of 34 /34
1 PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KOKURIKULUM Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Penglibatan dan pencapaian pelajar dalam unit uniform tidak mencapai sasaran Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Meningkatkan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti unit uniform 1.Menyediakan jadual dan aktiviti unit uniform yang lebih menarik dan penuh cabaran 2.Mengadakan kem kepimpinan dan juga perkhemahan dalam dan luar kawasan sekolah bagi menarik minat pelajar 3.Menyertai pertandingan kawat kaki peringkat zon,daerah dan negeri bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. 4.Mengadakan latihan kawat kaki dan kursus kepimpinan pemimpin bagi meningkatkan tahap pengetahuan para pelajar Layak dalam empat pasukan yang mneyertai pertandingan kawat kaki peringkat daerah Menghadiri sekurang- kurangnya 3 kem perkhemahan Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendah Lebih kurang kehadiran 60 % sahaja yang dicatatkan Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum Peningkatan peratus pencapaian A dalam kokurikulum, 50 % adalah dari kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum Pemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya : a. Penyelaras Uniform b. Penyelaras sukan dan Permainan c. Penyelaras Kelab dan Persatuan Tindakan: a. Mengemukakan laporan pada setiap perjumpaan b. Mengambil tindakan Peratus kehadiran

Pelan strategik-uniform

Embed Size (px)

Text of Pelan strategik-uniform

Page 1: Pelan strategik-uniform

1

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013)

BIDANG KOKURIKULUM

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Penglibatan dan pencapaian pelajar dalam unit uniform

tidak mencapai sasaran

Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap

yang memuaskan

Meningkatkan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti

unit uniform

1.Menyediakan jadual dan aktiviti unit uniform yang

lebih menarik dan penuh cabaran 2.Mengadakan kem

kepimpinan dan juga perkhemahan dalam dan luar kawasan sekolah bagi

menarik minat pelajar 3.Menyertai pertandingan

kawat kaki peringkat zon,daerah dan negeri bagi meningkatkan pengetahuan

dan pengalaman. 4.Mengadakan latihan kawat

kaki dan kursus kepimpinan pemimpin bagi meningkatkan tahap

pengetahuan para pelajar

Layak dalam empat pasukan yang mneyertai pertandingan

kawat kaki peringkat daerah Menghadiri sekurang-

kurangnya 3 kem perkhemahan

Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendah

Lebih kurang kehadiran 60 % sahaja yang dicatatkan

Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan

penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum

Peningkatan peratus pencapaian A dalam kokurikulum, 50 % adalah

dari kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Pemantauan berterusan yang sistematik dari

pengurusan sekolah khususnya : a. Penyelaras Uniform

b. Penyelaras sukan dan Permainan

c. Penyelaras Kelab dan

Persatuan Tindakan:

a. Mengemukakan laporan pada setiap perjumpaan

b. Mengambil tindakan

Peratus kehadiran

Page 2: Pelan strategik-uniform

2

yang sewajarnya ke atas pelajar-pelajar yang masih ponteng

perjumpaan kokurikulum

Buku Pemantauan Kokurikulum perlu dilengkapkan pada setiap

masa untuk mengesan aktiviti dan juga kehadiran pelajar

PELAN TAKTIKAL (2012) BIDANG KOKORIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

Bil Program Objektif T/Jwb Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Latihan kawat kaki 1-14

Ahli Kadet boleh berkawad dengan baik

Jurulatih Bomba Guru Penasihat

32 jam RM50 Tempat Ketiga dalam Pertandingan Kawad

Kaki Kadet GO Peringkat Daerah

Keputusan Pertandingan Kawad

Kaki Kadet GO Peringkat Daerah

Page 3: Pelan strategik-uniform

3

2. Penerangan jenis-jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan

praktikal

Ahli Kadet boleh menggunakan peralatan pemadam api mudah alih

dengan baik

Jurulatih Bomba Guru Penasihat

1 Jam 30 minit

RM 20

Sederhana Mahir Tahap kemahiran ahli Kadet menggunakan peralatan pemadam api

mudah alih dengan baik

3. Perkhemahan unit

beruniform peringkat sekolah

Ahli Kadet dapat

mengasah kemahiran asas dalam aktiviti perkhemahan

GPK Koko

Penyelaras Unit Beruniform Guru Penasihat

3 hari RM

100

Baik Amat Baik Prestasi ahli semasa

menjalankan aktiviti perkhemahan

Page 4: Pelan strategik-uniform

4

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

Nama Projek Latihan kawat kaki 1 – 14

Objektif Boleh melakukan pergerakan asas kawat kaki dari langkah 1 hingga langkah 14

