18
VLE VLE PENDIDIKAN BESTARI ABAD KE- 21 DALAM AMALAN PdP AWAL KANAK- KANAK 

Slaid Seminar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 118

VLE VLE

PENDIDIKANBESTARI ABAD KE-

21 DALAMAMALAN PdP

AWAL KANAK-

KANAK

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 218

bull Pendidikan abad ke-21 merupakan persediaan kemahiran

yang sesuai dengan konteks semasa dan berdaya saingbull Elemen-elemen yang perlu ada dalam kemahiran abad ke-21

i) Kreativiti dan inovasi

ii) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah

iii) Komunikasi dan kolaborasi

iv) Literasi maklumat

v) Literasi teknologi maklumat dan komunikasi

vi) Fleksibiliti dan keupayaan menyesuaikan diri

vii)erinisiati

viii)Kemahiran sosiali) Produktiviti

PENGENALANPENGENALAN

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 318

Berasaskan muridKolaboratif Kemahiran

ProsesKBAT

Praktikal

KomunitiPentaksiran ormatif Belaar untuk kehiduan

PENGENALANPENGENALAN

KESEIMBANGAN

PEMBELAJARAN

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 418

KA$AN KA$AN LEPAamp

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 518

MANFAAT PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid dapat

bullMeningkatkan kefahaman

bullMeningkatkan motivasi

bullMengakses maklumat

bullPembelajaran kendiri

bullSuasana pembelajaran yang seronok dan mencabar

bullMelakukan eksperimen secara simulasi

bullMeningkatkan daya kreativiti dan imaginasi

bullBimbingan guru yang minimum

bullBahan boleh diguna berulangkali

bullDapat menggunakan pelbagai media grafik bunyi audio video

bullPenilaian yang konsisten

bullMeningkatkan kemahiran $

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 618

KELEMAHAN PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid akan

bulleterasingan sosial ampsocial isolation

bull(ambaran dunia yang tidak realistik ampalam maya vs realiti

bull$erlalu bergantung kepada $

bull$erlepas )aman kanak-kanak

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 2: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 218

bull Pendidikan abad ke-21 merupakan persediaan kemahiran

yang sesuai dengan konteks semasa dan berdaya saingbull Elemen-elemen yang perlu ada dalam kemahiran abad ke-21

i) Kreativiti dan inovasi

ii) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah

iii) Komunikasi dan kolaborasi

iv) Literasi maklumat

v) Literasi teknologi maklumat dan komunikasi

vi) Fleksibiliti dan keupayaan menyesuaikan diri

vii)erinisiati

viii)Kemahiran sosiali) Produktiviti

PENGENALANPENGENALAN

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 318

Berasaskan muridKolaboratif Kemahiran

ProsesKBAT

Praktikal

KomunitiPentaksiran ormatif Belaar untuk kehiduan

PENGENALANPENGENALAN

KESEIMBANGAN

PEMBELAJARAN

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 418

KA$AN KA$AN LEPAamp

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 518

MANFAAT PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid dapat

bullMeningkatkan kefahaman

bullMeningkatkan motivasi

bullMengakses maklumat

bullPembelajaran kendiri

bullSuasana pembelajaran yang seronok dan mencabar

bullMelakukan eksperimen secara simulasi

bullMeningkatkan daya kreativiti dan imaginasi

bullBimbingan guru yang minimum

bullBahan boleh diguna berulangkali

bullDapat menggunakan pelbagai media grafik bunyi audio video

bullPenilaian yang konsisten

bullMeningkatkan kemahiran $

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 618

KELEMAHAN PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid akan

bulleterasingan sosial ampsocial isolation

bull(ambaran dunia yang tidak realistik ampalam maya vs realiti

bull$erlalu bergantung kepada $

bull$erlepas )aman kanak-kanak

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 3: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 318

Berasaskan muridKolaboratif Kemahiran

ProsesKBAT

Praktikal

KomunitiPentaksiran ormatif Belaar untuk kehiduan

PENGENALANPENGENALAN

KESEIMBANGAN

PEMBELAJARAN

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 418

KA$AN KA$AN LEPAamp

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 518

MANFAAT PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid dapat

bullMeningkatkan kefahaman

bullMeningkatkan motivasi

bullMengakses maklumat

bullPembelajaran kendiri

bullSuasana pembelajaran yang seronok dan mencabar

bullMelakukan eksperimen secara simulasi

bullMeningkatkan daya kreativiti dan imaginasi

bullBimbingan guru yang minimum

bullBahan boleh diguna berulangkali

bullDapat menggunakan pelbagai media grafik bunyi audio video

bullPenilaian yang konsisten

bullMeningkatkan kemahiran $

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 618

KELEMAHAN PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid akan

bulleterasingan sosial ampsocial isolation

bull(ambaran dunia yang tidak realistik ampalam maya vs realiti

bull$erlalu bergantung kepada $

bull$erlepas )aman kanak-kanak

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 4: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 418

KA$AN KA$AN LEPAamp

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 518

MANFAAT PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid dapat

bullMeningkatkan kefahaman

bullMeningkatkan motivasi

bullMengakses maklumat

bullPembelajaran kendiri

bullSuasana pembelajaran yang seronok dan mencabar

bullMelakukan eksperimen secara simulasi

bullMeningkatkan daya kreativiti dan imaginasi

bullBimbingan guru yang minimum

bullBahan boleh diguna berulangkali

bullDapat menggunakan pelbagai media grafik bunyi audio video

bullPenilaian yang konsisten

bullMeningkatkan kemahiran $

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 618

KELEMAHAN PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid akan

bulleterasingan sosial ampsocial isolation

bull(ambaran dunia yang tidak realistik ampalam maya vs realiti

bull$erlalu bergantung kepada $

bull$erlepas )aman kanak-kanak

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 5: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 518

MANFAAT PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid dapat

bullMeningkatkan kefahaman

bullMeningkatkan motivasi

bullMengakses maklumat

bullPembelajaran kendiri

bullSuasana pembelajaran yang seronok dan mencabar

bullMelakukan eksperimen secara simulasi

bullMeningkatkan daya kreativiti dan imaginasi

bullBimbingan guru yang minimum

bullBahan boleh diguna berulangkali

bullDapat menggunakan pelbagai media grafik bunyi audio video

bullPenilaian yang konsisten

bullMeningkatkan kemahiran $

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 618

KELEMAHAN PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid akan

bulleterasingan sosial ampsocial isolation

bull(ambaran dunia yang tidak realistik ampalam maya vs realiti

bull$erlalu bergantung kepada $

bull$erlepas )aman kanak-kanak

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 6: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 618

KELEMAHAN PENGGUNAAN ICT

Dapatan kajian-kajian lalu menunjukkan murid akan

bulleterasingan sosial ampsocial isolation

bull(ambaran dunia yang tidak realistik ampalam maya vs realiti

bull$erlalu bergantung kepada $

bull$erlepas )aman kanak-kanak

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 7: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 718

bull $T meruakan eranan utama dalamendidikan abad ke(

bull PdP dalam a+al kanak(kanak erlu

diintegrasikan dengan $T agar rosesengaaran lebih berkesan menarik menabardan interaktif

bull $T daat mengubah amalan tradisional keada

endekatan hands(on - inkuiri

PEANAN $T ALA0 ABA KE PEANAN $T ALA0 ABA KE

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 8: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 818

Pengintegrasian ICT Dalam PdP

PenerokaanbullAkses gerbangmaklumatbullBelajar secara simulasi

KomunikasibullMenghantar menerima berkongsi maklumat

Alikasibull Tugasan embelajaranbullPenilaian

TutoranbullPembelajaraneksositoribullDemonstrasi dan bolehdikaal urutanbullatih tubi $ang bolehdikaal

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 9: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 918

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 10: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1018

RENUNG SEJENAK

ID( )ideosbab$ talks ith cat on iPadm+

ID( ideos- $ear old learns ho to sell ith the iPad

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 11: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1118

Menerima pembelajaran baru

Mendapat pengalaman pengetahuan berharga

0 Mencari maklumat dan ilmu pengetahuan

PENGG1NAAN $T 0E0B2LE3KAN

KANAK(KANAK

NA01N444444444444

Pembelajaran $ haruslah bersesuaian dengan peringkat umur

kanak-kanak dan tidak terlalu berat

Di negara barat keberkesanan $ diintegrasikan dengan

menggunakan perisian

0 1ika $ tidak diintegrasikan sepenuhnya mengikut keperluan

kurikulum ia boleh meninggalkan kesan negatif ke atas kreativiti

kanak-kanak amp2augland 33

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 12: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1218

GADGET ALAF

BARU

Teknologi $ang berkembang esatmemunculkan ban$ak jenis erantibagi memenuhi keerluan semasa

adget memiliki ungsi lebihsesi0k bersiat raktis dandirancang dengan teknologicanggih Contohn$a atoMP- Pla$er ampetbook 12eaderKamera 3marthone Tablet dan

lain1lain $ang memiliki ungsikhusus $ang berbe4a

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 13: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1318

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 14: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1418

smarthone

smart

t5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

2TM 6T) dan T7 6)891)8887Astro 617

T8 691lt7Plantar =ouTube 6)+1kini7

TV Pendidikan sebuah salurantele5is$en berbentuk endidikan$ang ditamatkan ada -)Disember lt Moto rasmi TPendidikan ialah gtTeknologi ntukPendidikan Bestarigt

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 15: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1518

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 16: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1618

smarthone

smartt5

tablet

interacti5e

hiteboar

d

lato deskto

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 17: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1718

$K$KAN

S4S5662 $ D6P76S D P489(6$ 667 P49DD69

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818

Page 18: Slaid Seminar

8182019 Slaid Seminar

httpslidepdfcomreaderfullslaid-seminar 1818