Finansijsko izve štavanje i analiza finansijskih izveštaja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Finansijsko izve tavanje i analiza finansijskih izvetaja. UVODNA RAZMATRANJA O ANALIZI FINANSIJSKIH IZVETAJA. Pojam analize. Definicija Iscrpno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja neke firme na osnovu njenih finansijskih izvetaja istraivanje - PowerPoint PPT Presentation

Text of Finansijsko izve štavanje i analiza finansijskih izveštaja

 • Finansijsko izvetavanje i analiza finansijskih izvetaja

 • UVODNA RAZMATRANJA O ANALIZI FINANSIJSKIH IZVETAJA

 • Pojam analizeDefinicijaIscrpno ispitivanje finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja neke firme na osnovu njenih finansijskih izvetajaistraivanjekvantificiranjedeskripcijaocena

 • Predmet analize finansijskih izvetajaFinansijski izvetaji (zvanini) deo godinjeg izvetaja kompanijebilans stanjabilans uspehaizvetaj o novanim tokovimaizvetaj o promenama na kapitaluNapomene

 • Ciljevi analizeopti ciljeviposebni ciljeviOPTI CILJEVI ANALIZEANALIZA I OCENA FINANSIJSKOG POLOAJA (SITUACIJE) IMERENJE USPENOSTI KVANTIFICIRANJE NOVANIH TOKOVAKVANTIFICIRANJE PROMENA NA KAPITALU

  POSEBNI CILJEVI ANALIZE:odreeni su zahtevima korisnika:interni korisnici (menaderi) pruanje informacija za upravljanje, za planiranje poslovanja i za analizu i ocenu efekata prethodnih poslovnih odlukaeksterni korisnici (kreditori, akcionari autsajderi, privredna komora, dravni organi, sindikati, dobavljai, specijalizovani asopisi (finansijska tampa)

 • KORPORACIJA U TRINOM OKRUENJU

 • KORPORACIJA I NJENO OKRUENJEKompaniju moemo posmatrati kao sistem:S = (E, S, C)E- sadraj sistema (elementi)S- struktura sistema (interakcija elemenata)C- cilj sistema

 • Karakteristike korporacije kao sistemaSloen sistem (broj elemenata i sloenost strukture)Dinamian sistem (evoluira)Stohastiki sistem (neizvesnost kao osnovna odrednica savremenih trinih uslova poslovanja)Otvoren sistem (interakcija sa okruenjem)Organizacijski sistem (ekonomska celina na tritu, ali i ljudska organizacija sa strukturom uloga, vlasti, moi i interesa)

 • KOJI JE CILJ KORPORACIJE KAO SISTEMA?

 • CiljCilj sistema je maksimizirati stopu uravnoteenog (odrivog) rasta

 • Cilj korporacije kao sistemaOdrivi ili uravnoteeni rast proizvod je dve veliine:Rasta tranje za proizvodima/uslugama preduzea- GtUveanja kapitala (stope prinosa kapitala)- Guk

 • Odrivi, uravnoteeni rastMax G = Gt =GukDva su osnovna ogranienja uravnoteenog rasta:Ogranienje koje dolazi od menadmenta i njegovih upravljakih vetina iFinansijsko ogranienje- elja menadera za postizanjem maksimalne sigurnosti kapitala

 • Dve funkcije korisnostiFunkcija korisnosti vlasnika:Uv = f (Guk), Gde je Uv- funkcija korisnosti za vlasnike, Guk stopa rasta kapitala (rate of growth of capital)

  Funkcija korisnosti menadera:Um = f(Gt)sGde je Um funkcija korisnosti menadera, G t- stopa rasta tranje za proizvodima i s- mera sigurnosti ulaganja

 • KAKO MENADERI DEFINIU MERU SIGURNOSTI ULAGANJA?S- MERA SIGURNOSTI ULAGANJA JE...

 • S mera sigurnosti poslovanjaTo je finansijsko ogranienje preko kojeg menadment nastoji izbei rizike i delovati u kontekstu oprezne finansijske politikeOdreeno je veliinom etiri kljuna racia:Stopa profita = dobitak / prihodi od prodajeKoeficijent obrta ukupne aktive = Prihodi od prodaje/ prosena ukupna aktiva iPokazatelj zadranog dobitka (retention ratio) = zadrani dobitak / ukupan dobitakOdnos obaveza i kapitala (debt to equity ratio) = obaveze / sopstveni kapitalStopa prinosa na ukupnu aktivu (ROA; return on assets)

 • Korporacija (akcionarsko drutvo, a.d.)Osnovni oblik organizovanja firme u savremenim uslovimaKorporacija postaje poslovno sposobna tek kada emituje akcije i proda ih na finansijskom tritu ili kada emituje obvezniceEmisija akcija vs. emisija obveznica

 • Korporacija je zavisna od postojanja finansijskog trita

 • Gde se stvara vrednost za vlasnike i druge korisnike finansijskih izvetaja?

 • Vrednost stvaraju sledee aktivnosti:Finansijske (pribavljanje kapitala od vlasnika i kreditora)Investicione (ulaganje u obrtna i stalna sredstva) iPoslovne aktivnosti (ostvarivanje prihoda od prodaje, robe , proizvoda ili usluga)

 • Aktivnosti firmePoslovneaktivnosti (voe, plodovi)Investicioneaktivnosti (grane, stablo)Finansijskeaktivnosti (korenje)

 • Bazine aktivnosti u svakom poslovanju su:Finansijska aktivnost - pribavljanje kapitalaInvesticiona aktivnost- pribavljanje i prodaja nekretnina, postrojenja i opremePoslovne aktivnosti prodaja proizvoda i usluga