Tempoh 32 jam

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru Terlibat Jurulatih Bomba PK Koko Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK

Mengedarkan surat permohonan dan jadual latihan kepada jurulatih bomba

Mengumpulkan dan menyerahkan jadual latihan kepada Jurulatih Bomba dan guru

penasihat

Menyediakan jadual latihan kawad dan guru penasihat

Latihan setiap minggu dari kawad kaki 1 hingga kawad 14

Pemantauan oleh Jurulatih Bomba & Guru Penasihat

Penilaian

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad Masa yang diperuntukan terhad Motivasi pelajar

Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 5: Pelan strategik-uniform

5

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

Nama Projek Penerangan jenis-jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan praktikal

Objektif Boleh melakukan pergerakan asas kawat kaki dari langkah 1 hingga langkah 14

Tempoh 1 Jam 30 minit

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru Terlibat Jurulatih Bomba PK Koko

Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK

Mengedarkan surat permohonan kepada jurulatih bomba

Penyediaan Modul / Bahan oleh Jurulatih Bomba

Persediaan tempat taklimat / penerangan

Penerangan / Demonstrasi tentang alat pemadam api & Latihan Praktikal

Pemantauan oleh Jurulatih Bomba & Guru Penasihat

Penilaian

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad Masa yang diperuntukan terhad

Motivasi pelajar Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan

program pada masa hadapan

Page 6: Pelan strategik-uniform

6

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

Nama Projek Perkhemahan unit beruniform peringkat sekolah

Objektif Meningkatkan kemahiran asas dalam perkhemahan dan memupuk semangat berkerjasama dalam pasukan

Tempoh 3 hari

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru Terlibat PK Koko

Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK sebelum dan selepas perkhemahan

Menyediakan Kertas kerja dan jadual Perkhemahan

Mengutip yuran perkhemahan

Menyediakan surat –surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan

Mengumpulkan pelajar dan menyerahkan senarai peralatan perkhemahan

Pelaksanaan aktiviti perkhemahan

Penilaian / Mesyuarat Post Mortem

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad Masa yang diperuntukan terhad Motivasi pelajar

Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 7: Pelan strategik-uniform

7

PELAN TAKTIKAL

PENINGKATAN PRESTASI UNIT UNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM

TAHUN 2012

Bil Program Objektif T/Jwb Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian

1. Kursus Asas Kawad Kaki

Menguasai asas kawad kaki dalam

unit unifom

Semua guru penasihat

Jan-Mac RM100 unit

kokurikulum

Kursus asas dapat dijalankan sekalin

dalam setahun

Bilangan kursus asas yang dijalnkan

2. Latihan Intensif Menguasai formasi kawad

Semua guru penasihat

Mac-Mei RM200 unit

kokurikulum

Kursus intensif diadakan 1 kali

Kursus intensif diadakan 3 kali

Bilangan kursus intensif yang dijalankan

3. Pertandingan

Kawad Antara Unit Uniform

Kualiti kawad

lebih mantap

Semua guru

penasihat

Jun-

September

RM200

unit kokurikulum

Mendapat tempat

antara 5 terbaik

Mendapat tempat

antara 5 terbaik

4 Aktiviti Perkhemahan

Anjuran Sekolah / JPN

Meningkatkan minat dan

motivasi diri ahli pengakap terhadap aktiviti

luar dan lasak (dapat wakil ke peringkat zon,

daerah, negeri

Pk Koko Peny U/Unifom

G/Penasihat

Feb-Ogos RM200 unit

kokurikulum

100% ahli pengakap yang

mendapat markah baik dalam penilaian markah

kokurikulum meningkat.

% ahli pengakap yang mendapat markah baik

dalam penilaian markah kokurikulum meningkat.

5 Pertandingan Kawad Kaki

Mendapat pengetahuan tentang asas

pertandingan kawad kaki dengan sekolah-

sekolah lain peringkat daerah

Pk Koko Peny U/Unifom G/Penasihat

Feb-Ogos RM1000 Menyertai pertandingan kawad kaki anjuran

PPD

Menyertai pertandingan kawad kaki anjuran

PPD

Keputusan pertandingan kawad kaki anjuran PPD

Page 8: Pelan strategik-uniform

8

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM

Nama Projek Kursus Asas Kawad Kaki

Objektif Menguasai Asas Kawad Kaki

Tempoh Jan-Mac

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Pertahanan Awam

Guru Terlibat PK Koko Guru Penasihat

Proses Kerja 1.0. Mesyuarat 1.1. membentang kertas konsep

1.2. Pembentukan jawatankuasa 1.3. Agihan tugas 1.4. Penyediaan bahan

1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan - Laporan Kemajuan

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan Laporan

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad

Masa yang diperuntukan terhad Motivasi pelajar Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum

Penyelaras Uniform

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 9: Pelan strategik-uniform

9

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM

Nama Projek Latihan Intensif

Objektif Menguasai Asas Kawad Kaki

Tempoh Mac-Mei

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Pertahanan Awam

Guru Terlibat PK Koko Guru Penasihat

Proses Kerja 1.0. Mesyuarat 1.1. membentang kertas konsep

1.2. Pembentukan jawatankuasa 1.3. Agihan tugas 1.4. Penyediaan bahan

1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan - Laporan Kemajuan

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan Laporan

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad Masa yang diperuntukan terhad Motivasi pelajar

Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum Penyelaras Uniform

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki

keberkesanan program pada masa hadapan

Page 10: Pelan strategik-uniform

10

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM

Nama Projek Pertandingan Antara Unit Uniform

Objektif Mengukur kemahiran berkawad

Tempoh Jun-September

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Pertahanan Awam

Guru Terlibat PK Koko Guru Penasihat

Proses Kerja 1.0. Mesyuarat

1.1. membentang kertas konsep 1.2. Pembentukan jawatankuasa 1.3. Agihan tugas

1.4. Penyediaan bahan 1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan - Laporan Kemajuan

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan Laporan

Kekangan Peruntukan kewangan yang terhad Masa yang diperuntukan terhad Motivasi pelajar

Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum Penyelaras Uniform

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki

keberkesanan program pada masa hadapan

Page 11: Pelan strategik-uniform

11

PELAN OPERASI 4

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM

Nama Projek Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah / JPN

Objektif Meningkatkan minat dan motivasi diri ahli pengakap terhadap aktiviti luar dan lasak (dapat wakil ke peringkat zon, daerah, negeri)

Tempoh Feb-Ogos

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Pertahanan Awam

Guru Terlibat PK Koko Guru Penasihat

Proses Kerja 1.0. Mesyuarat

1.1. membentang kertas konsep 1.2. Pembentukan jawatankuasa 1.3. Agihan tugas

1.4. Penyediaan bahan 1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan - Laporan Kemajuan

Pemantauan Penilaian Penambahbaikan

Laporan

Kekangan Kebenaran waris Motivasi pelajar

Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum Penyelaras Uniform

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki

keberkesanan program pada masa hadapan

Page 12: Pelan strategik-uniform

12

PELAN OPERASI 5

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM

Nama Projek Pertandingan Kawad Kaki

Objektif Menguasai Asas Kawad Kaki

Tempoh Feb-Ogos

Kumpulan Sasaran Ahli Kadet Pertahanan Awam

Guru Terlibat PK Koko Guru Penasihat

Proses Kerja 1.0. Mesyuarat

1.1. membentang kertas konsep 1.2. Pembentukan jawatankuasa 1.3. Agihan tugas

1.4. Penyediaan bahan 1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan - Laporan Kemajuan

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan Laporan

Kekangan Kebenaran waris Motivasi pelajar Sikap pelajar

Pemantauan PK Kokurikulum

Penyelaras Uniform

Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

Penambahbaikan Berdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 13: Pelan strategik-uniform

13

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAH

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Latihan Intensif Kawad Kaki

1) Meningkatkan penyertaan murid

2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri

dan semangat patriotisme para pelajar

3) Melahirkan insan yang cergas, sihat,

berdaya tahan, berdaya saing dan berketrampilan

Penolong Kanan Kokurikulum

Guru penasihat

Sepanjang Tahun

RM400.00

30%

30%

60%

60%

Peratus penyertaan murid menjadi ahli

KRS Peratus pencapaian

kemahiran murid dalam Kawad Kaki

2

Perkhemahan

1) Meningkatkan minat

pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang

dijalankan. 2) Membangunkan

bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar

Jun

RM1000.00

30%

50%

70%

70%

Peningkatan peratus

kemahiran murid

Peningkatan minat murid melibatkan diri dalam program yang

dijalankan Peratus Kehadiran

Page 14: Pelan strategik-uniform

14

3) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun.

4) Memupuk perhubungan yang

sihat antara kaum.

60%

100%

murid

Page 15: Pelan strategik-uniform

15

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Projek

Latihan Intensif Kawad Kaki

Objektif

1) Meningkatkan penyertaan murid

2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar 3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan berketerampilan

Tempoh

Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli KRS SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum

2) Guru penasihat

Proses Kerja

Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program

Pelaksanaan program:

Guru penasihat akan mengumpul semua pelajar

Tayangan cara-cara berkawad dan gerak langkah yang betul dengan menggunakan LCD

Latihan berkawad secara amali dan akan dirakamkan oleh ahli yang bertugas.

Rakaman akan ditayangkan kepada ahli dan dinilai

Penyediaan laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program

dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1. 1) Keberkesanan program yang dijalankan 2. 2) Keberkesanan penggunaan ICT semasa amali

3. 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan 4.

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 16: Pelan strategik-uniform

16

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

KADET REMAJA SEKOLAH

Nama Projek

Perkhemahan

Objektif

1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. 2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar 3) Melahirkan ahli yang cintakan negara, sayang diri, keluarga dan masyarakat.

4) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun. 5) Memupuk perhubungan yang sihat antara kaum.

Tempoh

Ogos

Kumpulan Sasaran

Semua ahli KRS SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program

2) pelaksanaan program:

Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan

Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masing-masing.

Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan

Dokumentasi program dirakamkan

Penilaian program

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program

dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 17: Pelan strategik-uniform

17

PELAN TINDAKAN PENINGKATAN PRESTASI UNIT BERUNIFORM PANDU PUTERI

SMK PERMAI INDAH TAHUN 2012

Bil Program / Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1.

Perkhemahan Projek 1. Mempertingkat-kan motivasi murid-

murid dalam aktiviti ko-kurikulum

2. Peratus Kehadiran ahli-ahli dalam aktiviti

persatuan dipertingkatkan

3. Menjalankan Tenderfoot Test dengan sempurna.

4. Melahirkan pelajar yang berani

menghadapi sebarang cabaran

PK Kokurikulum

Guru Penasihat ahli

2 hari 1 malam

RM 1500 75% 100% Peratus kehadiran ahli

Page 18: Pelan strategik-uniform

18

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

PASUKAN PANDU PUTERI

Nama Projek

Perkhemahan Pasukan Pandu Puteri

Objektif

Mencungkil dan mengasah bakat-bakat yang ada dalam kalangan murid.

Dapat kemahiran mendirikan khemah serta mematuhi peraturan perkhemahan dengan betul Dapat kenaikan pangkat selepas ‘Tenderfoot Test’

Tempoh

April 2012 / 2 Hari 1 Malam

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Pandu Puteri SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum

2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat PK KOKO dengan guru penasihat dan penyelaras (AJK INDUK)

Kertas kerja Perbincangan dengan Pengetua

Urusan surat menyurat – kebenaran , pelepasan, perkhidmatan yang diperlukan, jemputan untuk perasmian dan penutup.

Tempahan tempat untuk perkhemahan. Mengisi borang-borang yang perlu – dapatkan tandatangan pihak-pihak tertentu ; borang

perlu dihantarkan kepada Ibu Pejabat selewat-lewatnya satu bulan sebelum tarikh jangkaan.

Merangka jadual perkhemahan untuk memenuhi keperluan pemimpin yang akan mengambil ujian-ujian tertentu, perkara-perkara yang perlu dielakkan, seimbangkan aktiviti

lasak dengan aktiviti ringan, dsb. Perlu buat perancangan untuk cuaca buruk supaya perkhemahan tidak tergendala. Peralatan yang diperlukan mesti dibawa bersama.

Senarai dan carta tugas – Kem Komanden ; peraturan perkhemahan, senarai keperluan peribadi pekhemah diedarkan. (Elok jika S/U dapat sediakan booklet perkhemahan)

Latihan sebelum perkhemahan – istiadat, ikatan dan simpulan, membuat gejet, mendirikan khemah, cara mengemas haversack dan lain-lain.

SEMASA PERKHEMAHAN: Mendirikan khemah-khemah – staf, JM, JPC, pekhemah. Mendirikan tempat masak.

Membuat gejet-gejet besar dan kecil. Menjaga kebersihan. Menjaga keselamatan kem – giliran rondaan.

Menjaga kesihatan pekhemah – seimbangkan aktiviti mencabar dan aktiviti riadah, senaman pagi, aspek keseronokan – permainan, hiburan (unggun api, persembahan kebudayaan).

Istiadat perkhemahan – menaikkan panji-panji, rutin pemeriksaan tapak kem, menurunkan bendera.

Mesyuarat Majlis Pasukan (COH) diadakan setiap hari. Dicatat.

Upacara perasmian. Pada akhir perkhemahan – menurunkan khemah dan gejet, kemas-mengemas,

Page 19: Pelan strategik-uniform

19

pemeriksaan tapak perkhemahan (lebih baik daripada sediakala). Upacara

penutupan SELEPAS PERKHEMAHAN:

Penilaian. Surat rakaman terima kasih. Penyata kira-kira.

Laporan perkhemahan – dokumentasi.

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program

2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa

hadapan

Page 20: Pelan strategik-uniform

20

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Hari Pendaftaran Ahli Baru

PPBSM

Meningkatkan

kehadiran dan penyertaan ahli PBSM dalam aktiviti anjuran

peringkat sekolah, zon, daerah dan negeri.

PK Kokurikulum Jan – Feb

2012

RM2 X Bilangan

Ahli PBSM Sumber : Ahli

Unit PBSM

9%

daripada jumlah pelajar

11%

daripada jumlah pelajar

Peratusan

bilangan ahli yang berdaftar.

2 Aktiviti Perkhemahan Anjuran

Sekolah

Meningkatkan tahap

kecemerlangan PBSM SMK Permai Indah

PK Koko

Peny U/Unifom G/Penasihat

Mei – Jul 2012

RM3000.00

Sumber: Unit Kokurikulum

70% 100% % ahli PBSM

yang mendapat markah baik dalam penilaian markah

kokurikulum meningkat.

3 Aktiviti Pertandingan Ikatan Dan Pertolongan Cemas

Meningkatkan tahap pencapaian dan

kecemerlangan PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

PK Koko Peny U/Unifom

G/Penasihat

Sept 2012

RM500-00 Sumber : Unit

Kokurikulum / JPN

RM500-00

Sumber : Unit Kokurikulum / JPN

70% 100% % murid yang menyertai koko

meningkat serta mendapat markah tinggi dalam

penilaian koko.

Page 21: Pelan strategik-uniform

21

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

PBSM

Nama Projek

Hari Pendaftaran Ahli Baru PBSM

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Jan – Feb 2012

Kumpulan Sasaran

Semua ahli PBSM SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum

2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat Jawatankuasa 1.2. Perbincangan tentang rancangan tahunan.

1.3. Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun 1.4. Pembentukan jawatankuasa 1.5. Agihan tugas

1.6. Hal hal lain

Jadual Aktiviti

Penyediaan tempat dan bahan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KPI Bilangan pelajar yang menjadi ahli

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 22: Pelan strategik-uniform

22

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

PBSM

Nama Projek

Aktiviti Perkhemahan Peringkat Sekolah

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Mei -Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli PBSM SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat 1.2. Pemberitahuan tentang pendaftaran 1.3. Pembentukan jawatankuasa

1.4. Agihan tugas 1.5. Merancang jadual pendaftaran 1.6. Penyediaan bahan

1.7. Hal hal lain

Mengenalpasti bilangan pelajar melalui ’headcount’

Menyediakan : Jadual pendaftaran : Agihan tugas guru : Senarai Peralatan dan Aktiviti

: Unit Pengakap dan Pasukan Uniform Lain

Surat menyurat - Pemberitahuan kepada ibu bapa

Program dijalankan - Taklimat kepada guru-guru

- Taklimat kepada para peserta - Perkhemahan

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan Laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 23: Pelan strategik-uniform

23

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

PBSM

Nama Projek

Aktiviti Pertandingan Ikatan dan Pertolongan Cemas

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Sept 2012

Kumpulan Sasaran

Semua ahli PBSM SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat 1.2. Pemberitahuan tentang pendaftaran 1.3. Pembentukan jawatankuasa

1.4. Agihan tugas 1.5. Penyediaan peralatan 1.6. Hal hal lain

Mengenalpasti bilangan pelajar melalui ’headcount’

Menyediakan

: Dokumen untuk pendaftaran : Unit Jawatankuasa : Senarai peralatan dan peralatan

: Pertandingan

Surat menyurat - Pemberitahuan kepada ibu bapa

Program dijalankan - Taklimat kepada guru-guru

- Taklimat kepada para peserta - Pertandingan Ikatan dan Pertolongan Cemas

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan Laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 24: Pelan strategik-uniform

24

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM PENGAKAP

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator

Pencapaian

1

Perkhemahan Pengakap

1. Meningkatkan

minat pelajar

menjadi ahli pengakap

2. Agar pelajar

dapat belajar mengamalkan ilmu yang

diberikan semasa perkhemahan

. 3. Dapat

kemahiran

mendirikan khemah serta mematuhi peraturan

perkhemahan dengan betul.

4. Dapat

kemahiran berkawat.

PK KOKO Guru penasihat

ahli

2 hari 1 malam

RM 2000

75% 100% % kehadiran

Page 25: Pelan strategik-uniform

25

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

PENGAKAP

Nama Projek

Perkhemahan Perdana

Objektif

1. Agar pelajar dapat belajar mengamalkan ilmu yang diberikan semasa perkhemahan. 2. Dapat kemahiran mendirikan khemah serta mematuhi peraturan perkhemahan dengan betul.

3. Dapat kemahiran berkawat.

Tempoh

Mac 2012 / 2 hari 1 malam

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Pengakap SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum

2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat PK KOKO dengan guru penasihat dan penyelaras (AJK Induk)

Kertas kerja

Perbincangan dengan pengetua dan kerani.

Menubuhkan AJK perkhemahan

Mesyuarat AJK Pelaksanaan

Memohon dan mendapatkan kelulusan dari JPN(Pusat Koko)

Program Perkhemahan dijalankan

Laporan dan penilaian (Post mortem) Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 26: Pelan strategik-uniform

26

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PUTERI ISLAM

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1

Pertandingan Kawad

kaki Antara Unit Unifom

1. Meningkatkan kemahiran

berkawad 2. Meningkatkan

semangat

berpasukan 2. Meningkatkan semangat berpasukan

PK KOKO Penyelaras

Uniform Guru Penasihat

April

RM200/PCG

75% 90% Peratus pelajar yang

dapat meningkatkan pengetahuan

dan kemahiran berkawad

2

Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah

Memastikan setiap pelajar

lebih berkeyakinan dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi.

PK KOKO

Penyelaras Uniform Guru Penasihat

Julai

RM 300 /PCG

80% 100% Peratus ahli

Puteri Islam yang mendapat

markah baik dalam penilaian

markah kokurikulum meningkat.

3

Pertandingan Kawad kaki

Antara Unit Unifom

Pelajar dapat meningkatkan tahap kecekapan pelajar dan

membentuk pelajar lebih berdisplin

PK KOKO Penyelaras Uniform

Guru Penasihat

Jun RM 200 /PCG

Mendapat tempat antara 5 terbaik

Keputusan pertandingan

Page 27: Pelan strategik-uniform

27

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

PUTERI ISLAM

Nama Projek

Kursus Asas Kawad Kaki

Objektif

1. Meningkatkan kemahiran berkawad 2. Meningkatkan semangat berpasukan

Tempoh

April 2012

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Puteri Islam SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Pembentukan Jawatankuasa

Mesyuarat

Surat jemputan kepada jurulatih

Borang penyertaan pelajar/waris

Persiapan tempat

Makanan dan minuman

Sijil

Dokumentasi

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program

dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 28: Pelan strategik-uniform

28

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

PUTERI ISLAM

Nama Projek

Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah

Objektif

Memastikan setiap pelajar lebih berkeyakinan dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi.

Tempoh

Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Puteri Islam SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat AJK

1.1 Pembentukan AJK Kerja 1.2 Bidang tugas 1.3 Merancang jadual/aturcara

1.4 Hal- hal lain

Kenalpasti Peserta Terlibat

Persiapan Kem 3.1 Surat kebenaran pihak berkuasa

3.2 Edaran surat kebenaran waris Pelaksanaan program

4.1 Taklimat 4.2 Menjalankan aktiviti 4.3 Penutup

Pemantauan

Penilaian Penambahbaikan Laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 29: Pelan strategik-uniform

29

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

PUTERI ISLAM

Nama Projek

Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah

Objektif

Pelajar dapat meningkatkan tahap kecekapan pelajar dan membentuk pelajar lebih berdisplin

Tempoh

Jun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Puteri Islam SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat Semua ahli Puteri Islam

1.1 Perlantikan ahli yang sesuai sebagai konduktor untuk melatih pelajar 1.2 Merancang jadual/aturcara 1.3 Hal- hal lain

Menentukan ahli yang terlibat

2.1 Menetapkan bilangan peserta kawad 2.2 Mengenalpasti peserta

Persiapan latihan kawad sebelum pertandingan

Pelaksanaan program 4.1 Pertandingan kawad berlangsung

Pemantauan Penilaian

Penambahbaikan Laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program

2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa

hadapan

Page 30: Pelan strategik-uniform

30

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)

BIDANG KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM KELAB TAEKWANDO

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1 Aktiviti Tahunan:

Latihan Fizikal Taekwando

Jangka

Panjang: Meningkatkan peratus

markah aspek kehadiran setiap ahli

kepada 50%. Jangka Pendek:

Meningkatkan peratus markah aspek

kehadiran setiap ahli kepada

sekurang-kurangnya 30%.

Guru penasihat,

AJK persatuan

Jan- Julai RM 50.00

Buku kehadiran

kokurikulum

20 % 30%.

Peratus markah aspek kehadiran.(Maximum=50%)

2 Pertandingan Taekwando peringkat sekolah

Jangka Panjang: Peratus

markah aspek pencapaian setiap ahli

adalah sekurang-kurangnya

17%.

Guru penasihat AJK persatuan

1 bulan/ Jun

RM 50.00

4 % 8% Peratus bilangan ahli yang mengambil bahagian dalam pertandingan

Page 31: Pelan strategik-uniform

31

Jangka Pendek: Peratus

markah aspek pencapaian setiap ahli

adalah sekurang-kurangnya

8 %.

3 Aktiviti Kelab Taekwando sepanjang

tahun

Jangka panjang:

Peratus pelajar yang menjadi ahli

meningkat kepada 40% menjelang

tahun 2013. Jangka pendek:

Peratus pelajar yang menjadi ahli

meningkat kepada 10% pada tahun

2012

Guru Penasihat

Kelab Taekwando dan AJK Kelab

Taekwando

Jan-Julai

RM50.00

25 orang

40 orang

Peratus ahli-ahli yang

menyertai persatuan

Page 32: Pelan strategik-uniform

32

PELAN OPERASI 1

BIDANG KOKURIKULUM

TAEKWANDO

Nama Projek

Aktiviti tahunan Kelab Taekwando

Objektif

Semua ahli persatuan mendapat markah kehadiran sekurang-kurangnya 30%.

Tempoh

Jan-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Taekwando SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK Kelab Taekwando

Sidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik.

Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

Perlaksanaan aktiviti-aktiviti Kelab Taekwando

Penulisan minit mesyuarat Kelab Taekwando

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program

2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa

hadapan

Page 33: Pelan strategik-uniform

33

PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

TAEKWANDO

Nama Projek

Pertandingan Taekwando Peringkat Sekolah

Objektif

Peratus markah aspek pencapaian setiap ahli adalah sekurang-kurangnya 8 %.

Tempoh

Jun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Taekwando SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat AJK Tertinggi

Menyediakan kertas cadangan pertandingan Taekwando peringkat sekolah.

Menjalankan pertandingan Taekwando peringkat sekolah.

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Page 34: Pelan strategik-uniform

34

PELAN OPERASI 3

BIDANG KOKURIKULUM

TAEKWANDO

Nama Projek

Aktiviti Kelab Taekwando sepanjang tahun

Objektif

Meningkatkan jumlah ahli Kelab Taekwando

Tempoh

Jan-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Taekwando SMK Permai Indah

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Penentuan jadual pelaksanaan aktiviti Kelab Taekwando

Merancang aktiviti, persediaan bahan serta hadiah pemenang.

Pelaksanaan aktiviti

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program

dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan

3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan