Ky Nang Khoi Phuc Du Lieu

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Chuyn phc hi d liu bng cc cng c phn mm chuyn dng trn Windows.

  Li ni u:

  Khi bc chn vo nghnh Cng ngh thng tin (CNTT) chc hn tt c mi ngi u phi bit rng

  ngun gc ca nghnh CNTT chnh l thng tin. C th ni trong thi i CNTT bng n nh hin nay,

  vic nm bt cng nhiu thng tin th cng mang li nhng li ch to ln. Chc hn ai cng bit Internet

  chnh l kho lu tr thng tin khng l nht, v phc v cho tt c mi ngi trn hnh tinh, tuy nhin

  i vi mi c nhn, mi doanh nghip u c nhng ni lu tr d liu ring phc v cho nhu cu c

  nhn, hay nhu cu kinh doanh ca doanh nghip. Hu ht nhng thng tin m chng ta lu tr li,

  chng u c mt gi tr { ngha nht nh, thm ch c nhng thng tin d liu c th so snh vi vic

  sng cn vi mt doanh nghip. Ngoi ni lo v bo mt thng tin c nhn, ngi qun tr cn phi quan

  tm mt cch nghim tc v vn mt mt thng tin khi xy ra cc s c v phng tin lu tr hay

  li xut pht do ch quan khin d liu b mt mt, h hng. Vic trang b k nng khi phc thng tin b

  mt mt l mt trong nhng k nng quan trng m ngi lm cng tc trong nghnh CNTT cn trang b.

  Ni Dung:

  Trong cun sch m bn ang cm trn tay, bn c th xem n nh mt cun sch hng dn, khi gp

  cc s c mt mt d liu do xa nhm, ghost nhm, hay b format mt cch v th bn hy m

  cun sch ny ra, bit u n s gip ch phn no cho bn.

  Phn 1: Nhng iu cn phi nm khi xy ra cc li gy mt mt d liu.

  Phn 2: S dng nhng phn mm chuyn dng ph hp khi phc d liu, khi phc ton b, khi

  phc tng phn.

  - Hng dn s dng Phn mm Nucleus Kernel khi phc ton phn.

  - Hng dn s dng phn mm Recovery MyFile khi phc tng phn d liu.

  - Hng dn s dng phn mm Getdataback khi phc cu trc d liu.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Phn 1: Nhng iu lu cn nm trc khi khi phc d liu.

  - Xc nh xem d liu m ta lu tr c lu tr trn phng din vt l no? Hin nay

  chng ta c nhng phng din vt l{ sau c dung lu tr d liu bao gm: a

  cng (HDD,SSD); Th nh (MMC,SD,MicroSD,Compact Flash); Bt nh (USB Flash Disk);

  Bng t (Tape) Trong tt c cc phng din lu tr th hin nay chng ta thng dng

  a cng v bt nh lu tr d liu.

  - Xc nh nh dng lu tr d liu, nh dng chnh m ta thng dng hin nay trn

  Windows l FAT32 v NTFS. Vic xc nh chnh xc nh dng lu tr s gip qu trnh phc

  hi din ra nhanh v chnh xc hn.

  - Xc nh li gy ra mt d liu, cc li bao gm:

  o Li do phng din vt l{, h hng vt l{, y l li mt d liu c t l phc hi li

  d liu mc thp nht, thm ch khng th khi phc c d liu, y l li him

  gp, thng do cc nguyn nhn khch quan.

  o Li xa nhm file, y l li thng gp do cc nguyn nhn ch quan, y cng l

  li c t l phc hi li c d liu mc cao nht, thm ch t l c th t 100%

  o Li do format (nh dng li) y cng l li thng xut pht t nhng l do ch

  quan, t l khi phc thnh cng s ty thuc vo mc can thip vo sau khi

  format.

  o Li do Ghost nhm (khi phc nh a) y cng l li thng gp do l do ch

  quan, tng t nh format t l khi phc thnh cng d liu s ty thuc vo mc

  can thip vo sau khi b Ghost nhm.

  - Quyt nh la chn phn mm ph hp, trn th trng hin nay c rt nhiu phn mm

  chuyn dng dng khi phc d liu nh Padora Recovery, Recovery Myfile, Getdataback

  Hu ht cc phn mm ny u l bn thng mi, bn phi tr tin s dng, chnh v

  vy hy tham kho tht k trc khi quyt nh mt phn mm no s dng.

  - Nguyn tc vng trong vic khi phc d liu l khng c chp thm bt kz mt file no

  vo ni m chng ta ang cn khi phc li d liu, vic lm ny c th a t l thnh cng

  t 100% xung cn 0%. Khi b xy ra li mt d liu, tt nht l hy a phng din vt l

  cha d liu sang mt my tnh khc v nh chic my y khi phc gip c bit nn lm

  vi nhng HDD c nhiu phn vng d liu, khng cn thit nu l USB flash disk hay th

  nh.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Phn 2: S dng nhng phn mm chuyn dng.

  Gii thiu:

  Trong khun kh hng dn s dng cc phn mm chuyn dng, ti s gi nh khi phc d liu trn

  mt cng c dung lng 10GB, c nh dng l NTFS. V gip cc bn tin theo di ti s gi lp cc

  li nh xa nhm, format nhm v ghost nhm vo cng ny.

  Bt u:

  Nucleus Kernel.

  c nh gi l phn mm tt, h tr cho c nh dng NTFS v FAT 32

  Bc 1: bao gi cng l ci t phn mm vo Windows (rt d vi vi thao tc)

  Bc 2: s dng phn mm.

  Ci t phn mm vo Windows v khi ng chng trnh t shortcut trn Desktop.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Nhn trn ta thy Nucleus Kernel lit k cc a c mt trong h thng, trong Storage Device1

  chnh l a ta cn khi phc d liu, c 2 mc la chn khi khi phc d liu.

  Ch qut Standard Scan vi thi gian qut nhanh, ch Advance Scan vi ch qut su hn.

  Sauk hi la chn xong ch qut nhn phm |> tip tc bc lm:

  NK lit k thng tin cng (phn vng) ta la chn ,tip tc nhn |>

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Qu trnh qut s din ra nhanh hoc ch ph thuc vo ch la chn qut ban u, dung lng

  cha ca cng (phn vng), v tc x l ca my tnh.

  Ta thy NK lit k ra cc thng tin v File l tay xa hoc format nhm

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Nhng File c mu , chnh l nhng file khng cn trn a, ngi qun tr c th la chn

  ng File b mt cn phi khi phc li th NK a ra mt s thng tin gip ngi qun tr c th ch

  ng file cn khi phc, hoc bn c th chn ht tt c. Tuy nhin c i khi NK khng th khi phc

  ng tn ca File mt.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Sau khi chn c nhng File cn khi phc, bn Click vo menu Recovery v chn dng Recover

  Selected.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  La chn ni s lu cc File chn bc trc. Nhn OK

  Lu : Tuyt i khng la chn ni lu tr li l vng ang cn khi phc.

  Sau hy truy cp n ni lu tr File v xem kt qu m NK thc hin.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  Rt tt cc File quay tr li, tuy nhin ti gp phi vn tn ca File b thay i.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phng a Kao, Q1. in thoi: (848) 38244041 , Fax (848) 39105735, Website: www.athena.edu.vn

  Trng Vn Cng

  GetDataBack

  Gii thiu: y cng c xem l phn mm tt nht trong vic khi phc d liu, Getdataback c kh

  nng cho php khi phc d liu mc cao khi xa hoc format nhm d liu.

  Bc 1: ci t phn mm vo h thng (rt d bn c th lm c)

  Bc 2: chy chng trnh

  Getdataback hi kh s dng hn Nucleus Kernel mt cht.

  Giao din chng trnh khi khi ng

  C 4 mc cho bn la chn

  - I dont know, use Default setting.

  - Systematic file system damge

  - Sustained file system damage

  - I want to recover deleted files.

 • Trung tm o to qun tr & an ninh mng Athena

  2 Bis inh Tin Hong, phn