of 38 /38
İLKÖĞRETİM SONRASI İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

  • Author
    samson

  • View
    43

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ. SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR,ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARI. 1.BÖLÜM. FEN LİSESİ. Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak, - PowerPoint PPT Presentation

Text of İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Page 1: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İLKÖĞRETİM İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİSEÇENEKLERİ

Page 2: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İLKÖĞRETİM SONRASI OKULLAR

SINAVSIZ GİRİLEN OKULLARSINAVSIZ GİRİLEN OKULLARSINAVLA GİRİLEN OKULLARSINAVLA GİRİLEN OKULLAR

ASKERİ LİSELERASKERİ LİSELER

A.TAPUVE KADASTRO M. LİSELERİA.TAPUVE KADASTRO M. LİSELERİ

A.TARIM M. VE TARIM M. LİSELERİA.TARIM M. VE TARIM M. LİSELERİ

ADALET MESLEK LİSELERİADALET MESLEK LİSELERİ

SAĞLIK MESLEK LİSELERİSAĞLIK MESLEK LİSELERİ

A.SAĞLIK MESLEK LİSELERİA.SAĞLIK MESLEK LİSELERİ

A.İMAM HATİP LİSELERİA.İMAM HATİP LİSELERİ

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ

ANADOLU MESLEK LİSELERİANADOLU MESLEK LİSELERİ

ANADOLU LİSELERİANADOLU LİSELERİ

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİSOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

FEN LİSELERİFEN LİSELERİ GENEL LİSELERGENEL LİSELER

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ

TİCARET MESLEK LİSELERİTİCARET MESLEK LİSELERİ

KIZ MESLEK LİSELERİKIZ MESLEK LİSELERİ

ANADOLU TEKNİK LİSELERİANADOLU TEKNİK LİSELERİ

Page 3: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR,ÖZELLİKLERİ VE OKULLAR,ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARIİSTİHDAM OLANAKLARI

1.BÖLÜM1.BÖLÜM

Page 4: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

FEN LİSESİFEN LİSESİ

Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri Fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak,bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak,

Matematik ve fen bilimleri alanlarında Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etme adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etme amacı olan liseleridir.amacı olan liseleridir.

Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl Fen liseleri; eğitim-öğretim süresi 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır.olan yatılı ve karma okullardır.

Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce Bu okullarda birinci yabancı dil olarak İngilizce okutulmaktadır okutulmaktadır

Page 5: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

FEN LİSESİFEN LİSESİ

ERZURUM Fen Lisesi puanlarıERZURUM Fen Lisesi puanları

İbrahim Hakkı Fen Lisesi (104) = 476.085(2011)İbrahim Hakkı Fen Lisesi (104) = 476.085(2011)İbrahim Hakkı Fen Lisesi (104) = 479.308(2012)İbrahim Hakkı Fen Lisesi (104) = 479.308(2012)

Özel Aziziye Fen Lisesi(24) = 487.613(2011)Özel Aziziye Fen Lisesi(24) = 487.613(2011)Özel Aziziye Fen Lisesi(24) = 489.782(2012)Özel Aziziye Fen Lisesi(24) = 489.782(2012)

Özel Final Fen Lisesi (26) = 445.723(2011)Özel Final Fen Lisesi (26) = 445.723(2011)Özel Final Fen Lisesi (26) = 470.754(2012)Özel Final Fen Lisesi (26) = 470.754(2012)

Page 6: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİSOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.  eder. 

Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.  öğrenmelerini sağlar. 

Page 7: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ devamdevam

Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal Birinci yabancı dili İngilizce olan sosyal bilimler liselerinde öğrenim süresi bilimler liselerinde öğrenim süresi “hazırlık+4” yıldır.“hazırlık+4” yıldır.

ŞARTLARI NELERDİR?ŞARTLARI NELERDİR? 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik ve 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, matematik ve

sosyal bilgiler dersinin en az sosyal bilgiler dersinin en az ortalamasının 4 olması gerekmektedir.ortalamasının 4 olması gerekmektedir.

Page 8: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ERZURUM SBL PUANIERZURUM SBL PUANI

*TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL *TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (54) BİLİMLER LİSESİ (54) 434.632 (2011)434.632 (2011)

*TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL *TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ (54) BİLİMLER LİSESİ (54) 443.267 (2012)443.267 (2012)

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Page 9: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ANADOLU ÖĞRETMEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİLİSESİ

AMACI: AMACI: Öğretmenlik mesleğine aday yetiştirmektir.Öğretmenlik mesleğine aday yetiştirmektir. Yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili Yabancı dil ve öğretmenlik mesleği ile ilgili

dersleri fazladır.dersleri fazladır. Alanlar; fen bilimleri,sosyal bilimler, Türkçe-Alanlar; fen bilimleri,sosyal bilimler, Türkçe-

matematik, yabancı dil alanlarına ayrılır.matematik, yabancı dil alanlarına ayrılır. Öğretmenlik haricinde yapılan tercihler için Öğretmenlik haricinde yapılan tercihler için

puan kesilmez. puan kesilmez. Üniversitede öğretmenlik seçenlere ek puan Üniversitede öğretmenlik seçenlere ek puan

verilir.verilir.

Page 10: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ANADOLU ÖĞRETMEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİLİSESİ

PAL. NEVZAT KARABAĞ AÖL (120) 465.990 (2012) PAL. NEVZAT KARABAĞ AÖL (120) 465.990 (2012)

ILICA İMKB YAVUZ SELİM AÖL (90) ILICA İMKB YAVUZ SELİM AÖL (90) 441.868441.868 (2012) (2012)

PASİNLER AÖL (60) PASİNLER AÖL (60) 375.574375.574 (2011) (2011)

PASİNLER AÖL (60) PASİNLER AÖL (60) 375.756375.756 (2012) (2012)

OLTU AÖL (90) 424.109 (2012)OLTU AÖL (90) 424.109 (2012)

Page 11: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Mezunlarına SaMezunlarına Sağğlanan lanan Haklar:Haklar:

1-Bakanlıkça 1-Bakanlıkça kontenjan ayrılan kontenjan ayrılan öğretmen yetiştiren öğretmen yetiştiren yüksek öğretim yüksek öğretim programlarını; ilk beş programlarını; ilk beş tercihinde kazanan tercihinde kazanan öğrencilere öğrencilere kontenjan nispetinde kontenjan nispetinde karşılıksız burs karşılıksız burs verilmektedir.verilmektedir.

Page 12: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

2-Anadolu Öğretmen Liseleri, 2-Anadolu Öğretmen Liseleri, bir mesleğe yönelik program bir mesleğe yönelik program uygulamakla birlikte mezunları, uygulamakla birlikte mezunları, memuriyete girişte ve memuriyete girişte ve mezuniyet alanlarıyla ilgili mezuniyet alanlarıyla ilgili öğretmenlik dışı yüksek öğretim öğretmenlik dışı yüksek öğretim programlarına geçişte “genel programlarına geçişte “genel lise” mezunları gibi işleme tâbi lise” mezunları gibi işleme tâbi tutulmaktadır.tutulmaktadır.

Page 13: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

3- Öğretmenleri, merkezî sistemle 3- Öğretmenleri, merkezî sistemle yapılan sınav sonuçlarına göre yapılan sınav sonuçlarına göre atanmaktadır. atanmaktadır. 

4- Her şube için öğrenci mevcudu; tüm 4- Her şube için öğrenci mevcudu; tüm sınıflarda 30 olarak standarda sınıflarda 30 olarak standarda bağlanmıştır.bağlanmıştır.

Page 14: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ANADOLU LİSESİANADOLU LİSESİ

Eğitim süresi dört yıldır.Eğitim süresi dört yıldır. Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir.Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir. Ders programları; fen bilimleri, sosyal Ders programları; fen bilimleri, sosyal

bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil bilimler, Türkçe-matematik, yabancı dil olarak ayrılır.olarak ayrılır.

Page 15: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ANADOLU GÜZEL ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİSANATLAR LİSESİ Yüksek öğretim programlarına Yüksek öğretim programlarına

hazırlar.hazırlar. İlgili sanat alanında sanatçı adayı İlgili sanat alanında sanatçı adayı

yetiştirir.yetiştirir. Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir.Bir yabancı dili iyi bir şekilde öğretir. Resim ve müzik alanlarında eğitim Resim ve müzik alanlarında eğitim

verir.verir. Müzik Bölümünü bitirenler Devlet Müzik Bölümünü bitirenler Devlet

Konservatuarlarına, Resim Konservatuarlarına, Resim Bölümünü bitirenler resim Bölümünü bitirenler resim öğretmenlikleri ile Güzel Sanatlar öğretmenlikleri ile Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerine Fakültesinin bölümlerine başvurabilir.başvurabilir.

Ülkemizde 86 tane güzel sanatlar Ülkemizde 86 tane güzel sanatlar lisesi vardır.lisesi vardır.

Page 16: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Anadolu Güzel Sanatlar Anadolu Güzel Sanatlar LisesiLisesi

Giriş Şartları:Giriş Şartları: Diploma notunun en az 3 olmasıDiploma notunun en az 3 olması Girecekleri alanla ilgili dersin (Müzik Girecekleri alanla ilgili dersin (Müzik

ya da Resim) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına ya da Resim) 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarına ait yıl sonu notlarının aritmetik ait yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00 olması ortalamasının en az 4.00 olması gerekir.gerekir.

Ayrıca öğrencinin, şube öğretmenler Ayrıca öğrencinin, şube öğretmenler kurulu tarafından aday gösterilmesi kurulu tarafından aday gösterilmesi gerekir.gerekir.

Özel yetenek giriş sınavını kazanmış Özel yetenek giriş sınavını kazanmış olmakolmak

Page 17: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Anadolu İmam Hatip Anadolu İmam Hatip LisesiLisesi

Anadolu İmam- Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 Anadolu İmam- Hatip Liseleri öğrenim süresi 4 (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı (dört) yıl olan okullardır. Ayrıca, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 32’nci maddesi hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu hükmü gereği, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği konularında görevli elemanları öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan ortaöğretim kurumlarıdır.ortaöğretim kurumlarıdır.

Page 18: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

SAĞLIK MESLEK LİSESİSAĞLIK MESLEK LİSESİ

Lise dengi meslek Lise dengi meslek okuludur.okuludur.

Mesleki bölümlerinde; Mesleki bölümlerinde; Radyoloji, Diş Protez ve Radyoloji, Diş Protez ve Protez, Ortopedik Cihaz, Protez, Ortopedik Cihaz, AnesteziAnestezi, , Laboratuar, Acil Laboratuar, Acil TıpTıp TeknisyenliğiTeknisyenliği, Çevre , Çevre Sağlığı Teknisyenliği, Sağlığı Teknisyenliği, Tıbbi Sekreterlik, Ebelik, Tıbbi Sekreterlik, Ebelik, HemşirelikHemşirelik, Sağlık , Sağlık Memurluğu gibi Memurluğu gibi alanlarında mesleki alanlarında mesleki yeterlilik kazandırır. yeterlilik kazandırır.

Page 19: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Sağlık Meslek LisesiSağlık Meslek Lisesi(devam )(devam )

Eğitim süresi 4 yıldır ve sınavla girilir.Eğitim süresi 4 yıldır ve sınavla girilir. Kazanıldığı takdirde istenilen alanda Kazanıldığı takdirde istenilen alanda

yüksek öğretim yapılabilir.yüksek öğretim yapılabilir. Mezun olanlar Kamu ve Özel Sağlık Mezun olanlar Kamu ve Özel Sağlık

Kurumlarında kolaylıkla iş bulabilirler.Kurumlarında kolaylıkla iş bulabilirler. Kendi laboratuarlarını kurabilirler.Kendi laboratuarlarını kurabilirler.

Page 20: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ASKERİ LİSELERASKERİ LİSELER

Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim Askerlik mesleğiyle ilgili yükseköğretim kurumlarına hazırlar.kurumlarına hazırlar.

Üniversite giriş sınavı kazanıldığı Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim takdirde istediği alanda yükseköğretim yapabilir.yapabilir.

Askeri okullara avantajlı olarak girebilir.Askeri okullara avantajlı olarak girebilir. Öğrenim hayatı yatılıdır.Öğrenim hayatı yatılıdır.

Page 21: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ASKERİ LİSELER DEVAMASKERİ LİSELER DEVAM

Giriş şartları;Giriş şartları; İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara, İlgili askeri okul türüne göre ( hava, deniz, kara,

jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak.( sağlık, jandarma, astsubay vb.) giriş şartlarını taşımak.( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.)fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.)

Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta Başvuru sınavını kazanmış olmak ve mülakatta başarılı olmak.başarılı olmak.

Page 22: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

POLİS KOLEJİPOLİS KOLEJİ

Üniversite giriş sınavı Üniversite giriş sınavı kazanıldığı takdirde istediği kazanıldığı takdirde istediği alanda yükseköğretim alanda yükseköğretim yapabilir.yapabilir.

Polis akademilerine Polis akademilerine avantajlı olarak girebilir.avantajlı olarak girebilir.

Polislik mesleğiyle ilgili Polislik mesleğiyle ilgili yükseköğretim yükseköğretim programlarına hazırlar.programlarına hazırlar.

