of 52 /52
Endometriosiste Yeni Tedavi Seçenekleri Prof. Dr. Bülent Duran A.İ.B.Ü Tıp Fak.

Endometriosiste Yeni Tedavi Seçenekleri

 • Author
  bessie

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Endometriosiste Yeni Tedavi Seçenekleri. Prof. Dr. Bülent Duran A.İ.B.Ü Tıp Fak. Endometriozis. Endometrial gland ve stromanın uterin kavite dışında yerleşmesidir. Reprodüktif çağdaki kadınların %10-15 İnfertil kadınların ise %40-60 Kronik pelvik ağrı Dismenore Disparoni İnfertilite. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Endometriosiste Yeni Tedavi Seçenekleri

 • Endometriosiste Yeni Tedavi SeenekleriProf. Dr. Blent DuranA..B. Tp Fak.

 • EndometriozisEndometrial gland ve stromann uterin kavite dnda yerlemesidir.

  Reprodktif adaki kadnlarn %10-15nfertil kadnlarn ise %40-60

  Kronik pelvik arDismenoreDisparoninfertilite

 • 1- Gzlem tedavisi 2- Medikal tedavi 3- Cerrahi tedavi 4- Kombine tedavi

 • Yeni Gelitirilen Ajanlar

 • Kyama et al.2003

 • *GnRH AntagonistleriKlasik kompet. Inhibisyon varDk estrojenik ortam olutururKlasik GnRH agonistlerinde grlen -Flare-up etkisi yok -Desensitizasyon yok

 • Batzer et al(2006): Endometriozis odaklarnda regresyon, ar hissinde azalmaKpker et al(2002): L/S ile tan konmu 15 olguda Cetrorelix 3mg/hf , 8 hf sonunda %60 olgunun AFS skorlarnda iyileme (non-randomize,olgu says az)

 • GnRH Antagonistleri (Non-Peptid)Ketokanazol; lk bulunan ajanNbi-42902; Tak-013; Faz II almalar devam etmekte.

 • Aromataz nhibitrleri

  -Ezda eutopic EM da ve lezyon blgelerinde Aromataz aktivitesi gsterilmitir.( Noble et al. 1996)

  -Ez lezyonlarnda aromataz stimle eden transkripsiyon faktrleri (steroidogenik faktr 1) bol miktarda exprese edilmektedir;

  Anormal aromataz aktivitesi ve estrojen retimi (Gurates et al. 2002)

 • A Yan Etkileri; Minr: Ba Ars Majr: OSTEOPOROZ Diare

 • BMD %6.2 (Ca+Alendronat) BMD deiiklik yok! (Ca+Dvit) BMD %7.7 (Ca+Dvit) BMD deiiklik yok! Mousa et al 2007, Obstet Gynecol (Case Report) exemestan might be a better choice than other AIs because it is potentially bone sparing

 • Progesteron antagonistleri ve SPRMsMifepristonAzoprsinil-SPRM

 • Mifepriston (Ru-486)-Sentetik progesteron trevi-Direk progesteron reseptrlerine balanr-EM supresyonu yapar-EM ve lezyonlarda Apopitozu uyarr

 • *Non-randomize almalarda;

  Kettel LM, et al. Treatment of endometriosis with the antiprogesterone mifepristone (RU486). Fertil Steril 1996.Kettel L, et al. Preliminary report on the treatment of endometriosis with low-dose mifepristone (RU 486). Am J Obstet Gynecol 1998.

  Lezyonlarda regresyon,semptomlarda iyileme

  Glikokortikoid reseptrlerine de antagonistik affinitesi vardr; Yan etki: HPOADRENAL semptomlar

 • Onapristone ve ZK 136799Potent progesteron antagonistleriRat almalarndaCerrahi olarak indklenmi Endometriozis deneylerinde%40-60 regresyonPersiste eden olgularda%48-85 bymeyi inhibe etmiEutopic endometrium zerinde etkileri izlenmemi.

