of 16/16
Kulturarv i Motala Sevärdheter och museer centralt och i omgivningarna

Kulturarv i Motala

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sevärdheter och museer centralt och i omgivningarna

Text of Kulturarv i Motala

 • Motalas kulturarv | 1motala.seKulturarv i Motala Sevrdheter och museer centralt och i omgivningarna

 • Kulturmiljer av riksintresse!Nr ett omrde klassas som riksintresse innebr det att

  kulturmiljn i omrdet r unik eller av srskild betydelse fr

  lnet, landet eller internationellt sett.

  I Sverige finns ca 1700 riksintressanta kulturmiljomrden.

  Ett 90-tal av dessa ligger i stergtland.

  Riksintressena ska representera hela landets historia, frn

  stenlder till nutid. De ska skdliggra hur vi genom

  rhundradena utnyttjat naturens resurser, olika tiders nrings-

  liv och sociala villkor, byggnadsskick samt estetiska ideal.

  I Motala med omgivningar finns fem unika kulturmiljer, klassade som riksintresse omrden! De r Gta kanal, Ulfsa, Medevi brunn, Godegrd och Tjllmo. Bland dessa domine-rar Gta kanal som r av stort teknikhistoriskt vrde. Lngs kanalen genom staden frn Motala hamns magasin, Gta kanal bolagshuset och slussvaktmstarbostllen finner man ven parkomrdet lngs Gta kanal med Baltzar von Platens grav och hela gamla Motala verkstadsomrdet till Borenshults slus-sar. I ster har vi kanalomrdet i Borensberg, med anrika Gta Hotell, Gstgivaregrden lngs Motala strm, stenbroar och Ns kraftstation. I nrheten finns ven Brunneby herrgrd med medeltida grdskyrka.

  Vid Borens sdra strand ligger Ulvsa med lmningar frn tidig storgrd. Hr bodde Birgitta Birgersdotter, senare den he-liga Birgitta, idag kan man se resterna av den medeltida befsta grd som var hennes hem. I omrdet finns ven Ekebyborna kyrka och den gamla prstgrden samt gravflt frn ldre och yngre jrnlder.

  I norra delen av kommunen finns Medevi brunn, nordens ldsta hlsobrunn. Hr finns ett 80-tal byggnader placerade enligt ursprunglig byggnadsplan frn 1700-talet med bl.a Stora matsalen, kyrka och hgbrunn samt bostadshus frn 1700-talet.

  Av riksintresse r ven Godegrd steri med herrgrd frn 1720-talet, engelsk park och ldre bruksmilj ssom spikbod. Tillsammans med Tjllmo var hr en gng centrum fr stgta bergslag. Kring Tjllmo kyrka med medeltida anor finns prst-grd, skola och tiondebod frn 1600 -1800- talen. I samhllet finns ven tingshus och gstgivaregrd frn 1700-talet.

  Vlkomna till vra unika kulturarv!

  2 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 3

 • Kulturmiljer av riksintresse!Nr ett omrde klassas som riksintresse innebr det att

  kulturmiljn i omrdet r unik eller av srskild betydelse fr

  lnet, landet eller internationellt sett.

  I Sverige finns ca 1700 riksintressanta kulturmiljomrden.

  Ett 90-tal av dessa ligger i stergtland.

  Riksintressena ska representera hela landets historia, frn

  stenlder till nutid. De ska skdliggra hur vi genom

  rhundradena utnyttjat naturens resurser, olika tiders nrings-

  liv och sociala villkor, byggnadsskick samt estetiska ideal.

  I Motala med omgivningar finns fem unika kulturmiljer, klassade som riksintresse omrden! De r Gta kanal, Ulfsa, Medevi brunn, Godegrd och Tjllmo. Bland dessa domine-rar Gta kanal som r av stort teknikhistoriskt vrde. Lngs kanalen genom staden frn Motala hamns magasin, Gta kanal bolagshuset och slussvaktmstarbostllen finner man ven parkomrdet lngs Gta kanal med Baltzar von Platens grav och hela gamla Motala verkstadsomrdet till Borenshults slus-sar. I ster har vi kanalomrdet i Borensberg, med anrika Gta Hotell, Gstgivaregrden lngs Motala strm, stenbroar och Ns kraftstation. I nrheten finns ven Brunneby herrgrd med medeltida grdskyrka.

  Vid Borens sdra strand ligger Ulvsa med lmningar frn tidig storgrd. Hr bodde Birgitta Birgersdotter, senare den he-liga Birgitta, idag kan man se resterna av den medeltida befsta grd som var hennes hem. I omrdet finns ven Ekebyborna kyrka och den gamla prstgrden samt gravflt frn ldre och yngre jrnlder.

  I norra delen av kommunen finns Medevi brunn, nordens ldsta hlsobrunn. Hr finns ett 80-tal byggnader placerade enligt ursprunglig byggnadsplan frn 1700-talet med bl.a Stora matsalen, kyrka och hgbrunn samt bostadshus frn 1700-talet.

  Av riksintresse r ven Godegrd steri med herrgrd frn 1720-talet, engelsk park och ldre bruksmilj ssom spikbod. Tillsammans med Tjllmo var hr en gng centrum fr stgta bergslag. Kring Tjllmo kyrka med medeltida anor finns prst-grd, skola och tiondebod frn 1600 -1800- talen. I samhllet finns ven tingshus och gstgivaregrd frn 1700-talet.

  Vlkomna till vra unika kulturarv!

  2 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 3

 • ByggnadsminnenDet r en nationell angelgenhet att skydda och vrda vr kulturmilj. Ansvaret fr detta delas

  av alla. Svl enskilda som myndigheter skall visa hnsyn och aktsamhet mot kulturmiljn.

  Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en srskilt mrklig och vrdefull byggnad,

  bebyggelsemilj, kyrkomilj, park, trdgrd eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne.

  Kravet r att miljn r mycket vlbevarad eller haft en srskild betydelse. I Motala r fr nrva-

  rande fljande miljer klassade som byggnadsminnen. De flesta r i privat go.

