Bai 1 Tong Quan Ve Mon Hoc

 • View
  2.258

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bai 1 Tong Quan Ve Mon Hoc

 • 1.
  • Php lut v CTXH vi nhm yu th
 • Trng HKHXH&NV
 • HQGHN
 • GS. Peter Allen Ph D.MSW
 • Trng CTXH H M thut v ng dng San Jose M

2.

 • Bi 1: Gii thiu kho hc v nh ngha nhm yu th.
 • I: M u v tng quan v nhm
 • II: Bi ging v tho lun
 • A: Nhm yu th l g?
 • B: L thuyt v nhm yu th
 • C:Quan im vn ho
 • D: Nhng chin lc vi nhm yu th

3.

 • M u v tng quan v kho hc
 • A: Ti l ai?
 • B: Bn l chuyn gia?
 • C: Tm tt v lp hc v tng quan ch yu.
 • Yu cu lp hc
 • 1.Bi ging v tho lun
 • 2. Hc nhm
 • 3. a ra quan im v kin

4.

 • Bi ging v tng quan v kho hc
 • E: Quan im, kin v cu hi
 • 1. Tn (khng bt buc)
 • 2. Bn lm g/ Bn lm vic u
 • 3. Theo bn th no l nhm yu th v ti sao.
 • 4. Cu hi/ Bnh lun

5. II Bi ging v tho lun

 • 1. L thuyt ch dn
 • iu g lm con ngi hnh phc v kho mnh?
 • Con ngi c nhng quyn g?

6.

 • Tuyn ngn c lp
 • Tt c mi ngi u sinh ra c quyn bnh ng. To ha cho h nhng quyn khng ai c th xm phm c; trong nhng quyn y, c quyn c sng, quyn t do v quyn mu cu hnh phc .

Nhng v d ca nc M 7. V d nc M

 • Hin php
 • Chng ti, nhn dn Hp chng quc Hoa K vi mc ch xy dng mt Lin Bang hon ho hn na, thit lp cng l, m bo an ninh trong nc, to dng phng th chung, thc y s thnh vng trong ton khi, gi vng nn t do cho bn thn v con chu chng ta, quyt nh xy dng Hin php ny cho Hp Ch ng quc Hoa K.

8. V d nc M

 • Hin php
 • Quyn c bn ca con ngi
 • Bi b ch n l
 • Quyn b phiu
 • An sinh x hi hnh ng
 • C hi kim vic lm
 • H thng cu tr
 • Lut hn nhn
 • Lut Bang v lut lin bang

9. Vit Nam

 • L thuyt dn ng
 • iu g lm con ngi hnh phc v kho mnh
 • Con ngi c nhng quyn g?

10. II. Bi ging v tho lun

 • A. Nhm yu th l g?
 • 2. nh ngha(Marsiglia & Kuli 2009, Mayer 2003
 • Mt nhm yu th l mt nhm m khng c tip cn hoc khng th tip cn ti sn v ti nguyn cn thit cho nhn phm, a v v hnh phc.
 • Mt nhm b n p l nhm m b tc ot t do v hnh phc bi ngi khc

11. Cu chuyn t nhng ngi M

 • T tin ca chng ti n M nh l n l. Mc d c nhiu lut m by gi l lut ca ti v t do. Ti vn phi chu nhiu s phn bit i x
 • Ti mc phi mt cn bnh th k v mi ngi xem nh l mt hnh pht v li sng ca ti. Mc d c nhiu phng php cha tr bnh cho ti, s xu h v mc cm vn cn

12. Cu chuyn v nhng ngi M

 • Mc d ti c th lm vic, nhng ti lm t cng vic hn ng nghip. Ti thng
 • b ph phn v theo ui cng bng bi v n khc quan im ca mt s ngi v vai tr truyn thng trong cng vic v ti nh.
 • Ti kh lu nhng by gi thu nhp hn ch v khng ai quan tm n ti. Cng c mt s ni ti c th i tm kim s gip .

13.

 • Nhm yu th v mi quan h gia cc khi nim

Ngho i Khuyt tt Sc kho Gii tui Chng tc/ Dn tc 14. II: Bi ging v tho lun

 • B:Tng quan l thuyt v nhm yu th
 • 1. Thuyt xung t
 • Cng bng x hi v nhng xung t xut hin lin quan n s p bc v bt bnh ng
 • 2. L thuyt h thng chung
 • Ging nh nhng h thng sinh hc, h thng con ngi n lc sng cn v nhng h thng ny c kt ni vi nhau (c nhn, gia nh, cng ng, x hi ni chung). Vn mi trng v tnh trng c nhn cn c xem xt.

15. Bi ging v tho lun

 • H thng l thuyt v nhm yu th
 • 3. Ti sao nhm yu th xut hin
 • Khng c nhng ngun lc
 • Khng c kt ni vi cc ngun lc.
 • Hot ng ca chnh ph
 • Hot ng ca doanh nghip
 • S knh trng ca x hi i vi mt nhm
 • iu kin i vi mt nhm

16. II: Bi ging v tho lun

 • Quan im lin vn ho - trng CTXH H San Jose State University
 • Quan im lin vn ho l mt phn ca nhim v ca trng San Jose, vic tm hiu cng l mt yu t quan trng trong CTXH

17. Quan im vn ho - trng CTXH H San Jose State University

 • Kin thc vn ho: Mt ny nhn mnh vo tm quan trng ca vic hiu bit nhng khi nim v tin trnh lin quan n vn ho v mi lin quan ca chng vi CTXH
 • Nng lc vn ho: Mt ny nhn mnh vo vic hiu bit nhng khi nim v hnh ng lin quan n vn ho v ng dng n i vi nhm c th.

18. Quan im vn ho - trng CTXH H San Jose State University

 • Sc mnh, c quyn, lm quyn v bi cnh kt cu: nhn mnh vo ng lc ca nhng mi quan h quyn lc trong mt x hi ln hn v nhng ng lc ny nh hng nh th no ti nhng mi quan h gia ngi lm CTXH vi thn ch v nhng cch m nhng ngi thc hnh kt ni, phn tch, gii quyt vn CTXH, vn , hon cnh.

19. Quan im vn ho - trng CTXH H San Jose State University

 • a v x hi v s phn nh bn thn l cch m a v x hi hoc v tr x hi nh hng th no n quan im, hnh vi, vic thc hnh nghin cu, hot ng chuyn mn.
 • Vic hp tc da trn s tn trng: C mt s nhn mnh ang ln dn ln trong vic gip cc nh chuyn mn chp nhn cch tip cn lm vic thng qua cc nn vn ho ci m c m t bi mt tinh thn ca vic hi han v hp tc.

20. Bi ging v tho lun

 • Chin lc vi nhm yu th
 • 1. Nhn phm v s tn trng con ngi.
 • 2.Yu cu th tng v c s h tng.
 • 3. T chc cng ng h tr
 • 4. Nhng khuyn khch pht trin
 • 5. Sc kho v nhng yu cu c bn
 • 6. Gio dc v s chia s cung cp thng tin
 • 7. Tht nghip
 • 8. Vn v ngun lc

21. Vit Nam

 • C nhng nhm yu th no Vit Nam?
 • Nu th, nhng ngi ny l ai v ti sao h li l nhng nhm yu th?
 • iu g xy ra vi h?

22. ngh, quan im v cu hi

 • Bn lm g/ Bn lm u
 • Theo bn nhm yu th l g? Ti sao
 • Cu hi/ Bnh lun