of 47 /47
PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KOKURIKULUM Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian Penglibatan dan pencapaian pelajar dalam unit uniform tidak mencapai sasaran Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Meningkatkan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti unit uniform 1.Menyediakan jadual dan aktiviti unit uniform yang lebih menarik dan penuh cabaran 2.Mengadakan kem kepimpinan dan juga perkhemahan dalam dan luar kawasan sekolah bagi menarik minat pelajar 3.Menyertai pertandingan kawat kaki peringkat zon,daerah dan negeri bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. 4.Mengadakan latihan kawat kaki dan kursus kepimpinan pemimpin bagi meningkatkan tahap pengetahuan para pelajar Layak dalam empat pasukan yang mneyertai pertandingan kawat kaki peringkat daerah Menghadiri sekurang- kurangnya 3 kem perkhemahan Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih Lebih kurang kehadiran Meningkatkan kesedaran dari segi Pemantauan berterusan yang sistematik dari Peratus kehadiran 1

Pelan Strategik Uniform

  • Author
    anizdr

  • View
    249

  • Download
    16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

q

Text of Pelan Strategik Uniform

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013)BIDANG KOKURIKULUMIsuMasalahMatlamatStrategiIndikator Pencapaian

Penglibatan dan pencapaian pelajar dalam unit uniform tidak mencapai sasaran

Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskanMeningkatkan penglibatan pelajar dalam setiap aktiviti unit uniform1.Menyediakan jadual dan aktiviti unit uniform yang lebih menarik dan penuh cabaran2.Mengadakan kem kepimpinan dan juga perkhemahan dalam dan luar kawasan sekolah bagi menarik minat pelajar

3.Menyertai pertandingan kawat kaki peringkat zon,daerah dan negeri bagi meningkatkan pengetahuan dan pengalaman.

4.Mengadakan latihan kawat kaki dan kursus kepimpinan pemimpin bagi meningkatkan tahap pengetahuan para pelajar

Layak dalam empat pasukan yang mneyertai pertandingan kawat kaki peringkat daerah

Menghadiri sekurang-kurangnya 3 kem perkhemahan

Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendahLebih kurang kehadiran60 % sahaja yang dicatatkanMeningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum

Peningkatan peratus pencapaian A dalam kokurikulum, 50 % adalah dari kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulumPemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya :a. Penyelaras Uniformb. Penyelaras sukan dan Permainanc. Penyelaras Kelab dan Persatuan

Tindakan:a. Mengemukakan laporan pada setiap perjumpaanb. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pelajar-pelajar yang masih ponteng perjumpaan kokurikulum

Buku Pemantauan Kokurikulum perlu dilengkapkan pada setiap masa untuk mengesan aktiviti dan juga kehadiran pelajar

Peratus kehadiran

PELAN TAKTIKAL (2012)BIDANG KOKORIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMAT

BilProgramObjektifT/JwbTempohKosTOVETRIndikator Pencapaian

1.Latihan kawat kaki 1-14Ahli Kadet boleh berkawad dengan baikJurulatih BombaGuru Penasihat32 jamRM50Tempat Ketiga dalam Pertandingan Kawad Kaki Kadet GO Peringkat DaerahKeputusan Pertandingan Kawad Kaki Kadet GO Peringkat Daerah

2.Penerangan jenis-jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan praktikalAhli Kadet boleh menggunakan peralatan pemadam api mudah alih dengan baikJurulatih Bomba Guru Penasihat1 Jam 30 minitRM 20Sederhana MahirTahap kemahiran ahli Kadet menggunakan peralatan pemadam api mudah alih dengan baik

3.Perkhemahan unit beruniform peringkat sekolahAhli Kadet dapat mengasah kemahiran asas dalam aktiviti perkhemahanGPK KokoPenyelaras Unit BeruniformGuru Penasihat3 hariRM 100BaikAmat BaikPrestasi ahli semasa menjalankan aktiviti perkhemahan

2

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMATNama ProjekLatihan kawat kaki 1 14

ObjektifBoleh melakukan pergerakan asas kawat kaki dari langkah 1 hingga langkah 14

