שיווק לאמהות ישראל 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

תוצאות סקרהמציג את הנתונים בישראל של אמהות כקונות וכצרכניות ובמאפייני השיח הדיגיטלי שלהן .

Text of שיווק לאמהות ישראל 2014

  • 1.

2. 83% 46% / 44% 48% 31% ? /? 3. 3 13-18 ? 4. ? 5. ? 87% 12% 1% . . . 85% 96% ? ? 6. 85% / 39% 33% 38% . 3 . 3 2 . :25% ? / 3 7. ? 74% 8. ? 74% 55% 33% 31% 21% 20% 15% 15% 14% 13% / : /: /: : ? / 3 9. ? 64% 46% 14% 18% 36% 43% 14% 29% 18% 11% 77% 54% 34% 35% 19% 17% 15% 13% 13% 15% 67% 71% 46% 25% 13% 13% 13% 13% 21% 4% / : /: /: : ? / 3 10. 11. 21% 19% 13% . . . */ ? // / ? 19% 12. 19% 10% 18% 24% 3 3-12 13-18 */ / / / ? ? 13. 82% 78% 71% / / ? 78% / . */ ? 78% 14. ? ? 39% 30% 20% 9% 2% / /" / 15. 27% 43% 23% 46% 26% 36% 12% 22% 18% / /" ? ? /" . / . 16. 17. WhatsApp 14% 30% 27% 17% 6% 8% /" // , ? ? 18. 86%35% 23% 6% 6% 46% 25% ? 19. 300 :4.5% . . 24-26.06.2014 22% 37% 27%-3 16%-4 . 1% 22% 20% / 50% 11% 3%/ 22% 52% 10% 2% 24% 36% 1-3 45%3-6 41%7-12 40%13+ 3%21-25 17%26-30 28%31-35 18%36-40 33%41+ 20. 054-8197733 mazi@zeta-tools.co.il 054-4427769 rami@zeta-tools.co.il , , . ". , . " . . . . 26 ESOMAR ? , . 054-4427769