NHẬN ĐỊNH VÀ HỎI ĐÁP LUẬT LAO ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NHẬN ĐỊNH VÀ HỎI ĐÁP LUẬT LAO ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

Text of NHẬN ĐỊNH VÀ HỎI ĐÁP LUẬT LAO ĐỘNG CÓ ĐÁP ÁN

Nhatkydoitoi: NHN NH V HI P LUT LAO NG

Th Nm, ngy 27 thng 3 nm 2014NHN NH V HI P LUT LAO NG1) Ngi lao ng n phng chm dt hp ng lao ng trc thi hn th lun phi bi thng chi ph o to.Sai. v NLD ch phi bi thng chi ph o to nu c, hoc nu c m 2 bn tha thun c th NLD cng ko phi bi thng.2) Quan h lao ng ca cng chc, vin chc khng p dng cc quy nh ca Lut lao ng. Sai. Cn c iu 4 BLLDiu 4Ch lao ng i vi cng chc, vin chc Nh nc, ngi gi cc chc v c bu, c hoc b nhim, ngi thuc lc lng qun i nhn dn, cng an nhn dn, ngi thuc cc on th nhn dn, cc t chc chnh tr, x hi khc v x vin hp tc x do cc vn bn php lut khc quy nh nhng tu tng i tng m c p dng mt s quy nh trong B lut ny. 3) Ngi hc ngh n phng chm dt hp ng hc ngh trc thi hn th khng c hon tr phn hc ph cn li. Sai. V theo quy nh ti iu 37 lut dy ngh 2006 th trong trng hp ngi hc ngh chm dt hp ng i thc hin ngha v qun s hoc do m au, tai nn, v l do sc khe m khng th tip tc hc ngh na th s c hon tr li phn hc ph ca thi gian cn li.4) Tha c lao ng tp th c gi tr php l cao hn hp ng lao ng. ng, theo quy nh ti khon iu 49 BLLD th:"2- Trong trng hp quyn li ca ngi lao ng tho thun trong hp ng lao ng thp hn so vi tho c tp th, th phi thc hin nhng iu khon tng ng ca tho c tp th. Mi quy nh v lao ng trong doanh nghip phi c sa i cho ph hp vi tho c tp th."5) Hp ng lao ng phi do chnh ngi lao ng giao kt v thc hin.

6) Ngi lao ng c th k kt nhiu hp ng lao ng khc nhau vi nhiu ngi s dng lao ng khc nhau. ng. cn c khon 3 iu 30 BLLD"Ngi lao ng c th giao kt mt hoc nhiu hp ng lao ng, vi mt hoc nhiu ngi s dng lao ng, nhng phi bo m thc hin y cc hp ng giao kt."7) Thi gian c hiu lc ca hp ng lao ng uc tnh t thi im ngi lao ng lm vic thc t ti doanh nghip. Sai, c th tnh t thi im do 2 bn tha thun, t ngy giao kt ( cn c khon 1 iu 33)8) C th giao kt ti a 3 ln i vi hp ng lao ng xc nh thi hn t 12 thng n 36 thng. Sai. ch ti a 2 ln thi ( tuy nhin vn c cch m NSDL lch lut c l k hp ng 1 cch khng lin tc ) bn tham kho thm iu 27 BLLD9) Ngi lao ng b thng tt vnh vin khng th tham gia quan h lao ng l mt loi hnh vi php l lm chm dt quan h lao ng. Sai. l 1 s bin php l10) Khi n phng chm dt hp ng lao ng xc nh thi hn ngi lao ng cn c l do chnh ng. Sai, ngi lao ng vn c th n phng chm dt hp ng trc thi hn m khng cn c l do chnh ng, tuy nhin h vi phm hp ng v h khng c tr cp thi vic v phi bi thng cho ngi s dng lao ng na thng tin lng v ph cp lng (nu c).11) Ngi lao ng lm vic 12 thng tr ln khi chm dt hp ng lao ng s c tr cp thi vic. Sai. Trong cc trng hp sau th s khng c hng tr cp thi vicNgi lao ng b sa thi theo im a v im b, khon 1 iu 85 ca B Lut Lao ng. - Ngi lao ng n phng chm dt hp ng lao ng m vi phm v l do chm dt hoc thi hn bo trc quy nh ti iu 37 ca B Lut Lao ng.- Ngi lao ng ngh vic hng ch hu tr hng thng theo quy nh ti khon 1 v khon 2 iu 145 ca B Lut Lao ng.- Ngi lao ng chm dt hp ng lao ng theo khon 1 iu 17 v iu 31 ca B Lut Lao ng c hng tr cp mt vic lm.12) Tha c lao ng tp th c hiu lc sau khi ng k vi c quan nh nc c thm quyn.Sai. Tha c lao ng tp th c hiu lc k t ngy 2 bn tha thun ghi trong tha c hoc k t ngy k.cn c khon 2 iu 47"2- Tho c tp th c hiu lc t ngy hai bn tho thun ghi trong tho c, trng hp hai bn khng tho thun th tho c c hiu lc k t ngy k."13) Qu GQVL ca a phng ch c hnh thnh t NS a phng do HBD Tnh, TP trc