Tempoh32 jam

Kumpulan SasaranAhli Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru TerlibatJurulatih BombaPK KokoGuru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat AJK

Mengedarkan surat permohonan dan jadual latihan kepada jurulatih bomba

Mengumpulkan dan menyerahkan jadual latihan kepada Jurulatih Bomba dan guru penasihat

Menyediakan jadual latihan kawad dan guru penasihat

Latihan setiap minggu dari kawad kaki 1 hingga kawad 14

Pemantauan oleh Jurulatih Bomba & Guru Penasihat

Penilaian

KekanganPeruntukan kewangan yang terhadMasa yang diperuntukan terhadMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK Kokurikulum

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMATNama ProjekPenerangan jenis-jenis alat pemadam api mudah alih dan latihan praktikal

ObjektifBoleh melakukan pergerakan asas kawat kaki dari langkah 1 hingga langkah 14

Tempoh1 Jam 30 minit

Kumpulan SasaranAhli Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru TerlibatJurulatih BombaPK KokoGuru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat AJK

Mengedarkan surat permohonan kepada jurulatih bomba

Penyediaan Modul / Bahan oleh Jurulatih Bomba

Persediaan tempat taklimat / penerangan

Penerangan / Demonstrasi tentang alat pemadam api & Latihan Praktikal

Pemantauan oleh Jurulatih Bomba & Guru Penasihat

Penilaian

KekanganPeruntukan kewangan yang terhadMasa yang diperuntukan terhadMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK Kokurikulum

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET BOMBA DAN PENYELAMATNama ProjekPerkhemahan unit beruniform peringkat sekolah

ObjektifMeningkatkan kemahiran asas dalam perkhemahan dan memupuk semangat berkerjasama dalam pasukan

Tempoh3 hari

Kumpulan SasaranAhli Kadet Bomba dan Penyelamat

Guru TerlibatPK KokoGuru Penasihat

Proses KerjaMesyuarat AJK sebelum dan selepas perkhemahan

Menyediakan Kertas kerja dan jadual Perkhemahan

Mengutip yuran perkhemahan

Menyediakan surat surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan

Mengumpulkan pelajar dan menyerahkan senarai peralatan perkhemahan

Pelaksanaan aktiviti perkhemahan

Penilaian / Mesyuarat Post Mortem

KekanganPeruntukan kewangan yang terhadMasa yang diperuntukan terhadMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK Kokurikulum

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKALPENINGKATAN PRESTASI UNIT UNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM TAHUN 2012

BilProgramObjektifT/JwbTempohKosTOVETRIndikator Pencapaian

1.Kursus Asas Kawad KakiMenguasai asas kawad kaki dalam unit unifomSemua guru penasihatJan-MacRM100unit kokurikulumKursus asas dapat dijalankan sekalin dalam setahunBilangan kursus asas yang dijalnkan

2.Latihan IntensifMenguasai formasi kawad Semua guru penasihatMac-MeiRM200 unit kokurikulumKursus intensif diadakan 1 kaliKursus intensif diadakan 3 kali Bilangan kursus intensif yang dijalankan

3.Pertandingan Kawad Antara Unit UniformKualiti kawad lebih mantapSemua guru penasihatJun-SeptemberRM200unit kokurikulumMendapat tempat antara 5 terbaikMendapat tempat antara 5 terbaik

4Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah / JPNMeningkatkan minat dan motivasi diri ahli pengakap terhadap aktiviti luar dan lasak (dapat wakil ke peringkat zon, daerah, negeriPk KokoPeny U/Unifom G/PenasihatFeb-OgosRM200unit kokurikulum100% ahli pengakap yang mendapat markah baik dalam penilaian markah kokurikulum meningkat.% ahli pengakap yang mendapat markah baik dalam penilaian markah kokurikulum meningkat.

