Teori pembelajaran

 • View
  146

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Teori Pembelajaran Dr Bushro Binti Ali
 2. 2. Teori Pembelajaran Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukem-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.
 3. 3. Teori Pembelajaran 4 Mazhab Utama Behavioris Kognitif Humanis Pavlov Thorndike Skinner Bandura.Gagne Bruner Ausubel Sosial Rogers
 4. 4. Teori Pembelajaran Sosial Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik) Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) I x P x T
 5. 5. Teori Pembelajaran Sosial Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).
 6. 6. Teori Pembelajaran Sosial Teori Pemodelan : Bandura 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation)
 7. 7. Proses 1Proses 1 Proses 2Proses 2 Proses 3Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan
 8. 8. Proses 4Proses 4 Peneguhan/Motivasi Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan
 9. 9. Proses 1Proses 1 Proses 2Proses 2 Proses 3Proses 3 Perhatian Mengingat Reproduksi Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian Faktor : Ciri model umur, jantina, status dan hubungan dgn pemerhati. Kegunaan dan faedah Kemahiran pemerhatian Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan
 10. 10. Proses 4Proses 4 Peneguhan/Motivasi Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan, peneguhan positif /ganjaran. Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur. Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan
 11. 11. Jenis-Jenis Peniruan 1. Langsung 2. Tak Langsung 3. Gabungan 4. Sekat Laluan Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku., memerhati seorang guru mengajar rakannya. menggabung tingkah laku yang berlainan. Peniruan langsung dan tidak langsung. Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Tiru fesyen pakaian di tv, tapi tak boleh pakai di sekolah. 4. Tak Sekat Laluan 5. Tak Sekat Laluan Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.
 12. 12. Teori Pembelajaran Sosial Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling).
 13. 13. Jenis Model Penerangan Model yang lebih tua Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan, kekayaan, kehormatan dan sebagainya yg dienikmati oleh model tersebut. Model yang berstatus tinggi Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut. Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Org kurang pintar menanjung dan memuja orang yang pintar. Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan, doktor, profesor dll. Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan
 14. 14. Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial I. Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. II. . Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refeksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. v. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. dengan memberi peneguhan positif.
 15. 15. Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. ii. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. iii. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model. iv. Pelajar memperoleh kemahiran jika memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. v. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian, peringatan, peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai, diakhiri dengan peneguhan positif.
 16. 16. Implikasi Teori Pemodelan Bandura Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kpd pelajar. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. Hasilan guru dpt kraftangan, lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi.
 17. 17. Mazhab Humanis Fitrah manusia mulia dan baik Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. Oleh itu guru perlu mengikut keperluan pelajar, membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya.
 18. 18. Mazhab Humanis Setiap individu adalah berbeza, dan mempunyai cara belajar yang berbeza. Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Ahli mazhab : Carl Rogers dan Maslow. Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecermelangan kendiri. Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan.
 19. 19. Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan. Kajian tema akur dengan kehirupan manusia yg bermakna. Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan, Pertimbangan asas- perbezaan individu. Sumbangan mazhab kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera.
 20. 20. Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri. Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya. Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi,
 21. 21. Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar. Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. Keberkesanan pem dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuh dlm aktiviti p&p. Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya Aktiviti p&p hendaklah dkaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. Pembelajaran paling berkesan = belajar bagaimana belajar (learning to learn).
 22. 22. Hiraki Keperluan Maslow Fisiologi Keselamatan Kasih Sayang Penghargaan Kendiri Kognitif Estetik Aktualisasi Kendiri 80% 70% 50% 40% 10%
 23. 23. Teori Keperluan Maslow Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. Keperluan = kehendak manusia untuk mensempurnakan keadaan kekurangan, gangguan dan ketidak seimbangan dalam diri
 24. 24. Konsep Asas Teori Keperluan Maslow Keperluan manusia : Keperluan fisiologi asas (makanan, minuman, oksigen, kepuasan deria, tidur, rehat ) Keperluan psikologi keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran keselamatan, kasih sayang, sempurna kendiri dll.)
 25. 25. Teori Keperluan Maslow Motivasi Intrinsik kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecermelangan. Perkaitan antara motivasi dengan hiraki keperluan apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hiraki, keperluan kepada hiraki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi.
 26. 26. Teori Keperluan Maslow Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: Boleh memahami hakikat sebenar. Mempunyai pemikiran tersendiri. Boleh menerima diri, orang lain dan alam semula jadi. Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial
 27. 27. Teori Keperluan Maslow Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka. Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.