zajęć teoretycznych, 10 godzin zajęć

praktycznych;

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C, CI, C+E,

Cl+E i kat. D, Dl, D+E, Dl+E – kurs kwalifikacyjny –

65 godzin zajęć teoretycznych, 5 godzin zajęć

praktycznych;

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

kat. C, CI, C+E, Cl+E i kat. D, Dl, D+E, Dl+E – kurs

kwalifikacyjny – 32,5 godziny zajęć teoretycznych,

2,5 godziny zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kat. A l – kurs - 30 godzin zajęć

teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kat. A – kurs - 30 godzin zajęć

teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kat. B – kurs - 30 godzin zajęć

teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kat. B+E – kurs - 20 godzin zajęć

teoretycznych, 15 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kat. C – kurs - 20 godzin zajęć

teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kat. C+E – kurs - 20 godzin zajęć

teoretycznych, 25 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób posiadających

kategorię B prawa jazdy) – kurs – 20 godzin zajęć

teoretycznych, 60 godzin zajęć praktycznych;

Kurs prawa jazdy kategorii D (dla osób posiadających

kategorię C prawa jazdy) – kurs – 20 godzin zajęć

teoretycznych, 40 godzin zajęć praktycznych.

173. RE-KS.546.2.3.2014 Przedsiębiorstwo

Uzdrowiskowe "Ustroń"

Spółka Akcyjna

43-45 Ustroń,

ul. Sanatoryjna 1

17.03.2014 r. Manualny drenaż limfatyczny/kompleksowa

fizjoterapia przeciwobrzękowa – kurs 60 godzinny

Page 93: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 93 z 113

174. RE-KS.546.2.4.2014 Rudpol-OPA Spółka z o.o. 41-701 Ruda Śląska,

ul. Szyb Walenty 50

24.03.2014 r. Pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form

kształcenia – kurs 40 godzinny,

Sygnalista szybowy – kurs 64 godzinny,

Rewident urządzeń wyciągowych – kurs 72 godzinny,

Dla dozoru ruchu w zakresie budowy, eksploatacji,

konserwacji i naprawy urządzeń budowy

przeciwwybuchowej – kurs 32 godzinny,

Eksploatacja maszyn i urządzeń budowy

przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i

urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV – kurs 32

godzinny,

Eksploatacja maszyn i urządzeń budowy

przeciwwybuchowej dla elektromonterów maszyn i

urządzeń elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV –

kurs 32 godzinny,

Technologie łączenia i naprawy kabli oraz przewodów

oponowych na napięcie do 6 kV – kurs 32 godzinny.

175. RE-KS.546.2.5.2014 Szulik Dariusz P.P.H.U.

"AVANT" Dariusz Szulik

Ośrodek Szkolenia

Kierowców

44-264 Jankowice,

ul. Równoległa 7

(miejsce wykonywania

działalności:

44-200 Rybnik,

ul. Kościelna 1)

08.04.2014 r. Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną

wymianą butli gazowej – kurs zawodowy 67

godzinny,

Szkolenie okresowe – kurs doszkalający 35 godzinny,

Uprawnienia SEP do 1 kV – kurs kwalifikacyjny 40

godzinny.

176. RE-KS.546.2.6.2014 Ośrodek Szkoleń

Zawodowych i Inżynierii

Bezpieczeństwa "Kameleon"

Sp. z o.o.

placówka wykreślona

z ewidencji 2016-09-27

41-400 Mysłowice,

ul. Oświęcimska 38

16.04.2014 r. Kurs Instruktora Strzelectwa Sportowego – kurs 250

godzinny,

Ochrona osób i mienia I-go stopnia – kurs 245

godzinny,

Ochrona osób i mienia II-go stopnia – kurs 335

godzinny,

Kurs Diagnosty Samochodowego SKP – kurs 117

godzinny,

Kurs instruktorów rekreacji ruchowej – specjalność

Samoobrona – kurs 150 godzinny,

Kurs instruktorów sportu i rekreacji ruchowej –

specjalność Boks – kurs 250 godzinny,

Kurs instruktora strzelań w systemie POINT

SHOOTING TACTICAL SYSTEM – kurs 104

godzinny.

Page 94: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 94 z 113

177. RE-KS.546.2.7.2014 Andrzej Łapeta, Aleksandra

Suchan wspólnicy spółki

cywilnej prowadzący

działalność gospodarczą pod

nazwą Ośrodek Szkolenia

Kierowców „Andrzej i Syn”

s.c. Łapeta Andrzej, Suchan

Aleksandra

44-200 Rybnik,

ul. Chwałowicka

27D/10

(miejsce wykonywania

działalności: 44-200

Rybnik, ul. Młyńska 8)

07.05.20014 r. Kurs prawa jazdy kat. A – kurs 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kat. A1 – kurs 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kat. A2 – kurs 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kat. B – kurs 60 godzinny,

Kurs prawa jazdy kat. B+E – kurs 35 godzinny,

Kurs prawa jazdy kat. C – kurs 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kat. C+E – kurs 45 godzinny.

178. RE-KS.546.2.8.2014 Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe „WUR-ex”

Spółka z o.o.

43-300 Bielsko-Biała,

ul. Słowackiego 24

22.05.2014 r. Prawo jazdy kat. C – kurs 20+30 godzin,

Prawo jazdy kat. C+E – kurs 20+25 godzin,

Kwalifikacja wstępna kategorii C1, C1+E, C, C+E –

kurs 280 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategorii C1,

C1+E, C, C+E – kurs 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategorii D1,

D1+E, D, D+E – kurs 140 godzin,

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona kategorii

C1, C1+E, C, C+E – kurs 35,5 godziny,

Szkolenie okresowe kategorii C1, C1+E, C, C+E –

kurs 35 godzin,

Szkolenie okresowe kategorii D1, D1+E, D, D+E –

kurs 35 godzin.

179. RE-KS.546.2.9.201 RINO Grzegorz Ryndak 44-100 Gliwice,

ul. Kozielska 13/1

16.06.2014 r. Kurs prawa jazdy kategorii „C” – kurs podstawowy i

uzupełniający 50 godzinny,

Kurs prawa jazdy kategorii „CE” – kurs podstawowy i

uzupełniający 45 godzinny,

Kurs prawa jazdy kategorii „D” po „B” – kurs

podstawowy i uzupełniający

80 godzinny,

Kurs prawa jazdy kategorii „D” po „C” – kurs

podstawowy i uzupełniający

60 godzinny.

Page 95: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 95 z 113

180. RE-KS.546.2.10.2014 PROLOGOS Iwona Kuczera 43-300 Bielsko-Biała,

ul. Goleszowska 16/128

miejsce prowadzenia

działalności

oświatowej: 43-430

Skoczów, ul.

Cieszyńska 28

04.07.2014 r. Kurs „Pilarz-drwal, operator pilarki” – kurs

doskonalący 126 godzinny.

181. RE-KS.546.2.11.2014 Przedsiębiorstwo

Spedycyjno-Transportowe

„Transgór” S.A. Ośrodek

Szkolenia

44-201 Rybnik,

ul. Jankowicka 9

14.08.2014 r. Kurs prawa jazdy kat. B – kurs 60 godzin,

Kurs prawa jazdy kat. C – kurs 50 godzin,

Kurs prawa jazdy kat. C+E – kurs 45 godzin,

Kurs prawa jazdy kat. D – kurs 80 godzin,

Kwalifikacja wstępna – kurs 240 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – kurs 140

godzin,

Kwalifikacja uzupełniająca – kurs 70 godzin,

Szkolenie okresowe – 35 godzin.

182. RE-KS.546.2.12.2014 POLCOM Janusz

Markiewicz

41-800 Zabrze,

ul. Franklina

Roosevelta 46

18.09.2014 r. Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy rzeczy – kurs 280 godzin,

Kwalifikacja wstępna dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy osób – kurs 280 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy rzeczy –

kurs 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób –

kurs 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy osób –

kurs 70 godzin,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców

wykonujących przewóz drogowy rzeczy –

kurs 70 godzin,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy osób –

kurs 35 godzin,

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona dla

kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy –

kurs 35 godzin,

Page 96: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 96 z 113

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy rzeczy – kurs 35 godzin,

Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących

przewóz drogowy osób – kurs 35 godzin.

183. RE-KS.546.2.13.2014 Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Katowicach

40-507 Katowice,

ul. Francuska 78

07.10.2014 r. Kurs dla kandydatów na instruktorów i wykładowców

nauki jazdy, w tym warsztaty szkolenia zawodowego:

1) Instruktor kat. A w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 65 godzin, warsztaty 17 godzin;

2) Wykładowca kat. A w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

3) Instruktor kat. B w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

4) Wykładowca kat. B w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

5) Instruktor kat. C w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

6) Wykładowca kat. C w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

7) Instruktor kat. C1 w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

8) Wykładowca kat. C1 w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

9) Instruktor kat. D1 w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

10) Wykładowca kat. D1 w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

11) Instruktor kat. T w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

12) Wykładowca kat. T w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

13) Instruktor kat. B+E w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

14) Wykładowca kat. B+E w tym: teoria 130

godzin, praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

15) Instruktor kat. C1+E w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

16) Wykładowca kat. C1+E w tym: teoria 130

Page 97: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 97 z 113

godzin, praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

17) Instruktor kat. D1+E w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 85 godzin, warsztaty 17 godzin;

18) Wykładowca kat. D1+E w tym: teoria 130

godzin, praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

19) Pozwolenia w tym: teoria 130 godzin, praktyka

85 godzin, warsztaty 17 godzin;

20) Instruktor kat. C+E w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 70 godzin, warsztaty 17 godzin;

21) Wykładowca kat. C+E w tym: teoria 130

godzin, praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

22) Instruktor kat. D+E w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 70 godzin, warsztaty 17 godzin;

23) Wykładowca kat. D+E w tym: teoria 130

godzin, praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin;

24) Instruktor kat. D w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 80 godzin, warsztaty 17 godzin;

25) Wykładowca kat. D w tym: teoria 130 godzin,

praktyka 5 godzin, warsztaty 17 godzin.

