Các hình thức chính yếu và tầm quan trọng của chiêu thị

  • View
    774

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Các hình thức chính yếu và tầm quan trọng của chiêu thị

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

Li m uX hi ngy nay ngy mt pht trin, km theo qui lut o thi ca t nhin, nhng nhn t khng sc tn ti s b loi b v dn bin mt. i vi cc yu t trong nn kinh t cng vy,cng vi nhng cuc ua khng ngng ngh trong nn kinh t th trng hin nay, ngy cng c nhiu cng ty, tp on cng nh thng hiu ra i vi nhng sn phm ngy mt hin i hn, tinh vi hn. Vy, phi lm sao sn phm ca cng ty bn khng b ha ln, nht nha trong cuc cnh tranh y khc lit ny? Lm sao ngi tiu dng, nhng khch hng mc tiu nh, tin v mua sn phm ca cng ty bn? Gii php hin thi l chiu th(mt trong 4 yu t ca Marketing_mix). Vy ti sao Chiu th li quan trng nh th ? Hy cng chng ti tm hiu v ti sau y: Chiu thi va Quang cao.

Trang | 1

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

I.

CHIU TH1.1.

Khi nim

Chiu th l tp hp cc bin php v ngh thut nhm thng tin cho khch hng (hin c v tim nng) bit v sn phm hin c hoc d kin ca doanh nghip, ng thi thu ht h tiu dng sn phm ca doanh nghip. 1.2. Cc loi hnh chnh yu ca chiu th

o Qung co (advertising)o Bn hng c nhn (Personal Sales)

o Khuyn mi (sales promotion) o Quan h cng chng/ Giao t (PR - Public Relations) 1.3. Tm quan trng ca nhng loi hnh chnh yu ca chiu th

1.3.1. Qung co (advertising)

a. Khai nim Quang cao l hnh thc tuyn truyn, gii thiu thng tin v sn phm, dch v, cng ty hay tng, l nhng n lc nhm tc ng ti hnh vi, thi quen mua hng ca ngi tiu dng hay khch hng bng cch cung cp nhng thng ip bn hng theo cch thuyt phc v sn phm hay dch v ca ngi bn. b. Tm quan trng ca qung co Qung co khng ch l nhc doanh nghip ti ang tn ti v pht trin y, m cn to c cm hng cho vic mua hng gip cho nh sn xut to ra nhu cu i vi sn phm, tng sc mua, nng cao th phn. Mc d nhng thng hiu rt thnh cng Vit nam v trn khp th gii nhng nhng cng ty tp on ln vn chi nhng khon tin khng l cho qung co.

Trang | 2

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

Thng tin nhanh chng cho th trng v c im, tnh nng ca sn phm. Ty vo chu k sng ca sn phm m tm quan trng ca qung co s th hin khc nhau:

Qung co ng vai tr l ngi gii thiu hay qung b khi doanh nghip tung sn phm mi ra th trng nhm to nn nhu cu ban u. N c th gii thiu cho th trng bit v mt sn phm mi, v cch s dng mi ca mt sn phm, v tnh u vit hay li ch ca sn phm v trn nhng thng tin khch hng s tm mua sn phm ca cng ty.

Qung co ng vai tr l ngi thuyt phc trong giai on cnh tranh nhm to ra s khc bit, to s a chung nhn hiu hoc thuyt phc khch hng mua ngay.

Qung co ng vai tr l ngi nhc nh trong giai on trng thnh( bo ha) ca sn phm nhc nh khch hng lun lun nh n n u tin, nhc h nh n mua n u tin v nhc h nh n a im mua n u.

Qung co c tm quan trng c bit trong vic gy dng thng hiu ca cng ty, khng c thng hiu no tr nn ni ting nu khng c qung co, d bng cch ny hay cch khc. Trn vai tr qung b sn phm, qung co hiu qu s gip doanh nghip xy dng v qung b thng hiu ca mnh.V trong th trng cnh tranh khc lit nh hin nay mt cng ty khng c thng hiu th rt kh thnh cng. Mt khi thng hiu c nhiu ngi bit n, qung co c vai tr truyn ti hnh nh v thng hiu ti ngi tiu dng hay nh v hnh nh thng hiu . Ch cn xem mu qung co, ngi ta c th d dng nhn ra l ca Heineken vi thng ip khng i, lm tot ln ngha trn vn v ng cp ca thng hiu ny: Ch c th l Heineken. Hay Coca cola hin l mt thng hiu t gi nht th gii, 12 lin gi v tr s 1 trn bng xp hng gi tr thng hiu ton cu ca Interbrand (2001-2012), gi tr thng hiu nm 2012 ca cng ty l 77,839 triu la (ngun: Interbrand), mc d mi v sn phm khng thay i trong sut hn 100 nm nhng t c thnhTrang | 3

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

cng rc r y th khng yu t no khc chnh l qung co v marketing tuyt vi ca cng ty. Gp phn h tr cho vic bn hng, gim chi ph phn phi v khch hng t tm n sn phm l chnh. Khng ging nh bn hng c nhn, khi doanh nghip qung co rng khp trn cc phng tin truyn thng nu khch hng thy c nhu cu th h s t tm mua sn phm da trn nhng thng qung co. 1.3.2.Ban hang ca nhn (Personal Sales)a.

Khi nim

Bn hng c nhn l hot ng tip xc trc tip vi khch hng nhm gii thiu sn phm, thuyt phc khch hng quan tm, mua sm sn phm ca DN (tc ng di hn).b.

Tm quan trng ca bn hng c nhn

Gip doanh nghip tip cn trc tip vi khch hng thng qua ngi bn hng trc tip, v vy mi quyt nh mua hu nh ph thuc 100% vo ngi bn hng ca cng ty, nu ngi bn hng gii s gip cng ty tng doanh thu. Bn hng c nhn gip doanh nghip trnh by y tt c nhng thuc tnh ca sn phm, phn bit nhng thuc tnh ca sn phm so vi i th cnh tranh thng qua ngi bn hng trc tip, v c ddiemr ny khng c qung co Gip doanh nghip nhn thng tin chnh xc t vic phn hi sn phm. Gii p thc mc ca khch hng v sn phm t nh gi li sn phm c cc phng php ci tin nng cao cht lng sn phm. Ti a ha s sn phm bn trn cc mi quan h xy dng c ca ngi bn hng. To hnh nh tt cho cng ty v s hin din ca nhn vin bn hng, hnh nh c nhn ca nhn vin bn hng nh hng rt ln ti uy tn ca cng ty, mt nhn vin bnTrang | 4

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

hng c v ngoi lch s cng vi k nng bn hng gii v sn phm cht lng th s tng hnh nh tt p v cng ty trong mt khch hng. Xoa diu s bt mn ca khch hng. Khi c s c xy ra vi sn phm nu ngi bn hng bit cnh x l kp thi th s xoa du c s bt mn ca khch hng, ly li uy tin ca cng ty. 1.3.3.Khuyn mai (sales promotion)a.

Khi nim

Khuyn mai la nhng kich thich hay gia tri tng thm cua san phm nhm vao lc lng ban hang, h thng phn phi va ngi tiu dung cui cung tao ra s tiu thu nhanh cho san phm. Theo Lut Thng Mai Vit Nam 2005 ( iu 88): Khuyn mai la hoat ng xuc tin thng mai cua thng nhn nhm xuc tin vic mua ban hang hoa, cung ng dich vu bng cach danh cho nhng khach hang nhng li ich nht inh. b. b.1. Tm quan trong cua khuyn mai Kich thich tiu dung san phm hin co

Trc y, nha san xut cac nhan hiu manh co vai tro quan trong trn thi trng con ngi ban le chi co vai tro la ngi phn phi thu ng. Cac nha san xut san phm tiu dung s dung manh quang cao va khuyn mai nhm vao ngi tiu dung tao ap lc vi nhng nha ban le. Gn y, vai tro a gn thay i, ngi ban le ong vai tro quan trong trong vic y manh tiu thu. Ho thng yu cu cac quyn li khuyn mai t cac cng ty tiu thu cac san phm mi, san phm kho tiu thi. S ln manh cua cac nha ban le va nht la xu hng hp nht cac h thng ban le tao ra cac tp oan ban le ln: Big C, Co-op Mart, Lottemart, Metro,

Trang | 5

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

b.2.

