Click here to load reader

Istorijski razvoj operativnog_sistema_windows

  • View
    1.268

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Istorijski razvoj operativnog_sistema_windows

  • 1. Potreba za novim operativnimsistemom Sa pojavom prvihpersonalnihraunara, poetkom 80-tihgodina 20-tog vijeka, javio sei prvi operativni sistem firmeMicrosoft, pod nazivom MSDOS (Microsoft DiscOperating System). MS DOS je operativni sistemkoji radi na principukomandne linije. Svekomande zadaju se utekstualnom obliku pomoutastature.

2. Problemi sa MS DOS-om Potrebno je odreeno Nije podravao raunarsko obrazovanjeMULTITASKING (rad da bi se mogao koristitivie programa (poznavanje sistema istovremeno) komandi) Programiran da radi sa tano 640KB operativne memorije, to je u poetku bilo dovoljno, ali razvojem softvera postalo je nedovoljno 3. PRVE VERZIJE WINDOWS-a Bile su u stvari samopoboljane verzije DOS-a sagrafikim korisnikiminterfejsom. Tu spadaju verzije:Windows 1.0,Windows 2.0Windows 2.1 ,Windows 3.0,Windows 3.1Windows 3.11Windows NT 3.1Windows NT 3.5i obuhvataju period 1985-1994 4. Windows 95 Prvi samostalni windows Izgled Windows-a 95 operativni sistem je nastao 1995 godine. On nije funkcionisao kao ljuska DOS-a ve je imao potpunu kontrolu nad raunarskim sistemom. 5. Windows NT Workstation 4.0 Predstavljen je 1996 godine Izgled korisnikog interfejsakao prvi poslovni desktop Windows-a NT 4.0operativni sistem. NT= New Technology Pruao je podrku zaumreavanje raunara 6. Windows 98 Pojavio se 1998 godine Izgled korisnikog interfejsa windows 98 Prvi operativni sistemkoji prua podrku zaDVD (Digital VersatileDisc) medije i USB(Universal Serial Bus)portove Namijenjen za kunuupotrebu 7. Windows 2000 Pojavio se krajem 1999 Izgled korisnikog interfejsaWindows 2000 professionalgodine. Namijenjen za poslovnuupotrebu (professionalizdanje) i kunuupotrebu (home izdanje) Donosistabilnost, mnogo boljupodrku za Internet imobilno povezivanje, ibolju Plug and Playpodrku 8. Windows ME (Millenium Edition) Pojavio se 2000. godIzgled korisnikog interfejsaWindows ME Jedan od najloijih windows operativnih sistema (problematina instalacija, padovi sistema, nemogunost pravilnog iskljuivanja i brojni drugi problemi) Poslednji sistem baziran na jezgru windowsa 95 9. Windows XP Pojavio se 2001.godineIzgled korisnikog interfejsa XP= eXPerience Postoji u dvije verzije: home iprofessional Omoguio je: bolje kuno povezivanjeraunara, podrku za beinumreu, bolji sistem pomoi(help), podrka za nove spoljneureaje, novi Windows Media Player iWindows Movie Maker. Prvi put pojavljuje se kao 64-bitnioperativni sistem. Do oktobra 2011.god. Bio je zastupljen navie od 50% raunara u svijetu (2009god. bio je ak zastupljen oko 72%).Sada njegovu ulogu preuzima Windows7 Zamjera mu se zbog neotpornosti nazlonamjerne programe(viruse, adware, spyware) 10. WINDOWS VISTA Pojavio se poetkom 2007god. Izgled korisnikog interfejsa Donio mnoge novine: novografiko okruenje, novesigurnosnetehnologije, glasovnozadavanje komandi, touchscreenpodrka, superfetch ireadyboost tehnologija Nedostaci: preveliki zahtjeviprema hardveru; prejakazatita od virusa ponekad nijedozvoljavala ni ispravnimaplikacijama darade, nekompatibilnost sa xp-om 11. Windows 7 U prodaji od oktobra2009 godine. Ima za cilj da ispravigreke pri izradi Viste Izdanja: Starter, HomeBasic, HomePremium, Professional,Enterprise, and Ultimate 12. Ostala izdanja Windows-a WINDOWS SERVER - Windows operativniOperativni sistemsistemi za mobilnenamijenjen serverima ureaje:raunarskih mrea Windows CE Windows Server 2003 Windows Mobile Windows Server 2008 Windows Phone 7 13. U izradi je trenutno Windows 8.Njegovo izdavanje predvieno je za2012 godinu.