Ly thuyet TD

  • View
    2.828

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ly thuyet TD

BI GING L LUN GIO DC TH CHT CHNG I NHNG VN CHUNG V TH DC TH THAO1. Tm tt lch s pht trin chung v th dc th thao: Th dc th thao ngay t khi xut hin v pht trin trong x hi loi ngi n khi hnh thnh mt h thng nh ngy nay, tri qua hng ngn nm.Lch s pht trin ca Th dc th thao lun ph hp vi cc thi k pht trin ca x hi loi ngi. Thi k nguyn thy: Cuc sng t nhin i hi cc thnh vin nhng yu cu nht nh v s chun b th lc, s kho lo, sc mnh, sc bn, kh nng hon thnh nhim v trong sn bn, chin tranh v chng chi vi s khc nghit ca iu kin t nhin. Chnh v vy hnh thnh v pht trin h thng gio dc th cht a dng. Thi k ny cng chng minh s tn ti v pht trin ca con ngi ph thuc trc tip vo trnh chun b v pht trin cc t cht th lc. Nhiu B tc thi c i bit s dng cc bi tp pht trin th lc v tr chi vn ng nh mt phng tin c bit nhm chun b cho con ngi vo cc lao ng t nhin. mt s b tc c quy nh nghim ngt khng cho php thanh nin c ci v nu cha tri qua nhng th thch nht nh v s chun b th lc.... D trnh pht trin lc lng sn xut x hi n mc no th vai tr quyt nh gi tr pht trin c t cht th lc vn c trong i sng x hi v t nhin. S pht trin ca chng lun l b phn quan trng ca nn gio dc con ngi. Trong x hi n l, in hnh l thi c Hy lp, tin hnh chin tranh xm lc v n p n l; giai cp ch n rt ch trng n vic gio dc cho cc chin binh c nhng kin thc phong ph v c th lc tt; t h c nhng i qun hng mnh. Thi c hy lp, nu ai khng bit c, vit v bi li th b coi l m ch. Gio dc trong cc quc gia c Hy lp: Spart v Afin l mt loi hnh c ca s pht trin Th dc th thao. Ni dung, mc ch ca Gio dc th cht thi k ny nhm m bo tnh ph hp vi iu kin v yu cu ca ch nng n. Ngi hc cc mn khoa hc t nhin, x hi phi hc Th dc- u kim- Ci nga- Bi li v Chy; t 15 tui tr ln phi hc c Vt v Vt chin u. Nh con ngi c gio dc sc mnh, s kho lo v cc t cht cn thit. Tiu biu nht v s pht trin Th dc th thao ca thi k ny l cc i hi Olympic; y l hot ng c gi tr lch s, vn ha cao trong i sng ca thi k c hy lp. Nhng ngi chin thng trong Olympic c x hi tn vinh nh v anh hng, c x hi ca ngi- lm th- tc tng. Nhiu nh khoa hc v i thi c i ni ting th gii cng tng l nhng vn ng vin xut sc. V d: Nh ton hc Pitagor l nh v ch Olympic v vt chin u; Nh trit hc Platon cng ni danh v vt. Cc nh trit hc: Socrate v Aristote, din gi Dmosthne, nh vn Lukian v cc v nhn khc nh gi ngha ln lao ca Gio dc th cht v khm phc s biu hin sc mnh, lng dng cm v ho hip. Aristote tng khng nh: Khng c ci g lm tiu hao v ph hy con ngi hn l s ngng tr vn ng. Trong ch nng n, cc bi tp th dc khc nhau (Vt, nho ln, ci nga, u kim) c s dng rng di Ai cp, Babilon, Ba t, Trung quc, n v c bit thnh c Rma. Bt u t ch nng n, Th dc th thao c coi l phng tin phc v cho giai cp thng tr. Trong ch phong kin, Gio dc th cht mang tnh cht phc v chin tranh. Gio dc th cht trong h thng qun i ca tng lp phong kin vi mc tiu nm vng 7 yu cu ca ngi hip s: ci nga, u kim, bn cung, bi li, sn bn, chi c v c th. Nhng hip s lm nn i qun hng mnh giai cp phong kin tin hnh chin tranh xm lc v n p phong tro ni dy ca nng dn. Trong x hi t bn, Th dc th thao pht trin trnh cao. S xut hin v pht trin su rng ca Th dc th thao nh l mt b phn quan trng ca nn vn ha x hi (Th thao nghip d v nh ngh). ng thi trong giai on ny xut hin c s v nn l lun gio dc th cht t sn. Th dc th thao trong x hi t bn biu hin r rt tnh cht giai cp; Giai cp t sn s dng Th dc th thao vi mc ch c quyn ca tng lp bc lt, nh lc hng qun chng lao ng v c bit l li ko tng lp thanh nin ra khi i sng chnh tr x hi v phong tro cch mng; kch ng v o to thanh nin chun b cho chin tranh.

