Konservatiiv 2013 sügis

 • View
  226

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Konservatiiv 2013 sügis

 • Isamaa ja Res Publica Liidu ajakiri SGIS 2013

  LINNAPEAKANDIDAADID IRLi PLAAN omavalitsustes le EestiKROSSI meeskond

  HARIDUSMAASTIKU UUDISED: tasuta krgharidus ja riigigmnaasiumid

  ERSP pidas juubelit, titus veerandsadaHEAD EESTI ASJAD, seekord hobujududest

  Eerik-Niiles KROSS:vtameTallinna tagasi

 • 25 aastat Eesti Asja Ajamist!

  Emori uuringu kohaselt kasvas IRLi toetus septembris 4% ning leriigiliselt oli meie toetus 18%. See on minu hinnangul julgustav ja tugev positsioon enne 20. oktoobril toimuvaid kohalike omavalitsuste valimisi.

  Alustasime valimisteks ettevalmistumist juba suve alguses, kui kuulutasime vlja IRLi leriigilise ksitluse. Kuulasime suvel inimeste arvamusi kikjal Eestis ning meile vastas le 30 000 inimese. leriigilise kuulamise raames lubasime inimestele kinkida tnumeened ksitlusele vastamise eest. Seda kavatsemegi lhiajal teha, htlasi on see suureprane vimalus oma kodukoha valijatega suhtlemiseks ja IRLi ideede tutvustamiseks.

  IRL kiitis suvel heaks kohalike valimiste programmi, mille keskseteks teema-deks on perede jukuse kasv, tasuvad tkohad kodu lhistel ning tugevad ja otsustusvabad omavalitsused. Eerik-Niiles Kross on IRLi Tallinna linnapeakan-didaadina snastanud pealinna keskse valmisteeema: tallinlaste heaolu kasvu ja linna arengut lmmatab Savisaare korruptiivne linnajuhtimine. Meil on phjalik ja avalikku kneainet pakkuv programm kikjal Eestis ning IRLi nimekirjas kandideerib neil valimistel 2219 inimest 174 omavalitsuses. See on kigi aegade suurim arv.

  IRLil oli 20. augustil ajalooline thtpev. IRLi eelkija ERSP asutamisest m-dus 25 aastat ning erakond thistas seda sndmust 28. oktoobril esindusliku konverentsiga Estonia kontserdisaalis. Eeltoodu kneleb veenvalt veerandsaja-aastase erakonna elujulisusest. Selleks et Eesti psiks rahvuslik-konservatiivse maailma vaate kursil soovitan kigil tita kodanikukohust ja valima minna.

  TIIT RIISALOIRLi peasekretr

  SGIS 2013 Konservatiiv2

  SAATEKS

  Isamaa ja Res Publica Liidu ajakiri

  Vljaandja: IRLTiraa: 11 700 Trkkis: PrintallIlmub neli korda aastas.

  Telefon: 6 240 400E-post: info@irl.eePostiaadress: Paldiski mnt 13, Tallinn 10137

  Toimetus: Gerrit Mesalu, Kaido Kukk, Linda Eichler ja Karl-Kristjan Nigesen

  Tagasiside: kaido.kukk@irl.ee

  Kaanefoto: Kaupo Kikkas

  FOTO

  : JAAN

  US R

  EE

 • SISUKORD

  Sisukord

  4 Uudised

  5 Algas riigikogu sgisistungjrkSeptembri alguses kogunes taas ka riigikogu. IRLi riigikogu fraktsiooni esimees Kaia Iva annab levaate sgisistungjrgu peamistest teema-dest parlamendis.

  6 IRLi siht valimistelKohalike omavalitsuste valimisteni on jnud veel loetud pevad. IRLi esimees Urmas Reinsalu rgib IRLi sihtidest kohalikel valimistel ja sel-lest, kuidas pstitatud eesmrkideni juda.

  8 2013. aasta leriigiline ksitlusTerve suve kuulas IRL inimesi le Eesti, et teada saada, mis kodukohas kige enam muret teeb ja mida teha, et elu lheks paremaks. Mei-le vastas pea 30 000 inimest. Tiit Riisalo annab levaate sellest, mida inimesed arvasid.

