שיווק ופרסום באינטרנט 1

  • View
    558

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

מצגת לקורס שיווק ופרסון באינטרנט אוניברסיטת תל אביב

Text of שיווק ופרסום באינטרנט 1

  • 1.
    "

2. 3. 4. 5.

6.
Domain name
url
DNS
http
HTML
CSS
JavaScript
W3 standards
IP address
php/.net
CMS
Cookies
Hosting
Flash
AJAX
HTML5
7. "
8. "
9. 10. 11.


'

""
""
( )
12.
"
13.
14.
15.

16.
8
?
, ?
, , ?
17. 18.
( )
( )(, , )
19. "
20. "
21. "
22.
Free Help Desk Software
Free Asset Management Software
Additional examples