5Pertandingan Kawad KakiMendapat pengetahuan tentang asas pertandingan kawad kaki dengan sekolah-sekolah lain peringkat daerahPk KokoPeny U/Unifom G/PenasihatFeb-OgosRM1000Menyertai pertandingan kawad kaki anjuran PPDMenyertai pertandingan kawad kaki anjuran PPDKeputusan pertandingan kawad kaki anjuran PPD

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM Nama ProjekKursus Asas Kawad Kaki

ObjektifMenguasai Asas Kawad Kaki

TempohJan-Mac

Kumpulan SasaranAhli Kadet Pertahanan Awam

Guru TerlibatPK KokoGuru Penasihat

Proses Kerja1.0. Mesyuarat1.1. membentang kertas konsep1.2. Pembentukan jawatankuasa1.3. Agihan tugas1.4. Penyediaan bahan1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan Laporan Kemajuan

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

KekanganPeruntukan kewangan yang terhadMasa yang diperuntukan terhadMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK KokurikulumPenyelaras Uniform

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM Nama ProjekLatihan Intensif

ObjektifMenguasai Asas Kawad Kaki

TempohMac-Mei

Kumpulan SasaranAhli Kadet Pertahanan Awam

Guru TerlibatPK KokoGuru Penasihat

Proses Kerja1.0. Mesyuarat1.1. membentang kertas konsep1.2. Pembentukan jawatankuasa1.3. Agihan tugas1.4. Penyediaan bahan1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan Laporan Kemajuan

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

KekanganPeruntukan kewangan yang terhadMasa yang diperuntukan terhadMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK KokurikulumPenyelaras Uniform

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM Nama ProjekPertandingan Antara Unit Uniform

ObjektifMengukur kemahiran berkawad

TempohJun-September

Kumpulan SasaranAhli Kadet Pertahanan Awam

Guru TerlibatPK KokoGuru Penasihat

Proses Kerja1.0. Mesyuarat1.1. membentang kertas konsep1.2. Pembentukan jawatankuasa1.3. Agihan tugas1.4. Penyediaan bahan1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan Laporan Kemajuan

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

KekanganPeruntukan kewangan yang terhadMasa yang diperuntukan terhadMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK KokurikulumPenyelaras Uniform

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 4BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM Nama ProjekAktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah / JPN

ObjektifMeningkatkan minat dan motivasi diri ahli pengakap terhadap aktiviti luar dan lasak (dapat wakil ke peringkat zon, daerah, negeri)

TempohFeb-Ogos

Kumpulan SasaranAhli Kadet Pertahanan Awam

Guru TerlibatPK KokoGuru Penasihat

Proses Kerja1.0. Mesyuarat1.1. membentang kertas konsep1.2. Pembentukan jawatankuasa1.3. Agihan tugas1.4. Penyediaan bahan1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan Laporan Kemajuan

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

KekanganKebenaran warisMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK KokurikulumPenyelaras Uniform

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 5BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET PERTAHANAN AWAM Nama ProjekPertandingan Kawad Kaki

ObjektifMenguasai Asas Kawad Kaki

TempohFeb-Ogos

Kumpulan SasaranAhli Kadet Pertahanan Awam

Guru TerlibatPK KokoGuru Penasihat

Proses Kerja1.0. Mesyuarat1.1. membentang kertas konsep1.2. Pembentukan jawatankuasa1.3. Agihan tugas1.4. Penyediaan bahan1.5. Hal hal lain

Menyediakan Bahan

Surat-menyurat

Program dijalankan Laporan Kemajuan

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

KekanganKebenaran warisMotivasi pelajarSikap pelajar

PemantauanPK KokurikulumPenyelaras Uniform

PenilaianPenilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut

PenambahbaikanBerdasarkan penilaian, penambahanbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KADET REMAJA SEKOLAHBilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikator Pencapaian

1Latihan Intensif Kawad Kaki

1) Meningkatkan penyertaan murid

2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar

3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan berketrampilan

Penolong Kanan Kokurikulum

Guru penasihatSepanjang Tahun

RM400.00

30%

30%

60%

60%

Peratus penyertaan murid menjadi ahli KRS

Peratus pencapaian kemahiran murid dalam Kawad Kaki

2Perkhemahan 1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.

2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar

3) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun.

4) Memupuk perhubungan yang sihat antara kaum.

JunRM1000.0030%

50%

60%

70%

70%

100%

Peningkatan peratus kemahiran murid

Peningkatan minat murid melibatkan diri dalam program yang dijalankan

Peratus Kehadiran murid

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMKADET REMAJA SEKOLAH

Nama Projek

Latihan Intensif Kawad Kaki

Objektif

1) Meningkatkan penyertaan murid2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar3) Melahirkan insan yang cergas, sihat, berdaya tahan, berdaya saing dan berketerampilan

Tempoh

Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli KRS SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum2) Guru penasihat

Proses Kerja

Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program Pelaksanaan program: Guru penasihat akan mengumpul semua pelajar Tayangan cara-cara berkawad dan gerak langkah yang betul dengan menggunakan LCD Latihan berkawad secara amali dan akan dirakamkan oleh ahli yang bertugas. Rakaman akan ditayangkan kepada ahli dan dinilai Penyediaan laporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1. 1) Keberkesanan program yang dijalankan2. 2) Keberkesanan penggunaan ICT semasa amali3. 3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan 4.

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMKADET REMAJA SEKOLAH

Nama Projek

Perkhemahan

Objektif

1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan.2) Membangunkan bakat pelajar, jati diri dan semangat patriotisme para pelajar3) Melahirkan ahli yang cintakan negara, sayang diri, keluarga dan masyarakat.4) Menjadikan unit KRS aktif sepanjang tahun.5) Memupuk perhubungan yang sihat antara kaum.

Tempoh

Ogos

Kumpulan Sasaran

Semua ahli KRS SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) pelaksanaan program: Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masing-masing. Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan Dokumentasi program dirakamkan Penilaian program

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TINDAKANPENINGKATAN PRESTASI UNIT BERUNIFORM PANDU PUTERI SMK PERMAI INDAH TAHUN 2012

BilProgram / ProjekObjektifTanggungjawabTempohKos / SumberTOVETRIndikator Pencapaian

1.

Perkhemahan Projek1. Mempertingkat-kan motivasi murid-murid dalam aktiviti ko-kurikulum

2. Peratus Kehadiran ahli-ahli dalam aktiviti persatuan dipertingkatkan

3. Menjalankan Tenderfoot Test dengan sempurna.

4. Melahirkan pelajar yang berani menghadapi sebarang cabaranPK Kokurikulum

Guru Penasihat ahli

2 hari 1 malamRM 150075%100%Peratus kehadiran ahli

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMPASUKAN PANDU PUTERI

Nama Projek

Perkhemahan Pasukan Pandu Puteri

Objektif

Mencungkil dan mengasah bakat-bakat yang ada dalam kalangan murid.Dapat kemahiran mendirikan khemah serta mematuhi peraturan perkhemahan dengan betulDapat kenaikan pangkat selepas Tenderfoot Test

Tempoh

April 2012 / 2 Hari 1 Malam

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Pandu Puteri SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat PK KOKO dengan guru penasihat dan penyelaras (AJK INDUK)

Kertas kerja

Perbincangan dengan Pengetua

Urusan surat menyurat kebenaran , pelepasan, perkhidmatan yang diperlukan, jemputan untuk perasmian dan penutup.

Tempahan tempat untuk perkhemahan.

Mengisi borang-borang yang perlu dapatkan tandatangan pihak-pihak tertentu ; borang perlu dihantarkan kepada Ibu Pejabat selewat-lewatnya satu bulan sebelum tarikh jangkaan.

Merangka jadual perkhemahan untuk memenuhi keperluan pemimpin yang akan mengambil ujian-ujian tertentu, perkara-perkara yang perlu dielakkan, seimbangkan aktiviti lasak dengan aktiviti ringan, dsb. Perlu buat perancangan untuk cuaca buruk supaya perkhemahan tidak tergendala. Peralatan yang diperlukan mesti dibawa bersama.

Senarai dan carta tugas Kem Komanden ; peraturan perkhemahan, senarai keperluan peribadi pekhemah diedarkan. (Elok jika S/U dapat sediakan booklet perkhemahan)

Latihan sebelum perkhemahan istiadat, ikatan dan simpulan, membuat gejet, mendirikan khemah, cara mengemas haversack dan lain-lain.

SEMASA PERKHEMAHAN: Mendirikan khemah-khemah staf, JM, JPC, pekhemah. Mendirikan tempat masak. Membuat gejet-gejet besar dan kecil. Menjaga kebersihan. Menjaga keselamatan kem giliran rondaan. Menjaga kesihatan pekhemah seimbangkan aktiviti mencabar dan aktiviti riadah, senaman pagi, aspek keseronokan permainan, hiburan (unggun api, persembahan kebudayaan).Istiadat perkhemahan menaikkan panji-panji, rutin pemeriksaan tapak kem, menurunkan bendera. Mesyuarat Majlis Pasukan (COH) diadakan setiap hari. Dicatat.Upacara perasmian. Pada akhir perkhemahan menurunkan khemah dan gejet, kemas-mengemas, pemeriksaan tapak perkhemahan (lebih baik daripada sediakala). Upacara penutupan

SELEPAS PERKHEMAHAN: Penilaian. Surat rakaman terima kasih. Penyata kira-kira. Laporan perkhemahan dokumentasi.

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

BilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikator Pencapaian

1Hari Pendaftaran Ahli Baru PPBSMMeningkatkan kehadiran dan penyertaan ahli PBSM dalam aktiviti anjuran peringkat sekolah, zon, daerah dan negeri. PK KokurikulumJan Feb 2012

RM2 X Bilangan Ahli PBSM

Sumber : Ahli Unit PBSM9% daripada jumlah pelajar11% daripada jumlah pelajarPeratusan bilangan ahli yang berdaftar.

2Aktiviti Perkhemahan Anjuran SekolahMeningkatkan tahap kecemerlangan PBSM SMK Permai Indah

PK KokoPeny U/Unifom G/Penasihat

Mei Jul 2012

RM3000.00Sumber: Unit Kokurikulum70%100%% ahli PBSM yang mendapat markah baik dalam penilaian markah kokurikulum meningkat.

3Aktiviti Pertandingan Ikatan Dan Pertolongan CemasMeningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan PBSM dari segi kualiti dan kuantitiPK KokoPeny U/Unifom G/Penasihat

Sept 2012

RM500-00Sumber : Unit Kokurikulum / JPN

RM500-00Sumber : Unit Kokurikulum / JPN 70%100%% murid yang menyertai koko meningkat serta mendapat markah tinggi dalam penilaian koko.

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMPBSM

Nama Projek

Hari Pendaftaran Ahli Baru PBSM

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Jan Feb 2012

Kumpulan Sasaran

Semua ahli PBSM SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat Jawatankuasa1.2. Perbincangan tentang rancangan tahunan.1.3. Tetapkan tarikh sesi latihan sepanjang tahun1.4. Pembentukan jawatankuasa1.5. Agihan tugas1.6. Hal hal lain

Jadual Aktiviti

Penyediaan tempat dan bahan

Pelaksanaan

Penilaian dan pelaporan KPIBilangan pelajar yang menjadi ahli

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMPBSM

Nama Projek

Aktiviti Perkhemahan Peringkat Sekolah

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Mei -Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli PBSM SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat1.2. Pemberitahuan tentang pendaftaran1.3. Pembentukan jawatankuasa1.4. Agihan tugas1.5. Merancang jadual pendaftaran1.6. Penyediaan bahan1.7. Hal hal lain

Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount

Menyediakan: Jadual pendaftaran : Agihan tugas guru: Senarai Peralatan dan Aktiviti: Unit Pengakap dan Pasukan Uniform Lain

Surat menyurat Pemberitahuan kepada ibu bapa

Program dijalankan Taklimat kepada guru-guru Taklimat kepada para peserta Perkhemahan

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3BIDANG KOKURIKULUMPBSM

Nama Projek

Aktiviti Pertandingan Ikatan dan Pertolongan Cemas

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan unit PBSM dari segi kualiti dan kuantiti

