Click here to load reader

Fail Meja 2015

  • View
    56

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Good

Text of Fail Meja 2015

F A I L M E J A

SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR

Jalan Jelapang,31200,Chemor, Perak

FAIL MEJA

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

NAMA SEKOLAH

:SK. CHEPOR, CHEMOR.KOD SEKOLAH

:ABA 2007GRED SEKOLAH

:BDAERAH

:KINTA UTARA ALAMAT SEKOLAH:SK CHEPOR,JALAN

JELAPANG, 31200 CHEMOR,

PERAK.NO. TEL SEKOLAH:05- 201 7246NO. FAKS SEKOLAH:05- 201 2135KANDUNGAN1. Kulit Fail

2. Sejarah Sekolah / Kelas Pemulihan 3. VISI

4. MISI

5. Matlamat 6. Objektif Sekolah / Kelas Pemulihan 7. Carta Organisasi Sekolah

8. Carta Organisasi Program Pemulihan Khas

9. Senarai tugas, kuasa dan hubungan dengan Pegawai lain

9.1 Proses kerja Guru Pemulihan Khas

9.1.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

9.1.2 Membantu guru BM,M3/LINUS9.1.3 Melaksanakan penilaian berterusan

9.1.4 Penyediaan Fail9.1.5 Penyedian Jadual Waktu

10. Proses Kerja10.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

10.2 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6

10.3 Membantu Guru BM,M3/LINUS10.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan

10.5 Penyediaan Fail

10.6 Penyediaan Jadual Waktu

11. Carta Aliran Kerja11.1 Perlaksanaan Program Pemulihan Khas

11.2 Membantu Guru BM,M3/LINUS

11.3 Perlaksanaan Program Pemutihan tahun 5 dan 6

11.4 Perlaksanaan Penilaian Berterusan

11.5 Penyediaan Fail

11.6 Penyediaan Jadual Waktu

12. Senarai Semak13. Peratuan-peraturan Pentadbiran

14. Senarai Undang-undang Pekeliling

15. Senarai borang-borang yang digunakan16. Norma kerja

17. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

1.0 Sejarah Kelas Pemulihan Khas

Kelas Pemulihan Khas, SK Chepor, Chemor merupakan satu titik tumpu bagi merealisasikan impian dan harapan murid-murid yang tidak mencapai tahap kemahiran 3M.Kelas Pemulihan Khas, SK Chepor yang dinamakan kelas MUTIARA dimulakan pada tahun 2001 seusia dengan permulaan sessi pembelajaran sekolah ini. Kelas ini beroperasi sepenuhnya pada tahun 2001 kerana ketiadaan guru pemulihan.Bermula dengan bilangan pelajar seramai 6 orang (tahun 2001), terkini pada tahun 2014 bilangan pelajar adalah dalam lingkungan 01 hingga 09 orang murid bagi Tahap 2 dan 01 hingga 26 orang murid Tahap 1(murid LINUS). Program kelas Mutiara lahir atas kesedaran hasil dari kajian yang dibuat didapati murid-murid yang mundur berpunca kerana tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

Matlamat utama program ini adalah di atas kesedaran untuk menyempurnakan proses pembelajaran yang lebih mantap serta merealisasikan impian murid yang mundur yang juga mempunyai keinginan seiring dengan rakan murid lain untuk sama-sama menuju puncak kejayaan.2.0V I S I

VISI SEKOLAHSekolah Kebangsaan Chepor akan menjadi sekolah cemerlang (Band 1) menjelang tahun 2020.VISI PEMULIHAN KHAS

Melahirkan insan yang mampu mengadaptasikan ilmu dalam kehidupan harian.

3.0M I S I

Sekolah Kebangsaan Chepor akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan terunggul melalui :

1. Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.

2. Menghasilkan murid yang cemerlang dan hebat dalam kurikulum melalui pengajaran yang mantap dan cekap.

3. Melahirkan murid yang cemerlang dan berwibawa dalam bidang kokurikulum melalui program dan latihan berterusan.

4. Mewujudkan prasarana yang paling selamat, kondusif dan ceria.

5. Mengekalkan / menjalinkan hubungan baik yang sedia ada dengan ibu bapa dan komuniti.

4.0Matlamat Sekolah

Untuk menjana perkembangan minda dan sahsiah murid SKC menghadapi masa depan

yang cemerlang :

Cemerlang ilmu sejati,

Cemerlang akal budi,

Cemerlang keterampilan diri.

5.0Objektif Program Pemulihan Khas

OBJEKTIF PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-

kemahiran asas dengan pendekatan, kaedah, bahan-bahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka;

Membantu murid mengaplikasikan kemahiran yang diperolehi dari PdP dalam kehidupan harian;

Memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain;

Memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin;

Meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa;

Membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap pelajaran;

Membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif, yang boleh menjejaskan pelajaran;

Menyuburkan emosi, mental, sosial, dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang daripada keluarga yang bermasalah; dan

Memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan berasa gembira di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.

4.0 Carta Organisasi

5.0Carta Organisasi Program Pemulihan KhasPENASIHAT

GURU BESAR MOHD RAMLI B MOHD BAKI

B

6.0Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Pegawai Atasan

Yang Ada HubunganTugas, Tanggungjawab & kuasa Yang diberiTugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

1. Pegawai Pelajaran Daerah

2. Penyelia Pemulihan Khas Daerah

3. Guru Besar

4. Penolong Kanan

1. Pelaksanaan Program Pemulihan Khas

Merancang

Melaksana

Menilai

Melapor

Kerja susulan

2. Membantu Guru BM,M3 dan LINUS.

Mengenalpasti

Merancang

Penyediaan aktiviti

Penyediaan ABM

Penilaian

Melapor

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan

Penyediaan Ujian

Melaksana

Merekod

Melapor

4.Penyediaan Fail

Merancang

Penyediaan kulit fail

Melabel fail

Merekod Fail

Sedia daftar Fail

Menyimpan Fail

5. Penyediaan Jadual Waktu

Merancang

Menyelaras

Mencatat

Mempamer

Mengedar

Melaksana1.Guru Besar:

Pemantauan

Peruntukkan

Kewaangan

Nasihat

Sokongan

2. Pen Kanan:

Pemantauan

Membimbing

Sokongan

3.Ketua Panitia:

Laporan Prestasi Murid

4. Guru Kelas

tingkah laku murid

5.Guru Matapelajaran:

mengenalpasti daerah-daerah kelemahan murid

6. Guru PSS:

Penggunaan PSS

7:Guru ICT:

Penggunaan makmal ICT

8. Kerani

Surat menyurat

Pelaporan

Alatulis & Peralatan

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.1 PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Pencalonan & pengumpulan maklumat murid.

2. Menjalankan ujian diagnostik &

Pengamatan.

3. Menganalisa ujian diagnostik &

Pengamatan.

4. Penyediaan Rancangan

mengajar.

5. Menjalankan pengajaran &

Pembelajaran.

6. Menjalankan Ujian IPP2M & IKAM (Januari ,Mei , September)

7. Memeriksa Ujian IPP2M & IKAM a. Melepasi wajaranmengikuti pdp di Kelas Perdana.

b. Belum melepasi wajaran mengikuti program Pemulihan Khas.8. Menghantar data ke PPD/JPN. Data:DPEM (Januari ,Mei, September )

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. Pen.Kanan5. Ketua Panitia

6. Guru Kelas

7. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.2 MEMBANTU GURU B.MELAYU & MATEMATIK

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

MEMBANTU Guru BM, M3 / LINUS untuk :-

1. Mengenalpasti murid yang tidak menguasai kemahiran 3M.

2. Merancang Kaedah Pengajaran.

3. Menyediakan aktiviti.

4. Menyediakan Alat Bantu Mengajar.

6. Membuat penilaian.

7. Membuat laporan kepada pihak berkenaan.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

7. Guru LINUS

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Mentadbir soalan ujian untuk membuat penilaian

( IPP2M/IKAM).

2. Melaksanakan ujian mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Merekod keputusan setiap ujian.

4. Membuat laporan ujian kepada kepada pihak berkenaan.1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.4 PENYEDIAAN FAIL

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Menyediakan fail

2. Mengemaskini fail.3. Menyimpan dan memastikan

keselamatan fail.

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi

percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program

Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

7.0Proses Kerja

Aktiviti 7.5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan / DirujukUndang-Undang / Peraturan

1. Merancang jadual waktu program pemulihan khas.2. Menyelaraskan Jadual waktu dengan mata pelajaran BM dan M3 dengan Guru Kelas.

3. Mempamerkan jadual waktu kelas pemulihan dalam kelas pemulihan dan kelas-kelas yang terlibat.

4. Mengedarkan jadual waktu kepada Pentadbir sekolah dan Guru Kelas yang terlibat.

5. Melaksanakan jadual waktu untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran.

1. PPD

2. Penyelia

3. Guru Besar

4. PK

5. Guru Kelas

6. Guru BM & M3

1. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan

(edisi percubaan 2008)

2. Pekeliling yang berkaitan pemulihan

3. Garis Panduan

Pelaksanaan

Program Pemulihan Khas

2012 ( KPM )

8.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 8.1 PERLAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

8.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 8.2 MEMBANTU GURU BM,M3/LINUS

8.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 8.3 MELAKSANAKAN PENILAIAN BERTERUSAN

8.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 8.4 PENYEDIAAN FAIL

8.0Carta Aliran Kerja

Aktiviti 8.5 PENYEDIAAN JADUAL WAKTU

9.0 Senarai SemakBilAktivitiTindakanCatatan

1Memastikan program pemulihan khas ini dilaksanakan.

2Merancang strategi untuk membantu guru BM & MAT

tahap 2

3Membina Jadual Kerja dan Pembahagian Tugas pemantauan penyeliaan dan penilaian berterusan .

4Menyediakan Fail untuk simpanan

5Menyediakan Jadual Waktu

1. Pekeliling Perbendahaaraan Bil 3 Tahun 2003

2. Pekeliling Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1992

3. Peraturan-Peraturan Kewangan yang sedang berkuatkuasa.

4. Peraturan Tugas Staf Sekolah Rendah

5. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Dan Peraturan-Peraturan

Terpilih.

6. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas 1998 - 2000

7. Pekeliling-Pekeliling Pentadbiran Pemulihan Yang Sedang

Berkuatkuasa.

11.0Senarai Undang-Undang Pekeliling

1. Perintah AM

2. Arahan Perbendaharaan3. Surat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 2 Tahun 2002

4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2000

5. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil 3 Tahun 1993.

6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia

Bil 3 Tahun 20027. Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas di Sekolah Rendah12.0Senarai Borang-Borang Yang Diguna

1. Borang Pencalonan Kemasukan ke Program Pemulihan Khas2. Borang Profil Murid Pemulihan Khas /maklumat murid/SSM3. Borang Pengumpulan Maklumat

4. Borang Rekod Pretasi Ujian Diagnostik Bahasa Malaysia/ Matematik5. Borang Rekod Prestasi Individu

6. Borang Skor Ujian Saringan Bahasa Melayu ( IPP2M )7. Borang Skor Ujian Saringan Bahasa Melayu ( IKAM )

13.0Norma Kerja

Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja.

BIL.JENIS KERJAMASA YANG DIAMBIL

(JAM/MINIT)JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU

1.Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Tahun 2 dan Tahun 3)

69032 orang

2. Membantu Guru BM, M3 & LINUS3305 Aktiviti

3. Melaksanakan Penilaian Berterusan200 32 orang

4.Penyediaan Fail6011 fail

5.Penyediaan Jadual Waktu, PdP dan BBM120 Drp jadual waktu

14.0Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (12) bulan;

