Bai phan tich 19

Embed Size (px)

Text of Bai phan tich 19

  • 1. Bi phn tch cc vn BI 19.TO GING BNG PHNG PHP GY T BIN VCNG NGH T BO ---------- CU TRC LOGIC CA BII. To ging bng phng php gy t bin 1. Quy trnh - X l mu vt bng tc nhn gy t bin - Chn lc cc th t bin c kiu hnh mong mun. - To dng thun chng2. Mt s thnh tu to ging Vit Nam Thc vt: dng tia phng x, ha cht, cnxisin vi nhng thnh tu sau: - Gy t bin vi sinh vt vi nhiu mu sc khc nhau v tranh - Gy t bin nm men tch chit - glucan sn xut ng. Vi sinh vt: dng tia phng x, ha cht - X l ging to Gia Lc bng tia NMU to ra ging to m hng cho 2 v qu/ nm, khi lng qu tng cao, thm ngon v mu sc hp dn. - Ging ng DT6 chn sm, nng sut cao, hm lng protein tng 1,5 %. - X l t bin ging la Mc tuyn bng tia to ging MT1 c nhiu c tnh qu: chn sm, thp v cng cy, khng b ng khi gi bo, chu chua, chu phn, nng sut tng 15- 25%. - Cc loi tri cy a bi vi nng sut cao, qu to, ngon ngt, khng ht. - To ging du tm t bi. T , em lai vi dng lng bi to ra dng tam bi c nng sut l cao dng cho chn nui tm.II. To ging bng cng ngh t bo 1. Cng ngh t bo thc vt a. Nui cy m thc vt

2. - Nguyn liu ban u: t bo, m thc vt- Tin hnh: nui t bo, m trong ng nghim. Sau ti sinh thnh cy- ngha: gip nhn nhanh cc ging cy qu him t mt cy c kiu genqu to nn qun th cy trng ng nht v kiu genb. Lai t bo sinh dng- Nguyn liu ban u: t bo sinh dng thc vt- Tin hnh: chn 2 t bo sinh dng (2n) loi b thnh t bo (t bo trn ).Cho t bo trn ca 2 loi vo mi trng c bit chng dung hp vinhau. a t bo lai vo nui cy trong mi trng c bit cho chng phnchia v ti sinh thnh cy lai khc loi. T cy lai nhn nhanh thnh nhiucy.- ngha: gip to ra ging mi mang c im ca 2 loi m bng cch toging thng thng khng th to ra cc. Nui cy ht phn hoc non- Nguyn liu ban u: ht phn hoc non cha th tinh- Tin hnh: ht phn hoc non cha th tinh nui trong ng nghim ri phttrin thnh cy n bi (n) hoc t t bo n bi nui thnh m n bi vx l bng cnxisin to cy lng bi- ngha: to c cy lng bi c kiu gen ng hp t v tt c cc gen,cy n bi c nhiu li ch trong cng tc chn ging2. Cng ngh t bo ng vta. Nhn bn v tnh- Khi nim nhn bn v tnh: nhn bn v tnh l k thut to ra cc bn saoca mt c th m khng cn qua sinh sn hu tnh.- Thnh tu u tin: 1997, Wilmut (nh khoa hc ngi Scotle) ln u tin nhn bn thnh cng cu ly.Tin hnh- Ly trng ca con cu ra khi c th (cu cho trng), loi b nhn ca t botrng. 3. -Ly nhn t bo tch ra t t bo v ca con cu khc (cu cho nhn t bo)v a nhn t bo ny vo t bo loi nhn. -Nui trng c cy nhn trong ng nghim cho pht trin thnh phi,cy vo t cung ca con cu khc cho phi pht trin v sinh n bnhthng. -Cu con sinh ra c kiu hnh ging ht kiu hnh ca cu cho nhn t b ngha -C vai trng quan trng trong vic nhn bn ng vt bin i gen -To ra cc ging V mang gen ngi nhm cung cp c quan ni tng chongi bnhb. Cy truyn phiKhi nim: l k thut chia ct phi ng vt thnh nhiu phi, cy cc phivo t cung ca cc con vt khc nhau, to ra nhiu con vt c kiu genging nhau. ngha -Ph bin v nhn nhanh v s lng v cht lng ging tt -Gim chi ph trong chn nui: nh con ging, chung tri, nhn lc -Hn ch dch bnh, nng cao sc chng chu kh nng thch nghi ca b con. TRNG TM CA BI -Quy trnh to ging mi bng phng php gy t bin v nhng thnh tu. -Quy trnh to ging mi bng cng ngh t bo v nhng thnh tu.Bi khng c trng tm, nn dy u. PHNG PHP GING DY CC THNH PHN KIN THCI. To ging bng phng php gy t bin 1. Quy trnh Phng php SGK- hi p 4. GV:nh chng ta bit, t bin thng gy nn nhng hu qu xu. Tuy nhin,qu trnh ny li to ngun nguyn liu cho tin ha v y cng l mt trongnhng phng php to ging mi ang c s dng. Trc tin: (?) Nu mt vi tc nhn gy t bin? (?) Vi cc tc nhn ny, ngi ta lm g to c ging mi? (?) Ngi nng dn, khi chn ging c tin hnh theo quy trnh ny khng? (?) Khi tin hnh gy t bin cn ch nhng g? (?) V sao phng php ny c hiu qu i vi vi sinh vt?GV: bit vi sinh vt ngi ta lm c g? thc vt v ng vt c tinhnh c khng. Chng ta chuyn qua phn tip theo. 2. Mt s thnh tu to ging Vit Nam Phng php sch gio khoa - hi p (?) Nu mt s thnh tu v to ging vi sinh vt bng phng php gy t bin? (?) Nu mt s thnh tu v to ging thc vt bng phng php gy t bin? (?)Vi kin thc hc, hy xut cch thc nhn bit s b cc cy t bi trong s cc cy lng bi.GV: chc hn cc em u bit n thnh cng ca cu ly nh mt tin b vtbc ca cng ngh sinh hc, m ng cho nhiu nghin cu mi. Vy cu lyc to ra nh th no chng ta s tm hiu ngay by gi vi phng php toging bng cng ngh t bo.II. Phng php tao ging bng cng ngh t bo. 1. Cng ngh t bo thc vt Phng php trc quan- hi p 5. (?) Cng ngh t bo thc vt c nhng phng php no?GV chia lp thnh 3 nhm. Mi nhm nhn 1 trong 3 s v nui cy m, t bothc vt, lai t bo sinh dng, nui cy ht phn hoc non cha th tinh. 6. (?) Quan st s v nghin cu SGK cho bit nguyn liu ban u, cch tinhnh v ngha ca mi phng php. Sau mi nhm s ln trnh by trclp.Nui cy m, t Lai t bo sinh dng.Nui cy ht phn hocbo thc vt. non cha th tinh.NguynT bo, m thc T bo sinh dng thc Ht phn hoc non liu vtvtcha th tinh Tin - Nui t bo, m - Loi b thnh t bo - Nui ht phn hoc hnh trong ng ca 2 t bo cn lai to 2 non trong ngnghim.t bo trn. nghim,cho chngpht trin thnh cy- To iu kin ti - Cho 2 t bo vo min bi.sinhthnh cy trng c bit chngmi. dung hp to t bo lai. - T bo n bi nuithnh m n bi, - Nui t bo lai trongcnxisin. mi trng nui cy, cho chng phn chia v ti sinh thnh cy li khc loi. ngha Nhn nhanh cc To ging mi mang c To cy lng bi cging cy qu, im ca 2 loi bt k.kiu gen ng hp tto qun th cyv tt c cc gen.trng ng nhtv kiu gen. 2. Cng ngh t bo thc vtPhng php trc quan- hi p 7. a. Nhn bn v tnh ng vtGV:tip theochng ta scng lm r vn c a ra u bi viphn cngngh t bo ng vt. u tin l nhn bn v tnh.(?) Nhn bn v tnh l g?GV: trc y, nhn bn v tnh ch xy ra trong t nhin.(?) Vy n xy ra nh th no?Hy cho VD v nhn bn v tnh trong t nhin.(?) Nhn bn v tnh c tin hnh mt cch nhn to cha?(?) Vy thnh tu u tin ca nhn bn v tnh ng vt l g?(?) Tm tt cc bc nhn bn v tnh cu ly(?) Cu ly c c im g?(?) ngha ca k thut nhn bn v tnh ng vt?GV: to nhiu c th ging nhau ngi ta dng phng php gi l cy truynphi. b. Cy truyn phiPhng php sch gio khoa- hi p(?) Cy truyn phi l g?(?) Cy truyn phi c ngha g?K NNG RN LUYN QUA BI- K nng lin h thc tin- K nng khi qut ha- K nng lm vic nhm- K nng s dng ngn ng ting Vit trnh by.BI TP GIO VIN I MI PHNG PHP DY HC- Tm nhng hnh nh minh ha cho kin thc v thit k bi ging sinh ng- Chuyn ti mt s knh ch thnh knh hnh.- Cung cp nhng kin thc m rng lm tng tnh thch th cho HS.- T chc hot ng nhm v gip HS hon thin kin thc. 8. H THNG KHI NIM CNG NH NGHA-Cng ngh t bo:l phng php nui cy t bo hoc m trn mi trng dinh dng nhn to to ra c quan hay c th hon chnh c y cc tnh trng nh c th gc.-Nui cy m: l a m phn sinh trong cc nh sinh trng ca chi , r, l non ca cy vo nui cy trong mi trng thch hp to thnh cy con.-Dung hp t bo trn:l s hp nht ca cc t bo xma khng c thnh t bo ca cc c th hoc cc loi khc nhau v sau ti sinh cy lai t cc t bo dung hp.-Nhn bn v tnh: l phng thc to ra c th mi t t bo xma, khng cn s tham gia ca nhn t bo sinh dc, ch cn t bo cht ca mt non bo.-T bo mm hay cn gi l t bo gc: l nhng t bo ch ca c th, cn trong tnh trng trng nc, c th c nui dng cho ln tr thnh cc loi m bo trng thnh khc.-Cy truyn phi: L mt qu trnh a phi c to ra t c th vt nui m ny (vt nui cho phi) vo c th vt nui m khc (vt nui nhn phi), phi vn sng v pht trin tt, to thnh c th mi v c sinh ra bnh thng .PHN TCH HNH NH, S , BNG BIU 9. Quy trnh nhn bn cu ly- Ly trng ca con cu ra khi c th(cu cho trng), loi b nhn ca t botrng- Ly nhn t bo tch ra t t bo vca con cu khc (cu cho nhn t bo)v a nhn t bo ny vo t bo loi nhn- Nui trng c cy nhn trongng nghim cho pht trin thnh phi,cy vo t cung ca con cu khc chophi pht trin v sinh n bnh thng.TI LIU THAM KHO