Tempoh

Sept 2012

Kumpulan Sasaran

Semua ahli PBSM SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat1.2. Pemberitahuan tentang pendaftaran1.3. Pembentukan jawatankuasa1.4. Agihan tugas1.5. Penyediaan peralatan1.6. Hal hal lain

Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount

Menyediakan: Dokumen untuk pendaftaran : Unit Jawatankuasa: Senarai peralatan dan peralatan : Pertandingan

Surat menyurat Pemberitahuan kepada ibu bapa

Program dijalankan Taklimat kepada guru-guru Taklimat kepada para peserta Pertandingan Ikatan dan Pertolongan Cemas

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM PENGAKAP

BilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikator Pencapaian

1

Perkhemahan Pengakap1. Meningkatkan minat pelajar menjadi ahli pengakap2. Agar pelajar dapat belajar mengamalkan ilmu yang diberikan semasa perkhemahan.3. Dapat kemahiran mendirikan khemah serta mematuhi peraturan perkhemahan dengan betul.4. Dapat kemahiran berkawat.PK KOKOGuru penasihatahli2 hari 1 malamRM 2000

75%100%% kehadiran

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMPENGAKAP

Nama Projek

Perkhemahan Perdana

Objektif

1. Agar pelajar dapat belajar mengamalkan ilmu yang diberikan semasa perkhemahan.2. Dapat kemahiran mendirikan khemah serta mematuhi peraturan perkhemahan dengan betul.3. Dapat kemahiran berkawat.

Tempoh

Mac 2012 / 2 hari 1 malam

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Pengakap SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat PK KOKO dengan guru penasihat dan penyelaras (AJK Induk) Kertas kerja Perbincangan dengan pengetua dan kerani. Menubuhkan AJK perkhemahan Mesyuarat AJK Pelaksanaan Memohon dan mendapatkan kelulusan dari JPN(Pusat Koko) Program Perkhemahan dijalankan Laporan dan penilaian (Post mortem)

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM PERGERAKAN PUTERI ISLAM

BilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikator Pencapaian

1 Pertandingan Kawad kaki Antara Unit Unifom 1. Meningkatkan kemahiran berkawad2. Meningkatkan semangat berpasukan 2. Meningkatkan semangat berpasukan

PK KOKOPenyelaras Uniform Guru Penasihat

April

RM200/PCG

75%90%Peratus pelajar yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran berkawad

2Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah Memastikan setiap pelajar lebih berkeyakinan dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi.PK KOKOPenyelaras Uniform Guru Penasihat

Julai

RM 300/PCG

80%100%Peratus ahli Puteri Islam yang mendapat markah baik dalam penilaian markah kokurikulum meningkat.

3 Pertandingan Kawad kaki Antara Unit Unifom Pelajar dapat meningkatkan tahap kecekapan pelajar dan membentuk pelajar lebih berdisplinPK KOKOPenyelaras Uniform Guru Penasihat

Jun RM 200 /PCGMendapat tempat antara 5 terbaikKeputusan pertandingan

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMPUTERI ISLAM

Nama Projek

Kursus Asas Kawad Kaki

Objektif

1. Meningkatkan kemahiran berkawad2. Meningkatkan semangat berpasukan

Tempoh

April 2012

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Puteri Islam SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Pembentukan Jawatankuasa

Mesyuarat

Surat jemputan kepada jurulatih

Borang penyertaan pelajar/waris

Persiapan tempat

Makanan dan minuman

Sijil

Dokumentasi

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMPUTERI ISLAM

Nama Projek

Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah

Objektif

Memastikan setiap pelajar lebih berkeyakinan dan mempunyai semangat jati diri yang tinggi.

Tempoh

Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Puteri Islam SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat AJK1.1 Pembentukan AJK Kerja1.2 Bidang tugas1.3 Merancang jadual/aturcara1.4 Hal- hal lain

Kenalpasti Peserta Terlibat

Persiapan Kem3.1 Surat kebenaran pihak berkuasa3.2 Edaran surat kebenaran waris

Pelaksanaan program4.1 Taklimat4.2 Menjalankan aktiviti4.3 Penutup

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3BIDANG KOKURIKULUMPUTERI ISLAM

Nama Projek

Aktiviti Perkhemahan Anjuran Sekolah

Objektif

Pelajar dapat meningkatkan tahap kecekapan pelajar dan membentuk pelajar lebih berdisplin

Tempoh

Jun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Puteri Islam SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat Semua ahli Puteri Islam1.1 Perlantikan ahli yang sesuai sebagai konduktor untuk melatih pelajar1.2 Merancang jadual/aturcara1.3 Hal- hal lain

Menentukan ahli yang terlibat2.1 Menetapkan bilangan peserta kawad2.2 Mengenalpasti peserta

Persiapan latihan kawad sebelum pertandingan

Pelaksanaan program4.1 Pertandingan kawad berlangsung

PemantauanPenilaianPenambahbaikanLaporan

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012)BIDANG KOKURIKULUMUNIT BERUNIFORM KELAB TAEKWANDOBilProgramObjektifTanggungjawabTempohKos/SumberTOVETRIndikator Pencapaian

1Aktiviti Tahunan:Latihan Fizikal TaekwandoJangka Panjang: Meningkatkan peratus markah aspek kehadiran setiap ahli kepada 50%.Jangka Pendek: Meningkatkan peratus markah aspek kehadiran setiap ahli kepada sekurang-kurangnya 30%.

Guru penasihat,AJK persatuan

Jan- JulaiRM 50.00Buku kehadiran kokurikulum20 %30%.Peratus markah aspek kehadiran.(Maximum=50%)

2Pertandingan Taekwando peringkat sekolahJangka Panjang: Peratus markah aspek pencapaian setiap ahli adalah sekurang-kurangnya 17%.Jangka Pendek: Peratus markah aspek pencapaian setiap ahli adalah sekurang-kurangnya 8 %.

Guru penasihatAJK persatuan 1 bulan/ JunRM 50.004 %8%Peratus bilangan ahli yang mengambil bahagian dalam pertandingan

3Aktiviti Kelab Taekwando sepanjang tahun

Jangka panjang: Peratus pelajar yang menjadi ahli meningkat kepada 40% menjelang tahun 2013.Jangka pendek: Peratus pelajar yang menjadi ahli meningkat kepada 10% pada tahun 2012

Guru Penasihat Kelab Taekwando dan AJK Kelab TaekwandoJan-JulaiRM50.0025 orang40 orangPeratus ahli-ahli yang menyertai persatuan

PELAN OPERASI 1BIDANG KOKURIKULUMTAEKWANDO

Nama Projek

Aktiviti tahunan Kelab Taekwando

Objektif

Semua ahli persatuan mendapat markah kehadiran sekurang-kurangnya 30%.

Tempoh

Jan-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Taekwando SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK Kelab Taekwando

Sidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik.

Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

Perlaksanaan aktiviti-aktiviti Kelab Taekwando

Penulisan minit mesyuarat Kelab Taekwando

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2BIDANG KOKURIKULUMTAEKWANDO

Nama Projek

Pertandingan Taekwando Peringkat Sekolah

Objektif

Peratus markah aspek pencapaian setiap ahli adalah sekurang-kurangnya 8 %.

Tempoh

Jun

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Taekwando SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat AJK Tertinggi

Menyediakan kertas cadangan pertandingan Taekwando peringkat sekolah.

Menjalankan pertandingan Taekwando peringkat sekolah.

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3BIDANG KOKURIKULUMTAEKWANDO

Nama Projek

Aktiviti Kelab Taekwando sepanjang tahun

Objektif

Meningkatkan jumlah ahli Kelab Taekwando

Tempoh

Jan-Julai

Kumpulan Sasaran

Semua ahli Taekwando SMK Permai Indah

Guru Terlibat1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Penentuan jadual pelaksanaan aktiviti Kelab Taekwando

Merancang aktiviti, persediaan bahan serta hadiah pemenang.

Pelaksanaan aktiviti

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi:Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

Penilaian

1) Keberkesanan pengurusan program 2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

PenambahbaikanPenambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan