duhovno sredi¥Œ¤†e sv. Jo¥¾ dobilo duhovno hrano. Novost je Dom duhovnih vaj. Novi provincial je zaupal

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of duhovno sredi¥Œ¤†e sv. Jo¥¾ dobilo duhovno hrano. Novost je Dom...

 • UTRIP DSJ - glasilo Duhovnega središča sv. Jožefa Zbrala in lektorirala: Simona Osterc, sodeloval: p. Tomaž Mikuš

  oblikoval: Benjamin Pezdir, odgovarja: p. Silvo Šinkovec, Ulica Janeza Pavla II. 13, SI –1000 Ljubljana,

  Tel/fax: + 386 (0)1 438 39 81, e-pošta: sv.jozef@rkc.si, http://jezuiti.rkc.si/jozef/

  d u h o v n o s r e d i š č e sv. Jožefa št. 13 • marec 2009

  Prižgi svečo. Nekoč, ko boš sam.

  In vedi - v njej so misli nate

  in spomini. V njej so pozdravi zate

  in obljube. V njej je usoda.

  Moja. In slovo.

  Duška Meh

  Darove za Duhovno središče zbiramo na transakcijski račun:

  Nova Ljubljanska banka d.d., podružnica Moste:

  02014-0253671357 s pripisom: “za Duhovno središče sv.

  Jožefa” ali za “DSJ” Vseh dobrotnikov se

  spominjamo pri nedeljski sv. maši.

  Hvala za vsak dar!p. Edmund Böhm (1914-2008)

 • 2

  p. Damjan RISTIĆ Duhovni asistent Skupnosti

  krščanskega življenja GSM: 031/888-493

  E-pošta: damjanristic@gmail.com

  p. Mio KEKIĆ Duhovni asistent Prenove v

  duhu v Ljubljanski nadškofiji GSM: 031/368-769

  E-pošta: mio_kekic@hotmail.com

  Drugi jezuiti p. Marijan ŠEF

  Duhovni asistent Prenove v duhu v Ljubljanski nadškofiji

  GSM: 031/388-011 E-pošta: marijan.sef@rkc.si

  p. Beno LAVRIH GSM: 041/264-800 TEL: 01/43-83-984

  E-pošta: beno.lavrih@rkc.si

  p. Ivan HERCEG Minister skupnosti sv. Jožefa

  Predsednik KD OBOK GSM: 051/687-090 TEL: 01/43-83-985

  E-pošta: ivan.herceg@rkc.si

  p. Tomaž PODOBNIK Duhovni asistent gibanja Nazaret

  Voditelj romarske pastorale GSM: 041/655-877

  E-pošta: tomaz.podobnik@rkc.si

  jezuiti pri sv. Jožefu Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

  Pastoralna ekipa DSJ (Duhovno središče sv. Jožefa)

  p. Silvo ŠINKOVEC Rektor cerkve sv. Jožefa

  GSM: 041/785-111 TEL: 01/43-83-981

  E-pošta: silvo.sinkovec@rkc.si

  p. Tomaž MIKUŠ minister DSJ

  GSM: 041/352-696 E-pošta: tomaz.mikus@rkc.si

  p. Primož JAKOP Direktor Mladinsko-

  informacijskega centra MIC GSM: 031/387-086 TEL: 01/43-99-790

  E-pošta: primoz@mic.si

  Pastoralna ekipa ZSI (Zavod sv. Ignacija)

  p. Ivan PLATOVNJAK Direktor Zavoda Sv. Ignacija

  GSM: 041/277-222 E-pošta:ivan.platovnjak@rkc.si

  p. Viljem LOVŠE Predstojnik skupnosti sv. Jožefa

  GSM: 041/632-626 TEL: 01/43-83-980

  E-pošta: viljem.lovse@rkc.si

 • 3

  Bogoslužje pri Sv. Jožefu Svete maše v Marijini kapeli Ob delavnikih: 7.00 (od pon. do pet.) 19.00 (vsak dan)

  Ob nedeljah: 16.00 romarska sv. maša, nato obhod oltarja sv. Jožefa 19.00 sv. maša

  Spovedovanje Vsak dan (razen sobote) pred mašo od 18.00 do 19.00.

  Duhovni programi v Marijini kapeli Ponedeljek, ob 19.30 uri: Meditacija (p. Silvo) Sreda, ob 20.00 uri: Duhovni večeri (letos ob metodi Lectio Divina) Četrtek, ob 19.00 uri: Magis večer (p. Damjan, p. Primož, p. Tomaž) -prvi četrtek: maša in filmski forum; -drugi četrtek – misijonska maša in pogovor z gostom; -tretji četrtek – SKŽ maša in pogovorni večer; -četrti četrtek – maša in večer duhovnih plesov.

  Kapela Božjega usmiljenja Evharistično češčenje Delavniki: 9.00 - 18.00 Nedelje: 9.00 - 14.30

  V Letu svetega Pavla v DSJ V Duhovnem središču sv. Jožefa je zelo živahno. Veliko je utečenih dejavnosti, vsako leto pa je tudi nekaj novosti. Po lanskoletni razstavi o Svetem pismu smo letos imeli biblični maraton. Lepo doživetje za mnoge, saj je sodelovalo preko 800 bralcev. Enkrat in pol so prebrali Sveto pismo. Brali so ga noč in dan, brez prestanka. Vesel sem, da je ob tej priložnosti izšla knjižica Lectio divina, ki služi za sredine duhovne večere. Nedeljski evangeliji (leto B) so mnogim tudi s pomočjo te knjižice bolj razumljivi. Knjižica je v pomoč za osebno premišljevanje. Naj nas Božja beseda v obilju hrani skozi vse leto.

  Lani se je zaključil proces denacionalizacije. Tega smo veseli. S tem je konec velike skrbi. V desetih letih je bilo mnogo sestankov in poti prav zaradi tega. Od tu naprej jezuiti lahko načrtujemo svobodno. Predvsem od nas, naših idej, izkušenj, sposobnosti, poguma, meja ... ter od naših sodelavcev in dobrotnikov... je odvisno, kaj bomo načrtovali in tudi uresničili. Idej nam ponavadi ne manjka, bolj se zatakne pri izvedbi. Upam, da nam bo z Božjo pomočjo uspelo pripraviti še veliko dogodkov, programov in drugih priložnosti, da bi v duhovnem središču čim več ljudi res dobilo duhovno hrano.

  Novost je Dom duhovnih vaj. Novi provincial je zaupal novi ekipi, da vodi obnovo doma in pripravi njegove programe in dejavnosti. V našem Domu duhovnih vaj, ki je bil prvi v Sloveniji namenjen prav tej dejavnosti, je bilo do ukinitve leta 1949 zelo živahno. V njem se je zvrstilo preko 5000 udeležencev. Novemu domu želim bogato življenje in najboljše služenje evangeliju.

  V letu sv. Pavla vsi radi prebirajmo njegova pisma. Bogata so, zelo bogata. To smo doživljali na duhovnih vajah poleti. Sv. Pavel zasluži vso pozornost. Toliko hrane je v pismih za srce in dušo.

  p. Silvo Šinkovec

 • 4

  Slovo od p. Edmunda Böhma V sredo, 22.10.2008, je pokojni p. Böhm ležal v cer-

  kvi sv. Jožefa. S to cerkvijo je bil zelo povezan. Leta 1949, ko je ljudska oblast zaplenila jezuitom cerkev, rezidenco in dom duhovnih vaj, je p. Edi iz cerkve od- nesel najsvetejše v stolnico.

  To je bilo dejanje preganjanih. Leta 1996 za veliko noč je p. Edi prinesel najsvetejše nazaj v cerkev. To je bil praznik. Vsekakor največji praznik prav zanj, ker je dočakal veselje, da se je cerkev vrnila.

  Dočakal je tudi, da je bila vrnjena rezidenca in letos še dom duhovnih vaj. Tako se je zaključila denaciona- lizacija, kar si je on tako želel. Hkrati je začelo rasti pe- stro pastoralno življenje v Duhovnem središču. Kadar koli sem ga obiskal, je vedno z veliko pozornostjo in

  zanimanjem poslušal o novostih in načrtih za Du- hovno središče sv. Jožefa. Spremljal nas je z molitvijo in osebno naklonjenostjo.

  V sredo so prihajali ljudje, ga pokropili in ob njem molili. Bilo je lepo molitveno vzdušje. Slovo od sv. Jožefa je bilo ganljivo. Po somaševanju smo krsto p. Edija pospremili do izhoda. Zvonovi sv. Jožefa so ga spremili, v tonu hvaležnosti, za vse, kar je Edi storil za to cerkev in naše občestvo.

  Ostajajo mnogi spomini. Patrova blagost, miro- ljubnost, iskrenost, spoštovanje vsakega človeka, zavzetost za evangelij in predanost duhovniškemu služenju.

  p. Silvo Šinkovec

 • 5

  Mladinsko- informacijski center

  MIC – kompas mladih in še več

  MIC je mladinski center, ki želi biti kompas mladih v globalni družbi. Za- vedamo se, da je informacija moč, vendar pa ni vse. Z izobraževalnimi pro- grami in skupinami za osebnostno rast mlade spodbujamo k podjetnosti, kulturni programi pa jim ponujajo ustvarjalno izpolnjevanje prostega časa. S ponudbo prostovoljnega dela doma in v tujini spodbujamo mlade k so- očenju z izzivi (ne)pravičnosti in medkulturnega dialoga, ob vsem skupaj pa lahko rastejo tudi duhovno.

  Za kaj se v MIC-u prizadevamo, trudimo, kaj želimo biti vedno bolj in bolj: MIC je kakor cerkveno dvorišče – odprt prostor, kamor vsak lahko pride

  in je sprejet in na katerem se dogajajo različne vsebine, ki mlade pritegnejo. Vsebine, ki zajemajo celosten osebni in duhovni razvoj mladostnika: progra- mi za roke, glavo, srce in dušo.

  MIC želi biti most med mladostnikom in civilno družbo oz. med mlado- stnikom in cerkvijo; smerokaz mladim na križišču mnogoterih poti; kakor ladja sredi razburkanega morja, ki nudi mladim zatočišče in usmerjenost.

  MIC želi s svojim delom in programi odgovarjati na potrebe in želje mla- dih, kajti njegov glavni namen je služiti mladim. Ustvarja prostor, kjer imajo mladi možnost pogovoriti se o vsem, kar jih vznemirja, in prostor, kjer bodo našli odgovore na svoja vprašanja. Je prostor, kjer se mladi počutijo sprejete, kjer imajo možnost uresničevati svoje zamisli in ideale. MIC hoče biti prostor mladih.

  MIC mlade spodbuja k aktivni ljubezni do bližnjega, k zreli in odgovorni krščanski drži, ki se odziva na potrebe in izzive današnjega časa. Ustvarja okolje, kjer se mladi lahko vzgajajo v duhu krščanskih vrednot. MIC-ovi izva- jalci programov so odprti, strokovno usposobljeni in pričujejo za krščanske vrednote.

  MIC (lahko) pomaga mladim pri:

  prepoznavanju in izražanju njihove (krščanske) identitete

  refleksiji in razumni veri

  odkrivanju in razvijanju njihovih talentov

  iskanju življenjske poklicanosti

  razvoju zdrave samopodobe in večje notranje svobode

  družbenem angažiranju za večjo pravičnost v svetu

  razvijanju čuta za bližnjega preko izkušnje prostovoljnega dela

  sobivanju in dialogu z drugače mislečimi in verujočimi

  soočanju z dediščino preteklosti in zdravljenju starih ran

  odkrivanju novega življenjskega vzgona in elana za prihodnje dni

 • 6

  Programi na MIC-u

  20-urni tečaji kitare 10 tednov učenja igranja kitare po načinu igranja akordov za spremljanje petja, duhovne in popularne pesmi, od začetne do klubske stopnje, zaključni na- stop.

  Glasbena delavnica za pianiste, ki bi radi igrali klavir brez dolgega t