Nama Pegawai : NOORHAYATI BT MOHAMED

Jawatan:Guru Pemulihan Khas

BIL.NAMA JAWATANKUASAKEKERAPAN SETAHUNJENIS KEANGGOTAAN

1. Jawatankuasa Pemulihan Khas Mesyuarat

AktivitiSetiausaha

2.Jawatankuasa Induk Kurikulum Mesyuarat

Aktiviti

AJK

3.Juruaudit kelab guru dan staf Mesyuarat

AktivitiJuruaudit

4.Guru penasihat Pesatuan Sains Mesyuarat

AktivitiPenasihat

5.Guru penasihat Permainan Dalam Mesyuarat

AktivitiPenasihat

6.Guru Rumah Sukan Biru Mesyuarat

AktivitiPenasihat

7.Juruaudit Kewangan SekolahJuriaudit

8.Jawatankuasa SKT sekolahAJK

9.Jawatankuasa Jadual WaktuAJK

10.Jawatankuasa Program Tahun 6AJK

11.Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan DadahNaib Setiausaha

GURU BESAR

EN MOHD RAMLI B MOHD BAKI

PK PENTADBIRAN

PN NOOR AZMAH BT SHAMSUDDIN

PK HAL EHWAL MURID

PN HAMSIAH BT HASSAN

PK KOKURIKULUM

PN SAERAH BT SAAT

PK PEND. KHAS

PN NORAJIMAH BT ABDULLAH

PENTADBIRAN

Peribadi dan perjawatan

Perkhidamatan dan pentadbiran

Data dan perangkaan sekolah

Penyeliaan kakitangan pejabat

Bangunan dan kelengkapan

Fizikal sekolah

Penyeliaan dan pencerapan

Takwin

Laporan JPN, HRMIS Aset

KURIKULUM

Panitia Mata Pelajaran

Jadual waktu

Pusat Sumber Sekolah

Bimbingan dan pemulihan

ICT

Prasekolah

LINUS dan PROTIM

LADAP

Kecemerlangan UPSR

MBMMBI FROG VLE KBSR / KSSR

HAL EHWAL MURID

Disiplin dan pengawas

Agensi Anti-dadah Kebangsaan

Bina Insan

Kebajikan

SPBT

Keselamatan

Kantin, RMT dan SUSU 1 Malaysia

Kesihatan

Kehadiran murid

Pendaftaran murid

Penempatan murid

Keceriaan

Prasekolah

Bangunan dan penyelenggaraan

Kebersihan dan keceriaan

Penyeliaan pekerja swasta

KOKURIKULUM

Sukan dan permainan

Kelab dan persatuan

Unit beruniform

Sukan

Sambutan dan perayaan

RIMUP

Kawasan dan bangunan

Kelengkapan sekolah

Perhubungan

Lawatan

Pertandingan koakademik

KETUA PEMBANTU TADBIR

PENDIDIKAN KHAS

Pentadbiran

Kokurikulum

Hal ehwal murid

Bangunan

Jadual

Panitia

Keciciran

Keselamatan

PEM. AM PEJABAT (PAP)

PEM. AM RENDAH (PAR)

PK PETANG

PN NOR LELA BT IDRIS

PETANG

Pentadbiran

Kokurikulum

Hal ehwal murid

Bangunan

Kurikulum, jadual waktu, keselamatan

PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)

-PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN)

PEMBANTU PENGURUSAN MURID

PEMBANTU AM PEJABAT

NAIB PENGERUSI

PEN KANAN PETANG

NOR LELA BT IDRIS

SETIAUSAHA

NOORHAYATI BT MOHAMED

GURU PEMULIHAN KHAS

AHLI JAWATANKUASA

GURU TAHAP 1

1. SALMIAH BAHARIN

2. NOR SHAMSILA SAAT

3. NOORELAN HARUN

4. KHOLIJAH ABDULLAH

GURU THP 2

1. NOR AINONSHAMSUDDIN

2. ASRI ZAHARI

3. SUHAINI ABU BAKAR

GURU LINUS

KETUA PENITIA BM

UNGKU FARIDAH YUSUF

KETUA PENITIA M3

ZAIDATUL SHIMA ZAWALID

PENGERUSI

PENOLONG KANAN 1

NOOR AZMAH BT SHAMSUDDIN

1. NOR SHAMSILA

2. KHOLIJAH ABDULLAH

3. ZUHAIDINI SOLIBI

MULA

Pencalonan & Pengumpulan maklumat

IPP2M (Program pemutihan)

Analisa Ujian

Penyediaan RPH

Kelas Biasa

(kerja susulan)

Belum menguasai Kemahiran 3M. Meneruskan

Pengajaran Pemulihan

PdP

Sudah menguasai Kemahiran 3M

TAMAT

MULA

Membantu Mengenalpasti Tidak Menguasai 3M

Membantu Merancang Kaedah PdP

Membantu Menyedia Aktiviti

Membantu Menyedia BBM

Membantu Membuat Penilaian

Membantu Membuat Pelaporan

TAMAT

MULA

Mentadbir Soalan Ujian (IPP2M/IKAM)

Melaksanakan Ujian

Merekod Keputusan

Membuat Laporan Ujian

TAMAT

MULA

Menyediakan Fail

Mengemaskinikan Fail

Menyimpan / Keselamatan

TAMAT

MULA

Merancang Jadual Waktu

Pemulihan Khas

Menyelaras Jadual Waktu

Mempamer Jadual Waktu

Mengedar Jadual Waktu pada guru matapelajaran

Menlaksana Jadual Waktu

TAMAT

((

((

((

((

((

FAIL MEJA

Guru Pemulihan KhasPAGE NOORHAYATI MOHAMED

Unit Pemulihan Khas