13

REKODER SLAID

  • Upload
    liyana

  • View
    542

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: REKODER SLAID
Page 2: REKODER SLAID

Pengenalan

Rekorder memiliki beberapa jenis, iaitu Recorder Alto, sopranino dan Sopran.

rekorder sopran sering digunakan.

rekorder sopran termasuk jenis alat musik tiup yang terbuat dari kayu, namun dalam pengembangannyasekarang telah dibuat dengan menggunakan plastik.

Page 3: REKODER SLAID
Page 4: REKODER SLAID
Page 5: REKODER SLAID

Teknik Meniup RekorderBagi teknik meniup rekoder, terdapat lima teknik atau aspek yang perlu diamalkan supaya dapat menghasilkan peniupan kualiti ton yang baik.

Lima teknik tersebut ialah:1. Postur2. Embouchure3. Penglidahan4. Pernafasan5. Penjarian

teknik di atas sangat membantu dalam menghasilkan peniupan kualititon yang baik

Page 6: REKODER SLAID

TEKNIK PERTAMA – POSTUR

Postur memainkan peranan semasa meniup

rekoder. Postur yang baik membantu untuk

menghasilkan kualiti ton yang baik. Postur

semasa meniup rekoder ialah badan perlu

tegak dan berada dalam keadaan selesa.

Rekoder dipegang dengan kecondongan 45

darjah dari badan.

Page 7: REKODER SLAID

Postur memainkan peranan semasa meniuprekoder. Postur yang baik membantu untuk menghasilkankualiti ton yang baik.Ini untuk memudahkan pergerakan tangan semasa penjarian.Setelah itu, tangan diregangkan sedikit agar tidakmengganggu pernafasan. Rekoder dipegang dengan jaritangan kiri di bahagian atas dan jari tangan kanan di bahagian bawah. Cara ini adalah praktikal untukpermainan rekoder. Rekoder diimbangkan dengan diletakpada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan. Gunakan‘music stand’ untuk meletakkan skor muzik dan ini jugadapat mengekalkan postur badan yang tegak.

Page 8: REKODER SLAID

TEKNIK KEDUA – EMBOUCHURE

Page 9: REKODER SLAID

Embouchure ialah penggunaan otot muka danpembentukan bibir yang mengikut bentuk pipit (mouthpiece).

Masukkan bahagian pemipit di antara bibir. Setelahitu bibir dirapatkan dan jangan gigit rekoder.

Bibir juga jangan ditegangkan dan pastikan bibirdalam keadaan selesa

Page 10: REKODER SLAID

TEKNIK KETIGA – PENGLIDAHAN

Penglidahan penting untuk penghasilan not rendahdan not tinggi. Pergerakan lidah membantupengeluaran udara dengan kadar yang sesuai dengankualiti ton.

Untuk not tengah, bunyikan ‘du’ denganlidah. Manakala not rendah menggunakan bunyi‘lu’. Bagi not tinggi, bunyikan ‘tu’ semasa meniup.

Bunyi ‘du-ku’ digunakan semasa ‘double tongueing’. Semasa memainkan not kaitan, hanya pada not pertama berlaku penglidahan. Bagi permainansecara ‘staccato’, bunyikan ‘tut’ untuk penghasilan not pendek.

Page 11: REKODER SLAID

TEKNIK KEEMPAT – PERNAFASANUntuk meniup not rendah, tekanan udara dari ruangdiafragma dilepaskan perlahan-lahan serta terkawal.

Tekanan udara yang lebih serta dilepaskan secara lajudalah untuk meniup not tinggi.

Bagi satu frasa, hanya satu pernafasan yang digunakan.

Page 12: REKODER SLAID

TEKNIK KELIMA – PENJARIANBagi tangan kiri, ibu jari bernombor 0

menutup lubang rekoder di bahagian belakang

rekoder. Jari telunjuk bernombor 1 menutup

lubang rekoder pertama. Jari hantu

bernombor 2 menutup lubang rekoder

kedua. Jari manis bernombor 3 menutup

lubang rekoder ketiga.

Page 13: REKODER SLAID

Untuk tangan kanan, jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantubernombor 5 menutup lubang rekoderkelima. Lubang rekoder keenam ditutup dengan jarimanis yang bernombor 6. Lubang rekoder ketujuditutup dengan jari bernombor tujuh iaitu jarikelingking.

Terdapat dua pembukaan kecil pada lubang rekoderbernombor 6 dan 7. Tujuan lubang kecil ini adalahuntuk menghasilkan bunyi syap dan flat.