184. RE-KS.546.2.14.2014 EMT-SYSTEMS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice,

ul. Konarskiego 18C

09.10.2014 r. Kurs z zakresu obsługi i programowania obrabiarek

sterowanych numerycznie – Operator CNC.

185. RE-KS.546.2.15.2014 Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Częstochowie

42-200 Częstochowa,

ul. Hallera 1

12.01.2015r. 1) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

A,

2) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

A,

3) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

B,

4) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

B,

5) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

Page 98: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 98 z 113

C,

6) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C,

7) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C1,

8) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C1,

9) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D1,

10) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D1,

11) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

T,

12) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

T,

13) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

B+E,

14) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

B+E

15) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C1+E,

Page 99: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 99 z 113

16) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C1+E,

17) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D1+E,

18) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D1+E,

19) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C+E,

20) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

C+E,

21) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D+E,

22) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy, w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D+E,

23) kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy,

w

tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie kat.

D,

24) kurs dla kandydatów na wykładowców nauki

jazdy,

W tym warsztaty szkolenia zawodowego w zakresie

kat. D

Page 100: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 100 z 113

186. RE-KS.546.1.18.2014

Centrum Szkoleń

Wysokościowych TOTEM,

Tomasz Mucha, Patryk Pysz

s.c.

41-506 Chorzów,

ul. Stalowa 17

22.01.2015 r.

Szkolenie IRATA kurs –2011 r. 32 godziny

Szkolenie OTDL kurs – 2011 r. 32 godziny

Szkolenie z dostępu linowego – kurs 2011 r. 32

godziny

187. RE-KS.546.1.1.2015

.

Marcelina Przepióra,

Grzegorz Przepióra

wspólnicy spółki cywilnej

prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą

Ośrodek Szkolenia

"Operator" s.c. Marcelina,

Grzegorz Przepióra

44-240 Żory,

ul. Boczna 8

05.02.2015 r.

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych –

kurs 67godzinny,

Obsługa suwnic – kurs 40 godzinny,

Obsługa żurawi przenośnych – kurs 40 godzinny,

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych – kurs 40

godzinny

188. RE-KS.546.1.2.2015

K. Macukiewicz, M. Polko

s.c. Specjalna Strefa Szkoleń

3S

2018-03-16 zmiana nazwy

i dresu:

Katarzyna Dzienis, Marta

Polko s.c. Specjalna Strefa

Szkoleń 3S

41-800 Zabrze,

ul. Wolności 94

ul. Grunwaldzka 54

10.03.2015 r.

Kurs operator wózków jezdniowych wraz z wymianą

butli gazowych kat. II WJO - kurs 67 godz.,

Kurs operator suwnic hakowych ogólnego

przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego 0

kat. IIS - kurs 30 godz.,

Kurs operator żurawi kat. IIŻ - kurs 34 godz.,

Kurs operator podestu kat. IP - kurs 35 godz.,

Kurs księgowości kadry i płace - kurs 80 godz.,

Kurs obsługa kas fiskalnych - kurs 30 godz.,

Kurs magazynier - Kurs 120 godz.,

Kurs profesjonalny sprzedawca - kurs 100 godz.,

Kurs przedstawiciel handlowy - kurs 80 godz.,

Kurs animator zabaw dziecięcych - kurs 35 godz.,

Kurs wykorzystanie komputera w pracy zawodowej –

kurs 40 godz.

Kurs kroju i szycia - kurs 40 godz.,

Kurs uprawnienia GI (E) i (D) - kurs 30 godz.,

Kurs uprawnienia GII (E) i (D) - kurs 30 godz.,

Kurs uprawnienia GIII (E) i (D) -kurs 30 godz.

Page 101: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 101 z 113

189. RE-KS.546.1.3.2015

Ośrodek Szkolenia

Kierowców Halina,

Bogusław

Janek s.c.

43-365 Wilkowice,

ul. Sportowa 6

19.03.2015 r.

Kurs prawa jazdy kat. A kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. A1 kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. A2 kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. B kurs 60 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. B+E kurs 35 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. T kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. C kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. C+E kurs 45 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. D kurs 80 godz.

Decyzją RE-KS.546.1.8.2016 z 10 listopada 2016 roku Śląski Kurator Oświaty stwierdził wygaśnięcie decyzji RE-KS.546.1.3.2015 z 19 marca 2015 roku dla

Ośrodka Szkolenia Kierowców Halina, Bogusław Janek s.c. w Wilkowicach ul. Sportowa 6

190. RE-KS.546.1.4.2015

Placówka Kształcenia

Ustawicznego przy Wolnym

Cechu Rzemiosł Różnych

i Przedsiębiorców w

Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie

Góry,

ul. Bondkowskiego 2

11.03.2015 r.

Kurs pedagogiczny - kurs 80 godz.,

Kurs mechanik samochodowy I stopień -kurs 70

godz.,

Kurs mechanik samochodowy II stopień - kurs 70

godz.,

Kurs mechanik samochodowy III stopień - kurs 110

godz.,

Kurs fryzjer I stopień - kurs 70 godz.,

Kurs fryzjer II stopień - kurs 70 godz.,

Kurs fryzjer III stopień - kurs 110 godz.

191. RE-KS.546.1.5.2015

Ośrodek Szkolenia

Kierowców "MOTO START

ATLAS" AGENCJA

TURYSTYCZNA "AT AS"

s.c. Jan Czarniecki, Sebastian

Czarniecki

47-400 Racibórz,

ul. Batorego 6

23.03.2015 r.

Kurs prawa jazdy kat. A - kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. A1 - kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. A2 - kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. B - kurs 60 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. - B+E kurs 35 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. - T kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. - C kurs 50 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. - C+E kurs 45 godz.,

Kurs kierowcy wózka jezdnego z bezpieczną wymianą

butli gazowej – kurs 67 godz.

Page 102: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 102 z 113

192. RE-KS.546.1.6.2015 Wojewódzki Ośrodek Ruchu

Drogowego w Bielsku-Białej

43-316 Bielsko-Biała,

al. Armii Krajowej

220A

22.04.2015 r. Szkolenie kandydatów na instruktorów i

wykładowców nauki jazdy - teoria 130 godzin,

praktyka 55 godzin,

Szkolenie kandydatów na egzaminatorów - teoria 154

godzin, praktyka - 15 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii C - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii C+E - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii C1 - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii C1+E - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii D - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii D+E - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii D1 - 140 godzin,

Kwalifikacja wstępna przyspieszona – moduł w

zakresie kategorii D1+E - 140 godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii C - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii C+E - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii C1 - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii C1+E - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii D - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii D+E - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii D1 - 35

godzin,

Szkolenie okresowe w zakresie kategorii D1+E - 35

godzin.

Page 103: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 103 z 113

193. RE-KS.546.1.7.2015 Ośrodek Szkoleń

Zawodowych „DIAGNO-

TEST” Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice,

ul. Bernarda

Świerczyny 72,

30.04.2015 r. Kurs gazowego spawania blach (311) – kurs 127

godzin,

Kurs gazowego spawania rur (311) – kurs 107 godzin,

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi –

spoiny pachwinowe (uprawnienia podstawowe –

moduł 1) - kurs 163 godziny,

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny

czołowe (uprawnienia ponadpodstawowe – moduł 2) –

kurs 183 godziny,

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny

czołowe (uprawnienia ponadpodstawowe – moduł 3) –

kurs 157 godzin,

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

metodą MAG - kurs 145 godzin,

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą

MAG – kurs 112 godzin,

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG

– kurs 99 godzin,

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

metodą TIG – kurs 103 godziny,

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą

TIG – kurs 102 godziny,

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG –

kurs 111 godzin,

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

metodą MIG – kurs 151 godzin,

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą

MIG – kurs 112 godzin,

Operator walca drogowego do 18 t klasa III – kurs 162

godziny,

Operator spycharki do 110 kW klasa III – kurs 202

godziny,

Operator koparki jednonaczyniowej do 1,5 m3 klasa II

– kurs 72 godziny,

Operator ładowarki jednonaczyniowej do 5,0 m3 klasa

II – kurs 72 godziny,

Operator piły mechanicznej do ścinki drzew wszystkie

typy klasa III – kurs 44 godziny,

Wielozadaniowe nośniki osprzętów wszystkie typy

klasa III – kurs 230 godzin,

Page 104: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 104 z 113

Kurs przyuczenia do zawodu w zakresie operatora

żurawi przenośnych kat. IIŻ – kurs 40 godzin,

Kurs przyuczenia do zawodu w zakresie operatora

podestów ruchomych przejezdnych – kurs 36 godzin.

194. RE-KS.546.1.8.2015 Ośrodek Szkolenia

Zawodowego

mgr Andrzej Nowak

ul. Katowicka 67,

41-250 Czeladź

28.10.2015 r. Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i dziecka –

teoria 182 godz., praktyka 58 godz.,

Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i

wózków jezdniowych podnośnikowych

z bezpieczną wymianą butli gazowej – teoria 104

godz., praktyka 116 godz.,

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z

bezpieczną wymianą butli gazowej – teoria 47 godz.,

praktyka 20 godz.,

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – teoria 55 godz.,

praktyka 65 godz.,

Księgowość – teoria 84 godz., praktyka 156 godz.,

Specjalista ds. kadr i płac – teoria 112 godz., praktyka

98 godz.,

Pracownik biurowy z obsługą komputera – teoria 40

godz., praktyka 80 godz.,

Kurs prawa jazdy kat. B – teoria 30 godz., praktyka 30

godz.,

Kurs prawa jazdy kat. C – teoria 20 godz., praktyka 30

godz.

195. RE-KS.546.1.9.2015 SPEED Szkoła Języka

Angielskiego

ul. Zwycięstwa 14,

44-100 Gliwice

22.12.2015 r. Język angielski na poziomie A1 - kurs 130 jednostek x

40 min.

Język angielski na poziomie A2 - kurs 150 jednostek x

40 min.

Język angielski na poziomie A2-B1 - kurs 180

jednostek x 40 min.

Język angielski na poziomie B1 - kurs 150 jednostek x

40 min.

Język angielski na poziomie B1-B2 - kurs 170

jednostek x 40 min.

Język angielski na poziomie B2 - kurs 180 jednostek x

40 min.

Język angielski na poziomie C1 - kurs 280 jednostek x

40 min.

Page 105: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 105 z 113

196. RE-KS.546.1.10.2015 Centrum Edukacyjne OKAY

Ewelina Seweryn

ul. Powstańców

Śląskich 2A,

34-300 Żywiec

22.12.2015 r. Język angielski na poziomie A1 – kurs 70 godzin,

Język angielski na poziomie A2 – kurs 70 godzin,

Język angielski na poziomie B1 – kurs 70 godzin,

Język angielski na poziomie B2 – kurs 70 godzin,

Język angielski na poziomie C1 – kurs 70 godzin,

Język niemiecki na poziomie A1 – kurs 70 godzin,

Język niemiecki na poziomie A2 – kurs 70 godzin,

Język niemiecki na poziomie B1 – kurs 70 godzin,

Język niemiecki na poziomie B2 – kurs 70 godzin,

Język hiszpański na poziomie A1 – kurs 70 godzin,

Język hiszpański na poziomie A2 – kurs 70 godzin,

Język hiszpański na poziomie B1 – kurs 70 godzin,

Język hiszpański na poziomie B2 – kurs 70 godzin,

Kurs przygotowawczy dla nauczycieli przedszkola –

kurs 140 godzin.

197. RE-KS.546.1.1.2016 Centrum Edukacji PRO-

INWEST s.c.

ul. Modelarska 10,

40-142 Katowice

12.02.2016 r. Warsztaty komputerowe – kurs 120 godzin,

Warsztaty komputerowe – kurs 112 godzin,

Obsługa pakietu MS Office – kurs 60 godzin,

Przedsiębiorczość – własna firma – kurs 30 godzin.

198. RE-KS.546.1.2.2016 „TRAWERS-ADR” Kursy,

Szkolenia Adrianowicz

Katarzyna

ul. Kościuszki 10,

42-202 Częstochowa

25.02.2016 r. kwalifikacja wstępna na kategorię C, C1, C+E, C1+E,

kwalifikacja wstępna na kategorię D, D1, D+E, D1+E,

kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię C,

C1, C+E, C1+E,

kwalifikacja wstępna przyspieszona na kategorię D,

D1, D+E, D1+E,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię C,

C1, C+E, C1+E,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca na kategorię D,

D1, D+E, D1+E,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na

kategorię C, C1, C+E, C1+E,

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona na

kategorię D, D1, D+E, D1+E

szkolenie okresowe na kategorię C, C1, C+E, C1+E,

szkolenie okresowe na kategorię D, D1, D+E, D1+E.

199. RE-KS.546.1.3.2016 Education and Testing

dr Agata Pradela

ul. Stalmacha 20,

41-800 Zabrze

19.04.2016 r. Kurs języka angielskiego przygotowujący do

egzaminu TOEIC na poziomie niższym

średniozaawansowanym - kurs doskonalący 40

godzin,

Page 106: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 106 z 113

Kurs języka angielskiego przygotowujący do

egzaminu TOEIC na poziomie

średniozaawansowanym - kurs doskonalący 40

godzin,

Kurs języka angielskiego przygotowujący do

egzaminu TOEIC na poziomie zaawansowanym - kurs

doskonalący 40 godzin.

200. RE-KS.546.1.6.2016 „EUROPOL” Centrum

Szkoleniowe

ul. Piłsudskiego 35,

42-200 Częstochowa

28.07.2016 r. Kurs kierowców wózków jezdniowych

podnośnikowych z mechanicznym napędem

podnoszenia. Kurs przygotowujący kandydatów do

egzaminu przed komisją UDT wraz z bezpieczną

obsługą-wymianą butli gazowych w wózkach

wyposażonych w te urządzenia,

Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

Kurs przygotowujący do egzaminu dla osób

ubiegających się o Certyfikat Kompetencji

Zawodowych w Transporcie Drogowym,

Szkolenie okresowe kierowców kat. C,

Szkolenie okresowe kierowców kat. D,

Kwalifikacja wstępna kat. C,

Kwalifikacja wstępna kat. D,

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C,

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. D,

Kurs operatora koparko-ładowarki kl. III,

Kurs operatora ładowarki kl. III,

Kurs operatora koparki kl. III,

Kurs operatora ładowarki kl. II,

Kurs operatora koparki kl. II,

Kurs operatora walca drogowego kl. III,

Kurs zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III,

Kurs montażysty rusztowań budowlano-montażowych

metalowych,

Operator narzędzi udarowych ręcznych,

Operator przecinarek do nawierzchni dróg kl. III,

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów.