2 2. Mt s khi nim c bn ca Gio dc th cht. Gio dc Th cht: L qu trnh s phm nhm gio dc v o to th h tr, hon thin v th cht v nhn cch, nng cao kh nng lm vic v ko di tui th ca con ngi. H thng Gio dc th cht: l s tng hp cc c s khoa hc v quan im v phng php lun ca Gio dc th cht cng vi cc c quan t chc thc hin v kim tra cng tc Gio dc th cht quc dn. Vn ha Th cht: l mt b phn ca nn vn ha chung, l mt loi hnh hot ng c bit nhm hnh thnh cc t cht th lc, tng cng sc khe v kh nng lm vic ca dn chng. Cc yu t c bn ca hot ng ny l cc bi tp th lc c lin quan cht ch vi qu trnh hnh thnh, pht trin ca nn vn ha, gio dc chung ca con ngi. Gio dc Th cht l b phn cu trc nn nn vn ha th cht. Phong tro Th thao: l mt hnh thc c bit ca cc hot ng x hi, c nhim v phi hp nng cao trnh vn ha th cht v pht trin th thao trong nhn dn. Phong tro th thao l hot ng c tnh mc ch ca cc t chc nh nc, x hi nhm pht trin Th dc th thao. Phong tro th thao l mt b phn hot ng vn ha, gio dc; n c v tr v chc nng quan trng trong gio dc s hi ha v nhn cch v th cht con ngi. Pht trin th cht: l qu trnh bin i v hnh thnh cc tnh cht t nhin v hnh thi, chc nng c th trong i sng t nhin v x hi. Pht trin th cht ca mi ngi ph thuc vo nhng c im sinh hc, iu kin sng v qu trnh gio dc ca x hi. Cc ch s nh gi trnh pht trin th lc l: chiu cao- cn nng- lng ngc- dung tch sng. Chun b th lc: L ni dung ca qu trnh gio dc th cht, y l hot ng chuyn mn ha nhm chun b cho con ngi hc tp, lao ng v bo v t quc. Trnh th lc: L kt qu ca qu trnh chun b th lc, k nng vn ng cho mt loi hnh hot ng no . Hc vn th cht: L s xc nh cc tri thc chung, cc h thng k nng- k xo iu khin cc hot ng ca c th trong nhng iu kin sng v hot ng khc nhau ca con ngi.

CHNG II GIO DC TH CHT TRONG CC TRNG I HC1. Mc ch v nhim v ca Gio dc th cht: Mc ch: Gp phn thc hin mc tiu o to i ng cn b khoa hc k thut, qun k kinh t v vn ha x hi c th cht cng trng- pht trin hi ha- p ng c yu cu ca chuyn mn ngh nghip v c kh nng tip cn vi thc tin lao ng, sn xut... ca nn kinh t th trng. Nhim v: Gio dc o c, rn luyn tinh thn tp th, thc t chc k lut; xy dng nim tin, li sng lnh mnh, tinh thn t gic hc tp v rn luyn thn th ; chun b sn sng phc v sn xut v bo v t quc. Cung cp cc kin thc l lun c bn v ni dung phng php luyn tp Th dc th thao, k nng vn ng v k thut c bn ca mt s mn th thao thch hp. Trn c s , bi dng kh nng s dng cc phng tin t rn luyn thn th, ci thin i sng tinh thn ca bn thn; ng thi tham gia cc phong tro th dc th thao ca nh trng v x hi. Gp phn duy tr- cng c sc khe v pht trin c th ca sinh vin mt cch hi ha; xy dng nhng thi quen lnh mnh v khc phc cc thi quen xu; trnh xa cc t nn x hi.

-

-

2

3 Trong cc trng i hc v cao ng, hiu trng l ngi chu trch nhim chung trong ch o, kim tra cng tc gio dc th cht phong tro th thao v theo di sc khe ca sinh vin. B mn Gio dc th cht c trch nhim v vic t chc v tin hnh qu trnh s phm v gio dc th cht cho sinh vin theo k hoch ging dy ca trng. Cc hot ng Th dc th thao qun chng v nng cao thnh tch th thao do chi hi th thao i hc v chuyn nghip( Ban vn th ) Trng cng vi B mn Gio dc th cht phi hp vi cc t chc qun chng khc nh Cng on, on TNCS H Ch Minh trng thc hin. Cng tc kim tra sc khe nh k v theo di tnh trng sc khe ca sinh vin trong qu trnh luyn tp v thi u Th dc th thao do Y t trng phi hp vi B mn Gio dc th cht tin hnh. 2. Cc hnh thc Gio dc th cht: Gio dc th cht trong cc trng i hc phi c tin hnh bng cc hnh thc sau: Gi hc th dc th thao: + Gi chnh kha: (150 tit chia thnh 5 hc phn) trang b cc kin thc v l lun gio dc th cht; nguyn l k thut mt s mn th thao theo iu kin c s vt cht v con ngi ca trng; cc phng php tp luyn duy tr v nng cao th lc cho sinh vin. + Gi ngoi kha: ( 320 tit chia ra 4 nm hc, nm th nht v th 2 mi nm 60 tit, nm th 3 v nm th t mi nm 100 tit) nhm cng c v hon thin cc bi hc trong gi chnh kha. + Cc bi tp th dc v sinh v chng mt mi hng ngy. + Cc hot ng th thao qun chng: Gii th thao ca khoa, trng v cc i tuyn trng tham gia thi u cc gii do cc cp ban ngnh t chc. 3. Trch nhim ca sinh vin: Tham gia y cc bui hc th dc th thao( c l lun v thc hnh) theo thi kha biu v k hoch ging dy ca nh trng. Kim tra th lc v sc khe nh k ( thc hin cc th nghim cn thit xc nh trnh th lc v tnh trng cc c quan chc nng ca c th) Tch cc hc tp v tm hiu cc ti liu v th dc th thao to iu kin tip thu kin thc v l lun v phng php gio dc th cht. C ch sinh hot, hc tp v ngh ngi hp l. Thng xuyn tp th dc bui sng, th dc gia gi v t luyn tp pht trin th lc theo s hng dn ca gio vin b mn Gio dc th cht. Cng c sc khe, nng cao trnh th lc trn c s tiu chun rn luyn thn th v hon thin k thut cc mn th thao. Tch cc tham gia cc phong tro th thao qun chng t lp, khoa, kha, trng v ngoi trng.

CHNG III C S KHOA HC SINH HC CA GIO DC TH CHTGio dc th cht c xy dng da trn nhng thnh tu ca cc khoa hc Y sinh hc v c th con ngi nh: Sinh l, Sinh ha, Sinh c, Gii phu, V sinh, Y hc.... Khng c nhng kin thc v cu to ca c th, v quy lut hot ng ca tng c quan ca cc h c quan chc nng ca c th cng nh c im ca cc qu trnh sng phc tp th khng th t chc v tin hnh cng tc gio dc th cht t hiu qu. 1. C th con ngi l h sinh hc thng nht. Trao i cht v nng lng: - C th con ngi l h sinh hc thng nht: 3

4 Y sinh hc hin i khi nghin cu c th sng thng tch n ra thnh cc c quan, h c quan v cc chc nng ring bit. Tuy nhin, c th con ngi lun l mt h sinh hc hon chnh v thng nht, c kh nng t iu chnh v t pht trin. S thng nht th hin c hai mt: Gia cc c quan, h c quan hoc cc chc nng ca c th lun c s tc ng qua li vi nhau; s bin i ca mt c quan nht thit s nh hng n hot ng ca cc c quan khc v ni chung n ton b c th. Hot ng ca c th bao gm s phi hp ca hot ng tm l, hot ng dinh dng v vn ng trong mi lin h cht ch vi mi trng xung quanh v chu s tc ng ca mi trng. S thay i ca mi trng bao gm c s thay i ca mi trng t nhin v x hi s dn n nhng thay i trng thi ca c th. - Trao i cht v nng lng: S thng nht ca c th vi mi trng bn ngoi th hin s trao i cht v nng lng. Khng mt t bo no ca c th c th tn ti nu khng lin tc nhn c cc cht dinh dng, xy v o thi cc sn phm phn gii. S trao i cht v nng lng lin tc ca c th c phn chia ra lm hai qu trnh. Qu trnh ng ha l qu trnh hp th cc cht dinh dng v xy tch ly tim nng vt cht ca c th; Qu trnh di ha l qu trnh lin tc phn gii cc cht ha hc phc tp hp th c o to thnh nng lng cho c th sng v hot ng. Qu trnh trao i cht ca c th c chia lm Ba giai on: - Giai on 1: a cc cht dinh dng v xy vo c th - Giai on 2: Cc c quan- t chc hp th cc cht dinh dng v xy tch ly v gii phng nng lng - Giai on 3: o thi cc sn phm phn gii xy c a vo c th bng h h hp v h tim mch; cn cc cht dinh dng( ng- m- mmui khong- vitamin) vo c th cng thc n. Qu trnh trao i cht xy ra mnh v lin tc trong sut cuc i c