of 55 /55
TAFSIR SURAH AL-FATIHAH JAN 2013 oleh Syed Othman A Alkaff

Tafsir ayat hukum

  • Upload
    othmana

  • View
    62

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AlQuran

Text of Tafsir ayat hukum

Page 1: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH JAN 2013

oleh Syed Othman A Alkaff

Page 2: Tafsir ayat hukum

2

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 3: Tafsir ayat hukum

TERJEMAHAN SURAH AL-FATIHAH

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Yang menguasai hari pembalasan

KepadaMu kami menyembah dan kepadaMu kami minta pertolongan

Tunjukilah kami jalan yang lurus

Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka,

Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat

3

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 4: Tafsir ayat hukum

4

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 5: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Puji-pujian, syukur الحمد هلل

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : “Apabila

seorang hamba berkata هلل الحمد , Allah swt

berkata : “Telah benar apa yang dikatakan

hambaKu, puji-pujian hanya bagiKu”

Rajanya dan pemiliknya رب العالمين

hanya bagi Allah sahaja ال dengan (الرب)

رب العالمين الرحمن الرحيم

• Tarhib dan Targhib

• Targhib ialah khabar yang menakutkan

• Tarhib ialah khabar yang mengembirakan

• Puji-pujian bagi Allah

5

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 6: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

مالك يوم الدين

• Nama yang khusus untuk Allah walaupun

hari akhirat belum tiba

• Boleh disifatkan kepada makhluk sesuai

dengan maknanya

• يوم Dari terbit matahari hingga terbenamnya

• الدين Balasan dari amalan baik dan buruk

• Perhitungan segala amalan

Apabila kita perhatikan dari ayat pertama hingga

akhir ayat ini, ianya berbentuk puji-pujian kepada

Allah. Manakala ayat-ayat seterusnya berbentuk

perbualan dan doa hamba kepada Allah

6

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 7: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH • نعبد Kami sembah dan kami taat

• Taat pada dua perkara

1) Melakukan perintahNya

2) Menjauhkan laranganNya

• نستعين Kami meminta pertolongan dan taufiq

Doa dari hamba kepada Tuhannya اهدنا

Tunjukilah kami jalan yang betul

Hidayah / petunjuk yang dimaksudkan disini ialah hidayah taufiq

(ilmu beserta amal)

Jalan الصراط

• المستقيم Sifat jalan tersebut

• Jalan yang lurus dan betul

7

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 8: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH • أنعمت Jalan yang Engkau beri ni’mat padanya

• Memberi makna jalan yang betul yang diredhai Allah

• Membidas kata-kata golongan qadariah, mu’tazilah dan imamiah

yang beri’tiqad bahawa Allah lah pencipta segala perbuatan

manusia

غير المغضوب عليهم

• ( المغضوب ) yang dimaksudkan ialah orang-orang Yahudi seperti di

ayat (al-Fath : 6)

• Yang Engkau murkai

( الضالين ) وال الضالين yang dimaksudkan ialah orang-orang Nasrani seperti di

ayat (al-Maidah : 77)

Orang-orang yang sesat

Kata-kata arab, .susu itu larut (desolve) dalam air ” الماء في اللبن ضل ”

Bermaksud jauh dari jalan yang benar

8

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 9: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH RINGKASAN KANDUNGAN AYAT

Allah swt telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita

harus memujiNya, mensucikan nama-namaNya dan

menyanjungNya sebagaimana mestinya. Seolah-olah Allah

berkata kepada kita, “Wahai hamba-hambaKu. Apabila

kamu mensyukuri dan memujiKu maka katakanlah, الحمد . لله رب العالمين

9

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 10: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Hendaklah kamu mensyukuriKu atas kebaikan yang Aku limpahkan kepada kamu. Maka Akulah Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan serta yang tunggal dan esa. Tidak ada yang menyekutuiKu dalam segala sesuatu.

Tuhan kepada semua manusia, jin, malaikat dan segala isi langit dan bumi. Akulah yang Maha Berkuasa. Akulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. RahmatKu mencakupi segala sesuatu dan limpah kurniaKu meliputi semua manusia.

10

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 11: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Oleh sebab itu segala pujian dan syukur hanya ditujukan

kepada Allah swt sahaja dan sekali-kali tidak kepada yang

lain disebabkan limpahan nikmat dan rahmat yang telah

Allah berikan kepada manusia yang berupa penciptaan,

rezeki, keselamatan jasmani, akal fikiran dan banyak lagi

yang sekiranya ingin dihitung oleh manusia niscaya dia tidak

akan dapat menghitungnya.

11

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 12: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang dapat

mengalahkanNya, yang mengatur segala urusan dan perkara

hamba2Nya melalui undang2 yg ditetapkanNya di alam ini yg

sebenarnya kesemua undang2 itu adalah bagi kemaslahatan

manusia.

Dialah Allah yang memiliki kekuasaan, memberi pembalasan

dan perhitungan pada Hari Kiamat. Oleh itu hendaklah kamu

mengkhususkan pengabdian dan penghambaan hanya

kepada Allah.

12

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 13: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Katakanlah : “Ya Allah. Kami merendahkan dan

memasrahkan diri. kepadaMu kami sujud dan menyembah. Kami mengkhususkan penyembahan kami hanya kepadaMu dan tiada yang lain yang layak disembah melainkan Engkau. KepadaMu kami meminta pertolongan supaya dapat kami beribadah kepadaMu, kerana tiada yang dapat menolong kami melainkan Engkau.”

“Kemudian Engkau teguhkanlah kami dalam Islam dan berikanlah kami kekuatan untuk beramal dan beribadah dengan ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami.”

13

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 14: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

“Perkukuhkanlah keimanan dalam hati-hati kami dan

jadikanlah kami termasuk orang-orang yang

menempuh jalan yang diredhaiMu, iaitu jalan para

Nabi-nabi, orang-orang yang baik-baik, para

syuhada’ dan juga orang2 yg soleh. Mereka itulah

sebaik-baik teman kami dan janganlah Engkau

golongkan kami ke dalam golongan orang-orang

yang sesat, yg tidak mengikuti agamaMu, yg kufur

dengan ayat-ayatMu, yang kufur dengan risalah yg

dibawa oleh para RasulMu. Engkau jauhkanlah kami

Ya Allah dari jalan orang2 yg Engkau murka”. “Ya

Allah, perkenankanlah permintaan kami ini.” 14

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 15: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH KEPELBAGAIAN BACAAN

Jumhur membaca .dgn huruf dal berbaris depan الحمد

Manakala Sufyan bin Uyainah membacanya الحمد dengan huruf dal berbaris atas.

Jumhur membaca العالمين رب dengan huruf ba’

berbaris bawah.

Manakala Zaid bin Ali membacanya العالمين رب

dengan huruf ba’ berbaris atas.

Jumhur membaca الدين يوم مالك dgn memanjangkan

bunyi huruf mim. 15

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 16: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH Ibnu Katsir, Ibnu Umar dan Abu Darda’ pula

membacanya الدين يوم ملك dengan memendekkan

bunyi mim tersebut.

Ibnu Anbari berkata ada lima cara dalam membacanya :

مالك - Yang Menguasai

ملك - Raja

ملك - Penguasa

مليك - Raja

مالك - Penegak 16

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 17: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Jumhur membaca نعبد إياك dengan huruf nun

berbaris atas.

Al-Hasan membacanya يعبد إياك dengan huruf ya’

berbaris depan.

Jumhur membaca المستقيم الصراط اهدنا dengan

huruf sod.

Al-Mujahid dan Ibnu Muhith pula membacanya اهدنا

المستقيم السراط dengan huruf sin. 17

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 18: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH AL-FATIHAH

Jumhur membaca نعبد إياك dengan huruf nun

berbaris atas.

Al-Hasan membacanya يعبد إياك dengan huruf ya’

berbaris depan.

Jumhur membaca المستقيم الصراط اهدنا dengan

huruf sod.

Al-Mujahid dan Ibnu Muhith pula membacanya

المستقيم السراط اهدنا dengan huruf sin.

18

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 19: Tafsir ayat hukum

HUKUM-HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN

SURAH AL-FATIHAH

19

Tafsir Surah Al-Fatihah Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 20: Tafsir ayat hukum

#1 HUKUM BASMALAH DALAM AL-QURAN

Adakah Basmalah merupakan satu ayat dari

Al-Quran?

20

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 21: Tafsir ayat hukum

BASMALAH DALAM SURAH AN-NAML :-

حمي ﴿ ن إلر ح إلر ه بسم إلل نه من سليمان وإ ن

﴾إ

"Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: ""Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.“

Surah An-Naml ayat 30

Para Ulama’ bersepakat bahawa basmalah di sini merupakan ayat dari surah tersebut

21

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 22: Tafsir ayat hukum

NAMUN PARA ULAMA BERBEZA PENDAPAT SAMA ADA BASMALAH AYAT DARI SURAH AL-FATIHAH ATAUPUN TIDAK :-

#1 Ayat dari

Surah Al-Fatihah

Imam As-Syafie

Hadis “Apabila kamu membaca Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, bacalah

juga Bismillahirrahmanirrahim

….”

#2 Bukan ayat dari

Surah Al-Fatihah

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah

Hadis “Rasulullah saw memulakan solatnya

dengan takbir dan membca Alhamdulillahi

rabbil ‘alamin”

#3 Bukan dari

Surah Al-Fatihah;

tapi ayat yang lengkap

sebagai pemisah

Imam Ahmad

22

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 23: Tafsir ayat hukum

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :- Hujjah golongan pertama

Sabda Rasulullah saw : “Apabila kamu membaca

‘alhamdu lillaahi rabbil ‘alamiin’, bacalah juga,

‘Bismillaahir Rahmaanir Rahiim’. Alfatihah adalah Ummul

Quran dan Ummul Kitab. Basmalah pula salah satu dari

ayatnya.”

23

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 24: Tafsir ayat hukum

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :- Hujjah golongan kedua

Hadis Aisyah ra. berkata: “Rasulullah saw memulakan

solatnya dengan takbir dan membaca ‘alhamdulillaahi

rabbil ‘alamiin’.

Anas ra. pula berkata: “Aku telah solat di belakang

Rasulullah saw, Abu Bakar, Umar dan Uthman ra.

Mereka semuanya memulakan bacaan yang jahar (yang

kuat) dengan ‘alhamdulillaahi rabbil ‘alamiin’.”

24

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 25: Tafsir ayat hukum

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :- Tarjih

Al-Qurtubi berkata : “Yang paling tepat dari semua

pendapat ini ialah pendapat Imam Malik, sebab al-Quran

tidak ditulis dari khabar ahad آحاد , tetapi dari yang

mutawatir متواتر , hadis yang positif yang tiada

perbezaan pendapat padanya.”

25

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 26: Tafsir ayat hukum

#2 HUKUM BASMALAH DALAM SOLAT

Apakah hukum membaca basmalah

dalam solat?

26

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 27: Tafsir ayat hukum

ULAMA BERBEZA PENDAPAT TENTANG HUKUM MEMBACA BASMALAH DALAM SOLAT :-

27

Hukum basmalah

dalam solat

Imam Abu Hanifah

Membaca pada

awal Fatihah dan surah-

surah dengan perlahan

adalah baik

Imam Malik

Dilarang dalam solat fardhu

baik dengan bacaan kuat

ataupun perlahan,

sama ada di awal Fatihah

atau surah-surah lain

Syafie-Imam As

Wajib membaca – sesuai

mengikut bacaan kuat

ataupun perlahan

Imam Ahmad

Boleh membaca dengan

perlahan,

tidak disunatkan

membaca dengan

dengan kuat

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 28: Tafsir ayat hukum

#2 HUKUM BASMALAH DALAM SOLAT Sumber perbezaan pendapat

Ia berasal dari masalah, adakah basmalah ayat dari

surah fatihah ataupun tidak. Perkara ini telah kita

bincangkan di atas dan ia balik kepada mana yang rajih

(yang tepat).

28

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 29: Tafsir ayat hukum

#3 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH DALAM SOLAT :-

#1 Al-Fatihah merupakan syarat

sah solat

Jumhur Ulama

Hadith “Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-

Fatihah”

#2 Boleh solat tanpa Al-Fatihah,

tetapi kurang baik

Imam Ath-Tauri dan Abu Hanifah

Ayat Al-Qur’an “…. maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-

Qur’an”

29

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 30: Tafsir ayat hukum

#3 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH DALAM SOLAT :- Hujjah golongan pertama

Sabda Rasulullah saw:

ال صالة لمن لم ي قرأ بفاتحة الكتاب “Tidak sah solat seseorng yg tidak membaca surah

Fatihah.”

Hujjah golongan kedua

Firman Allah swt di dalam al-Quran :

فاق رؤا ما ت يس ر من القرآن “… maka bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Quran.”

30

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 31: Tafsir ayat hukum

#3 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH DALAM SOLAT :- Pada pendapat mereka Allah hanya mewajibkan

membaca apa yang mudah dan tidak menentukan surah

apa yg wajib.

Jumhur ulama menentang pendapat ini dan menjelaskan

bahwa dalil ayat tersebut sebenarnya diturunkan

mengenai solat malam.

Tarjih

Maka yang rajihnya jelas adalah pendapat golongan

pertama.

31

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 32: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :-

Adakah ma’mum harus membaca Al-Fatihah di belakang imam?

Apabila seorang ma’mum masbuq menyertai imam dalam keadaan ruku’ maka gugurlah kewajipan membaca

Al-Fatihah pada rakaat tersebut

32

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 33: Tafsir ayat hukum

ULAMA BERBEZA PENDAPAT APABILA MA’MUM MENYERTAI SOLAT IMAM SEBELUM RUKU’ :-

#1 Harus bagi ma’mum membaca Al-Fatihah dalam solat sirr dan

jahar

Imam As-Syafie

dan Imam Ahmad

Hadis: “Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-

Fatihah”

#2 Harus membaca dalam solat sirr dan

tidak perlu dalam solat jahar

Imam Malik

Ayat Al-Qur’an: “Dan apabila dibacakan Al-

Qur’an maka hendaklah kamu dengar dan diam”

#3 Ma’mum tidak perlu membaca Al-Fatihah dalam solat sirr atau

jahar

Imam Abu Hanifah

Ayat Al-Qur’an: “Dan apabila dibacakan Al-

Qur’an maka hendaklah kamu dengar dan diam”

33

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 34: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :-

Hujjah golongan pertama

Sabda Rasulullah saw : “Tidak sah solat seseorang

yang tidak membaca surah fatihah.”

Hujjah golongan kedua

Firman Allah swt : و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا “dan apabila dibacakan al-Quran maka hendaklah

kamu dengar dan diam …”

Beliau memandang bacaan imam yang kuat sahaja

menggugurkan kewajipan ma’mum membaca

fatihah. 34

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 35: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :-

Hujjah golongan ketiga

Firman Allah swt : و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا “dan apabila dibacakan al-Quran maka hendaklah

kamu dengar dan diam …”

Hadis Nabi saw : فقراءة اإلمام له قراءة , من كان له إمام “

Sesiapa yang solat dibelakang imam, maka bacaan

imam itu mencukupi bagi ma’mum.”

Beliau memandang bacaan imam itu walaupun

dengan perlahan juga cukup bagi ma’mum.

35

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 36: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :- Ibnu Katsir menyatakan:

2. Makmum tidak wajib membaca apa-apa sama sekali, baik itu Al-Fatihah maupun surah lainnya, baik itu pada shalat jahriah maupun shalat sirriah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad dari Jabir bin Abdillah dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda:

فقراءة اإلمام له قراءة , من كان له إمام

“Barangsiapa yang mempunyai (baca: bermakmum kepada seorang) imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia juga.”

36

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 37: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :-

Akan tetapi pada sanadnya ada kelemahan. Al Hafidh ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Hadits yang lemah menurut

para huffaz, sedang jalan2 dan kecacatan2nya telah dikumpulkan Ad

Daruquthniy dan yang lainnya.” (Fathul Bari 2/314)

Malik juga meriwayatkannya dari Wahb bin Kaisan

dari Jabir tapi dari ucapan beliau (baca: secara

mauquf).

Hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalan,

akan tetapi tidak ada satu pun di antaranya yang

shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Wallahu A’lam 37

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 38: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :- 2. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada

shalat sirriah dan dia tidak wajib membacanya pada shalat jahriah. Hal ini berdasarkan hadits yang tsabit dalam Shahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy’ari dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

وافإذا كب ر فكب روا وإذا ق رأ فأنصت : إن ما جعل اإلمام لي ؤتم به

“Tidaklah imam itu diangkat kecuali untuk diikuti: Kerananya jika dia bertakbir maka bertakbirlah kalian, dan jika dia membaca maka diamlah kalian …” -lalu Ibnu Katsir menyebutkan haditsnya-. 38

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 39: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :- Demikian pula diriwayatkan oleh para penulis kitab

As-Sunan, yaitu: Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai,

dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah dari Nabi s.a.w.

bahwa beliau bersabda:

واوإذا ق رأ فأنصت

“Dan jika dia membaca maka diamlah kalian.”

Hadits Abu Hurairah ini juga telah dinyatakan

shahih oleh Muslim bin Al-Hajjaj.

Maka kedua hadits ini menunjukkan benarnya

pendapat ini, dan ini merupakan pendapat lama

dari Asy-Syafi’i rahimahullahu Ta’ala. 39

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 40: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :- ث نا محم د بن سلمة عن محم د بن إسحق عن ث نا عبد الل ه بن محم د الن فيلي حد مك حد عن حول عن محمود بن الر بي

سول الل ه ر عبادة بن الص امت قال كن ا خلف رسول الل ه صل ى الل ه عليه وسل م في صالة الفجر ف قرأ م ق لنا ن عم هاا يا مك صل ى الل ه عليه وسل م ف ث قلت عليه القراءة ف لم ا ف رغ قال لعل كم ت قرءون خلف إما

رسول الل ه قال ال ت فعلوا إال بفاتحة الكتاب فإن ه ال صالة لمن لم ي قرأ بهاDari Ubadah ibnu Ash Shamit radliyallahu ‘anhu

berkata: (Adalah kami dahulu berada di belakang

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam shalat

fajar, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

membaca dan terus bacaan terasa berat

terhadapnya, kemudian tatkala selesai maka beliau berkata:

40

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 41: Tafsir ayat hukum

#4 HUKUM BACAAN AL-FATIHAH OLEH MA’MUM :- Mungkin kalian membaca di belakang imam kalian?

Maka kami berkata: “Ya ini (kami melakukan ini) wahai Rasulullah,” maka beliau berkata: “Jangan kalian lakukan kecuali terhadap Fatihatul Kitab, karena sesungguhnya tidak (ada) shalat bagi orang yang tidak membacanya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dll)

Al Imam Al Khaththabi rahimahullah berkata: “Hadits ini menegaskan bahwa membaca Al Fatihah adalah wajib atas orang yg di belakang imam, baik bagi imam itu menjaharkan bacaan ataupun membacanya sirr, sedangkan isnadnya adalah jayyid lagi tidak ada celaan di dalamnya.” (Aunul Ma’bud 3/30)

41

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 42: Tafsir ayat hukum

42

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 43: Tafsir ayat hukum

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH عن أبي وحدثناه إسحق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا سفيان بن عيينة عن العالء عن أبيه :كتاب الصالة -صحيح مسلم

ثالثا ف هري رة عن الن بي صل ى الل ه عليه وسل م قال من صل ى صالة لم ي قرأ فيها بأم القرآن هي خدامام ف قال اق رأ بها في ن فسك فإني سمع ر تمام فقيل لبي هري رة إن ا نكون وراء اإل رسول الل ه ت غي

قال الل ه ت عالى قسمت الص الة ب يني وب ين عبدي نصفين ولعبدي ما صل ى الل ه عليه وسل م ي قول حمن الر حيم لر سأل فإذا قال العبد الحمد لل ه رب العالمين قال الل ه ت عالى حمدني عبدي وإذا قال ا

ين قال مج دني عبدي وقال مر ة و ض إلي ف قال الل ه ت عالى أث نى علي عبدي وإذا قال مالك ي وم الدا قال اهدنا إذ عبدي فإذا قال إي اك ن عبد وإي اك نستعين قال ها ب يني وب ين عبدي ولعبدي ما سأل ف

لعبدي ا الصراط المستقيم صراط ال ين أن عمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الض الين قال ه .ولعبدي ما سأل

43

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 44: Tafsir ayat hukum

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH Dalam riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah

radliyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa

sallam berkata: “Barangsiapa melaksanakan

shalat yang mana dia tidak membaca Ummul

Qur’an di dalamnya, maka ia (shalatnya) itu adalah

khidaj -tiga kali- lagi tidak sempurna.” Maka

dikatakan kepada Abu Hurairah: Sesungguhnya

kami berada di belakang imam.” Maka ia berkata:

Bacalah pada dirimu, kerana sesungguhnya saya

mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

berkata: Allah ta’ala berfirman: 44

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 45: Tafsir ayat hukum

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH “Aku telah membagi shalat di antara-Ku dan di antara

hamba-Ku dua bagian dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Bila si hamba membaca هلل رب العالمين الحمد maka Allah

ta’ala berkata: hamba-Ku memuji-Ku, dan bila membaca maka Allah ta’ala berkata: hamba-Ku telah الرحيم الرحمن

menyanjung-Ku, dan bila membaca الدين يوم مالك maka

berkata: hamba-Ku telah mengagungkan-Ku, kemudian bila membaca نستعين وإيك نعبد إياك maka berkata: Ini adalah

antara-Ku dengan hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta, kemudian bila membaca المستقيم الصراط اهدنا

maka berkata: Ini الضالين وال عليهم المغضوب غير عليهم انعمت الين صراط

bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang yang dia minta.” (HR Muslim no. 395) 45

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 46: Tafsir ayat hukum

HADIS QUDSI TTG ALFATIHAH dan dalam satu riwayat: Abu As Sa-ib Maula Hisyam ibnu

Zuhrah berkata: Maka saya berkata: Wahai Abu Hurairah

sesungguhnya saya kadang berada di belakang imam.

Berkata: maka ia menyentuh tangan saya dan berkata:

Bacalah Al Fatihah itu pada dirimu wahai orang Persia…

kemudian menuturkan hadits. (HR Abu Dawud)

46

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 47: Tafsir ayat hukum

SEKIAN, WASSALAM

47

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 48: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN بسم اهلل الر حمن الر حيم

001. (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang) حمد لله ال

002. (Segala puji bagi Allah): Lafaz ayat ini merupakn

kalimat berita, dimaksud sebagai ungkapn pujian kpd

Allah berikut pengertian yg terkandung di dalamnya,

yaitu bahawa Allah Taala adalah yg memiliki semua

pujian yg diungkapkan oleh semua hambaNya. Atau

makna yg dimaksud ialah bahawa Allah Taala itu

adalah Zat yg harus mereka puji. 48

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 49: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN

رب العالمين

(Tuhan semesta alam) ertinya Allah adalah yang

memiliki pujian semua makhluk-Nya, yaitu terdiri

dari manusia, jin, malaikat, hewan-hewan melata

dan lain-lainnya. Masing-masing mereka disebut

alam. Oleh kerananya ada alam manusia, alam jin

dan lain sebagainya.

49

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 50: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN

Lafaz العالمين 'al-`aalamiin' merupakan bentuk jamak

dari lafal '`aalam', yaitu dengan memakai huruf ya

dan huruf nun utk menekankan makhluk berakal/berilmu atas yg lainnya. Kata عالم 'aalam

berasal dari kata ةم عال `alaamah (tanda) mengingat ia

adalah tanda bagi adanya yg menciptakannya.

الر حم ن الر حيم 003. (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)

yaitu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah

menghendaki kebaikan bagi orang yang

menerimanya. 50

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 51: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN ين مالك ي وم الد

004. (Yang menguasai hari pembalasan) di hari

kiamat kelak. Lafaz 'yaumuddiin' disebutkan secara

khusus, kerana di hari itu tiada seorang pun yang

mempunyai kekuasaan, kecuali hanya Allah Taala

semata, sesuai dengan firman Allah Taala yang

menyatakan: من الملك الي وم لل ه الواحد القه ار ل

, "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini (hari

kiamat)? Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi

Maha Mengalahkan." (Q.S. Al-Mukmin 16) 51

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 52: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN

Bagi orang yang membacanya 'maaliki' maknanya

menjadi "Dia Yang memiliki semua perkara di hari

kiamat".

Atau Dia adalah Zat yang memiliki sifat ini secara

kekal, perihalnya sama dengan sifat-sifat-Nya yang

lain, yaitu seperti 'ghaafiruz dzanbi' (Yang

mengampuni dosa-dosa).

Dengan demikian maka lafaz 'maaliki yaumiddiin' ini

sah menjadi sifat bagi Allah, kerana sudah ma`rifah

(dikenal).

52

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 53: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN إي اك ن عبد وإي اك نستعين

005. (Hanya Engkaulah yang kami sembah dan

hanya kepada Engkaulah kami memohon

pertolongan) Ertinya kami beribadah hanya kepada-

Mu, seperti mengesakan dan lain-lainnya, dan kami

memohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam

menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lainnya. اهدن ا الصراط المستقيم

006. (Tunjukilah kami ke jalan yang lurus) Ertinya

bimbinglah kami ke jalan yang lurus, kemudian

dijelaskan pada ayat berikutnya, yaitu: 53

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 54: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN صراط ال ين أنعمت عليهم

007. (Jalan orang-orang yang telah Engkau

anugerahkan nikmat kepada mereka), yaitu melalui

petunjuk dan hidayah-Mu. Kemudian diperjelas lagi

maknanya oleh ayat berikut:

غير المغضوب عليهم

(Bukan (jalan) mereka yang dimurkai) Yang

dimaksud adalah orang-orang Yahudi.

وال الض الين

(Dan bukan pula) dan selain (mereka yang sesat.)

Yang dimaksud adalah orang-orang Kristian. 54

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)

Page 55: Tafsir ayat hukum

TAFSIR SURAH ALFATIHAH: JALALAIN

Faedah adanya penjelasan tersebut tadi

mempunyai pengertian bahwa orang-orang yang

mendapat hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi

dan bukan pula orang-orang Kristian.

Hanya Allahlah Yang Maha Mengetahui dan hanya

kepada-Nyalah dikembalikan segala sesuatu.

Semoga selawat dan salam-Nya dicurahkan

kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

beserta keluarga dan para sahabatnya, selawat dan

salam yang banyak untuk selamanya.

55

Ta

fsir S

ura

h A

lFatih

ah

(Sye

d O

thm

an

)