21
Gi¸o viªn: NguyÔn Phương Loan Trường Tiểu học Lê Văn Tám – Quận Hai Bà Trưng MÔN: ĐẠO ĐỨC – LỚP 4

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo. VỀ DỰ GIỜ. MÔN: ĐẠO ĐỨC – LỚP 4. Gi¸o viªn: NguyÔn Ph ­ươ ng Loan Trường Tiểu học Lê Văn Tám – Quận Hai Bà Trưng. Trình bày tranh ảnh sưu tầm về các công trình công cộng ở Hà Nội. Tình huống mở. Thảo luận nhóm 4. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Gi¸o viªn: NguyÔn Ph­ương LoanTrường­Tiểu­học­Lê­Văn­Tám­–­Quận­Hai­Bà­Trưng

MÔN: ĐẠO ĐỨC – LỚP 4

Page 2: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 3: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Trình bày tranh ảnh sưu tầm về các công trình công cộng ở Hà Nội

Page 4: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 5: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Tình huống mở

Page 6: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Con có nhận xét gì về việc làm của các bạn? Nếu con có mặt ở đó con sẽ làm gì?

Page 7: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 8: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 9: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

5

6

1

2

3

4

Page 10: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Nhóm:....

NÊN KHÔNG NÊN

Thảo luận nhóm 6Thảo luận nhóm 6

Sắp xếp những hình ảnh thể hiện việc nên làm và không nên làm để giữ gìn công trình công cộng cho phù hợp:

Page 11: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

6

23

Page 12: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 13: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 14: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 15: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Liên hệ bản thân

Page 16: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 17: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Ghi­nhớ:­Công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.

Page 18: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Vê nha:

Mỗi tổ tìm hiểu thực trạng hiện tại của một công trình công cộng ở gần trường mình như sau:Tổ 1: Sân vận động Bách KhoaTổ 2: Sân trường Tổ 3: Nhà văn hóa quận Hai Bà TrưngTổ 4: Đoạn ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu (trước cổng trường)

Page 19: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌM HIỂU CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Tên công trình :...Nhóm:...Hiện trạng việc bảo vệ, giữ gìn:...Những việc cần làm để bảo vệ, giữ gìn:..Phân công thực hiện:... Thời gian dự kiến: ...

Page 20: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
Page 21: Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo

Xin trân trọng cảm ơn Các thầy cô giáo va các em học sinh