13
Chào mừng quý thầy cô và các em TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ TỔ LÝ – TIN - KTCN

Chào mừng quý thầy cô và các em

  • Upload
    traci

  • View
    69

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ TỔ LÝ – TIN - KTCN. Chào mừng quý thầy cô và các em. KIỂM TRA BÀI CŨ. Em hãy mở CSDL QL_thuvien lưu trong ổ đĩa D: rồi thực hiện các thao tác sau:. Mở bảng SACH, tìm những cuốn sách xuất bản năm 2009 rồi đổi tên sách đó thành “Dự báo thời tiết”. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chào mừng quý thầy cô và các em

Chào mừng quý thầy cô và các em

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶTỔ LÝ – TIN - KTCN

Page 2: Chào mừng quý thầy cô và các em

KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy mở CSDL QL_thuvien lưu trong ổ đĩa D: rồi thực hiện các thao tác sau:

Mở bảng SACH, tìm những cuốn sách xuất bản năm 2009 rồi đổi tên sách đó thành “Dự báo thời tiết”.

Hiển thị các cuốn sách của nhà xuất bản Hà Nội.

Sắp xếp các cuốn sách theo thứ tự giảm dần của năm xuất bản.

Page 3: Chào mừng quý thầy cô và các em
Page 4: Chào mừng quý thầy cô và các em

NỘI DUNGNỘI DUNG

1. Khái niệm

2. Tạo biểu mẫu mới

3. Các chế độ làm việc với biểu mẫu

Page 10: Chào mừng quý thầy cô và các em

CỦNG CỐ

1. So sánh việc cập nhật dữ liệu trực tiếp từ bảng và cập nhật dữ liệu thông qua biểu mẫu.

2. Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu.

Page 11: Chào mừng quý thầy cô và các em

CỦNG CỐ

b¶ngBẢNG BIỂU MẪU

Hiển thị nhiều bản ghi cùnglúc thành các hàng và cột

Hiển thị từng bản ghi

Hiển thị tất cả các trườngCó thể không hiển thị tất cả các trường

Hiển thị dữ liệu từ một bảngCó thể hiển thị các trường từ nhiều bảng khác nhau

Page 12: Chào mừng quý thầy cô và các em

CỦNG CỐ

Chế độ biểu mẫu: dùng để cập nhật dữ liệu cho từng bản ghi.

Chế độ thiết kế: dùng để tạo hoặc sửa cấu trúc của biểu mẫu.

Page 13: Chào mừng quý thầy cô và các em