drustvena uloga muzike u svetu

  • View
    127

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

DIPLOMSKI RAD

1

DIPLOMSKI RAD

SADRAJSADRAJ........................................................................................................................................2 Uvod.................................................................................................................................................3 1.ISTORIJAT...................................................................................................................................4 1.1Muzika Starog Egipta.............................................................................................................4 1.2 Kineska muzika......................................................................................................................5 2.SAVREMENA MUZIKA I NJEN UTICAJ.................................................................................7 2.1 PRAVCI SAVREMENE MUZIKE.......................................................................................7 2.2 BLUES...................................................................................................................................7 2.3 COUNTRY............................................................................................................................7 2.4 JAZZ......................................................................................................................................8 2.5 ROCK&ROLL.......................................................................................................................8 2.6 PANK.....................................................................................................................................8 2.7 HEVI METAL.......................................................................................................................9 3.MUZIKA i REVOLUCIJA.........................................................................................................10 3.1 Hipi pokret...........................................................................................................................10 4.MUZIKA U HUMANITARNE SVRHE....................................................................................10 4.1 Live Aid koncerti.................................................................................................................10 5.MUZIKA,MODERNI IZVOR NOVCA....................................................................................12 6.MUZIKA U SRBIJI....................................................................................................................13 6.1Trance...................................................................................................................................14 7.EXIT...........................................................................................................................................16 ZAKLJUAK................................................................................................................................18 LITERATURA..............................................................................................................................19

2

DIPLOMSKI RAD

Uvod

Sa razvojem ljudskog uma razvijale su se mnoge stvari sa kojima je ovek bio u kontaktu kao I stvari koje su direktno bile tvorevina tog uma. injenica da je ovek drutveno bie govori da je od samog poetka potreba za komuniciranjem u grupi bila ogromna. Vremenom upoznavajui okolinu u kojoj se nalazio,opaajui stvari i zvukove koji su ga okruivali ,razvija se potreba da se ta komunikacija nekako uoblii,da postane smislena. Jedan od naina komunikacije u tim primitivnim drutvima bilo je i oponaanje zvukova iz prirode koji su imali neko znaenje.To su prvi oblici muzike. Kasnije to je bila primitivna muzika u kojoj je muzika sluila plemenskom vrau da bi u nekom vantelesnom stanju stupio u kontak sa bogovima. Ta muzika podrazumevala je ponavljanje par tonova u krug i udaranje u telo ili tapanje rukama a estvovalo je celo pleme.Moe se rei da su na svakom kontinentu pa ak i na pojedinanim delovima kontinenata nastajale razne vrste melodija,to je zavisilo od ovekovog okruenja. Postoji mnogo dokaza o tome da je muzika pratila razvoj oveka,a neki od njih potiu iz vremena prvih civilizacija kao na primer pesma iz Mesopotamije 4000 god.p.n.e . i kineska muzika stara 3000 god.

3

DIPLOMSKI RAD

1.ISTORIJAT1.1Muzika Starog EgiptaEgipatksa kultura bila je jako razvijena a kasnije je uticala na kulture Evrope ,bloskog istoka i Afrike a samim tim i na muziku. Muzika je veliala vladara i izvoena je na sveanostima a mogli su je izvoditi samo profesionalni pevai i svirai ,koji su smatrani faraonovim roacima,to ukazuje na visok poloaj muzuara u drutvu. Egipani su svirali mnogo instrumenata : razne frule, svirale sa jezikom, razliiti iani instrumenti (harfe, citre, laute)1.

1

urkovi Mia,Diktatura, nacija, globalizacija, Institut za evropske studije,Beograd, 2002.

4

DIPLOMSKI RAD

1.2 Kineska muzikaMuzika u Kini imala je posebnu ulogu. Velika zastupljenost duhovne svetovne muzike u kojima dominira petatonska lestvica koja nema razreenja ,tonovi jedne lestvice se mogu ponavljati u krug, a samim tim ukazuje kako su Kinezi gledali na ivot i smrt,ukazuje na njihovu statinost i pasivnost.Izvoena na kineskim dvorovima.

Razvoj evropske umetnike muzike odvijao se u vie etapa:

1. Srednjovekovna muzika

To je crkvena muzika ,hriscansko pojanje koje je pod uticajem jevrejskog pevanja u sinagogama. Crkva je ta koja je mogla da zapisuje i uva muzike kompozicije.Izvoena je na dvorovima i u manastirima. A imala je svoje mesto i u boju i u narodu.

2. Renesansna muzika Vea upotreba instrumentalne muzike. Otvaraju se muzike kole i stvara se orkestar. U paniji dolazi do upotreba gitare a u Italiji nastaje opera.

3. Barokna muzika

Razvoj sonate i koncerta kao svetovnih formi muzike,melodije su nadahnjujue i stvaraju prizore Raja.embalo je dominantan instrument.

5

DIPLOMSKI RAD

4. Klasina muzika

U ovom periodu klavir je najzastupljeniji,a centralna linost je Mozzart.Velikani ovog perioda su i Ludwig van Bethoven i Franz Shubert.

5. Romantina muzika Muzika ovog perioda osvrce se na emocije i knjievnost,filozofiju i umetnost.Njen cilj je da potpuno doara emocije i tano se mogu prepoznati tuga i radost.

6. Savremena muzika

Posle svega ovoga svedoci smo ubrzanog razvoja savremene muzike uporedo sa razvitkom novih tehnologija.

Johann Sebastian Bach Mozart

Wolfgang

Amadeus

6

DIPLOMSKI RAD

2.SAVREMENA MUZIKA I NJEN UTICAJ2.1 PRAVCI SAVREMENE MUZIKEPosle muzikog romantizma dolazi do ubrzanog razvoja muzike a taj period zove se savremena muzika. Na neki nain savremena muzika je primena svih pravaca koje smo nabrojali.Razvojem tehnologije dolazi i do evolucije instrumenata ,pa tako nastaju elektrini instrumenti to donosi iri opseg njihove primene. Samim tim to su ljudi razliiti,u svakom umu lee razliite ideje,pa tako i muzika poinje da se razvija u raznim pravcima i postaje jedan beskrajan svod pun prostora za nove ideje.Gotovo je nemogue nabrojati sve pravce i njihove pod pravce ,tako da emo nabrojati samo neke vanije.

2.2 BLUESOd crnake spiritualne muzike pevane na pamunim poljima krajem 19. i poetkom 20.veka nastaje blues.Sama re blues oznaava izraavanje tunih oseanja. Muzika je spora,melanholina i zasniva se na postavljanjem pitanja i davanjem odgovora,u njoj se i danas moe osetiti patnja robova2. Sa napredkom tehnologije nastaje elektrini blues a tvorci su BB King i Freddy King.

2.3 COUNTRYParalelno sa crnakim bluesom u Severnoj Americi razvija se i belaki country koji je meavina irske,britanske,eke kulture tadanjih doseljenika ,poetkom 20.veka.2

Janjatovia Petar, Ilustrovana Yu rock enciklopedija, 1960 1997,Geopoetika, Beograd, 1998.

7

DIPLOMSKI RAD

2.4 JAZZ

Takoe nastaje poetkom 20.veka u okolini Orleansa a smatra se originalnom amerikom muzikom. Sama re Jazz tumai se na vie naina.Jedna od pretpostavki je da je ova muzika bila salonska muzika u javnim kuama koje su mirisale na jasmin pa da je od rei jassmin,jass nastala re jazz.Ovu muziku karakteriu pesme bez neke osnovne forme i mnogo improvizacije.

2.5 ROCK&ROLLRock&Roll je pravac koji je osvojio citav svet. Prvi put se pojavljuje u S.A.D. pedesetih godina 20. veka a nastao je pod uticajem deza i, prvenstveno, gitarskog bluza. Rokenrol pravac se, za razliku od improvizacije bluza, deza i soula, vratio klasinom muzikom obliku ali sa mnogo tvrim i energicnijim zvukom. Posle kralja ovog pravca,Elvisa, kada je vec rok ritam zahvatio ceo svet, javljaju se bendovi kao to su Bitlsi, Rolingstonsi I mnogi drugi, i rok scene se stvaraju u svim drzavama. Mnogi smatraju da se svi ostali pravci koji su nastali posle ovog zasnivaju upravo na rock&rollu.

2.6 PANKPank je pravac koji je nastao u Velikoj Britaniji oko 1975.god usled nezadovoljstva zbog tadasnjih ustaljenih socijalnih,ekonomskih i politickih principa drutva.Mnogo pojednostavljena

8

DIPLOMSKI RAD

muzika sa refrenom i strofom,bez solo deonica ,brzeg ritma nego rock i time je nosio poruku Uradi sam.Re Punk znai propalica,buntovnik.

2.7 HEVI METALOdlikuje se agresivnim ritmom i veoma pojaanim i distorziranim zvukom gitara. Hevi metal je nastao pod uticajem hard roka, ali je manje komercijalan, agresivniji i esto sa brim ritmovima. U hevi metalu se mogu osetiti i uticaji bluza, progresivnog roka i mnogih drugih stilova.Vrhunac popularnosti belei 80-tih godina prolog veka. U pojedinim vrstama hevi metala koriste se i razni instrumenti, dok ih drugi anrovi zanemaruju, iako pojavom i razvojem novih podanrova dolazi do kombinovanja mnotva instrumenata.Zvuk gitare koji im