Tradicijska glazba u programu nastave glazbe učenika mlađe

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Sveuilite Josipa Jurja Strossmayera u OsijekuFakultet za odgojne i obrazovne znanosti

  Integrirani preddiplomski i diplomski uiteljski studij

  Tradicijska glazba u programu nastave glazbe uenika mlae kolske dobi

  Diplomski rad

  Predmet: Metodika glazbene kultureMentor: doc. dr. sc. Jasna ulentid BegidStudent: Dragana arkovidMatini broj: 1756Modul: A, razvojni smjer

  Osijekrujan, 2015.

 • TEORIJSKI DIO

  Etnomuzikologija prouavanje tradicijske glazbe

  etnomuzikolozi Franjo Ksaver Kuha; Boidar irola, Vinko ganec, Jerko Bezid...

  tradicijska/narodna/folklorna glazba glazba seoske i gradske sredine

  sastavni dio ljudske svakodnevice: prati rad, drutvena okupljanja, obrede i obiaje

 • PJESME INSTRUMENTI PLESOVI

  AUSTRIJA

  jodlanje (Jodler), pripovjedne

  pjesme (Schnadahpfl), narodne pjesme (Volkslied):balade (Liederweiber), crkvene, vojnike - dur i mol tonalitet

  violina, kontrabas, citra, harfa, cimbal, gitara, dijatonska harmonika, klarinet, flauta, rog, truba

  puki plesovi Lndler, posko(n)ica Schnaderhpfl

  VICARSKA

  jodlanje (Jodel): prirodno jodlanje (Naturjodel) i jodlanje trozvuk (Gradhba), alpsko dozivanje stoke (Chureiheli, Lckler), radosna vika (Jtzli), djeje pjesme i uspavanke

  puhaki instrumenti,bubanj

  razne varijacije na posko(n)icu Schnaderhpfl

  VEDSKA

  vokalna tehnika kulning, djeje i pastirske pjesme (smavisor), uspavanke, balade, pjesme na letcima (skillingtryck)- mol tonalitet

  klepetaljke, lira sa 6, tj. 7 ica, ivotinjski rogovi, dulcimer

  ples s maevima, ples vatre

  SLOVAKAradne, plesne, obredne- kvarta, pentakord, dur, mol- vieglasje, podhalanska ljestvica

  zlobcoky, rifovd,handrdrska, dvojaky, fujara trombita, gajdy

  friky, kolovy, verbunk, kariky, na krut, do kolieska

  FRANCUSKA

  lirske ljubavne i humoristine pjesme- trubaduri (troubadour), ongleri (jongleur), truveri (trouveres)- strofna kancona (chanson), refren litanijskog tipa, tipa sekvence, refren rondelskog tipa

  lutnja, generalbas, hurdy-gurdy, bodega, galoubet, flauta, violina, tamburin

  branle, gavota

  ENGLESKApripovjedne pjesme (common measure), balade (ballads), djeje pjesme- pentatonika, heptatonika, heksatonika

  concertina, melodeon, gajde, violina, usna harmonika, bas bubanj

  morris dance, puki plesovi country dances

  SRBIJA

  obanske, kopake, berake, kravajske...- dvoglasje (pjevanje na bas)

  svirale, duduk, dvojnice, gajde, zurle, tambure, dobo, daire, harmonika

  kolo (Moravac, uiko), obredni plesovi, nijemi ples

 • HRVATSKA

  Slavonija,Baranja i Srijem

  PJESME INSTRUMENTI PLESOVI

  bedarci, svatovci, molsko pjevanje, groktalice, varoke pjesme- dijatonsko dvoglasje

  diplice, dvojnice, gajde, tambura (bisernica, bra, berda, bugarija), violina, harmonika

  etano kolo, okako kolo, valcer, tango, arda

  Sredinja i sjeverozapadna

  Hrvatska

  pjevanje na bas, rozgalice- jednoglasni i dvoglasni napjevi- muikai

  dude, dvojnice, vegla, ftiek, gosle (violina), bajs, beglajt(tambura bugarija)

  birako kolo, drme, duec, kozatu, staro sito, valcer, polka

  Meimurje i Podravina

  obredne pjesme: kraljike, krijesne, ladarske, dodolske-jednoglasni napjevi, popevke- bandisti, guci

  bordunska citra, cimbal,violina, bajs

  valcer, polka, arda, pjevanokolo, drme, ples s ropecom

  Gorska Hrvatska

  rozgalice, ojkae, vojkavice, treskavice, gange i rere

  diple s mijehom, gusle,

  dangube, dijatonska i kromatska harmonika

  nijemo kolo (vrliko, liko, sinjsko), tanac, ples u paru

  Istra i Kvarner

  kolende- dvoglasje u istarskoj ljestvici, didarijsko bugarenje, diskantnodvoglasje, tarankanje

  sopele, vidalice, urle, mih,vijulina, bajs, armonikatrietinka-mantinjade- gunjci

  balun, mazurka, polka

  Dalmacija

  obansko i putniko pjevanje,zdravice, pjevanje iz kape, orcanje, orzenje, groktenje, klapsko pjevanje

  mandolina, lijerica, mandola, gitara

  otid, kvatropae, furlana, valcer, manfrina, kvadrilja, polka altina, lino,kumpanije, moreka

 • Vrijeme istraivanja: svibanj, 2015. godine

  Mjesto istraivanja: O Nikole Andrida, Vukovar

  Cilj istraivanja: spoznati kolika je zastupljenost tradicijske glazbe u programu nastave glazbene kulture u prva etiri razreda te vladaju li i koliko uspjeno uenici pojmovima tradicijske glazbe

  ISTRAIVAKI DIO

 • Istraivaka pitanja:

  Znaju li uenici kakva je to tradicijska/narodna/folklorna glazba?

  Svia li se uenicima takva vrsta glazbe?

  Znaju li uenici navesti tradicijske pjesme, plesove i instrumente (glazbala) o kojima su uili na nastavi glazbene kulture?

  Posveduju li uenici vrijeme tradicijskoj glazbi i izvan nastave glazbene kulture?

  Kolika je prisutnost tradicijske glazbe u programu nastave glazbene kulture u prva etiri razreda osnovne kole?

 • Postupci i instrumenti istraivanja:

  anketiranje/anketni upitnik 50 uenika (od 2. do 4. razreda) 23 pitanja

  analiza pedagoke dokumentacije/analiza nastavnog plana i programa glazbene kulture od 1. do 4. razreda

 • 05

  1015202530354045

  Da Ne

  84%

  16%

  Voli li nastavu glazbene kulture?

  Grafikon 1: Ne/afinitet uenika prema nastavi glazbene kulture

  Rezultati i analiza anketnog upitnika

 • Zato ne/voli nastavu glazbene kulture?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Uimo pjevati i

  zabavljamo se

  Volim sluati skladbe

  Dosadno jeUiteljica je prestroga Ne volim

  glazbeno pismo

  76%

  8%8%

  6%

  2%

  Grafikon 2: Razlozi uenikog ne/afiniteta u odnosu na nastavu glazbene kulture

 • Kako se najede osjeda na nastavi glazbene kulture?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  SretnoUgodno

  DosadnoTuno

  Uznemireno

  48%

  36%

  16%

  0%0%

  Grafikon 3: Ne/ugodni osjedaji uenika na nastavi glazbene kulture

 • Zna li kakva je to narodna ili tradicijska glazba?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Da Ne

  78%

  22%

  Grafikon 4: Ueniko ne/poznavanje pojma narodna ili tradicijska glazba

 • Opii svojim rijeima narodnu (tradicijsku) glazbu!

  Grafikon 5: Ueniko poimanje narodne (tradicijske) glazbe

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  Glazba koju prenosi narod

  Glazba koja nema autora

  Hrvatska glazba/stare pjesme

  51,35%

  32,43%

  16,22%

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Da Ne

  80%

  20%

  Jeste li na satu glazbene kulture pjevali narodne (tradicijske) pjesme?

  Grafikon 6: Ueniko prisjedanje jesu li na satu glazbene kulture pjevali narodne (tradicijske) pjesme

 • 0 2 4 6 8 10 12

  Dva i dva su etiri

  Moja diridika

  Klinek stoji pod oblokom

  Tee, tee bistra voda

  Ftiek veli

  Cin can cvrgudan

  Kolo Kalendara

  Pjesma u kolu

  Pjevala je ptica kos

  Cinguli rajnguli

  Mali ples

  Hop-cup na kalup

  Kad si sretan

  Pliva riba

  5,56%

  27,78%13,89%

  22,22%2,78%

  25%

  16,67%

  8,33%

  13,89%

  30,56%5,56%

  8,33%2,78%

  2,78%

  Grafikon 7: Ueniko navoenje naziva tradicijskih pjesama koje su pjevali na satu glazbene kulture

  Navedi nazive tradicijskih pjesama koje ste pjevali!

 • Je li ti se neka od tih narodnih (tradicijskih) pjesama posebno svidjela?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  Da Ne

  65%

  35%

  Grafikon 8: Ne/afinitet uenika prema narodnim (tradicijskim) pjesmama

 • Navedi naziv pjesme koja ti se posebno svidjela?

  0 1 2 3 4 5 6 7

  Tee, tee bistra voda

  Dva i dva su etiri

  Kad si sretan

  Pjevala je ptica kos

  Kolo Kalendara

  Hop-cup na kalup

  Moja diridika

  Cin can cvrgudan

  Cinguli rajnguli

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  5

  6

  7

  Grafikon 9: Ueniko navoenje naziva tradicijskih pjesama koje su im se posebno svidjele

 • Pjeva li ili slua neku drugu narodnu (tradicijsku) pjesmu u slobodno vrijeme?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  Da Ne

  18%

  82%

  Grafikon 10: Ne/afinitet uenika prema narodnim (tradicijskim) pjesmama u slobodno vrijeme

 • 0 1 2 3

  Zelena narana

  kripi eram

  Sjedi Diro

  Moja diridika

  Ljubav se ne tri

  Kolo Kalendara

  Do'o, do'o Juro je

  Diridonda

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Grafikon 11: Ueniko navoenje naziva tradicijskih pjesama koje rado pjevaju ili sluaju u slobodno vrijeme

  Navedi naziv tradicijske pjesme koju pjeva ili slua u slobodno vrijeme!

 • Jeste li na satu glazbene kulture plesali narodne (tradicijske) plesove?

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Da Ne

  74%

  26%

  Grafikon 12: Ueniko prisjedanje jesu li na satu glazbene kulture plesali narodne (tradicijske) plesove

 • 0 2 4 6 8 10 12

  Kolo

  Igraj kolo u 22

  Kolo Kalendara

  Djeja poskoica

  20%

  26,67%

  36,67%

  40%

  Grafikon 13: Ueniko navoenje naziva tradicijskih plesova koje su plesali na satu glazbene kulture

  Navedi nazive tradicijskih plesova koje ste uili plesati!

 • Zna li navesti neki drugi narodni (tradicijski) ples?

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Da Ne

  18%

  82