12

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

 • Upload
  arin

 • View
  109

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ. VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A. KIỂM TRA BÀI CŨ. Thứ t ư ngày 3 tháng 11 năm 2011 ĐẠO ĐỨC. BÀI 6 : KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ. HOẠT ĐỘNG I : SẮM VAI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
Page 2: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

KIỂM TRA BÀI CŨ

Page 3: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
Page 4: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2011 ĐẠO ĐỨC

HOẠT ĐỘNG I : SẮM VAI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Sau một đêm mưa , đường trơn như bôi mỡ .Tan học về , các bạn học sinh phải men theo bờ cỏ , lần từng bước để khỏi trượt ngã. Chợt một cụ già và một em nhỏ từ phía trước đi tới . Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn .

Em sẽ làm gì nếu đang ở trong nhóm học sinh đó ?

BÀI 6 :

KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ

Page 5: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

HOẠT ĐỘNG II: TÌM HIỂU CHUYỆN SAU ĐÊM MƯA

Thứ tư ngày 13 tháng năm 2007 ĐẠO ĐỨC

BÀI 6 :

KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ

CÂU HỎI THẢO LUẬN :

1 / Các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp bà cụ và em bé?

2 / Vì sao bà cụ cám ơn các bạn ?

3 / Em có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn trong truyện ?

Page 6: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
Page 7: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2011 ĐẠO ĐỨCBÀI 6 :

KÍNH GIÀ , YÊU TRẺHOẠT ĐỘNG I : SẮM VAI SỬ LÝ TÌNH HUỐNGHOẠT ĐỘNG II: TÌM HIỂU CHUYỆN SAU ĐÊM MƯAHOẠT ĐỘNG III : THẾ NÀO LÀ THỂ HIỆN TÌNH CẢM KÍNH GIÀ YÊU TRẺ ?

PHIẾU BÀI TẬP

Em hãy viết vào ô trống Đ trước những hành vi thể hiện tình cảm kính già , yêu trẻ và S trước những hành vi chưa thể hiện sự kính già yêu trẻ dưới đây :

Chào hỏi xưng hô lễ phép với người già .

Kể chuyện cho em nhỏ nghe .

Quát nạt em nhỏ .

Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già .

Nhường ghế cho người già và em nhỏ khi đi trên trên xe buýt .

Không đưa các cụ già và em khi qua đường .

Page 8: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

PHIẾU BÀI TẬP Em hãy viết vào ô trống Đ trước những hành vi thể hiện tình cảm kính già , yêu trẻ và S tr íc những hành vi chưa thể hiện sự kính già yêu trẻ dưới đây: Chào hỏi xưng hô lễ phép với người già .

Kể chuyện cho em nhỏ nghe .

Quát nạt em nhỏ .

Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già . Nhường ghế cho người già và em nhỏ khi đi trên xe buýt . Không đưa các cụ già và em khi qua đường .

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Page 9: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
Page 10: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ
Page 11: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ

Thứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2011

ĐẠO ĐỨC BÀI 6 :

KÍNH GIÀ , YÊU TRẺ

HOẠT ĐỘNG I : SẮM VAI SỬ LÝ TÌNH HUỐNG HOẠT ĐỘNG II: TÌM HIỂU CHUYỆN SAU ĐÊM MƯA

HOẠT ĐỘNG III : THẾ NÀO LÀ THỂ HIỆN TÌNH CẢM KÍNH GIÀ YÊU TRẺ ?

Dặn dò :

Tìm hiểu các phong tục tập quán thể hiện tình cảm kính già yêu trẻ của dân tộc ta.

Page 12: NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