  1. Ekebyborna gamla prstgrdEkebyborna gamla prstgrd ligger p en udde vid sjn Boren. Huvudbyggnaden frn 1735 har bevarats med ursprunglig planls-ning och ldre fast inredning som eldstder, snickerier och drrar.

  2. Gamla Folkets husMotala gamla Folkets hus r ett av landets ldsta autentiskt bevarade. Det uppfrdes 1907 av Freningen Folkets Hus vid Motala Verkstad efter ritningar av ingenjren Lars Kolmodin.

  Byggnaden uppvisar flera typiska drag fr tidens Folkets Hus-lokaler och kan ses som ett uttryck fr arbetarrrelsens starka stllning i Motala.

  3. Johannisbergs herrgrdJohannisbergs herrgrd r en funktionellt framvuxen och vl sammanhllen bebyggelseenhet bestende av huvudbyggnad och fyra flygelbyggnader kring en p-pen grusgrd.

  Byggnaderna har tillkommit mel-lan brjan av 1700-talet och tidigt 1800-tal och br p kulturhisto-riska vrden frn olika tidsskeden.

  4. Godegrds steriByggnadsbestndet vid Godegrd har kommit till mellan 1600- och 1800-ta-len. Herrgrden bestr av en huvudbyggnad frn 1725 och tv flyglar som uppfrts ngot senare. Dessutom finns stora delar av bruksbebyggelsen kvar i form av magasin, stlugnar, ekonomibyggnader och arbetar-bostder.

  5. Medevi brunnMedevi brunn r Sveriges ldsta hlsobrunn, grundad av Urban Hjrne 1678. Brunns-miljn innehller en unik samling byggnader med skilda funktioner, uppfrda mellan 1690-talet och senare delen av 1800-talet. Bebyggelsen och omrdet som helhet har mycket att bertta om ldre tiders samhllsliv.

  6. Olivehults herrgrdOlivehults steri byggdes p 1650-talet och uppkal-lades efter grundaren Hans Mnsson Oliveblad. Grdens huvudbyggnad har byggts till p 1780-talet och innehller bevarad inredning frn tidigt 1700-tal och framt. Till byggnadsminnet hr bl.a. en vderria frn 1837, en av lnets f bevarade.

  4 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 5motala.se motala.se

 • ByggnadsminnenDet r en nationell angelgenhet att skydda och vrda vr kulturmilj. Ansvaret fr detta delas

  av alla. Svl enskilda som myndigheter skall visa hnsyn och aktsamhet mot kulturmiljn.

  Lagen om kulturminnen (SFS1988.950) anger att en srskilt mrklig och vrdefull byggnad,

  bebyggelsemilj, kyrkomilj, park, trdgrd eller liknande kan skyddas som ett byggnadsminne.

  Kravet r att miljn r mycket vlbevarad eller haft en srskild betydelse. I Motala r fr nrva-

  rande fljande miljer klassade som byggnadsminnen. De flesta r i privat go.

  1. Ekebyborna gamla prstgrdEkebyborna gamla prstgrd ligger p en udde vid sjn Boren. Huvudbyggnaden frn 1735 har bevarats med ursprunglig planls-ning och ldre fast inredning som eldstder, snickerier och drrar.

  2. Gamla Folkets husMotala gamla Folkets hus r ett av landets ldsta autentiskt bevarade. Det uppfrdes 1907 av Freningen Folkets Hus vid Motala Verkstad efter ritningar av ingenjren Lars Kolmodin.

  Byggnaden uppvisar flera typiska drag fr tidens Folkets Hus-lokaler och kan ses som ett uttryck fr arbetarrrelsens starka stllning i Motala.

  3. Johannisbergs herrgrdJohannisbergs herrgrd r en funktionellt framvuxen och vl sammanhllen bebyggelseenhet bestende av huvudbyggnad och fyra flygelbyggnader kring en p-pen grusgrd.

  Byggnaderna har tillkommit mel-lan brjan av 1700-talet och tidigt 1800-tal och br p kulturhisto-riska vrden frn olika tidsskeden.

  4. Godegrds steriByggnadsbestndet vid Godegrd har kommit till mellan 1600- och 1800-ta-len. Herrgrden bestr av en huvudbyggnad frn 1725 och tv flyglar som uppfrts ngot senare. Dessutom finns stora delar av bruksbebyggelsen kvar i form av magasin, stlugnar, ekonomibyggnader och arbetar-bostder.

  5. Medevi brunnMedevi brunn r Sveriges ldsta hlsobrunn, grundad av Urban Hjrne 1678. Brunns-miljn innehller en unik samling byggnader med skilda funktioner, uppfrda mellan 1690-talet och senare delen av 1800-talet. Bebyggelsen och omrdet som helhet har mycket att bertta om ldre tiders samhllsliv.

  6. Olivehults herrgrdOlivehults steri byggdes p 1650-talet och uppkal-lades efter grundaren Hans Mnsson Oliveblad. Grdens huvudbyggnad har byggts till p 1780-talet och innehller bevarad inredning frn tidigt 1700-tal och framt. Till byggnadsminnet hr bl.a. en vderria frn 1837, en av lnets f bevarade.

  4 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 5motala.se motala.se

 • 8. vralidSedan Verner von Heidenstams dd 1940 str hans hem vralid orrt som museum. Huvud-byggnaden blev frdig 1925 och r byggd efter frfattarens egna skisser. Till byggnadsminnet hr frutom bostadshuset ocks Heidanstams gravmonument samt ett antal ldre uthus och ekonomibyggnader.

  Mer finns att lsa om dessa byggnadsminnen p Lnsstyrelsen i stergtlands hemsida.

  6 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 7motala.se motala.se

  KyrkorVstra stergtland har mnga kyrkor med

  medeltida anor, ngra av dem r bland de

  ldsta kyrkorna i landet. Hr fljer en kort

  beskrivning av intressanta kyrkor i Motala

  med omnejd.

  9. Ask kyrkaKyrkan uppfrdes under 1100-talets andra hlft och rknas till stergtlands frnmsta och r en av tre romanska kyrkor med torn i ster. Vggmlningarna i kyrkan har tillskrivits mster Amund och tillkom p 1490-talet. I vapenhuset finns ven en medeltida rikt deko-rerad jrnbeslagen drr.

  10. Brunneby kyrkaGrdskyrka frn 1200-talet ombyggd p 1400-talet. De mycket speciella takryttare som finns bevarade tillkom 1747. Under 1800-talet revs inventarierna och kyrkan byggdes om fr att bli magasin till Brunneby grd.

  11. Ekebyborna kyrka Sannolikt uppfrd i mitten av 1100-talet tillbyggd ett flertal gnger. I ett tornrum finns S:t Birgittas bnekammare.De vackra kalkmlningarna mlades i brjan p 1400-talet frmodligen av elever till den s k Risingemstaren och mster Amund.Altartavlan r mlad av Pehr Hrberg 1804.

  12. Charlottenborgs kyrkaUppfrd 1988 ritad av arkitekterna Gsta Eriksson och Bengt Linder i senmodernismens fria formsprk r av stort kulturhistoriskt vrde. Kyrkan r rundad enligt rundkyrkans form med snedskuret tak. Ljuset r centralt och i fasteti-dens violetta frg, drrarna i kyrkan r i grnt och symboliserar vxandet.

  13. Fivelstad kyrkaDen ursprungliga kyrkan tros vara uppfrd p kungligt initiativ. Den medeltida kyrkan blev

  7. Ulvsa slott Den imponerande huvudbyggnaden p Ulvsa har anor frn 1500-talet och har i olika etapper byggts till under 1700- och 1800-talen.

  Anlggningen omfattar en engelsk park och vlbevarat byggnadsbestnd som inkluderar byggnader av skiftande lder och historisk funktion.

 • 8. vralidSedan Verner von Heidenstams dd 1940 str hans hem vralid orrt som museum. Huvud-byggnaden blev frdig 1925 och r byggd efter frfattarens egna skisser. Till byggnadsminnet hr frutom bostadshuset ocks Heidanstams gravmonument samt ett antal ldre uthus och ekonomibyggnader.

  Mer finns att lsa om dessa byggnadsminnen p Lnsstyrelsen i stergtlands hemsida.

  6 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 7motala.se motala.se

  KyrkorVstra stergtland har mnga kyrkor med

  medeltida anor, ngra av dem r bland de

  ldsta kyrkorna i landet. Hr fljer en kort

  beskrivning av intressanta kyrkor i Motala

  med omnejd.

  9. Ask kyrkaKyrkan uppfrdes under 1100-talets andra hlft och rknas till stergtlands frnmsta och r en av tre romanska kyrkor med torn i ster. Vggmlningarna i kyrkan har tillskrivits mster Amund och tillkom p 1490-talet. I vapenhuset finns ven en medeltida rikt deko-rerad jrnbeslagen drr.

  10. Brunneby kyrkaGrdskyrka frn 1200-talet ombyggd p 1400-talet. De mycket speciella takryttare som finns bevarade tillkom 1747. Under 1800-talet revs inventarierna och kyrkan byggdes om fr att bli magasin till Brunneby grd.

  11. Ekebyborna kyrka Sannolikt uppfrd i mitten av 1100-talet tillbyggd ett flertal gnger. I ett tornrum finns S:t Birgittas bnekammare.De vackra kalkmlningarna mlades i brjan p 1400-talet frmodligen av elever till den s k Risingemstaren och mster Amund.Altartavlan r mlad av Pehr Hrberg 1804.

  12. Charlottenborgs kyrkaUppfrd 1988 ritad av arkitekterna Gsta Eriksson och Bengt Linder i senmodernismens fria formsprk r av stort kulturhistoriskt vrde. Kyrkan r rundad enligt rundkyrkans form med snedskuret tak. Ljuset r centralt och i fasteti-dens violetta frg, drrarna i kyrkan r i grnt och symboliserar vxandet.

  13. Fivelstad kyrkaDen ursprungliga kyrkan tros vara uppfrd p kungligt initiativ. Den medeltida kyrkan blev

  7. Ulvsa slott Den imponerande huvudbyggnaden p Ulvsa har anor frn 1500-talet och har i olika etapper byggts till under 1700- och 1800-talen.

  Anlggningen omfattar en engelsk park och vlbevarat byggnadsbestnd som inkluderar byggnader av skiftande lder och historisk funktion.

 • under 1800-talet fr liten 1882 uppfrdes den nya strre kyrkan ritad av arkitekten Albert Trnqvist, det medeltida tornet behlls. Rester av s k Eskilstunakistor finns samt gravhll med fr stergtland ovanlig stavkors. En igen-murad ppning fr en emporielktare (lktare frbehllen stormannen och byggherren med familj) syns i tornet.

  14. Fornsa kyrkaByggd i mitten av 1100-talet. ver valven i kyr-korummet finns bevarade romanska kalkml-ningar utfrda i al fresco teknik av mycket hg kvalitet.. Tv romanska drrar med jrnsmide finns. Tornet tillkom vid ombyggnation 1901. Dopfunt i tr tillverkad av Carl Gustaf Westell, son till klockaren i Fornsa Kyrkomiljn inkl. den gamla lanthandeln visar p kyrkan som ortens centrum.

  15. Godegrds kyrka Sgs vara invigd 1251, har idag en T-formad plan frn 1700-talet, saknar torn men har istllet i anslutning till kyrkan en klockstapel. Slkterna de Geer och Grill, tidigare gare till Godegrds steri har haft stort inflytande p kyrkan. Hr finns ven en altartavla av Per Hrberg.

  16. Klockrike kyrkaEn av de strsta landsortskyrkorna i lnet, uppfrd 1826 norr om den medtida kyrka som revs, arkitekten var Samuel Enander. Kyrkan r ett vlbevart exempel p stram nyklassicism. Hr finns ovanliga mlningar i koret samt spr av herrskapslktare. Inredningen r original och fr vrigt finns mycket av den lderdomliga prgeln kvar .

  17. Kristbergs kyrkaKyrkan har sedan medeltiden byggts om som de flesta kyrkor. Tornet, i fr stergtland ovanlig form, r frn brjan av 1200-talet. Kyrkorum-met prglas av den omfattande ombyggnaden under 1700-talet , bl a med tidstypiskt tresidigt kor. Taket har mycket vlbevarade barockml-ningar av Anders Wikstrm..

  Kyrkan, kyrkogrden, gravkapell, kyrkstall tillsammans med f d skolan, f d prstgrd Krist-bergs rusthll visar p kyrkplatsens centrala roll.

  18. Lnss kyrkaUrsprungligen uppfrd under frsta hlften av 1100-talet, den lilla romanska kyrkan genomgick som s mnga kyrkor omfattande ombyggnation under 1700-talet fr att passa en vxande befolkning. Dopfunt i tr tillverkad av Carl Gustaf Westell frn Fornsa, altaruppsats av Pehr Hrberg 1804. I kyrkomil-jn har funnits tingshus, fjrdingsmansbostlle och galgbacke. En stad ska enligt sgnen ha funnits vid platsen med kungsgrd, stenlagda gator och torg. 1998 fann man en s k paxtavla frn katolsk tid.

  19. Medevi brunn kyrka/kapellByggt 1771 ligger vid stora gngen i Medevi brunn r en del av Hedvig Eleonoras stadsplan frn 1693. Kor saknas, kyrkorummets lnghus r symetriskt med en altarpredikstol (en av fyra i stergtland) p norrvggen frn 1807. Detta

  r ett gott exempel p gustaviansk spartansk inredning.Votivskeppet frn 1700-talet i taket lr vara tillverkat av en straffnge i Vadstena.

  20. Motala kyrkaDe ldsta delarna av kyrkan r sannolikt frn 1200-talets frsta hlft, 1774 byggdes den nuvarande kyrkan fr att senare frses med torn 1846 med nygotisk prgel. Ombyggnationer och renoveringar har efter detta gjorts vid ett flertal tillfllen bl.a av lokala byggmstarna Ny-strm. Inventarier och inredning har donerats av garna till socknens stora grdar ssom Ku-gelhielm och Gyllenram samt Motala Verkstad. Kyrkotextilier av hg konstnrlig kvalitet av textilkonstnren Sten Kauppi tillhr kyrkan.

  21. Tjllmo kyrkaKyrkan r uppfrd i slutet av 1200-talet, blev under 1400-talet tvskeppig och valvslagen samt frsgs med kalkmlningar. Kyrkan tillbyggdes under 1700-talet med korsarmar och torn. Under 1950-talet gjordes omfattande renoveringsarbeten. En lderdomlig prstgrds-milj omger kyrkan.

  22. Varv-Styra kyrka1862 slogs Varv och Styra socknar samman, de medeltida kyrkorna revs och en gemensam kyrka uppfrdes. Stilen r nyklassicisism med tidstypiska inslag av nygotik. Interirens karak-tr har behllits ven efter senare renoveringar. Dopfunt och gravhll r tillverkade i Michael Hakes verkstad i Sknninge och har drigenom stora regionala och konsthistoriska vrden. Kring kyrkan finns tre skolbyggnader frn olika epoker.

  23. Vinnerstad kyrkar sannolikt frn 1100-talets andra hlft och r en viktig klla till kunskap om medeltida byggnadsteknik. Den pkostade portalen med

  halvkolonner p en bas av stende djur, kapitl i form av mnniskohuvuden och gapande odjur r ett msterligt medeltida stenhuggeriarbete. Kyrkan karaktriseras fr vrigt av 1950-talets restaureringsideal.

  24. Vstra Ny kyrkaTroligen uppfrd under andra hlften av1200-talet som en salskyrka. Kyrkorummet prglas av tiden runt r 1800 med sparsamt dekorerat tunnvalv och interir. ven denna kyrka har en altartavla mlad av Pehr Hrberg. Sder om kyrkan r en klockstapel placerad.

  25. Vstra Stenby kyrkaDen nyklassiscistiska kyrkan byggdes i brjan av 1800-talet p platsen fr den tidigmedeltida Klvestens kyrka efter sammanslagningen av Klvesten och Stens socknar. Det medeltida tornet sparades, mjligtvis kan det ha funnits en lktare fr bygdens stormansslkt. Dopfunt frn Michael Hakes verkstad i Sknninge finns ven i denna kyrka. En runsten och en hll till en s k Eskilstunakista finns bevarade. Den medeltida offerkllan strax vster om kyrkan kallas Birgittas klla.

  26. lvestad kyrkaKyrkan frstrdes i en brand 2007 och r nyin-vigd 2011. Tornet frn 1200-talet kunde rddas och har terftt en medeltida typ av tornhuva, med plats fr fyra klockor. Den ursprungliga kyrkan var frmodligen frn 1100-talet, om-byggd p 1700-talet fr att terigen efter bran-den terg till en medeltida storlek. Inventarier som altarskp frn 1400-talet kunde rddas.

  Mer finns att lsa i bl. a. kyrkoinventeringarna

  fr respektive kyrka som finns tillgngliga p

  lnsstyrelsen i stergtland samt Linkpings

  stifts hemsidor.

  8 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 9motala.se motala.se

 • under 1800-talet fr liten 1882 uppfrdes den nya strre kyrkan ritad av arkitekten Albert Trnqvist, det medeltida tornet behlls. Rester av s k Eskilstunakistor finns samt gravhll med fr stergtland ovanlig stavkors. En igen-murad ppning fr en emporielktare (lktare frbehllen stormannen och byggherren med familj) syns i tornet.

  14. Fornsa kyrkaByggd i mitten av 1100-talet. ver valven i kyr-korummet finns bevarade romanska kalkml-ningar utfrda i al fresco teknik av mycket hg kvalitet.. Tv romanska drrar med jrnsmide finns. Tornet tillkom vid ombyggnation 1901. Dopfunt i tr tillverkad av Carl Gustaf Westell, son till klockaren i Fornsa Kyrkomiljn inkl. den gamla lanthandeln visar p kyrkan som ortens centrum.

  15. Godegrds kyrka Sgs vara invigd 1251, har idag en T-formad plan frn 1700-talet, saknar torn men har istllet i anslutning till kyrkan en klockstapel. Slkterna de Geer och Grill, tidigare gare till Godegrds steri har haft stort inflytande p kyrkan. Hr finns ven en altartavla av Per Hrberg.

  16. Klockrike kyrkaEn av de strsta landsortskyrkorna i lnet, uppfrd 1826 norr om den medtida kyrka som revs, arkitekten var Samuel Enander. Kyrkan r ett vlbevart exempel p stram nyklassicism. Hr finns ovanliga mlningar i koret samt spr av herrskapslktare. Inredningen r original och fr vrigt finns mycket av den lderdomliga prgeln kvar .

  17. Kristbergs kyrkaKyrkan har sedan medeltiden byggts om som de flesta kyrkor. Tornet, i fr stergtland ovanlig form, r frn brjan av 1200-talet. Kyrkorum-met prglas av den omfattande ombyggnaden under 1700-talet , bl a med tidstypiskt tresidigt kor. Taket har mycket vlbevarade barockml-ningar av Anders Wikstrm..

  Kyrkan, kyrkogrden, gravkapell, kyrkstall tillsammans med f d skolan, f d prstgrd Krist-bergs rusthll visar p kyrkplatsens centrala roll.

  18. Lnss kyrkaUrsprungligen uppfrd under frsta hlften av 1100-talet, den lilla romanska kyrkan genomgick som s mnga kyrkor omfattande ombyggnation under 1700-talet fr att passa en vxande befolkning. Dopfunt i tr tillverkad av Carl Gustaf Westell frn Fornsa, altaruppsats av Pehr Hrberg 1804. I kyrkomil-jn har funnits tingshus, fjrdingsmansbostlle och galgbacke. En stad ska enligt sgnen ha funnits vid platsen med kungsgrd, stenlagda gator och torg. 1998 fann man en s k paxtavla frn katolsk tid.

  19. Medevi brunn kyrka/kapellByggt 1771 ligger vid stora gngen i Medevi brunn r en del av Hedvig Eleonoras stadsplan frn 1693. Kor saknas, kyrkorummets lnghus r symetriskt med en altarpredikstol (en av fyra i stergtland) p norrvggen frn 1807. Detta

  r ett gott exempel p gustaviansk spartansk inredning.Votivskeppet frn 1700-talet i taket lr vara tillverkat av en straffnge i Vadstena.

  20. Motala kyrkaDe ldsta delarna av kyrkan r sannolikt frn 1200-talets frsta hlft, 1774 byggdes den nuvarande kyrkan fr att senare frses med torn 1846 med nygotisk prgel. Ombyggnationer och renoveringar har efter detta gjorts vid ett flertal tillfllen bl.a av lokala byggmstarna Ny-strm. Inventarier och inredning har donerats av garna till socknens stora grdar ssom Ku-gelhielm och Gyllenram samt Motala Verkstad. Kyrkotextilier av hg konstnrlig kvalitet av textilkonstnren Sten Kauppi tillhr kyrkan.

  21. Tjllmo kyrkaKyrkan r uppfrd i slutet av 1200-talet, blev under 1400-talet tvskeppig och valvslagen samt frsgs med kalkmlningar. Kyrkan tillbyggdes under 1700-talet med korsarmar och torn. Under 1950-talet gjordes omfattande renoveringsarbeten. En lderdomlig prstgrds-milj omger kyrkan.

  22. Varv-Styra kyrka1862 slogs Varv och Styra socknar samman, de medeltida kyrkorna revs och en gemensam kyrka uppfrdes. Stilen r nyklassicisism med tidstypiska inslag av nygotik. Interirens karak-tr har behllits ven efter senare renoveringar. Dopfunt och gravhll r tillverkade i Michael Hakes verkstad i Sknninge och har drigenom stora regionala och konsthistoriska vrden. Kring kyrkan finns tre skolbyggnader frn olika epoker.

  23. Vinnerstad kyrkar sannolikt frn 1100-talets andra hlft och r en viktig klla till kunskap om medeltida byggnadsteknik. Den pkostade portalen med

  halvkolonner p en bas av stende djur, kapitl i form av mnniskohuvuden och gapande odjur r ett msterligt medeltida stenhuggeriarbete. Kyrkan karaktriseras fr vrigt av 1950-talets restaureringsideal.

  24. Vstra Ny kyrkaTroligen uppfrd under andra hlften av1200-talet som en salskyrka. Kyrkorummet prglas av tiden runt r 1800 med sparsamt dekorerat tunnvalv och interir. ven denna kyrka har en altartavla mlad av Pehr Hrberg. Sder om kyrkan r en klockstapel placerad.

  25. Vstra Stenby kyrkaDen nyklassiscistiska kyrkan byggdes i brjan av 1800-talet p platsen fr den tidigmedeltida Klvestens kyrka efter sammanslagningen av Klvesten och Stens socknar. Det medeltida tornet sparades, mjligtvis kan det ha funnits en lktare fr bygdens stormansslkt. Dopfunt frn Michael Hakes verkstad i Sknninge finns ven i denna kyrka. En runsten och en hll till en s k Eskilstunakista finns bevarade. Den medeltida offerkllan strax vster om kyrkan kallas Birgittas klla.

  26. lvestad kyrkaKyrkan frstrdes i en brand 2007 och r nyin-vigd 2011. Tornet frn 1200-talet kunde rddas och har terftt en medeltida typ av tornhuva, med plats fr fyra klockor. Den ursprungliga kyrkan var frmodligen frn 1100-talet, om-byggd p 1700-talet fr att terigen efter bran-den terg till en medeltida storlek. Inventarier som altarskp frn 1400-talet kunde rddas.

  Mer finns att lsa i bl. a. kyrkoinventeringarna

  fr respektive kyrka som finns tillgngliga p

  lnsstyrelsen i stergtland samt Linkpings

  stifts hemsidor.

  8 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 9motala.se motala.se

 • Museer och hembygdsgrdarDet finns ett flertal museer i Motala kommun.

  Mnga drivs av hembygdsfreningar

  och privata samlare. Flera hembygdsgrdar

  driver museiverksamhet i mindre skala och

  finns inte med hr.

  27. Charlottenborgs slottGr ett besk p Charlottenborgs slott. Hr visas flera utstllningar, man kan bl.a. se fan-tastiska trsniderier gjorda av konstnrinnan Jungfru Sophia Isberg, samt god svensk konst med lokal anknytning. Det finns ven en unik och omfattande fgelsamling, skolsal och en stor dockskpsamling. Dessutom visas freml frn olika epoker i Motalas historia.www.motalamuseum.com

  28. Gta kanalutstllningenDet frsta spadtaget till Gta kanal togs i Motala fr 200 r sedan. I Gta kanal utstllningen fr du ta del av Gta kanals fantastiska historia. Mt kanalgrvarna i arbete och Gta kanals grundare Baltzar von Platen sjlv i de uppbyggda milj-erna. Utstllningen r inrymd i tv paviljonger intill kanalen i Dockan omrdet, mellan Borens-hults slussar och Motala gsthamn i Vttern.www.gotakanal.se

  5. Medevi brunnMedevi Brunn grundades redan 1678 som Sveriges ldsta hlsobrunn och n idag kan du dricka det hlsobringande vattnet, lyssna till Sveriges ldsta Brunnsorkester i den lummiga parken och g med i den anrika Grtlunken. Besk lasarettsmuseet, apoteket och Brunns-kyrkan och upplev kulturen p Medevi brunn. Miljn bjuder in dig till en tidsresa tillbaka i historien. www.medevibrunn.se

  10 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 11motala.se

  29. Motala IndustrimuseumP gamla Motala verkstadsomrdet intill Gta kanal, finns industrimuseet. Hr visas frmst freml frn gamla Motala Verkstad Sveriges Verkstadsindustris vagga.

  Hr finns exempel p Motala Verkstads omfattande produktion och hga kvalitet samt fotoutstllningar.www.motala-industrimuseum.com

  30. Motala motormuseumUpplev 2000 kvadratmeter utstllningsyta fylld med bilar, racerfordon, motorcyklar, lek-saker, radioapparater, kameror, modellbilar, - flygplan och kuriosa, allt i en hrlig blandning och det mesta i sin rtta milj. Hr finns b.la. en av Sveriges strsta samlingar av Rolls Royce, utstllningen innehller bilar frn 1927 och nyare! www.motormuseum.se

 • Museer och hembygdsgrdarDet finns ett flertal museer i Motala kommun.

  Mnga drivs av hembygdsfreningar

  och privata samlare. Flera hembygdsgrdar

  driver museiverksamhet i mindre skala och

  finns inte med hr.

  27. Charlottenborgs slottGr ett besk p Charlottenborgs slott. Hr visas flera utstllningar, man kan bl.a. se fan-tastiska trsniderier gjorda av konstnrinnan Jungfru Sophia Isberg, samt god svensk konst med lokal anknytning. Det finns ven en unik och omfattande fgelsamling, skolsal och en stor dockskpsamling. Dessutom visas freml frn olika epoker i Motalas historia.www.motalamuseum.com

  28. Gta kanalutstllningenDet frsta spadtaget till Gta kanal togs i Motala fr 200 r sedan. I Gta kanal utstllningen fr du ta del av Gta kanals fantastiska historia. Mt kanalgrvarna i arbete och Gta kanals grundare Baltzar von Platen sjlv i de uppbyggda milj-erna. Utstllningen r inrymd i tv paviljonger intill kanalen i Dockan omrdet, mellan Borens-hults slussar och Motala gsthamn i Vttern.www.gotakanal.se

  5. Medevi brunnMedevi Brunn grundades redan 1678 som Sveriges ldsta hlsobrunn och n idag kan du dricka det hlsobringande vattnet, lyssna till Sveriges ldsta Brunnsorkester i den lummiga parken och g med i den anrika Grtlunken. Besk lasarettsmuseet, apoteket och Brunns-kyrkan och upplev kulturen p Medevi brunn. Miljn bjuder in dig till en tidsresa tillbaka i historien. www.medevibrunn.se

  10 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 11motala.se

  29. Motala IndustrimuseumP gamla Motala verkstadsomrdet intill Gta kanal, finns industrimuseet. Hr visas frmst freml frn gamla Motala Verkstad Sveriges Verkstadsindustris vagga.

  Hr finns exempel p Motala Verkstads omfattande produktion och hga kvalitet samt fotoutstllningar.www.motala-industrimuseum.com

  30. Motala motormuseumUpplev 2000 kvadratmeter utstllningsyta fylld med bilar, racerfordon, motorcyklar, lek-saker, radioapparater, kameror, modellbilar, - flygplan och kuriosa, allt i en hrlig blandning och det mesta i sin rtta milj. Hr finns b.la. en av Sveriges strsta samlingar av Rolls Royce, utstllningen innehller bilar frn 1927 och nyare! www.motormuseum.se

 • 31. Nubbekullens HembygdsgrdHembygdsgrden r barndomshem t professor August Malmstrm, som bl.a. mlat tavlan Grindslanten. Malmstrm fddes p Nubbe-kullen 1829.

  Hembygdsgrden bestr av en huvudbygg-nad mblerat p ldre vis samt tv flyglar och en ladugrd med loge. Mnga gamla redskap finns frn bygden, bl.a. en snickarbod i ladu-grden och p logen finns museet. P tomten finns ven mnga gamla vxtsorter frn tiden d torpet brukades.

  Vstra Ny Hembygdsfrening skter ven vralids Lantbruksmuseum.www.vastrany.se

  32. Svenskt Porslinsmuseum P Godegrd steri kan du uppleva 250 r av svensk historia i unik milj och beska bde bruksmuseum, vagnsmuseum och porslinsmu-seum. Porslinsmuseet inrymmer en av landets strsta samlingar av svenskt bruksporslin - frn ca 1750 till vra dagar. Hr r de svenska pors-linstillverkarna representerade t ex Rrstrand, Gustavsberg, Gteborg, Gefle, Karlskrona och Lidkping. rtagrden ligger dr den en gng placerades i slutet av 1600-talet. www.godegard.se

  33. Sveriges RundradiomuseumMotala har genom sitt anrop Stockholm-Motala fr evigt etsat sig fast i historien. Flytta dig tillbaka i tiden genom ett besk p den gamla rundradiostationen frn 1927. Idag finns ett museum i stationen dr du bland annat kan se den ursprungliga sndarutrust-ningen. P museet kan du lra dig om radions utveckling, se samlingar av Luxors apparater och ven lyssna till gamla radioprogram.www.motala.se/radiomueum

  34. Tjllmo HembygdsmuseumBesk ett levande hembygdsmuseum belget alldeles intill Tjllmo kyrka. I det fre detta komministerbostllet med anor frn 1600-ta-let visas rika samlingar frn bygden. De visas i bl.a. kk, bibliotek, sal och vvkammare. Ett rum har frvandlats till en tidstypisk skolsal, dr man kan provsitta bde parbnkar och enkla sdana. En unik fotoutstllning finns i ett annat rum. Ett nrliggande och nstan lika ldrat magasin hyser jordbruksmaskiner och gamla redskap. Inne p den kringbyggda Hembygdsparken ligger ett rart litet dagsverks-torp med inredning frn 1800-talet. I Sknnarbo finns ven en vandringsled ge-nom det dramatiskt vackra brukslandskapet.www.tjallmo.info

  35. Borensbergs HembygdsmuseumBorensbergs hembygdsmuseum ligger vackert belget i familjen von Fersens gamla kvarn frn 1775. Kvarnen r placerad mitt emellan Gta Kanal och Motala Strm, ca 1,5 km ster om Borensberg. P museet kan du se interirer frn en smedja, bygdefreml och fotoutstllning. Hr finns jordbruk-, skogsbruk- och hushll-sattribut av olika slag, som vl representerar kulturlandskapet i bygden. Huvudsakligen r f-remlen frn 1800-1900-talet. En fotoutstllning visar Borensberg och bygden runt omkring; en samling glas frn Borensbergs Glasbruk (1899-1952) och en utstllning frn Urmakareskolan i Borensberg.www.borensbergshembygd.com

  36. Utstllningen Verkstadsminnen Motala Verkstad I ord och bild belyser hr utstllningar det sociala livet vid gamla Motala verkstad. Passa ocks p att bese K G Ekbergs ver hundra unika intarsiatavlor med motiv med anknyt-ning till Motala, trakterna kring Motala Verkstad och Medevi brunn.

  Intressefreningen hller till i Varvsbyggna-

  den, en tvvnings timmerbyggnad frn 1824.www.kulturarvostergotland.se

  37. SA FotomuseumPrivat samling gamla fina kameror, filmkame-ror, videokameror, tillbehr och fotoatelje frn Motala, den enda bevarade med utrustning frn 1940-talet, samt bilder frn 1839 och framt.www.safotomuseum.se

  8. vralidNationalskalden Verner von Heidenstams bostad med milsvid utsikt ver Vttern. Huset byggdes enligt Heidenstams skisser och str vlbevarat som han lmnade det vid sin dd 1940. Heidenstams liv och verk. P vralids-dagen som firas rligen den 6 juli p Verner von Heidenstams fdelsedag delas vralidspriset ut till en framstende frfattare eller forskare.www.ovralid.net

  De hembygdsgrdar som inte finns nmnda

  ovan se Motala kommuns och stergtlands

  hembygdsfrbunds hemsidor.

  12 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 13motala.se motala.se

 • 31. Nubbekullens HembygdsgrdHembygdsgrden r barndomshem t professor August Malmstrm, som bl.a. mlat tavlan Grindslanten. Malmstrm fddes p Nubbe-kullen 1829.

  Hembygdsgrden bestr av en huvudbygg-nad mblerat p ldre vis samt tv flyglar och en ladugrd med loge. Mnga gamla redskap finns frn bygden, bl.a. en snickarbod i ladu-grden och p logen finns museet. P tomten finns ven mnga gamla vxtsorter frn tiden d torpet brukades.

  Vstra Ny Hembygdsfrening skter ven vralids Lantbruksmuseum.www.vastrany.se

  32. Svenskt Porslinsmuseum P Godegrd steri kan du uppleva 250 r av svensk historia i unik milj och beska bde bruksmuseum, vagnsmuseum och porslinsmu-seum. Porslinsmuseet inrymmer en av landets strsta samlingar av svenskt bruksporslin - frn ca 1750 till vra dagar. Hr r de svenska pors-linstillverkarna representerade t ex Rrstrand, Gustavsberg, Gteborg, Gefle, Karlskrona och Lidkping. rtagrden ligger dr den en gng placerades i slutet av 1600-talet. www.godegard.se

  33. Sveriges RundradiomuseumMotala har genom sitt anrop Stockholm-Motala fr evigt etsat sig fast i historien. Flytta dig tillbaka i tiden genom ett besk p den gamla rundradiostationen frn 1927. Idag finns ett museum i stationen dr du bland annat kan se den ursprungliga sndarutrust-ningen. P museet kan du lra dig om radions utveckling, se samlingar av Luxors apparater och ven lyssna till gamla radioprogram.www.motala.se/radiomueum

  34. Tjllmo HembygdsmuseumBesk ett levande hembygdsmuseum belget alldeles intill Tjllmo kyrka. I det fre detta komministerbostllet med anor frn 1600-ta-let visas rika samlingar frn bygden. De visas i bl.a. kk, bibliotek, sal och vvkammare. Ett rum har frvandlats till en tidstypisk skolsal, dr man kan provsitta bde parbnkar och enkla sdana. En unik fotoutstllning finns i ett annat rum. Ett nrliggande och nstan lika ldrat magasin hyser jordbruksmaskiner och gamla redskap. Inne p den kringbyggda Hembygdsparken ligger ett rart litet dagsverks-torp med inredning frn 1800-talet. I Sknnarbo finns ven en vandringsled ge-nom det dramatiskt vackra brukslandskapet.www.tjallmo.info

  35. Borensbergs HembygdsmuseumBorensbergs hembygdsmuseum ligger vackert belget i familjen von Fersens gamla kvarn frn 1775. Kvarnen r placerad mitt emellan Gta Kanal och Motala Strm, ca 1,5 km ster om Borensberg. P museet kan du se interirer frn en smedja, bygdefreml och fotoutstllning. Hr finns jordbruk-, skogsbruk- och hushll-sattribut av olika slag, som vl representerar kulturlandskapet i bygden. Huvudsakligen r f-remlen frn 1800-1900-talet. En fotoutstllning visar Borensberg och bygden runt omkring; en samling glas frn Borensbergs Glasbruk (1899-1952) och en utstllning frn Urmakareskolan i Borensberg.www.borensbergshembygd.com

  36. Utstllningen Verkstadsminnen Motala Verkstad I ord och bild belyser hr utstllningar det sociala livet vid gamla Motala verkstad. Passa ocks p att bese K G Ekbergs ver hundra unika intarsiatavlor med motiv med anknyt-ning till Motala, trakterna kring Motala Verkstad och Medevi brunn.

  Intressefreningen hller till i Varvsbyggna-

  den, en tvvnings timmerbyggnad frn 1824.www.kulturarvostergotland.se

  37. SA FotomuseumPrivat samling gamla fina kameror, filmkame-ror, videokameror, tillbehr och fotoatelje frn Motala, den enda bevarade med utrustning frn 1940-talet, samt bilder frn 1839 och framt.www.safotomuseum.se

  8. vralidNationalskalden Verner von Heidenstams bostad med milsvid utsikt ver Vttern. Huset byggdes enligt Heidenstams skisser och str vlbevarat som han lmnade det vid sin dd 1940. Heidenstams liv och verk. P vralids-dagen som firas rligen den 6 juli p Verner von Heidenstams fdelsedag delas vralidspriset ut till en framstende frfattare eller forskare.www.ovralid.net

  De hembygdsgrdar som inte finns nmnda

  ovan se Motala kommuns och stergtlands

  hembygdsfrbunds hemsidor.

  12 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 13motala.se motala.se

 • 14 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 15motala.se motala.se

  Motala

  Medevi

  Nykyrka

  Karlsby

  Godegrd

  Tjllmo

  Borensberg

  Klockrike

  Fornsa

  sterstad

  Boren

  Vttern

  Fgelsta

  34

  50

  50

  32

  211

  Hr hittar du oss

  Byggnadsminnen1. Ekebyborna gamla prstgrd2. Gamla Folkets hus3. Johannisbergs herrgrd4. Godegrds steri5. Medevi brunn6. Olivehults herrgrd7. Ulvsa slott 8. vralid

  Kyrkor9. Ask kyrka10. Brunneby kyrka11. Ekebyborna kyrka 12. Charlottenborgs kyrka13. Fivelstad kyrka14. Fornsa kyrka15. Godegrds kyrka 16. Klockrike kyrka17. Kristbergs kyrka18. Lnss kyrka19. Medevi brunn kyrka/kapell20. Motala kyrka21. Tjllmo kyrka22. Varv-Styra kyrka23. Vinnerstad kyrka24. Vstra Ny kyrka25. Vstra Stenby kyrka26. lvestad kyrka

  Museer och hembygdsgrdar27. Charlottenborgs slott28. Gta kanalutstllningen5. Medevi brunn29. Motala Industrimuseum30. Motala motormuseum31. Nubbekullens Hembygdsgrd32. Svenskt Poslinsmuseum 33. Sveriges Rundradiomuseum34. Tjllmo Hembygdsmuseum35. Borensbergs Hembygdsmuseum36. Utstllningen Verkstadsminnen 37. SA Fotomuseum8. vralid

  5.19.31.

  37.

  24.

  8.

  2./36.28./29.

  27. 12.

  23.

  25.

  20.30.

  22.

  13.26.

  14.

  16.

  10.

  35.

  17.

  6.

  21.34.

  15.4./32.

  7.

  11.

  9.

  18.

  1.

  3.

  33.

 • 14 | Kulturarv i Motala Kulturarv i Motala | 15motala.se motala.se

  Motala

  Medevi

  Nykyrka

  Karlsby

  Godegrd

  Tjllmo

  Borensberg

  Klockrike

  Fornsa

  sterstad

  Boren

  Vttern

  Fgelsta

  34

  50

  50

  32

  211

  Hr hittar du oss

  Byggnadsminnen1. Ekebyborna gamla prstgrd2. Gamla Folkets hus3. Johannisbergs herrgrd4. Godegrds steri5. Medevi brunn6. Olivehults herrgrd7. Ulvsa slott 8. vralid

  Kyrkor9. Ask kyrka10. Brunneby kyrka11. Ekebyborna kyrka 12. Charlottenborgs kyrka13. Fivelstad kyrka14. Fornsa kyrka15. Godegrds kyrka 16. Klockrike kyrka17. Kristbergs kyrka18. Lnss kyrka19. Medevi brunn kyrka/kapell20. Motala kyrka21. Tjllmo kyrka22. Varv-Styra kyrka23. Vinnerstad kyrka24. Vstra Ny kyrka25. Vstra Stenby kyrka26. lvestad kyrka

  Museer och hembygdsgrdar27. Charlottenborgs slott28. Gta kanalutstllningen5. Medevi brunn29. Motala Industrimuseum30. Motala motormuseum31. Nubbekullens Hembygdsgrd32. Svenskt Poslinsmuseum 33. Sveriges Rundradiomuseum34. Tjllmo Hembygdsmuseum35. Borensbergs Hembygdsmuseum36. Utstllningen Verkstadsminnen 37. SA Fotomuseum8. vralid

  5.19.31.

  37.

  24.

  8.

  2./36.28./29.

  27. 12.

  23.

  25.

  20.30.

  22.

  13.26.

  14.

  16.

  10.

  35.

  17.

  6.

  21.34.

  15.4./32.

  7.

  11.

  9.

  18.

  1.

  3.

  33.

 • Mer finns att lsa ur inventeringarna p Lnsstyrelsen stergtland,

  Linkpings stifts hemsidor och motala.se.

  Denna broschyr r producerad av sektor Kultur,

  Bildningsfrvaltningen, Motala kommun 2011

  Foto: Helena Trnqvist Motala kommun,

  Lars Ekelund Lnsstyrelsen stergtland, m.fl.