Obyvatelstvo Evropy

 • View
  247

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Obyvatelstvo Evropy. Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 % světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem (přes 70 obyvatel/km²). Do Evropy přichází stále více lidí z okolních světadílů, hlavně Afriky a Asie. Dochází k míšení národů, tradic, kultur i náboženství. 17. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Obyvatelstvo Evropy

 • Obyvatelstvo EvropyAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha.Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze.

  17Na zem Evropy ije tm miliardy lid, tj. tm 10 % svtov populace. Je nejhustji zalidnnm svtadlem (pes 70 obyvatel/km). Do Evropy pichz stle vce lid z okolnch svtadl, hlavn Afriky a Asie. Dochz k men nrod, tradic, kultur i nboenstv.

 • Dokete odpovdt na otzky? Kter z tmat vs zajm? Kolik obyvatel m Evropa??Roste poet obyvatel v Evrop?Kter nboenstv je v Evrop nejrozenj?Kterm jazykem mluv nejvce obyvatel Evropy?Kter evropsk msta jsou nejlidnatj?Ze kterch oblastZem pichz do Evropy nejvce lid?Kter st Evropy je nejhustji osdlena?

 • Evropa ObyvatelstvoZadan koly vypracujte spolen ve dvojici, porovnejte sprvnost s daji v atlase, pop. nechte zkontrolovat vyuujcm. sti oznaen zapite do pracovnho listu.

 • Evropa Obyvatelstvo 1. Z tabulky zjistte poet obyvatel Evropy a porovnej s ostatnmi svtadly. Urete poad.Wikipedie 2. V em je vvoj potu obyvatel Evropy odlin od ostatnch svtadl? 3. Vyhledejte v tabulce tyi nejlidnatj stty Evropy a doplte podle poad:Poet obyvatel dal koly > Tabulka

 • 4 5. Prohldnte si mapu, ve kter je znzornn rst/pokles potu obyvatel stt Evropy. sla v legend znamenaj procenta rstu nebo poklesu v potu.Evropa Obyvatelstvo 6. Dohodnte se a doplte nsledujc tvrzen:Ve vtin stt Evropy poet obyvatelnebo. 7. Kter mohou bt piny zvyovn nebo poklesu potu obyvatel? Odpovdi podle pokyn vyuujcho porovnejte s ostatnmi spoluky.DOPLUJC KOLY

 • 1. Z nabdky vyberte vhodnou odpov na otzku. Pouijte fyzickou mapu a mapu podneb. 3. Kter faktory podle vs ovlivnily vysok zalidnn ve vyznaen oblasti? Oblast je oznaovna jako Modr bann.Evropa Obyvatelstvo 2. Kter jsou piny dkho osdlen na Skandinvskm poloostrov?Do kterch st svtadlu je koncentrovno nejvce obyvatelstva?DOPLUJC KOLYModr bannStty podle hustoty zalidnn 4. Kter evropsk stty maj nejvt hustotu zalidnn?

 • Evropa ObyvatelstvoJazykyJazykov skupiny 1. Kliknte na nsledujc odkazy a doplte dky:Tabulka evropskch stt 2. Ktermi temi jazyky mluv nejvce evropskch obyvatel? Zjistte z tabulky evropskch stt ve Wikipedii.Npovda

 • Evropa Obyvatelstvo 1. Doplte k map legendu.14Nboenstv v Evropkontrola 2. Prohldnte si graf przkumu v Evropsk unii z roku 2005 pod nzvem Eurobarometr a doplte: Graf Eurobarometr Pes obyvatel lenskch sttEvropsk uniev v Boha, v v dui i njak druh ivotn energie, a piblinnev v Boha, dui ani ivotn energii. Dal kol (klikni): islm v Evrop > DOPLUJC KOLY

 • Evropa ObyvatelstvoDOPLUJC KOLVideo 1 (Youtube.com)Video: Problm Islmu v EvropV Evropsk unii dnes ije kolem 15 milion muslim, z to cca 2 miliony veSpojenm krlovstv, cca 6 milion veFranciia 3 miliony vNmecku. st z nich m problmy se vlenit do evropsk spolenosti, ije v ghettech, kde dky nelehk sociln situaci stoupkriminalitaa poet pvrenc radiklnch forem islmu. Dky zjmu Evropsk uniejsou vak v poslednch letech realizovny projekty na integraci nrodnostnch a nboenskch menin do vtinov spolenosti, kter se zdaj bt v nkterch zemch vce i mn nespn (nap.vdsko). Zdroj: Wikepedia.org. Islm v Evrop. Dostupn na WWW:

  3. Pette si text a prohldnte si videa na Youtube.comVideo 2 (Youtube.com)Kter problmy mohou nastat v souvislosti se vzrstajcm potem muslim v Evrop? 4. Dokete odpovdt?

 • Evropa Obyvatelstvo 1. Dokete pidlit nzvy nejvtch evropskch mst a poad podle potu obyvatel? 2. Kontrolu provete podle atlasu a tabulce ve Wikipedii (tlatko Seznam nejvtch mst).7Seznam nejvtch mst EUMoskvaNzvy mst: Poad:

 • Evropa Obyvatelstvo Dokete piadit k obrzkm nzev msta? Kliknutm se obrzek zvt. 8910111213

 • Evropa ObyvatelstvoCo je imigrace?Wikipediedaje v tabulce: zdroj 6 1. Prohldnte si mapu a hlavn smry souasn imigrace do Evropy. V tabulce jsou uvedeny stty s nejvtm potem obyvatel zahraninho pvodu. 2. Dokete uvst alespo ti dvody, pro lid, pedevm z Afriky a Asie, pichzej do Evropy? Sv odpovdi porovnejte s daji v prvnm sloupci lnku na internetu. Ppadn doplte.lnekdal koly >

  Zem Populace pisthovalcProcentoRusko12,080,0008.5Nmecko10,144,00012.3Ukrajina6,833,00014.7Francie6,471,00010.2Velk Britnie5,408,0009panlsko4,790,00010.8Itlie2,519,0004.3

 • Evropa ObyvatelstvoImigran vlna do Evropylnek o uprchlcch z Afriky 1 3. Vyuujc kad dvojici pidl jedno ze dvou tvrzen uvedench ne. Jste poslanci Evropskho parlamentu a vam kolem je obhajovat pidlen stanovisko. Pette si lnky na internetu a ve dvojici si pipravte alespo pt argument pro obhajobu pidlenho tvrzen. S jinou dvojic si sv argumenty vzjemn sdlte.+Evropa m pijmat uprchlky a vytvoit jim podmnky pro zalenn se do spolenosti.Evropa nem pijmat uprchlky, zpsobuje to mstnm obyvatelm mnoho problm.Pidlovn azylu 4. Jeden z kad dvojice v roli poslance prezentuje tyto argumenty ped Evropskm parlamentem (ci tdy).lnek o uprchlcch z Afriky 2

  Postoj Evropskho parlamentu

  Problmy imigrace v R

 • Sout Stdav si vybrejte otzky a body za sprvn odpovdi zapite na lsteek.

  seln hodnota zna poet zskanch bod za sprvnou odpov.

 • 16

 • 712Ugrofinsk jazykyRomnsk jazykyKeltsk jazykyBaltsk jazyky

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 15

 • Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online]. 2008 [cit. 2011-03-26]. Dostupn zWWW: .Poet obyvatel

  RokSvtAfrikaAsieEvropaSt. a J. AmerikaSevernAmerikaAustrliea Ocenie1970368577736679221253936561972864722312841963919804437609482236262256569311336265525409722943199052904526387293178810720989442310282688269262000611536781946236982967265685212283186543116020056512276921073393653672942155651233517533559200865122761009893 4121097 732206582418 348360 35387 Prognza vvoje potu obyvatel2020767483312763694596256732952645543383384403292030830889515241874916701723373689859410204445722040880119617696155125332708489718034431490482422050914998419984665231485691048729 18444846451338

 • 100 bodzskv

 • 200 bodzskv

 • 300 bodzskv

 • 400 bodzskv

 • 500 bodzskv

 • 1 miliarduKolik obyvatel m Evropa? miliardy miliardy

 • Poad Evropy mezi svtadly v potu obyvatel:3. msto2. msto4. msto

 • Nejlidnatjm sttem Evropy je:FrancieNmeckoRusko

 • Druhm nejlidnatjm sttem Evropy je:NmeckoFrancieRusko

 • Pt nejlidnatjch stt Evropy: Rusko, Nmecko, Francie, Velk Britnie, ItlieRusko, Belgie, Francie, Velk Britnie, NmeckoRusko, Nmecko, Francie, Itlie, Slovensko

 • Do kterch st svtadlu je koncentrovno nejvce obyvatelstva?Do oblast s vtm mnostvm srek a vych prmrnch teplotDo podhorskch oblast a podl velkch ekDo pobench oblast, nin a podl velkch ek

 • Zpadn EvropyVchodn EvropySevern EvropyV Evrop nejmn zalidnn je oblast:

 • Mlo srekNzk teplotyRelifHlavnm dvodem dkho osdlen v severn Evrop je:

 • Psu thnoucho se od Anglie pes Nmecko po severn ItliiUhersk ninyPyrenejskho poloostrovaNejvce obyvatel je koncentrovno do :

 • VatiknMonakoSan MarinoKter z uvedench evropskch stt m nejvt hustotu zalidnn?

 • FrancouztinouAnglitinouRutinouKterm jazykem mluv nevce obyvatel Evropy?

 • NminaetinaAnglitinaDo germnsk jazykov skupiny nepat:

 • ItaltinaNminapanltinaDo romnsk jazykov skupiny nepat:

 • PortugaltinaPoltinaSloventinaDo slovansk jazykov skupiny nepat:

 • vdtina a fintinavdtina a nortinaFintina a maartinaDo ugrofinsk jazykov skupiny pat:

 • KesanstvIslmBuddhismusNejrozenjm nboenstvm v Evrop je

 • PravoslavnKatolciProtestanti Vtina evropskch kesan jsou:

 • Ve vchodn EvropV jin EvropV severn EvropNejvce vcch protestant je:

 • V severozpadn a severn EvropV jihovchodn a vchodn EvropV jihozpadn a jin EvropNejvce pravoslavnch vcch je

 • 25 % obyvatel50 % obyvatel80 % obyvatelV Boha, dui i njak druh ivotn energie v Evrop v piblin:

 • Moskva a LondnMoskva a MadridPa a Londn Nejlidnatj dv evropsk msta jsou:

 • Kter z uvedench mst le nejzpadnji?BerlnMadridPa

 • C. mB. PaA. LondnNejlidnatjm mstem v Evropsk unii je:

 • Eiffelova v Londn, Westminstersk palc Pa, Rud nmst MoskvaEiffelova v Pa, Westminstersk palc Londn, Rud nmst MoskvaEiffelova v Londn, Westminstersk palc Londn, Rud nmst PaKter spojen jsou sprvn?

 • Braniborsk brna Berln, Louvre Pa, Kreml Moskva, Londn Big BenBerln Rn, Londn Teme, Pa Seina, m Pd, Moskva eka MoskvaBerln Nmecko, Madrid Itlie, m panlsko, Londn Velk BritnieKter spojen jsou sprvn?

 • Klmov, Eva.koln atlas svta. Kartografie Praha, a.s., 2007, 2008. 2. vyd.Avala. Commons.wikimedia.org: Europe blank map.png[online]. 2008-08-04[cit. 2011-02-05]. V licenci Public domain dostupn na WWW: .Dbachmann. Commons.wikimedia.org: Population density Europe.png [online]. 2008-12-16[cit. 2011-03-18]. Dostupn pod licenc GNU Free Documentation License na WWW: .Turkish Flame. Commons.wikimedia.org: Demographics of Europe.svg [online]. 2009-03-19[cit. 2011-03-18]. Dostupn pod licenc GNU Free Documentation License na WWW: .Cumhur. Commons.wikimedia.org: LocationEurope.png [online]. 2009-11-10[cit. 2011-03-18]. V licenci Public domain dostupn na WWW: .Wikipedia.org. Immigration to Europe. [cit. 2011-03-18]. Dostupn na WWW: .Ssolbergj. Commons.wikimedia.org: Blank map of Europe (polar stereographic projection) cropped.svg [online]. 2009-01-10[cit. 2011-