NHN NH KHC

1. Lut lao ng l ngnh lut iu chnh cc quan h lao ngSai. C s PL: 1 BLL Gii thch: theo 1 th ch iu chnh QHL ca NL lm cng n lng vi NSDL2. QHL ca cn b cng chc NN thuc i tng iu chnh ca LLSai. CSPL: 4 BLLGT: 4 BLL c nu r QHL ca cn b cng chc do cc vn bn php lut khc quy nh3. Trong cc c quan NN khng tn ti cc QHL thuc i tng iu chnh LLSai. CSPL: im c K1 2 N 44/2003GT: Cc c quan hnh chnh, s nghip c s dng lao ng khng phi l cng chc, vin chc NN th phi thc hin giao kt HL4. Mi quan h lao ng pht sinh trn c s HL do ngnh LL iu chnh ng. C s php l: iu 1,2 BLLGii thch: bn cht ca quan h lm cng n lng l s mua bn sc lao ng trn c s hp ng lao ng. V th mi quan h lao ng pht sinh trn c s hp ng lao ng l i tng iu chnh ca lut lao ng5. QHL pht sinh trn c s H thuc i tng iu chnh ca ngnh LLSai. CSPL: 1 BLLGT: QHL pht sinh trn c s H Dch v khng thuc i tng iu chnh ca LL6.LL khng iu chnh cc QHL pht sinh trong cc HTXSai. CSPL: im c K1 2 N 44/2003GT: HTX s dng lao ng khng phi l x vin th phi thc hin giao kt HL7. Mi QH hc ngh do LL iu chnhSai. CSPL: Khon 1 24 BLLGT: H hc ngh l hnh thc php l ca quan h hc ngh do lut L iu chnh. V vy ch nhng quan h hc ngh pht sinh trn c s hp ng hc ngh mi thuc i tng iu chnh ca LL19. T chc gii thiu vic lm l n v s nghip c thu thuc lnh vc hot ng xhSai. CSPL: 15 N 39/2003GT: T chc gii thiu vic lm l n v s nghip c thu t m bo 1 phn chi ph hot ng21. Ngi hc ngh l ngi c t nht 13 tui Sai. CSPL: 22 BLL GT: Tr 1 s trng hp c quy nh trong lut22. Ngi hc ngh c ngha v ng hc ph cho c s dy ngh, tr trng hp hai bn tha thun ngi hc ngh khng phi ng hc phSai. CSPL: K2 23 BLL GT: Doanh nghip c quyn thnh lp c s dy ngh, v khi tuyn ngi vo hc ngh lm vic ti doanh nghip th khng c thu hc ph.21. Ngi l b thng tt vnh vin khng th tham gia qul l mt s kin php l lm chm dt qhl ng. Nhng mnh khng bit c s php l22. Khi l nam 60 tui hoc l n 55 tui th qhl s ng nhin b chm dt.Sai, nhng mnh cng khng bit c s php l8. QH bi thng thit hi pht sinh trong trng hp NL gy thit hi cho ti sn ca NSDL l QHXH thuc i tng iu chnh ca lut lao ngSai. CSPL: iu 1 BLLGT: iu 1 quy nh cc quan h xh khc lin quan trc tip ti quan h lao ng thuc i tng iu chnh ca LL, trong c quan h bi thng thit hi ti sn, nhng ti sn y phi c NSDL giao cho NL qun l, v b thit hi trong qu trnh thc hin cng vic ca NL10. QH v bi thng thit hi pht sinh trong trng hp NSDL gy thit hi cho tnh mng, sc khe ca NL l qh xh thuc i tng iu chnh ca LLSai. Tng t nh trn, quan h bi thng v tnh mng v sc khe trong trng hp NSDL khng chp hnh hoc chp hnh khng ng cc quy nh v an ton lao ng v v sinh lao ng gy thit hi cho tnh mng v sc khe ca NL11. C nhn nc ngoi mun tr thnh NL trong quan h PL v s dng v cung ng lao ng t nht phi 15 tuiSai. CSPL: TT 21/1999 quy nh 1 s cng vic c tnh cht c bit cn NL di 15 tui, ng thi cng khng quy nh phi l Cng dn VN hay ngi nc ngoi.12. C nhn tham gia vo quan h php lut v s dng v cung ng lao ng t nht phi 15 tui, tr trng hp do B Lao ng Thng binh & X hi quy nh.Sai. iu 6 BLL quy nh NSDL phi 18 tui tr ln13. Ngi nc ngoi lm vic ti Vit Nam t nht phi 18 tui.Sai. Tng t cu 1114. Ngi nc ngoi lm vic Vit Nam phi c giy php lao ng do c quan nh nc c thm quyn cp.Sai. Khon 1 iu 9 N 34/2008 quy nh 1 s trng hp khng phi cp giy php lao ng25. C s dy ngh n phng chm dt hp ng hc ngh th phi tr li ton b hc ph thuSai Khon 2 iu 37 lut dy ngh: c nhng trng hp c quy nh theo b lut dn s26. Trng hp doanh nghip tuyn ngi vo hc ngh lm vic cho doanh nghip, nu ngi hc ngh khng lm vic theo cam kt th phi bi hon chi ph dy nghng Khon 3 iu 37 lut dy ngh27. HL c th c p dng trong cc c quan nh nc v n v hnh chnh s nghipng Khon 1 iu 2 N 44/2003/N-CP28. Mi NL trong DN nh nc u l i tng p dng HLSai Khon 2 iu 2 N 44/2003/N-CP29. Doanh nghip s dng t 10 NL tr ln phi k kt tha c LTTSai Khon 1 iu 44 BLL: theo nguyn tc t nguyn30. Tha c LTT khng c ng k ti c quan nh nc c thm quyn th khng c hiu lc php lutng Khon 2 iu 48 BLL31. Thi hn ca T L TT ti thiu l 1 nmSai iu 50 BLL: i vi doanh nghip ln u tin k kt c th di 1 nm32. T L TT c hiu lc php l cao hn NQL33. Trong TH sp nhp doanh nghip m doanh nghip nhn so nhp c s L tip tc c s dng chim trn 50% tng s L sau khi sp nhp th T L TT tip tc c hiu lc ng Khon 5 iu 1 N 93/2002/N-CP34. T L TT c k kt khi cha tin nhnh ly kin ca tp th L th c th b tuyn b v hiuSai Theo khon 3 iu 45 l chc chn v hiu35. T L TT c k kt khng ng thm quyn s b c quan nh nc c thm quyn tuyn b v hiung khon 2 iu 48 BLL

B CU HI THI TM HIU B LUT LAO NG NM 2012

Cu 1 : Anh/ ch hy cho bit cc hnh vi b nghim cm trong B Lut lao ng ?Tr li : iu 8 B Lut Lao ng qui nh : 1. Phn bit i x v gii tnh, dn tc, mu da, thnh phn x hi, tnh trng hn nhn, tn ngng, tn gio, nhim HIV, khuyt tt hoc v l do thnh lp, gia nhp v hot ng cng on. 2. Ngc i ngi lao ng, quy ri tnh dc ti ni lm vic . 3. Cng bc lao ng. 4. Li dng danh ngha dy ngh trc li, bc lt sc lao ng hoc d d, p buc ngi hc ngh, ngi tp ngh vo hot ng tri php lut. 5. S dng lao ng cha qua o to ngh hoc cha c chng ch k nng ngh quc gia i vi ngh, cng vic phi s dng lao ng c o to ngh hoc phi c chng ch k nng ngh quc gia. 6. D d, ha hn v qung co gian di la gt ngi lao ng hoc li dng dch v vic lm, hot ng a ngi lao ng i lm vic nc ngoi theo hp ng thc hin hnh vi tri php lut. 7. S dng lao ng cha thnh nin tri php lut.

Cu 2 : Anh/ ch hy cho bit hp ng lao ng l g ? Cc hnh thc hp ng lao ng ? Nguyn tc giao kt hp ng lao ng c quy nh nh th no ?Tr li :iu 15 B Lut Lao ng qui nh hp ng lao ng l s tha thun gia ngi lao ng v ngi s dng lao ng v vic lm c tr lng, iu kin lm vic, quyn v ngha v ca mi bn trong quan h lao ng. iu 16 B Lut Lao ng qui nh cc hnh thc hp ng lao ng : a) Hp ng lao ng phi c giao kt bng vn bn v c lm thnh 02 bn, ngi lao ng gi 01 bn, ngi s dng gi 01 bn tr trng hp qui nh ti khon 2 iu ny (iu 16). b) i vi cng vic tm thi c thi hn di 03 thng, cc bn c th giao kt hp ng lao ng bng li ni. iu 17 B Lut Lao ng qui nh nguyn tc giao kt hp ng lao ng : a) T nguyn, bnh ng, thin ch, hp tc v trung thc. b) T do giao kt hp ng lao ng nhng khng c tri php lut, tha c lao ng tp th v o c x hi.

Cu 3 : Anh/ ch hy cho bit nhng hnh vi ngi s dng lao ng khng c lm khi giao kt, thc hin hp ng lao ng ? Cc quy nh v vic giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng ? Hiu lc ca hp ng lao ng c quy nh nh th no ?Tr li : iu 20 B Lut Lao ng qui nh nhng hnh vi ngi s dng lao ng khng c lm khi giao kt, thc hin hp ng lao ng : a) Gi bn chnh giy t ty thn, vn bng, chng ch ca ngi lao ng. b) Yu cu ngi lao ng phi thc hin bin php bo m bng tin hoc ti sn khc cho vic thc hin hp ng lao ng. iu 21 B Lut Lao ng qui nh cc quy nh v vic giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng : Ngi lao ng c th giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng, nhng phi m bo thc hin y cc ni dung giao kt. Trong trng hp giao kt hp ng lao ng vi nhiu ngi s dng lao ng, vic tham gia bo him x hi, bo him y t ca ngi lao ng c