of 16 /16

Pelan Strategik Sarana

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Sarana

Page 1: Pelan Strategik Sarana
Page 2: Pelan Strategik Sarana
Page 3: Pelan Strategik Sarana

SARANA SEKOLAH

Alat yang digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan

kerjasama antara sekolah, ibu bapa dan komuniti bagi

menggalakkan ibu bapa dan komuniti lebih terlibat dalam

pembelajaran murid.

Page 4: Pelan Strategik Sarana

1. IKLIM SEKOLAH1. IKLIM SEKOLAH

1. Cadangan/pendapat pelanggan diambil tindakan yang sewajarnya.2. Papan tanda mengalu-alukan kehadiran ibu bapa dan ahli komuniti disediakan.3.Layanan yang baik diberikan oleh pihak sekolah.4. Tanda arah lokasi yang jelas disediakan di kawasan sekolah.5. Ruang perjumpaan disediakan

Page 5: Pelan Strategik Sarana

2). KOMUNIKASI BERKESAN2). KOMUNIKASI BERKESAN

1. Pelanggan mematuhi peraturan keselamatan yang disediakan.2. Pelanggan dimaklumkan mengenai peraturan sekolah.3. Mendapat maklumat mengenai kegiatan sekolah.4. Mendapat maklumat kegiatan sekolah melalui laman sesawang sekolah/buletin/surat siaran/laman sosial Internet.5. Dihubungi oleh pihak sekolah sekiranya tidak hadir perjumpaan/kegiatan .

Page 6: Pelan Strategik Sarana

3). SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID3). SOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURID

1. Murid dibimbing cara belajar yang berkesan.

2. Sekolah mengadakan pertemuan dengan ibu bapa/penjaga untuk membincangkan kemajuan

murid.3. Kejayaan murid dilaporkan sebagai agenda tetap

dalam Mesyuarat PIBG dll4. Menggalakkan ibu bapa menandatangani buku

latihan 5. Mengetahui bagaimana kemajuan murid dinilai

Page 7: Pelan Strategik Sarana

4). TANGGUNGJAWAB BERSAMA 4). TANGGUNGJAWAB BERSAMA

1. Sekolah, ibu bapa dan komuniti bekerjasama dalam memperkembang intelek, rohani, emosi dan jasmani.

2. Terlibat sama melaksanakan program kecemerlangan akademik murid.

3. Terlibat sama melaksanakan program sahsiah murid.4. Terlibat sama melatih murid dalam kokurikulum

permainan.5. Terlibat sama mengiringi murid ke

pertandingan/kegiatan luar sekolah.

Page 8: Pelan Strategik Sarana

5). KEPUTUSAN BERSAMA 5). KEPUTUSAN BERSAMA

1. Menyediakan peti cadangan .

2. Sekolah mengkaji maklum balas untuk mengambil tindakan sewajarnya.3. Melibatkan ibu bapa /komuniti merancang program akademik dan bukan akademik .4. Bekerjasama dengan PIBG/LPS/komuniti meningkatkan peratus kedatangan murid.5. Bekerjasama dengan PIBG/LPS / komuniti mengurangkan kes disiplin murid.

Page 9: Pelan Strategik Sarana

6). KERJASAMA DENGAN KOMUNITI 6). KERJASAMA DENGAN KOMUNITI

1. PIBG/LPS yang aktif membantu kemajuan sekolah.

2. Alumni yang aktif membantu kemajuan sekolah.3. Mempunyai program khas untuk penglibatan komuniti 4. Sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan oleh ahli komuniti (gotong-royong, kerja amal).5. Sekolah menggalakkan ahli komuniti menggunakan kemudahan prasarana sekolah

Page 10: Pelan Strategik Sarana

BIDANGISU DAN

CABARANMATLAMAT OBJEKTIF KPI

SASARANPELAN

TINDAKAN/STRATEGIK

OUTCOME/IMPAKTOV

2013

2014

2015

B. Komunikasi Berkesan

Penyampaian maklumat yang tidak berkesan (Contoh:-Ibu bapa tidak mendapat maklumat yang tepat tentang sekolah melalui anak-anak)

Memantapkan penyampaian maklumat yang berkesan kepada murid,Ibu bapa, kakitangan sekolah serta komuniti

Meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat kepada murid,ibu bapa dan kakitangan sekolah serta komuniti melalui pelbagai medium

1.kekerapaian penyampaian maklumat kepada murid

2. Bilangan kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agung PIBG

3. Kekerapan bilangan taklimat disampaikan kepada kakitangan sekolah

4. Bilangan penyertaan bersama-sama ahli kominiti

8

50

15

4

11

75

20

6

15

85

25

8

17

90

28

9

1. Amanat Bonda / Pengetua

2.Mesyuarat Agung PIBG

3. Morning Prayer/Bicara Jumaat

4.Hari Keluarga

Murid-murid tahu dan faham visi,misi dan hala tuju sekolah

Ibu bapa tahu serta bekerjasama memajukan pendidikan anak-anak

Kakitangan sekolah mengetahui tugas utama mereka

Kerjasama dan sokongan komuniti

CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAHPELAN STRATEGIK ( TAHUN 2013– 2015 )

CONTOH PELAN STRATEGIK SARANA SEKOLAHPELAN STRATEGIK ( TAHUN 2013– 2015 )

Page 11: Pelan Strategik Sarana

BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN TANGGUNG JAWAB

TEMPOH INDIKATOR PENCAPAIAN

1 Amanat Bonda

Meningkatkan kefahaman murid tentang sekolah agar mereka menjadi penghubung yang berkesan antara sekolah dan ibu bapa

Semua Murid

PengetuaAJK PIBG

Januari dan Oktober

Tahap kefahaman yang tinggi tentang aspirasi pengetua

2 Mesyuarat Agung PIBG

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah

Ibu Bapa YDP PIBG /SU PIBG

Sebelum Akhir Mac

Hubungan yang harmoni antara sekolah dan ibu bapa

3 Morning Prayer ( Bicara Jumaat)

Meningkatkan komunikasi serta amalan budaya ilmu dalam kalangan guru

Semua Guru

Pentadbir Setiap hari Jumaat

Peningkatan tahap profesionalisme guru

4 Hari Keluarga

Meningkatkan hubungan silaturahim serta kerjasama antara warga sekolah dengan ibu bapa serta komuniti

Ibu bapa dan Komuniti

Pentadbir Julai Kerjasama yang baik daripada ibu bapa dan komuniti

PELAN TINDAKAN /PELAN TAKTIKAL

Page 12: Pelan Strategik Sarana

NAMA PROJEK Amanat BondaOBJEKTIF Meningkatkan kefahaman murid tentang sekolah

mereka menjadi penghubung berkesan antara sekolah dengan ibu bapa

TEMPOH Januari - NovemberKUMPULAN SASARAN Semua muridGURU/AGENSI TERLIBAT PengetuaPROSES KERJA 1. Mengumpulkan murid di dataran Puteri

2. Menyampaikan amanat Bonda. 3.Murid-murid membuat catatan 4.Laporan guru bertugas.

PEMANTAUAN PK HEM, Guru KaunselingPENILAIAN Maklumat disampaikan kepada ibu bapa

CONTOH PELAN OPERASI

Page 13: Pelan Strategik Sarana

BIL PERKARA JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKTNOV

1Mesyuarat Jawatankuasa Sarana Sekolah

                                                                                 

2 Taklimat kepada guru                                                                                  

3 Amanat Bonda                                                                                  

4 Mesyuarat Agung PIBG                                                                                  

5Morning Prayer /Bicara Jumaat

                                                                                 

6 Hari Keluarga                                                                                  

CONTOH CARTA GANT

Page 14: Pelan Strategik Sarana

CONTOH FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Tajuk

2. Latar Belakang

3. Objektif

4. Punca kuasa

5. Strategi Pelaksanaan

5.1 Tarikh /Masa

5.2 Tempat

5.3 Kumpulan Sasaran

5.4 Jawatankuasa

5.5 Pengisian Program

5.6 Sumber kewangan

5.7 Kekuatan / Kelemahan (post-mortem)

5.8 Cadangan Penambahbaikan

6. Rumusan /Penutup

1. Tajuk

2. Latar Belakang

3. Objektif

4. Punca kuasa

5. Strategi Pelaksanaan

5.1 Tarikh /Masa

5.2 Tempat

5.3 Kumpulan Sasaran

5.4 Jawatankuasa

5.5 Pengisian Program

5.6 Sumber kewangan

5.7 Kekuatan / Kelemahan (post-mortem)

5.8 Cadangan Penambahbaikan

6. Rumusan /Penutup

Page 15: Pelan Strategik Sarana

PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH KEPADA JPN DAN PPW:

PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN

MAC

JULAI

OKTOBER

PELAPORAN PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI SEKOLAH KEPADA JPN DAN PPW:

PERLU DIBUAT SEBELUM 31 HARIBULAN

MAC

JULAI

OKTOBER

Page 16: Pelan Strategik Sarana

SEKIAN TERIMA KASIH

SEKIAN TERIMA KASIH