Agenda game - utmaningar och framtid för svensk spelindustri

Embed Size (px)

Text of Agenda game - utmaningar och framtid för svensk spelindustri

1. A G E N D A : G A M E C A R L H E A T H 2. T W I T T E R @ c a r l h e a t h 3. B A L A N S P L AT TA N 4. P I N G I S T R N I N G 5. F R S K O L E V I S 6. www.tii.se 7. M L Identifiera de viktigaste utvecklingsomrdena Formulera strategier och mlbilder fr spelindustrin i Sverige Skapa frutsttningar fr branschvergripande samverkan 8. S P E L E T S H I S T O R I A 9. A L L A S P E L A R S P E L 10. VA D R S P E L ? 11. S P E L R E N I N D U S T R I 12. S V E N S K A S P E L U T V E C K L A R E K A D E S I N O M S T T N I N G M E D 7 6 % T I L L 6 , 5 5 M I L J A R D E R S E K U N D E R 2 0 1 3 D E H A D E E N T I L LV X T P 4 5 0 % F R 2 0 1 0 2 0 1 3 . 13. S P E L R I N N O VAT I O N 14. S P E L R K U LT U R 15. S P E L R L R A N D E 16. S P E L R G L O B A LT 17. S P E L I F I E R I N G 18. S P E L R F O R S K N I N G 19. VA D B E H V E R G R A S ? Skapa ett spelfokuserat forsknings-, utvecklings- och innovationssystem Bidra till och kartlgga bredare samhllseffekter av den vxande spelkulturen. Anvnd Content Innovation och kreativitet som innovationsgrund med samma sjlvklarhet som teknisk innovation 20. VA D B E H V E R G R A S ? Skerstll att fretag inom den kreativa sektorn fr tillgng till de finansiella resurser som krvs fr att de skall ha mjlighet att vxa och utvecklas ka andelen kvinnor som arbetar i dataspelsbranschen i en mngfald av roller och funktioner Infra skapande med IT som material och programmering i skolan 21. VA D B E H V E R G R A S ? Att utreda mjligheten att ge spel som kulturform en tydligare och mera jmbrdig roll som till exempel musik, film och teater Upprttande av ett nationellt spelbibliotek En handlingsplan fr arkivering och bevarande av spel och spelkulturella freml 22. VA D B E H V E R G R A S ? Att etablera spelvetenskap som eget flt Att relevanta akademiska miljer tillfrs resurser fr att etablera spelvetenskaplig forskning 23. M A I L c h @ t i i . s e T W I T T E R @ c a r l h e a t h C A R L H E A T H