30
DỰ GIỜ TIẾT DẠY MỸ THUẬT DỰ GIỜ TIẾT DẠY MỸ THUẬT MĨ THUẬT 6 Giáo viên: Lê Thị Phương Trường THCS Lý Thái Tổ

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

  • Upload
    hosea

  • View
    90

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ. DỰ GIỜ TIẾT DẠY MỸ THUẬT. MĨ THUẬT 6. Giáo viên: Lê Thị Phương Trường THCS Lý Thái Tổ. I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬM. Tiết 26 - Bài 26 : Vẽ trang trí. KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM. NỘI DUNG BÀI HỌC. II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ. KIỂM TRA BÀI CŨ. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

DỰ GIỜ TIẾT DẠY MỸ THUẬTDỰ GIỜ TIẾT DẠY MỸ THUẬT

MĨ THUẬT 6Giáo viên: Lê Thị PhươngTrường THCS Lý Thái Tổ

Page 2: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬMI. ĐẶC ĐIỂM CHỮ NÉT THANH NÉT ĐẬM

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮII. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

NỘI DUNG BÀI HỌCNỘI DUNG BÀI HỌC

Page 3: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨ

A B C D E G H A B C D E G H

I K L M N O P Q RI K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Thế nào là kiểu chữ Thế nào là kiểu chữ in hoa nét đều? in hoa nét đều?

Là kiểu chữ mà trong mỗi con chữ các nét đều bằng nhau.Là kiểu chữ mà trong mỗi con chữ các nét đều bằng nhau.

Có dáng chắc khỏe, trang trọng.Có dáng chắc khỏe, trang trọng.

Page 4: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

A B C D E G H I A B C D E G H I

K L M N O P Q R K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E G H IA B C D E G H I

K L M N O P Q R K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BBAA

CHỮ IN HOA NÉT ĐỀUCHỮ IN HOA NÉT ĐỀU CHỮ IN HOACHỮ IN HOANÉT THANH NÉT ĐẬMNÉT THANH NÉT ĐẬM

Page 5: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Tổ 1 + tổ 2 Tổ 3 + tổ 4

A B C

A B Ca b c

33

11

22

1. Đâu là mẫu chữ nét thanh nét đậm?

2. Đặc điểm của mẫu chữ nét thanh nét đậm?

11

33

2 dòng chữ trên đây giống và khác nhau như thế nào?

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬMI. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

Page 6: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

A B C D E G H A B C D E G H

I K L M N O P Q R I K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

II

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

Page 7: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

+ Nét thanh là nét nằm ngang, nét đi lên, nét xiên từ phải sang trái.

+ Nét đậm là nét thẳng từ trên xuống, nét xiên từ trái sang phải.

E A M O

Page 8: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

- Tỉ lệ các chữ thay đổi tùy thuộc vào mục đích trình bày của người kẻ chữ.

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

- Tỉ lệ các chữ thay đổi tùy thuộc vào mục đích trình bày của người kẻ chữ.

Page 9: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

- Có dáng nhẹ nhàng, thanh thoát.

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

- Tỉ lệ các chữ thay đổi tùy thuộc vào mục đích trình bày của người kẻ chữ.

- Có dáng nhẹ nhàng, thanh thoát.

Page 10: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

- Dùng trong trang trí, quảng cáo, khẩu hiệu, bìa sách...

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

- Tỉ lệ các chữ thay đổi tùy thuộc vào mục đích trình bày của người kẻ chữ.

- Dùng trong trang trí, quảng cáo, khẩu hiệu, bìa sách...

- Có dáng nhẹ nhàng, thanh thoát.

Page 11: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

I. ĐẶC ĐIỂM CHỮ IN HOA NÉT THANH NÉT ĐẬM

- Trong kiểu chữ in hoa nét thanh nét đậm, mỗi chữ đều có nét thanh (nét nhỏ) và nét đậm (nét to), trừ chữ I.

- Tỉ lệ các chữ thay đổi tùy thuộc vào mục đích trình bày của người kẻ chữ.

- Dùng trong trang trí, quảng cáo, khẩu hiệu, bìa sách...

* Chú ý:- Chữ in hoa nét thanh nét đậm có thể có chân

hoặc không có chân.

A B C D E G H A B C D E G H

I K L M N O P Q R I K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E G H A B C D E G H

I K L M N O P Q R I K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Các nét thanh có thể bằng 1/2 hoặc 1/3… nét đậm.

A B C D E G H A B C D E G H

I K L M N O P Q R I K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E G H A B C D E G H

I K L M N O P Q R I K L M N O P Q R

S T U V X YS T U V X Y

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Có chữ chỉ có nét thẳng, có chữ chỉ có nét cong, có chữ vừa có nét thẳng vừa có nét cong.

Page 12: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

A b c d eG h I k l mN o p q r

S t u v x y

CG

O QI

s

d

p RU

A EH ML

Nt V x y

BK

Page 13: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Page 14: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

33

44

22

11

55

Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của hàng chữ.

Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

Phác nét và kẻ chữ.

Vẽ màu.

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ.II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

Page 15: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

111. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

* Chú ý: Cần ngắt dòng rõ ràng, rõ ý và trình bày cân đối, thuận mắt.

HOÏC TAÄP TOÁT, LAO ÑOÄNG HOÏC TAÄP TOÁT, LAO ÑOÄNG TOÁTTOÁT

HOÏC TAÄP TOÁT, HOÏC TAÄP TOÁT, LAO LAO

ÑOÄNG TOÁTÑOÄNG TOÁT

HOÏC TAÄP TOÁTHOÏC TAÄP TOÁTLAO ÑOÄNG TOÁTLAO ÑOÄNG TOÁT

11

22

33

Page 16: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

* Chú ý: Cần ước lượng chiều cao chiều rộng của hàng chữ để bố cục dòng chữ trên tờ giấy vẽ cho hợp lý.

22 Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của hàng chữ.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

Page 17: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Bố cục cân đốiBố cục cân đối

Bố cục lệchBố cục lệch

Bố cục quá toBố cục quá to

11

22

33

Page 18: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Bố cục quá nhỏBố cục quá nhỏ

Ngắt dòng Ngắt dòng không hợp lýkhông hợp lý

Ngắt dòng cân đốiNgắt dòng cân đối

44

55

66

Page 19: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

33 Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

* Chú ý: Khoảng cách giữa các chữ và con chữ thay đổi, tùy thuộc vào 2 nét chữ đứng cạnh nhau.

2 nét thẳng

2 nét cong

1 nét cong, 1 nét nghiêng

1 nét khuyết, 1 nét nghiêng

Page 20: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

4. Phác nét và kẻ chữ.

44 Phác nét và kẻ chữ.* Chú ý:

- Trong một dòng các nét thanh bằng nhau, các nét đậm bằng nhau..

Nét thanh đậm không đúng

Nét thanh không bằng nhau

Page 21: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

4. Phác nét và kẻ chữ.

44 * Chú ý:

- Trong một dòng các nét thanh bằng nhau, các nét đậm bằng nhau..

- Các nét thanh có thể bằng 1/2 hoặc 1/3, 1/4… nét đậm.

N N N

N

Page 22: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

4. Phác nét và kẻ chữ.

Page 23: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

4. Phác nét và kẻ chữ.

5. Vẽ màu.

55 Vẽ màu. Có 2 cách:

* Sử dụng màu tương phản hoặc cùng gam màu.

22

11

Page 24: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

4. Phác nét và kẻ chữ.

5. Vẽ màu.

Hướng dẫn cách kẻ dòng chữ

Page 25: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Bước 1: Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

Bước 2: Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của hàng chữ.Bước 3: Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.Bước 4: Phác nét và kẻ chữ.Bước 5: Vẽ màu.

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Page 26: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

II. CÁCH SẮP XẾP DÒNG CHỮ

1. Ước lượng chiều dài dòng chữ để sắp xếp vào khoảng giấy cho cân đối.

2. Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều rộng của dòng chữ.

3. Chia khoảng cách giữa các khe chữ, con chữ.

4. Phác nét và kẻ chữ.

5. Vẽ màu.

S

S

SS

Cách vẽ màu nào sau đây là hợp lý?

Page 27: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

III. THỰC HÀNHIII. THỰC HÀNH

•Yêu cầu: Yêu cầu: + Kẻ một dòng chữ nét thanh nét đậm tên + Kẻ một dòng chữ nét thanh nét đậm tên trường của emtrường của em

¢U CƠ¢U CƠ + Khổ giấy: 30cm x 20cm + Khổ giấy: 30cm x 20cm + Trang trí và vẽ màu theo ý thích. + Trang trí và vẽ màu theo ý thích.

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Page 28: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁNHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Chiều cao và chiều ngang của chữ như thế nào?Chiều cao và chiều ngang của chữ như thế nào?

Khoảng cách giữa các con chữ và chữ trong cùng Khoảng cách giữa các con chữ và chữ trong cùng một dòng?một dòng?

Tỉ lệ giữa các nét chữ như thế nào với nhau?Tỉ lệ giữa các nét chữ như thế nào với nhau?

Màu chữ và màu nền đã hợp lý chưa?Màu chữ và màu nền đã hợp lý chưa?

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Page 29: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Sưu tầm mẫu chữ nét thanh nét đậm trên báo, Sưu tầm mẫu chữ nét thanh nét đậm trên báo, tạp chí… cắt dán vào giấy.tạp chí… cắt dán vào giấy.

Hoàn thành tiếp bài trên lớp.Hoàn thành tiếp bài trên lớp.

Xem trước bài mớiXem trước bài mới

Bài 27: Vẽ theo mẫuBài 27: Vẽ theo mẫu

Mẫu có hai đồ vật (vẽ hình)Mẫu có hai đồ vật (vẽ hình)

BÀI TẬP VỀ NHÀBÀI TẬP VỀ NHÀ

Tiết 26 - Bài 26: Vẽ trang trí

Page 30: CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