of 35 /35
SPEKTROSKOPIA NMR POŁOŻENIA SYGNAŁÓW PROTONÓW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 δ ppm alkile alkile przy heteroatomach aromatyczne alkeny alkiny kwasy aldehydy OH, NH POŁOŻENIA SYGNAŁÓW ATOMÓW WĘGLA 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 δ ppm alkile alkile przy heteroatomach aromatyczne alkeny alkiny grupy karbonylowe IDENTYFIKACJA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

SPEKTROSKOPIA NMR

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SPEKTROSKOPIA NMR

Slajd 1SPEKTROSKOPIA NMR POOENIA SYGNAÓW PROTONÓW
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
δ
ppm
alkile
POOENIA SYGNAÓW ATOMÓW WGLA
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
δ
ppm
alkile
Allilowe 1.7 - 1.9
Acetylenowe 2.5 - 3.1
Olefinowe 4.5 - 6.0
Aromatyczne 6.0 - 9.0
Aldehydowe 9.0 - 10.0
Karboksylowe 10.0 – 15.0
Alifatyczne, sp3 0 - 50
Acetylenowe, sp 60 – 90
Grupa karbonylowa w aldehydach i ketonach, sp2 190 - 215
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
widmo 1H widmo 13C
orto meta para
C1 orto meta para
CH=CH2 9,5 -2,0 0,2 -0,5
CΞCH -6,1 3,8 0,4 -0,2
CΞN -15,4 3,6 0,6 3,9
NH2 18,0 -13,3 0,9 -9,8
N(CH3)2 23,0 -16,0 1,0 -12,0
NHCOCH3 11,0 -10,0 0 -6,0
NO2 20,0 -4,8 0,9 5,8
OH 26,9 -12,7 1,4 -7,3
OCH3 31,4 -14,4 1,0 -7,7
OCOCH3 22,4 -7,1 0,4 -3,2
F 34,8 -12,9 1,4 -4,5
Cl 6,2 0,4 1,3 -1,9
Br -5,5 3,4 1,7 -1,6
I -32 10 3 1
Tabela
wspóczynników
korelacyjnych
CΞN 0,23 0,78 0,58
CHO 1,03 0,97 1,21
NR2 0,69 -1,19 -1,31
Aromat. 1,35 0,37 -0,10
OR 1,18 -1,06 -1,28
OCOR 2,09 -0,40 -0,67
Cl 1,00 0,19 0,03
Br 1,04 0,40 0,55
Wspóczynniki korelacyjne dla alkenów
Science and Technology)
widmo 1H NMR,
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
C2H5Br, (0.02 ml : 0.5 ml CDCl3)
widmo 13C NMR, bromek etylu,
C2H5Br, (0.02 ml : 0.5 ml CDCl3)
3JH1-H2 = 7,5 Hz
acuchów wglowodorowych
widmo 1H NMR, jodek etylu, C2H5I,
(0.02 ml : 0.5 ml CDCl3) widmo 13C NMR, jodek etylu, C2H5I,
(0.02 ml : 0.5 ml CDCl3)
SPEKTROSKOPIA NMR
widmo 13C NMR,bromek propylu,
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
widmo 13C NMR,bromek 2-propylu,
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
C2H4O2 w CDCl3
C2H4O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
C4H8O2 w CDCl3 widmo 13C NMR, octan etylu,
C4H8O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
C3H7NO w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJAZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJAZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR
widmo 1H NMR C10H12O2 w CDCl3 widmo 13C NMR C10H12O2 w CDCl3
SPEKTROSKOPIA NMR
IDENTYFIKACJAZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR widmo 13C NMR 2-butenianu etylu, C6H9O2 w CDCl3
Widmo korelacyjne 1H-13C NMR 2-butenianu etylu, C6H9O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR widmo 1H NMR (S)-3-hydroksybutanianu etylu, C6H12O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR widmo 1H NMR (S)-3-hydroksybutanianu etylu, C6H12O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR widmo 1H NMR (S)-3-hydroksybutanianu etylu, C6H12O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR widmo 1H NMR (S)-3-hydroksybutanianu etylu, C6H12O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR widmo 13C NMR (S)-3-hydroksybutanianu etylu, C6H12O2 w CDCl3
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJA ZWIZKÓW ORGANICZNYCH
IDENTYFIKACJAZWIZKÓW ORGANICZNYCH
SPEKTROSKOPIA NMR
widmo 1H NMR C10H12O2 w CDCl3 widmo 13C NMR C10H12O2 w CDCl3
Obecne sygnay 1H aromatycznych i
alifatycznch
Piercie benzenowy 1,4-podstawiony