32
HASTALIK YOKTUR, HASTA VARDIR: ALGORİTMLER Mİ? GERÇEK HAYAT MI? UZMANLARLA VAKA TARTIŞMALI FORUM Dr. Sabahattin Kaymakoğlu Vaka

SABAHATTİN KAYMAKOĞLU

Embed Size (px)

Citation preview

Invalid document format