Suport Curs Management

  • View
    18

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Suport Curs Management

Text of Suport Curs Management

SUPORT DE CURS

UNIUNEA EUROPEAN

Fondul Social EuropeanGUVERNUL ROMANIEIMinisterul Administraiei i Internelor Inovaie n administraie

Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii Administrative"

CURS PERFECTIONAREManagement Financiar si Achizitii PubliceDECEMBRIE 2010

CURS DESFASURAT IN CADRUL PROIECTULUI

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITII, DE MEDIU I AL SNTII I SECURITII OCUPAIONALE PROIECT COFINANAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN

prin

Programul Operaional "Dezvoltarea Capacitii Administrative"

PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR

SUPORT DE CURSCUPRINSMODULUL 1. MANAGEMENT FINANCIAR

1. Concepte2. FunctiiMODULUL 2. INTOCMIREA SI COMPLETAREA DOCUMENTELOR PRIMARE

2.1.Sfera de actiune a contabilitatii

2.2.Documentele justificativeMODULUL 3. CONTAREA OPERATIUNILOR PATRIMONIALE

Reguli privind evaluarea

Operatiuni patrimonialeMODULUL 4. EFECTUAREA DE CALCULE SPECIFICE4.1.Cuantificarea operatiilor economine

4.2.Comunicarea informatiilor prin intermediul situatiilor financiare4.3.Lucrari pregatitoare intocmirii situatiilor financiare

MODULUL 5. COMPLETAREA REGISTRELOR CONTABILE SI TRANSMITEREA DOCUMENTELOR SPECIFICE

5.1.Notiunea si clasificarea registrelor

5.2.Continutul, completarea si gestionarea registrelor

MODULUL 6. BALANTA CONTABILA. BILANTUL CONTABIL

Rezultatele financiare

Principii contabile

MODULUL 7. EVALUAREA PATRIMONIULUI

7.1.Momentele evaluarii

7.2.Metode de evaluare

7.3.Inventarierea patrimoniului

MODULUL 8. PROCEDURI DE ACHIZITIE PUBLICA

8.1.Programul anual al achizitiilor publice

8.2.Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica

BIBLIOGRAFIE

MODULUL 1. MANAGEMENT FINANCIAR

CONCEPT, FUNCTII

Consideratii generale:Managementul este unul din factorii esentiali care explica de ce o tara este bogata sau saraca. Menagementul este o arta si nu una oarecare, ci arta artelor pentru ca pune in valoare talentele oamenilor. Din cele doua definitii rezulta ca managementul are un pronuntat caracter uman. Conducerea inseamna o retea de oameni care lucreaza impreuna pentru a atinge obiectivele urmarite de catre firme, fiecare structura a firmei isi organizeaza si conduce propriile afaceri cu singurul amendament ca trebuie sa-si justifice rezultatele in fata conducerii companiei din care face parte.

In sectorul public, managementul finantelor publice este un atribut al guvernului, al puterii politico-administrative executive incredintate de Parlament. Institutia organizatorica care este delegata pentru managementul finantelor publice este Ministerul de Finante cu Directiile sale judetene, iar finantele publice locale apartin autoritatilor locale. Managementul financiar este un tip de management care are scopul de a asigura permanent organizatia cu fondurile necesare si de a le utiliza la maximum de eficienta. Managementul finantelor este stiinta care se ocupa cu studiul proceselor de conducere, prevedere, organizare, antrenare si control a resurselor financiare de care dispune o organizatie in scopul realizarii obiectivelor. Finantele manageriale reprezinta un sistem de cunostinte stiintifice, de metode si tehnici de estimare a necesarului de resurse financiare si a posibilitatilor de obtinere a acestora, de instrumente economico-financiare, procedee de constituire, repartizare si utilizare a fondurilor bugetare, de elaborare si executare a bugetelor, de optimizare a deciziilor manageriale financiare, de evaluare a eficientei economice a activitatii.

Obiectivele managementului financiar:

1. Sa furnizeze managerilor informatii pentru a stabili costul produselor, serviciilor si altor obiective strategice. Informatiile privind costurile necesare sunt : evaluarea stocurilor, determinarea costului vanzarilor, identificarea costurilor asociate produselor si serviciilor pentru considerente legate de eficienta.

2. Sa furnizeze informatii managerilor pentru luarea deciziilor, astfel: formularea strategiilor realiste si a scopurilor pe termen lung, alocarea eficienta a resurselor si asigurarea utilizarii eficiente a lor.

3. Sa furnizeze informatii pentru planificare si control si sa cuantifice progresul fata de obiectivele fixate. Se verifica acuratetea obtinerii performantelor planificate si identificarea oportunitatilor si a cailor de imbunatatire.