Öğrenim hayatı yatılıdır.Öğrenim hayatı yatılıdır. Öğrencilik süresince her Öğrencilik süresince her

türlü masraf devlet türlü masraf devlet tarafından karşılanır.tarafından karşılanır.

Page 23: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

POLİS KOLEJİ POLİS KOLEJİ

Giriş şartları ;Giriş şartları ; Giriş için gerekli özel şartları taşımak .Giriş için gerekli özel şartları taşımak .

( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, ( sağlık, fiziksel özellikler, not ortalaması, temiz sicil vb.)temiz sicil vb.)

Başvurular SBS başvuru zamanında Başvurular SBS başvuru zamanında yapılacak.yapılacak.

Page 24: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR ÖZELLİKLERİ VE OKULLAR ÖZELLİKLERİ VE İSTİHDAM OLANAKLARIİSTİHDAM OLANAKLARI

2.BÖLÜM2.BÖLÜM

Page 25: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Ticaret Meslek LiseleriTicaret Meslek Liseleri

Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve Ticaret Meslek Liseleri, ekonomik ve sektörel gelişmelere paralel olarak sektörel gelişmelere paralel olarak ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, ülkemizin ticaret, maliye, pazarlama, muhasebecilik, büro hizmetleri, muhasebecilik, büro hizmetleri, bankacılık, kooperatifçilik, sigortacılık, bankacılık, kooperatifçilik, sigortacılık, borsa hizmetleri, sekreterlik, gibi borsa hizmetleri, sekreterlik, gibi alanlarda kamu ve özel sektör alanlarda kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alacak veya kendi kuruluşlarında görev alacak veya kendi başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara başına iş yapacak vasıflı, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin eleman ihtiyacını karşılamak ve isteklilerin yüksek öğrenime devam edebilme yüksek öğrenime devam edebilme olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra 4 olanağı bulacağı, İlköğretimden sonra 4 yıl süreli meslek liseleridiryıl süreli meslek liseleridir. .

Page 26: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

BÖLÜMLERBÖLÜMLER

Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa Ticaret Meslek Liselerinde, 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini geçen öğrenciler aşağıdaki bölümlerden birini seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı seçerek o bölümle ilgili alan derslerini ağırlıklı olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle olarak alır, bölümü ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar,donatılmış Meslek Elemanı olarak mezun olurlar,

Pasinler METEM’ DE bulunan bu bölümler:Pasinler METEM’ DE bulunan bu bölümler:

Muhasebe ve Finansman Bölümü Muhasebe ve Finansman Bölümü Bilişim Teknolojileri Bölümü Bilişim Teknolojileri Bölümü Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Metal TeknolojisiMetal Teknolojisi Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümlerinden Elektrik- Elektronik Teknolojisi Bölümlerinden

oluşur oluşur

Page 27: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ
Page 28: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

MEZUNLARMEZUNLAR

Mezun öğrenciler aldıkları teorik Mezun öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitimle bilgisayar ve ve pratik eğitimle bilgisayar ve daktilo kullanabilen, iş alanında daktilo kullanabilen, iş alanında karşılaşılan problemleri karşılaşılan problemleri çözümleyip nitelikli ve insan çözümleyip nitelikli ve insan ilişkileri kurabilen meslek ilişkileri kurabilen meslek elemanı olarak yetiştirildiğinden elemanı olarak yetiştirildiğinden özel ve kamu kurumlarında özel ve kamu kurumlarında geniş iş imkanlarına sahip geniş iş imkanlarına sahip oldukları gibi kendi iş yerlerini oldukları gibi kendi iş yerlerini de kurup çalışabilirler.de kurup çalışabilirler.

Page 29: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

KIZ MESLEK LİSELERİKIZ MESLEK LİSELERİ Bu okullarda, orta öğretim Bu okullarda, orta öğretim

düzeyinde ortak bir genel kültür düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon verilmektedir. formasyon verilmektedir.

Page 30: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

KIZ MESLEK LİSESİKIZ MESLEK LİSESİ

Kız Meslek Lisesi:Kız Meslek Lisesi: Yiyecek içecek hizmetleri Yiyecek içecek hizmetleri

alanıalanı Çocuk gelişimi alanıÇocuk gelişimi alanı Tekstil teknolojisi alanıTekstil teknolojisi alanı Konaklama ve seyahat Konaklama ve seyahat

hizmetleri bölümühizmetleri bölümü Bilim teknolojisi bölümüBilim teknolojisi bölümü Grafik ve fotoğraf bölümüGrafik ve fotoğraf bölümü Tekstil teknolojisi bölümüTekstil teknolojisi bölümü

Page 31: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

GENEL LİSEGENEL LİSE

Yüksek öğretim programlarına öğrenci Yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar.hazırlar.