201. RE-KS.546.1.7.2016 Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowo Szkoleniowe

„Atut” Przemysław Łaszczyk

ul. Granitowa 2/16

43-600 Jaworzno

miejsce prowadzenia

kształcenia:

07.10.2016 r. BHP dla służb BHP – kurs 32 godzinny,

Pracownik utrzymania czystości – kurs 30 godzinny,

Sprzedawca – kurs 180 godzinny,

Sekretarka – kurs 150 godzinny,

Page 107: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 107 z 113

ul. Paderewskiego 43

43-600 Jaworzno

Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i egzaminem

UDT – kurs 190 godzinny,

Przedstawiciel handlowy – kurs 90 godzinny,

Uprawnienia SEP do 1 kV – kurs 60 godzinny,

Palacz C.O. – kurs 35 godzinny,

Pomoc kuchenna – kurs 150godzinny,

Kucharz małej gastronomii – kurs 200 godzinny,

Kelner-Barman z językiem angielskim – kurs 200 godzinny,

Florysta – kurs 90 godzinny,

Ogrodnik terenów zielonych – kurs 90 godzinny,

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z językiem

niemieckim – kurs 120 godzinny,

Podstawy języka angielskiego – kurs 120 godzinny,

Podstawy języka niemieckiego – kurs 120 godzinny,

Masaż sportowy, leczniczy i rekreacyjny – kurs 140

godzinny,

Kosmetyczka – kurs 70 godzinny,

Fryzjer-stylista – kurs 120 godzinny,

Kierowca wózka jezdniowego wraz z wymianą butli

gazowych – kurs 67 godzinny,

Zawody budowlane – kurs 180 godzinny,

Kosztorysowanie robót budowlanych – kurs 30 godzinny,

Obsługa komputera – kurs 60 godzinny,

Pracownik ds. kadr i płac – kurs 150 godzinny,

Księgowość – kurs 270 godzinny,

Krawcowa – kurs 80 godzinny,

Opiekunka dziecięca – kurs 120 godzinny,

Pracownik dozoru – kurs 170 godzinny,

Operator-programista CNC – kurs 60 godzinny,

Grafika komputerowa – kurs 60 godzinny,

Podstawy przedsiębiorczości – kurs 72 godzinny,

Rejestratorka medyczna – kurs 120 godzinny.

202. ST-OW.546.1.1.2017 Międzynarodowy Ośrodek

Szkoleniowy Spółka z o. o,

ul. Kasztanowa 8,

43-252 Jarząbkowice

miejsce prowadzenia

kształcenia: 44-335

Jastrzębie Zdrój,

ul. Przemysłowa 1

24.05.2017 r. Prawo jazdy kategorii AM – kurs podstawowy

i uzupełniający 30 godzin,

Prawo jazdy kategorii A2 – kurs podstawowy

i uzupełniający 50 godzin.

203. WE-KZ.546.1.1.2017 Zakład Doskonalenia Kadr

KOMAG ul. Pszczyńska 37,

44-101 Gliwice

12.07.2017 r.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – kurs 66 godzin

(25+41);

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

Page 108: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 108 z 113

metodą MAG – kurs zawodowy 145 godzin (25+120);

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą

MAG – kurs zawodowy 112 godzin (12+100);

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą MAG

– kurs zawodowy 99 godzin (7+92);

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

metodą TIG – kurs zawodowy 123 godziny (23+100);

Kurs spawania blach spoinami czołowymi metodą

TIG – kurs zawodowy 102 godziny (12+90);

Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG –

kurs zawodowy 111 godzin (7+104);

Kurs gazowego spawania blach – kurs zawodowy 127

godzin (31+96);

Kurs gazowego spawania rur – kurs zawodowy 107

godzin (7+100);

Kurs spawania blach i rur elektrodami otulonymi –

spoiny pachwinowe – kurs zawodowy 163 godziny

(23+140);

Kurs spawania blach elektrodami otulonymi – spoiny

czołowe – kurs zawodowy183 godziny (12+171);

Kurs spawania rur elektrodami otulonymi – spoiny

czołowe – kurs zawodowy157 godzin (7+150);

Obsługa suwnic, cięgników oraz żurawi stacjonarnych

– kurs zawodowy 40 godzin (30+10);

Obsługa wózków jezdnych wraz z bezpieczną

wymianą butli – kurs zawodowy 67 godzin (47+20).

204. WE-KZ.546.1.2.2017 Niepubliczna Placówka

Kształcenia Ustawicznego

4EDU

ul. Jagiellońska 3/5,

44-100 Gliwice

14.07.2017 r. Dekarz z montażem kolektorów słonecznych – kurs

112 godzin,

Monter instalacji PV - kurs 112 godzin,

Wybrane elementy marketingu i sztuka sprzedaży –

szkolenie 32 godziny,

Negocjacje handlowe – szkolenie 32 godziny,

Rozpoczynanie samodzielnej działalności

gospodarczej – szkolenie 32 godziny,

Motywacja. Stres i wypalenie zawodowe – szkolenie

32 godziny.

205. WE-KZ.546.1.3.2017 ENG-SOLUTIONS s.c.

Aldona Łoboda, Marek

Krawczyk

ul. 1 Dywizji Pancernej

45,

43-300 Bielsko-Biała

20.09.2017 r. CNC Basic: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC –

kurs 50 godzin,

CNC Milling: Obsługa i programowanie frezarek CNC –

kurs 30 godzin,

Page 109: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 109 z 113

CNC Turning: Obsługa i programowanie tokarki CNC –

kurs 30 godzin,

CNC SINUMERIK Operate – frezowanie DIN/ISO - kurs

30 godzin,

CNC SINUMERIK Operate – frezowanie w ShopMill -

kurs 30 godzin,

CNC SINUMERIK Operate – toczenie DIN/ISO – kurs 30

godzin,

CNC SINUMERIK Operate – toczenie ShopTurn – kurs 30

godzin.

