Vårdfrågan kvartalsundersökning q4 2012

Embed Size (px)

Text of Vårdfrågan kvartalsundersökning q4 2012

  • 1. vrdfrgan.nuKvartalsunderskningQ4, 2012Datum: 11 december 2012

2. vrdfrgan.nuVad r vrdfrgan.nu?LIF branschorganisationen fr forskande lkemedelsfretag verksamma iSverige genomfr kontinuerligt underskningar p svenska folkets syn p vrden.Underskningarna genomfrs fyra gnger per r och utfrs av Novus.P vrdfrgan.nu samlar vi resultaten av hur mnniskor sjlva beskriver och serp sjukvrden i Sverige. 3. Mlgrupp, metod, antal intervjuer och fltperiodMLGRUPPENAllmnheten 18-79 r, riksrepresentativt urval frn Novus webbaserade SverigepanelMETODUnderskningen r genomfrd som webbintervjuer i Novus Sverigepanel.ANTAL INTERVJUERI MLGRUPPEN1045 styckenFLTPERIODIntervjuerna r genomfrda under perioden 29 november till 6 december 2012.3 4. Frgestllningar1. Vad r viktigast fr dig i den svenska sjukvrden? ( Ange max 3 alternativ)2. Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Jag knner mig trygg med att alltid f de fr mig bsta lkemedlen och behandlingarna i den svenska sjukvrden Nr jag behver sjukvrd, ska jag som patient ha rtt att f information om och ha rtt att bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedel Nr jag har varit i kontakt med den svenska sjukvrden, har jag ftt information om och ftt bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedel Kvaliteten och resultatet i den svenska sjukvrden skulle bli bttre om patienterna fick information om och hade rtt att bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedel Som patient ska man ha rtt till information om nya behandlingsmetoder och nya lkemedel som finns, men som man av prioriteringsskl inte erbjuds av sjukvrden3. Tror du att sjukvrdens kvalitet pverkas positivt eller negativt om nya behandlingsmetoder eller nya lkemedel av olika skl prioriteras bort och inte erbjuds dig som patient?4 5. Tillgnglighet och bra bemtande r det viktigaste fr allmnheten i den svenska sjukvrden Frga: Vad r viktigast fr dig i den svenska sjukvrden? (Ange max 3 alternativ) Tillgnglighet (att det r ltt att komma i 87%kontakt med vrden) Bemtande (att bli bra bemtt i vrden) 68% Signifikant fler: ldersgruppen 65-79 r tycker att Lkemedel och behandlingskvalitet (atttillgnglighet r viktigast (94%), s lkemedel och behandlingar r moderna samt58% ven pensionrer (95%) hller hg kvalitet)Kvinnor anser i hgre grad att bra bemtande r viktigast (75%), sPersonalens arbetsvillkor (t.ex. lner eller tycker ven de i ldrarna 50-64 r 22%arbetstider fr vrdpersonal)(74%) samt Offentliganstllda (74%)Valfrihet (att kunna vlja mellan olikaYngre 18-29 r tycker i hgre grad 16%vrdalternativ genom t.ex. vrdvalet)att personalens arbetsvillkor r viktigast (28%), det tycker ven Arbetare (29%) Driftsformen (om den offentligt finansierade8% Yngre 18-29 r tycker att lkemedelvrden drivs av offentliga eller privata utfrare) och behandlingskvalitet r viktigt (65%) Annat3% Vet ej0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%BAS: Samtliga (n=1045) 5 6. ppet svar annat..Frga: Vad r viktigast fr dig i den svenska sjukvrden?Att f bra o rtt hjlp fr att kunna bli bttreatt min tid inte skall slsas bort genom vntan och bli skickad mellan vrdstllenAlternativa behandlingsmetoder, t ex antroposofisk vrdTillgnglighet, pris/lner, bemtande och korrekta behandlingsformer/lkemedelKvalitetsskratAtt den inte r privatlkarna mste lyssna och stlla rtt diagnos, inte skicka hem mnniskor bara fr att dom tror att den r ngot. som det oftas visasinte vara utan ngot vrreAtt man fr rtt och bsta vrd snabbt och att man inte behver tjata om underskningar som direkt kan visa om ngot rfel, drmed fortare eliminera en del felorsaker p patienten.Kostnad (oavsett om vrden r finansierad med tvng, privat sjukvrdsfrskring eller annat).det farliga r nr sos brjar "triage" och sorterar bort mnniskor som behver snabb hjlp av ambulans och sjukvrdare! ett flertalfall har frekommit! sos borde skrotas! larmhantering,skall ske i statlig regi med kommunala utfrare!inte anbud! rddningAtt svensk sjukvrd ppnar gonen fr alternativKompetenta lkareAtt det finns vrdplatser fr alla alltid och att det finns gott om personal.Samma vrdkvalitet oavsett vrdtagareatt bli betroddAtt kostnaden r frutsgbar dvs r i frvg br jag veta om jag behver betala operationen sjlv eller st i k tills jag dr. Det rinte bara tillgngligheten som spelar roll utan frutsgberheten i kostnaden fr tillgngligheten r viktig.Korta vntetider fr att f t.ex. remiss och trffa expertAtt de lyssnar p en, tar en p allvar, har tid, har god kompetensAtt personalen kan Svenska! Frstr Svenskan! Lr sig hur det fungerar inom Svenska sjukvrden!Att man snabbt fr hjlp/behandling efter att ha skt denKompetensKunnig peronal!Erfaren och kompetent personalsamverkan traditionell sjukvrd och alternativmedicin 7. Flest instmmer i att man i den svenska sjukvrden ska ha rtt att finformation och bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedelFrga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Nr jag behver sjukvrd, ska jag som patient ha rtt att f information om och ha rtt att bli 56% 27% 8% 4% 3% 83% 1%delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedelSom patient ska man ha rtt till information om nya behandlingsmetoder och nya lkemedel53%26%10% 3% 6% 79% 2% som finns, men som man av prioriteringsskl inte erbjuds av sjukvrdenJag knner mig trygg med att alltid f de fr migbsta lkemedlen och behandlingarna i den 20% 43%14% 11% 6% 5% 63% svenska sjukvrdenKvaliteten och resultatet i den svenskasjukvrden skulle bli bttre om patienterna fick30%30% 16%9% 3% 11%60% information om och hade rtt att bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedelNr jag har varit i kontakt med den svenskasjukvrden, har jag ftt information om och ftt15%32% 18% 17% 6% 12%47%bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedel 0%20% 40% 60% 80%100%Instmmer helt och hllet Instmmer delvis Vare sig instmmer eller inte instmmerInstmmer inte srskilt Instmmer inte allsVet ej/ ej aktuelltBAS: Samtliga (n=1045) 8. 6 av 10 instmmer i att de knner sig trygga med att f de bsta lkemedlen och behandlingarna i den svenska sjukvrdenFrga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Jag knner mig trygg med att alltid f defr mig bsta lkemedlen och behandlingarna i den svenska sjukvrdenInstmmer helt och hlletSignifikant fler 20% top box:Top box Pensionrer instmmer i hgre grad64%i att de r trygga med att f bsta lkemedlen/behandlingarna (71%) Instmmer delvis43% Vare sig instmmer eller inte instmmer 14% Instmmer inte srskilt 11%Bottombox 17% Instmmer inte alls6% Vet ej/ ej aktuellt5% 0%20% 40% 60% 80%100%BAS: Samtliga (n=1045) 8 9. 8 av 10 instmmer i att de ska ha rtt att bli delaktig ivalet av olika behandlingar och lkemedelFrga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Nr jag behver sjukvrd, ska jag som patient ha rtt att f information om och ha rtt att bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedelInstmmer helt och hllet 56% Signifikant flertop box/ bottom box:Top box ldersgruppen 65-79 r instmmer i83% hgre grad i de som patienter ska Instmmer delvis 27% ha rtt att bli delaktig i valet avbehandling/lkemedel (72%) Vare sig instmmer eller inte instmmer 8% Instmmer inte srskilt4%Bottombox 6% Instmmer inte alls1% Vet ej/ ej aktuellt3% 0% 20%40% 60%80%100% BAS: Samtliga (n=1045) 9 10. Hlften har ftt information om och ftt bli delaktig i valet avolika behandlingar och lkemedelFrga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Nr jag har varit i kontakt med den svenskasjukvrden, har jag ftt information om och ftt bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedel Instmmer helt och hllet Signifikant fler15% top box:Top boxldersgruppen 50-64 r (53%), 65-47%79 r (63%), Pensionrer, (64%), GrundskInstmmer delvis 32% oleutbildade (56%), samt Gifta (52%) instmmer i hgre grad i att de ftt information om behandlingar/lkemedelVare sig instmmer eller inte instmmer18%Instmmer inte srskilt17% Bottom box 23%Instmmer inte alls6%Vet ej/ ej aktuellt 12%0%20%40%60%80%100% BAS: Samtliga (n=1045)10 11. 6 av 10 instmmer i att kvaliteten och resultatet i den svenska sjukvrden skulle bli bttre om man blev delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedelFrga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Kvaliteten och resultatet i den svenska sjukvrden skulle bli bttre om patienterna fick information om och hade rtt att bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedel Instmmer helt och hllet30%Signifikant fler top box/ bottom box:Top box Kvinnor (65%), 50-64 r (69%), 65-60%79 r (71%), Pensionrer (71%), Mellanbygd (65%)Instmmer delvis30%instmmer att kvaliteten skulle bli bttre om man blev delaktig i val av behandling/lkemedelVare sig instmmer eller inte instmmer16% 18-29 r instmmer i hgre grad att det inte r s (17%)Instmmer inte srskilt 9%Bottombox 12%Instmmer inte alls3%Vet ej/ ej aktuellt 11%0%50% 100%BAS: Samtliga (n=1045) 11 12. 8 av 10 instmmer i att man ska ha rtt till information om nyabehandlingsmetoder/lkemedel som man av prioriteringsskl inte erbjuds Frga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Som patient ska man ha rtt tillinformation om nya behandlingsmetoder och nya lkemedel som finns, men som man av prioriteringsskl inte erbjuds av sjukvrdenInstmmer helt och hllet 53%Top box79% Signifikant fler Instmmer delvis26%top box/:50-64 r (88%), 65-79 r(87%), Pensionrer (88%), samt Gifta(58%) instmmer i hgre grad i att Vare sig instmmer eller inte instmmer 10%man ska ha rtt till information omnya behandlingsmetoder/lkemedelsom man av prioriteringsskl inteerbjuds. Instmmer inte srskilt3% Bottom box 5% Instmmer inte alls2% Vet ej/ ej aktuellt 6% 0%20% 40%60% 80% 100% BAS: Samtliga (n=1045) 12 13. Flest instmmer i att man i den svenska sjukvrden ska ha rtt att finformation och bli delaktig i valet av olika behandlingar och lkemedelFrga: Hur stller du dig till fljande pstenden om den svenska sjukvrden? Nr jag behver sjukvrd, ska jag som patient ha rtt att f information om och ha rtt att