 • Selective Progesterone Receptor Modulators(SPRMs)-Asoprisnil -Parsiyel agonist/antagonist etkinlik Potansiyel avantajlar; -Dk estrojenik ortama neden olmaz ve buna bal yan etki yok -Reseptrlere dier antiprogesteron ajanlardan daha spesifik -Glikokortikoid reseptrlere afinitesi dk.K. Chwalisz, Fertil Steril 2004;Treatment of endometriosis with the novel selective progesterone receptor modulator (SPRM) Asoprisnil. 5, 10, 25 mg dozda 3 aylk tedavi; Her 3 grupta da ar belirgin derecede azalm.

 • Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMs)-Estrojen reseptrleri zerine parsiyel agonist/antagonist etki

  -Postmenopozda ve Meme Cada kullanlmaktadrlar

  Deneysel almalarda (Harris et al.2005, Human Reprod.)

  endometrioz odaklarnda %40-75 orannda regresyon gsterilmitir.

  Klinik gzlemsel alma yok.

 • Matrix Metalloproteazlar;Proliferasyon dneminde artar, Sekresyon faznda progesteron etkisiyle suprese olurlar.Endometriotik odaklarda MMP 1,2,3,7,9 tipleri bol miktarda eksprese olmaktadr.nvaziv ve destrktif hastalklarda da anormal MMP expresyonu tespit edilmektedir.Yorum: Ektopik EM hcreleri MMP aktivasyonundaki persistans sonucu invaziv potansiyel kazanabilirler.Matrix Metalloproteaz nhibitrleri (MMPIs)

 • Matrix Metalloproteinaz nhibitrleri (MMPIs) MMPIs birok sentetik ve natural tipleri gelitirilmitir.

  eitli Eozis modellerinde (n-vitro ve n-vivo) etkili olmasna ramen insanlarda yaplan almalar henz yoktur.

 • mmnomodlatrler-Halen aratrma safhasnda olan molekllerdir.-nflamatuar cevab azaltarak etkili olduklar dnlmekte-Rodent model almalar var, insan almalar snrl

  *Pentoxifilin*Loxoribin*TNF-alfa inhibitrleri*IFN-alfa2beta

 • PentoxifyllineRat modellerinde endometriotik implantlarn bymelerini etkin biimde basklamtr. Nothnick WB, Am J Reprod Immunol 1994;31:151162.Plasebo Rand. Cont. Trial 60 hastalk hafif orta derecede endometrioziste pentoxifylline (800 mg/gn 12 ay) kullanlm ama fertiliteyi artrmad vurgulanlmtr. Balasch J, Hum Reprod 1997;12:20462050.

  mmnomodlatrler

 • mmnomodlatrlerLoxoribine

  -NK hc. Arttrr; EM hcrelerin ectopic dokulara implantasyonu engellenebilir-Rat modellerinde Eozis odaklarn basklam

  Keenan JA, Williams-Boyce PK, Massey PJ, et al. Regression of endometrial explants in a rat model of endometriosis treated with the immune modulators loroxibine and levamisole. Fertil Steril 1999;72:135-41

 • mmnomodlatrler-nflamatuar yantta yer alr-Aktive lenfositler, makrofajlar, NK hcrelerde retilir.-EZ olgular periton svsnda bol miktarda bulunur, Ez iddetiyle paralellik gsterir.-Hcre kltrlerinde stromal hcrelerin mezotelial hcrelere adheransn arttrd gzlemlenmitir; Ectopik EMun periton yzeyine tutunmasnda rol vardr!.TNF-Alfa nhibitrleri

 • TNF-alfaya ynelik tedavilerde;Hedef dokuda etkisini bloke etmeketanercept(enbrel) Romatoid artritte-Rat, baboon modellerinde etkili olduklar gsterilmi nsanda case report -Shakiba et al.2006,Human Reprod (Case Report)35 ya Para 0, Stage4 Endometriozis + Romatoid Artrit6 yl Etanercept tedavisi sonras L/Sde regresyon yok! Ancak ilk IVF denemesi ile gebelik +

 • mmnomodlatrlerInterferon alfa2bIn-vitro ve in-vivo hayvan almalar olumlu sonulara iaret ederken, insan almalarnda elikili sonular izlenmekteAcien et al. 2002,Fertil Steril;L/S sonras GnRH + intraperitoneal interferon alfa2beta verilen veya verilmeyen 52 olguda rekrrens oran farkl deil

 • Angiogenesis nhibitrleri -Angiogenezin implantasyon teorisinde nemli bir yeri vardr. -Bu grupta kullanlan ilalarantihuman vascular endothelial growth factor-A (HuMV833), fungus-derived antibiotic TNP-470, Endostatin, and AnginexBlocking VEGF receptor with an immunopurified antibody (anti-Flk1 antibody) -Birok maymun ve nude mouse modellerinde etkili. Ancak almalar henz aratrma dzeyinde ve klinik kullanmdan uzak

 • Estrojen Reseptr Beta AgonistleriEndometriozis estrojene baml bir hastalktr. ERin iki formu tanmlanmtr; alfa-betaER alfa endometriumun proliferasyonu ile direk ilikili olduu halde ER beta uterus, meme dokusu ve kemik dokusunda inaktiftir. Harris HA, Hum Reprod 2005;20:936941; Nude mice modelinde selektif estrojen reseptr agonisti (ERB-041) % 40- % 75 komplete regresyon yapt gsterilmitir. Klinik alma henz yok.

 • DENOGEST

  semisynthetic,steroidalprogestogenantiandrogenicactivitySelektif progesteron reseptor agonistizellikle ar ile ilikili NGF expresyonunu PR-A ve PR-B resp. araclyla

 • Medikal Tedavi Fertilite Hzlarn Arttrr m? semptomatik odak supresyonu hedeflenen uygulamalarda: Kombine strojen + Progestogen, Yalnz progestogen, Danazol, Fertilite Potansiyelini GnRH-agonist, Arttrmaz Gestrinon,Anti-Progestajen.

 • no more than mild pelvic pain, nonsteroidal antiinflammatory drugs over other medical interventions (Grade 2B). who also desire contraception, oral contraceptives (Grade 2C)

 • Clinicians may consider the use of a vaginal contraceptive ring or a transdermal (estrogen/progestin) patch to reduce endometriosis-associated dysmenorrhea, dyspareunia and chronic pelvic pain (Vercellini, et al., 2010).

 • For women who want to avoid the high cost and risk of bone loss associated with GnRH agonists, we suggest treatment with a progestin (Grade 2B). Progestins have a more favorable side effect profile than danazol.

 • We also suggest surgical intervention for women whose symptoms have failed to resolve or have worsened under medical management (Grade 2C)The treatment of infertility associated with endometriosis involves a combination of expectant management, surgery, and assisted reproduction techniques.

 • Cerrahi ile (see- and treat) tedavinin zellikle siklik semptomlarn giderilmesinde etkili. Ovaryan endometriomalar drenaj ve koaglasyon yerine eksizyon ile tedavi edilmelidir. Bu durumda rekrrens azalr.

 • Diet, TNS, in tbb ve akupunkturun endometriozis tedavisinde yeri yoktur.Medikal tedavi tek bana gebelik ansn arttrmaz. Erken evre endometrioziste cerrahi tedavi fertiliteyi olumlu etkiler. Evre 3, 4 endometrioziste operatif L/S kullanlmaldr.

 • Derin infiltratif endometriozis deneyimli cerrahlar tarafndan tedavi edilmelidir.Komplikasyon oranlar ok yksektir. Cerrahiye e zamanl olarak hormonal tedavinin yarar ya da zarar gsterilememitir. Kistektomi sonras rekrrensi azaltmak iin hormonal tedavi eklenebilir.

 • Endometriomalar cerrahi olarak karlmadan ovaryan rezerv ve sonu deerlendirilmelidir. Cerrahi eksizyon sonras hormonal tedavinin fertilite sonularna olumlu katks gsterilmemitir.Evre 1, 2 endometrioziste infertil hastalar iin IUI gebelik ansn arttrabilir.

 • IVF baar ans ile ilgili tartmal raporlar vardr. IVF ncesi 3-6 ay GnRh-agonist tedavisi sonulara olumlu etki eder. 3 cm den byk endometriomalarn karlmas IVF sonularna katk yapmazken, ar semptomlarnda faydaldr.

 • Endometriomalar cerrahi karldktan sonra IVF ncesi rekrrens riskini azaltmak amacyla hormonal tedavi dnlebilir.Endometriozis yks olan postmenopozal kadnlarda HRT iin tek bana estrojen deil kombine tedavi gereklidir.

 • ***********************