206. WE-KZ.546.1.4.2017 Centrum Językowe

“LANDER’S - education &

services”

ul. Sienkiewicza 7,

43-100 Tychy

15.09.2017 r. Język angielski w środowisku zawodowym LANDER'S A1

– kurs 90 godzin;

Język angielski w środowisku zawodowym LANDER'S A2

– kurs 90 godzin;

Język angielski w środowisku zawodowym LANDER'S B1

– kurs 90 godzin;

Język angielski w środowisku zawodowym LANDER'S B2

– kurs 90godzin;

Język niemiecki ogólny podstawowy A1 – kurs 90 godzin;

Język niemiecki w środowisku zawodowym LANDER'S B1

– kurs 60 godzin;

Język angielski w biznesie finansach i księgowości A1 –

kurs 75 godzin;

Język angielski w biznesie finansach i księgowości B1 –

kurs 75 godzin;

Język angielski dla działu produkcji i działu technicznego

B1 – kurs 75 godzin;

Język angielski dla działu produkcji i działu technicznego

B2 – kurs 60 godzin;

Kruszywa z jakością CE – kurs 48 godzin;

Kurs metodyczny – nauczanie języka obcego – kurs 84

godziny;

Kurs metodyczny – nowoczesne narzędzia pracy

lektora/trenera językowego – kurs 48 godzin;

Szkolenie z umiejętności interpersonalnych jako podstawy

komunikacji – kurs 48 godzin.

207. WE-KZ.546.1.5.2017 Akademia Szkoleniowa

B&K Spółka jawna S.Kublin

M.Laskowski

ul. Plebiscytowa 14/1,

40-035 Katowice

27.09.2017 r. Long Staż – kurs podstawowy 315 godzin;

Mini Long Staż – kurs podstawowy 210 godzin;

IQ Haircut – kurs podstawowy i doszkalający 35

godzin;

Cut & Color – kurs doszkalający 35-105 godzin;

Step By Step Premium – kurs doszkalający 35-120

godzin.

Page 110: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 110 z 113

208. WE-KZ.546.1.6.2017 Ośrodek Szkolenia

Kierowców „Andrzej i Syn”

s.c. Łapeta Andrzej, Suchan

Aleksandra

44-200 Rybnik,

ul. Chwałowicka

27D/10

(miejsce wykonywania

działalności: 44-200

Rybnik, ul. Młyńska 8)

12.12.2017 r. Kurs kwalifikacji wstępnej kat. C, C+E, C1, C1+E –

kurs 280 godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C,

C+E, C1, C1+E – kurs 140 godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kat. C,

C+E, C1, C1+E – kurs 70 godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

przyspieszonej kat. C, C+E, C1, C1+E – kurs

35godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej kat. D, D+E, D1, D1+E –

kurs 280 godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,

D+E, D1, D1+E – kurs 140 godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kat. D,

D+E, D1, D1+E – kurs 70 godzin,

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,

przyspieszonej kat. D, D+E, D1, D1+E – kurs 35

godzin,

Szkolenie okresowe realizowane w formie kursu

okresowego kat. C, C+E, C1, C1+E – kurs 35 godzin,

Szkolenie okresowe realizowane w formie kursu

okresowego kat. D, D+E, D1, D1+E – kurs 35 godzin.

209. WE-KZ.546.1.1.2018 Szkoła Jazdy Kierowców

Ośrodek Szkolenia

Kursowego Krystian Kiedos

42-100 Kłobuck,

ul. Czarnieckiego 29

13.03.2018 r. Kurs prawa jazdy kat. A – 30 godzin teorii +20 godzin

praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. A1 – 30 godzin teorii +20

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. A2 – 30 godzin teorii +20

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. B – 30 godzin teorii + 30

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. B+E – 30 godzin teorii + 15

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. C – 30 godzin teorii + 30

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. C+E – 30 godzin teorii + 25

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. D – 30 godzin teorii + 30

godzin praktyki;

Kurs prawa jazdy kat. T – 30 godzin teorii + 20 godzin

Page 111: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 111 z 113

praktyki;

Kurs obsługi podestów wolnobieżnych,

samojezdnych, nożycowych, teleskopowo-

ramieniowych – 35 godzin;

Kurs obsługi żurawi przenośnych, wieżowych,

samojezdnych – 35 godzin;

Kurs obsługi wózków jezdniowych, przenośnikowych,

w tym ze zmiennym wysięgiem – 35 godzin;

Kurs obsługi wciągników, wciągarek, przeciągarek –

35 godzin;

Kurs kwalifikacji wstępnej kierowcy zawodowego –

135 godzin;

Kurs okresowy kierowcy zawodowego – 35 godzin.

210. WE-KZ.546.1.5.2018 Ośrodek Szkolenia

Zawodowego „OMEGA” s.c.

Aleksandra Drożdżowicz,

Damian Cieślar

41-800 Zabrze

ul. św. Urbana 5 lok. C

21.05.2018 r. Kurs – obsługa wózków jezdniowych (podnośnikowe

z wyłączeniem specjalizowanych) wraz z bezpieczną

wymianą butli – kurs doskonalący 59+8 godzin.

Kurs – obsługa wózków jezdniowych

(podnośnikowych prowadzonych i zdalnie

sterowanych) – Kurs doskonalący 42 godziny.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych – butli

gazami fluorowanymi skroplonymi metodą

nieautomacznie wagową – kurs doskonalący 32

godziny.

Kurs w zakresie niezbędnych do wykonywania

czynności objętych kategorią I zgodnie z

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 303/2008 z dnia

02.04.2008 r. ustanawiającym, na mocy

rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i

warunki dotyczące wzajemnego uznawania

certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu

do stacjonarnych urządzeń chłodniczych,

klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających

fluorowane gazy cieplarniane (DZ. Urz. EU L 92/3 z

03.04.2008 r.) – kurs doskonalący 32 godziny.

211. WE-KZ.546.1.4.2018 Instytut Bio Pigments

Angelika Bachowska

43-300 Bielsko-Biała

ul. Żywiecka 91

22.05.2018 r. Makijaż Permanentny Podstawowy - Kurs

podstawowy - 40 godzin,

Makijaż Permanentny Podstawowy + Microblading -

Kurs podstawowy - 48 godzin,

Makijaż Permanentny brwi Master Brows - Kurs

Page 112: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 112 z 113

doskonalący- 40 godzin,

Makijaż Permanentny brwi Master Eye - Kurs

doskonalący- 40 godzin,

Makijaż Permanentny brwi Master Lips - Kurs

doskonalący- 40 godzin,

Makijaż Permanentny brwi Masterclass - Kurs

podstawowy - 48 godzin,

Makijaż Permanentny brwi Masterclass - Kurs

doskonalący- 48 godzin.

212. WE-KZ.546.1.6.2018 Ośrodek Szkoleń

Zawodowych „Diagno-Test”

Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice

ul. Świerczyny 72

01.06.2018 r. Operator koparkoładowarek, wszystkie, klasa III – 134

godziny,

Operator koparek jednonaczyniowych, do 25 ton masy

całkowitej, klasa III – 134 godziny,

Operator koparek jednonaczyniowych, powyżej 25 ton

masy całkowitej, klasa I - 175 godzin,

Podwyższenie uprawnień operatora koparek

jednonaczyniowych klasy III do klasy I – 41 godzin,

Operator ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton

masy całkowitej, klasa III – 134 godziny,

Operator ładowarek jednonaczyniowych, powyżej 20

ton masy całkowitej, klasa I – 175 godzin,

Podwyższenie uprawnień operatora ładowarek

jednonaczyniowych klasy III do klasy I – 41 godzin,

Prawo jazdy kat. C, C+E – 65 godzin.

213. WE-KZ.546.1.7.2018 JAZDA Orlik S.J. 44-300 Wodzisław

Śląski

ul. Targowa 11

10.07.2018 r. Kurs prawa jazdy kategorii B, kurs podstawowy - 60

godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii B1, kurs podstawowy - 60

godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii BE, kurs podstawowy - 45

godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii C, kurs podstawowy - 50

godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii CE, kurs podstawowy - 30

godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii C i CE, kurs podstawowy -

50 godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii D (dla posiadaczy kat. B),

kurs podstawowy - 80 godzin

Kurs prawa jazdy kategorii D (dla posiadaczy kat. C),

Page 113: KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH · Strona 1 z 113 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH WYKAZ PLACÓWEK I OŚRODKÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH, KTÓRE

Strona 113 z 113

kurs podstawowy - 60 godzin

Kurs prawa jazdy kategorii A, kurs podstawowy - 50

godzin

Kurs prawa jazdy kategorii A1, kurs podstawowy - 50

godzin,

Kurs prawa jazdy kategorii A2, kurs podstawowy - 50

godzin

214. WE-KZ.546.1.8.2018 P.P.H.U. AVANT Dariusz

Szulik

44-200 Rybnik, ul.

Kościelna 1

1.08.2018 r. Kurs kwalifikacyjny kwalifikacji wstępnej na przewóz

osób i rzeczy - kurs (teoria i praktyka) 280 godzin,

Kurs kwalifikacyjny kwalifikacji wstępnej

przyśpieszonej na przewóz osób i rzeczy - kurs (teoria

i praktyka) 140 godzin,

Kurs kwalifikacyjny kwalifikacji uzupełniającej na

przewóz osób i rzeczy - kurs (teoria i praktyka) 70

godzin,

Kurs kwalifikacyjny kwalifikacji uzupełniającej

przyspieszonej na przewóz osób i rzeczy – kurs (teoria

i praktyka) 35 godzin,

Prawo jazdy kat. C+E – kurs (praktyka) – 30 godzin.

Autor: Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Data wytworzenia informacji: 21.12.2007 r.

Data ostatniej aktualizacji: 3.09.2018 r.