Click here to load reader

EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS · PDF file aastal oli ilmunud “Eesti Vabariigi põhiseadus. Seletustega j a tähestikulise sisujuhiga varustanud Joh. Kaiv, J. Klesment” (Tallinn:

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS · PDF file aastal oli ilmunud “Eesti Vabariigi...

 • EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS

  KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE

 • EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE

  KolmAS,

  TäIEnDATUD

  VäljAAnnE

  2012

 • Toimetuskolleegium: Ülle Madise, Berit Aaviksoo, Hent Kalmo, Lauri Mälksoo,

  Raul Narits, Peep Pruks, Priit Vinkel

  Kaanekujundus: Jaana Kool

  Küljendus: Eve Strom

  Kirjastus Juura

  www.juura.com

  [email protected]

  Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda

  ISBN 978-9985-75-372-9 (trükis)

  ISBN 978-9985-870-30-3 (HTML)

  ISBN 978-9985-870-31-0 (epub)

 • 5

  SISUKoRD

  KOMMENTAARIDE AUTORID ..................................................................................................11

  EESSÕNA ................................................................................................................................ 13

  SISSEJUHATUS ....................................................................................................................... 15

  Lühiülevaade põhiseaduse ajaloost ................................................................................... 15

  Põhiseadus õiguskorra tippaktina: põhiseaduse aluspõhimõtetest,

  väärtustest ja tõlgendamisest ............................................................................................. 22

  PREAMBUL .............................................................................................................................. 33

  I PEATÜKK

  ÜLDSÄTTED ............................................................................................................................ 43

  Paragrahv 1 ........................................................................................................................ 44

  Paragrahv 2 ........................................................................................................................ 49

  Paragrahv 3 ........................................................................................................................ 51

  Paragrahv 4 ........................................................................................................................ 75

  Paragrahv 5 ........................................................................................................................ 88

  Paragrahv 6 ........................................................................................................................ 92

  Paragrahv 7 ........................................................................................................................ 94

  II PEATÜKK

  PÕHIÕIGUSED, VABADUSED JA KOHUSTUSED ................................................................. 95

  Sissejuhatus ....................................................................................................................... 95

  Paragrahv 8 .......................................................................................................................119

  Paragrahv 9 ...................................................................................................................... 126

  Paragrahv 10 .................................................................................................................... 138

  Paragrahv 11 .................................................................................................................... 154

  Paragrahv 12 .................................................................................................................... 164

  Paragrahv 13 .................................................................................................................... 180

  Paragrahv 14 .................................................................................................................... 189

  Paragrahv 15 .................................................................................................................... 202

  Paragrahv 16 .................................................................................................................... 230

  Paragrahv 17 .................................................................................................................... 236

  Paragrahv 18 .................................................................................................................... 240

  Paragrahv 19 .................................................................................................................... 247

  Paragrahv 20 .................................................................................................................... 257

  Paragrahv 21 .................................................................................................................... 275

  Paragrahv 22 .................................................................................................................... 283

  Paragrahv 23 .................................................................................................................... 302

 • 6

  SiSukord

  Paragrahv 24 .................................................................................................................... 316

  Paragrahv 25 .................................................................................................................... 330

  Paragrahv 26 .................................................................................................................... 342

  Paragrahv 27 .................................................................................................................... 348

  Paragrahv 28 .................................................................................................................... 361

  Paragrahv 29 .................................................................................................................... 371

  Paragrahv 30 .................................................................................................................... 380

  Paragrahv 31 .................................................................................................................... 383

  Paragrahv 32 .................................................................................................................... 389

  Paragrahv 33 .................................................................................................................... 403

  Paragrahv 34 .................................................................................................................... 409

  Paragrahv 35 .................................................................................................................... 414

  Paragrahv 36 .................................................................................................................... 415

  Paragrahv 37 .................................................................................................................... 418

  Paragrahv 38 .................................................................................................................... 425

  Paragrahv 39 .................................................................................................................... 430

  Paragrahv 40 .................................................................................................................... 432

  Paragrahv 41 .................................................................................................................... 437

  Paragrahv 42 .................................................................................................................... 438

  Paragrahv 43 .................................................................................................................... 440

  Paragrahv 44 .................................................................................................................... 449

  Paragrahv 45 .................................................................................................................... 456

  Paragrahv 46 .................................................................................................................... 467

  Paragrahv 47 .................................................................................................................... 469

  Paragrahv 48 .................................................................................................................... 474

  Paragrahv 49 .................................................................................................................... 479

  Paragrahv 50 .................................................................................................................... 482

  Paragrahv 51 .................................................................................................................... 484

  Paragrahv 52 .................................................................................................................... 486

  Paragrahv 53 .................................................................................................................... 489

  Paragrahv 54 .................................................................................................................... 494

  Paragrahv 55 .................................................................................................................... 497

  III PEATÜKK

  RAHVAS ..........