ly thuyet FDI2

  • View
    3.897

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

FDI VAO VIE T NAM GIAI OA N 2000 - 2009GVHD: TS. Hong Vnh Long

Danh sch nhm thc hin Nhm 06 Lp K08401T + K08404T 1. T L Dim Trc 2. Nguyn Hu Trng 3. L Ngc Hnh 4. Trn Th Kim Hip 5. Phan Th Bo Linh 6. Hong Th Mai Ly 7. Phan N Qunh M 8. Nguyn L Phan 9. L Vn Th K084010088 K084040091 K084040500 K084040506 K084040525 K084040530 K084040533 K084040552 K084040573

Thc hin bi lp K8T H Kinh T Lut HQG TP.HCM

MC LC Chng 1. Tng quan v FDI1.1. Khi nim v c im ................................................................................... 2 1.1.1. 1.1.2. Khi nim v FDI.................................................................................... 2 Cc c im ca FDI. ............................................................................ 2

1.2. Cc hnh thc FDI ph bin v c trng c bn ca chng ....................... 3 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.2.6. 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. Doanh nghip lin doanh ......................................................................... 3 Doanh nghip 100% vn nc ngoi ....................................................... 4 Hnh thc hp tc kinh doanh trn c s hp ng hp tc kinh doanh ... 5 u t theo hp ng BOT ..................................................................... 6 u t thng qua m hnh cng ty m v con (Holding company) .......... 8 Hnh thc cng ty c phn....................................................................... 8 Hnh thc chi nhnh cng ty nc ngoi ................................................. 9 Hnh thc cng ty hp danh .................................................................. 10 Hnh thc u t mua li v sp nhp (M&A) ....................................... 11

1.3. Nhng nhn t nh hng ti thu ht vn FDI .......................................... 12 1.3.1. Cc chnh sch kinh t v m. ................................................................ 12 1.3.2. Cc yu t nh hng khc. ................................................................... 13

1.4. Tc ng ca FDI i vi nc nhn u t. .............................................. 15 1.4.1. Cc tc ng tch cc ca FDI. .............................................................. 15 1.4.2. Cc tc ng tiu cc ca FDI ............................................................... 19

Chng 2: FDI vo Vit Nam giai on 2000 n 20092.1. Thc trng ngun FDI vo Vit Nam giai on 2000 n 2009. ................. 22 2.1.1. Tnh hnh thu ht vn FDI qua cc nm (2000 2009). ........................ 23 2.1.2. nh gi chung v thu ht FDI giai on 2000 - 2009. .......................... 33

Thc hin bi lp K8T H Kinh T Lut HQG TP.HCM

2.2. Phn tch tc ng ca vn FDI vo mt s yu t v m ca nn kinh t Vit Nam giai on 2000 n 2009. ..................................................................... 37 2.2.1. Tc ng ca FDI vo sn lng ca nn kinh t Vit Nam. ................... 37 2.2.2. Tc ng ca FDI vo vic lm v thu nhp ca nn kinh t Vit Nam. .. 42 2.2.3. Tc ng ca FDI vo xut nhp khu ca nn kinh t Vit Nam............ 47

Chng 3. Mt s gii php xut i vi ngun vn FDI vo Vit Nam trong thi gian ti3.1.Cc gii php nhm thu ht u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam. ... 55 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2. Nhm gii php th nht........................................................................ 55 Nhm gii php th hai. ........................................................................ 55 Nhm gii php th ba........................................................................... 55

3.2.Cc gii php nhm s dng c hiu qu ngun vn u t trc tip nc ngoi vo Vit Nam.............................................................................................. 58

Thc hin bi lp K8T H Kinh T Lut HQG TP.HCM

1

LI M UChng ta bit n kinh t hc l mt mn nghin cu nhng la chn ca c nhn v x hi v cch thc s dng cc ngun ti nguyn c gii hn. Trong , kinh t hc quc t l mt b phn khng th thiu ca kinh t hc. Kinh t hc quc t nghin cu nhng vn v phn phi v s dng ti nguyn gia cc nn kinh t trn th gii thng qua con ng mu dch, nhm t c s cn i v cung cu hng ha, dch v v tin t trong phm vi mi nc v trn tng th nn kinh t ton cu. Trong bi cnh qu trnh ton cu ha ang din ra mnh m nh hin nay, cc hot ng kinh t quc t ngy cng chim v tr quan trng trong nn kinh t ca cc quc gia cng nh khu vc trn th gii. V l , tri thc v kinh t hc quc t l ht sc cn thit trong giai on hin nay, c bit l i vi chng em, nhng sinh vin thuc khi ngnh kinh t ca i hc Kinh t Lut, HQG TP. H Ch Minh. Vi nim am m hc hi v kht khao vn dng nhng iu hc vo thc t, chng em rt mong c th vn dng nhng kin thc v kinh t hc quc t vo thc t nn kinh t Vit Nam hin nay. Trong nhng nm gn y, nn kinh t Vit Nam c nhiu bc tin ng k v nhiu mt. t c nhng thnh tu nh hin nay, khng th khng nhc n vai tr quan trng ca cc hot ng kinh t quc t nh xut nhp khu, u t trc tip nc ngoi (FDI) cng nhiu hnh thc khc. Trong , FDI l mt trong nhng yu t quan trng lm nn s tng trng ca nn kinh t Vit Nam trong giai on hin nay. c nhng hiu bit su sc hn v FDI cng nh mi quan h ca n vi cc yu t kinh t v m nh sn lng, vic lm, xut nhp khu..., nhm sinh vin chng em quyt nh thc hin ti FDI vo Vit Nam giai on 2000 n 2009. T , xut mt s gii php nhm s dng c hiu qu hn dng vn FDI cng nh hn ch mt s nh hng tiu cc ca n i vi nn kinh t Vit Nam hin nay.

FDI va o Vie t Nam giai oa n 2000 en 2009.

Nho m 06 Lp K08401T+K08404T.

2

CHNG 1. TNG QUAN V FDI1.1. Khi nim v c im

1.1.1. Khi nim v FDI. u t trc tip nc ngoi FDI ti mt quc gia l vic nh u t mt nc khc a vn bng tin hoc bt k ti sn no vo quc gia c c quyn s hu v qun l hoc quyn kim sot mt thc th kinh t ti quc gia , vi mc tiu ti a ho li ch ca mnh. Ti sn trong khi nim ny, theo thng l quc t, c th l ti sn hu hnh (my mc, thit b, quy trnh cng ngh, bt ng sn, cc loi hp ng v giy php c gi tr ), ti sn v hnh (quyn s hu t tu, b quyt v kinh nghim qun l) hoc ti sn ti chnh (c phn, c phiu, tri phiu, giy ghi n). Nh vy FDI bao gi cng l mt dng quan h kinh t c nhn t nc ngoi. 1.1.2. Cc c im ca FDI. T l vn ca cc nh u t nc ngoi trong vn php nh cu d n t mc ti thiu ty theo lut u t ca tng nc quy nh. Cc nh u t nc ngoi trc tip qun l d n m h b vn u t. Quyn qun l doanh nghip ph thuc vo t l gp vn ca ch u t trong vn php nh ca d n. Kt qu thu c t hot ng kinh doanh ca d n c phn chia cho cc bn theo t l gp vn v vn php nh sau khi np thu cho nc s ti v tr li tc c phn nu c. FDI thng c thc hin thng qua vic xy dng doanh nghip mi, mua li ton b hoc mt phn doanh nghip ang hot ng hoc mua c phiu thn tnh hoc st nhp cc doanh nghip vi nhau.

FDI va o Vie t Nam giai oa n 2000 en 2009.

Nho m 06 Lp K08401T+K08404T.

3

1.2.

Cc hnh thc FDI ph bin v c trng c bn ca chng

1.2.1. Doanh nghip lin doanh Doanh nghip lin doanh vi nc ngoi gi tt l lin doanh l hnh thc c s dng rng ri nht ca u t trc tip nc ngoi trn th gii t trc n nay. N l cng c thm nhp vo th trng nc ngoi mt cch hp php v c hiu qu thng qua hot ng hp tc. Khi nim lin doanh l mt hnh thc t chc kinh doanh c tnh cht quc t, hnh thnh t nhng s khc bit gia cc bn v quc tch, qun l, h thng ti chnh, lut php v bn sc vn ho; hot ng trn c s s ng gp ca cc bn v vn, qun l lao ng v cng chu trch nhim v li nhun cng nh ri ro c th xy ra; hot ng ca lin doanh rt rng, gm c hot ng sn xut kinh doanh, cung ng dch v, hot ng nghin cu c bn v nghin cu trin hai. i vi nc tip nhn u t: -u im: gip gii quyt tnh trng thiu vn, gip a dng ho sn phm, i mi Cng ngh, to ra th trng mi v to c hi cho ngi lao ng lm vic v hc tp kinh nghim qun l ca nc ngoi. -Nhc im: mt nhiu thi gian thng tho vc vn lin quan n d n u t, thng xut hin mu thun trong qun l iu hnh doanh nghip; i tc nc ngoi thng quan tm n li ch ton cu, v vy i lc lin doanh phi chu thua thit v li ch ni khc.; thay i nhn s cng ty m c nh hng ti tng lai pht trin ca lin doanh. i vi nh du t nc ngoi: -u im: tn dng c h thng phn phi c sn ca i tc nc s ti; c u t vo nhng lnh vc kinh doanh d thu li, lnh vc b cm hoc hn ch i vi hnh thc doanh nghip 100% vn nc ngoi; thm nhp c nhng th trng truyn thng ca nc ch nh. Khng mt thi gian v chi ph cho vic nghin cu th trng mi v xy dng cc mi quan h. Chia s c chi ph v ri ro u t.

FDI va o Vie t Nam giai oa n 2000 en 2009.

Nho m 06 Lp K08401T+K08404T.

4

- Nhc im: khc bit v nhn nhn chi ph u t gia hai bn i tc; mt nhiu thi gian thng tho mi vn lin quan n d n u t, nh gi ti sn gp vn gii quyt vic lm cho ngi lao ng ca i tc trong nc; khng ch ng trong qun l iu hnh doanh nghip, d b mt c hi kinh doanh kh gii quyt khc bit v tp qun, vn ho. 1.2.2. Doanh nghip 100% vn nc ngoi Doanh nghip 100% vn nc ngoi cng l mt hnh thc doanh nghip c vn u t nc ngoi nhng t ph bin hn hnh thc lin doanh trong hot ng u t quc t. Khi nim doanh nghip 100% vn nc ngoi l mt thc th kinh doanh c t cch php nhn, c thnh lp da trn cc mc ch ca ch u t v nc s ti. Doanh nghip 100% vn nc ngoi hot ng theo s iu hnh qun l ca ch u t nc ngoi nhng vn phi tu thuc vo cc iu kin v mi trng kinh doanh ca nc s ti, l cc iu kin v chnh tr, kinh t, lut php, vn ho, mc cnh tranh Doanh nghip 100% vn nc ngoi c t cch php nhn l 1 thc th php l c lp hot ng theo lut php nc s ti, thnh lp di dng cng ty trch nhim hu hn hoc cng ty c phn.

i vi nc tip nhn: -u im: nh nc thu c ngay tin thu t, tin thu mc d DN b l; gii quyt c cng n vic lm m khng cn b vn u t; tp trung thu ht vn v cng ngh ca nc ngoi vo nhng linh vc khuyn khch xut khu; tip cn c th trng nc ngoi. -Nhc im: kh tip thu kinh nghim qun l v cng ngh nc ngoi nng cao trnh cn b qun l, cn b k thut cc doanh nghip trong nc. i vi nh u t nc ngoi:

FDI va o Vie t Nam giai oa n 2000 en 2009.

Nho m 06 Lp K08401T+K08404T.

5

-u im: ch ng trong qun l iu hnh doanh nghip thc hin c chin lc ton cu ca tp on; trin khai nhanh d n u t; c quyn ch ng tuyn chn v o to ngun nhn lc p ng yu cu pht trin chung ca tp on. -Nhc im: ch u t phi chu ton b ri ro trong u t; phi chi ph nhiu hn cho nghin cu tip cn th trng mi; khng xm nhp c vo nhng lnh vc c nhiu li nhun th trng trong nc ln, kh quan h vi cc c quan qun l Nh nc nc s ti. 1.2.3. Hnh thc hp tc kinh doanh trn c s hp ng hp tc kinh doanh Hnh thc ny l hnh th