Öğretim programlarında;Öğretim programlarında;

Sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, Sosyal bilimler, fen bilimleri, yabancı dil, Türkçe-matematik, sanat (resim, müzik,), Türkçe-matematik, sanat (resim, müzik,), spor gibi alanlar vardır.spor gibi alanlar vardır.

Page 32: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Bu öğretim kurumlarından hiçbirine Bu öğretim kurumlarından hiçbirine yerleşemedik?yerleşemedik?

Bu her şeyin sonu mu?Bu her şeyin sonu mu? Farklı alternatifler var mı?Farklı alternatifler var mı?

Page 33: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)Eğitim Merkezi)

İlköğretimini tamamlamış, 14-18 yaş İlköğretimini tamamlamış, 14-18 yaş arasındaki bireylere, mesleğin türüne arasındaki bireylere, mesleğin türüne göre 3 ya da 4 yıl eğitim uygulanır.göre 3 ya da 4 yıl eğitim uygulanır.

Page 34: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)Eğitim Merkezi)

Çıraklık eğitimde çıraklar, haftada bir gün Çıraklık eğitimde çıraklar, haftada bir gün çıraklık eğitim merkezinde ders görür, 5 günde çıraklık eğitim merkezinde ders görür, 5 günde beceri eğitimi gördükleri iş yerlerinde çalışarak beceri eğitimi gördükleri iş yerlerinde çalışarak uygulama yaparlar.uygulama yaparlar.

İlköğretimi tamamlamış çıraklar, isterlerse Açık İlköğretimi tamamlamış çıraklar, isterlerse Açık Öğretim Lisesine kaydolarak eğitimlerini devam Öğretim Lisesine kaydolarak eğitimlerini devam ettirebilirler.ettirebilirler.

Çıraklık eğitim süresi sonunda, sınavla Çıraklık eğitim süresi sonunda, sınavla kalfalık kalfalık belgesi,belgesi, devamında ustalık sınavına girilerek devamında ustalık sınavına girilerek ustalık belgesiustalık belgesi alınır. alınır.

Page 35: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki ÇIRAKLIK EĞİTİM (Mesleki Eğitim Merkezi)Eğitim Merkezi)

Kalfalık eğitimi almadan da endüstri de 5 Kalfalık eğitimi almadan da endüstri de 5 yıl çalıştıktan sonra yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavınaustalık sınavına girebilirler.girebilirler.

Ustalık belgesi alanlar, usta olarak birinin Ustalık belgesi alanlar, usta olarak birinin yanında çalışabilirler ya da iş yeri açıp yanında çalışabilirler ya da iş yeri açıp kendi işinde çalışabilirkendi işinde çalışabilir

Page 36: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

MESLEKİ YAYGIN EĞİTİMMESLEKİ YAYGIN EĞİTİM

Meslek kursları, çıraklık, örgün mesleki Meslek kursları, çıraklık, örgün mesleki eğitim sürecine katılamayan gençlerle, bu eğitim sürecine katılamayan gençlerle, bu dönemlerini geçirmiş ve istihdam için dönemlerini geçirmiş ve istihdam için gerekli becerilere sahip olmayan gerekli becerilere sahip olmayan yetişkinleri birer meslek sahibi yapmayı yetişkinleri birer meslek sahibi yapmayı hedef alır.(Halk Eğitim Merkezi hedef alır.(Halk Eğitim Merkezi çalışmaları gibi) çalışmaları gibi)

Page 37: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

AÇIKÖĞRETİM LİSESİAÇIKÖĞRETİM LİSESİ

Bu lise ilköğretimden sonra örgün öğretime Bu lise ilköğretimden sonra örgün öğretime devam edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun devam edemeyenlere, hangi yaşta olursa olsun lise bitirme fırsatı vermektedir.lise bitirme fırsatı vermektedir.

Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen Üniversite sınavını kazandığı takdirde istenilen alanda yüksek öğretim yapabilir.alanda yüksek öğretim yapabilir.

Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili Meslek liselerinin açık lise bölümleri; ilgili okullarda akşam saatlerinde eğitim okullarda akşam saatlerinde eğitim yapar.Sadece mesleki derslere devam edilir. yapar.Sadece mesleki derslere devam edilir.

Page 38: İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLERDİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER