Temel Bilgi Teknolojileri I

 • View
  63

 • Download
  21

Embed Size (px)

Transcript

 • T.C. ANADOLU NVERSTES YAYINI NO: 2585

  AIKRETM FAKLTES YAYINI NO: 1554

  TEMEL BLG TEKNOLOJLER-I

  YazarlarDr. Bura KARABEY (nite 1)

  Prof.Dr. Krflat AILTAY (nite 2, 6)Yrd.Do.Dr. Trkan KARAKUfi (nite 2, 6)

  Yrd.Do.Dr. Engin KURfiUN (nite 2, 6)Prof.Dr. Nazife BAYKAL (nite 3-5)

  Okt. Nuray TEKN (nite 3-5)r.Gr. Engin Tamer fiEN (nite 7, 8)

  EditrYrd.Do.Dr. zgr YILMAZEL

  ANADOLU NVERSTES

 • Bu kitabn basm, yaym ve satfl haklar Anadolu niversitesine aittir.Uzaktan retim tekniine uygun olarak hazrlanan bu kitabn btn haklar sakldr.

  lgili kurulufltan izin almadan kitabn tm ya da blmleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kaytveya baflka flekillerde oaltlamaz, baslamaz ve datlamaz.

  Copyright 2012 by Anadolu UniversityAll rights reserved

  No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmittedin any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without

  permission in writing from the University.

  UZAKTAN RETM TASARIM BRM

  Genel Koordinatr Do.Dr. Mjgan Bozkaya

  Genel Koordinatr YardmcsArfl.Gr.Dr. rem Erdem Aydn

  retim TasarmclarDo.Dr. Mjgan Bozkaya

  Arfl.Gr.Dr. rem Erdem Aydn

  Grafik Tasarm YnetmenleriProf. Tevfik Fikret Uar

  r.Gr. Cemalettin Yldz r.Gr. Nilgn Salur

  Dil Yazm DanflmanFunda Grbz

  Kitap Koordinasyon BirimiUzm. Nermin zgr

  Kapak DzeniProf. Tevfik Fikret Uar

  r.Gr. Cemalettin Yldz

  DizgiAkretim Fakltesi Dizgi Ekibi

  Temel Bilgi Teknolojileri-I

  ISBN 978-975-06-1256-5

  2. Bask

  Bu kitap ANADOLU NVERSTES Web-Ofset Tesislerinde 340.000 adet baslmfltr.ESKfiEHR, Mays 2013

 • indekiler

  nsz ............................................................................................................ ix

  Bilgisayara Girifl............ ........................................................... 2BLGSAYARLARIN TARHES.................................................................... 3lk Bilgisayarlar.............................................................................................. 3Ticari Bilgisayarlar ......................................................................................... 4Entegre Devreler ve Mikroifllemciler............................................................ 5Kiflisel Bilgisayarlar ve Sonras ..................................................................... 6BLGSAYARLARIN YAPISI VE BLEfiENLER.............................................. 7BLfiM SSTEMLER ..................................................................................... 8Biliflim Sistemlerinin Yaps .......................................................................... 8Biliflim Sistemi eflitleri ................................................................................. 9Biliflim Sistemlerinin Etkileri ......................................................................... 10zet................................................................................................................ 11Kendimizi Snayalm...................................................................................... 12Yaflamn inden............................................................................................ 13Kendimizi Snayalm Yant Anahtar ............................................................ 14Sra Sizde Yant Anahtar .............................................................................. 15Yararlanlan Kaynaklar.................................................................................. 15

  flletim Sistemleri..................................................................... 16fiLETM SSTEMLERNE GRfi ..................................................................... 17flletim Sistemlerinin Temel Grevleri.......................................................... 18flletim Sistemi Trleri ................................................................................... 19WINDOWS..................................................................................................... 19Masast Bileflenleri...................................................................................... 20

  Grev ubuu ve Bileflenleri ................................................................. 20Pencereler ............................................................................................... 21Hzl Bafllat Mens ............................................................................... 21Bildirim Alan ......................................................................................... 21

  flletim Sistemi Gezgini.................................................................................. 22Klasrler Aras Gezinme ......................................................................... 23Pencere Ap-Kapatma, Byltme-Kltme ........................................ 24Klasr ve Dosya Simgelerinin Gsterimi ............................................... 24Klasr Oluflturma .................................................................................... 25Yeni Dosya Oluflturma ........................................................................... 26Dosya Ama-Kapatma............................................................................. 27Dosya Taflmak ........................................................................................ 27Dosya Silmek........................................................................................... 28

  Bafllat Mens ............................................................................................... 28Denetim Masas ....................................................................................... 29Program Kaldrma-Silme ......................................................................... 29Program alfltrma.................................................................................. 30Bilgisayar Kapatma Seenekleri ............................................................ 30

  indek i ler iii

  1. NTE

  2. NTE

 • Mac OS........................................................................................................... 31Masast ........................................................................................................ 31

  st Men ve Bileflenleri.......................................................................... 31Uygulamalar Mens ............................................................................. 32Sistem Tercihleri ..................................................................................... 33Bildirim Alan .......................................................................................... 34

  Finder (flletim Sistemi Gezgini) ................................................................... 34Pencere Ap-Kapatma, Byltme-Kltme ........................................ 34Klasr Oluflturma .................................................................................... 35Dosya ve Klasr Taflma ......................................................................... 35Dosya Silme............................................................................................. 35Bilgisayar Kapatmak .............................................................................. 35Program alfltrma.................................................................................. 36

  LINUX............................................................................................................. 36PARDUS ......................................................................................................... 37Masast ........................................................................................................ 37

  KDE Plasma alflma Alan ..................................................................... 38Panel ........................................................................................................ 39Programck............................................................................................... 39Etkinlik..................................................................................................... 40

  flletim Sistemi Gezgini.................................................................................. 41Pencere Ap-Kapatma, Byltme-Kltme ........................................ 41Klasr Oluflturma ve smini Deifltirme................................................. 42Yeni Dosya Oluflturma ........................................................................... 42Dosya Taflma .......................................................................................... 42Dosya Silme............................................................................................. 42

  Kick-Off Mens ........................................................................................... 42MOBL fiLETM SSTEMLER........................................................................ 43zet ............................................................................................................... 45Kendimizi Snayalm ..................................................................................... 46Yaflamn inden ........................................................................................... 47Kendimizi Snayalm Yant Anahtar ............................................................ 47Sra Sizde Yant Anahtar .............................................................................. 48Yararlanlan Kaynaklar.................................................................................. 48

  Ofis Yazlmlar-Szck fllemciler ve Belge Sistemleri ...... 50OFS YAZILIMLARININ GENEL ZELLKLER ........................................... 51Ofis Belgelerinde Ksayollar ......................................................................... 54Yardm Dosyasnn Kullanm...................