of 28/28
Profilaktyka a Teatr program eksperyment społeczny

Profilaktyka a Teatr

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Profilaktyka a Teatr. program. eksperyment społeczny. Cele programu 1. O ddziaływanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii wśród uczniów szkół ponadpodstawowych; 2. Inspirowanie rodziców młodzieży szkolnej do potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej; - PowerPoint PPT Presentation

Text of Profilaktyka a Teatr

 • Profilaktyka a Teatrprogrameksperyment spoeczny

 • Cele programu 1. Oddziaywanie na zmniejszanie zjawiska narkomanii wrd uczniw szk ponadpodstawowych;2. Inspirowanie rodzicw modziey szkolnej do potrzeby pogbiania wiedzy z zakresu profilaktyki narkotykowej;3. Komunikowanie oraz inicjowanie przez Policj wsplnoty dziaa skierowanych przeciwko zjawiskom patologii spoecznej.

 • INAUGURACJA PROGRAMU11 marca 2006Aktorzy teatru Scena 07Krzysztof Sikora Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronnoci MON

 • PaT to dziaanie

  Spektakl edukacyjno-profilaktycznyAnkieta badawczaOtwarta dyskusja na temat zagroenia zjawiskami patologii spoecznej

  Do dyskusji dyrektor szkoy powinien zaprosi przedstawicieli wadz administracyjnych i samorzdowych, policji, stray miejskiej, duchowiestwa, wyszych uczelni, stowarzysze, fundacji i organizacji pozarzdowych wg lokalnych moliwoci.

  Dyskusj prowadzi moderator programu PaT.

  Termin - od wrzenia do czerwca kadego roku.

 • PaT/M

 • PaT / M to grupa modziey - uczniw szk ponadpodstawowych.Dziaanie w grupie PaT / M rozpoczyna spektakl Blackout.

 • Blackout prezentowany jest w programie PaT / M.

  Dwa wiaty, dwch braci pokazuj drogprowadzc do uzalenienia si od narkotykworaz rozpaczliw i bezradn ch pomocy. Spektakl koczy si mierci starszego bratai pozostawieniem pyta wobec tych,ktrzy nie zdoali mu pomc.

  Scenariusz: Grayna Makowska

 • Przykady dziaaniaprogramu PaT/M

 • Wojewdzki Dom Kultury w KielcachProgram PaT/M

  cznie w 3 turach udzia wzio1500 gimnazjalistw

 • Gimnazjum im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w ZielonceW programie PaT/Mwzio udzia 250gimnazjalistw

 • PaT/R

 • PaT / R to grupa rodzicw uczniw szk ponadpodstawowych.Dziaanie w grupie PaT / R rozpoczyna spektakl Dzwonek.

 • Dzwonek prezentowany w programie PaT / R. Pokazuje on przecitn, niepatologiczn rodzin, w ktrej rodziceuwikani w swoje problemy nie mog si porozumie. W domuprzepenionym konfliktem wyrasta syn ucze gimnazjum (postapozytywna), ktry mimo swoich stara nie radzi sobie z nauki nie otrzymuje oczekiwanej pomocy ze strony rodzicw.Tak pomoc deklaruj dealerzy narkotykw jako sposbna atw nauk. Spektakl koczy si nadziej i kolejn szansna odbudowywanie dobrych relacji w rodzinie.

  Scenariusz: Grayna Makowska

 • Przykady dziaaniaprogramu PaT/R

 • Zesp Szk w HalinowieW programie PaT/Rwzio udzia 150rodzicw gimnazjalistwSpektakl edukacyjno-profilaktyczny Dzwonek

 • Szkoa Podstawowa nr 2 w ZielonceW programie PaT/Rwzio udzia 200 osbSpektakl edukacyjno-profilaktycznyDzwonek

 • Gospodarzem spotkania by Zastpca Komendanta Rejonowego Policji (KRP Warszawa VI) nadkom.Pawe Dreliski. W spotkaniu brali udzia m. in.: zastpca dyrektoraBiura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP kom. Rafa Batkowski,dyrektorzy szk, pedagodzy szkolni oraz studenci WSPR Pedagogium.

  Przewodniczcy Rady Dzielnicy Praga Pnoc m.st. WarszawyJacek Wachowicz zaprosi program PaT/R do cyklu spotkaz rodzicami praskich gimnazjalistw we wrzeniu br., ktrekoordynowa bdzie specjalista ds. prewencji kryminalnejmiejscowej komendy m. asp. Mariusz Sycik. Szkoa Muzyczna im. F. Chopinaw dzielnicy Praga Pnoc w Warszawie.

 • PaT to informacja

  www.pat.policja.gov.pl e-mail: [email protected] Na stronie internetowej powstaje baza danych (kontakt) instytucji oraz wolontariuszy dziaajcych na terenie kraju, ktrzy identyfikuj si w swojej spoecznej misji z zaoeniami programu PaT.W bazie danych umieszczane bd kontakty do autorw (osb i instytucji) podobnych dziaa, ktre w profilaktyce wykorzystuj dram lub teatr. Baza uwzgldnia bdzie take informacje jak i od kogo pozyska scenariusz do przedstawienia profilaktycznego. Termin cay rok

 • PaT to edukacja

  Program PaT obejmuje take inicjatyw zorganizowania w roku 2007 konferencji naukowej powiconej profilaktyce w przeciwdziaaniu zjawisku narkomanii wrd modziey szkolnej.Organizatorami konferencji bd Komenda Gwna Policji oraz Uniwersytet Warszawski.Podczas konferencji przedstawione zostan take wyniki bada oraz wnioski z ewaluacji programu PaT, po pierwszym roku jego funkcjonowania.

  Termin jesie 2007

 • Przystanek PaT to akcja letnia skierowana do modziey zainteresowanej teatrem.

  Form akcji bd intelektualne i artystyczne konfrontacje.

  Pierwszy Przystanek PaT przeprowadzony zostanie w wojewdztwie warmisko-mazurskim na terenia miasta i gminy Miomyn.

 • Z A P R A S Z A M Y

 • Dzikuj za uwag m. insp. Grzegorz JachOpracowanie graficzne: Grzegorz Gryz

 • [email protected] 022 6011726fax 022 6011509