Click here to load reader

Istorijski razvoj računara

  • View
    516

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Istorijski razvoj računara

Istorijski razvoj raunara

Istorijski razvoj raunara

Vanja RadoviAnela Maksimovi Uvod ta su to raunari? Raunar je bilo koji elektronski ureaj koji moe da pamti,pretrauje i obrauje podatke.

Danas su raunari umnogome prevazili svoju primarnu namenu i gotovo da nema oblasti u kojoj nisu nali primenu.

Nastanak raunara vezan je za vekovnu tenju oveka da sebi olaka proces raunanja, ubrza ga i uini tanijim.

Abak (Abacus) Sastoji se od rama, kuglica koje su podeljene na dva dela i slobodno mogu pomerati po vertikalnim inamaOsnovne raunske operacije: sabiranje,oduzimanje, mnoenje i deljenje. U upotrebi je i danas u nekim zemljama.

Raunari 5. generacije (1990 do danas )

Razvoj operativnih sistema1. UNIX (Uniplexed Information and Computing System)-Napisan u programskom jeziku C-Lako prenoenje na bilo koji raunar

2.DOS (Disk Operating System) 70tih godina prolog veka.-Mogunost upravljanja diskovima

3. MS DOS -Iskljuivo tekst-Pokretanje aplikacija i unoenje naredbi preko tastature-Danas se koristi za pokretanje starih programa

4.LINUX (1991. god)-Glavni operativni sistem na serverima i superraunarima -Mikrosistemi (Android je izgraen na bazi linuksovog jezgra)

5. MICROSOFT WINDOWS-Namenjeni personalnim raunarima-1985. predstavljena prva verzija Najpoznatiji: - Windows 95 (1995.)- Windows 98 (1998.)- Windows ME (2000.)- Windows XP (2001.)- Windows Vista (2007.)- Windows 7 (2009.)- Windows 8 (2012.)

Zanimljivosti: 1. Predsednik IBM-a Tomas Vatson je 1943. godine izjavio sledee: "Mislim da na svetu moe da se proda najvie pet kompjutera."2. Odgovorni urednik jednih novima koje se bave novim tehnologijama je u svom lanku 1957. godine napisao: "Putovao sam po celoj zemlji, priao sa najboljim strunjacima i mogu da tvrdim da je obrada podataka hir koji e trajati jo najvie godinu dana."3. Ken Olson, predsednik i osniva kompanije Digital Equipment Corp. je 1977. godine rekao: "Ne vidim razlog zato bi neko poeleo kompjuter u svojoj kui."4. Predsednik kompanije microsoft, Bil Gejts je 1981. godine izneo sledeu tvrdnju: "640 kB memorije je vie nego dovoljno za bilo kog korisnika."5. Prvi kompjuterski mi je napravio Dag Engelbart 1964. godine od drveta.

Search related