  10 Kohalike omavalitsuste valimised 2013IRLi nimekirjas kandideerib 2219 kandidaati, oleme oma nimekirjaga vljas 174 omavalitsuses ning kige rohkem kandidaate on meil Tallin-nas, 230 inimest. Heidame pilgu osa linnade valimisprogrammidele ja linnapeakandidaatidele.

  18 Head Eesti asjad Seekord hobujududest.

  20 Keeruline KrossEerik-Niiles Kross on keeruline. hest kljest saladuste eesriie, teisalt isa-maaline truudus ja vaated, mis pole mgiks ega vahetuseks. Selle Luik vaatab Krossile otsa.

  24 Uued kandidaadid TallinnasAnname lhikese levaate uutest inimestest Eerik-Niiles Krossi mees-konnas.

  28 Tasuta krgharidusSellest sgisest saab IRLi eestvedamisel ppida krgkoolis ppemaksu-vabalt. Tasuta krghariduse tagamaade kohta uurisime reformi eest-vedajalt haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoolt.

  31 Riigigmnaasiumid alustasid1. septembril avati Eestis kolm uhiuut riigigmnaasiumit Viljandis, J-geval ja Haapsalus. Lepingud on slmitud ja juba kivad ettevalmistus-td jrgmiste gmnaasiumite rajamiseks.

  32 Jahimees, osake metsastJahindus on hobi, mis viib inimese metsa ja kasvatab temas vastutus-tunnet nii oma kaaslaste kui ka mbritseva keskkonna ees.

  34 ERSP esimene poliitiline alternatiiv kompartei ainuvalitsuseleMilline oleks Eesti tna, kui ERSPd ei oleks sndinud? Mille poolest oli ERSP asutamine julge, viks elda, et isegi hulljulge samm?

 • Septembri keskel toimus Tallinnas IRLi krist-liku henduse ja partnerite korraldatud rah-vusvaheline konverents Kristliku demokraa-tia panus Phjamaades.

  Konverentsi eesmrk oli tutvustada kristlik-demokraatlikku maailmavaadet laie-male ldsusele. Konverentsil ksitleti nii Eesti kui ka Phjamaade ja Saksa partner -erakondade kogemusi kristlikel vrtustel

  phinevast poliitikast. Teiste seas esinesid ettekannetega peapiiskop Andres Pder, IR-Li esimees Urmas Reinsalu, regionaalminis-ter Siim Kiisler, Europarlamendi liige Tun-ne Kelam, Soome parlamendi liige Peter stman, Rootsi parlamendi liige Annelie Enochsson, IRLi kristliku henduse juhatuse liige Avo prus jt. Konverentsi modereerisid Peeter Vsu ja Kaia Kapsta.

  IRLi naiskogu IREN osaleb rahvusvahelises projektis Rohkem naisi poliitikasse 2014. Koostd tehakse 13 riigi vahel ja projekti eesmrk on toetada naiste aktiivsemat ja tu-lemuslikumat osalemist 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel.

  Projekti raames valmis igal partneril le-vaade naiste poliitilisest aktiivsusest ning se-da pidurdavatest teguritest oma riigis, mida tutvustati septembri keskel toimunud t-

  seminaril Tallinnas. IRENi levaade sndis koosts Tartu likooli sotsioloogide Kairi Kasearu ja Katri Lamesooga.

  Uuringud on nidanud, et kui mujal Eu-roopas huvituvad poliitikast valdavalt me-hed, siis Eestis soolist erinevust praktiliselt ei ole. Seminaril tdeti, et naiste suurem kaasatus ja esindatus poliitikas on erakon-dadele vimalus suurendada oma valijas-konda.

  Naiskogu IREN osaleb projektis Rohkem naisi poliitikasse 2014

  Tulev aasta toob pensionitusu ja palgakasvu2014. aasta riigieelarve keskendub peamiselt inimeste sissetulekute kasvatamisele. Selleks tusevad pensionid jrgmise aasta 1. aprillist 5,8% tstes keskmise vanaduspensioni 354 euroni. Selleks, et keskmine pension siliks tulumaksuvaba, tuseb ka pensionridele ette nhtud tiendav tulumaksuvaba miini-mum. Riigieelarvest palga saajate palgafon-did kasvavad 5,1%. Sealt tuleb raha nii po-litseinike, pstjate kui ka kultuurittajate sissetulekute kasvuks. petajate miinimum-palk kasvab 800 euroni.

