Sect 2 A1.1_crt Specif

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sect 2 A1.1_crt Specif

 • 8/13/2019 Sect 2 A1.1_crt Specif

  1/155

  Contract 2 Servicii de Consultanta pentru Bistrita Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.Extinderea si oderni!area in"rastructurii de apa si apa u!ata in judetul Dolj.

  C#$%Extinderea si reabilitarea siste elor de ali entare cu apa si canali!are enajera in orasul &iliasi Documentatie de Atribuire Volumul 2 Sectiunea A1.1

  VOLUMUL 2 SECT IUNEA A1.1

  SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

  CERINTE SPECIFICE

  'a(. )*)$$

 • 8/13/2019 Sect 2 A1.1_crt Specif

  2/155

  Contract 2 Servicii de Consultanta pentru Bistrita Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.Extinderea si oderni!area in"rastructurii de apa si apa u!ata in judetul Dolj.

  C#$%Extinderea si reabilitarea siste elor de ali entare cu apa si canali!are enajera in orasul &iliasi Documentatie de Atribuire Volumul 2 Sectiunea A1.1

  CUPRINSUL VOLUMULUI 2 -

  SECTIUNEA A.1 .1

  SPECIFICATII TEHNICE GENERALE

  CERINTE SPECIFICE

  VOLUMUL 2 SECTIUNEA A1.1......................................................................................................................... .......1

  SPECIFICATII TEHNICE GENERALE.................................................................................................................. ....1

  CERINTE SPECIFICE....................................................................................................................................................1

  CUPRINSUL VOLUMULUI 2 -

  SECTIUNEA A.1.1.............................................................................................................................................................2

  SPECIFICATII TEHNICE GENERALE.................................................................................................................. ....2

  CERINTE SPECIFICE....................................................................................................................................................2

  CERINTE SPECIFICE

  PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA CU CONDUCTE

  DIN PEID............................................................................................................................................................................7

  1. GENERALITATI. RETELE DE ALIMENTARE CU APA.....................................................................................8

  1.1 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN POLIETILENA, SUBTERANE,

  PENTRU DISTRIBUTIA APEI POTABILE..................................................................................................................8

  2. INSTRUCTIUNI DE MONTAJ.................................................................................................................................10

  2.1 GENERALITATI...................................................................................................................................................10

  2.2 MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI CONSERVAREA MATERIALELOR....... .......... ..10

  2.3 PUNEREA IN OPERA...................................................................................................................................... ....12

  2.4 C ONTROLUL ETANSEITATII .....................................................................................................................................16

  2.5 A COPERIREA CONDUCTELOR ..................................................................................................................................19

  2.6 PUNEREA IN UNCTIUNE.................................................................................................................................21

  CERINTE SPECIFICE

  PENTRU EXECUTAREA RETELELOR DE CANALIZARE CU CONDUCTE DIN PVC..................................22

  1. GENERALITATI. RETELE DE CANALIZARE..................................................................................... ......... .....23

  1.1 INSTRUCTIUNI TEHNICE PENTRU MONTAREA CONDUCTELOR DIN P VC SUBTERANE , PENTRU RETELELE DE

  'a(. 2 / 155

 • 8/13/2019 Sect 2 A1.1_crt Specif

  3/155

  Contract 2 Servicii de Consultanta pentru Bistrita Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.Extinderea si oderni!area in"rastructurii de apa si apa u!ata in judetul Dolj.

  C#$%Extinderea si reabilitarea siste elor de ali entare cu apa si canali!are enajera in orasul &iliasi Documentatie de Atribuire Volumul 2 Sectiunea A1.1

  CANALIZARE..............................................................................................................................................................23

  1.2 PROPRIETATIILE MATERIALULUI PVC DUR...............................................................................................23

  1.3 CARACTERISTICILE CONDUCTELOR SI PIESELOR DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN

  PVC................................................................................................................................................................................24

  2. CONDUCTE SI PIESE DE LEGATURA PENTRU CANALIZARE DIN PVC MOD DE PREZENTARE SI

  DOMENIU DE UTILIZARE..........................................................................................................................................2

  3. PUNEREA IN OPERA................................................................................................................................... ......... ...2

  3.1 TRASAREA SI NIVELMENTUL.........................................................................................................................25

  3.2 E!ECUTIA SAPATURII................................................................................................................................... ...26

  3.3 E!ECUTIA CANALULUI....................................................................................................................................26

  3.4 INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL, DESCARCAREA, STOCAREA TUBURILOR SI A

  RACORDURILOR DIN PVC.......................................................................................................................................2"

  !. TEHNICA MONTARII IN TRANSEE.....................................................................................................................2"

  4.1 E!ECUTIA RACORDURILOR LA CANALELE DIN PVC..............................................................................30

  4.2 E!ECUTIA GURILOR DE SCURGERE.............................................................................................................30

  4.3 E!ECUTIA CAMINELOR DE VIZITARE.................................................................................................... .....31

  4.4 E!ECUTIA UMPLUTURILOR............................................................................................................................31

  4.5 INCERCAREA DE ETANSEITATE....................................................................................................................32

  4.6 VERI ICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR DE E!ECUTATE......................................................... .......... 33

  4." RE ACEREA PAVA#ULUI IN CAROSABIL SI PIETONAL............................................................................33

  . PUNEREA IN FUNCTIUNE SI RECEPTIE........................................................................................... .......... ......33

  5.1 RECEPTIA LUCRARILOR ...........................................................................................................................................33

  CERINTE SPECIFICE

  PENTRU EXECUTAREA CONDUCTELOR PRIN FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT LA SISTEMUL DE

  ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE............................................................................................................. ...3

  1. GENERALITATI........................................................................................................................................................3#

  1.1 O BIECT ....................................................................................................................................................................36

  1.2 U TILA#E ..................................................................................................................................................................36

  2. DESCRIEREA LUCRARILOR.................................................................................................................................37

  2.1 T EHNOLOGIA DE E!ECUTIE .....................................................................................................................................3"

  2.2 S TAREA INITIALA SI LUCRARI PREGATITOARE ........................................................................................................39

  3. EXECUTIA FORAJULUI ORIZONTAL...................................................................................................... .......... !0

  3.1 P ROCES TEHNOLOGIC ..............................................................................................................................................40

  3.2 S APATURI SI UMPLUTURI ........................................................................................................................................40

  3.3 C ONDITII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ................................................................................................40

  !. PRO$E% TESTE% VERIFICARI PE ETAPE SI LA FINAL............................................................................ ......