Khuyn khich ngi tiu dung trung thanh vi nhan hiu

Ngi tiu dung ngay cang co xu hng giam s trung thanh vi cac nhan hiu. Ho thng quyt inh mua hang trn c s: gia ca, gia tri thc cua san phm, tin ich. Ho hay thay i qua lai nhng nhan hiu ma ho cho rng tng ng nhau, va ho se mua san phm nao co khuyn mai. b.3. Ngi tiu dung ngay cang nhay cam vi khuyn mai

Ho co khuynh hng tit kim tin va thi gian. Tai ni mua hang co nhiu hay qua nhiu la chon, ho thng co khuynh hng mua san phm co khuyn mai. b.4. Kich thich tiu dung th va mua san phm mi

Thi trng ngay cang tr nn bao hoa vi cac san phm mi.Cac nhan hiu mi thng khng co li th ro rt so vi cac san phm khac, vi vy, kho ma quang cao. Vi vy, cac cng ty tng cng s dung khuyn mai kich thich ngi tiu dung th cac nhan hiu mi. 1.3.4.Quan h cng chng/ Giao t (PR - Public Relations)a. Khi nim

Rex Harlow, mt ngi truyn b PR u tin t hu thp c hn 500 nh ngha v PR t nhiu ngun khc nhau. Sau y l mt s nh ngha c trng:o PR l mt hot ng nhm mcch tng cng kh nng giao tip,

truyn thng v s hiu bit ln nhau giacc t chc hoc c nhn vi mt hoc nhiu nhm ngi c mnh danh l cng chng. (Theo cun Bch khoa Ton th Th gii)o PR l mt n lc c ln k hoch v ko di lin tc thit lp v

duy tr s tn nhim v hiu bit ln nhau gia mt t chc v cng chng Vin Quan h Cng chng Anh ( IPR- Institute of Public Relations )Trang | 6

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

Tm li, quan h cng chng l mt trong nhng cng c hu ch doanh nghip nng cao nng lc cnh tranh, t t c cc mc tiu kinh doanh ra ca doanh nghip. Quan h cng chng nhm vo nhiu i tng khc nhau bao gm khch hng, ngi bn hng, cc nh u t, cc phng tin truyn thng, chnhquyn a phng, c quan Nh nc v.v... Do doanh nghip phi c nhng hot ng ng gp vo s pht trin ca cng ng. C th ni cc mi quan h vi cng chng bao gm ttc cc hot ng truyn thng ngoi qung co v bn hng trc tip.b. Tm quan trong cua PR

PR l cng c hu hiu c s dng xy dng v qung b thng hiu cho DN v sn phm ca DN thng qua cc chin dch thu phc nhn tm ca khch hng. C th ni, xy dng c mt thng hiu mnh l iu m bt c mt DN no cng kht khao lm c. Thng hiu Microsoft c tr gi 65 t la M c kh nng cnh tranh vi bt k sn phm cng loi no trn th trng,c xy dng ch yu thng qua cc hot ng PR. Hay thng hiu Linux(phn mm), Segway (loi xe Superscooter), Red Bull (nc tng lc), Zara (nh bn l thi trang) l nhng thng hiu ni ting c gi tr hng trm triu USD hon ton c xy dng thng qua cc phng tin thng tin i chng, cc thng ip ca gii truyn thng, cc thng co bo ch... Ngoi ra, PR gip DN chiu m ngi ti v lm vic cho DN mnh v nhn lc gii c xu hng mun xin vo lm cc DN c uy tn v c ting trong nc. Thm vo ,PR cng c vai tr rt quan trng trong vic duy tr thng hiu bn vng cho DN. Khi sn phm n giai on cui ca vng i, cc DN thng qung b, tuyn truyn lm sng li sn phm trong tm tr ngi tiu dng. Cch tip cn ny t nn mng kh vng chc cho sn phm i vo thi k thoi tro, nhanh chng ly li

Trang | 7

TINH HUNG S 6

GVHD: Nguyn Minh Kim

c nim tin ca khch hng v cng c uy tn chothng hiu ca DN, v do vy tng thm tnh cnh tranh cho sn phm. Hot ng kinh doanh khng phi lc no cng din ra sun s, theo ng mong mun hay k hoch ra ca DN. i khi,DN phi i mt vi nhngkhng hong khng lng trc c. Nhng lcnh vy th PR s l cng c hu hiu gii quyt tt nht nhng vn khi sn phm gp kh khn, trn an d lun, xa b nhng quan im khng tt ca ngi tiu dng v sn phm vnh vyduy tr c kh nng cnh tranh ca DN v sn phm ca DN. Tm li, PR ng vai tr v cng quan trng trong vic to dng thng hiu,qung b sn phm, ct gim chi ph, h gi thnh sn phm, gii quyt khng hong, to ch ng, duy tr v nng cao v th ca DN.c. Hoat ng PR cua cac cng ty a quc gia Honda Vit Nam

i u trong cc hot ng ATGT, ng gp x hi