Managementul financiar presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Planificarea programului, planificarea operatiilor, planificarea investitiilor

2. Implementarea : planurilor financiare, finantarile, controlul administratiilor

3. Evaluarea performantelor, sistemul informational managerial, analiza

4. Auditarea: controlul financiar specific.

Principalele tehnici utilizate in managementul finaciar sunt:

Bugetarea si finantarea Cheltuieli si colectarea fondurilor banesti Raportarea progreselor inregistrate si statistici Culegerea datelor din contabilitate si situatiile financiare Audit financiar-contabil

Managementul financiar cuprinde o serie de activitati rezultate din combinarea functiilor managementului cu functiile finantelor, dintre care : colectarea fondurilor financiare si efectuarea platilor, bugetarea si finantarea, evaluarea rezultatelor, statisticile si raportarea periodica. Aceste activitati pot fi realizate utilizand o serie de tehnici, modele si metode utilizate in stiintele economice. Cele mai utilizate sunt :

previziunea cu tehnicile sale specifice, dintre care : metoda balantelor, metoda exploatarii, metoda intrapolarii, metoda normarii

statistica : calculul ratelor, a riscului, structurarea

modelarea si simularea proceselor economice

metoda scorurilor pentru evaluarea marimilor calitative.

Factorii care stimuleaza oamenii:

1. Atribuirea de responsabilitate ( acestei parghi I se acorda 24% din economia generala a mijloacelor de stimulare );

2. Delegarea de autoritate 16%;

3. Salariul 15%;

4. Stimularea salariatului de a-si forma o cariera 14,7%;

5. Ambitia 8,8%;

6. Crearea posibilitatii ca salariatul sa-si formeze un renume 6,7%;

7. Gradul de siguranta pe care il garanteaza firma;

8. Politica de cadru a firmei 3,6%;

9. Premierea 2%;

10. Asajarea orarului de lucru cu interesele salariatilor;

11. Utilizarea rationala a factorilor geografiei.

Conceptul de management financiarManagementul unitatii vizeaza toate componentele de care dispune o unitate avand ca solutie optimizarea utilizarii lor. Pentru a realiza aceste sarcini managementul unitatii are mai multe functii atribuite ale actului de conducere.

Functiile sau atributele actelor de conducere :- functia de prevedere;

- functia de organizare;

- functia de coordonare;

- functia de antrenare sau control;

- functia de evaluare si control.

Aceste functii se interconditioneaza.

Prevederea inseamna cunoasterea viitorului. Din punct de vedere al instrumentelor de previziune, cele pe termen lung sunt grupate sub genericul prognoze, cele pe termen mediu sunt denumite planuri iar cele pe termen scurt, programe. Previziunea este saltul din situatia actuala.Organizarea inseamna asezarea elementelor structurale si functionale in cadrul dorit. Avem urmatoarele segmente de organizare:

tip ierarhic - adunarea generala , consiliul administrativ, directori, servicii in forma piramidala. Dezavantaj: alungeste procesul de decizie. Avantaj: asigura ordine desavarsita.

tip functional - adunare generala, consiliu de administratie, direcoti pe fiecare specialitate in parte si servicii pe fiecare specialitate. Dezavantaj: complica responsabilitatile. Avantaj: introduc in sistemul de organizare performantele profesionale.Coordonarea este unirea eforturilor pe directiile necesare. Pentru coordonare sunt necesare in primul rand obiective clare, apoi trebuie cuantificate cu claritate resursele si toate trebuie incorporate in programe. Coordonarea presupune comunicare. Comunicarea inseamna informatie iar informatia inseamna forta.

Antrenarea ( comanda ) inseamna sistemul decizional. O decizie din punct de vedere al managementului - intelegem alagerea unei variante de urmat dintr-o multitudine de alternative posibile. Este o relatie direct proportionala intre calitatea deciziei si valoarea profitului. Fiecare decizie inainte de a se aplica trebuie tradusa in eforturi si efecte. S-a dezvoltat o intrega literatura privind elaborarea, fundamentarea si urmarirea deciziilor.

Deciziile au fost clasificate dupa criteriile urmatoare: decizii in conditiile de risc, ca avem de-a face cu un management hazardant.

Evaluarea si controlul este functia prin care se confirma sau se infirma realizarea celorlalte functii. Aceasta functie e fit-back-ul managementului. Controlul nu trebuie sa perburbe activitatea, trebuie sa o coordoneze, sa o stimuleze, trebuie sa aiba un pronuntat caracter prospectiv, preventiv si corectiv.Atributele managementului financiar:

previziunea financiara face parte din actiunea de previziune generala a firmei, a firmei, dar nu ca o componenta inglobata prin aditie ci ca o componenta cu un rol deosebit.;

organizarea financiara trebuie sa indeplineasca un rol activ in preocuparile organizationale ale firmei;

comunicarea financiara este transmiterea de mesaje. Mesajele implica cheltuieli. Managementul financiar are rolul de a asigura fundamentele deciziilor.

controlul financiar fundamenteaza toate celelalte functii ale actului managerial. Orice proiect trebuie urmarit in executie, urmarire ce se face cu ajutorul acelui indicatori. Controlul financiar este o componen