of 66/66
Matematika 1 Katedra za matematiku, FSB Zagreb, 2012 Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 1 / 55

Matematika 1 - unizg.hr...Matematika 1 Katedra za matematiku, FSB Zagreb, 2012 Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 1 / 55. animation by animate[2012/05/24]

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Matematika 1 - unizg.hr...Matematika 1 Katedra za matematiku, FSB Zagreb, 2012 Katedra za matematiku...

 • Matematika 1

  Katedra za matematiku, FSB

  Zagreb, 2012

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 1 / 55

 • Sadržaj

  Sadržaj:

  1 Vektorska algebraVektori-uvodZbrajanje vektoraSuprotni vektor i oduzimanje vektoraMnoženje vektora brojem

  2 Razlaganje vektora

  3 Vektori u geometrijiVektori i točkePravac AB i dužina ABRavnina ABC i trokut 4ABC

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 2 / 55

 • Vektorska algebra Vektori-uvod

  Skalarna veličina-veličina odredena iznosom.-npr. skalarne veličine su masa, temperatura,. . .

  Vektorska veličina-veličina odredena iznosom i smjerom.-npr. vektorske veličine su pomak, brzina,sila. . .

  Sa slike desno zaključujemo~a = ~b jer imaju isti iznos ismjer.|−→a | = |−→c | ali −→a 6= −→c jer suim smjerovi različiti.

  ~a ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 3 / 55

 • Vektorska algebra Vektori-uvod

  Skalarna veličina-veličina odredena iznosom.-npr. skalarne veličine su masa, temperatura,. . .

  Vektorska veličina-veličina odredena iznosom i smjerom.-npr. vektorske veličine su pomak, brzina,sila. . .

  Sa slike desno zaključujemo~a = ~b jer imaju isti iznos ismjer.|−→a | = |−→c | ali −→a 6= −→c jer suim smjerovi različiti.

  ~a ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 3 / 55

 • Vektorska algebra Vektori-uvod

  Zadatak 1.

  Koje su od sjedećih tvrdnjiistinite:

  (1) −→a i ~d imaju isti smjer(2) |−→a |> |−→e |(3) |−→b |= |−→c |(4) −→e =~d

  ~a

  ~b

  ~c

  ~d

  ~e

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 4 / 55

 • Vektorska algebra Zbrajanje vektora

  Zbrajanje vektora

  ~a+~b

  ~a

  ~b

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 5 / 55

 • Vektorska algebra Zbrajanje vektora

  Zbrajanje vektora je asocijativno:

  (−→a +−→b )+−→c =−→a +(−→b +−→c )

  ~a+~b+

  ~c

  ~a

  ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 6 / 55

 • Vektorska algebra Zbrajanje vektora

  Zbrajanje vektora je asocijativno:

  −→a +−→b +−→c = (−→a +−→b )+−→c

  ~a+~b+

  ~c

  ~a

  ~b

  ~c

  ~a +~b

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 7 / 55

 • Vektorska algebra Zbrajanje vektora

  Zbrajanje vektora je asocijativno:

  −→a +−→b +−→c =−→a +(−→b +−→c )

  ~a+~b+

  ~c

  ~a

  ~b

  ~c

  ~ b+~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 8 / 55

 • Vektorska algebra Zbrajanje vektora

  Zbrajanje vektora je komutativno:

  −→a +−→b =−→b +−→a

  ~a +~b

  ~a

  ~b~b

  ~a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 9 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  Suprotni vektor

  ~a

  −~a

  |−−→a |= |−→a | ali su to vektori suprotnog smjera

  −→a −−→b :=−→a +(−−→b )

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 10 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  Nul-vektor

  Zbroj vektora i njemu suprotnog vektora je nul-vektor, u oznaci−→0 .

  −→a +(−−→a ) =−→0

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 11 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  Oduzimanje vektora

  Oduzimanje vektora je definirano na sljedeći način:

  −→a −−→b :=−→a +(−−→b )

  ~a−~b

  ~a

  −~b~b

  ~a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 12 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  PRAVILO PARALELOGRAMA

  ~a−~b

  ~a+~b

  ~a

  ~b

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 13 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  Zadatak 2.

  (a)

  ~a

  ~b(b)

  ~a

  ~b

  Precrtajte vektore i skicirajte vektore:(i) −→a +−→b (ii) −→a −−→b (iii) −→b −−→a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 14 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  Rješenje:(a)

  (i)

  ~a

  ~b~b

  ~a +~b

  (ii)

  ~a

  −~b ~a−~b

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 15 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  (iii)

  −~a

  ~b

  ~b−~a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 16 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  (b)(i)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 17 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  (ii)~a

  ~b

  −~b

  ~a− ~b(iii)

  −~a

  ~b

  ~b

  ~b−~a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 18 / 55

 • Vektorska algebra Suprotni vektor i oduzimanje vektora

  Zadatak 3.

  ~a

  ~b

  ~c Precrtajte vektore i skicirajtevektore:(i) −→a +−→b(ii) −→a +−→b −−→c(iii) −→a −−→b −−→c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 19 / 55

 • Vektorska algebra Množenje vektora brojem

  Množenje vektora brojem

  ~a

  k~a

  k > 0

  k < 0

  k~a

  |k−→a |= |k ||−→a |

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 20 / 55

 • Vektorska algebra Množenje vektora brojem

  Množenje vektora brojem

  Vektori −→a i k−→a su kolinearni.Npr.

  ~a

  3~a

  12~a−2~a~a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 21 / 55

 • Vektorska algebra Množenje vektora brojem

  Distributivnost

  Distributivnost: k(−→a +−→b ) = k−→a +k−→b

  ~a k~a

  ~b

  k~b

  ~a+~b

  k(~a+

  ~b)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 22 / 55

 • Vektorska algebra Množenje vektora brojem

  Distributivnost

  Distributivnost: k(−→a +−→b ) = k−→a +k−→b

  ~a k~a

  ~b

  k~b

  ~a+~b

  k(~a+

  ~b)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 22 / 55

 • Vektorska algebra Množenje vektora brojem

  Zadatak 4.

  Zadan je vektor −→a na slici.Skicirajte vektore

  2−→a , −3−→a , −0.5−→a , 1.2−→a ~a

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 23 / 55

 • Vektorska algebra Množenje vektora brojem

  Zadatak 5.

  Zadani su vektori −→a i −→b na slici.Skicirajte vektore

  2−→a −3−→b ,12−→a +−→b ,

  −−→a − 32−→b .

  ~a

  ~b

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 24 / 55

 • Razlaganje vektora

  Razlaganje vektora

  Ako razložimo vektor −→c sa slike pomoću vektora −→a i −→b

  ~c0.7~b

  ~b

  ~a 1.5~a

  onda je −→c = 0.7−→a +1.5−→b .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 25 / 55

 • Razlaganje vektora

  Razlaganje vektora

  Ako razložimo vektor −→c sa slike pomoću vektora −→a i −→b

  ~c0.7~b

  ~b

  ~a 1.5~a

  onda je −→c = 0.7−→a +1.5−→b .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 25 / 55

 • Razlaganje vektora

  Općenito−→c = t1−→a + t2

  −→b

  t1, t2 su realni brojevi.

  Primjer 1.

  Razložite vektor −→c sa slikepomoću vektora −→a i −→b

  ~a

  ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 26 / 55

 • Razlaganje vektora

  Općenito−→c = t1−→a + t2

  −→b

  t1, t2 su realni brojevi.

  Primjer 1.

  Razložite vektor −→c sa slikepomoću vektora −→a i −→b

  ~a

  ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 26 / 55

 • Razlaganje vektora

  Rješenje :

  ~a

  ~b

  ~c−2~b

  0.8~a

  −→c = 0.8−→a −2−→b .

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 27 / 55

 • Razlaganje vektora

  Zadatak 6.

  Zadani su vektori −→a , −→b i −→c . Razložite vektor −→c u smjeru vektora−→a i −→b (otprilike sa slike napravite razlaganje):(a)

  ~a

  ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 28 / 55

 • Razlaganje vektora

  (b)

  ~a

  ~b

  ~c(c)

  ~a

  ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 29 / 55

 • Razlaganje vektora

  (c)

  ~a

  ~b

  ~c

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 30 / 55

 • Razlaganje vektora

  Primjer 2.Srednjica je 1/2 osnovice i s njom je paralelna.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 31 / 55

 • Razlaganje vektora

  Vektorski dokaz :

  ~a ~b

  ~a−~b

  12~a− 1

  2~b

  12~a 1

  2~b

  12−→a − 12

  −→b = 12(

  −→a −−→b ).

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 32 / 55

 • Razlaganje vektora

  Primjer 3.Polovišta stranica bilo kojeg četverokuta čine paralelogram.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 33 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Vektori i točke

  A

  B

  −→AB

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 34 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Vektori i točke

  A

  B

  C

  D

  −→AB+

  −→BC +

  −→CD =

  −→AD

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 35 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Vektori i točke

  A

  B

  C

  D

  −→A�B+

  −→�BC +

  −→CD =

  −→AD

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 35 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Vektori i točke

  A

  B

  C

  D

  −→A�B+

  −→�B��C +

  −→��CD =

  −→AD

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 35 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Vektori i točke

  A

  B

  C

  D

  E

  −→AB+

  −→BC +

  −→CD+

  −→DE +

  −→EA =

  =−→AA =

  −→0 (nul−vektor)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 36 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Radijvektori s ishodištem O

  A

  B

  C

  O−→rA = −→OA

  −→rB = −−→OB

  −→rC = −→OC

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 37 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Radijvektori s ishodištem O

  Bilo koji vektor−→AB može se izraziti preko radijvektora:

  O

  B

  A

  −→OB =

  −→OA+

  −→AB

  ⇒−→AB =−→OB−−→OA⇒−→AB =−→rB −−→rA

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 38 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Zadatak 7.

  Zadane su točke A, B, C, D.Ucrtaj radijvektore −→rA , −→rB ,−→rC , −→rD . Pomoću njih izrazi vek-tore(a)−→AB,

  −→BA,

  −→AC,

  −→BC,

  −→CD

  (b) 2−→AB−−→CD, 12

  −→BC + 13

  −→AB

  −→BC +

  −→CD,

  −→AB+

  −→BC +

  −→CA.

  A

  B

  C

  D

  O

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 39 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  Rješenje :

  A

  B

  C

  D

  O

  −→rA

  −→rB−→rC

  −→rD

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 40 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  (a)

  −→AB =−→rB −−→rA−→BA =−→rA −−→rB−→AC =−→rC −−→rA−→BC =−→rC −−→rB−→CD =−→rD −−→rC

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 41 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  (b)

  2−→AB−−→CD = 2(−→rB −−→rA)− (−→rD −−→rC)

  = 2−→rB −2−→rA −−→rD +−→rC

  12−→BC +

  13−→AB =

  12(−→rC −−→rB )+

  13(−→rB −−→rA)

  =12−→rC −

  16−→rB −

  13−→rA

  −→BC +

  −→CD =−→rC −−→rB +−→rD −−→rC

  =−→rD −−→rB =

  −→BD

  −→AB+

  −→BC +

  −→CA =−→rB −−→rA +−→rC −−→rB +−→rA −−→rC =

  −→0

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 42 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  (b)

  2−→AB−−→CD = 2(−→rB −−→rA)− (−→rD −−→rC)

  = 2−→rB −2−→rA −−→rD +−→rC12−→BC +

  13−→AB =

  12(−→rC −−→rB )+

  13(−→rB −−→rA)

  =12−→rC −

  16−→rB −

  13−→rA

  −→BC +

  −→CD =−→rC −−→rB +−→rD −−→rC

  =−→rD −−→rB =

  −→BD

  −→AB+

  −→BC +

  −→CA =−→rB −−→rA +−→rC −−→rB +−→rA −−→rC =

  −→0

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 42 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  (b)

  2−→AB−−→CD = 2(−→rB −−→rA)− (−→rD −−→rC)

  = 2−→rB −2−→rA −−→rD +−→rC12−→BC +

  13−→AB =

  12(−→rC −−→rB )+

  13(−→rB −−→rA)

  =12−→rC −

  16−→rB −

  13−→rA

  −→BC +

  −→CD =−→rC −−→rB +−→rD −−→rC

  =−→rD −−→rB =

  −→BD

  −→AB+

  −→BC +

  −→CA =−→rB −−→rA +−→rC −−→rB +−→rA −−→rC =

  −→0

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 42 / 55

 • Vektori u geometriji Vektori i točke

  (b)

  2−→AB−−→CD = 2(−→rB −−→rA)− (−→rD −−→rC)

  = 2−→rB −2−→rA −−→rD +−→rC12−→BC +

  13−→AB =

  12(−→rC −−→rB )+

  13(−→rB −−→rA)

  =12−→rC −

  16−→rB −

  13−→rA

  −→BC +

  −→CD =−→rC −−→rB +−→rD −−→rC

  =−→rD −−→rB =

  −→BD

  −→AB+

  −→BC +

  −→CA =−→rB −−→rA +−→rC −−→rB +−→rA −−→rC =

  −→0

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 42 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Pravac AB i dužina AB

  O

  A

  B

  0 <t <

  1

  −→rA−→rB

  −→r

  t <0

  t >1

  −→r =−→rA + t−→AB =−→rA + t(−→rB −−→rA)

  ⇒−→r = (1− t)−→rA + t−→rB⇒−→r = λ−→rA +µ−→rB ,

  λ+µ = 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 43 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  DUŽINA AB : λ, µ≥ 0

  POLOVIŠTE OD AB :12−→rA +

  12−→rB

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 44 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  DUŽINA AB : λ, µ≥ 0

  POLOVIŠTE OD AB :12−→rA +

  12−→rB

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 44 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Zadatak 8.Zadan je pravac

  −→r =−→rA + t−→AB.

  Ucrtaj na pravcu točke ko-jima odgovaraju vrijednosti t =0, 1, −12 , −2, 3 i uz svaku točkuupiši odgovarajuću vrijednost zat .

  A

  B

  O

  −→rA−→rB

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 45 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Rješenje :

  A

  B

  t = −2

  t = −12 t = 0

  t = 1

  t = 3

  O

  −→rA−→rB

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 46 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Zadatak 9.Na pravcu

  −→r =−→rM + t−−→MN

  odredi točke (podebljaj) za kojevrijedi(a) −1≤ t ≤ 2(b) t ≥ 1(c) t < 2

  M

  N

  O

  −→rM−→rN

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 47 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Rješenje :(a)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 48 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Rješenje :(b)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 49 / 55

 • Vektori u geometriji Pravac AB i dužina AB

  Rješenje :(c)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 50 / 55

 • Vektori u geometriji Ravnina ABC i trokut 4ABC

  Ravnina ABC trokut 4ABC

  A

  O

  C

  B

  T

  −→rA−→r

  −→r =−→rA +−→AT =−→rA + t1

  −→AB+ t2

  −→AC

  =−→rA + t1(−→rB −−→rA)+ t2(−→rC −−→rB )

  = (1− t1− t2)−→rA + t1−→rB + t2−→rC

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 51 / 55

 • Vektori u geometriji Ravnina ABC i trokut 4ABC

  −→r = λ−→rA +µ−→rB +ν−→rC , λ+µ+ν = 1

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 52 / 55

 • Vektori u geometriji Ravnina ABC i trokut 4ABC

  4ABC :λ, µ, ν≥ 0

  težište 4ABC :λ = µ = ν = 13

  −→rT =13−→rA +

  13−→rB +

  13−→rC

  Dokaz∗.

  −→rT =13−→rA +

  23(12−→rB +

  12−→rC)

  =13−→rA +

  13−→rB +

  13−→rC

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 53 / 55

 • Vektori u geometriji Ravnina ABC i trokut 4ABC

  Zadatak 10.Zadana je ravnina

  −→r =−→rA + t1−→AB+ t2

  −→AC

  (a)Ucrtaj(otprilike) točkeza koje je (t1, t2) =

  (2,3),(0,0),(1,−2),(−12, 32)

  i upiši uz točke odgovarajući parvrijednosti (t1, t2).(b) Koji parovi pripadajutočkama B i C?(c) Gdje se nalaze točke(t1, t2) = (0, t)?

  A

  B

  C

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 53 / 55

 • Vektori u geometriji Ravnina ABC i trokut 4ABC

  Rješenje :(a), (b)

  (2, 3)

  (1,−2)

  (−12, 32)

  A(0, 0)

  B(1, 0)

  C(0, 1)

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 54 / 55

 • Vektori u geometriji Ravnina ABC i trokut 4ABC

  Rješenje :(c)Točke (t1, t2) = (0, t) se nalaze na pravcu koji prolazi kroz točke A i C.

  Katedra za matematiku (FSB, Zagreb) Matematika 1 Poglavlje-1 55 / 55

  Vektorska algebraVektori-uvodZbrajanje vektoraSuprotni vektor i oduzimanje vektoraMnoženje vektora brojem

  Razlaganje vektoraVektori u geometrijiVektori i tockePravac AB i dužina ABRavnina ABC i trokut ABC

  0.0: 0.1: 0.2: 0.3: 0.4: 0.5: 0.6: 0.7: 0.8: 0.9: 0.10: 0.11: 0.12: 0.13: 0.14: 0.15: 0.16: 0.17: 0.18: 0.19: 0.20: 0.21: 0.22: 0.23: 0.24: 0.25: 0.26: 0.27: 0.28: 0.29: 0.30: 0.31: 0.32: 0.33: 0.34: 0.35: 0.36: 0.37: 0.38: 0.39: 0.40: 0.41: 0.42: 0.43: 0.44: 0.45: 0.46: 0.47: 0.48: 0.49: 0.50: 0.51: 0.52: 0.53: 0.54: 0.55: 0.56: 0.57: 0.58: 0.59: 0.60: 0.61: 0.62: 0.63: 0.64: 0.65: 0.66: 0.67: 0.68: 0.69: 0.70: 0.71: 0.72: 0.73: 0.74: 0.75: 0.76: 0.77: 0.78: 0.79: 0.80: 0.81: 0.82: 0.83: 0.84: 0.85: 0.86: 0.87: 0.88: 0.89: 0.90: 0.91: 0.92: 0.93: 0.94: 0.95: 0.96: 0.97: 0.98: 0.99: 0.100: anm0: 1.0: 1.1: 1.2: 1.3: 1.4: 1.5: 1.6: 1.7: 1.8: 1.9: 1.10: 1.11: 1.12: 1.13: 1.14: 1.15: 1.16: 1.17: 1.18: 1.19: 1.20: 1.21: 1.22: anm1: 2.0: 2.1: 2.2: 2.3: 2.4: 2.5: 2.6: 2.7: 2.8: 2.9: 2.10: 2.11: 2.12: 2.13: 2.14: 2.15: 2.16: 2.17: 2.18: 2.19: 2.20: 2.21: 2.22: 2.23: 2.24: 2.25: 2.26: 2.27: 2.28: 2.29: 2.30: 2.31: 2.32: 2.33: 2.34: 2.35: 2.36: 2.37: 2.38: 2.39: 2.40: 2.41: 2.42: 2.43: 2.44: 2.45: 2.46: 2.47: 2.48: 2.49: 2.50: 2.51: 2.52: 2.53: 2.54: 2.55: 2.56: 2.57: 2.58: 2.59: 2.60: 2.61: 2.62: 2.63: 2.64: 2.65: 2.66: 2.67: 2.68: 2.69: 2.70: 2.71: 2.72: 2.73: 2.74: 2.75: 2.76: 2.77: 2.78: 2.79: 2.80: 2.81: 2.82: 2.83: 2.84: 2.85: 2.86: 2.87: anm2: 3.0: 3.1: 3.2: 3.3: 3.4: 3.5: 3.6: 3.7: 3.8: 3.9: 3.10: 3.11: 3.12: 3.13: 3.14: 3.15: 3.16: 3.17: 3.18: 3.19: 3.20: 3.21: 3.22: 3.23: 3.24: 3.25: 3.26: 3.27: 3.28: 3.29: 3.30: 3.31: 3.32: 3.33: 3.34: 3.35: 3.36: 3.37: 3.38: 3.39: 3.40: 3.41: 3.42: 3.43: 3.44: 3.45: 3.46: 3.47: 3.48: 3.49: 3.50: 3.51: 3.52: 3.53: 3.54: 3.55: 3.56: 3.57: 3.58: 3.59: anm3: 4.0: 4.1: 4.2: 4.3: 4.4: 4.5: 4.6: 4.7: 4.8: 4.9: 4.10: 4.11: 4.12: 4.13: 4.14: 4.15: 4.16: 4.17: 4.18: 4.19: 4.20: 4.21: 4.22: 4.23: 4.24: 4.25: 4.26: 4.27: 4.28: 4.29: 4.30: 4.31: 4.32: 4.33: 4.34: 4.35: 4.36: 4.37: 4.38: 4.39: 4.40: 4.41: 4.42: 4.43: 4.44: 4.45: 4.46: 4.47: 4.48: 4.49: 4.50: 4.51: 4.52: 4.53: 4.54: 4.55: 4.56: 4.57: 4.58: 4.59: 4.60: 4.61: 4.62: 4.63: 4.64: 4.65: 4.66: 4.67: 4.68: 4.69: 4.70: 4.71: 4.72: 4.73: 4.74: 4.75: 4.76: 4.77: 4.78: 4.79: 4.80: 4.81: 4.82: 4.83: 4.84: 4.85: 4.86: 4.87: anm4: