of 424 /424
7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali http://slidepdf.com/reader/full/degirmen-sabahattin-ali 1/424

Degirmen - Sabahattin Ali

Embed Size (px)

Text of Degirmen - Sabahattin Ali

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  1/424

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  2/424

  SABAHATTN AL

  Btn ykleri-

  DERMEN, KANI, SES

  :::::::::::::::::

  NDEKLER

  DERMEN

  Yazarn nsz

  Birinci Baskya Konulan Not

  Birinci Ksm

  Deirmen

  Kurtarlamayan aheser

  Krlanglar

  Viyolonsel

  Birdenbire Snen Kandilin Hikayesi

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  3/424

  kinci Ksm

  Bir Delikanlnn Hikayesi

  Bir Gemici Hikayesi

  Bir Orman Hikayesi

  Kazlar

  Bir Firar

  Kanal

  Candarma Bekir

  Sarho

  nc Ksm

  Bir Cinayetin Sebebi

  Bir Siyah Fanila in

  Komik-i ehir

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  4/424

  KANI

  Kan

  Kamyon

  Kafakad

  Gramofon Avrat

  Arap Hayri

  Bir aka

  Duvar

  Pazarc

  Apartman

  Arabalar Be Kurua

  Fikir Arkada

  Dman

  Bir Skandal

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  5/424

  SES

  Ses

  Kpek

  Scak Su

  Mehtapl Bir Gece

  Kstence Gzellik Kraliesi

  :::::::::::::::::

  DERMEN

  Yazarn nsz

  iir ve hikayelerim arasnda, yazm olmaktan utanacam kadar

  ktleri olduunu biliyorum. Bunlarn bir ksmnn ocuk denecek bir

  yatayazlm olmalar bence bir mazeret deildir; nk bu eit bir

  yazy bugn herhangi bir imzann stnde grsem, sahibini slah olmaz

  bir zevksizlik ve tam istidatszlkla sulandrmakta tereddt etmem.

  Bunlarn, benim san'at hayatmn gelimesini gstermesi bakmndan,

  sadece kendim iin bir ehemmiyeti vardr ki, bu da onlar

  bakalarna okutmak iin bir sebep olamaz.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  6/424

  Buna ramen bu yeni baskdan onlar karamadm. nk, bir

  kere okuyucu nne sermi olduum taraflarm sonradan rtbas etmeye

  hakkm olmad kanaatindeyim; ama bylece belki de eski bir

  hatay devam ettirmekten baka bir ey yapmyorum.

  yiyi ktden ayrmak klfetini okuyucuya braktm iin zr

  dilerim.

  S.A.

  Sabahattin Ali'nin Deirmen'in 1935'teki basksnn sonuna

  koyduu not:

  -kinci ve nc ksmdaki Bir Orman, Kazlar, Bir Firar, Candarma Bekir,

  Bir Siyah Fanila in, Komik-i ehir adl hikayelerin Osmanl mparatorluu

  zamanndaki Anadolu'yu anlatt okunduu zaman anlalmakta ise de, bunu

  burda ayrca tavzihe lzum grdm.-

  S.A.

  :::::::::::::::::

  Birinci Ksm

  Deirmen

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  7/424

  Hi sen bir su deirmeninin iini dolatn m adam?..

  Grlecek eydir o... Yamulmu duvarlar, tavana yakn

  ufack pencereler ve kaln kalaslarn stnde simsiyah bir at...

  Sonra bir sr arklar, kocaman talar, miller, sraya sraya

  dnen tozlu kaylar... Ve bir kede birbiri stne ylm

  buday, msr, avdar, her eitten ekin uvallar. Karda beyaz

  torbalara doldurulmu unlar...

  Talarn yannda, duman halinde, scak ve ince zerreler

  uuur. Halbuki demedeki kk kapa kaldrnca aadan

  doru sis halinde souk su damlalar insann yzne yaylr...

  Ya o seslere ne dersin adam, her keden ayr ayr makamlarda

  kp da kulaa hep birlikte kocaman bir dalga halinde

  dolan seslere?.. Yukardaki tahta oluktan inen sular, kavak

  aalarnda esen k rzgar gibi uuldar, talarn kah ykselen,

  kah alalan alamakl sesleri kaylarn tokat gibi aklayna

  karr... Ve mtemadiyen dnen tahtadan arklar gcrdar,

  gcrdar.

  Ben ok eskiden byle bir deirmen grmtm adam,

  ama bir daha grmek istemem.

  Sen akn ne olduunu bilir misin adam, sen hi sevdin mi?

  oook desene! Sevgilin gzel miydi bari? Belki de seni seviyordu...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  8/424

  Ve onu herhalde ok kucakladn... Geceleri buluur

  ve perdin deil mi? Bir kadn pmek ho eydir, hele adam

  gen olursa..

  Yahut sevgilin seni sevmiyordu... O zaman ne yaptn? Geceleri

  aladn m?.. Ona sararm yzn gstermek iin geecei

  yolda bekledin, ona uzun ve acndrc mektuplar yazdn

  deil mi?..

  Fakat herhalde ikinci bir aka atlamak, senin iin o kadar

  g olmamtr. nsan evvela kendi kendisinden utanr gibi olur

  ama, bilir misin, bizim en byk maharetimiz nefsimizden beraat

  karar almaktr. Vicdan azab dedikleri ey, ancak bir hafta

  srer. Ondan sonra en aalk katil bile yapt i iin kafi

  mazeretler tedarik etmitir.

  Ha, sonra bir nc, bir drdncy sevdin ve bu byle

  gidiyor.

  Peki ama, bu sevmek midir be adam, bir kadn pmek,

  onu istemek sevmek midir?..

  rplak soyunarak ehrin sokaklarnda koabiliyor musun?

  Bir bak alarak kolundaki ve bacandaki adalelere saplamak

  ve bylece bir nehre atlarak yzmek elinden geliyor mu?

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  9/424

  Bir ehrin adamlarn ldrmek cesareti sende var m? Bir

  minareye karak btn dnyaya iittirecek kadar kuvvetle

  barabilir misin?

  Ak sana bunlar yaptrabilir mi? te o zaman sana seviyorsun derim...

  Sen sevgiline ne verebilirsin sanki? Kalbini mi? Pekala,

  ikincisine? Gene mi o? nc ve drdncye de mi o?.. Atma

  be adam, ka tane kalbin var senin?.. Hem biliyor musun, bu

  aptalca bir laftr. Kalbin olduu yerde duruyor ve sen onu filana

  veya falana veriyorsun... Gsn yararak o eti oradan karr

  ve sevgilinin nne atarsan o zaman kalbini vermi olursun...

  Siz sevemezsiniz adam, siz ehirde yaayanlar ve kyde

  yaayanlar; siz, birisine itaat eden ve birisine emredenler; siz,

  birisinden korkan ve birisini tehdit edenler... Siz sevemezsiniz.

  Sevmeyi yalnz bizler biliriz... Bizler: Bat rzgar kadar serbest

  dolaan ve kendimizden baka Allah tanmayan biz ingene'ler.

  Dinle adam, sana bir ingene'nin akn anlataym...

  ..

  Bir gn -karlarn erimeye balad mevsimdeydi- btn

  ergi, -otuza yakn kadn, erkek ve ocuk, drt beygir ve iki defa

  o kadar da eek- Edremit tarafna doru gyorduk.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  10/424

  Can skan ve bize hi uymayan bir ktan sonra stc gne

  ve yeni belirmeye balayan yeillikler hepimize tuhaf bir

  oynaklk vermiti. Srtlarnda beyaz ve ksa bir gmlekten baka

  bir eyleri olmayan kk ocuklar hi durmadan kouyorlar,

  baryorlar ve ose yolunun kenarndaki hendeklerde yuvarlanyorlard.

  Delikanllar keman ve klarnet alarak yryorlar, gen kzlar

  parlak sesleriyle su gibi trkler sylyorlard.

  Ben de etraf gzden geirerek bir ky, bir iftlik, yannda

  kalabileceimiz bir yer aratryordum.

  kindiye doru siyah zeytin aalarnn arasnda ykselen

  ak renkli nar ve kavaklar gzme iliti. Buras kk bir deirmendi.

  Suyu bol bir ay kk st aalarnn arasndan

  getikten sonra dar ve ta bir mecraya giriyor, oradan da drt

  tane tahta olua taksim oluyordu.

  htiyar narlar ukura gmlen eski deirmenin siyah kiremitli

  atsn rtyorlar ve n tarafndaki geni meydan glgeliyorlard.

  Aalarn hrtsn bastran bir grltyle deirmenin altndan

  fkrdayp kan kpkl sular iki sra taze kavanortasndan

  geip ilerideki sazlkta kayboluyordu.

  Burada ergilemek hi de fena deildi. Ykl eeklerle sk

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  11/424

  sk gelip giden kyllerden, deirmenin ilek olduu anlalyordu.

  Ve bir kurun atm tede beyaz minaresiyle bir ky grnyordu.

  Daha adrlar kurmadan Atmaca, klarnetini alarak, kanatlarnn

  biri ak duran kocaman kapya yanat, almaya balad.

  eride sesi duyan kyller, oraya birikerek dinliyorlard.

  Deirmenci de bunlarn arasndayd, beyaz sakaln kartrarak

  lakayt gzlerle bakyordu.

  Bilir misin adam, bu kyller tavuk ve olak aldmz

  syleyerek bizden ikayet ettikleri halde bizi gene severler.

  Aralarnda bir kileye yakn buday toplayarak Atmaca'ya

  verdiler. Ve deirmenci buna iki mlek de yourt ilave etti.

  Biz bu gzel kabulden cesaret alarak, biraz tedeki zeytin

  aalarnn arasnda adrlarmz kurduk.

  ..

  ler iyi gidiyordu. Kadnlar taze stlerden yaptklar sepetleri

  yakn kylerde satmakta glk ekmiyorlard. algclarmz

  yarm gn uzaktaki kylerden bile dne arlyorlard.

  Atmaca tabii en batayd...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  12/424

  Sen bu Atmaca gibisine daha rastlamamsndr.

  Bir kere heybetli delikanlyd: Yaz derisi, yzne delice

  dklen simsiyah salar ve koyu gzleri...

  Sonra burnu... Uzun, sivri, ucu biraz aa kvrk burnu...

  Bunun iin biz ona Atmaca derdik...

  Ba, geni omuzlarnn stnde bir arapatndaki gibi dik

  dururdu ve bir arapat ondan daha evik deildi...

  Btn ergilerde onun cesareti, onun gzellii,onun algs

  sylenirdi.

  Baka ingene'ler gibi almazd o, adam: Bir kere nota bilirdi.

  ehir mektebini okumu, bitirmiti; sonra iliydi... Sanrdn

  ki, klarneti alarken, havay cierlerinden deil, dorudan

  doruya yreinden veriyor.

  Geceleri tek bana bir aacn dibine ekilirdi. Biz de adrlarn

  nne kp yzkoyun yatar, enemizi topraa dayayarak onu dinlerdik.

  Hibir sevgilisi yoktu. Ne getiimiz Trkmen kylerindeki

  al yanakl gzeller, ne de ince dudakl ingene kzlar onun

  baklarn bir andan fazla zerlerinde alkoyabilirlerdi...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  13/424

  Halbuki alg alarken byk gzlerde -oradaki kvlcmlar

  sndrmek ister gibi- bir nem belirdiini, esmer yanaklarnda

  -bir atee rastgelmi gibi derhal kuruyan- birka ufak

  damlacn yuvarlanmak istediini grmtk.

  ok konumaz, konutuu zaman da iindekilerden bize

  bir ey sezdirmezdi. Neler hisseder, neler dnrd? Onu bu

  dnyaya balayan ey neydi? Hibirimiz bilmezdik. Acaba birisini

  sevdii iin mi, yoksa hi kimseyi sevemedii iin mi, bu

  kadar yank, bu kadar derinden alyordu?..

  Ara sra uzun mddet kaybolur, baka ergilerde dolat,

  ehirlere inip byk beylerin meclisine girdii sylenirdi.

  Kasabadaki efendiler ona akran muamelesi ederlerdi, fakat

  o davarlardan bizimle beraber koyun urular, dnlerde bizimle

  beraber alg alard.

  ..

  Hemen her akam deirmenin nndeki meydanlkta toplanp

  ahenk yapyorduk. imdilik bir ey anaforlamadmz

  iin deirmenci de memnundu. Kzyla beraber byk narn

  altna bir hasr atyor, bada kurup oturarak bizi dinliyordu.

  Deirmencinin kz tam bir ky gzeliydi.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  14/424

  Yuvarlak bir yz, kaln dudaklar, kalalarna kadar uzanan

  ince rgl salar vard.

  Ama yz hep soluktu. Etrafndaki eylere, kendisiyle alverii

  yokmu gibi, dmdz bir bak ve dudaklarnn kenarndan

  dklyormu gibi, isteksiz bir gl vard.

  Bu kzcaz sakatt adam, kkken sa kolunu deirmenin

  arklarndan birine kaptrmt.

  imdi onun yerinde alvarnn beline ilitirilen bo bir yen

  sallanyordu.

  Ve bu onu insanlardan ayryordu.

  Dnebilir misin, gzel bir kzn bir kolu olmazsa bu ne

  demektir? Derenin st banda pl pl ykanan gen kzlara

  karamyordu. Vcudunu ve ondaki ayb her zaman rtmeye

  mecburdu.

  Geceleri birbirlerinin evinde toplanp cmb yapan kzlarla

  da birleemezdi, nk ne tef almak, ne de parmaklarnn

  arasna tahta kaklar alarak oynamak elinden gelirdi...

  Belli ki onun btn ocukluu bitmez tkenmez bir hasretle

  gemi; belli ki zeytin dallarna sincap gibi trmanan, birbiriyle

  alt alta, st ste green, deirmenin nnde erkek ocuklarla

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  15/424

  su fkrtmaca oynayan akranlarna bir duvara yaslanarak

  istek dolu gzlerle bakmt.

  imdi btn bunlara alm grnyordu. Baka insanlarn

  yapt birok eyleri yapmak hakknn kendisinde olmadn

  biliyor ve hibir ey istemiyordu.

  Deirmenin kaps yanndaki ta sedire saatlerce oturup

  meydanda eelenen tavuklara, yahut kocaman narn kprdayan

  yapraklarna yar yumuk gzlerle bir bak vard ki, adam

  alamakl ederdi.

  Geceleri babasyla beraber gelir, onun yannda diz kp

  oturarak bize bakard...

  ..

  Sz ksa keselim adam, bizim marur ve insafsz Atmacamz,

  deirmencinin bu sakat kzna vuruldu.

  Tavuslara, slnlere bakmaya tenezzl etmeyen yabani

  ku, kanad krk bir ulluun, ikar (av) oldu.

  Eyvah bana ki meselenin ok ge farkna vardm. Ben anladm

  zaman alev saa sarmt... Yoksa oktan ergiyi toplar,

  baka yere gerdim...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  16/424

  Atmaca hi kimseyle konumuyor, dnlere gitmiyor,

  zeytinlerin altnda tek bana alyordu. Ama geceleri narn

  altnda adamakll coar, gzlerini kza diker, fler, flerdi...

  Ve biz titrediimizi, barmak, konumak, yahut yerlere

  atlp alamak istediimizi hissederdik...

  Onun alnda, bir ate yn etrafnda haykran atee tapanlarn,

  yahut batmakta olan bir gemiye arpan dalgalarn feryad ve

  inleyii vard.

  Atmaca'nn kanatlar dmt adam. Sarardka sararyordu.

  Deirmencinin kye indii gnler kapnn yanndaki ta

  sedirde kzla beraber oturduunu ve trnaklarn, paralamak

  ister gibi, iki tarafndaki sert kayada gezdirdiini grnce, bu

  iin byle gitmeyeceini anladm...

  Bir gece onu ardm, derenin altbana gittik, kavak

  fidanlarnn arasna oturduk.

  akllarda acele acele seken sulardan ve uzaklardan gelen

  bir kurbaa sesinden baka hibir ey duyulmuyordu.

  Atmaca nne bakyor, niin ardm, ne syleyeceimi

  sormuyordu.

  Elimi omuzuna koydum, gzlerini bana kaldrd:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  17/424

  -Seviyorsun!..- dedim.

  -yle...- dedi.

  -Ne yapacaksn?..-

  Bu sualin cevabn bulmak ister gibi gzlerini yukarya, yldzl

  ge evirdi; uzun uzun bakt, birdenbire:

  -Sen bizim eribamzsn- dedi, -gezdiin yerler benden

  ok, tecrbelerin fazla, akln, dirayetin btn ingene'lerden

  stndr. Sana almalym...-

  Gzlerini hi indirmeden, sanki yldzlara anlatyormu gibi,

  sylemeye balad:

  -Onu seviyorum, ne yapacam da hi dnmedim. Sen

  benim sevmemin nasl olacan bilirsin... Ben ki, arkamdan

  uaklarn koturan konak sahibi hanmlara bam evirmedim;

  yedi kye hkmeden eraf bana gelip: 'Kzm senin iin

  yataklara dt, ingene olduunu unutup seni evlat gibi sineme

  basacam, yalnz gel, gel de kzmz kurtar!..' diye yalvardlar

  da, gene cevap vermeden yoluma gittim; ite imdi bu bir

  kolu olmayan kz seviyorum.

  Onu alamam, onu karamam... Halbuki o da beni seviyor.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  18/424

  Bunu bana evvelisi gn alayarak syledi. 'Gel; dedim, 'beraber

  kaalm.' Ac ac gld, 'Aam,' dedi, 'ben senden noksanm,

  bana sadaka m veriyorsun?..' Onu nasl sevdiimi anlattm:

  'Bana kolunun yerine kalbini veriyorsun,' dedim, 'bir kalp

  bir koldan daha m az deerlidir?'

  -Tekrar gzyalar boand: 'Olmaz' dedi, 'dn ki, her

  karna ktmda senden utanacam, bam yerde olacak, beni

  byle zelil etmek ister misin? Brak beni, ne olduumu bilerek

  ihtiyar babamn yannda kalaym, sen de bir daha buralara

  urama. Bana sakatlm unutturarak deli deli ryalar grdrdn,

  seni mrmn sonuna kadar unutamam, ama olmayacak

  eylere beni inandrmaya kalkma, eer sahiden beni seviyorsan

  hemen buralardan git!..-

  Atmaca burada bir nefes ald ve gzlerini yere indirdi:

  -Dnyorum, birleirsek bu ikimiz iin de sahiden azap

  olacak. Aramzda anlalmaz, boucu bir havann dolatn

  hissedeceiz. Eer o bana alamaz, bana naz edemez, bana

  iinden geldii gibi sarlamazsa, gzleri her zaman: 'Ne diye

  genliini benim iin nara yaktn, sana yazk deil mi?' demek

  isterse, ben ne yaparm? Her szmden, her tavrmdan alnr;

  kzsam ona dokunur, sevsem ona acyormu gibi gelir, kucaklasam

  bo olan kolunun yerinde bir sz duyar ve bunlar hep

  byle srp gider...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  19/424

  Ne yapacam, bu halin beni nereye gtreceini sorma,

  bende artk kuvvet yok, akl yok, dnce yok, yalnz ak var.

  Mavzer kurunu gibi arptn yere seren bir ak... Senin Atmacan

  artk kanatlarn kmldatacak halde deil!..-

  Sustu, son szler yle acnacak bir tavrla azndan dklmt

  ki, fazla bir ey sormaya, hatta teselli etmeye kalkmadm;

  ona bu halde ne sz sylenebilir, ne de o syleneni duyard.

  Koluna girip adra kadar gtrdm.

  ler gittike sarpa sarmt adam, Atmaca'nn hali beni

  korkutuyordu. Fakat yaplacak hibir ey yoktu. imdilik ii

  oluruna brakmaya karar vererek yattm. Btn gece, byk narn

  altnda kollarn aarak sabrszca bekleyen Atmaca'y ve

  dudaklarnn kenarnda geni bir sevin, soluk yanaklarnda

  grlmemi bir pembelikle ona doru koan deirmencinin kzn

  grdm. Fakat birbirinin kucana atlacaklar zaman ekli

  belli olmayan tuhaf bir cisim ikisinin arasna giriyor, bir ark

  gibi frl frl dnerek ve gittike byyerek onlar ayryordu.

  ..

  Gnler, kuvvetli bir rzgarn srkledii beyaz bulut kmecikleri

  gibi birbiri arkasna geip gidiyorlard. Ve biz, bunlarn

  sonunda muhakkak bir frtna kopacan seziyorduk. Herkes

  mthi bir eyden korkuyor gibiydi. Btn ergiyi ar bir

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  20/424

  durgunluk kaplamt.

  htiyar ve tecrbeli ingene karlar bildikleri afsunlar

  okuyorlar, btn iyi ve fena ruhlar zavall Atmaca'nn imdadna

  aryorlard. O, gittike ken yanaklar, nereye bakt

  belli olmayan akn gzleriyle geerken delikanllar balarn

  yere eiyorlar, gen kzlar l gibi sararan benizleri ve titreyen

  dudaklaryla arkasndan bakyorlard.

  Kadn, erkek, gen, ihtiyar hibir eye karar veremeyerek

  bekliyorduk. Sanki serseri bir rzgar kafalarmzdan her dnceyi

  silip spryor, bizi akn ve meyus buralarda brakyordu.

  ..

  Bir gn Atmaca yanma sokuldu.

  -Bu akam deirmende ahenk yapacam, ben ihtiyarla konutum!..- dedi.

  Hafif yamur iseliyordu. Akama kuvvetli bir yaz saana

  gelmesi ok mmknd. Bunu ona da syledim.

  -Deirmenin iinde alacam!- dedi.

  -Deirmen geceleri de iliyor, o grltde mi?-

  Tuhaf tuhaf gld:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  21/424

  -Korkma!- dedi, -Klarneti o grltde de size duyururum.

  Nefesim daha o kadar kuvvetten dmedi.-

  Yamur akama doru sahiden artt. Kar tepedeki palamut

  ormanna birbiri arkasna yldrmlar dyor, iri damlalar

  zeytin aalarnn siyah yapraklarn garip tprtlarla oynatyordu.

  ..

  Hepimiz deirmenin iine dolduk. Tavlada sallanan iki tane

  gaz lambas etrafa yarm bir aydnlk serpiyordu ve arklar,

  talar, tozlu kaylar dnyorlar, dnyorlard.

  Hepsinin birden kard yrtc grlt yamurun alak

  tavandaki kesik hkrna karyor, birbirini kovalayan gk

  grltleri bu korkun ahengi tamamlyordu.

  Deirmenci ve kz duvarn dibindeki sedire oturmulard.

  Sallanan lambalar gen kzn yznde acayip glgeler oynatyordu.

  Btn grltleri bastran ince bir ses birdenbire ykseldi:

  Kendisini deirmenin karanlk bir kesine eken Atmaca almaya

  balamt.

  Adam, ben o gece dinlediim eyleri ldkten sonra bile

  unutamam.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  22/424

  Darda frtna gittike artyor ve rzgar slak kamsn

  kerpi duvarlarda gezdiriyordu. Ykselen sular tahta oluklardan

  tayor, haykra haykra yerlere dklyordu.

  eride talar nihayetsiz bir cokunlukla homurdanyor; lgn

  gibi dnen kaylar aklyor; birbirine geen tahta arklarn

  dileri alar gibi gcrdyordu. Ve bunlarn hepsini bastran deli

  bir ses kah yalvaryor, kah hiddetle kvranyor, susacak gibi olduktan

  sonra tekrar ykseliyordu.

  Alacakaranlkta Atmaca'nn siyah ve parlak gzleri hi kprdamadan

  gen kza bakyorlard, gen kzn acnacak bir perianlkla

  rpnan bym gzlerine...

  Ve yle eyler alyordu ki adam, onlar anlatmaya bizim

  kullandmz kelimelerin takati yoktur...

  Bazan okayan, stan bir sabah gneiydi... Fakat derhal

  yzmz yrtan, gzmz kr eden, iindeki ateleri kum

  tanesi gibi etrafa saan bir l frtnas oluyor, yahut barmza

  ileyen bir bak haline geliyordu.

  ..

  Son ve keskin bir lktan sonra Atmaca'nn ayaa kalktn

  grdm. ki adm ilerledi ve klarneti bir keye frlatt.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  23/424

  Herkes dorulmutu.zntl gzlerle ona bakyorlard.

  O, yzne bsbtn dklen kara salarn eliyle geriye att.

  Birdenbire ukura gitmi gibi grnen gzlerle etrafn aratrdktan

  sonra onlar deirmencinin kzna dikti, uzun uzun bakt...

  O dakikay mrmde unutamam adam; darda frtna

  arttka artmt, duvarlar sarslyor, tepemizdeki kiremitler

  uuyordu. Ve deirmen, azgn bir hayvan gibi homurduyor ve

  dnyordu. Ve o, lambann snk nda, olduundan daha

  byk, adeta bir glge gibi duruyordu. Gzleri gen kzn zerindeydi.

  Tahamml edilmez bir ac yznn eklini tannmayacak

  hallere sokmutu. Kah esmer derisini iiren bir kan gzlerinin

  kenarna kadar frlyor, kah dilerinin arasnda ezilen

  dudaklar bile bembeyaz oluyordu. O dudaklar ki, bir ey sylemek

  ister gibi kprdyorlard ve kenarlar alayacak gibi aaya

  ekiliyordu.

  Bu bak ancak bir an kadar srd. Sonra gzkapaklar yavaa

  dtler ve o, yere yklacak gibi salland. Fakat hemen

  kendisini toplad. Bir kere daha etrafna baknd. Sanki bir imdat

  bekliyor gibiydi: Kendisini bu kahredici; bu paralayc arlardan

  kurtaracak bir imdat... Nihayet kafasna bir ey vurulmu

  gibi inledi. Gerisingeriye dnerek deirmenin br bana,

  arklarn ve kaylarn kudurmuasna dndkleri keye

  doru atld.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  24/424

  Bir nefes alm kadar hepimiz olduumuz yerde kaldk,

  sonra delice bararak arkasndan kotuk...

  Heyhat adam, ok geti. Atmaca yerinden frlayan ve -i

  iten geti- demek isteyen gzlerle bize doru geliyordu.

  Sa kolu yerinde deildi ve oradan oluk gibi kan fkryordu.

  Birka admdan sonra sendeledi, ayaklarmzn dibine ykld.

  ..

  te adam, sana seven bir ingene'nin hikayesi.

  ieklerin at mevsimde,senin kollarna yaslanan ve iekler

  kadar gzel kokan bir vcutla uzak su kenarlarnda

  oturmak ve pmek, yoruluncaya kadar pmek ho eydir...

  Seni grd zaman zalimce ban eviren marur bir dilberin

  kaps nnde ve ay altnda sabaha kadar dolamak,

  bunu candan arkadalara alayarak anlatmak, -sz aramzda-

  gene ho eydir.

  Fakat sevgili bir vcutta bulunmayan bir eyi kendisinde

  tamaya tahamml etmeyerek onu koparp atabilmek, ite

  adam,yalnz bu sevmektir.

  1929

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  25/424

  ...

  Kurtarlamayan aheser

  Gen air siyah mein ciltli ufak kitab havaya kaldrarak

  bard:

  -Bundan daha ykseinin bulunduunu syleyemez, sevgilim

  benim eserimden daha gzelini okuduunu iddia edemez ya.-

  Gzlerinde, erimi bir madenin oynak parlakl ve yank

  yznde bir ekmek kabuunun krmzmtrak donukluu vard.

  Yer ayaklarnn altndan itiyormu, yahut gkyz kendisini

  ekiyormu gibi yukarya uzanyor; vcudunu insanlktan

  ayran bir buu, hareketlerine gkyzndekilere mahsus sarholuu

  veriyordu. imenler zerinde uuan beyaz katlar,

  ki bunlar elindeki aheserin msveddeleriydi, yzne sisten

  yaratlm kk kular gibi dokunup geiyorlar ve sonra bahedeki

  beyaz gllerin, kan rengi karanfillerin, bak gibi keskin

  kokulu sardunyalarn, yamakl bir kadna benzeyen zambaklarn,

  ince saplar zerinde alevli bir mealeyi hatrlatan lalelerin

  ve renkli maskeleriyle eski Yunan aktrlerini andran hercaimenekelerin

  stne konuyorlard.

  Ve gen air glyordu; yznn hibir izgisini deitirmeyen

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  26/424

  fakat bir nehir cokunluuyla dklen bir gl esmer

  yanaklarna yaylyordu.

  nk o bugn aheserini bitirmiti.

  Siyah mein ciltli kitabn sahifelerine bakarak haykrd:

  -Artk hi kimse benden yksek deildir; Homeros veya

  bakas! Ben bunlara da tepeden bakyorum. Ve sevgilim benden

  daha iyi yazanlar gsteremeyecek. Ancak herkesten yksek

  eyler yaratrsam beni seveceini sylemiti. te, benden

  evvel gelenlerin ve benden sonra gelecek olanlarn yetiemeyecekleri

  ykseklie ktm. Ve yalnz kendisi iin yazdm bu

  kitab ona verdiim zaman o da benim iin saklad kalbini

  verecek...-

  Kitabn sahifelerinden gzlerini ayrmayarak yrd. Islak

  imenleri ineyerek ve ayann altnda ezilen menekelere

  dikkat etmeyerek, iki taraf mermer direkli bir kapdan evine

  girdi.

  Ve aheserini sevgilisine yollad.

  Tam sekiz sene evveldi ve o zaman gen airin akaklarnda

  imdiki gibi beyaz teller, gzlerinin kenarlarnda yorgunluk

  izgileri yoktu. Yznn derisi beyaz bir gle, dudaklar krmz

  bir gle benzerdi. Ve memleketin kadnlar onun iirlerini

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  27/424

  sonsuz bir baygnlk ve ehvetle okurlard. Bu esnada gzlerinin

  nnemsralar gibi tatl ve ince endamyla gen air gelirdi.

  Fakat gzelliinin derecesi insan gzellii hudutlarn aan

  bir gen kz vard ki bunlara istihfafla (alay) dudaklarn bkmek

  acayipliinde bulunuyordu.

  Ve gen air, yazlar karsnda kendinden gemeyen bu

  fevkalade kz seviyordu...

  -Sevgilim- dedi, -msralarm ki Hind'in ipeklileri kadar ince

  dokunmu ve ran'n kymetli hallar gibi hnerli renklerle

  sslenmitir, niin senin kalbini heyecana getiremiyorlar? Geceyi

  terennm eden arklarm sana kendi gzlerini; gn douunu

  anlatan arklarm sana dudaklarnn rengini hatrlatmyor

  mu? Dalgalara ait iirlerimde dank salarnn tellerine rast

  gelmiyor musun?-

  -Belki byle olabilir...- diye gen kz cevap verirdi, -Belki

  byle olabilir, gen air, fakat benim seni sevmem iin daha

  baka eyler yazabilmen lazmdr. Bana tanmadm eylerden,

  sakl gzellikler ve hakikatlerden bahsedebilir misin? Ve bunlar

  herkesten daha gzel olarak yazacak kudreti kendinde buluyor musun?

  Gzel yazyorsun ey air, derin ve azametlisin, fakat Fuzuli

  daha derin, Goethe daha azametli deil miydi?

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  28/424

  Syle, ihtiras ve lgnlkta Shakespeare'i, istihza (znt,

  umutsuzluk) ve strapta Dante'yi geebilir misin?-

  Ve gen air anlyordu ki, bu bsbtn baka bir mahluktur.

  Kadnlar hayran eden, eken eylerin buna tesiri yok. nk

  bu kzn gzleri bakt eyleri gryordu ve sinirlerinde

  hissetmek, kafasnda dnmek kabiliyeti vard...

  Ve gen air cevap verirdi:

  -imdeki ate, herkesin snmak iin bana sokulmasna kafiydi.

  Ben de onu fleyip oaltmak, orada bir yangn yapmak

  ihtiyacn duymuyordum... Lakin, ey sevgilim, gryorum ki

  bu, kvlcmlarn senin kalbine sratamayacak kadar fersizmi.

  Fakat bunu yanarda yapacak kudret bile bende var. Sana sylediklerini

  aratmayacak eserleri getireceim, sevgilim ve o zaman

  kalbini bana vereceksin...-

  -Ve o zaman kalbimi sen alacaksn!..-

  Ve gen air bir ay ehrin etrafndaki ormanlar dolat, ki

  orada yerlere kadar uzanan dallarn pembe dudakl apkn gelinciklerden,

  sarn ve hayalci papatyalardan ald grltsz

  pcklere, yalnz sinsi sinsi yryen yabankedileriyle, daima

  koan rkek karacalar mani oluyorlard.

  Ve bir ay geni nehirlerin zerinde kaykla dolat ki, orada,

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  29/424

  boyal teknelerinde alarn temizleyen ihtiyarlar, tatl sesli

  su perilerinin toy balklar bataklk sazlarnn iine nasl

  ektiklerine dair ackl trkler sylyorlar; ve geceleri kk

  balklar, ayn nehre avu avu serptii gm krntlarn toplamak

  iin, suyun stnde sryorlard.

  Ve bir ay, geceleri ehrin iinde gezerek, birbirinin gsnde

  uyuyan iftleri, sokaklarda bir tek glge halinde dolaan

  sevdallar grd. Korulardaki sk aalarn altn ve alak duvarl

  bahelerde ay nn giremedii karanlk keleri gzetleyerek

  sonsuz veda monologlarn veya kskan aklarn yeis

  dolu ikayetlerini dinledi.

  Ve ay sonra, gm bir kalemle gm ciltli bir deftere

  geirdii iirleri sevgilisine yollad.

  Fakat bu defter, zehirli dikenlerle yazlm gibi ac satrlar

  tayan bir cevapla geri geldi. Gen kz:

  -Heyhat, zavall airim- diyordu, -iirlerin ihtiyar ve zengin

  iftlik sahibinin kzn alatacak ve valinin marur yeenine

  nnde diz ktrecek kadar gzeldir. Sokaktan getiin zaman

  kadnlar pencerelerden eskisinden daha ok sarkacaklar,

  ihtimal minimini ipek mendillerini de -tabii dalgnlkla- ayaklarnn

  dibine dreceklerdir. Fakat btn bunlar beni sana

  yaklatrmaya kafi deil..

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  30/424

  Geri grdn ve yazdn eyler fevkaladedir. Lakin ben

  de seninle beraber olsaydm onlar ayn ekilde grecek deil

  miydim? Hangi ey bana bilmediklerimden bahsetti? Belki iirlerin

  bizzat hayat kadar tesirli ve tatl yazlmt, saf ve iyilikle

  doluydular; fakat syle, Horatius senden kat kat tesirli ve tatl

  deil miydi? Vergilius, ilahi Vergilius kadar temiz ve hayr isteyici

  olmak elinden geliyor mu?-

  Gen air tkenmez hkrklarla minderlerin stne atld.

  Yzkoyun kapanarak alyor, alyordu. Hayatlarnda hi

  sevmemi olanlarn tahayyl edemeyecekleri bir ac onu bouyor;

  sanki gr alevli bir meale gsnn ierisinde dolaarak

  kaburgalarn yalyormu gibi kvranyordu.

  Kendisini tutmak isteyerek, beyaz dilerini mor kadife yastklara

  geirdi... Gsn saran bir sesle kesik kesik: -Yazacam

  sevgilim- dedi, -sana istediklerini yazacam!..-

  Ve gen air alt ay memleketin btn byk filozoflarn,

  airlerini dolat. ehrin birinde, uzun siyah sakall, tepeleri

  plak filozoflar, eskimi cbbelerinin geni kollarn sallayarak

  ona Aristoteles'ten, Epikr'den veya bni Rt'ten bahsettiler.

  Ve gzlerinde, baka bir aleme bakmaktan doan, hrmete

  layk bir mahmurlukla -ki gen air bunu evvela alktan zannetmiti-

  ruhun lmezliinden ve deimelerinden; fani olan

  eyann ebedi olan hayata ve fani olan hayatn ebedi olan eyaya

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  31/424

  kar vaziyetlerinden ve -kendilerinin bulduklar- ebedi hakikate

  varmak felsefesinden; ezeli ve felsefi hayatn lezzet ve

  feragatiyle dnya hayatnn ve zevklerinin sfliliinden -ta belediye

  reisinin verdii mkellef ziyafete ge kalmamak iin bu

  asil konumay kesinceye kadar- cokunca bahsettiler.

  Ve dier bir ehirde, gr beyaz kal, damarl elli mehur

  biyoloji alimleri gen aire karncalarn leden sonraki yaaylar

  hakknda yeni nazariye ve tahminleri ihtiva eden yirmi

  muazzam ciltlik kitaplarn hediye ettiler.

  Ve almsz bir evde, atafatsz bir masann banda toplanan

  beyaz ve nazik elli, ince yzl, parlak ve uzun sal, sihirli

  szl airler, -muhayyilenin genilemesine pek ziyade yardm

  eden- bir kat oyunuyla megul olurlarken iirden, sanattan

  ve bilhassa estetikten bahsettiler. Ve ona daha fazla alaka gstermek

  isteyerek nlerindeki kk para kmesini bitiriveren

  bu kamil lmezlerden bazlar, eve hlyal bir loluk veren snk

  kandilin nda, derin ve binbir renkli iirlerini okudular.

  Ve keskin kokulu portakal bahelerinde, erguvan renkli

  gller arasnda, ay nn renklerini aksettiren firuze yzkler,

  opal tandan kpelerle dolaan va kk bir kua benzeyen

  balarn airin ipek harmanisinin arasna saklayan sevgilileri

  veya byk bir gece enliine Lahur alndan sarklar, zebercet

  sapl asalaryla, gm bilezikli zenci kleler arasnda

  gelen ve Firdevsi'yi imrendirecek ilahi cenk kasidelerini glmseyerek

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  32/424

  dinleyen uzun bykl, heybetli sultanlar onun taze

  muhayyilesinde yaattlar.

  Ve gen air alt ay memleketin velut (Dourgan, ok eser veren)

  ve bakir sanatkarlar arasnda seyahat etti. Kyn birinde, geni

  yaprakl narlarn altnda, rutubet kokan hasrlara oturarak,

  tepelerindeki salar kaznm buruuk yzl ihtiyar saz airlerini

  dinledi. Ve onlar buna yle kahramanlar terennm ettiler ki, zrafalar

  gibi koan beyaz atlaryla bir akbaba srs halinde ehre iniyorlar ve

  korkudan ovalara kaan ahali arasndan ince vcutlu, pembe

  topuklu kzlar beygirlerinin stne alarak karyorlard.

  Ve yle babayiitlerden bahsettiler ki, ormanlarda bir kaplan

  gibi hkm sryorlar ve kendilerine uykuda baskn veren

  yirmi tane dmana, hibir silahn ilemedii dev gibi vcutlaryla

  saldrarak onlar sansarn nndeki civcivler gibi datyorlard.

  Ve baka bir kyde, deniz kenarndaki isli bir kayk kahvesinde

  kk boylu, seyrek bykl bir ak, elindeki minimini

  kemeneyle binbir trl korkun ve hayret verici deniz maceralarn

  haykryordu.

  Ve gen airin gznn nnde, tek yelkenli bir taka ile

  muazzam kalyonlara hcum eden, sahildeki kasabalar dehet

  iinde brakan iri palal, plak kollu kabadaylar; veya alak

  kpeteli alamanalar (byk kayk), aykrseren crnklarla ak denizlere

  uzanarak mcevher ve esir ykltccar gemilerini soyan gz

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  33/424

  ylmaz korsanlar geit resmi yapyorlard.

  Ve o, bu basit alglarn belki crltdan fark edilemeyecek

  olan namelerinde herhalde derin bir eyler bulunmas lazm

  geldiini hissediyordu.

  Ve gen air alt ay memleketin btn ehirlerini dolat ve

  orada alayanlar ve glenleri grd.

  Byk bir konan geni salonunda raks ve kahkahadan

  yorulup terleyenler serin erbetlere, buzlu yemilere koarlarken,

  kristal pencerelerden dar szlen kta, souktan donan

  ayaklarn avu avu karla ovmaya alan ihtiyarlar grd.

  Kucanda tad a ocuu yaatmak iin sarholarn arkasndan

  koan kadnlar; ve karnnda tad gnahsz ocuu

  ldrmek iin hekimlerin cebine beyaz alevliinci salkmlar

  koyan kadnlar grd.

  Kardan ve rzgardan koruyan bir dkkan kepengi altnda

  ban bir kpein srtna dayayarak uyuyanlar ve gzel snm

  odalarda, in ipei rtl yataklarda, nakris (Nikris olmal. Halk

  arasnda damla hastal denir. Parmaklarda, topuklarda, eklem

  yerlerinde olur. Tpta gut adyla geer.) arlaryla kvranarak

  uyuyamayanlar grd.

  Aptallarn tahakkmne, gnahszlarn cezalanmasna; faziletin

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  34/424

  susmasna ve ihtiraslarn grltsne, hikmet ehlinin

  tahrik edildiine ve nadanlarn alklandna ahit oldu.

  Ve tam bir buuk sene sonra, altn bir kalemle altn ciltli bir

  deftere geirdii iirleri sevgilisine yollad.

  ..

  Fakat bu defter, bir Arap haneriyle yazlm gibi keskin

  satrlar tayan bir cevapla geri geldi.

  -Hayret, ey gen air!- diyordu, -yle gzel eyler yazyorsun

  ki, yzyllardan beri sahipsiz duran sanatkarlk tac senin

  ban sslemek iin herhalde acele edecektir. Ve hkmdarlar,

  sana bitip tkenmez ereflerin erguvan renkli malahn

  giydirmek iin saraylarnn geni bahelerinde muhteem ziyafetler

  hazrlayacaklardr.

  Halbuki ben gene senden uzak kalacam...

  Felsefelerini, ey air, en ele avuca smaz kafalar balayacak

  kadar kuvvetli ve gzel laflarla dolu olan felsefelerini senden

  evvel Eflatun ve daha biroklar kandrc bir belagatle ve

  fazlasyla tekrar etmediler mi?

  Kabadaylk ve sava destanlarn o kadar tesirlidir ki,

  in'in hi durmadan uyuyan afyonkeleriyle, Hind'in yllardan

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  35/424

  beri kmldamayan fakirlerini, Priyamus'un kahraman milleti

  veya Rstem'in korkusuz arkadalar gibi azgn dvlere, anl

  yiitliklere srkleyebilir.

  Fakat bu yolda Homeros'un senden daha cokun, Firdevsi'nin

  daha usta olduunu inkar edebilir misin?

  Gezdiin yabanc yerlerin byleyici kokusunu ruhlarmza

  benzersiz bir ustalkla flyorsun, fakat phesiz Byron da

  seyahatlerini anlatrken gzellik ve ustalkta senden daha aa

  deildi.-

  Ve gen air ipek minderlere ate gibi gzyalar dkerek

  dt. O kadar ok seviyordu ve imdiki strab o kadar bykt

  ki artk hibir ey onu yattramaz sanlrd. Evvela iki

  yumruunu dileriyle srarak ve ayaklarnn ucuyla kadife sediri

  paralayarak hkryordu. Fakat biraz sonra birdenbire frlad;

  susmutu. Gzlerinde ya yerine alelacayip bir parlt vard.

  Yava yava lo bir karanla dalan odaya alnndan, gerilen

  ve birdenbire daha genilemi grnen alnndan, beyazmtrak

  bir k yaylyordu. Odann ayn koyu lacivert tlle rtlmeye

  balayan renkli eyas ortasnda fildiinden bir Buda heykeline

  benzeyen vcudu gittike byyor ve uzuyor gibiydi.

  Geriye atlm bandan llelerle salar plak omuzlarna

  dklyor, bir eyi kucaklamak ister gibi yumuak bir hareketle

  ileri ve biraz yukar uzanan kollar bir mays gecesindeki hilali

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  36/424

  andryordu. Gkyznn en uzak yerindeki birer yldz gibi

  krpan gzlerinin nnde kapkaranlk bir saha uzanyordu:

  Siyah, gzleri kamatracak kadar siyah bir boluk... Ve bunun

  ortasnda ince bir yol vard, kendi gzlerinden kan ve uzak,

  grnmez yerleri dolatktan sonra yine oraya dnen ince, adeta

  bir bakla izilmi gibi keskin ve beyaz bir yol, bir izgi...

  Ve anlad ki, ihtiam ve bykle, gizli hakikatlere ve lmez

  gzellie giden yol bu...

  Oraya komak ister gibi atlrken, zerlerindeki gzya hala

  kurumayan yastklara dt.

  ..

  Ve gen air tam iki sene hibir insann giremedii hudutsuz

  kum llerinde dolat.

  Ayr, her eyden, herkesten ayr ve uzak kalmak, yalnz

  kendisini dinlemek, yalnz kendi dnebilecei gibi dnmek

  istiyordu. Sakz gibi inenmi gzelliklerden, bir dua kadar

  ok tekrar edilmi yeni fikirlerden eser bulunmayan bu

  lde hilik ve... gzellik hkm sryordu: Ne canl kumlar

  gnein ve aynbaklarndan saklayan mnasebetsiz bir aa,

  ne durmadan szan bir yara gibi etrafn kirleten bir su, ne de

  zerinde airlerin zevzeklik edebilecekleri bir iek grlyordu.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  37/424

  Ve ite buras gzeldi.

  nk burada yalnz gne, ay ve kum vard... Bir de rzgar.

  Ve bunlar byk, gzel ve sarihtiler (ak, belli, belirgin).

  Evet, byklklerine ramen sarih... Ne bir nebattaki karmakark,

  anlalmaz deimeler, ne bir hayvandaki iinden klmaz

  ve dehetli yaay hareketleri, ne bir dimadakikk

  bilinmez hisler ve dnceler... Burada insan ruhunun en ok

  susad ve muhta olduu bir vuzuh (aklk) vard ve bunu airin

  vcudundan baka hibir ey bozamyordu.

  Bu vuzuh, korkun bir karkln grmek kudretinden

  mahrum olan gzlerimizdeki tecellisi de olabilirdi, buna ramen

  herhangi elimsiz bir mahlukun mtecessis (merakl) kafalarmzda

  sralad mzmz sorgular tekrar etmiyorlard.

  Ve o, zihni hibir sorgu engeline taklmadan dnebiliyordu.

  te bylece bu mutlak gzelliin iinde ykand, ykand...

  Geceleri ayn altnda insana kmldyormu gibi gelen

  kumlara yzkoyun yatarak ban bu minimini zerrelere gmyor

  ve onlar, her nefes alnda azna, burnuna dolmak isterlerken,

  o gzlerini iine evirerek kendine bakyordu. Anlyordu

  ki yazlacak eyler, gzel ve hakiki eyler yalnz orada

  var...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  38/424

  Fakat o burada maddi elemlerin en aclarn tatt. nk

  gndzn l bir maden eritme ocana dnerdi. Birer kvlcm

  olam kumlar, derisini yrtarlar, gneten su halinde akan alevler

  srtn yalar ve ensesini delerek beynine kadar dklrlerdi.

  Ara sra bir hurma aac aramak ve su tulumunu doldurmak

  iin ln kimsesizliinden ayrlrken -ki nihayet o da bir

  insand ve yaamaya mecburdu- ayaklarnn altnda kmldayan,

  kayan ve ken bir zemin hissederdi. Ve bazan dizleri dermanszlktan

  krlarak bu dikenli yataa uzanr ve midesinin

  dimana kalkp ilerlemek, uzuvlarna bylece uzanp kalmak

  iin verdii birbirine zt emirlerin feci mcadelesineahit olurdu.

  Fakat o bunlarn barmalarn susturduktan sonra yine le

  byklk ve tenhalk lkesine dnmekte acele ederdi.

  Hibir zaman susmay bilmeyen kalbi hemen her gn sevgilisini,

  evini, btn brakt yerleri yava fakat keskin bir sesle

  fsldar ve o, gsnn iinde birbirine muvazi (paralel) birok

  baklarn hep beraber hareket ettiklerini hissederdi.

  Fakat iki sene sonra, sertleen ve kararan bir deri, gzlerinin

  kenarndaderinleen izgilerle buray terk ettii zaman,

  byklk ve gzellii, acy ve hasreti yz yze tanyordu.

  Ve gen air iki sene engin denizleri ve imalin buz sahralarn

  dolat.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  39/424

  Deniz... te bu da muazzam ve nefis bir eydi... Kendisini

  gezdiren geminin gvertesine uzanarak uzaklara, ta uzaklara

  bakar ve kesik kesik nefes alan sulardan baka hibir ey grmezdi.

  l ve deniz hemen hemen ayn eylerdi: Her ikisinde de

  ayn byklk, ayn arbal sessizlik veya ayn heybetli ve

  derin barmalar... Ve denizde de, kk, minimini, sinirlendirici

  teferruat yoktu. nsan orada yalnz renkten renge giren su

  damlalar ve devlere benzeyen bir mahlukun yavrular gibi birbirleriyle

  oynaan hoyrat dalgalar grebilirdi... Sonra bitmez

  tkenmez bir genilikle karanlk ve sk bir derinlik... Ve btn

  bunlar onu manasz bir tecessse deil, dnmeye sevk ederlerdi.

  Ve sonra buz sahralar...

  Beyaz, temiz, gnlerce uzanan bu yerlerde, gsterisiz bir

  kibarlk ve incelik vard. Sade, atafatsz, fakat gzel ve tatl olmann

  srrn ancak bu ekilsiz kar tepeleri kefedebilmilerdi.

  Her eyi hayattan uzaklatran, hibir zaman yenilmeyen

  dehetli bir kudretleri olduu halde, mtevaz ve kibardlar. Ne

  gururdan doan bir ss, ne kendini beenmeyi gsteren bir ses...

  Ve ite gen air frtnal denizlerden, souk buz sahralarndan

  ayrlrken, dnya hudutlarn aan bir genilik ve derinlii,

  necip (temiz, soylu) kalplere mahsus olan bir kibarl ve esasl

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  40/424

  kymetlerin bir tek elbisesi olan tevazuu iinde tayordu...

  Ve gen air iki sene dnyay rastgele dolat. Bu sefer grd

  eyler onu hayretten hayrete dryordu. Halbuki deien

  hibir ey deil, sadece kendi gryd.

  Evvelce fazilet diye bakt eylerin birer merasim ve gsteriten

  ibaret olduunu ve asl iyilie yalnz ahlak mnakaalarnda

  veya akll nasihatlarda rastlanabildiini, namuslu olabilmek

  iin bakalarnn namusuna dil uzatmann, kirlenmeden

  ykselebilmek iin temiz alnlara basarak kmann yeter olduunu

  ve daha buna benzer birok eyleri grdke aknl

  bsbtn artyordu. Fakat o, bylece ahmaklk ve aciz isimli

  mahluklarla, bunlarn ocuklar, kstahlk ve riya adl iki zavally

  tanm oldu.

  Ve ayrlrken kalbinde yalnz ufuksuz bir merhamet, yeis

  veya hiddeti manasz bulan bir rikkat (yufkalk, incelik)

  hissetti...

  te gen air aheserini bilinmeyen ve bulunmayan kumalardan

  dokumak iin yapt bu seyahatten dnnde,

  iinde Allahla boy len bir kuvvet kmldyordu. nk

  imdiye kadar yazanlarn ancak var olduunu bildirdikleri eye

  o bizzat erimiti.

  ay uraarak derin manal, renkli kelimelerden bir elbise

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  41/424

  giydirdii aheserinin her sahifesi onun lde kavrulan ve

  kutuplarda gerilen muzdarip derisinin bir parasyd ve bir sevinci

  barmak, bir elemi alamak veya bulutlardan yksek bir

  fikre ulamak iin durmadan kmldayan satrlar cokun sinirlerinden

  rlmt. Ve o bu satrlardaki kelimeleri -vakit vakit

  bir sabah yldznn belirsiz gibi ince, felaketin gzleri kadar

  keskin, yalann dudaklar kadar yumuak ve bir ocuk ryas

  kadar tatl sesler veren kelimeleri- gzlerinin kenarndaki

  derin izgilerden iledi.

  Lazm gelen yksek ve temiz asillii eserine bsbtn verebilmek

  iin de, onu yazd mddete insanlarn arasna karmad.

  Ve siyah bir kalemle, siyah mein ciltli bir deftere yazd

  iirleri sevgilisine yollad...

  ..

  Bu sefer gen kz, gzlerinde gurur ve hayretin parlts,

  hareketlerinde hasret ve istein acelesi olduu halde bizzat geldi.

  Boynuna atlarak onu ptkten sonra byle haykrd:

  -Gen air, gen air, ey benim sevgilim! Artk hi... hi

  kimse seni aamayacak; sen peygamberleri gptaya drecek

  eyleri yarattn, sen insanlar yaamaya veya ldrmeye srkleyebilecek

  eyleri yazdn. Gne senden daha scak, gkyz

  daha geni, ilkbahar rzgarlar daha canayakn deildir.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  42/424

  Ve sen bunlar yalnz benim iin yaptn.

  Ey gen air, ey benim sevgilim!

  Artk hibir kadnn benimle bir olmadn hissediyorum.

  Artk Leyla benim yanmda minimini ve Jlyet pek zavalldr,

  ben Beatrice'ye bile gururla bakyorum ve bundan sonra Sleyman'n

  sevgilileri de benimle boy lemeyeceklerdir. Ebedilie

  senin kollarn arasnda szleceim sevgilim ve yksekte,

  en yksekte uacaz.

  Ey sevgilim, yalnz benim sevgilim!

  imdiye kadar hep sana komak iin rpnd halde yenilmez

  bir gururun emirlerini dinlemeye mecbur olan kalbim bak,

  iindekileri anlatmak iin acele ediyor. O gururum ki, fanilerden

  birine meyli olduu iin gnlm bir srgan demeti gibi

  dalamt, imdi sana bunlar sylemekte bir haz buluyor.

  -Mademki uzun senelerin hasreti iimizde yaramaz bir ocuk

  gibi tepinmektedir, gel, birbirimizin olalm ve sen bana akn

  da ebedilik kadar tatl ve gzel olduunu anlat... Gel, beni

  kollarnn arasnda sk...-

  Fakat gen air onu kollarnn arasnda skmad.. nk

  hibir ey iitmemiti.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  43/424

  Sevgilisinin, sedirlerden birinin zerine brakt aheseri

  parmaklaryla kartrrken sihirli satrlar onun gzlerini, elinde

  olmayarak, ekmiler ve o, derin bir hayret iinde kendinden

  geerek, bunlar okumaya balamt.

  Yarattklar o kadar gzeldi ve airi o kadar kuvvetle ekiyorlard

  ki, sevgilisinin: -Beni iitmedin mi air!- diye bardn bile duymad.

  Ve ancak gen kz onu omuzlarndan yakalaynca kendine

  geldi. Kzn gzleri, kafasnn iindeki herhangi bir ateten kaarak

  dar frlamak isitiyormu gibi yanyordu. Dudaklar titreyerek

  tekrar etti:

  -Beni dinlemedin mi air? Sana sylediklerimi iitmedin mi?-

  -Ne syledin sevgilim?- diye cevap verdi, -Beni affet, biliyorum

  ki tamiri kabil olmayan bir ey yaptm. Ama bunun sebebi

  senin iin yazdklarmn yine sana benzeyen gzellikleriydi.

  Akn sesinden uzak kalan kalpleri hasretin ne hallere koyduundan

  bahseden satrlarm, beni seslerin en canayaknn

  dinlemekten alkoydu. Tekrar et sevgilim, sylediklerini benim

  iin tekrar et...-

  Gen kz biraz dnd. Yz beyaz, bir kuunun tyleri

  kadar beyaz olmutu. Ban ar ar kaldrarak sordu:

  -Hi, hibir ey duymadn m?-

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  44/424

  -Hibir ey sevgilim, fakat tekrar et-'

  O zaman bouk ve yeisini rtmek isteyen bir sesle tekrar

  balad:

  -Kitabn okudum gen air, yalnz harikuladeliklerle, yalnz

  insan saran gzelliklerle doluydu. Ve senin herkes gibi olmadn

  haykryordu.

  Senden daha fazla uzak kalmak istemem ey air!..-

  Burada dudaklarn yakc bir glle srd; gzleri, donuk

  ve karanlk, aire dikildiler, dimdik baktlar. O bir kadn, batan

  aa bir kadnd... Dilerini skt, onlarn arasndan, keskin,

  ar bir sesle:

  -Yalnz...- dedi, -Yalnz bukitap dehan ve kudretini bana

  gsterdikten sonra aramzda lzumsuz olmaya balyor... Ve

  gryorum ki o seni hemen hemen benim kadar alakadar edecek...

  Hi buna imkan var m air? Senin kafanda, ruhunda, hatta

  en ufak bir hceyrende (hcrende) bile benden bakasnn yer almasna

  tahamml edebilir miyim?

  u halde bsbtn senin olmam iin bu engelin ortadan

  kalkmas lazm. Ve sen benim iin yazdn bu kitab yine benim

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  45/424

  iin yok etmekte eminim ki tereddt etmeyeceksin, hatta

  bunu ben yapacam.-

  Ve gen airin elinden ekip ald aheseri, orada, mercan

  alevlerle yanan ocaa frlatt.

  Ve bir feryat, duvarlar sarsan, havay kartran, yzyllk

  aalarn frtnada devrildikleri zaman yaptklar grltye, ormana

  bir yldrm dt zaman vahi hayvanlarn kopardklar

  lklara, ate saan bir yanardan geni atlaklarndan

  frlayan bouk ve yrtc slklara benzeyen bir feryat gen airin

  gsnden frlad...

  Ve o, kendisini oraya, minimini alevlerin kitabn mein cildini

  alayl bir trtyla bktkleri ocaa doru att.

  Fakat gen kz daha evvel koarak ocan nn vcuduyla

  kapatmt. Vahi bir glle: -ekil!- dedi.

  Erkek, ki o zamana kadar gzlerinde sonsuz bir tatllk ve

  ilahilikten baka bir ey bulunmazd ve hareketleri devaml bir

  ekingenliin arln tard, birdenbire buulanan baklar,

  pene haline giren kollarla oraya hcum etti ve her iki azdan

  birden frlad: -ekil!..- ve hibirisi ekilmedi...

  O zaman aralarnda yle korkun bir mcadele balad ki,

  kpren azlardan feci soluklar ve hrltlar kyor, duvarlara

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  46/424

  iddetle arpan kafalar orada kanl sa demetleri brakyordu.

  Birdenbire erkek, gen kz -gittike artan dermanszlna ve

  erkein yzn paralarken dklen trnaklarna ramen vcudunu

  ocan nnden ayrmayan gen kz- boazndan yakalad;

  kendininkilere korkun bir sebatla bakan byk ve kanl

  gzler hareketsiz kalncaya kadar skt.

  Sonra, kollarnn arasnda yava yava geveyen, kanla bulak

  olmayan yerleri ezik bir sarlk alan vcudu yere brakarak

  ocaa eildi, gittike hafifleyen alevlerin arasndan mein

  kitab ald.

  Kavrulan, eklini kaybeden bu ateten cildi at zaman

  yere ancak bir avu mavimtrak kl dkld... Ve bunu gren

  air oraya, boylu boyunca yatan lnn stne -bir kadnn

  elinden kurtaramad aheseriyle beraber- cansz yklverdi...

  1929

  (Atsz Mecmua, s. 17, 25.09.1932)

  ...

  Krlanglar

  ehrin kysnda, ufack bir dereninkenarnda, dallar suya

  sarkan ihtiyar bir st aac vardr. lkbaharn balanglarnda

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  47/424

  bu sdn dallarna bir dii krlang gelip kondu; derenin

  bir bandan bir bana yldrm gibi uan, beyaz gslerini

  suya dokundurarak effaf kanatl kk bcekleri yakalayan

  dier krlanglara bakmaya balad. Ban hafif hafif sallyordu.

  Derin dncelere dald belliydi.

  Sdn dallar hrdad. Bir erkek krlang geldi, diinin

  karsndaki dala kondu.

  Krlanglar arasnda pek teklif yoktur. Uzun uzadya takdim

  filan edilmeden konumaya baladlar ve pek az sonra da

  ahbap oldular.

  Evvela havadan, sudan bahsedildi. (ki kii birbirlerini yeni

  tandklar zaman havadan sudan bahsetmek adettir.) Fakat biraz

  sonra erkek bir iki dal ileri geldi, dii daha az ekingen bir

  hal ald.

  Muhabbeti kaynattlar.

  -Olur ya!- demeyin, iki krlangcn ilkbaharda, herkes drt

  tarafa koup alrken bir st dalnda oturup yarenlik etmeleri

  gndelik ilerden deildir.

  Bizim krlanglarn ikisi de antika mahluklard, yani teki

  krlanglara benzemiyorlard. (Bakalarna benzemeyenlere

  antika derler.) Evvela dii krlang laf derin tarafndan at:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  48/424

  -Siz hi almyorsunuz?-

  Baka bir krlang olsayd hemen: -Ya siz neden burada

  oturuyorsunuz?- diye ikinci bir sorguya kalkrd. Fakat bizimki

  derin derin iini ekti ve sustu.

  Ve dii onun syledii eyleri anlyormu gibi ban sallad

  ve gzlerini aada prtyla akan suya dikti.

  Bir mddet daha sustular. Erkek birdenbire gzlerini diiye

  dikerek sze balad:

  -Baknz unlara...- Ve aada birbirini aprazlayarak

  uan ve dokuma tezgahnn mekiklerine benzeyen krlanglar

  gsterdi. -Baknz unlara... Sabah akam demeden, yaz k demeden

  alyorlar. Ben bunlara ok kere sordum: Neden byle

  durmadan urayorsunuz, dedim, cevap vermediler. Omuzlarn

  silkip yanmdan uzaklatlar.-

  Dii:

  -Birbirimize sen diye hitap etsek nasl olur?- dedi. Erkek

  okkal szlerine cevap olmayan bu laf beklememekle beraber,

  bu tekliften holand ve tekrar balad:

  -Adeta utanyorum...- dedi, -Btn kular sraya dizseler

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  49/424

  biz herhalde sonuncu gelmeyiz. Klmz, kyafetimiz dzgndr.

  Aklmz, u sabahtan akama kadar avaz avaz baran blblden

  herhalde stndr. Kanadmz bir vursak en hzl gvercinden

  daha ok yol alrz. Halbuki btn kularn en zavalls

  bizmiiz gibi hi durmadan didiniyoruz. u budala sere bile

  gnlk mrn keyifle geiriyor da, biz, arasndan utuumuz

  aalar bile fark etmiyoruz.

  Biraz durdu, diiye doru yandan bir gz att:

  -Yarn ldmz zaman birisi bize sorsa: 'Dnyada neler

  grdnz?' dese herhalde verecek cevap bulamayz. Komaktan

  grmeye vaktimiz olmuyor ki...-

  Dii, gzlerinin ii buulanarak:

  -Ah- dedi, -tpk benim gibi dnyorsun.-

  Erkek cevap verdi:

  -Zaten seni burada tek bana grnce benim gibi dndn

  anlamtm. Doru deil mi ama? u dnyay adamakll

  grmeden, dnyann ne olduunu adamakll anlamadan

  buradan gidecek olduktan sonra ne diye buraya geldik sanki?

  Yaadmzn farkna varmayacak olduktan sonra ne diye yayoruz?-

  Dii tasdik eder gibi ban sallad:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  50/424

  -Etrafmza gz gezdirince- dedi, -ben de senin gibi, drt

  tarafa koan krlanglardan baka bir ey grmyorum. Ben de

  bunlardan mym, diyorum, sonra da bunlardan deilim galiba,

  diyorum. Onlar da beni pek istemiyorlar. Ne yapaym, burada

  oturup etrafa bakyorum. Siz de, ey, sen de gelmesen byle yapayalnz

  bu yazgeirecektim.-

  Akama doru laflar daha derinletirdiler... Sonra ayrldlar.

  Ve her gn bulumaya baladlar.

  Aman yarabbi, neler konumuyorlard!.. Eer krlanglarda

  kitap yazmak adet olsayd, bunlarn yazacaklar kitaplar

  muhakkak ki niversitelerde okutulurdu.

  Gitgide birbirlerine daha ok altlar. ok kere dii daha

  evvel gelir, gzlerini suya dikerek erkei beklerdi.

  Bir gn ieklerden, bir gn yldzlardan, bir gn teki

  krlanglardan bahsederlerdi. Hep dnceleri birbirine uygundu.

  Yalnz her ikisinin de iinde gizliden gizliye byyen bir

  korku vard: Bir gn gelip ayrlmak korkusu.

  Hibirisi bu korkusunu tekine sylemeye cesaret edemiyordu.

  Kim bilir, belki brnn yanl anlayacandan ekiniyordu.

  (nk iten duyulan eyler hep yanl anlalr.)

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  51/424

  lerinde bu ayrlk korkusu bydke bunu mnasip bir

  ekilde dierine sylemek iin dnmeye baladlar.

  Mesela:

  -Hi ayrlmayalm, olmaz m?- demek vard, fakat bu pek

  geni manal ve mphemdi. Nasl ayrlmayalm?.

  -Bir yuva kuralm!- deseler, bu da pek baya kaacakt.

  Hem o zaman baka krlanglara benzeyeceklerini sanyorlard.

  Dnyann geiciliinden, gkyznn sonsuzluundan,

  sulardan ve dier kularn yaaylarndan bahsederlerken,

  gzleri birbirine hasretle bakar ve: -Birbirimizden nasl

  ayrlacaz?- demek isterlerdi.

  Tesadfn pek merhametli olmadn ve birbirine byle

  yakn olanlar bir ikinci defa kar karya getirmediini biliyorlard.

  Fakat konutuklar dil, dier krlanglarn diliydi ve bu

  dilde, sylemek istedikleri eyleri sylemekten utanyorlard.

  Bu dil, onlarn iindeki eylere uygun deildi.

  Yava yava gzlerine ve baklarna bir gamllk kt.

  Dostluktan filan bahsederken, sesleri titriyor gibiydi; yahut onlar

  byle zannediyorlard. Fakat byle zamanlarda hemen birinden

  biri, bir kahkaha atar ve ii alaya bozard: i burkulduu halde...

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  52/424

  Nihayet gnn birinde ikisi de bunun byle srp gidemeyeceini

  anladlar. kisi de birbirlerine almaya karar verdiler.

  Sabahleyin kar karya gelince dii sylemek istedii eyleri

  gzleriyle anlatmak istedi. Tam bu srada, zerinde oturduklar

  stten sar bir yaprak koptu, iki tarafa sallanarak aralarndan

  geti ve diinin en manal bakt zamanda gzlerinin

  nn kapatt.

  Erkek bu bak gremedi.

  Fakat her ikisi de sar yapra grdler.

  Erkek azn at:

  -Senden hi ayrlmak istemiyorum...- demek zereydi ki,

  buvvv diye souk bir rzgar esti...

  Dii, erkein szlerini iitemedi.

  Fakat her ikisi souk rzgarn sesini duydular.

  Birbirlerinin gzlerine baktlar; artk yuva kurmak zamannn

  getiini, sonbaharn geldiini, ayrlacaklarn anladlar.

  kisi de iini ekti.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  53/424

  Tepelerinden birok krlanglar geti: Scak yerlere dnyorlard.

  Ayrldlar... Ve bir daha birbirlerini grmediler.

  Fakat ikisi de kk derenin kenarndaki sd ve orada

  geirdikleri gzel ilkbahar ve yaz unutmadlar.

  Ve ikisi de, byle bir yaz geirmemi olan dier krlanglara

  tepeden baktlar... (nk azlkta kalanlar ok olanlara nedense

  tepeden bakarlar.)

  1933

  (Varlk, s. 40, 01.03.1935)

  ...

  Viyolonsel

  Gne, yzne yeil yelpaze tutan mahup bir kadn gibi

  iri yaprakl aalarn arkasna saklanrken, muhtelif milletlere

  mensup bir seyyah kafilesi -sar otlardan yaplm evleri ar kovanna

  benzeyen- bir zenci kyne girdiler.

  Kabile reisi, yirmi seneden beri Afrika'nn bu sapa kesine

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  54/424

  uramayan beyazlar gzel karlayabilmek iin btn boncuklarn,

  fildiiriden yaplm ziynetlerini takt, eline, zerine ilemeli

  byk yayn alarak maiyetiyle beraber kyn ortasndaki

  meydanda bekledi.

  Birtakm atafatl merasimden sonra seyyahlar, reisin kulbesinde

  istirahat etmekteydiler ki, ky dolamaya km olan

  melez tercman koarak geldi, elli adm kadar tede bir Avrupal

  tarafndan yaplm olmas pek muhtemel olan tahta bir

  kulbe grdn syledi.

  Golf pantolonlarnn altna oraplarn tekrar giymeye vakit

  bulamayarak hep birden oraya kotular. Tercman doru

  sylyordu. Bu, intizamsz kerestelerden yaplm bir yerdi ve

  nnde vahi orman ieklerinden vcuda getirilmi bahemsi

  bir meydanlk vard.

  Yanlarna gelen reis, binann iki seneden beri aralarnda yaayan

  bir beyaza ait olduunu syledi.

  Tercmana sordular:

  -Neredeymi kendisi?-

  -Belli olmaz- dedi reis, -o, buradan algsn alr kar ve

  ne zaman isterse o zaman gelir!-

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  55/424

  -Ne algs?-

  -Byk... adeta bir timsah yavrusuna benzeyen bir alg..-

  Seyyahlar birbirlerine sordular:

  -Belki bir harp?..-

  Reis:

  -Bir denee gerilen at kllaryla alnyor!- dedi.

  -yleyse bir kontrbas...-

  -Yahut bir viyolonsel...-

  -Evet, evet... Herhalde bir viyolonsel.-

  Seyyahlar, reise tekrar sordular:

  -O, bu algy nerede alyor?-

  Elini uzatarak gsterdi:

  -Ormanda!-

  -Peki, bizi oraya gtrr msnz?-

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  56/424

  -Olmaz, o algsn alarken hi kimseyi istemez...-

  Seyyahlar:

  -Biz uzakta dururuz, kendisinin haberi olmaz!- dediler ve

  srar ettiler.

  Reis raz oldu. Alacakaranlkta kyden karak ormana

  doru yrdler. Yaklatklar zaman, kulaklarna tok bir viyolonsel

  sesi geldi. Alman seyyah biraz dinledikten sonra:

  -Sonbahar arks!..- dedi.

  Rus ilave etti:

  -aykovski'nin.-

  Ormana girince reis durdu ve on adm kadar ileride, geni

  gvdeli baobap aalarnn altndaki karalty gsterdi: -te!..-

  Dikkatle baktlar ve dinlediler. Glge hi kmldamadan,

  byk bir maharetle ayn paray alyordu.

  Sesler, birbirine giren yapraklar titreterek dalrken ngiliz

  seyyah:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  57/424

  -Bu adamn ne olmas mmkndr?- diye sylendi.

  Fransz seyyah: -Bir sanatkar...- dedi, -midi krlm bir

  sanatkar... Hakiki sanatn takdir edilmediini grerek insanlardan

  kaan bir talihsiz.-

  Rus: -Hayr, bu belki cemiyetin hakszlklarndan kurtulmak

  iin buraya gelen birisi ki, sanat kendisine teselli vastas

  yapm...- diye, mtalaasn yrtt.

  Alman: -Bana kalrsa- diye fikrini syledi, -bu geni arazide

  rahat ve dertsiz yaamay, bu basit refah, medeniyet dnyasnn

  didimelerine tercih eden bir akll.-

  -Zannediyorum ki- dedi ngiliz, -vahilerin hkmdarln

  eline geirmek iin kendisine gre bir plan yapan onu sabrla

  tatbik eden bir akgzdr bu ve belki de tehlikelidir.-

  Gece olmu ve ay kmt. Ay ormann iindeki ufak

  bir meydanl aydnlatnca, etrafna talar dizilen bir toprak

  ynna dayad viyolonseli gzlerini kapayarak alan adam

  daha iyi grdler... Siyah, kvrck sakallarnn ereveledii

  yznde, nerede balayp nerede bittii belli olmayan izgiler

  vard. Alnna doru dklen dank salar soluk yanaklarn

  glgeliyordu.

  Seyyahlar sordular:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  58/424

  -Hep burada m alar?-

  -Ve o toprak yn nedir?-

  -Burada alar- dedi reis, -karsnn baucunda...-

  -Kars da var myd?-

  -Vard ve ld.-

  Sustular. -Gidelim!- dediler. -Kye dnd zaman anlarz...-

  Fakat ertesi sabah geri dnen adam, onlara kendi hayat

  hakknda hemen hemen hibir ey sylemedi.

  -Bir vapur kazasndan sonra buraya dtm, karm da burada

  ld... Ve ben baka yere gitmek istemem- dedi.

  Seyyahlar yollarna devam etmek iin bu garip mnzeviyi

  terk ettiler. Her biri jurnalna baka baka eyler yazd, fakat

  hibirisi o adamn asl hikayesine temas etmedi.

  te o adamn hikayesi:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  59/424

  Akdeniz'in yal ehirlerinden birinde yle bir gen vard ki

  kendisine rast geldikleri zaman, mahcubiyetle balarn een

  kadnlar, onu ok kere ryalarnda grrlerdi.

  Ve zerdeva (aa sansar) tyleri gibi yumuak olan kumral byklar

  gen kzlarnminimini kalplerini gcklamaktan geri kalmazd.

  Fakat bu gencin, dalgal salarndan, lacivert gzlerinden

  ve bir ark kams gibi kvrlan vcudundan daha kymetli bir

  eyi vard:

  Gzel nianls...

  Bir zamanlar btn ehir delikanllarnn hayalini dolduran

  bu gen kzn, daima dnyormu gibi gergin duran aln

  artk bir karde busesi iin en mnasip yerdi. nk o delikanllar

  biliyorlard ki, dounun donuk pembeliini tayan dudaklar

  bakasna nasip olmutur. Ve menevilerindeki manay

  kimsenin okuyamad kahverengi gzler yalnz bir kiinin

  nnde kvlcmlanacaktr.

  Bu kz ayn zamanda ehrin en iyi viyolonsel alanyd.

  Oturduu iskemlede bir ayan geri uzatp dolgun gsn

  algsna dayad zaman, yle sesler karrd ki, memleketin

  ihtiyar ve stat musikiinaslar bile balarn arkaya evirerek

  gzlerini kurulamaya mecbur olurlard.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  60/424

  Gen kz, nianlsyla beraber olmad zamanlar yalnz viyolonseliyle

  konuurdu; ve ona, nianlsndan dinlemek istedii eyleri syletirdi.

  Lakin gafil gen bunu bilmiyor, onun, algsn kendisi kadar

  ok sevmesini kskanyordu.

  Ve bir gn:

  -Ey sevgilim- dedi, -ey narin vcudunun, ipek salarnn,

  donuk pembe dudaklarnn deil, btn ihtiras ve iptilalarnn

  da bana ait olmasn istediim sevgilim, artk viyolonseli brak,

  yalnz beni dinle, yalnz benim kalbimin tellerinde nameler

  bulmaya al.-

  -Ak ne kadar hodbindir!-

  Gen kz:

  -Mademki sen istemiyorsun sevgilim- dedi, -ben artk viyolonsel

  almayacam... Namelerimi yalnz senin szlerinde

  arayacam.-

  Gzlerinde, sahibi iin, yaad orman brakan bir ceylann

  garip mahzunluu vard. Sanat, ilahi sanat aka yenilmiti.

  -Ve ak ne kadar kudretlidir!-

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  61/424

  -Lakin sevgilim!- dedi gen kz ve bunu sylerken elleri

  delikanlnn avularndayd. -Elbet bir gn ihtiyarlayacaz ve

  lm bizi alacak. Eer o, bana senden evvel gelirse, bil ki tek isteim,

  gzlerim hayata kapanrken baucumda bir viyolonsel

  dinlemektir; bunu bana vaat ediyor musun?-

  -Evet- diye cevap verdi, -senden sonra yaamak gibi bir

  ceza bana mukadderse, kahverengi gzlerinin stne yemin

  ederim ki, baucunda en yksek sanatkara, en gzel besteyi

  aldracam.-

  Bunun zerine balar geriye doru uzand. Sylediklerini

  tekit etmek (pekitirmek) isteyen dudaklar birleti.

  -Ve ak ne kadar atelidir!-

  ..

  Heyhat, saadet dedikleri el, insanlar okamakta pek hasistir.

  Yalnz glmsemek ve sevimek iin yaratldklarn sanan

  bu genler de o elin mukadder tokadn yemekte ge kalmadlar.

  Evlenmiler; birbirlerinin olmulard. Bahtiyardlar. Bahtiyarlklarn

  bulunduklar yerde hapsetmek istemediler. Onu

  her tarafa gsterebilmekiin, bir gn, ehrin rhtmnda duran

  gemilerden birine binerek seyahate ktlar.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  62/424

  Gezdikleri yerde her grdkleri eyin kendilerini sevindirmek

  iin yaratldn sanyorlard. Deniz onlara bir ak masal,

  ormanlar bir vefakarlk hikayesi anlatyordu.

  Bilhassa engini ok seviyorlard. Baz yerlerde erkein gzleri

  gibi lacivertleen sular, baz yerlerde her ikisinin kalpleri

  kadar berrak ve effaf oluyordu... Ve dalgalarn kvrmlarndaki

  kpkler, sulara srnerek uan beyaz kular gibiydi.

  Lakin bir gn, ufuklar karard. Bir frtna balad. yle bir

  frtna ki, tasvirini ancak herkesin kendi muhayyilesi yapabilir.

  Geminin kaburgalar atrdamaya balad zaman, birbirlerine

  sarldlar. Gzlerini kapadlar...

  ..

  Ancak ertesi gn -kendilerini sahilin kumlarna uzanm

  bularak yabani otlarla tedaviye alan zencilerin arasnda-

  gzlerini atlar.

  Ve uzak kayalarda paralanan enkazdan baka canl bir ey

  gremediler.

  Zencilerin sahilden epey ieride olan kylerinde birka ay

  oturup, onlarn dillerini renmeye balaynca anladlar ki, buras

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  63/424

  Afrika'nn en kimsesiz yerlerindendir ve on sekiz seneden

  beri hibir beyaz adam uramamtr.

  Ara sra sahilde balk tutmaya giden kafileler tekrar sylediler

  ki, o denizde imdiye kadar uzaktan geen bir gemi bile

  gzlerine ilimemitir. Ve artk hissettiler ki -frtna kendilerini

  baygn olarak kyya att zaman- vahileri orada bulunduran

  tesadfe minnettar olmaktan baka yaplacak ey yoktur.

  Erkek: -Mademki beraberiz- dedi, -ve birbirimizi seviyoruz,

  yaaymzn herhangi bir yerde olmas bizim saadetimizi

  bozmamal!-

  Fakat kadn hastayd...

  Evet, kadn hastayd. Gnden gne eriyor, sararyordu.

  Nasl baz aalar yerleri deitirildii zaman -usta bir bahvan

  elinde bile olsalar- yaayamazlarsa, gen kadn da burada

  yaayamayacakt. Erkek btn kudretiyle alt, vastaszlk

  iinde btn arelere bavurduu halde, bunun nne geemeyeceini

  anlyordu.

  Onu, sert kokular datan aalar arasnda, berrak sulu nehirlerin

  kenarnda gezdiriyor; geceleri, yalnz Afrika'ya mahsus

  olan parlak ay altnda onun, mavimtrak damarlaryla bir

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  64/424

  istiridye kabuuna benzeyen kulaklarna, yaamay tatl gsterecek,

  arklar sylyordu. Fakat hepsi neticesizdi ve kadnn

  bir sene daha mr olmad muhakkakt.

  O zaman, bu ksa mddette kadna saadet verebilmek iin

  areler dnd, aklna viyolonsel geldi. Belki algs olsayd o,

  bu kadar zlmeyecekti.

  Ve bir gn, maun aacndanhaftalarca uraarak yapt

  viyolonselle geldi. -Sevgilim- dedi, -hayatmz ok yalnz geiyor.

  Bak, sana bir arkada daha getirdim. Seni bir zamanlar bunu

  almaktan menettiim iin ne kadar bedbaht olduumu bilsen...-

  Sonra sklarak ilave etti: -Hem bana da retmeni rica

  edeceim.-

  Gen kadnn soluk yznde, batan gnete grlen bir

  krmzlk belirdi. Titreyen dudaklaryla:

  -Ben leceim- dedi, -ve sen, baucumda viyolonsel alarak

  vaadini yerine getireceksin...-

  ..

  renmeye baladktan pek az sonra, ufak paralar alabiliyordu.

  Kadn, hayvan derileri zerine yazd notalar buna

  mek ettiriyor, bu da onlar alarak yabani ormanda saatlerce alyordu.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  65/424

  rendii paray akam zerleri latif stadna tekrar

  ederken onun azndan kacak bir takdir sayhas (haykr)

  kendisine en byk i geniliini verirdi.

  Kadn da ara sra alyordu. Ve o zaman bu ekilsiz alet, bu

  at kllarndan yaplan yay, baka bir dyann seslerini gen erkein

  kulaklarna, oradan ruhuna gtrrd. Bir gn kadn:

  -Bak, bu 'Sonbahar arks'dr- dedi.

  Ve nameleri insann iine grnmez mayiler halinde akan

  bir besteyi bitirdikten sonra:

  -te- dedi, -lrken senden bunu isteyeceim.-

  Erkek:

  -Ver- dedi, -alaym...-

  -Hayr, bunu son gnmn yaklatn hissettiim zaman

  vereceim...-

  Ve baka bir notay uzatt.

  Bazan zntlerin uzatt, bazan yalanc bir sevincin ksaltt

  gnler ok abuk geti. Ve kadn artk ayakta duramayacak

  kadar eridi. Gzlerinin esmerleen kenarlarnda, beyaz

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  66/424

  dudaklarnda lmn tayf halinde dolatn gen erkek gryordu.

  Belki, evet, belki iki gnlk mr vard. Fakat hala

  -Sonbahar arks-n vermemiti.

  Birka defa, zerlerinde nota yazl olan derileri kartrrken,

  eline geen bu arky bir trl retmiyordu. lmn bu

  kadar yaknnda dolatndan ihtimal ki haberi yoktu.

  Gen adam onun son istediini yerine getirememekten

  korkuyordu: Ya kadn birdenbire lverirse?

  O zaman bu arky alamayacakt.

  Ve gsnn st tarafnda przl bir cismin ar ar gezindiini

  hissediyordu.

  Notay istemek imkanszd. Bu, hastaya mrnn sonuna

  geldiini belli etmek olacakt.

  Bir tek istei, onun son gnlerinin msterih gemesi olduu

  halde, bu nasl yaplabilirdi?

  Nihayet bir gn, gene baka bir besteyi uzatrken, kadnn

  ba kucana sessizce dverdi: Baylmt... Erkek etrafa

  kotu. Bir toprak anaktan yzne sular serpti. O, gzlerini

  aar amaz kuru otlardan ibaret olan yastnn altndan -Sonbahar

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  67/424

  arks-n ekerek:

  -Al- dedi, -ve abuk ren. Korkuyorum ki, vakit az kald!-

  Erkek yabani ormana kotu, deriyi bir baobap aacnn

  gvdesine ilitirerek almaya balad.

  Saatler geti. Akam oldu. Elinde viyolonsel ve nota ile kulbeye

  koan erkek, alyordu. inde snmez bir ac vard. Ya

  ldyse, diyordu, ya yetiemediysem!

  Kulbeden ieri girince, yatakta, gzlerini kapya dikerek

  kendisini bekleyen gen kadnn yznde bir glmseme dolat,

  elini uzatt...

  Elini uzatt ve erkek o eli yakalayp sakallarndan szlen

  yalara srerek perken, kadnn gzleri tekrar kapand.

  Kadn lmt.

  Ve erkek bunu hissetti.

  O zaman deli gibi viyolonsele sarlarak almaya balad.

  -Sonbahar arks-n ona duyurmak istiyordu.

  Dikkatle bakt, kadnn gzleri alacak m diye bakt. Hayr,

  almyordu.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  68/424

  Sevgilisinin son isteini yerine getirememekten doan bir

  yeisle yayna daha iddetle bast ve parmaklar daha iten oynad.

  Onun kulbenin civarndan uzaklamadn zannettii

  ruhuna bu sesi yetitirebilmek iin hrsla alyordu.

  Gzleri, yatakta glmseyerek yatan lye dikilmiti. -itmiyor

  musun, bak, ne kadar aklaalyorum, ne kadar gzel

  alyorum, iitmiyor musun?- demek istiyordu.

  O zamana kadar bu kulbede alnan viyolonsel, vahileri

  alakadar etmezdi. Fakat imdi bu ark, gen adamn kalbinden

  strap ve hkrk halinde viyolonselin tellerine dklen bu

  beste, onlar da artt, donuk hassasiyetlerine kadar iledi ve

  hepsi koarak kulbenin etrafna toplandlar.

  imdi kapda birbirinin stne karak algy dinleyen

  zenciler, siyah bir zm salkmn andryordu. Annelerinin

  yapraktan eteklerine sarlan kk ocuklar bile susmulard.

  Ve kulbenin n alayan zencilerle -evet bu bir mucizeydi ve

  hepsi birden alyorlard- bir ar kovannn azna benziyordu.

  Gen adam, algsyla beraber topran stne baygn yuvarlanncaya

  kadar ald.

  ki gn sonra aylnca, vahiler, kendisini ormana, her zaman

  viyolonsel ald bir aacn altna gtrdler.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  69/424

  Burada taze bir mezar vard.

  ..

  te bu gen adam, salnda dinletemedii paray karsnn

  ruhuna duyurabilmek iin, bu mezarn banda, senelerden

  beri viyolonselini alar.

  1928

  (Meale, s. 7, 01.10.1928)

  ...

  Birdenbire Snen Kandilin Hikayesi

  Hasta sinirlerim iin tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve grltsz

  yerlerde, uzun bir akam gezintisinden dnyordum.

  Scak bir sonbahar gnnn sonuydu. Gecenin yaklatn

  gren tabiat, serin bir nefes almak iin kmldanyordu.

  Biilmi tarlalarn ortasnda slak bir halat gibi parlayarak

  uzanan patikaya giderken, kar tepelerin birinde yksek bir

  ta bina gzme iliti.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  70/424

  Perdesiz pencerelerine vuran gne, ona krmz gzl bir

  canavar ekli veriyordu. Ve ykk duvarl bir bahenin ortasnda,

  harap bir kaleyi veya bo braklm bir kona andran hazin

  bir ihtiam vard.

  Vaktin daha erken olduunu dnerek bu binay yakndan

  grmek isteine kapldm.

  Kurumu tarlalarn zerinde yrdkten, hafif bir srt trmandktan

  sonra, yarsna kadar ak duran pasl bir demir kapy

  getim, aralarndan otlar fkran akl deli bir yoldan

  yrmeye baladm. ki tarafmda vahilemi aalar ve artk

  tmsek halini alm eski iek tarhlar vard... Kuru bir havuzun

  kenarnda devrilmi mermer sakslar duruyordu. Ve onlarn

  arasnda naslsa kalm olan beyaz bir kasmpat, buralar

  rten siyah perdenin zerinde gemii grmek iin braklm

  bir delik gibiydi.

  Yanna yaklatka insana sebepsiz bir rkeklik veren binann

  hibir mimariye uymayan acayip bir tarz vard: ap on iki

  metreyi gemeyen bir silindir eklinde epeyce ykseldikten

  sonra birdenbire daralyor ve bylece kule gibi bir para daha

  uzanarak zeri camekanl bir kubbeyle bitiyordu. Alt tarafn

  kaln bir ta ember kuak gibi sarmaktayd ve btn bina bu

  haliyle eski bir ya kandilini andryordu. Tam kapnn stndeki

  odann darya doru cumba eklinde yapt bir knt

  da bu kandilin kulpuydu.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  71/424

  Binann niin bu ekilde yapldn ve sonra hangi cehennem

  nefesinin buralarda estiini kestirmek imkanszd. Keskin

  bir bakla alm hissini veren ince uzun pencereler korkutucu

  bir karanlktan baka hibir eyi aa vurmuyorlard.

  Ta emberin zerinde oyulmu birka ayak merdiveni karak

  pasl ivili, byk kapya geldim. Senelerden beri insan

  eli dokunmam gibi duran, rmeye yz tutmu tahtalara

  yaslandm. Yaryerine kadar batan gnein sararm ayrlara,

  kk bulut kmelerine, bir ylan dili gibi kvrarak uzatt

  son krmz klar uzun uzun seyrettim.

  Etrafmda hibir hareket yoktu. Kertenkeleler bile, yosunlu

  talarn zerinde, akamn alacakaranlna bakarak, yavaa

  ilerliyorlard. Yalnz slak tahtalarn gnete kardklar sese

  benzeyen baz trtlar vakit vakit duyulmaktayd.

  Gittike koyulaan sessizliin iinde, derin bir kuyuya

  muntazam aralklarla talar atlyormu gibi bouk sesler iittim.

  Evvela istikametini kestiremediim bu grltnn, biraz

  sonra, evin iinden geldiini anladm. Sesler, ayn muntazam

  aralklarla durmadan yaklamaktayd. En sonra bsbtn alarak

  ta merdivenlerden ar ar inen admlar haline girdiler

  ve dayanmakta olduum kapnn arkasnda durdular. Dorulmu,

  korku, merak ve hayretten ibaret bir halita (karm) halinde kaskat

  kesilmitim. Bam arkaya eviremiyordum, fakat -ufak

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  72/424

  bir gcrt bile yapmad halde- kapnn yavaa aldn ve

  souk,buz gibi bir nefesin ensemi yalayarak daldn hissettim.

  iddetle dndm; ve o zaman, akamn abucak artan karanl

  arasnda, bu ta kulenin esrarl adamyla karlatm:

  Bu, byk bir batan -iskelet halinde bir vcudun stne

  konmu- byk ve krmz bir kafadan ibaretti. Bir cehennem

  nebatnn liflerine benzeyen kpkzl sa ve sakallarnn arasnda

  beyaz, fakat salarn renginde illerle kapl bir deri grnyordu.

  Ve bunlarn hepsini, rm bir meyvenin donuk rengi,

  bir toz tabakas halinde, rtmekteydi.

  Ve sonra gzleri... Krmz illi kapaklar arasnda, bir granit

  yosununa benzeyen soluk yeil gzleri vard. Derin ve karanlk

  ukurlarn sonunda birer mahzen kapan hatrlatan bu

  gzler hi, ama hibir ey ifade etmiyorlard.

  Srtnda siyah, harap olmu bir elbise, ayanda eskimi rugan

  potinler vard. nsan onu, bir cenaze dnnden sonra hi

  soyunmayarak senelerce ayn halde kalm sanabilirdi. Ve imdi

  kuru vcuduna bol gelen bu siyah elbiseler ona bir korkuluk

  kl veriyorlard.

  Elini bana doru uzatt. -Ah, bu, dnyada grdm eylerin

  belki en korkuncudur-. Bu da ayn krmz illi, rk beyaz

  deriyle kaplyd ve bir insannkinden ziyade ince bir eldiven

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  73/424

  giydirilmi bir iskeletin eline benziyordu. O kadar zayf, o

  kadar hayattan uzakt. Ve gecenin karanlndan pek fark edilmeyen

  siyah bir ceketin kolundan frlad iin, zerime bolukta

  aslym gibi geliyordu.

  Omuzuma bir gece kuu gibi konduu zaman korkuyla bardm

  ve silkindim:

  -Ah... Ne istiyorsunuz?-

  Fakat bu el, bu kemik el oraya bir yenge kskac gibi yapmt.

  Ve o, skunetle eildi, gsnden deil, yalnz aznn

  iinden gelen hafif bir sesle bana sordu:

  -Siz birdenbire snen kandilin hikayesini biliyor musunuz?-

  -Hayr!- dedim. -Oh... Hayr...-

  -ylese geliniz!-

  Dediini yapmamak mmkn deildi, parmaklarn omuzuma

  batrarak ekiyor ve actyor, actyordu...

  Ayaklarmzn altndan kayan bir zemini getik, minarelerin

  esrarl merdivenlerini andran dar ve ta bir merdivene trmanmaya

  baladk. Korkuyu imdiye kadar iimde byle madde

  halinde hissetmemitim. Karanlk, bir gecekuu kanad gibi

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  74/424

  yzme srnen, kokusu beynime kadar ileyen bir karanlk

  vard. Etrafmdaki duvarlardan biz yrdke dklen svalarn

  grlts, admlarmzn bouk sesine karyordu.

  Ve ben, btn korkuma ramen, nerede ve nasl biteceini

  bilmediim bu merdiveni kvrla kvrla kyordum. Sanki onun

  parmaklarndan benim omuzuma geen bir irade, beni yediyor,

  ayaklarm darack basamaklar zerinde, ona yetitirmek iin,

  abuk abuk hareket ettiriyordu.

  Her kata yaklatmzda, beni srkleyen adamn, evvela

  kark sal ba belli oluyor, sonra hafif bir aydnlk yava yava

  btn vcuduna yaylyordu. Eyvah... Gece bu merdivenlerden

  ok aydnlkt...

  Her katta, yarsna kadar alm oda kaplar vard. Bombo

  odalara alan kaplar... Ve dar pencerelerden nur halinde

  giren gece bu kaplardan bize kadar uzanyordu. Ve pencerelerin

  dnda siluet halinde aalar, kark ekilli dalar, hayat ve

  k dnyas vard... Ben bu yarm aydnln verdii cesaretle

  ona soruyordum:

  -Nereye gidiyoruz? Niin gidiyoruz?-

  Eiliyor, buz gibi nefesi yzmde dolaarak yavaa tekrar

  ediyordu:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  75/424

  -Siz, birdenbire snen kandilin hikayesini okudunuz mu?-

  -Hayr!-

  -Pekala, yrsenize!-

  Parmaklar etlerime bsbtn geiyordu; bir kle halinde

  tekrar srkleniyordum.

  Bu sefer de merdivende evvela ba kayboluyor, nmde,

  siyah ve geni pantolonun iinde kuru bir dal gibi duran ve basamaklar

  abuk abuk atlayan iki ayak kalyordu. Sonra gene

  o mayi halindeki karanlk, gene kopup den svalarn haykr...

  Ayak seslerimiz ve hepsinin birden, toprak altndan gelen

  bir bar halinde yaptklar korkun uultu...

  Sonra ikinci ve nc bir kat geliyor, kaplar yar ak bo

  odalar, bak yaras gibi ince uzun pencereleri ve artk tepelerindeki

  birka yapra fark edilen siyah aalar tekrar gryordum.

  Her katta, daha kuvvetsiz olarak, dudaklarm kmldard:

  -Nereye gidiyoruz, niin gidiyoruz?-

  Fakat cevap hep aynyd:

  -Siz, birdenbire snen kandilin ne olduunu biliyor musunuz?

  O halde yrynz!-

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  76/424

  Ve korkun k tekrar balyordu.

  Nihayet, nerede olduumu, ne kadar zamandr bu ykseliin

  srdn, hatta kendimi bile bsbtn unuttuum bir zamanda

  birdenbire durduk. nmdeki adam eliyle bir kapa

  kaldrd. Oradan girdik. Kapa tekrar kapamak iin omuzumu

  brakt zaman, derin bir ryadan uyanyormu gibi oldum ve

  etrafma baktm.

  Buras yuvarlak bir odayd. Kulenin en tepesinde olduunu

  tavandaki camekanl, kk kubbeden anlyordum. Oda,

  tekilerin bsbtn aksine olarak, ok gzel denmiti. Karanlk

  duvar kenarlarnda muhteem koltuklarn glgeleri belli

  oluyordu.

  Tam camekanl kubbenin altnda, yani odann ortasnda,

  yuvarlak bir masa zerinde hareket etmeyen bir alevle hafif hafif

  yanan bir ya kandili vard: Aynen iinde bulunduumuz

  binann eklinde bir kandil...

  Uzaktaki kede, ierisinde biri yatyormu gibi kabark

  duran bir yatak vard, bana nazaran eri olduu iin, kimin

  yattn gremiyordum. Dayanlmaz bir merakn drtmesiyle

  yaklatm ve orada yatan grdm. Grdm... Ve boaznailer

  sokulan bir hayvan gibi ac bir lk kopardm: Orada bir

  iskelet yatyordu. Kurumu ve siyahlam etleri yanak kemiklerine

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  77/424

  yapm ve sar salar rk bir yast kme kme ylm

  bir kadn iskeleti..

  Bu anda, krlan bir camn angrtsn andran bir kahkaha

  kulaklarmn dibinde patlad, siyah elbiseli adam:

  -Pek mi korktun?- diyordu. -Niin, niin korkuyorsun?

  Senden, yani hayattan bsbtn ayr bir ey diye mi? Fakat bu

  aptallktr. Onun bizden fark, bizim ondan farkmz nedir ki?

  Hi... Bak, eil de bak... Bu diler yok mu, bu muntazam diler,

  onlarn arasndan, imdi bizim konutuumuz eylere benzemeyen

  ne tatl szler kard bilsen... Dnyor musun ki,

  bakmaya tiksindiin bu dileri grebilmek iin onun tebessm

  etmesi nasl sabrszlkla beklenirdi!.. Tahmin edebilir misin ki,

  boazna dolanarak seni boacakm gibi korktuun bu salarn

  gne altnda ne hayat dolu parlaylar vard.

  Hem bu kadn benimdi. u ellerim, u sana laf syleyen azm

  nasl benimse, o da yle benimdi. Fakat biliyor musun, kollarmn

  arasndan syrlvermesi ne kolay oldu... Onunla aramzda

  hibir mesafe yoktur. Bizim onun haline geivermemiz

  iin bir sebep bile lazm deil; ve bu iskelet bize o kadar yakndr

  ki, ondan korkmak iin ancak bir insan kadar kr ve dncesiz

  olmaldr.-

  imdi sesi pirin bir havan gibi tyordu. Sanki bu adamn

  boaznda bir perde vard ve bazan iinden gelen iddetli sesler

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  78/424

  bunu kaldrarak kulaklar nlatyor, sonra iddet azalnca

  perde tekrar derek sesler, bir duvar arkasndan syleniyormu

  gibi, kslyordu.

  Verecek cevap bulamamaktan doan bir rkeklikle sordum:

  -Sizi bu kadar sarsan, fakat hakikate yaklatran bu lmn

  sebebi neydi?- dedim. -Nesi vard?-

  -Hi!- diye cevap verdi. -Hibir eyi yoktu. Senin kadar

  hayata bal, bu ta bina kadar salam -eliyle camekan kubbeyi

  iaret etti- ve u yldzlar kadar nurlu ve zarifti.

  Saadeti aramzda bir alev gibi hissediyor, bu alevden snyor

  ve aydnlanyorduk... Fakat...-

  Ses yine uzaktan geliyormu gibi yavalad:

  -Fakat biliyor musun, o kuvvet ki, hibir eyi eksik olmayan

  ya kandillerinin alevini gelip alarak onlar birdenbire karartr!-

  Ne demek istediini anlamayarak yzne baktm.

  -Gel- dedi, -seninle birdenbire snen kandilin hikayesini

  okuyalm. O zaman bu kadn hangi lnn gtrdn anlayacaksn.-

  Orta yerdeki masaya doru yryerek orada, kandilin

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  79/424

  nnde ak duran siyah kadife kapl ince bir kitab ald.

  -Bunu, yanmzdaki kadnn yzlerce sene evvelki cetlerinden

  biri yazm- dedi.

  Geni bir kanapeyi masann kenarna srkledi. zerine

  yan yana oturduk. Ve ben, kurumu yapraklar rengindeki sar

  ve kaln sahifelerde eski, fakat keskin bir el yazsn, gzlerimi

  ara sra uzaktaki iskelete evirerek ve yanmda, bana vuran

  krmz kla, akam seyreden bir sfenks gibi duran adama bakarak

  merak ve sonra hayretle okudum:

  -Yzlerce eser yazdm. Her eserime kalbimin veya dimamn

  bir parasn koyuyordum. Ve bunlar, hakikate ok yakn

  eylerdi. Fakat hibir yazmda bizzat hakikatin bulunmadn

  biliyordum. Her gzel yazan gibiydim: Konutuum

  eyler benden evvel yzlercedefa tekrar edilen laflarn deitirilmi

  ekliydi. Halbuki ben, kulaklara bilmedikleri eyleri

  sylemek, gz hudutlarnn arkasna gemek istiyordum. Ve

  bunun iin enemi avularma ve kollarm dizlerime dayar,

  gzm yere veya ufka evirerek grdklerimin daha tesindeki

  eyleri de bilmek isterdim. Fakat topran alayc bir susuu,

  ufkun lakayt bir ka vard. Bana, 'Senin gzlerin,' diyorlard,

  'ak braktmz eyleri grmek iin bile ok kk

  ve zayftrlar. Sakladmz hakikatleri nasl bir cesaretle anlatmak

  istiyorsun?..' Fakat ben aryor, mtemadiyen aryordum.

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  80/424

  Yine bir gn odamda, masamn banda enemi defterlerime

  dayamtm, beyaz kadn zerine yaylan sakallarmn kvrcklarna

  bakyordum. stiyordum ki, bu beyaz tellerin her

  biri ince bir kalem olup bu yapraklar btn bilmediim eylerle

  doldursunlar ve ben onlar hi durmadan okuyaym, okuyaym.

  Fakat birdenbire katlar ve sakallarm grnmez oldu.

  Odam anszn kararvermiti. Bam kaldrnca, nmde senelerden

  beri ayn intizamla yanan kandilimin snm olduunu

  grdm. Hibir rzgar veya hareket olmadna gre, yann

  bitmi olmas lazmd. Lakin elime alp baknca, yann dolu,

  fitilinin kusursuz olduunu grdm; haznesinde bir delik, boaznda

  bir sakatlk yoktu.

  Benim farkna varamadm bir rzgara hamlederek (yorarak) tekrar

  yakmak istedim... Fakat hayret: Yanmyordu. Yaklatrdm

  ateler yalnz fitili kzartyor ve oradan ho olmayan kokular

  karyordu. Alev, senelerden beri devam eden krmzmtrak

  alev artk yoktu.

  Hangi sebebin bu ihtiyar amdan kararttn dnrken,

  kaybolan aleve benzeyen bir n kafamn iinde parlamaya

  baladn hissettim. Ve karmdaki kandilin arkasnda, ona

  benzeyen says bellisiz kandiller sralandn grdm. Kimisi

  benimki gibi snmt ve kimisi hala krmz ve deimez bir

  alevle parlyordu. Fakat ara sra bunlardan biri, hibir rzgar,

  hibir fleyen olmad halde, yavaa kararveriyordu. Ve bu

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  81/424

  snk kandillerin bir daha aydnlanmas da mmkn deildi.

  -Silkindim, bunu kendime bir ihtar telakki ettim. Artk bulmak

  istediim hakikati burada arayacaktm:

  Yalar ok, fitilleri kusursuz ve her eyleri tamam olan

  kandillerin sebepsiz yere niin sndklerini ve kaybolan alevlerin

  nereye ekilip gittiklerini bulmalydm.

  Bunun iin, aynen kandilimin eklinde bir bina yaptrarak

  oraya yerletim. Etrafmda dolatn hissettiim byk hakikate

  burada kavuacam biliyordum. imdi, en yaknlarm

  bile sokmadm bu odada, gzlerimi tepedeki camlardan geirerek

  yukarlara bakyor, orada birdenbire snen kandillerin

  alevlerini aryorum...-

  Kitabn intizamsz aralklarla yazlan dier ksmlar, bir

  kazana hapsedilen buhar gibi kenarlarn sktran bir kafann,

  grnmeyen, iitilmeyen ve dokunulmayan bir hayaleti takip

  ediyormu gibi etrafna nasl hamleler yaptn gsteriyordu.

  Bataklk kenarlarndaki rk sazlarn rutubetli ve eki kokusunu

  datan kaln yapraklar parmaklarnn altndan bahtiyar

  bir gnnsaatleri gibi abucak geiyorlard.

  Ve sebepsiz yere snen ya kandillerinin hazin hikayelerini,

  bir brani peygamber gibi, iim sarslarak okuyordum:

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  82/424

  -Beraber yanmak iin yaplm iki tane kandil vard. Alevlerini,

  birlemek istiyor gibi, birbirlerine eerlerdi ve birisinin

  yetiemedii yeri teki aydnlatrd..

  Aralarnda ipek kumalar gibi kvrlan ve parlayan k

  huzmeleri gidip gelirdi... O kadar benzer klarla yanarlard

  ki, etrafa dattklar aydnln ayr yerlerden geldiine ihtimal

  vermek mmkn deildi... Fakat bir gn, ya ok, fitili yolunda,

  haznesi salam olan bu kandillerin biri, en beklenmedik zamanda,

  yavaa kararverdi. Titrek bir kla yas tutmak isteyen

  dieri ise, onun arkasnda gitmekte gecikmedi.

  Ve ben, drt be tanesi bir arada birok kandiller daha grdm.

  lerinde savatan km bir kl gibi parlayan yenileri

  olduu gibi, mahzenlerdeki yosunlu kplere benzeyen eskileri

  de vard. Ve byk kandillerin yannda civciv gibi duran kkler,

  oynak alevlerle kprdyorlard. Ve bunlar, adeta ses karan

  bir etaretle (sevinle) beraberce yanarlarken ayn hissedilmeyen

  rzgar, hibir benzerlik srasna bakmayarak, hepsini birer birer

  sndrverdi.

  Yalar daha bitmemiti yarabbi, daha uzun mddet yanabilirlerdi.

  Ben, artk anlamak istiyorum, bu alevleri alp gtren

  hangi sarslmaz kudret, hangi dayanlmaz sebep, hangi yaradl

  mantdr?..

 • 7/29/2019 Degirmen - Sabahattin Ali

  83/424

  Ve ben, altndan yaplm yeni ve ok gzel bir kandil grdm.