UML ja lihtne metoodika selle kasutamiseks

 • View
  63

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UML ja lihtne metoodika selle kasutamiseks. Mudel ja modelleerimiskeel Mudel on lahendatava probleemi kirjeldus. Kasutada võib teksti, graafilisi kujutisi, teisi kokkulepitud esitusvahendeid Modelleerimiskeel on mudelite kirjeldamise keel - PowerPoint PPT Presentation

Text of UML ja lihtne metoodika selle kasutamiseks

 • UML ja lihtne metoodika selle kasutamiseksMudel ja modelleerimiskeelMudel on lahendatava probleemi kirjeldus. Kasutada vib teksti, graafilisi kujutisi, teisi kokkulepitud esitusvahendeid

  Modelleerimiskeel on mudelite kirjeldamise keel

  UML on standardsete mudelite hulk, mida kasutatakse OO projekti disainimiseks

  UML ei kirjelda nende mudelite realiseerimise viise

  www.hot.ee/andresja/uml.htm

  UML

 • UML-i eesmrgidUML-i eesmrgid Luua meetodid, mille abil oleks vimalik siduda ideid, kontseptsioone, ldisi disainimeetodeid OO koodi loomisega. Luua mudel, mis oleks arusaadav nii inimestele, aga ka arvutitele. Arvuti peab olema vimeline genereerima mudelist automaatselt programmikoodi. See saavutatakse rea mudelitega. Erinevad mudelid annavad esitavad erinevaid vaateid vaadeldavale projektile.Mudelite vahel on loogiline jrgnevus

  UML

 • UML DiagrammidProgrammi funktsionaalsete omaduste kujutamiseksKasutuslood, kasutuslugude skeemid (Use Cases, Use Case diagrams)

  Programmi staatilise struktuuri kujutamiseksKlassmudel (Class model)

  Programmi dnaamika kirjeldamineJrgnevusskeemid, koostskeemid (Sequence, Collaboration)Olekuskeemid (State)Tegevusskeemid (Activity)

  UML

 • KasutusloodEnne projekti disainimist on vaja selgitada, millega loodav programm tegelema hakkab

  Kige parem meetod selleks: tulevaste kasutajate intervjueerimine

  Tavaliselt leidub erinevaid tpe kasutajaid tegutsejad (actors)

  Tegutsejad ei ole konkreetsed inimesed vaid erinevat tpi kasutajate klassid.

  Kasutuslugusid on vimalik koostatakse kahest vaatepunktist:Lhtudes kasutajavajadustestLhtudes loodava ssteemi poolt sooritatavatest tegevustest.

  Need vivad kattuda.

  UML

 • KasutusloodKASUTUSLUGU:UUE KLIENDI LOOMINE

  levaadeKasutusloo lesandeks on luua uus kasutajaPhitegutseja (Primary Actor)MgiesindajaTeised tegutsejadPuuduvadLhtetingimusTegutseja soovib luua uut kasutajatLpptingimusTegutseja poolt soovitud tegevus on sooritatud vi katkestatudMdetav tulemus Klient on ssteemi lisatudSndmuste kulgTegutseja sisestab Klienti kirjeldava info (Nimi, Aadress, jne)Alternatiivne sndmuste kulg, Uses, Extends

  UML

 • Kasutuslugude skeemKasutuslugude skeem on staatiline vaade kasutuslugude ja tegutsejate vaheliste seoste kujutamiseks

  UML

 • Kasutuslugude diagrammKasutuslugude diagrammi nide

  UML

 • KlassiskeemAssotsiatsioonTellimusTellimuse ridaOmab11...*AgregatsioonTellimusTellimuse ridaOmab11...*Klient0...1Vljastatakse1Klassiskeem on klasside ja nendevaheliste staatiliste seoste kirjeldus

  UML

 • Klassidiagramm

  UML

 • OlekuskeemKasutatakse objektide elutsklite kirjeldamiseksks klass, ks olekudiagramm

  UML

 • Olekuskeem

  UML

 • Jada- ehk jrgnevusskeemI ObjektII ObjektlookustutatagasiendalesuunamineteadeKirjeldab, kuidas objektid omavahel suhtlevad. Vaadeldakse ajas, kuidas objektide vahel saadetakse ja vetakse vastu teateid

  UML

 • Jada- ehk jrgnevusskeem

  UML

 • KoostskeemKoostskeem vaatleb nii objektidevahelisi staatilisi seoseid (links) kui ka nendevahelist suhtlemist (interaction)objekti nimi:klass:klassobjekti nimirolli nimi1: lihtne teade()1.1*: korduv teade()1.2: [tingimus] teade()rolli nimi

  UML

 • TegevusskeemPostscripti faili loomineKliendid.PrindiKliendid()[piisavalt kettaruumi][ketas tis]^Printer.Print(fail)Tegevusskeem kirjeldab protsesse ja nende tulemusi

  UML

 • Tegevusskeem

  UML

 • Kasutuslugude thtsusEelanals Tegutsejate mratlemine, nende vajaduste kirjeldamineAnals Intervjuud kasutajatega, kasutuslugude valmistamine nende alusel, kasutuslugude koosklastamine kasutajategaDisain Kasutuslugudes kirjeldatud funktsionaalsete omaduste disainimineKodeerimine Iga iteratsiooni kigus valmib mratud arvu kasutuslugudega realiseeritud funktsioonidTestimine Kasutuslugudes kirjeldatud funktsionaalsus on aluseks ssteemi aktsepteerimisel

  UML