of 112 /112
PELAN STRATEGIK (______Lonjakan ranking _______) TAHUN 2011-2015 Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO Isu Strategik Matlamat Strategik Objekt if Khusus KPI Sasaran Prestasi TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sekolah Berpresta si Tinggi masih belum dicapai Sertai aktiviti akademik dan sukan dalam peringkat bertaraf dunia 10% pelaja r tahap 2 10% pelajar tahap 2 30% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Pelan Strategik Kurikulum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTOH PELAN STRATEGIK KURIKULUM

Text of Pelan Strategik Kurikulum

Page 1: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (______Lonjakan ranking_______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sekolah

Berprestasi Tinggi masih belum dicapai

Sertai aktiviti akademik dan sukan dalam

peringkat bertaraf dunia

10% pelajar tahap 2

10% pelajar tahap 2

30% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Page 2: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER

OUT-PUT

KPI PELANKONTIGENSI

1

2

Tingkatkan aktiviti reka bentuk/ inovasi/

teknologi

Sukan bertaraf kebangsaan

Semua guru,AKS,murid-murid tahap 2

Tahap 2

Sepanjang tahun

-do-

Pelabagai bahan

-do-

Cergaskan minda murid-murid

Prestasi sukan naik

Konsep berdikari

dapat dilaksanakan

Dasar 1 M1S

tercapai

Bengkal kerjasama sepanjang

tahun

Latihan sepanjang

tahun

Page 3: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Aktifkan kegiatan inovasi kreatif

OBJEKTIFJ/PENDEK Dapat hasilkan sesuatu rekaan khas

Tingkatkan penguasaan sains dan matematikAnggsaran kurang seratus ringgat

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

GB/ Guru PK1 1 hari semua

2 Pembahagian Tugas Semua guru 1 hari Latihan sepanjang tahun oleh jurulatih sekolah

3 Penyediaan Bahan Pihak sekolah 1 hari Latihan sepanjang tahun oleh jurulatih sekolah

4 Perlaksanaan Guru-guru KH, Sains murid-murid tahap 2

Sepanjang tahunLatihan sepanjang tahun oleh

jurulatih sekolah

Page 4: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (__PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR_ ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 20132014

2015

Pembangunan infrastuktur

dan kemudahan asas belum memenuhi keperluan

Tambahbaikkan kemudahan

asas

Keselesaan semua

pengguna di sekolah

100% kemudahan asas dibina

dan disediakan

100% kemudahan asas

disediakan

40% 50% 60%

70% 80% 100%

Page 5: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1

2

3

Bilik mandi pelajar

Jalan / lorong beratap

Dewan serba guna tertutup

GB/ PK HEM

GB/ PK HEM

GB/ PK KK

3 TAHUN

3 TAHUN

3 TAHUN

KPM

KPM

KPM

1 bilik 2 unit bilik tempat mandi dibina Jalan kaki beratap

Aktiviti sukan dalaman dapat dilaksanakan

Keselesaan pelajar-pelajar

Keselesaan pengguna

-do-

Kerajaan (KPM)

-do-

-do-

Page 6: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM

Pembinaan bilik mandi penghuni asrama, jalan berbumbung dan dewan serba guna tutup

OBJEKTIFJ/PENDEK

Tingkatkan keselesaan masyarakat sekolah dalam aktiviti harian dan sukan

KOS KERJA Anggaran RM500,000.00

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

GB/ PK HEM/PK KK 3 TAHUN Pembinaan secara bertender

2 Pembahagian Tugas GB/ PK HEM/PK KK 3 TAHUN Pembinaan secara bertender

3 Penyediaan Bahan KPM 1 hari Pembinaan secara bertender

4 Perlaksanaan KPM

Page 7: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_____________KSSR____________ ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masih

terdapat murid yang

belum menguasai kemahiran menaakul

Meningkatkan tahap

penguasaan menaakul

murid tahap 2

Murid dapat

menguasai kemahiran menaakul semasa Tahun 6

Page 8: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Kuasai menaakul tahap 2

Guru kelas Sepanjang tahun Tahap

penguasaan menaakul bertambah baik

Bilangan murid Tahun

2 yang menguasai kemahiran menaakul meningkat

Kuiz-kuiz

Teka silang kata

Page 9: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Kuasai kemahiran menaakul

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun, sekurang-kurangnya terdapat penambahan 5% murid yang dapat menguasai kemahiran menaakul

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

GPK 1 1 hari Pemberitahuan kepada guru

2 Pembahagian Tugas GPK 1 1 hari Bahan fotostat

3 Penyediaan Bahan Guru 1 hari

4 Perlaksanaan Guru

Page 10: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_____LINUS- Numerasi____) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penguasaan Numerasi

belum 100%

Meningkatkan kecemerlangan UPSR dalam Matematik

100% pelajar

mendapat A dalam subjek

Matematik

100% pelajar

mendapat A dalam subjek

Matematik

50% 60% 65%70%

80% 90% 95%

Page 11: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN (_________Akademik_______________) SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengukuhan Matematik

Semua guru

Matematik

Sepanjang tahun Penguasaan 4 kemahiran operasi asas ( tambah,tolak,darab dan bahagi), penguasaan sifir dan meningkatkan minat murid dalam subjek Matematik

Bilangan murid yang

menguasai dan

meminati Matematik meningkat

Bijak sifir

Bijak mengira

Page 12: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI (___kurikulum Akademik______) SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Pengukuhan Matematik

OBJEKTIF

J/PENDEK Sebelum akhir tahun 2012, sekurang-kurangnya 70% murid mendapat A dalam Matematik

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru Matematik 1 hari

2 Pembahagian Tugas GPK 1 1 hari Pemberitahuan kepada guru

3 Penyediaan Bahan Guru Matematik Sepanjang tahun Bahan fotostat

4 Perlaksanaan Guru Matematik Sehari dalam seminggu

Bijak sifirBijak mengira

Page 13: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (__KUALITI - STAF_ ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masih terdapat AKS yang belum capai tahap cemerlang

dalam prestasi

perkhidmatan

Meningkatan kecemerlangan prestasi AKS

Semua AKS mencapai preatasi

cemerlang dalam

perkhidmatan

50% 100% 37.50% 38.50%84%

90% 100% 100%

Page 14: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 LDP perkhdimatan AKS

PK HEM Sepanjang tahun Peningkatan

prestasi AKS Bilangan

AKS yang mencapai cemerlang meningkat

Penilaian

pencerapan

Page 15: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Kecemerlangan perkhidmatan

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun 2013, 90% AKS mencapai tahap cemerlang dalam perkhdimatan

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

GB 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK 1 hari Pemberitahuan AKS

3 Penyediaan Bahan SULDP 1 hari Bahan fotostat Borong penilaian

4 Perlaksanaan Semua AKS Sepanjang tahun Progam kecemerlangan perkhdimatan

Page 16: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_____KUALITI- GURU________) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masih terdapat

keupayaan guru yang

belum capai tahap cemerlang dalam P&P

Meningkatkan tahap

cemerlang guru dalam

P&P

90% guru mencapai tahap cemerlang dalam P&P

100% guru mencapai

tahap cemerlang dalam P&P

90% 46% 46%84%

90% 100% 100%

Page 17: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Peningkatan P&P guru GB/ PK Sepanjang tahun TIADA Peningkatan prestasi P&P

guru

Bilangan guru yang mencapai kecemerlangan

dalam P&P meningkat

Pencerapan

P&P dan sesi perbincanagan

Page 18: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Kecemerlangan guru

OBJEKTIF

J/PENDEKPada akhir tahun 2013, sekurang-kurangnya 90% guru mencapai cemerlang dalam P&P

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

GB 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK1 1 hari Pemberitahuan kepada guru

3 Penyediaan Bahan PK1 1 hariBahan fotostat

Borong penerapan

4 Perlaksanaan SEMUA GURU Sepanjang tahunProgam penerapan

Page 19: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (___Akademik – UPSR (SAINS)_______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kecemerlangan subjek sains sederhana

dalam UPSR

Meningkatan kecemerlangan sujek sains dalam UPSR

50%Mendapat A dalam subjek sains

50%Mendapat A dalam subjek sains

50% 60% 70% 75% 80% 90% 95%

Page 20: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengukuhan sains menjawab soalan sains

Guru sains 1 hari dalam

sebulan

Soalan-soalan

UPSR dan solan ramalan

dari setiap negeri

Penguasaan dan

keyakinan murid-murid menjawab

soalan sains meningkat

Bilangan murid yang menguasai

teknik menjawab

soalan sains meningkat

Klinik teknik

menjawab subjek sains

Page 21: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Pengukuhan teknik menjawab soalan sains

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir Jun 2013, sekurang-kurangnya 80% pelajar mendapat A dalam subjek sains

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Ketua Panitia Sains 1 hari Pembentukan Jawatankuasa progam

2 Pembahagian Tugas Ketua Panitia 1 hari Pengagihan tugas kepadaguru sains

3 Penyediaan Bahan Guru Sains 1 hari Bahan fotostat

4 Perlaksanaan Guru Sains Tahun 6 1 hari pada

sebulan

Klinik teknik menjawab subjek sains

Page 22: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (__ Nilam / Amalam Membaca_____) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Amalan membaca

dalam kalangan

murid kurang dibudayakan

Meningkatan amalan

membaca dalam

kalangan murid

50% murid

membaca sebanyak 360 buah

buku setahun

50% murid

membaca sebanyak 360 buah

buku setahun

50% 55% 60%65%

70% 75% 80%

Page 23: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Peningkatan amalan membaca

Guru

perpustakaan dan guru

Nilam

Sepanjang tahun Buku

perpustakaan

Minat membaca

buku dalam kalangan

ditingkatkan

Bilangan murid

membaca sebanyak 360 buah

buku meningkat

Pertandingan

Juara Membaca

Page 24: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Peningkatan Amalan Membaca ( Bacalah Sayang )

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir Oktober 2012, sekurang-kurangnya 55% pelajar membaca sebanyak 360 buah buku setahun

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru perpustakaan dan guru Nilam

1 hari Pembentukan Ahli Jawatankuasa

2 Pembahagian Tugas Guru Nilam 1 hari Jadual bertugas pengawas perpustakaan untuk mengira jumlah buku yang dipinjam

setiap bulan

3 Penyediaan Bahan Guru perpustakaan 1 hariBuku perpustakaan

4 PerlaksanaanGuru perpustakaan dan

guru Nilam

Sepanjang tahun Pertandingan Juara Membaca

Page 25: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (______Nilam / Amalam Membaca _________ ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Terdapat murid tidak

pandai membaca

Meningkatan peratus murid dapat membaca dan mengeja

40% murid pandai

membaca dan

mengeja

40% murid pandai

membaca dan

mengeja

40% 50% 60%70%

80% 85% 90%

Page 26: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengukuhan amalan membaca

Guru Nilam

dan guru BM

5 hari seminggu Buku perpustakaan

Meningkatan minat untuk membaca

dalam kalangan

murid

Bilangan murid yang

pandai membaca meningkat

Bacalah sayang

Page 27: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAMPengukuhan Amalan Membaca

OBJEKTIFJ/PENDEK Pada akhir Oktober 2011, 60% murid dapat membaca dangan lancar

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru Nilam 1 hari Pembentukan Ahli Jawatankuasa

2 Pembahagian Tugas Guru Nilam 1 hariPengagihan jadual bertugas

kepada semua guru

3 Penyediaan Bahan Guru perpustakaan dan guru Nilam

1 hari Buku perpustakaan

4 PerlaksanaanSemua guru

5 hari seminggu

Bacalah sayang

Page 28: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (________Prasekolah_______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tahap

penguasaan kemahiran 3M pada

tahap sederhana

MeningkatkanTahap

penguasaan kemahiran 3M

Murid dapat

menguasaikemahiran

3M sebelum

memasuki Tahun 1

50% murid

dapat menguasaikemahiran

3M

50% penguasaan bagi setiap kemahiran

70% 75%80%

85% 90% 95%

Page 29: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Kuasai 3 M Guru pra dan

ibubapa

Sepanjang tahun Guru pra dan ibubapa

Tahap penguasaan kemahiran 3

M murid bertambah

baik

Bilangan murid yang menguasai

kemahiran 3 M

meningkat

Bacalah sayang

Mari mengira

Saya boleh menulis

Page 30: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAMKuasai 3M

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun Jun 2013, sekurang-kurangnya 85%pelajar dapat menguasai kemahiran 3M

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru pra 1 hari Makluman kepada guru dan ibu bapa

2 Pembahagian Tugas Guru pra dan PK 1 1 hari Makluman kepada guru dan ibu bapa

3 Penyediaan Bahan Guru pra 1 hari Bahan fotostat

4 Perlaksanaan Guru pra 3 hari pada seminggu

Bacalah sayang, Mari Mengira, Saya boleh menulis

Page 31: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (___IKLIM / BUDAYA SEKOLAH (3K)____ ___) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Iklim dan budaya sekolah masih kurang

menyerlah

Meningkatkan kebersihan,

keceriaan dan keselamatan murid dalam progam 3K

50% murid sedar akan kebersihan, keceriaan

dan keselamatan

di sekitar kawasan sekolah

50% murid sedar akan kebersihan, keceriaan

dan keselamatan

di sekitar kawasan sekolah

40% 45% 50%60%

65% 70% 80%

Page 32: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Progam 3K( Pertandingan 3K kelas, pertandingan

Asrama, dan pertandingan murid

contoh)

Semua guru dan

kakitangan sekolah terlibat

Sepanjang tahun Kesedaran murid tentang

progam 3K meningkat

Bilangan murid yangsedar akan kebersihan, keceriaan

dan keselamatan

di sekitar kawasan sekolah

meningkat

Progam 3K

Page 33: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Progam 3K

( Pertandingan 3K kelas, pertandingan Asrama, dan pertandingan murid contoh)

OBJEKTIF

J/PENDEK Ramai murid akan menjaga kebersihan dan keceriaan di sekitar kawasan sekolah. Mereka juga akan sedar akan kekemasan diri pada bulan Jun tahun 2012

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru dan kakitangan sekolah

terlibat

1 hariPerlantikan Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Kecil progam 3K

2 Pembahagian Tugas Penyelaras 3K 1 hari Pemberitahuan kepada guru dan kakitangan sekolah yang terlibat

3 Penyediaan Bahan AJK Progam 3K Sepanjang tahun Bahan dan peralatan yang diperlukan

4 PerlaksanaanSemua guru dan

kakitangan sekolah terlibat

1 hari pada seminggu

Pertandingan 3K kelas, pertandingan Asrama, dan pertandingan murid contoh

Page 34: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (____KECICIRAN______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Keciciran

murid masih

berlaku

Mengurangkan tahap Keciciran

murid

100% tiada

Keciciran murid

berlaku di sekolah

Tiada kes Keciciran murid berlaku di sekolah

50% 70% 90%100%

100% 100% 100%

Page 35: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengemaskinian data dan kempen Jom Ke

Sekolah

Pertadbiran dan PIBG

Sepanjang tahun - Memberi

kesedaran kepada

semua pihak terutamanya

ibubapa

Bilangan murid yang datang ke sekolah

meningkat setiap tahun.

Tiada isu keciciran

Kempen dan soal selidik

tahap kehidupan masyarakat setempat

Page 36: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM kempen Jom Ke Sekolah

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun Jun 2011, sekurang-kurangnya 90% ibubapa mendapat maklumat

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Pentadbir dan exco PIBG

1 hari

2 Pembahagian Tugas PK1/ PK HEM/ Warden/ Exco PIBG

1 hari Pemberitahuan kepada semua pihak guru dan ibubapa

3 Penyediaan Bahan PK HEM

1 hari Edaran risalah

4 Perlaksanaan Pentadbiran dan PIBG Setahun 2 KaliKempen dan soal selidik

Page 37: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (__PERMUAFAKATAN STRATEGIK______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kecemerlangan

KK dan sahsiah diri murid yang sederhana

MeningkatanKecemerlangan

KK dan sahsiah diri

pelajar

40% murid mencapai

Kecemerlangan KK dan

mempunyai sahsiah diri yang terpuji

40% murid mencapai

Kecemerlangan KK dan

mempunyai sahsiah diri

10% 15% 20%25%

30% 35% 40%

Page 38: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Kecemerlangan KK dan sahsiah diri

Semua

guru dan kakitangan

sekolah terlibat

Sepanjang tahun - Pelajar yang cemerlang

KK dan sahsiah diri meningkat

Bilangan murid yang mencapai

kecemerlangan KK dan

sahsiah diri meningkat

Progam 1M1S

Progam KK

Progam kepimpinan dan motivasi

Page 39: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Kecemerlangan KK dan sahsiah diri

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun Oktober 2012, sekurang-kurangnya 25% pelajar mencapai kecemerlangan dalam KK dan sahsiah diri

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru dan kakitangan sekolah

terlibat

1 hari

2 Pembahagian Tugas PK KK/ PK HEM 1 hari Taklimat kepada guru

3 Penyediaan BahanSemua guru dan

kakitangan sekolah terlibat

1 hari Klinik permainan / Bahan edaran / peraturan sekolah

4 PerlaksanaanSemua guru dan

kakitangan sekolah terlibat

Sepanjang tahun Klinik permainan , Kem motivasi dan pertandingan 3k

Page 40: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (___Akademik UPSR- BI__________ ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kecemerlangan

BI serdahana dalam UPSR

Meningkatkan kecemerlangan UPSR dalam

BI

50% pelajar

mendapat A dalam subjek BI

50% pelajar

mendapat A dalam subjek BI

50% 50% 55%60%

65% 70% 75%

Page 41: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengukuhan BI Guru BI 2 hari dalam seminggu

-

Penguasaan kemahiran

dan keyakinan

murid dalam penggunana

BI meningkat

Bilangan mirid yang menguasai

dan memahami

BI meningkat

Klinik BI

Page 42: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Pengukuhan BI

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun Jun 2013, sekurang-kurangnya 65% pelajar mendapat A dalam BI

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru BI 1 hari

2 Pembahagian Tugas Ketua Panitia 1 hari Taklimat kepada guru

3 Penyediaan Bahan Guru BI 1 hari Bahan fotostat

4 Perlaksanaan Guru BI Tahun 6 Klinik BI

Page 43: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_______1 Murid 1 Sukan________) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penyertaan

murid dalam aktiviti

KK belum mencapai

tahap cemerlang

Memupuk budaya

bersukan dalam

kalangan murid

sekolah agar menjadi ahli masyarakat

yang mengamalkan

gaya hidup sihat dan

cergas

Mewujudkan landasan ke

arah kecemerlangan

sukan

60% pelajar

melibatkan diri dalam sukan ke arah yang tertinggi

60% 65% 70%75%

80% 85% 90%

Page 44: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Kecemerlangan sukan murid

Semua guru

Sepanjang tahun - Murid yang

mencapai kecemerlangan

dalam kegiatan sukan

di peringkat yang lebih

tinggi meningkat

Bilangan murid yang mencapai kejayaan

dalam penglibatan

sukan meningkat

Sukan dan permainan

Page 45: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Kecemerlangan sukan murid

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir tahun Oktober setiap tahun , sekurang-kurangnya 5% daripada keseluruhan pelajar dapat mencapai kecemerlangan sukan sehingga ke peringkat negeri

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK KK 1 hari Taklimat kepada guru

3 Penyediaan Bahan Semua guru 1 hari Alatan sukan dan bahan edaran

4 Perlaksanaan Semua guru Sepanjang tahun Klinik permainan dan sukan yan berpotensi tinggi

Page 46: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (______1 Murid 1 Sukan _______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 20132014

2015

Penyertaan murid dalam aktiviti

KK belum mencapai

tahap cemerlang

Membangunkan modal insan

melalui penyertaan

yang menyeluruh

dari kalangan murid dalam

kegiatan sukan sepanjang tahun

Meningkatan kecergasan

jasmani

100% pelajar

melibatkan diri dalam

sukan

68% 68% 70%80%

90% 95% 100%

Page 47: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 1 Murid 1 Sukan Semua guru

2 hari seminggu - Minat dan

Kecemerlangan murid bersukan

semakin bertambah

Bilangan murid yang menyertai kegiatan

sukan meningkat

Sukan dan permainan

Page 48: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM1 Murid 1 Sukan

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir Jun 2013, sekurang-kurangnya 90% pelajar melibatkan diri dalam sekurang-kurangnya 1 jenis sukan.

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK KK 1 hari Taklimat kepada guru

3 Penyediaan Bahan Semua guru 1 hari Alatan sukan dan bahan edaran

4 Perlaksanaan Semua guru Klinik permainan

Page 49: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_KK (rapatkan jurang bandar dan luar bandar)__ _) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masih terdapat jurang

pencapaian KK murid

dengan murid di bandar

Melahirkan atlet /

pelajar yang berpotensi

tinggi

10% pelajar mencatat keputusan

yang tertinggi dalam

kegiatan KK

10% pelajar

mencipta rekod

pencapaian terbaik

sekurang-kurangnya

di peringkat Bahagian

0% 0% 2%4%

6% 8% 10%

Page 50: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Melahirkan atlet / pelajar yang

pencapaian tinggi dalam bidang KK

Semua guru Sepanjang tahun -

Pencapaian tinggi dalam bidang KK

murid meningkat

Bilangan murid yang mencapai prestasi

tinggi dalam bidang KK meningkat

Kelab dan persatuan

Sukan dan permainan

1M1S

Kegiatan akademik KK

Page 51: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Melahirkan atlet / pelajar yang pencapaian tinggi

OBJEKTIF

J/PENDEK Pada akhir Jun 2013, sekurang-kurangnya 6% daripada keseluruhan pelajar dapat mencapai pencapaian berprestasi tinggi dalam kegiata KK

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK KK 1 hari Taklimat kepada guru

3 Penyediaan Bahan Semua guru 1 hari Alatan sukan dan bahan edaran

4 Perlaksanaan Semua guru Sepanjang tahun Latihan yang berterusan untuk semua kegiatan kk

Page 52: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (__KK (rapatkan jurang bandar dan luar bandar)__ ______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masih

terdapat jurang

pencapaian KK murid

dengan murid di bandar

Meningkatkan kecemerlangan pencapaian KK

murid

10% pelajar mencapai kejayaan KK di peringkat negeri

10% pelajar

mencapai kejayaan

KK di peringkat

negeri

0% 0% 5%10%

15% 20% 25%

Page 53: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pencapaian KK murid

Semua guru 2 hari seminggu - Pencapaian KK murid semakin

meningkat

Bilangan murid yang bertanding

dalam kegiatan kk di peringkat yang lebih

tinggi meningkat

Kelab dan persatuan

Sukan dan permainan

1M1S

Kegiatan akademik

Page 54: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAMPencapaian KK murid

OBJEKTIFJ/PENDEK Pada akhir Jun 2013, sekurang-kurangnya 90%

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK KK 1 hari Taklimat kepada guru

3 Penyediaan Bahan Semua guru 1 hari Alatan sukan dan bahan edaran

4 Perlaksanaan Semua guru Sepanjang tahun Latihan untuk semua kegiatan KK dipertingkatan ke tahap

optimum

Page 55: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_________ICT________________) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Peluang

membudayakan penggunaan

terhad

Meningkatkan penguasaan

ICT di kalangan

murid

Meningkatkan tahap

penguasaan murid celik ICT kepada

90%

90% murid

celik ICT

50% 60% 65%70%

75% 80% 90%

Page 56: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Celik minda ( Kampus Astro)

Guru mata pelajaran

Sepanjang tahun - Peningkatan pengetahuan murid dalam penguasaan

ICT

Bilangan murid yang celik ICT meningkat

Lawatan ke sekolah lain

Page 57: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM

OBJEKTIFJ/PENDEK

Pada akhir 2013, sekurang-kurangnya 75% murid menguasai ICT

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru ICT 1 hari

2 Pembahagian Tugas Guru ICT 1 hari

3 Penyediaan Bahan Guru mata pelajaran 1 hari Bahan elektronik/ fotostat

4 Perlaksanaan Guru mata pelajaran Lawatan ke sekolah yang mempunyai presarana ICT yang

baik

Page 58: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_Rangkaian Penyampaian Maklumat____) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pengurusan

data Meningkatan pengurusan

data ke tahap maksimum

Pengurusan data

dilakukan dengan

efesten dan cepat

70% pengurusan data dapat diurusan dengan cepat

45% 50% 55%60%

65% 70% 75%

Page 59: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Meningkatan kecekapan dalam

pengedalikan peralatan ICT

Guru ICT 2 kali setahun - Staff boleh menggunakan peralatan ICT dangan cara yang betul

Bilangan staff yang

boleh menggunakan peralatan ICT dalam P&P meningkat

In-house training

Page 60: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Meningkatkan kecekapan dalam pengedalikan peralatan ICT

OBJEKTIFJ/PENDEK

60% staff mampu mengedalikan dengan cekap menjelang 2013

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

PK 1 1 hari

2 Pembahagian Tugas Penyelaras ICT 1 hari Pemberitahuan kepada staff

3 Penyediaan Bahan Guru ICT 1 hari Bahan fotostat

4 PerlaksanaanPenyelaras ICT dan

Guru ICT

Bengkel ICT

Page 61: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (____ICT_______) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kurang

penggunaan komputer

Meningkatkan penggunaan dan yahap

penguasaan murid dalam mendapatkan maklumat dari

internet

Murid boleh

mengakses maklumat

untuk tujuan P&

P

50% P& P Melibatkan ICT

20% 25% 30%35%

40% 45% 50%

Page 62: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Progam Bijak Akses Guru sains dan guru

ICT

Seminggu sekali bagi setiap kelas

Dilaksanakan sepanjang tahun

- Kecekapan dan

kemahiran murid

meningkat

Bilangan murid yang

mampu mengakses maklumat

dengan betul meningkat

Pendedahan

melalui template

Page 63: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Progam Bijak Akses

OBJEKTIFJ/PENDEK

40% murid mampu mengakses maklumat menjelang 2013

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

PK 1 1 hari

2 Pembahagian Tugas Penyelaras ICT 1 hari Setiap guru mata pelajaran sains

3 Penyediaan Bahan Guru ICT dan guru mata pelajaran

1 hariFotostat dan makmal komputer

4 Perlaksanaan Guru mata pelajaran 1 minggu sepanjang tahun

Page 64: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_____PBS_________) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proses

pentaksiran kurang mantap

Meningkat dan memperkasakan

proses pentaksiran

proses pentaksiran

dapat dilaksanakan dengan lebih

cekap dan berkualiti

Para guru sekurang-kurangnya

dapat dilaksanakan

80% dari proses

pentaksiran

20% 30% 45%50%

60% 75% 80%

Page 65: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 In house training dan bengkel pelaksanaan

pentaksiran berasaskan sekolah

Guru penyelaras PBS dan

guru yang mengikuti

kursus PBS

Sekali sebulan mengikut

kesesuaian dan kuursus yang diadakan pada peringkat PPD

- Guru faham proses

pentaksiran dan pada

melaksanakan pada

peringkat sekolah.

Sekurang-kurangnya 80% guru

dapay melaksanakan

proses pentaksiran

Bengkel PBS

Page 66: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM In house training dan bengkel PBS

OBJEKTIF

J/PENDEKSekurang-kurangnya 50% guru dapat melaksanakan proses pentaksiran secara berkesan

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru penyelaras PK1 1 hari

2 Pembahagian Tugas Guru penyelaras PK1 1 hari Makluman kepada semua guru

3 Penyediaan BahanGuru penyelaras dan

guru kelas

1 hariBahan fotostat

4 Perlaksanaan Guru mengajar KSSR Semasa penilaian seperti yang

Bengkel PBS

Page 67: Pelan Strategik Kurikulum

ditetapkan

PELAN STRATEGIK (__Rangkaian Penyampaian Maklumat____) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pengurusan

data dan maklumat

yang sederhana

Meningkatan kecekapan

penyampaian data dan

maklumat

Data dan maklumat sentiasa

dikemaskini

Sekurang-kurangnya

80% dikemaskini

30% 40% 45%50%

55% 70% 80%

Page 68: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN (___EMIS ___) SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Jadual kemaskini data EMIS

Guru penyelaras

3 kali sebulan atau mengikut perubahan

maklumat semasa

Internet ( school net)

Maklumat dapat

dikemaskini pada setiap masa dan

dapat mengurangkan

ralat

Menjelang akhir tahun

2012, sekurang-kurangnya 50% data

dapat dikemskini

Gerak gempur

data

Page 69: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI (___EMIS __) SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Jadual kemaskini data

OBJEKTIFJ/PENDEK

Menjelang akhir tahun 2012, sekurang-kurangnya 50% data dapat dikemaskini

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

PK HEM/ Guru data 1 hari

2 Pembahagian Tugas PK KEM 1 hari Makluman kepada guru data

3 Penyediaan Bahan Guru data 1 hari Wujud File, print dan kemaskini maklumat

4 Perlaksanaan ”Gerak Gempur Data”

Page 70: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (___LINUS_____) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PenguasaanLiterasi belumcapai 100%

Meningkatkanpenguasaanmurid-muriddalam membaca danmenulis

PenguasaanLiterasimencapai 100%

PenguasaanLiterasimencapai 100%

60% 70% 75%80%

85% 90% 100%

Page 71: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 15 minit membaca Semua guru

kelas

Setiap hariSelasa-khamis0700-0715

Tiadaperpustakaan

Memupukminat muridmembaca seterusnya meningkatkan peratusan Literasi

Bilangan murid yang dapat membaca dan menulis akan meningkat

” bacalah sayang ”

Page 72: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM15 minit membaca

OBJEKTIFJ/PENDEK

Pada akhir tahun 2012, sekurang-kurangnya 80% murid menguasai bacaan dan menulis dapat dicapai.

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Panitia BmGPK 1

1 hari

2 Pembahagian TugasGuru kelasGuru BM

1 hari Makluman dan notis kepada

semua guru

3 Penyediaan BahanPanitia BM

1 hariBahan perpustakaan

4 PerlaksanaanGuru KelasGuru BM

Selasa-khamis ”Bacalah Sayang ”

Page 73: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (__Linus________) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penguasaan 3M belum capai 100%

Mengurangkanmurid yang buta huruf

Murid boleh membaca dan mengira

100% murid melepasi LINUS

70% 75% 75%80%

90% 90% 100%

Page 74: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1

2

Membasmi buta huruf(Bacalah Sayang)

Membasmi buta nombor

Guru BM

Guru MT

Setiap hari dalam seminggu persekolahan

Setiap hari Isnin

Buku Perpustakaan

Murid biasa dengan budaya membaca

Murid hafal sifir dan mengenali nombor

Bilangan murid yang celik huruf akan meningkat

Bilangan murid yang celik nombor akan meningkat

”Bacalah Sayang ”

”Bijak Sifir”

Page 75: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAMMembasmi buta huruf dan nombor

OBJEKTIFJ/PENDEK

Pada akhir tahun 2012, sekurang-kurangnya 80% murid dapat membaca dan Mengira serta menulis

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Penyelaras LINUSGuru BM & MT

1 hari

2 Pembahagian TugasGPK 1

Penyelaras LINUS 1 hariPembinaan jadual bertugas

3 Penyediaan BahanGuru BMGuru MT 1 hari

pengawas

4 PerlaksanaanGuru BMGuru MT

Setiap hari minggu

sekolah

”Bacalah Sayang””Bijak Sifir”

Page 76: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_PEMUAFAKATAN STRATEGIK_) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penyertaan pencapaian &pengiktirafansekolah diperingkatKebangsaanmasih rendah

Meningkatkan penyertaan dan pengiktirafan sekolah di peringkat kebangsaan

Meletakkan sekolah berada pada paras dan tahap penyertaan dan pengiktirafan di peringkat kebangsaan

SK TELOK GELAM boleh diiktiraf penyertaan dan pencapaian dari segala aspek di peringkat kebangsaan

50% 30% 35%40%

45% 50% 55%

Page 77: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Memperkasarkan Budaya kerja dan minda

SEMUAPENOLONG KANAN

Sepanjang tahun tiada

Penggunaan dan keyakinan diri guru dan murid bertambah

Motivasi dan rangsangan budaya kerja serta nilai-nilai positif

Gerak Gempur/ Bengkel dan LDK

Page 78: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Memperkasarkan budaya kerja dan minda

OBJEKTIFJ/PENDEK

Pada akhir jun 2013, sekurang-kurangnya 70% guru dan murid bersedia untuk Meningkatakan diri.

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru dan AKS 1 hari

2 Pembahagian TugasGURU KANAN

1 hari Pemberitahuan kepada guru

3 Penyediaan BahanGuru PenitiaKetua Bidang

1 hari Bahan cetakan

4 PerlaksanaanSemua guru

Bengkel / LDK

Page 79: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_AKADEMIK UPSR (BM)_) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kecemerlangan dalam bahasa Malaysia sederhana dalam UPSR

Meningkatkan kecemerlangan dalam UPSR dalam subjek Bahasa Malaysia

Mendapat 50% murid yang mendapat A dalam subjek Bahasa Malaysia

Mendapat 50% murid yang mendapat A dalam subjek Bahasa Malaysia

50% 50% 55%60%

65% 70% 75%

Page 80: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH

KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengukuhan Bahasa Malaysia

Guru BM Sehari dalam seminggu

Meningkatkan penguasaan dan keyakinan diir murid supaya lebih mantap

Bilangan murid yang menguasai dan memahami Bahasa Malaysia meningkat

Klinik Bahasa Malaysia

Page 81: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAMPengukuhan Bahasa Malaysia

OBJEKTIFJ/PENDEK Mendapat sekurang-kurangnya 65% murid mendapat A dalam subjek Bahasa

Malaysia pada akhir tahun 2013

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru BM 1 hari

2 Pembahagian TugasGPK 1

1 hari Pemberitahuan kepada semua guru

3 Penyediaan BahanGuru BM

1 hariBahan cetakan

4 PerlaksanaanGuru BM

Sehari dalam

seminggu

”Klinik Bahasa Malaysia”

Page 82: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK (_DISIPLIN MURID__) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Masih ada murid terlibat dalam kes disiplin di sekolah

Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan disiplin diri dan mengurangkan kes disiplin di sekolah

100% murid mematuhi peraturan dan undang-undang sekolah

100% murid tidak terlibat dalam kes disiplin di sekolah

50% 70% 80%85%

90% 95% 100%

Page 83: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Kesedaran dan pematuahn undang-undang di sekolah

PK HEM

1 bulan sekali

Pemahaman dan kesedaran murid bertambah

Bil . murid yang mematuhi arahan dan undang-undang sekolah meningkat

Ceramah Disiplin

Page 84: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Kesedaran dan pematuhan undang-undangn di sekolah

OBJEKTIF

J/PENDEKPada setiap hari, murid –murid dapat mematuhi undang –undang secara konsisten

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru dan Aks 1 hari

2 Pembahagian TugasGPK Hem

1 hari Pemberitahuan kepada guru

3 Penyediaan BahanGPK Hem

1 hari

4 PerlaksanaanGPK Hem

Ceramah Disiplin

Page 85: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK ( IKLIM/ BUDAYA SEKOLAH ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik

MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Iklim dan budaya sekoah masih kurang menyerlah

Meningkatkan keceriaan di sekitar kawasan sekolah

50% daripada kawasan sekolah kelihatan ceria dan menyediakan suasana yang lebih selesa untuk P&P

50% daripada kawasan sekolah kelihatan ceria dan menyediakan suasana yang lebih selesa untuk P&P

40% 45% 50%60%

65% 70% 80%

Page 86: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Program 3K

Projek menanam bunga di sekitar kawasan sekolah

Semua Guru dan Aks

Sepanjang Tahun

Kawasan sekolah akan sentiasa ceria, bersih dan kemas

Kebersihan dan keceriaan sekolah meningkat

Projek menanam bunga di sekitar sekolah

Page 87: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Program 3K ( menanam bunga di sekitar sekolah )

OBJEKTIFJ/PENDEK

Pada akhir jun tahun 2013, sekurang-kurangnya 65% kawasan sekolah Kelihatan lebih ceria dan bersih berbanding tahun-tahun yang lepas.

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Semua guru dan Aks 1 hari Perlantikan penyelaras

2 Pembahagian TugasPenyelaras Program 3K

1 hariPemberitahuan kepada semua

guru dan aks sekolah

3 Penyediaan BahanSemua guru dan Aks

1 hariBahan dan peralatan yang

diperlukan

4 Perlaksanaan Semua guru dan Aks

Menanam bunga di sekitar

sekolah

Page 88: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN STRATEGIK ( AKADEMIK UPSR –MATEMATIK ) TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

Isu Strategik MatlamatStrategik

Objektif Khusus

KPI

Sasaran Prestasi

TOV 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kecemerlangan matematik masih sederhana dalam UPSR

Meningkatkan kecemerlangan UPSR dalam Matematik

Seorang murid mendapat A dalam subjek Matematik

Seorang murid mendapat A dalam subjek Matematik

40% 50% 60% 70% 80% 85% 90%

Page 89: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN TINDAKAN SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DARO

NAMA STRATEGI Menggunakan Teknik Gerak Gempur Dan Bengkel

BIL PROGRAM/PROJEK T/JAWAB TEMPOH/TARIKH KOS/SUMBER OUT-PUT KPI PELANKONTIGENSI

1 Pengukuhan Matematik Guru

Matematik

Sepanjang Tahun

Penguasaan sifir

Penguasaan 4 kemahiranPenambahanPenolakanPendarabanPembahagianDan miniat murid dalam subjek Matematik bertambah

Bilangan murid yang menguasai dan meminati matematik meningkat

Klinik Matematik

Bijak Sifir

Page 90: Pelan Strategik Kurikulum

PELAN OPERASI OPERASI SEKOLAH TAHUN 2011-2015

Nama Sekolah : SK. TELOK GELAM, DAR0

NAMA PROGRAM Pengukuhan Matematik

OBJEKTIFJ/PENDEK

Pada akhir tahun 2013, sekurang-kurangnya 80% murid mendapat A dalam subjek Matematik

KOS KERJA TIADA

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PLAN KONTIGENSI/CATATAN

1 Mesyuarat JK- Agihan tugas

Guru Matematik 1 hari

2 Pembahagian TugasGPK 1

1 hari Pemberitahuan kepada guru

3 Penyediaan BahanGuru Matematik

1 hariBahan cetakan

4 PerlaksanaanGuru Matematik Sehari dalam

seminggu

Bijak SifirKlinik Matematik

Page 91: Pelan Strategik Kurikulum