of 6 /6
1 Dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu Amruševa 8/III 10 000 Zagreb E-mail: [email protected] ; [email protected] ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA 01. 08. 1976., Šibenik OBRAZOVANJE 11. 11. 2009. doktorat iz sociologije (urbano-ruralne) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. 01. 2006. magisterij iz sociologije (urbano-ruralne) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. - 2003. poslijediplomski studij iz opće sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1. 12. 1999. diploma iz sociologije i filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu RADNO ISKUSTVO 29. 04. 2010. znanstvena suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u grupi za urbano-ruralnu sociologiju 2007.-2012. suradnica na projektu MZOŠ-a Akteri društvenih promjena u prostoru (voditeljica dr. sc. D. Seferagić) 2013. voditeljica na projektu MZOŠ-a Akteri društvenih promjena u prostoru 2002.-2007. suradnica (znanstvena novakinja) na projektu MZOŠ-a Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (voditeljica dr. sc. D. Seferagić) 2000.-2002. suradnica (znanstvena novakinja) na projektu MZOŠ-a Selo u tranziciji (voditeljica dr. sc. D. Seferagić) 12. 05. 2000. zaposlena kao asistent na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u grupi za urbano-ruralnu sociologiju 2000. XI. gimnazija, profesor etike, te filozofije i sociologije

ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

  • Author
    vukhanh

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu...

Page 1: ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

1

Dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac Znanstvena suradnica u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu Amruševa 8/III 10 000 Zagreb E-mail: [email protected]; [email protected]

ŽIVOTOPIS

DATUM I MJESTO ROĐENJA 01. 08. 1976., Šibenik

OBRAZOVANJE

11. 11. 2009. doktorat iz sociologije (urbano-ruralne) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u

Zagrebu

13. 01. 2006. magisterij iz sociologije (urbano-ruralne) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2001. - 2003. poslijediplomski studij iz opće sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1. 12. 1999. diploma iz sociologije i filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu

RADNO ISKUSTVO

29. 04. 2010. znanstvena suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u grupi za urbano-ruralnu sociologiju

2007.-2012. suradnica na projektu MZOŠ-a Akteri društvenih promjena u prostoru (voditeljica dr. sc. D. Seferagić)

2013. voditeljica na projektu MZOŠ-a Akteri društvenih promjena u prostoru

2002.-2007. suradnica (znanstvena novakinja) na projektu MZOŠ-a Sociološki aspekti mreže naselja u kontekstu tranzicije (voditeljica dr. sc. D. Seferagić)

2000.-2002. suradnica (znanstvena novakinja) na projektu MZOŠ-a Selo u tranziciji (voditeljica dr. sc. D. Seferagić)

12. 05. 2000. zaposlena kao asistent na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u grupi za urbano-ruralnu sociologiju

2000. XI. gimnazija, profesor etike, te filozofije i sociologije

Page 2: ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

2

OSTALE AKTIVNOSTI

Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa

Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

2006.-2009. izvršna urednica znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu

2009.-2010. predsjednica sekcije Sociologija prostora pri HSD-u

Od 2006. članica Hrvatskog sociološkog društva (HSD-a)

NASTAVNE AKTIVNOSTI

2008.-2013. Vanjska suradnica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u

Zagrebu, kolegiju Sportska sociologija, nositelj dr. sc. B. Perasović

Od 2009. Predaje na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; smjer Urbano šumarstvo; obavezni kolegij Sociologija urbanih i zaštićenih područja (1. godina preddiplomskog studija)

KVALIFIKACIJSKI RADOVI

Magistarski rad Svirčić Gotovac, Anđelina (2006). Sociološki aspekti mreže naselja u zagrebačkoj regiji. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad, 180 str.

Doktorski rad Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Utjecaj društvenih aktera na procese gentrifikacije i pauperizacije: primjer Zagreba. Disertacija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 210 str.

Page 3: ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

3

POPIS RADOVA

RAD U ČASOPISU (A1 radovi)1:

1. Svirčić Gotovac, Anđelina (2010). Aktualni revitalizacijski i gentrifikacijski procesi na primjeru Zagreba. Sociologija i prostor, 48, 187 (2):197–221.

2. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2008). Akteri rekonstrukcije Cvjetnoga trga u Zagrebu. Sociologija i prostor, 46, 179 (1): 53-76.

3. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2007). Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Sociologija i prostor, 45, 175 (1): 29-61.

4. Svirčić Gotovac, Anđelina (2006). Kvaliteta stanovanja u mreži naselja Hrvatske. Sociologija sela, Vol. 44, 171 (1): 105-127.

5. Svirčić, Anđelina (2002). Javni prostori u Zagrebu: primjer dvaju središnjih trgova. Sociologija sela, Vol. 40, 1/2 (155-156): 117-135.

RAD U KNJIZI (ZBORNIKU) (A2 radovi):

1. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2013): Housing Quality and the Lost (Public) Spaces in Croatia, REAL CORP 2013, Planning Times: the 18th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society, zbornik radova, pp. 399-405.

2. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (Ur.) (2012). „Akteri društvenih promjena u prostoru. Transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj“. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Biblioteka Znanost i društvo: knjiga 31., 270 str.

3. Svirčić Gotovac, Anđelina (2012). Akteri društvenih promjena u prostoru (2007-2011). U: A. Svirčić Gotovac i J. Zlatar, ur. Akteri društvenih promjena u prostoru; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Biblioteka Znanost i društvo: knjiga 31., str. 11-29.

4. Svirčić Gotovac, Anđelina (2013). Mogućnosti razvoja ruralnih prostora u Hrvatskoj. Treći međunarodni kongres o ruralnom turizmu, Klub članova „Selo“ i Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) (rad u zborniku - u tisku).

5. Seferagić, Dušica; Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2009). Sociological Approach to Landscapes in Croatia ; Examples of the Mediterranean Landscape. Mošćenički zbornik, Moščenićki zbornik, godina 6, broj 6, Mošćenice: 45-69.

6. Svirčić Gotovac, Anđelina (2011). Aspekti ugroženosti javnih prostora. U: Mjesto. Nemjesto. Interdisciplinarna promišljanja prostora kulture. Biblioteka Nova etnografija, Zagreb, ur. J. Čapo i V. Gulin Zrnić; 303-317.

7. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2007). Rekonstrukcija Central Business District (CBD) – primjer Cvjetnog trga u Zagrebu. U: Održivi prostorni razvoj gradova. N. Spasić (Ur.). Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 25-43.

1 Navedeni časopis referira se u sljedećim međunarodnim sekundarnim publikacijama: SOCIOLOGICAL ABSTRACT, SocINDEX (EBSCO), SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX, SOCIAL SCISEARCH, JOURNAL CITATION REPORTS/SOCIAL SCIENCES EDITION.

Page 4: ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

4

8. Cifrić, Ivan; Svirčić, Anđelina (2005). Socio-Ecological Metabolism of Rural Society. In: Environmental Management; Contribution to Solution. N. Koprivanac (Ed.). Zagreb: Faculty of Chemical Engineering and Technology in Zagreb, 39-47.

9. Svirčić, Anđelina (2002). Grebaštica u razdoblju tranzicije: usporedba sa Primoštenom i Šibenikom. U: Selo: izbor ili usud. D. Seferagić (Ur.). Zagreb: Institut za društvena istraživanja, biblioteka Znanost i društvo, 99-128.

STRUČNI RADOVI, PRIKAZI I OSVRTI:

1. Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Čovjek i grad: urbanosociološka istraživanja. U: Proizvodnja Novoga Zagreba. Zarez, XI / 270, 26. studenoga 2009.: 40-41. (prikaz)

2. Svirčić Gotovac, Anđelina (2008). Sociološki okvir kvalitete života. U: Kineziološka rekreacija i kvaliteta života. (Ur.). M. Andrijašević. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Međunarodna znanstveno-stručna konferencija), 25-33. (stručni rad)

3. Svirčić Gotovac, Anđelina (2008). 23rd Session of PECSRL - Landscapes, Identities and Development, Lisbon and Óbidos, Portugal, 1-5 September 2008 (Krajolici, identiteti i razvoj, Lisabon i Obidos, 1.-5. rujan 2008.). Socijalna ekologija, 2008., Vol. 17, No. 3: 322-323. (prikaz)

4. Svirčić Gotovac, Anđelina (2006). Zagreb kao mreža naselja. U: “Mreža naselja u umreženom društvu: društvene i prostorne promjene u nekim tranzicijskim zemljama” (izlaganje na okruglom stolu), 02. lipanj 2006. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, Sociologija sela, Vol. 44, 171 (1): 35-40. (osvrt)

5. Svirčić, Anđelina (2002). Radovan Ivančević: Za Zagreb (…suprotiva mnogim). Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 2001. Sociologija sela, Vol. 40, 1/2 (155-156), 213-216. (recenzija)

6. Svirčić, Anđelina (2000). Razvojne prilike naselja Donja Grebaštica uzrokovane urbanizacijom i modernizacijom. Sociologija sela, Vol. 38, 1/2 (147/148): 151-169. (stručni rad)

IZLAGANJA NA SKUPOVIMA:

1. SvirčićGotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena. Posljedice transformacije javnih prostora u tranzicijskom periodu u Zagrebu. Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo, 22-23. ožujak 2013.

2. Svirčić Gotovac, A. (2011). Akteri društvenih promjena u prostoru (2007-2011). Izlaganje na znanstvenom skupu „Akteri društvenih promjena u prostoru; transformacija prostora i kvalitete života u Hrvatskoj“, Institut za društvena istraživanja, Zagreb, 16.12.2011.

3. Seferagić, Dušica; Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena. Utjecaj društvenih aktera na (ne)održivu transformaciju hrvatskih gradova // Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Razvoj i okoliš - perspektive održivosti. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju, 2011. (izlaganje)

Page 5: ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

5

4. Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Postoje li uopće javni prostori? Zagreb: Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, 24. i 25. rujna 2009., Institut za etnologiju i folkloristiku. (izlaganje)

5. Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Gentrifikacija kao proces prestrukturiranja u prostoru. Zagreb: Nacionalni sociološki kongres: Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije, 3.-4. travnja 2009. (izlaganje)

6. Svirčić Gotovac, Anđelina (2008). Ugroženost javnih prostora u tranzicijskom kontekstu. Okrugli stol u organizaciji Slovenskog sociološkog društva: Praznenje mest v razmerah virtualizacije in privatizacije javnega življenja, Ljubljana, 26. 11. 2008. (izlaganje)

7. Svirčić Gotovac, Anđelina (2008). The Destruction of the Natural and Cultural Landscape – the Croatian Coast Example. In: The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape 23rd Session (PESCRL 2008) - Landscapes, Identities and Development, Portugal, Lisabon, 1.-5. 09. 2008. (izlaganje)

8. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2007). Različiti urbani akteri u prostoru - Cvjetni trg u Zagrebu.. Social Structures and Institutions: The Quest for Social Justice Dubrovnik, Hrvatska, 18 - 23. lipnja 2007. (izlaganje)

9. Cifrić, Ivan; Svirčić, Anđelina (2003). Socio-Ecological Metabolism of Rural Society. In: Environmental Management; Contribution to Solution. 1st International Symposium on Environmental Management, Faculty of Chemical Engineering and Technology in Zagreb, October 1 –3, 2003. (izlaganje).

OSTALO:

10. Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Uvodno izlaganje „Participacija građana u procesu planiranja“ na okruglom stolu Foruma Zagreb pod nazivom „Kakav grad želimo?“. Organizatori: Pravo na grad i Zelena akcija, Novinarski dom, 30. travnja 2009., Zagreb. (izlaganje)

11. Svirčić Gotovac, Anđelina (2012). Transformacija zagrebačkog urbanog prostora u vremenu tranzicije. Pozvano izlaganje u okviru Kluba Hrvatskog etnološkog društva (HED) u prostorijama Instituta za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 28.06.2012.

RAD U ZBORNIKU SAŽETAKA SA SKUPOVA:

1. Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena. Posljedice transformacije javnih prostora u tranzicijskom periodu u Zagrebu. Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas. Čaldarović, O ; Nikodem, K ; Žažar, K. (ur.). Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. Zagreb, 83-84 str.

2. Seferagić, Dušica; Svirčić Gotovac, Anđelina; Zlatar, Jelena (2011). Utjecaj društvenih aktera na (ne)održivu transformaciju hrvatskih gradova // Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : Knjiga sažetaka = Sceintific Symposium with International Participation Environment

Page 6: ŽIVOTOPIS DATUM I MJESTO ROĐENJA · PDF file2 OSTALE AKTIVNOSTI Od 2012. izabrana za glavnu i odgovornu urednicu znanstvenog časopisa Sociologija i prostor (Sociologija sela) pri

6

and Development - Perspectives of Sustainability : Book of abstracts / Rukavina, Izvor; Žažar, Krešimir (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju., str. 108.

3. Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Postoje li uopće javni prostori? Zagreb: Od mjesta do ne-mjesta: interdisciplinarna promišljanja prostora i kulture, 24. i 25. rujna 2009., Institut za etnologiju i folkloristiku. Knjiga sažetaka, 16. str.

4. Svirčić Gotovac, Anđelina (2009). Gentrifikacija kao proces prestrukturiranja u prostoru. Zagreb: Nacionalni sociološki kongres: Društvene promjene i društvena struktura: Hrvatska 20 godina kasnije, 3.-4. travnja 2009., Knjiga sažetaka, 32. str.

5. Svirčić Gotovac, Anđelina (2008). The Destruction of the Natural and Cultural Landscape – the Croatian Coast Example. In: The Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape 23rd Session - Landscapes, Identities and Development - Book of Abstracts, pp. 142. Z. Roca (Ed.). Lisabon: Universidade Lusofona.

6. Cifrić, Ivan; Svirčić, Anđelina (2005). Socio-Ecological Metabolism of Rural Society. In: Environmental Management; Contribution to Solution. N. Koprivanac (Ed.). Zagreb: Faculty of Chemical Engineering and Technology in Zagreb. Book of abstract, p.p. 23.