  Riigieelarve judis Riigikokku

  Valitsus andis 25. septembril parlamendi-le le 2014. aasta riigieelarve eelnu. Eelar-ve keskne ksimus on inimeste sissetulekute kasvatamine vastutustundlikult ja jtkusuutli-kult. Selleks juhinduti eelarvet koostades sel-lest, et eelarve tasakaalu eesmrgid ei satu ohtu ning et riik ei elaks le oma ju. Tuleva aasta riigieelarve kulude kogumaht on 8,1 miljardit eurot. Eelmise aastaga vrreldes on see pea 400 miljonit eurot ehk le 5% roh-kem. Tulude pool kasvab vrreldes 2013. aastaga 330 miljoni euro vrra ehk 4%.

  Tallinnas toimus konverents kristlikust demokraatiast

  Teele Holmberg valiti leeuroopalise tudengi organisatsiooni juhatusseJuuli lpus valiti Berliinis Euroopa rahvapartei noori koondava tudengiorganisatsiooni Euro-pean Democratic Students (EDS) uus juha-tus. Eestist kandideeris IRL Noori esindav Teele Holmberg, kes valiti paremuselt teise tulemu-sega organisatsiooni aseesimeheks. EDSi juha-tus valitakse heks aastaks.

  SGIS 2013 Konservatiiv

  UUDISED

  4

 • Tavapraselt on sgisistungjrgu keskne teema riigieelarve aru-telu ning sellega seotud seadu-semuudatused. Majanduskasvu

  pidurdumine Eesti peamistel eksporttur-gudel mjutab otseselt ka Eesti olukorda ja maksulaekumisi ning pingestab rii-gieelarvet. Eelarve keskne ksimus on ka see, milliste meetmetega on vimalik suurendada inimeste sissetulekuid ning kuidas teha seda vastutustundlikult ja jtkusuutlikult.

  Jrgmisel aastal tusevad pensionid 5,8%. Et tulumaks pensionitusust oma osa ra ei npistaks, siis suurendame pen-sionite maksuvaba osa 336-lt eurolt 354-le eurole. See on phimtteline otsus, millega tagame, et keskmine pension on maksuva-ba. Suure tenosusega suudame suuren-dada riigisektori ttajate palgaraha vhe-malt 5%. Meie jaoks on oluline petajate, pstjate ja politseinike palgatus.

  Ka haridudes ootavad parlamenti ees olulised ksimused. Oleme kokku leppi-nud, et enne uut aastat leiame lahendused ldhariduskoolide rahastamismudelile. Selle eesmrk on kasutada riigipoolset haridusraha mistlikult ning seelbi tsta petajate palka. Lisaks loodame aasta lpus juda ka alusharidusseaduse muu-datuse aruteluni.

  Eeldatavalt juab sellel sgisel parla-mendi lauale ka uus lastekaitseseadus. Ku-

  na tegemist on tiesti uue seadusega ning ka uue, kaasaegsema ja tpsema lhenemi-sega, siis on arutelud ilmselt vga phimt-telised ja valdkonda svitsi analsivad.

  Juba kevadel alustasime olulise tee-maga, mis puudutab erakonna- ja va-limisseaduse ksimusi. Tahame muuta erakondade rahastamise reeglid ja vli-sed kontrollivimalused veelgi selgemaks ning avalikkusele paremini jlgitavaks.

  Oleme teinud ettepaneku alandada erakonna loomiseks vajaliku liikmete ar-vu 1000-lt 500-le. Samuti on IRL vlja pakkunud idee muuta riigikogu valimistel valimisnimekirjad tiesti avatuks. See t-hendab, et ringkonnas jagamata jnud nn poolikud kohad jaotatakse vastavalt sellele, kes kogub proportsionaalselt oma ringkonna suurusega kige rohkem hli.

  Jtkuvalt on parlamendi thelepanu

  all Eesti julgeolek. Maailmas pingestu-vad suhted ja sjakolded, aga ka ni-teks keskkonnariskid sunnivad tpsemalt analsima meie regiooni turvariske. Vliskomisjoni juhtimisel valmistatakse valitsusele ette soovitused nende riskide vhendamiseks.